Rezultate căutare pentru

Titlul contine "17/2014"11. HOTARARE 17 15/04/2014

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 15 aprilie 2014
pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 15 aprilie 2014

Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 201412. HOTARARE 17 08/04/2014

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 aprilie 2014
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 - COM (2014) 15

EMITENT: CAMERA DEPUTAŢILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 9 aprilie 2014

Data intrarii in vigoare: 09 aprilie 201413. ORDIN 17 21/03/2014

 ORDIN nr. 17 din 21 martie 2014
privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1

EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 31 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 31 martie 201414. HOTARARE 17 21/02/2014

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 21 februarie 2014
privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 28 martie 201415. ORDIN 17 19/03/2014

 ORDIN nr. 17 din 19 martie 2014
privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 21 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 21 martie 201416. LEGE 17 07/03/2014

 LEGE nr. 17 din 7 martie 2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 12 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 201417. HOTARARE 17 11/03/2014

 HOTĂRÂRE nr. 17 din 11 martie 2014
privind alegerea unui vicepreşedinte al Senatului

EMITENT: SENATUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014

Data intrarii in vigoare: 11 martie 201418. ORDIN 17 10/02/2014

 ORDIN nr. M.17 din 10 februarie 2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014

Data intrarii in vigoare: 01 martie 201419. DECIZIE 17 16/01/2014

 DECIZIE nr. 17 din 16 ianuarie 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014

Data intrarii in vigoare: 14 februarie 201420. DECIZIE 17 27/01/2014

 DECIZIE nr. 17 din 27 ianuarie 2014
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014

Data intrarii in vigoare: 27 ianuarie 2014