ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 28 mai 2013
  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziții publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,
  având în vedere dispozițiile art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, centralizată,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru produsele și serviciile prevăzute în lista menționată la art. 1, unitățile sanitare publice pot achiziționa cantitățile necesare pentru perioada care nu depășește primul semestru al anului 2013.


  Articolul 3

  Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  București, 15 mai 2013.
  Nr. 658.

  Anexa

  LISTA
  medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor
  medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor,
  combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru
  care se organizează proceduri de achiziție centralizate
  la nivel național

  Secţiunea I Dispozitive medicale

   
   

  Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiații ionizante, medicină
  nucleară, rezonanță magnetică și ultrasunete

  1

  1

  Aparate de radiologie fixă

  +

  2

  2

  Aparate de radiologie mobilă

  +

  3

  3

  Computer tomograf

  +

  4

  4

  Angiograf

  +

  5

  5

  Osteodensitometru

  +

  6

  6

  Echipament de imagistică prin rezonanță magnetică

  +

  7

  7

  Simulator computer tomograf

  +

  8

  8

  Simulator pentru radioterapie

  +

  9

  9

  Echipamente pentru medicină nucleară și radioterapie

  +

  10

  10

  Masă de radiologie

  +

   

   

  Echipamente pentru anestezie și terapie intensivă

  +

  11

  1

  Aparat de anestezie

  +

  12

  2

  Aparat de ventilație

  +

  13

  3

  Defibrilator

  +

  14

  4

  Monitor pacient, module și centrale de monitorizare

  +

  15

  5

  Pat ATI

  +

  16

  6

  Injectomate

  +

  17

  7

  Pompe de administrat lichide

  +

   

   

  Echipamente cardiovasculare

  +

   

  1

  Stenturi și accesorii

  +

  18

   

  Ac puncție Seldinger

  +

  19

   

  Seturi introducătoare pentru abord femural

  +

  20

   

  Seturi introducătoare pentru abord radial

  +

  21

   

  Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J

  +

  22

   

  Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J

  +

  23

   

  Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J

  +

  24

   

  Ghid hidrofilic 0,035"

  +

  25

   

  Catetere de diagnostic angiografic coronarian

  +

  26

   

  Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial

  +

  27

   

  Cateter Swan-Ganz

  +

  28

   

  Seturi diagnostic coronarografie abord femural

  +

  29

   

  Seturi diagnostic coronarografie abord radial

  +

  30

   

  Tub de legătură cu transductorul de presiune

  +

  31

   

  Tub de legătură la seringa de angiografie

  +

  32

   

  Tub de legătură scurt

  +

  33

   

  Robinet cu 5 căi (maniford)

  +

  34

   

  Robinet cu 3 căi

  +

  35

   

  Pachet câmp steril specific pentru angiografie

  +

  36

   

  Seringi de presiune pentru injectare manuală

  +

  37

   

  Set accesorii PCI

  +

  38

   

  Sondă ghid pentru PCI cu abord femural

  +

  39

   

  Sondă ghid cu suport înalt

  +

  40

   

  Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial

  +

  41

   

  Sondă ghid fără teacă (sheatless)

  +

  42

   

  Ghid dirijabil pentru PCI 0,014"

  +

  43

   

  Ghid dirijabil 0,014", hidrofil

  +

  44

   

  Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit

  +

  45

   

  Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucții ocluzii cronice

  +

  46
   

   
   

  Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru
  dezobstrucții retrograde

   
  +

  47

   

  Sonde de aspirație pentru trombi intracoronarieni

  +

  48

   

  Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucții coronariene)

  +

  49

   

  Balon de angioplastie coronariană monorail

  +

  50

   

  Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucții cronice

  +

  51

   

  Balon coronarian necompliant

  +

  52

   

  Balon coronarian coaxial

  +

  53

   

  Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari

  +

  54

   

  Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)

  +

  55

   

  Balon impregnat cu substanță activă

  +

  56

   

  Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală

  +

  57

   

  Sistem de compresie după abord radial

  +

  58
   

   
   

  Filtru de protecție împotriva embolizării distale pentru
  dilatările de bypass

   
  +

  59

   

  Pachet sistem de compresie mecanică femurală

  +

  60

   

  Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară

  +

  61
   

   
   

  Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană
  dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut

   
  +

  62

   

  Stent coronarian pentru leziuni de bifurcație

  +

  63

   

  Stent-graft coronarian

  +

  64

   

  Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil

  +

  65

   

  Stent farmacologic activ cu polimer fix

  +

  66
   

   
   

  Stent specific pentru dilatări artere renale și artere coronariene
  cu diametru mare

   
  +

   
   

  2
   

  Dispozitive vasculare periferice și aortice și proteze cardiace
  valvulare

   

   

  Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția aortică

  +

  67
   

   
   

  1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică,
  inel de sutură standard

   
  +

  68
   

   
   

  1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică,
  inel de sutură de dimensiune redusă

   
  +

  69
   

   
   

  1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare aortică,
  total supraanulară

   
  +

  70

   

  2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală

  +

  71
   
   

   
   
   

  2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziționare mitrală,
  dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru
  inel mitral

   
   
  +

   

   

  Valve biologice din pericard bovin

   

  72

   

  3.1 Valve biologice din pericard bovin

  +

   
   

   
   

  Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția
  aortică

   
  +

  73
   

   
   

  4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția
  aortică, cu proteză liniară

   
  +

  74
   

   
   

  4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziția
  aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva

   
  +

   

   

  Valve aortice transcateter

  +

  75

   

  5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural

  +

  76

   

  5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical

  +

   

   

  Inele de anuloplastie valvă mitrală și tricuspidă

  +

  77

   

  6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală

  +

  78

   

  6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală

  +

  79

   

  6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă

  +

  80

   

  6.4 Inel anuloplastie insuficiență mitrală tip III b

  +

  81

   

  6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă

  +

   

   

  Stentgrafturi aortice pentru disecții și anevrisme

  +

  82

   

  7.1 Stentgraft toracic hibrid

  +

  83

   

  7.2 Stent toracic autoexpandabil

  +

  84

   

  7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil

  +

  85

   

  7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil

  +

   

   

  Proteze vasculare țesute

  +

  86

   

  8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică.12.34/30

  +

  87

   

  8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată

  +

  88

   

  8.3 Proteză liniară colagenată Ø 8 mm

  +

  89

   

  8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint

  +

  90
   

   
   

  8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu
  argint 8 mm/70 cm

   
  +

   

   

  Proteze vasculare din PTFE

  +

  91

   

  9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta

  +

  92

   

  9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală

  +

  93
   

   
   

  9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală
  pentru fistulă

   
  +

  94

   

  9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală

  +

   

   

  10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent

  +

   

   

  11.1. Stentgraft toracic

  +

   

   

  12.1. Stentgraft abdominal bifurcat

  +

   

  3

  Stimulatoare implantabile și accesorii

   

  95
   

   
   

  Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  96
   

   
   

  Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  97
   

   
   

  Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  98
   

   
   

  Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  99
   

   
   

  Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  100
   

   
   

  Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B -
  avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  101

   

  Stimulatoare cardiace de uz pediatric

  +

  102
   

   
   

  Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal,
  tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  103
   

   
   

  Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar
  (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)

   
  +

  104

   

  Sonde de stimulare cardiacă epicardică

  +

  105
   

   
   

  Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal și tipul B -
  compatibil RMN)

   
  +

  106

   

  Kit introducător de sinus coronar și Kit introducător peel-away

  +

   

   

  Echipamente pentru endoscopie

   

  107

   

  Sistem complet pentru endoscopie

  +

  108

   

  Trusă pentru videoendoscopie digestivă

  +

   

   

  Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete

  +

  109

   

  Ecograf

  +

  110

   

  Ecograf doppler

  +

  110^1

  Sisteme de neuronavigație ultrasonografică

  +

  111

   

  Sistem integrat de neuronavigație ultrasonografică

  +

  111^1

  Echipamente pentru diagnostic

  +

  112

   

  Electrocardiograf

  +

  113

   

  Electroencefalograf

  +

   

   

  Echipamente pentru neonatologie

  +

  114

   

  Incubator nou-născuți

  +

  115

   

  Masă radiantă pentru resuscitare

  +

   

   

  Echipamente pentru urologie

  +

  116

   

  Litotriptor extracorporeal

  +

   
   

   
   

  Echipamente pentru transport intraspitalicesc și de utilizare
  în UPU/CPU

   
  +

  117

   

  Pat pentru transfer și resuscitare

  +

  118

   

  Targă pentru transport pacienți

  +

  119

   

  Cărucior pentru transport pacienți

  +

   

   

  Dispozitive medicale de diagnostic

  +

  120

   

  Teste pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA

  +

  121

   

  Teste de rezistență genotipică la ARV

  +

   

   

  Echipamente de protecție

  +

  121^1

  Medii solide de cultură Lownstein - Jensen

   

  121^2

  Medii lichide pentru cultivarea Mycobacterium tuberculosis

   

  121^3
   

  Medii solide cu antibiogramă pentru medicamente
  antituberculoase (serie scurtă HR și serie lungă)

   
   

  121^4
   

  Medii lichide cu antibiogramă pentru medicamente antituberculoase
  antituberculoase

   
   

  121^5
   
   

  Reactivi pentru teste genetice de identificare a complexului
  Mycobacterium tuberculosis (MTC) și a rezistenței la
  medicamente antituberculoase

