ORDIN nr. 657 din 1 noiembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 noiembrie 2001  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  având în vedere art. 5 alin. (1), art. 9, art. 18 alin. (1) lit. b) şi art. 20 lit. c) din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, republicată,
  în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii, cuprinse în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Normele metodologice prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Începând cu aceeaşi dată se abroga Normele metodologice privind autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 388/1996 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996.


  Articolul 4

  Normele metodologice menţionate la art. 1 sunt obligatorii pentru toate activităţile din economia naţionala, cu excepţia cazurilor prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionarii comercianţilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social, şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu


  Anexă

  NORMA 01/11/2001