HOTĂRÂRE nr. 595 din 22 iulie 2015
privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 6 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi în baza prevederilor art. 138 alin. (5), ale art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4), art. 154, art. 155 alin. (1) şi ale art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Teodor Codrin Scutaru,

  secretar de stat

  Bucureşti, 22 iulie 2015.
  Nr. 595.
  -------