   
   
   

  121^6
   

  Teste de identificare prin metode imunocromatografice antigen
  MPT64 (Ag MPT64)

   
   

  121^7

  Kit pentru colorația Ziehl-Neelsen

   

  121^8

  Kit pentru colorația fluorescentă (auramină)

   

  121^9
   

  Kit pentru identificarea genetică a speciilor din Complexul
  Mycobacterium tuberculosis

   
   

  121^10
   

  Kit pentru identificarea genetică a speciilor de micobacterii
  netuberculoase comune

   
   

  121^11

  Lame portobiect pentru microscopie

   

  122
   

  Echipamente de protecție pentru echipajele de intervenție
  prespitalicească

   
  +

   

  Dispozitive medicale în scop contraceptiv

   

  123

  Dispozitive intrauterine (sterilet)

   

  124

  Prezervative

   

   

  Echipamente pentru retinopatia de prematuritate

   

  125

  Mixer aer/oxigen

   

  126

  Pulsoximetru

   

  127

  Laser pentru retinopatia de prematuritate

   

  128

  Echipament pentru imagini digitale retiniene

   

  129

  Oftalmoscop

   

   

  Dozator pentru săpun lichid și soluții alcoolice

   

   
   

  Dispozitive medicale de screening auditiv prin testări otoemisiuni
  acustice                                                          

   
   

  Legendă:
  + Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
  (la 25-10-2016, Sectiunea I a fost completata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.119 din 11 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 25 octombrie 2016 )


  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili și lubrifianți

  1

  Servicii de asigurare auto tip CASCO

  +

  2
   

  Servicii de întreținere aparatură medicală pentru ambulanțe, UPU,
  terapie intensivă

   
  +

  3

  Servicii de întreținere aparatură imagistică

  +

  4
   

  Servicii de reparații, întreținere și furnizare anvelope pentru
  ambulanțe

   
  +

  5

  Combustibil auto

  +

  6

  Lubrifianți pentru parcul auto

  +

  7

  Servicii de colectare, transport și eliminare a deșeurilor medicale

   

  Legendă:
  + Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
  ----------
  Secțiunea a II-a "Servicii, combustibili și lubrifianți" a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 974 din 26 august 2016, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 19 septembrie 2016.


  Secţiunea a III-a Materiale sanitare

  A

  Truse pentru traheostomie

  +

  1

  Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

  +

  2

  Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

  +

  3

  Truse pentru traheostomie percutană cu forceps

  +

  4

  Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

  +

  5

  Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

  +

  6

  Truse pentru traheostomie percutană fără forceps

  +

  7

  Truse pentru minitraheostomie Seldinger

  +

  8

  Canule de traheostomie nr. 6

  +

  9

  Canule de traheostomie nr. 7

  +

  10

  Canule de traheostomie nr. 8

  +

  11

  Canule de traheostomie nr. 9

  +

  12

  Canule de traheostomie nr. 10

  +

  B

  Dispozitive de intubație

  +

  1

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,0

  +

  2

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 2,5

  +

  3

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,0

  +

  4

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 3,5

  +

  5

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,0

  +

  6

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 4,5

  +

  7

  Sonde de intubație orotraheală fără balonaș 5,0

  +

  8

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 3,5

  +

  9

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,0

  +

  10

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 4,5

  +

  11

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,0

  +

  12

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 5,5

  +

  13

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,0

  +

  14

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 6,5

  +

  15

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,0

  +

  16

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 7,5

  +

  17

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,0

  +

  18

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 8,5

  +

  19

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 9,0

  +

  20

  Sonde de intubație orotraheală cu balonaș 10 mm

  +

  21

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7

  +

  22

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 7,5

  +

  23

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8

  +

  24

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 8,5

  +

  25

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 9

  +

  26

  Sonde de intubație orotraheală pentru reducerea microaspirațiilor 10

  +

  27

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7

  +

  28

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 7,5

  +

  29

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8

  +

  30

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 8,5

  +

  31

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 9

  +

  32

  Sonde de intubație orotraheală cu sistem de aspirație subglotică 10

  +

  33
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 28 FR

   
  +

  34
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 32 FR

   
  +

  35
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 35 FR

   
  +

  36
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 37 FR

   
  +

  37
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 39 FR

   
  +

  38
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea stângă,
  mărime 41 FR

   
  +

  39
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă,
  mărimea 35 FR

   
  +

  40
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă,
  mărimea 37 FR

   
  +

  41
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă,
  mărimea 39 FR

   
  +

  42
   

  Trusă de intubație selectivă endobronșică pentru partea dreaptă,
  mărimea 41 FR

   
  +

  43
   

  Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și
  transport pentru copii

   
  +

  44
   

  Fixator sondă de intubație orotraheală pentru condiții dificile și
  transport pentru adulți

   
  +

  45

  Fixator sondă de intubație orotraheală pentru adulți

  +

  46

  Fixator sondă de intubație orotraheală pentru copil/nou-născut

  +

  47

  Racord flexibil la sonda de intubație orotraheală (adult, copil)

  +

  48

  Filtre antibacteriene și virale pentru adult

  +

  49

  Filtre antibacteriene și virale pentru copil

  +

  50

  Filtre antibacteriene și virale pentru nou-născut

  +

  51

  Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru adult

  +

  52

  Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru copil

  +

  53

  Filtre antibacteriene și virale cu umidificare pentru nou-născut

  +

  54

  Mandrene pentru sonde de intubație cu dimensiuni între 2,5 și 4,5

  +

  55

  Mandrene pentru sonde de intubație mai mari de 5,0

  +

  C

  Dispozitive alternative intubației

  +

  1

  Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR

  +

  2

  Trusă de intubație traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR

  +

  3

  Mască laringiană nr. 1

  +

  4

  Mască laringiană nr. 1,5

  +

  5

  Mască laringiană nr. 2

  +

  6

  Mască laringiană nr. 2,5

  +

  7

  Mască laringiană nr. 3

  +

  8

  Mască laringiană nr. 4

  +

  9

  Mască laringiană nr. 5

  +

  10

  Mască laringiană nr. 6

  +

  11

  Bujie cu canal oxigenare/introductor

  +

  12

  Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH

  +

  13

  Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch

  +

  14

  Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH

  +

  D

  Măști oxigen

  +

  1

  Măști oxigen simple pentru adult

  +

  2

  Măști oxigen simple pentru copil

  +

  3

  Măști oxigen cu rezervor pentru adult

  +

  4

  Măști oxigen cu rezervor pentru copil

  +

  5

  Măști oxigen cu nebulizator pentru adult

  +

  6

  Măști oxigen cu nebulizator pentru copil

  +

  7

  Mască de oxigen tip Venturi

  +

  8

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 1

  +

  9

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 2

  +

  10

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 3

  +

  11

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 4

  +

  12

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 5

  +

  13

  Mască de ventilație noninvazivă nr. 6

  +

  E

  Pipe Guedel

  +

  1

  Pipe Guedel nr. 000

  +

  2

  Pipe Guedel nr. 00

  +

  3

  Pipe Guedel nr. 0

  +

  4

  Pipe Guedel nr. 1

  +

  5

  Pipe Guedel nr. 2

  +

  6

  Pipe Guedel nr. 3

  +

  7

  Pipe Guedel nr. 4

  +

  8

  Pipe Guedel nr. 5

  +

  9

  Pipe Guedel nr. 6

  +

  F

  Sonde de aspirație traheală

  +

  1

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 4

  +

  2

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 5

  +

  3

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 6

  +

  4

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 7

  +

  5

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 8

  +

  6

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 9

  +

  7

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 10

  +

  8

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 12

  +

  9

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 14

  +

  10

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 16

  +

  11

  Sonde de aspirație traheală flexibilă, dimensiunea CH 18

  +

  12

  Sonde de aspirație rigidă tip Yankaeur

  +

  G

  Canule nazale pentru administrarea oxigenului

  +

  1

  Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult

  +

  2

  Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil

  +

  H

  Set balon ventilație (resuscitator)

  +

  1
   

  Set balon ventilație (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască
  pentru adult

   
  +

  2
   

  Set balon ventilație (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască
  pentru copil

   
  +

  3
   

  Set balon ventilație (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru
  nou-născut

