LEGE nr. 237 din 7 iunie 2004
pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 22 iunie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 50 se abrogă.
  2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare aprobate de Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate."
  3. După alineatul (1) al articolului 60 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Acordarea facilităţilor de natura ajutorului de stat pentru titularii licenţelor de explorare şi/sau exploatare încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru cele în curs de aprobare de către Guvern şi pentru noii solicitanţi se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 7 iunie 2004.
  Nr. 237.
  ________________