ORDIN nr. 317 din 17 iulie 2002pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 16 august 2002
  Ministrul industriei și resurselor,
  în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformitatii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2002,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările și completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul-cadru al organismului național de acreditare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat

  București, 17 iulie 2002.
  Nr. 317.

  Anexă

  STATUTUL-CADRU
  al organismului național de acreditare

  -------------