   
  +

  I

  Dispozitive de drenaj toracic

  +

  1

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR

  +

  2

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR

  +

  3

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR

  +

  4

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR

  +

  5

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR

  +

  6

  Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR

  +

  7

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR

  +

  8

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR

  +

  9

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR

  +

  10

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR

  +

  11

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR

  +

  12

  Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR

  +

  13

  Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral

  +

  J

  Dispozitive de monitorizare EKG

  +

  1

  Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult

  +

  2

  Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil

  +

  3

  Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult

  +

  4

  Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil

  +

  5

  Gel EKG

  +

  6

  Gel defibrilare

  +

  7

  Set de drenaj suprapubian

  +

  K

  Sonde Blackemore

  +

  1

  Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH

  +

  2

  Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH

  +

  3

  Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH

  +

  4

  Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH

  +

  5

  Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH

  +

  6

  Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH

  +

  L

  Materiale folosite în traume

  +

  1

  Guler cervical reglabil adult

  +

  2

  Guler cervical reglabil pediatric

  +

  3

  Comprese nesterile 10/10

  +

  4

  Comprese sterile 5/5

  +

  5

  Comprese sterile 10/10

  +

  6

  Comprese sterile 10/20

  +

  7

  Comprese sterile 20/40

  +

  8

  Feși 10/10

  +

  9

  Feși 10/15

  +

  10

  Feși 10/20

  +

  11

  Pansament tubular elastic pentru cap

  +

  12

  Fașă elastică 10 cm/5 m

  +

  13

  Fașă elastică 20 cm/5 m

  +

  14

  Vată 100 g

  +

  15

  Vată 200 g

  +

  16

  Comprese pentru arsuri 10/10 cm

  +

  17

  Comprese pentru arsuri 20/40 cm

  +

  18

  Comprese pentru arsuri 20/60 cm

  +

  19

  Comprese pentru arsuri, zona feței

  +

  20

  Folie izolantă

  +

  21

  Pătură pentru arși

  +

  22

  Lame de bisturiu cu mâner nr. 10

  +

  23

  Lame de bisturiu cu mâner nr. 20

  +

  24

  Lame de bisturiu cu mâner nr. 22

  +

  25

  Lame de bisturiu cu mâner nr. 24

  +

  26

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0

  +

  27

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1

  +

  28

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2

  +

  29

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3

  +

  30

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4

  +

  31

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5

  +

  32

  Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6

  +

  33

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0

  +

  34

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0

  +

  35

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0

  +

  36

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0

  +

  37

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0

  +

  38

  Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0

  +

  39

  Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm

  +

  40

  Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm

  +

  41

  Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm

  +

  42

  Feși gipsate 10/3

  +

  43

  Feși gipsate 15/3

  +

  44

  Feși gipsate 20/3

  +

  45

  Vată sub gips 10/3

  +

  46

  Vată sub gips 20/3

  +

  47

  Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm

  +

  M

  Sistemul circulator

  +

  1

  Ace de unică folosință, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz)

  +

  2

  Ace de unică folosință, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben)

  +

  3

  Ace de unică folosință, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde)

  +

  4

  Ace de unică folosință, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu)

  +

  5

  Ace de unică folosință, G22 x 11/2 (negru)

  +

  6

  Ace de unică folosință, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru)

  +

  7

  Ace de unică folosință, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu)

  +

  8

  Ace de unică folosință, G27 x 4/5, injecții subcutanate

  +

  9
   

  Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă
  în vacutainer

   
  +

  10

  Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2

  +

  11

  Holder

  +

  12

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 14 (portocaliu)

  +

  13

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 16 (gri)

  +

  14

  Cateter de puncție venoasă periferică nr 18 (verde)

  +

  15

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 20 (roz)

  +

  16

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 22 (albastru)

  +

  17

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 24 (galben)

  +

  18

  Cateter de puncție venoasă periferică nr. 26 (mov)

  +

  19

  Mini Spike Plus

  +

  20

  Cateter ombilical, mărimea 3 FR

  +

  21

  Cateter ombilical, mărimea 5 FR

  +

  22

  Cateter ombilical, mărimea 8 FR

  +

  23

  Cateter ombilical, mărimea 10 FR

  +

  24

  Cateter ombilical, mărimea 12 FR

  +

  25

  Cateter ombilical, mărimea 14 FR

  +

  26

  Trusă de perfuzie

  +

  27

  Trusă de transfuzie

  +

  28

  Trusă de perfuzie cu micropicurător

  +

  29

  Prelungitor injectomat

  +

  30

  Robineți 3 căi

  +

  31

  Seringă pentru insulină

  +

  32

  Seringă heparinizată 2 ml

  +

  33

  Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac

  +

  34

  Seringă de 5 ml cu ac

  +

  35

  Seringă de 10 ml cu ac

  +

  36

  Seringă de 20 ml cu ac

  +

  37

  Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac

  +

  38

  Seringi tip Guyon (100 ml)

  +

  39

  Set cateter venos central pentru adult

  +

  40

  Set cateter venos central pentru copil

  +

  41

  Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm

  +

  42

  Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm

  +

  43

  Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm

  +

  44

  Teacă de protecție senzor termometru bucal

  +

  45

  Capișon termometru auricular

  +

  N

  Sondaje

  +

  1

  Pahar recoltor pentru urină

  +

  2

  Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren

  +

  3

  Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren

  +

  4

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 12

  +

  5

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 14

  +

  6

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 16

  +

  7

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 18

  +

  8

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 20

  +

  9

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 22

  +

  10

  Sonde vezicale, dimensiunea CH 24

  +

  11

  Sonde Nelaton CH 8

  +

  12

  Sonde Nelaton CH 10

  +

  13

  Sonde Nelaton CH 12

  +

  14

  Sonde Nelaton CH 14

  +

  15

  Sonde Nelaton CH 16

  +

  16

  Sonde Nelaton CH 18

  +

  17

  Sonde Tiemann CH 10

  +

  18

  Sonde Tiemann CH 12

  +

  19

  Sonde Tiemann CH 14

  +

  20

  Sonde Tiemann CH 16

  +

  21

  Sonde Tiemann CH 18

  +

  22

  Pungi colectoare de urină pentru nou-născuți

  +

  23

  Pungi colectoare de urină

  +

  24

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH

  +

  25

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH

  +

  26

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH

  +

  27

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH

  +

  28

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH

  +

  29

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH

  +

  30

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH

  +

  31

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH

  +

  32

  Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH

  +

  33

  Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR

  +

  34

  Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR

  +

  35

  Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR

  +

  36

  Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR

  +

  37

  Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR

  +

  38

  Sonde Faucher 12 CH

  +

  39

  Sonde Faucher 16 CH

  +

  40

  Sonde Faucher 24 CH

  +

  41

  Sonde Faucher 30 CH

  +

  42

  Sonde alimentație, dimensiunea 4 CH

  +

  43

  Sonde alimentație, dimensiunea 6 CH

  +

  44

  Sonde alimentație, dimensiunea 10 CH

  +

  45

  Sonde alimentație, dimensiunea 12 CH

  +

  46

  Pungă colectoare de vărsătură

  +

  47

  Prezervative urinare M

  +

  48

  Prezervative urinare L

  +

  49

  Prezervative urinare XL

  +

  50

  Gel lubrifiant steril

  +

  51

  Trusă pentru sondaj vezical

  +

  O

  Altele

  +

  1

  Cearșaf de unică folosință

  +

  2

  Chilot absorbant de unică folosință pentru adult

  +

  3

  Chilot absorbant de unică folosință pentru copil nr. 4

  +

  4
   

  Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate,
  de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL

   
  +

  5
   

  Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate,
  de tip halat; mărimea M

   
  +

  6
   

  Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate,
  de tip halat; mărimea L

   
  +

  7
   

  Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate,
  de tip halat; mărimea XL

   
  +

  8
   

  Pijama de unică folosință - o singură piesă, cu închidere la spate,
  de tip halat; mărimea XXL

   
  +

  9

  Halat de unică folosință, dimensiunea L

  +

  10

  Halat de unică folosință, dimensiunea M

  +

  11

  Halat de unică folosință, dimensiunea S

  +

  12
   

  Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni,
  mărimea S

   
  +

  13
   

  Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni,
  mărimea M

   
  +

  14
   

  Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni,
  mărimea L

   
  +

  15
   

  Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni,
  mărimea XL

   
  +

  16
   

  Pijama de unică folosință din două piese, bluză și pantaloni,
  mărimea XXL

   
  +

  17

  Mască chirurgicală, nesterilă

  +

  18

  Mască chirurgicală, sterilă

  +

  19

  Bonete de unică folosință

  +

  20

  Mănuși de examinare S

  +

  21

  Mănuși de examinare M

  +

  22

  Mănuși de examinare L

  +

  23

  Mănuși de examinare XL

  +

  24

  Mănuși sterile (perechi) nr. 6

  +

  25

  Mănuși sterile (perechi) nr. 6,5

  +

  26

  Mănuși sterile (perechi) nr. 7

  +

  27

  Mănuși sterile (perechi) nr. 7,5

  +

  28

  Mănuși sterile (perechi) nr. 8

  +

  29

  Mănuși sterile (perechi) nr. 8,5

  +

  30

  Tăviță renală de unică folosință

  +

  31

  Urinar de unică folosință - femei

  +

  32

  Urinar de unică folosință - bărbați

  +

  33

  Bazinet de unică folosință capacitate 1 l

  +

  34

  Bazinet de unică folosință capacitate 3 l

  +

  35

  Capac bazinet de unică folosință 1 l

  +

  36

  Capac bazinet de unică folosință 3 l

  +

  37

  Suport bazinet de unică folosință

  +

  38

  Spatulă linguală de unică folosință

  +

  39

  Saci menajeri mici

  +

  40

  Saci menajeri mari

  +

  41

  Saci pentru deșeuri periculoase

  +

  42

  Saci pentru decedați

  +

  43

  Saci pentru europubele

  +

  44

  Cutii pentru incinerare 5 l

  +

  45

  Cutii pentru incinerare 10 l

  +

  46

  Cutii pentru incinerare 20 l

  +

  47

  Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare tip auto

  +

  48

  Recipient PVC obiecte înțepătoare-tăietoare

  +

  49

  Burete pentru igienizarea pacientului

  +

  50

  Test rapid de sarcină

  +

  51

  Test rapid glicemie

  +

  Legendă:
  + Produse și servicii asigurate de Ministerul Sănătății prin achiziții centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.


  Secţiunea a IV-a Medicamente

  ii - 1

  Acenocumarolum

  compr.

  2 mg

  +

  1

  Acetylcysteinum

  sol.inj./inhal.nebuliz./│
  instilație endotraheobron.

