Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"11. ORD DE URGENTA 200 18/11/2020

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 18 noiembrie 2020pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1144 din 26 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 26 noiembrie 2020  12. HOTARARE 1007 23/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 23 noiembrie 2020privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 2020  13. HOTARARE 1006 23/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 1.006 din 23 noiembrie 2020privind stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1140 din 26 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 26 noiembrie 2020  14. ORD DE URGENTA 203 23/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 23 noiembrie 2020privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1132 din 25 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 2020  15. ORD DE URGENTA 204 23/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 204 din 23 noiembrie 2020privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1132 din 25 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 01 decembrie 2020  16. ORD DE URGENTA 201 23/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1130 din 24 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2020  17. ORD DE URGENTA 202 23/11/2020

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 23 noiembrie 2020pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1131 din 24 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2020  18. HOTARARE 962 05/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 962 din 5 noiembrie 2020privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020  19. HOTARARE 971 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 971 din 12 noiembrie 2020pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulaţie"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020  20. HOTARARE 987 12/11/2020

  HOTĂRÂRE nr. 987 din 12 noiembrie 2020privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1123 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020