ORDIN nr. 1.123 din 16 septembrie 2016privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 27 septembrie 2016
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unități administrativ-teritoriale.(2) Unitățile administrativ-teritoriale și sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 2-6*) la prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 2-6 sunt reproduse în facsimil.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu


  București, 16 septembrie 2016.
  Nr. 1.123.

  ANEXA Nr. 1

  LISTA
  unităților administrativ-teritoriale și a sectoarelor cadastrale
  în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

  ┌────┬────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │    Denumirea unității      │              │  Sectoarele cadastrale în  │
  │crt.│ administrativ-teritoriale  │  Județul     │  care încep lucrările de   │
  │    │                            │              │  înregistrare sistematică  │
  │    │                            │              │        a imobilelor        │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
  │  1 │Abrogat.                    │              │                            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
  │  2 │Ion Corvin                  │ Constanța    │             1              │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
  │  3 │Abrogat.                    │              │                            │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
  │  4 │Măneciu                     │ Prahova      │              1             │
  ├────┼────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
  │  5 │Abrogat.                    │              │                            │
  └────┴────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘

  (la 11-10-2017, Nr. crt. 2 din ANEXA Nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.240 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017 )

  (la 27-06-2017, ANEXA Nr. 2 a fost abrogată de Litera a), Articolul 1 din ORDINUL nr. 539 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 27 iunie 2017 )

  ANEXA Nr. 3

  (la 11-10-2017, ANEXA Nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.240 din 14 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 11 octombrie 2017 )

  (la 01-08-2017, ANEXA Nr. 4 a fost abrogată de Litera e), Articolul 1 din ORDINUL nr. 949 din 12 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 01 august 2017 )

  ANEXA Nr. 5

  (la 01-08-2017, ANEXA Nr. 6 a fost abrogată de Litera e), Articolul 1 din ORDINUL nr. 949 din 12 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 01 august 2017 )
  ----