  300 mg/3 ml

  +

  2

  Acetylcysteinum

  sol. inj.

  300 mg/3 ml

  +

  3

  Acetylcysteinum

  sol. perf.

  200 mg/ml

  +

  ii - 2

  Acidum acetylsalicylicum

  compr.

  100 mg

  +

  ii - 3

  Acidum acetylsalicylicum

  compr.

  500 mg

  +

  ii - 4

  Acidum acetylsalicylicum

  compr. gastrorez.

  100 mg

  +

  ii - 6

  Acidum ascorbicum

  sol inj.

  750 mg/5 ml

  +

  4

  Acidum gadobenicum

  sol. inj.

  0,5 M

  +

  ii - 7

  Acidum gadopenteticum

  sol. inj.

  469,01 mg/ml

  +

  ii - 9

  Acidum gadopenteticum

  sol. inj.

  500 micromol/ml

  +

  5

  Acidum tiocticum
  (alfa-lipoicum)

  conc. pt. sol. perf.

  30 mg/ml

  +

  6

  Acidum tiocticum
  (alfa-lipoicum)

  sol. inj.

  25 mg/ml

  +

  7

  Acidum tiocticum
  (alfa-lipoicum)

  sol. perf.

  600 mg/50 ml

  +

  ii - 10

  Acidum valproicum + săruri

  caps. elib. prel.

  150 mg

  +

  ii - 11

  Acidum valproicum + săruri

  caps. elib. prel.

  300 mg

  +

  ii - 12

  Acidum valproicum + săruri

  caps. moi gastrorez.

  150 mg

  +

  ii - 13

  Acidum valproicum + săruri

  caps. moi gastrorez.

  300 mg

  +

  ii - 14

  Acidum valproicum + săruri

  caps. moi gastrorez.

  500 mg

  +

  ii - 16

  Acidum valproicum + săruri

  compr. elib. prel.

  300 mg

  +

  ii - 17

  Acidum valproicum + săruri

  compr. elib. prel.

  500 mg

  +

  ii - 18

  Acidum valproicum + săruri

  compr. film. elib. modif.

  300 mg

  +

  ii - 19

  Acidum valproicum + săruri

  compr. film. elib. modif.

  500 mg

  +

  ii - 20

  Acidum valproicum + săruri

  compr. film. gastrorez.

  150 mg

  +

  ii - 21

  Acidum valproicum + săruri

  compr. film. gastrorez.

  300 mg

  +

  ii - 22

  Acidum valproicum + săruri

  compr. film. gastrorez.

  600 mg

  +

  ii - 15

  Acidum valproicum + săruri

  compr. gastrorez.

  200 mg

  +

  ii - 23

  Acidum valproicum + săruri

  minicompr. elib. prel.

  1000 mg

  +

  ii - 24

  Acidum valproicum + săruri

  minicompr. elib. prel.

  500 mg

  +

  8

  Alanil-glutamină

  conc. pt. sol. perf.

  200 mg/ml

  +

  ii - 26

  Albuminum humanum

  sol. perf.

  200 g/l

  +

  ii - 28

  Albuminum humanum

  sol. perf.

  250 g/l

  +

  ii - 29

  Albuminum humanum

  sol. perf.

  40 mg/ml

  +

  ii - 30

  Albuminum humanum

  sol. perf.

  50 g/l

  +

  ii - 32

  Alprazolamum

  compr.

  0,25 mg

  +

  ii - 33

  Alprazolamum

  compr. elib. prel.

  0,5 mg

  +

  ii - 34

  Alprostadilum

  conc. pt. sol. perf.

  20 мg

  +

  ii - 35

  Alprostadilum

  conc. pt. sol. perf.

  500 мg

  +

  ii - 36

  Alprostadilum

  liof. pt. sol. perf.

  20 мg

  +

  9

  Alteplasum

  pulb. + solv. pt. sol. inj.

  50 mg

  +

  10

  Amikacinum

  sol. inj.

  100 mg/2 ml

  +

  11

  Amikacinum

  sol. inj.

  500 mg/2 ml

  +

  12

  Aminoacizi 5% și glucoză
  12%

  sol. perf.

  5%/12%

  +

  13

  Aminoacizi de uz hepatic
  8%

  sol. perf.

  8%

  +

  ii - 37

  Aminophyllinum

  caps.

  100 mg

  +

  ii - 38

  Aminophyllinum

  compr.

  100 mg

  +

  14

  Aminophyllinum

  sol. inj.

  24 mg/ml

  +

  15

  Amiodaronum

  conc. pt. sol. perf.

  50 mg/ml

  +

  ii - 39

  Amlodipinum

  caps.

  5 mg

  +

  ii - 40

  Amlodipinum

  compr.

  5 mg

  +

  16

  Amoxicillinum + acidum
  clavulanicum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1,2 g

  +

  17

  Amoxicillinum + acidum
  clavulanicum

  pulb. pt. sol. perf.

  2000 mg+200 mg

  +

  19

  Ampicillinum + sulbactam

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1000 mg/500 mg

  +

  18

  Ampicillinum + sulbactam

  pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v.

  1g + 500 mg

  +

  20

  Anidulafunginum

  pulb. + solv. pt. conc. pt.
  sol. perf.

  100 mg

  +

  21

  Anidulafunginum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  100 mg

  +

  22

  Antitrombină III

  pulb. + solv. pt. sol. perf.

  50 UI/ml

  +

  23

  Argininum

  sol. orală

  1g/5 ml

  +

  ii - 41

  Atorvastatinum

  compr. film.

  40 mg

  +

  ii - 42

  Atorvastatinum

  compr. film.

  80 mg

  +

  ii - 43

  Atorvastatinum

  compr. mast.

  40 mg

  +

  26

  Atosibanum

  conc. pt. sol. inj.

  7,5 mg/ml

  +

  27

  Atosibanum

  sol inj.

  7,5 mg/ml

  +

  28

  Atracurium

  sol. inj.

  25 mg/2,5 ml

  +

  29

  Atracurium

  sol. inj.

  50 mg/5 ml

  +

  30

  Atropinum

  sol. inj.

  1 mg/ml

  +

  31

  Aztreonam

  pulb.+ solv.pt. sol. de inhalat
  prin nebulizator

   

  +

  32

  Beclometasonum

  sol. inhalat presurizata

  250 мg/doză

  +

  ii - 44

  Bisoprololum

  compr.

  10 mg

  +

  ii - 45

  Bisoprololum

  compr. film.

  10 mg

  +

  33

  Bivalirudinum

  pulb. pt. conc. pt. sol. inj./
  perf.

  250 mg

  +

  ii - 46

  Bromazepamum

  compr.

  3 mg

  +

  35

  Bromocriptinum

  draj.

  2,5 mg

  +

  ii - 47

  Bupivacainum

  sol. inj.

  0,25%

  +

  ii - 48

  Bupivacainum

  sol. inj.

  0,5%

  +

  ii - 49

  Bupivacainum

  sol. inj.

  2,5 mg/ml

  +

  ii - 50

  Bupivacainum

  sol. inj.

  5 mg/ml

  +

  ii - 51

  Butylscopolammonii
  bromidum

  compr.

  10 mg

  +

  ii - 52

  Butylscopolammonii
  bromidum

  draj.

  10 mg

  +

  ii - 53

  Butylscopolammonii
  bromidum

  sol. inj.

  10 mg/ml

  +

  ii - 54

  Butylscopolammonii
  bromidum

  sol. inj.

  20 mg/ml

  +

  37

  Cafeinum citrat

  sol. perf./sol. orală

  20 mg/ml

  +

  ii - 56

  Calcii gluconas

  sol. inj.

   

  +

  ii - 55

  Calcii gluconas

  sol. inj.

  94 mg/ml

  +

  ii - 57

  Captoprilum

  compr.

  25 mg

  +

  ii - 58

  Captoprilum

  compr.

  50 mg

  +

  ii - 59

  Carbamazepinum

  compr.

  200 mg

  +

  ii - 60

  Carbamazepinum

  compr. film. elib. prel.

  200 mg

  +

  38

  Carbazochromi salicylas

  sol. inj.

  0,3 mg/ml

  +

  ii - 61

  Carvedilolum

  compr.

  12,5 mg

  +

  ii - 62

  Carvedilolum

  compr.

  6,25 mg

  +

  ii - 63

  Carvedilolum

  compr. film.

  12,5 mg

  +

  ii - 64

  Carvedilolum

  compr. film.

  6,25 mg

  +

  39

  Caspofunginum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  50 mg

  +

  40

  Caspofunginum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  70 mg

  +

  41

  Cefepimum

  pulb. pt. sol. inj. sau perf.

  1 g

  +

  ii - 68

  Cefoperazonum

  pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./
  i.v.

  1 g

  +

  ii - 67

  Cefoperazonum

  pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./
  i.v.

  2 g

  +

  ii - 65

  Cefoperazonum

  pulb. pt. sol. inj.

  1 g

  +

  II - 66

  Cefoperazonum

  pulb. pt. sol. inj.

  2 g

  +

  42

  Cefpiromum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  2 g

  +

  43

  Ceftarolinum fosmil

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  600 mg

  +

  44

  Ceftazidimum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  2 g

  +

  II - 74

  Ceftriaxonum

  pulb. + solv. pt. sol. inj.

  1 g

  +

  II - 70

  Ceftriaxonum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1000 mg

  +

  II - 71

  Ceftriaxonum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1 g

  +

  II - 72

  Ceftriaxonum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  2 g

  +

  II - 69

  Ceftriaxonum

  pulb. pt. sol. inj.

