HOTĂRÂRE nr. 486 din 25 iunie 2020privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 29 iunie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 125/2020 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 14 februarie 2020, sintagma „Direcția pentru strategii guvernamentale“ se înlocuiește cu sintagma „Serviciul dezvoltare comunitară din cadrul Direcției generale guvernare deschisă, relații publice și cooperare“.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 25 iunie 2020.
  Nr. 486.
  -----