Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "HOTĂRÂRE"

Numarul documentului "118"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2012/03/06"11. HOTARARE 118 15/03/2018

HOTĂRÂRE nr. 118 din 15 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Justiţie" şi Curtea Constituţională

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 261 din 26 martie 2018

  Data intrarii in vigoare: 26 martie 2018  12. HOTARARE 118 29/06/2018

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 29 iunie 2018privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

  EMITENT
 • Consiliul de Mediere
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 679 din 06 august 2018

  Data intrarii in vigoare: 06 august 2018  13. HOTARARE 118 19/09/2018

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 19 septembrie 2018referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.293/2013 - COM (2018) 385 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 822 din 26 septembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2018  14. HOTARARE 118 27/02/2019

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 27 februarie 2019privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 07 martie 2019

  Data intrarii in vigoare: 07 martie 2019  15. HOTARARE 118 04/02/2020

  HOTĂRÂRE nr. 118 din 4 februarie 2020privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 143 din 24 februarie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2020  16. HOTARARE 118 04/04/2020

  HOTĂRÂRE nr. 20/118 din 4 aprilie 2020privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020

  EMITENT
 • Corpul Experţilor Contabili
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020

  Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 2020