  1 g

  +

  II - 73

  Ceftriaxonum

  pulb. pt. sol. perf.

  2 g

  +

  II - 80

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./
  i.m.

  750 mg

  +

  II - 77

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1,5 g

  +

  II - 78

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  750 mg

  +

  II - 75

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol. inj.

  750 mg

  +

  II - 76

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

  1,5 g

  +

  II - 79

  Cefuroximum

  pulb. pt. sol. perf. i.v.

  1,5 g

  +

  II - 81

  Cefuroximum

  pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.
  (i.m., i.v.)

  1,5 g

  +

  II - 82

  Cefuroximum

  pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.
  (i.m., i.v.)

  750 mg

  +

  II - 83

  Cefuroximum

  pulb. pt. susp. inj. sau sol.
  inj. i.m./i.v.

  750 mg

  +

  II - 84

  Ciprofloxacinum

  conc. pt. sol. perf.

  100 mg/10 ml

  +

  II - 87

  Ciprofloxacinum

  sol. perf.

  2 mg/ml

  +

  46

  Cisatracurium

  sol. inj./perf.

  2 mg/ml

  +

  47

  Clarithromycinum

  liof. pt. sol. perf.

  500 mg

  +

  II - 95

  Clindamycinum

  sol. inj./perf.

  150 mg/ml

  +

  II - 96

  Clonidinum

  compr.

  0,15 mg

  +

  II - 98

  Clopidogrelum

  compr. film.

  75 mg

  +

  II - 97

  Clopidogrelum

  compr

  75 mg

  +

  48

  Clorhidrat de articaină +
  clorhidrat de epinefrină

  sol. inj.

   

  +

  49

  Colistinum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1000000 UI

  +

  II - 99

  Combinații (addameln)
  (concentrat perfuzabil de
  oligoelemente)

  conc. pt. sol. perf.

   

  +

  II - 103

  Combinații (aminoacizi)

  sol. perf.

  100 g/l

  +

  II - 104

  Combinații (aminoacizi)

  sol. perf.

  50 g/l

  +

  51

  Combinații (budesonidum +
  formoterolum)

  pulb. de inhalat

  160 micrograme/
  4,5 micrograme/
  inhalație

  +

  52

  Combinații (carbonat de
  calciu, carbonat de
  magneziu, trisilicat de
  magneziu)

  compr. mast.

   

  +

  53

  Combinații(cefoperazonum +
  sulbactamum)

  pulb. pt. sol. inj.

   

  +

  54

  Combinații(cefoperazonum +
  sulbactamum)

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1000 mg/1000 mg

  +

  55

  Combinații (cernevit)
  (soluție cu vitamine
  pentru nutriție
  parenterală)

  liof. pt. sol. inj./perf.

   

  +

  56

  Combinații (clorhidrat de
  oxitetraciclină,
  hidrocortizon)

  spray cut. - susp.

   

  +

  57

  Combinații (extract uscat
  de valeriană,
  fenobarbital)

  compr.

   

  +

  58

  Combinații (factori de
  coagulare)

  pulb. + solv. pt. sol. inj.

  500 UI

  +

  50

  Combinații (fibrinogen
  uman + trombină umană)

  sol. pt. hemostază locală

   

  +

  59

  Combinații (hepathrombin
  500 UI/g)(cu heparină)

  gel

  500 UI/g

  +

  60

  Combinații (hepathrombin
  500 UI/g)(cu heparină)

  unguent

  500 UI/g

  +

  II - 105

  Combinații (hidroxid de
  aluminiu + hidroxid de
  magneziu)

  compr. mast.

   

  +

  II - 107

  Combinații (kabiven)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 106

  Combinații (kabiven
  peripheral) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  periferică)

  emulsie perf.

   

  +

  69

  Combinații (lipide)

  emulsie perf.

  20%

  +

  61

  Combinații (metamizol,
  clorhidrat de pitofenonă,
  bromometilat de
  fenpipramidă)

  compr.

   

  +

  62

  Combinații (metamizol,
  clorhidrat de pitofenonă,
  bromometilat de
  fenpipramidă)

  sol. inj.

   

  +

  II - 108

  Combinații (vitamine
  grup B)

  sol. inj.

   

  +

  II - 109

  Combinații (neodolpasse)
  (soluție perfuzabilă de
  diclofenac și orfenadrină)

  sol. perf.

   

  +

  II - 111

  Combinații (nutriflex
  lipid peri) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  periferică)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 110

  Combinații (nutriflex
  lipid plus) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 112

  Combinații (nutriflex
  omega plus) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 113

  Combinații (nutriflex
  omega special) (aminoacizi
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 114

  Combinații (oliclinomel
  N4-550E) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 115

  Combinații (oliclinomel
  N6-900E) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 116

  Combinații (oliclinomel
  N7-1000E) (aminoacizi,
  emulsie lipidică și
  glucoză, cu adm. pe venă
  centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 117

  Combinații (olimel N5E)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 118

  Combinații (olimel N7)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 119

  Combinații (olimel N7E)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 120

  Combinații (olimel N9)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 121

  Combinații (olimel N9E)
  (aminoacizi, emulsie
  lipidică și glucoză, cu
  adm. pe venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 122

  Combinații (omegaven)
  (emulsie lipidică, ulei
  de pește, glicerol și
  fosfatide)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 123

  Combinații (periolimel
  N4E) (aminoacizi, emulsie
  lipidică, glucoză și
  electroliți, cu adm. pe
  venă centrală)

  emulsie perf.

   

  +

  II - 124

  Combinații (rehydron)
  (săruri de rehidratare)

  pulb. pt. sol. orală

   

  +

  64

  Combinații (smofkabiven
  central) [soluție
  alimentație parenterală
  complexă (aminoacizi,
  taurină, emulsie lipidică
  ulei soia/ulei măsline/
  trigliceride cu lanț
  mediu/ulei pește,
  glucoză, electroliți)]

  emulsie perf.

   

  +

  63

  Combinații (smofkabiven
  central fără electroliți)
  [soluție alimentație
  parenterală complexă
  (aminoacizi 10%, taurină,
  emulsie lipidică ulei
  soia/ulei măsline/
  trigliceride cu lanț
  mediu/ulei pește,
  glucoză)]

  emulsie perf.

   

  +

  65

  Combinații (smofkabiven
  peripheral) [soluție
  alimentație parenterală
  complexă (aminoacizi,
  taurină, emulsie lipidică
  ulei soia/ulei măsline/
  trigliceride cu lanț
  mediu/ulei pește, glucoză,
  electroliți)]

  emulsie perf.

   

  +

  II - 134

  Combinații (soluție
  Ringer)

  sol. perf.

   

  +

  II - 132

  Combinații (soluție Ringer
  lactat)

  sol. perf.

   

  +

  66

  Combinații [sulfat de
  atropină, ergoton
  (alcaloizi totali din corn
  de secară), clorhidrat de
  propranolol, amobarbital
  sodic]

  compr. film.

   

  +

  II - 135

  Combinații (tracutil)
  (concentrat perfuzabil de
  oligoelemente)

  conc. pt. sol. perf.

   

  +

  67

  Combinații (vitalipid N
  adult) (concentrat de
  emulsie perfuzabilă cu un
  conținut de vitamine
  liposolubile, utilizat ca
  supliment în nutriția
  parenterală, la sugari și
  copii cu vârsta peste
  11 ani)

  conc. pt. emulsie perf.

   

  +

  68

  Combinații (vitalipid N
  infant) (concentrat de
  emulsie perfuzabilă cu un
  conținut de vitamine
  liposolubile, utilizat ca
  supliment în nutriția
  parenterală, la sugari și
  copii cu vârsta până la
  11 ani)

  conc. pt. emulsie perf.

   

  +

  70

  Complex de fier (III)
  izomaltozat

  sol. inj./perf.

  100 mg/ml

  +

  71

  Complex de hidroxid de
  fier (III) sucroză

  sol. inj./perf.

  20 mg/ml

  +

  72

  Cyanocobalaminum

  sol. inj.

  1000 мg/ml

  +

  74

  Dalteparinum

  sol. inj.

   

  +

  76

  Daptomycinum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  500 mg

  +

  77

  Desfluranum

  lichid volatil pt. inhalat

  100%

  +

  II - 141

  Desloratadinum

  compr.

  5 mg

  +

  II - 142

  Desloratadinum

  compr. film.

  5 mg

  +

  II - 143

  Desloratadinum

  compr. orodispersabile

  5 mg

  +

  II - 144

  Desloratadinum

  liof. oral

  5 mg

  +

  II - 145

  Desloratadinum

  sirop

  0,5 mg/ml

  +

  II - 146

  Desloratadinum

  sol. orală

  0,5 mg/ml

  +

  II - 147

  Desmopressinum

  compr.

  0,2 mg

  +

  78

  Desmopressinum

  liof. oral

  120 мg

  +

  79

  Desmopressinum

  liof. oral

  240 мg

  +

  80

  Desmopressinum

  liof. oral

  60 мg

  +

  II - 148

  Dexamethasonum

  sol. inj.

  4 mg/ml

  +

  81

  Dexketoprofenum

  sol. inj./conc. pt. sol. perf.

  50 mg/2 ml

  +

  82

  Dexmedetomidinum

  conc. pt. sol. perf.

  100 micrograme/
  ml

  +

  83

  Dexpanthenolum

  gel oft.

