ORDIN nr. 1.006 din 5 decembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare
EMITENT
 • MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2019
  În conformitate cu prevederile art. 2, 48, 67 și 67^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul cercetării și inovării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2.414/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 8 noiembrie 2007.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc

  București, 5 decembrie 2018.
  Nr. 1.006.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din țări terțe
  în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare