HOTĂRÎREA nr. 37 din 15 septembrie 1971
privind funcţiile procurorilor şi ierarhia acestora, precum şi condiţiile de vechime pentru avansare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 29 septembrie 1971
  Articolul 1

  Funcţiile procurorilor din unităţile prevăzute de art. 1 lit. a-h inclusiv din Decretul privind structura organizatorică a Procuraturii Generale, cele din procuraturile judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi din procuraturile locale sînt următoarele:
  a) Procuratura Generală
  Procuror şef de direcţie
  Procuror inspector şef
  Procuror şef adjunct de direcţie
  Procuror şef de serviciu
  Procuror şef de secţie
  Procuror inspector
  Procuror şef de birou
  Procuror
  b) Procuratura judeteana sau a municipiului Bucureşti
  Procuror şef
  Procuror şef adjunct
  Procuror inspector
  Procuror şef de birou la Procuratura municipiului Bucureşti
  Procuror
  c) Procuratura locală
  Procuror şef
  Procuror şef adjunct
  Procuror
  Funcţiile procurorilor militari din Procuratura Generală şi procuraturile militare sînt următoarele:
  a) Direcţia procuraturilor militare
  Procuror militar şef de direcţie
  Procuror militar şef adjunct de direcţie
  Procuror militar şef de secţie
  Procuror militar inspector
  Procuror militar şef de birou
  Procuror militar
  b) Procuratura militară
  Procuror militar şef
  Procuror militar şef adjunct
  Procuror militar.


  Articolul 2

  Procuraturile judeţene, Procuratura municipiului Bucureşti, procuraturile locale şi procuraturile militare sînt conduse de procurori şefi, respectiv procurori militari şefi, ajutaţi de procurori şefi adjuncţi.
  Procuraturile locale şi militare la care vor funcţiona procurori şefi adjuncţi se stabilesc prin ordinul procurorului general, cu acordul, după caz, al Ministerului Muncii sau al Ministerului Forţelor Armate.
  Procurorii care participa la şedinţele de judecată ale Tribunalului Suprem sînt asimilaţi în funcţie cu procurorul şef de birou.


  Articolul 3

  Funcţiile administrative, tehnice şi de serviciu din nomenclatorul Procuraturii Generale, procuraturilor judeţene şi procuraturilor locale se stabilesc prin ordinul procurorului general, cu acordul Ministerului Muncii.


  Articolul 4

  Vechimea în procuratura pentru a fi avansat într-una din funcţiile superioare aceleia de procuror la procuratura locală şi de procuror militar la procuratura militară este de:
  a) 5 ani pentru funcţia de procuror şef adjunct la procuratura locală;
  b) 7 ani pentru funcţia de procuror şef la procuratura locală;
  c) 8 ani pentru funcţia de procuror la procuratura judeteana sau a municipiului Bucureşti ori procuror şef de birou la Procuratura municipiului Bucureşti;
  d) 9 ani pentru funcţiile de procuror inspector la procuratura judeteana sau a municipiului Bucureşti, procuror şef adjunct la procuratura judeteana sau a municipiului Bucureşti, procuror militar şef adjunct la procuratura militară, procuror sau procuror şef de birou la Procuratura Generală;
  e) 10 ani pentru funcţiile de procuror şef la procuratura judeteana sau a municipiului Bucureşti, procuror militar şef la procuratura militară, procuror şef adjunct de direcţie, procuror şef de serviciu, procuror şef de secţie sau procuror inspector în Procuratura Generală;
  f) 12 ani pentru funcţiile de procuror şef de direcţie sau procuror inspector şef.
  Stagiul de practica pînă la promovarea examenului de capacitate se calculează la vechimea în funcţie pentru avansare.
  Ca vechime pentru numirea în funcţiile prevăzute în alineatul 1 se socoteşte şi timpul servit de cei care, fiind în una din situaţiile prevăzute de art. 47 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România, au fost chemaţi sa îndeplinească în organizaţiile obşteşti sau în aparatul de stat o funcţie legată de activitatea juridică.
  Cei care au prestat efectiv o munca juridică din cele enumerate în art. 47 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România pot fi numiţi în funcţiile prevăzute în alin. 1, dacă au în acea munca vechimea prevăzută în acelaşi alineat, sporită cu 3 ani.
  ------