  5%

  +

  84

  Dexpanthenolum

  spumă cut.

  46,30 mg/g

  +

  II - 151

  Dextranum

  sol. perf.

   

  +

  II - 152

  Diazepamum

  compr.

  10 mg

  +

  85

  Diazepamum

  sol. inj.

  10 mg/2 ml

  +

  86

  Diazepamum

  sol. rectală

  10 mg/2,5 ml

  +

  87

  Diazepamum

  sol. rectală

  5 mg/2,5 ml

  +

  II - 155

  Diclofenacum

  sol. inj./perf.

  25 mg/ml

  +

  II - 153

  Diclofenacum

  sol. inj.

  25 mg/ml

  +

  88

  Digoxinum

  compr.

  0,25 mg

  +

  II - 156

  Digoxinum

  sol. inj.

  0,25 mg/ml

  +

  89

  Diosmectita

  pulb. pt. susp. orală

  3 g/plic

  +

  II - 158

  Diverse (apă pentru
  preparate injectabile)

  solv. pt. uz parent.

   

  +

  90

  Diverse (curosurf 120 mg)
  (surfactant pulmonar)

  susp. intratraheală

  120 mg

  +

  91

  Diverse (curosurf 240 mg)
  (surfactant pulmonar)

  susp. intratraheală

  240 mg

  +

  92

  Diverse (dentocalmin)
  (soluție cu lidocaină,
  levomentol și fenol)

  sol. dent.

   

  +

  93

  Dobutaminum

  conc. pt. sol. perf.

  12,5 mg/ml

  +

  94

  Dobutaminum

  sol. perf.

  250 mg

  +

  II - 161

  Dopaminum

  conc. pt. sol. perf.

  200 mg/10 ml

  +

  II - 162

  Dopaminum

  conc. pt. sol. perf.

  5 mg/ml

  +

  95

  Doripenemum

  pulb. pt. sol. perf.

  500 mg

  +

  II - 163

  Drotaverinum

  caps.

  40 mg

  +

  II - 164

  Drotaverinum

  compr.

  40 mg

  +

  96

  Drotaverinum

  sol. inj.

  40 mg/2 ml

  +

  97

  Enalaprilum

  sol. inj./perf.

  1,25 mg/ml

  +

  98

  Enoxaparinum

  sol. inj.

   

  +

  II - 165

  Ephedrini hydrochloridum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  101

  Epinephrinum

  sol. inj.

  1 mg/ml

  +

  II - 166

  Epoetinum

  sol. inj. în seringă preumplută

   

  +

  102

  Abrogat

   

   

   

  103

  Abrogat

   

   

   

  104

  Abrogat

   

   

   

  105

  Abrogat

   

   

   

  106

  Abrogat

   

   

   

  107

  Abrogat

   

   

   

  108

  Ergometrinum

  sol. inj.

  0,2 mg/ml

  +

  109

  Ertapenemum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  1 g

  +

  II - 180

  Esomeprazolum

  pulb. pt. sol. perf./inj.

  40 mg

  +

  110

  Etamsylatum

  sol. inj.

  250 mg/2 ml

  +

  111

  Etomidatum

  emulsie inj.

  2 mg/ml

  +

  II - 184

  Abrogat

   

   

   

  II - 185

  Abrogat

   

   

   

  II - 186

  Abrogat

   

   

   

  II - 187

  Abrogat

   

   

   

  II - 188

  Abrogat

   

   

   

  II - 189

  Abrogat

   

   

   

  II - 191

  Abrogat

   

   

   

  II - 192

  Abrogat

   

   

   

  II - 193

  Abrogat

   

   

   

  II - 190

  Abrogat

   

   

   

  II - 198

  Abrogat

   

   

   

  II - 196

  Abrogat

   

   

   

  II - 197

  Abrogat

   

   

   

  II - 194

  Abrogat

   

   

   

  II - 195

  Abrogat

   

   

   

  II - 199

  Famotidinum

  compr. film.

  20 mg

  +

  II - 200

  Famotidinum

  compr. film.

  40 mg

  +

  114

  Famotidinum

  pulb+solv. pt. sol. inj./perf.

  20 mg

  +

  II - 202

  Fentanylum

  sol. inj.

  50 micrograme/
  ml

  +

  115

  Fibrinogen uman

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1 g

  +

  II - 203

  Fluconazolum

  sol. perf.

  2 mg/ml

  +

  117

  Flumazenilum

  sol. inj./conc. pt. sol. perf.

  0,1 mg/ml

  +

  116

  Flumazenilum

  sol. inj.

  0,1 mg/ml

  +

  118

  Fluoresceinum sodium

  sol. inj. i.v.

  10%

  +

  125

  Fluticasonum furoatum

  spray nazal susp.

  27,5 мg/puf

  +

  126

  Fluticasonum propionat

  spray nazal susp.

  0,05 g/100 g

  +

  127

  Fluticasonum propionat

  susp. inhal. presurizată

  125 мg/doză

  +

  128

  Fluticasonum propionat

  susp. inhal. presurizată

  250 мg/doză

  +

  129

  Fluticasonum propionat

  susp. inhal. presurizată

  50 мg/doză

  +

  130

  Fluticasonum propionat

  susp. inhal. prin nebulizator

  0,5 mg/2 ml

  +

  131

  Fluticasonum propionat

  susp. inhal. prin nebulizator

  2 mg/2 ml

  +

  121

  Fluticasonum

  pulb. inhal.

  100 micrograme

  +

  122

  Fluticasonum

  pulb. inhal.

  250 micrograme

  +

  123

  Fluticasonum

  pulb. inhal.

  500 micrograme

  +

  132

  Fondaparinux sodium

  sol. inj. în seringă preumplută

   

  +

  134

  Fortrans combinații
  (pulbere cu macrogol,
  sulfat de sodiu,
  hidrogenocarbonat de
  sodiu, clorură de sodiu,
  clorură de potasiu)

  pulb. pt. sol. orală

   

  +

  II - 204

  Furazolidonum

  compr.

  100 mg

  +

  135

  Furosemidum

  sol. inj.

  20 mg/2 ml

  +

  II - 205

  Gabapentinum

  caps.

  100 mg

  +

  136

  Gelatină succinilată

  sol. perf.

  40 mg/ml

  +

  II - 206

  Gentamicinum

  sol. inj.

  40 mg/ml

  +

  II - 208

  Gentamicinum

  sol. parent.

  40 mg/ml

  +

  II - 210

  Glucosum

  sol. inj.

  3,3 g/10 ml

  +

  II - 211

  Glucosum

  sol. perf.

  5%

  +

  II - 212

  Glucosum

  sol. perf.

  10%

  +

  138

  Glycerofosfatum

  conc. pt. sol. perf.

  216 mg/ml

  +

  139

  Glycerolum

  supoz.

  2100 mg

  +

  II - 213

  Haloperidolum

  picături orale - sol.

  2 mg/ml

  +

  140

  Haloperidolum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  141

  Haloperidolum

  sol. inj.

  5 mg/ml

  +

  II - 214

  Heparinum

  sol. inj.

  5000 UI/ml

  +

  142

  Hidrolizat de proteină
  din creier de porcină

  sol. inj./conc. pt. sol. perf.

  215,2 mg/ml

  +

  II - 215

  Hydrocortisonum

  liof. pt. sol. inj.

  100 mg

  +

  II - 216

  Hydrocortisonum

  pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.

  100 mg

  +

  II - 217

  Hydrocortisonum

  pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.

  500 mg

  +

  II - 218

  Hydrocortisonum

  sol. inj. i.v.

  25 mg/5 ml

  +

  II - 221

  Hydroxyethyl - amidon

  sol. perf.

  100 g/l

  +

  II - 223

  Hydroxyethyl - amidon

  sol. perf.

  60 g/l

  +

  143

  Iloprostum

  sol. de inhalat prin nebuliz.

  10 мg/ml

  +

  II - 225

  Imipenemum + Cilastatinum

  pulb. pt. sol. inj.

  500 mg/500 mg

  +

  II - 226

  Imipenemum + Cilastatinum

  pulb. pt. sol. perf.

  500 mg/500 mg

  +

  II - 227

  Imipenemum + Cilastatinum

  pulb. pt. susp. perf.

  500 mg/500 mg

  +

  146

  Imunoglobulină anti-D

  sol. inj.

  300 мg

  +

  145

  Imunoglobulină anti-D

  sol. inj.

  625 UI/ml

  +

  144

  Imunoglobulină anti-D

  sol inj. în seringă preumplută

  300 micrograme/
  2 ml

  +

  II - 228

  Imunoglobulină normală

  pt. adm. intravasculară pulb.+
  solv. pt. sol. perf.

  5%

  +

  II - 229

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  5%

  +

  II - 230

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  100 mg/ml

  +

  II - 231

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  10 g/200 ml

  +

  II - 232

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  1 g/20 ml

  +

  II - 233

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  2,5 g/50 ml

  +

  II - 234

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  50 mg/ml

  +

  II - 235

  Imunoglobulină normală pt.
  adm. intravasculară

  sol. perf.

  5 g/100 ml

  +

  II - 237

  Imunoglobulină umană
  normală

  sol. perf.

  50 g/l

  +

  II - 236

  Imunoglobulină umană
  normală

  sol inj.

  165 mg/ml

  +

  II - 238

  Insuline umane

  sol. inj.

  100 UI/ml

  +

  II - 239

  Insuline umane

  sol. inj. în cartuș

  100 UI/ml

  +

  II - 240

  Insuline umane

  sol. inj. în flacon

  100 UI/ml

  +

  II - 241

  Insuline umane

  sol. inj. în stilou injector
  preumplut

  100 UI/ml

  +

  147

  Iohexolum

  sol. inj.

  240 mg I/ml

  +

  148

  Iohexolum

  sol. inj.

  300 mg I/ml

  +

  149

  Iohexolum

  sol. inj.

  350 mg I/ml

  +

  150

  Iomeprolum

  sol. inj.

  714,4 mg/ml

  +

  151

  Ioversolum

  sol. inj./perf.

  741 mg/ml

  +

  II - 242

  Isofluranum

  lichid pt. vapori de inhal.

  100%

  +

  II - 244

  Isofluranum

  lichid volatil pt. inhalat

  100%

  +

  II - 245

  Kalii chloridum

  conc. pt. sol. perf.

  149 mg/ml

  +

  II - 246

  Kalii chloridum

  conc. pt. sol. perf.

  150 mg/ml

  +

  II - 247

  Kalii chloridum

  conc. pt. sol. perf.

  74,56 mg/ml

  +

  II - 248

  Ketaminum

  sol. inj.

  50 mg/10 ml

  +

  II - 249

  Ketaminum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  II - 250

  Ketoprofenum

  caps. elib. prel.

  100 mg

  +

  II - 251

  Ketoprofenum

  compr. film.

  100 mg

  +

  II - 252

  Ketoprofenum

  liof. + solv. pt. sol. inj.

  100 mg

  +

  II - 254

  Ketoprofenum

  sol. inj./conc. sol. perf.

  100 mg/2 ml

  +

  II - 253

  Ketoprofenum

  sol. inj.

  100 mg/2 ml

  +

  II - 255

  Ketorolacum tromethamin

  compr. film.

  10 mg

  +

  II - 256

  Ketorolacum tromethamin

  sol. inj.

  30 mg/ml

  +

  II - 257

  Lactulosum

  gel oral

  650 mg/ml

  +

  II - 258

  Lactulosum

  lichid oral

  66,7%

  +

  II - 259

  Lactulosum

  sirop

  65%

  +

  II - 260

  Lactulosum

  sirop

  650 mg/ml

  +

  II - 261

  Lactulosum

  sol. orală

  10 g/15 ml

  +

  II - 262

  Lactulosum

  sol. orală

  660 mg/ml

  +

  II - 263

  Lactulosum

  sol. orală

  667 mg/ml

  +

  II - 264

  Lactulosum

  sol. orală

  670 mg/ml

  +

  152

  Levetiracetamum

  conc. pt. sol. perf.

  100 mg/ml

  +

  153

  Levobupivacainum

  sol. inj.

  5 mg/ml

  +

  II - 265

  Levocetirizinum

  compr. film.

  5 mg

  +

  II - 267

  Levocetirizinum

  pic. orale, sol.

  5 mg/ml

  +

  II - 268

  Levocetirizinum

  sol. orală

  0,5 mg/ml

  +

  II - 271

  Levofloxacinum

  sol. perf.

  5 mg/ml

  +

  154

  Levosimendanum

  conc. pt. sol. perf.

  2,5 mg/ml

  +

  155

  Lidocainum

  emplastru medicamentos

  5%

  +

  II - 276

  Lidocainum

  sol. inj.

  10 mg/ml

  +

  II - 278

  Lidocainum

  sol. inj.

  80 mg/2ml

  +

  II - 272

  Lidocainum

  sol inj.

  20 mg/ml

  +

  II - 279

  Lidocainum

  spray - sol.

  10%

  +

  156

  Linezolidum

  sol. perf.

  2 mg/ml

  +

  II - 280

  Loperamidum

  caps.

  2 mg

  +

  II - 281

  Loperamidum

  compr.

  2 mg

  +

  II - 282

  Loratadinum

  compr.

  10 mg

  +

  II - 283

  Loratadinum

  sirop

  1 mg/ml

  +

  II - 285

  Loratadinum

  susp. orală

  5 mg/5 ml

  +

  II - 286

  Magnesii sulfas

  sol inj.

  204,7 mg/ml

  +

  II - 287

  Magnesii sulfas

  sol inj.

  409,5 mg/ml

  +

  II - 289

  Mannitolum

  sol. perf.

  200 mg/ml

  +

  159

  Medazepamum

  compr.

  10 mg

  +

  II - 295

  Meropenemum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  1 g

  +

  II - 292

  Meropenemum

  pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

  1 g

  +

  II - 293

  Meropenemum

  pulb. pt. sol. inj. i.v./perf.

  500 mg

  +

  II - 296

  Metamizolum natrium

  compr.

  500 mg

  +

  162

  Metamizolum natrium

  sol. inj.

  1g/2 ml

  +

  II - 297

  Metamizolum natrium

  supoz.

  300 mg

  +

  163

  Methylprednisolonum

  liof. + solv. pt. sol. inj.

  500 mg/7,8 ml

  +

  164

  Methylprednisolonum

  liof. pt. sol. inj.

  125 mg

  +

  165

  Methylprednisolonum

  liof. pt. sol. inj.

  500 mg

  +

  166

  Methylprednisolonum

  liof. și solv. pt. sol. inj

  125 mg/2 ml

  +

  167

  Methylprednisolonum

  liof. și solv. pt. sol. inj

  250 mg/4 ml

  +

  168

  Methylprednisolonum

  liof. și solv. pt. sol. inj

  40 mg/1 ml

  +

  169

  Methylprednisolonum

  pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.

  125 mg

  +

  170

  Methylprednisolonum

  pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.

  500 mg

  +

  II - 305

  Metoclopramidum

  compr.

  10 mg

  +

  171

  Metoclopramidum

  sol. inj.

  5 mg/ml

  +

  II - 306

  Metoprololum

  compr.

  50 mg

  +

  II - 307

  Metoprololum

  compr. elib. prel.

  50 mg

  +

  172

  Metoprololum

  sol. inj.

  5 mg/5 ml

  +

  II - 310

  Metronidazolum

  sol. perf.

  5 mg/ml

  +

  173

  Micafunginum

  pulb. pt. sol. perf.

  100 mg

  +

  174

  Micafunginum

  pulb. pt. sol. perf.

  50 mg

  +

  175

  Midazolamum

  sol. inj.

  1 mg/ml

  +

  176

  Mivacurium

  sol. inj./perf.

  10 mg/5ml

  +

  178

  Morphynum

  sol. inj.

  20 mg/ml

  +

  179

  Moxifloxacinum

  sol. perf.

  400 mg/250 ml

  +

  180

  Nadroparinum

  sol. inj.

   

  +

  II - 311

  Naloxonum

  sol. inj.

  0,4 mg/ml

  +

  182

  Naltrexonum

  compr. film.

  50 mg

  +

  II - 312

  Naproxenum

  compr.

  200 mg

  +

  II - 313

  Naproxenum

  compr. film.

  200 mg

  +

  II - 314

  Naproxenum

  compr. film.

  275 mg

  +

  II - 315

  Natrii Chloridum

  conc. pt. sol. perf.

  5,85%

  +

  II - 318

  Natrii Chloridum

  solv. pt. uz parent.

  9 mg/ml

  +

  II - 319

  Natrii hydrogeni

  carbonas sol. perf.

  8,4%

  +

  183

  Nefopamum

  sol. inj.

  20 mg/2 ml

  +

  184

  Neostigmini metilsulfas

  sol. inj.

  0,5 mg/ml

  +

  II - 320

  Nimesulidum

  gran. pt. susp. orală

  100 mg/plic

  +

  185

  Nimodipinum

  compr.

  30 mg

  +

  186

  Nimodipinum

  compr. film.

  30 mg

  +

  187

  Nimodipinum

  sol. perf.

  10 mg/50 ml

  +

  II - 321

  Nitroglycerinum

  compr. elib. prel.

  2,6 mg

  +

  II - 322

  Nitroglycerinum

  compr. subling.

  0,5 mg

  +

  II - 323

  Nitroglycerinum

  sist. terap. transderm.

  25 mg

  +

  188

  Noradrenalinum

  conc. pt. sol. perf.

  0,2%

  +

  189

  Obidoximi chloridum

  sol. inj.

  250 mg/ml

  +

  190

  Octreotidum

  pulb. + solv. pt. susp. inj.
  (i.m.) cu elib. prelung.

  20 mg

  +

  191

  Octreotidum

  pulb. + solv. pt. susp. inj.
  (i.m.) cu elib. prelung.

  10 mg

  +

  192

  Octreotidum

  pulb. + solv. pt. susp. inj.
  (i.m.) cu elib. prelung.

  30mg

  +

  196

  Octreotidum

  sol. inj.

  0,1 mg/ml

  +

  193

  Octreotidum

  sol inj.

  100 micrograme/
  ml

  +

  194

  Octreotidum

  sol inj.

  500 micrograme/
  ml

  +

  195

  Octreotidum

  sol inj.

  50 micrograme/
  ml

  +

  II - 324

  Omeprazolum

  compr. gastrorez.

  20 mg

  +

  II - 326

  Omeprazolum

  pulb. pt. sol. perf.

  40 mg

  +

  II - 328

  Ondansetronum

  sol. inj./perf.

  2 mg/ml

  +

  II - 327

  Ondansetronum

  sol. inj.

  2 mg/ml

  +

  197

  Oxybuprocaini
  hydrochloridum

  pic. oft. - sol.

   

  +

  198

  Oxytocinum

  sol. inj.

  5 UI/ml

  +

  199

  Pancuronii bromidum

  sol. inj.

  2 mg/ml

  +

  II - 330

  Pantoprazolum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  40 mg

  +

  II - 329

  Pantoprazolum

  pulb. pt. sol. inj.

  40 mg

  +

  II - 331

  Paracetamolum

  compr.

  500 mg

  +

  II - 332

  Paracetamolum

  compr. ef.

  500 mg

  +

  II - 333

  Paracetamolum

  compr. film.

  500 mg

  +

  II - 334

  Paracetamolum

  compr. orodispersabile

  500 mg

  +

  II - 335

  Paracetamolum

  sol. perf.

  10 mg/ml

  +

  201

  Parecoxibum

  pulb. + solv. pt. sol. inj.

  20 mg

  +

  202

  Parecoxibum

  pulb. + solv. pt. sol. inj.

  40 mg

  +

  203

  Parecoxibum

  pulb. pt. sol. inj.

  20 mg

  +

  204

  Parecoxibum

  pulb. pt. sol. inj.

  40 mg

  +

  205

  Pentazocinum

  sol. inj.

  30 mg/ml

  +

  206

  Pentoxifyllinum

  conc. pt. sol. perf.

  100 mg/5 ml

  +

  207

  Pethidinum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  208

  Phenobarbitalum

  sol. inj.

  10%

  +

  II - 337

  Phenytoinum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  209

  Phytomenadionum

  sol. inj.

  10 mg/ml

  +

  210

  Pilocarpinum

  pic. oft., sol

  10 mg/ml

  +

  211

  Pilocarpinum

  pic. oft., sol

  20 mg/ml

  +

  II - 338

  Piperacillinum +
  Tazobactamum

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  4 g/0,5 g

  +

  212

  Piracetamum

  sol. inj.

  1 g/5 ml

  +

  213

  Polygelinum

  sol. perf.

  3,5%

  +

  II - 341

  Povidonum Iodinatum

  sol. cut.

  100 mg/ml

  +

  II - 342

  Povidonum Iodinatum

  sol. cut.

  75 mg/ml

  +

  214

  Povidonum Iodinatum

  unguent

  100 mg/g

  +

  II - 343

  Prednisonum

  compr.

  5 mg

  +

  215

  Pregabalinum

  caps.

  50 mg

  +

  216

  Propafenonum

  sol. inj.

  70 mg/20 ml

  +

  II - 345

  Propofolum

  emulsie inj./perf.

  10 mg/ml

  +

  II - 346

  Propofolum

  emulsie inj./perf.

  20 mg/ml

  +

  217

  Pyridostigmini bromidum

  draj.

  60 mg

  +

  218

  Pyridoxinum

  sol. inj.

  250 mg/5 ml

  +

  219

  Pyridoxinum

  sol. inj.

  50 mg/2 ml

  +

  II - 349

  Ranitidinum

  compr.

  150 mg

  +

  II - 350

  Ranitidinum

  compr. ef.

  150 mg

  +

  II - 351

  Ranitidinum

  compr. film.

  150 mg

  +

  II - 353

  Ranitidinum

  sol. inj./perf.

  25 mg/ml

  +

  II - 352

  Ranitidinum

  sol. inj.

  25 mg/ml

  +

  II - 354

  Remifentanilum

  pulb. pt. conc. pt. sol. inj./
  perf.

  1 mg

  +

  220

  Reteplasum

  pulb.+ solv. pt. sol. inj.

  10 U

  +

  221

  Reviparinum

  sol. inj.

   

  +

  223

  Rifaximinum

  compr. film.

  200 mg

  +

  225

  Rocuronium bromide

  sol. inj./perf.

  10 mg/ml

  +

  224

  Rocuronium bromide

  sol. inj.

  10 mg/ml

  +

  II - 355

  Ropivacainum

  sol. inj.

  10 mg/ml

  +

  II - 356

  Ropivacainum

  sol. inj.

  2 mg/ml

  +

  II - 357

  Salbutamolum

  pulb. de inhal.

  100 мg/doză

  +

  226

  Salbutamolum

  sol. inj.

  0,5 mg/ml

  +

  II - 359

  Salbutamolum

  susp. inhal. presurizată

  100 micrograme/
  doză

  +

  II - 361

  Sevofluranum

  lichid pt. vapori de inhal.

  100%

  +

  II - 363

  Simethiconum

  pic. orale, emulsie

  100 mg/ml

  +

  II - 364

  Simethiconum

  pic. orale, emulsie

  40 mg/ml

  +

  II - 365

  Simethiconum

  susp. orală

   

  +

  II - 366

  Simvastatinum

  compr. film.

  20 mg

  +

  227

  Combinații (soluție de
  aminoacizi cu taurină)

  sol. perf.

  10%

  +

  228

  Combinații (soluție de
  aminoacizi cu taurină)

  sol. perf.

  5%

  +

  229

  Streptokinasum

  liof. pt. sol. inj./perf.

  1500000 UI

  +

  230

  Sufentanilum citratum

  sol. inj.

  5 мg/ml

  +

  231

  Sufentanilum citratum

  sol. inj.

  50 мg/ml

  +

  232

  Sugammadexum

  sol. inj.

  100 mg/ml

  +

  II - 368

  Sulfadiazinum

  cremă

  10 mg/g

  +

  233

  Sulfamethoxazolum +
  trimethoprimum

  sol. perf.

  400 mg/80 mg

  +

  234

  Suxamethonii chloridum

  sol. inj.

  0,1 g/5 ml

  +

  236

  Teicoplaninum

  pulb.+ solv. pt. sol. inj.

  400 mg

  +

  II - 369

  Telmisartanum

  compr.

  40 mg

  +

  II - 370

  Telmisartanum

  compr. film.

  40 mg

  +

  237

  Tenecteplazum

  pulb.+ solv. pt. sol. inj.

  5 mg/ml (1000
  u/ml)

  +

  238

  Terlipressinum

  liof.+ solv. pt. sol. inj.

  1 mg

  +

  239

  Thiaminum

  sol. inj.

  100 mg/2 ml

  +

  240

  Thiopentalum

  pulb. pt. sol. inj.

  1 g

  +

  241

  Thiopentalum

  pulb. pt. sol. inj.

  500 mg

  +

  242

  Tigecyclinum

  pulb. pt. sol. perf.

  50 mg

  +

  243

  Tinzaparinum

  sol. inj.

   

  +

  246

  Tolperisonum

  compr. film.

  50 mg

  +

  247

  Tolperisonum

  draj.

  50 mg

  +

  248

  Tolvaptan

  compr.

  15 mg

  +

  249

  Tolvaptan

  compr.

  30 mg

  +

  II - 371

  Tramadolum

  caps.

  50 mg

  +

  II - 372

  Tramadolum

  compr.

  50 mg

  +

  II - 373

  Tramadolum

  compr. film.

  50 mg

  +

  II - 374

  Tramadolum

  compr. orodispersabile

  50 mg

  +

  II - 375

  Tramadolum

  sol. inj.

  100 mg

  +

  II - 377

  Tramadolum

  sol. inj.

  50 mg/ml

  +

  II - 378

  Trimebutinum

  compr.

  100 mg

  +

  II - 379

  Trimebutinum

  compr. film.

  100 mg

  +

  II - 380

  Trimebutinum

  compr. film. elib. prel.

  300 mg

  +

  II - 381

  Trimebutinum

  gran. pt. susp. orală

  24 mg/5 ml

  +

  250

  Urapidilum

  conc. pt. sol. perf.

  100 mg

  +

  253

  Urapidilum

  sol. inj.

  25 mg/5 ml

  +

  254

  Urapidilum

  sol. inj.

  50 mg/10 ml

  +

  255

  Vaccin tetanic adsorbit

  susp. inj. în seringă
  preumplută sau fiolă

   

  +

  II - 382

  Vancomycinum

  liof. pt. sol. perf./inj.

  500 mg

  +

  II - 390

  Vancomycinum

  pulb. liof. pt. sol. perf./inj

  1 g

  +

  II - 383

  Vancomycinum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  1000 mg

  +

  II - 384

  Vancomycinum

  pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

  500 mg

  +

  II - 385

  Vancomycinum

  pulb. pt. sol. perf.

  1000 mg

  +

  II - 386

  Vancomycinum

  pulb. pt. sol. perf.

  1 g

  +

  II - 387

  Vancomycinum

  pulb. pt. sol. perf.

  500 mg

  +

  257

  Vecuronium

  pulb. pt. sol. inj./perf.

  10 mg

  +

  258

  Vaccin de tip Bacillus
  Calmette Guerin (BCG)

  liof. pt. sol. inj.

   

  +

  259

  Vaccin Hepatitic B
  pediatric (HB)

  susp. inj. în seringă
  preumplută sau fiolă

   

  +

  260

  Vaccin conjugat difteric
  - tetanic - pertussis
  acelular, hepatitic B,
  polio inactivat,
  Haemophilus influenzae tip
  b(DTPa - HBV-IPV - Hib)

  susp. inj. în seringă
  preumplută sau fiolă

   

  +

  261

  Vaccin conjugat difteric -
  tetanic -pertussis
  acelular, polio inactivat,
  Haemophilus influenzae tip
  b(DTPa - IPV-Hib)

  susp. inj. în seringă
  preumplută sau fiolă <