LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 (**republicată**)privind organizarea administrativă a teritoriului României
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 27 iulie 1981
  **) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.
  Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Teritoriul României este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.


  Articolul 2

  Capitala României este municipiul București.


  Articolul 3

  Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.


  Articolul 4

  Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.
  Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnatate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.
  Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.


  Articolul 5

  Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodarească a localităților rurale.
  Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.


  Articolul 6

  Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.


  Articolul 7

  Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanță pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.


  Articolul 8

  Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate.
  Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.


  Articolul 9

  Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile resedințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.


  ANEXĂ

  ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE
  JUDEȚUL ALBA
  cu reședința în municipiul Alba Iulia
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului1. ALBA IULIA
  Localități componente ale municipiului
  1. ALBA IULIA
  2. Bărăbanț
  3. Micești
  4. Oarda
  5. Pâclișa

  2. AIUD***)
  Localități componente ale municipiului
  Sate ce aparțin municipiului
  1. AIUD
  1. Ciumbrud

  2. Aiudul de Sus 2. Gârbova de Jos
  3. Gâmbaș 3. Gârbova de Sus
  4. Măgina 4. Gârbovița
  5. Păgida 5. Sâncrai
  6. Țifra
  3. BLAJ*)
  Localități componente ale municipiului Sate ce aparțin municipiului
  1. BLAJ 1. Mănărade
  2. Deleni-Obârșie 2. Spătac
  3. Flitești
  4. Izvoarele
  5. Petrisat
  6. Tiur
  7. Veza
  4. SEBEȘ****) 1. Răhău
  Localități componente ale municipiului
  1. SEBEȘ
  2. Lancrăm
  3. Petrești
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități componente
  orașului ale orașului
  1. ABRUD 1. ABRUD
  2. Abrud-Sat
  3. Gura Cornei
  4. Soharu
  Sate ce aparțin
  orașului
  2. BAIA DE ARIEȘ***) 1. Baia de Arieș 1. Brăzești
  2. Cioara de Sus
  3. Muncelu
  4. Sartăș
  5. Simulești
  3. CÂMPENI 1. CÂMPENI
  2. Boncești
  3. Borlești
  4. Botești
  5. Certege
  6. Coasta Vâscului
  7. Dănduț
  8. Dealu Bistrii
  9. Dealu Capsei
  10. Dric
  11. Fața Abrudului
  12. Florești
  13. Furduiești
  14. Mihoești
  15. Motorăști
  16. Peste Valea Bistrii
  17. Poduri
  18. Sorlița
  19. Tomușești
  20. Valea Bistrii
  21. Valea Caselor
  22. Vârși
  4. CUGIR 1. CUGIR
  2. Bocșitura
  3. Bucuru
  4. Călene
  5. Fețeni
  6. Goașele
  7. Mugești
  8. Vinerea
  5. OCNA MUREȘ 1. OCNA MUREȘ 1. Cisteiu de Mureș
  2. Uioara de Jos 2. Micoșlaca
  3. Uioara de Sus 3. Războieni-Cetate
  6. TEIUȘ**) 1. Teiuș 1. Beldiu
  2. Căpud
  3. Coșlariu Nou
  4. Pețelca
  7. ZLATNA 1. Zlatna 1. Botești
  2. Budeni
  3. Dealu Roatei
  4. Dobrot
  5. Dumbrava
  6. Feneș
  7. Galați
  8. Izvoru Ampoiului
  9. Pătrângeni
  10. Pârau Gruiului
  11. Pirita
  12. Podu lui Paul
  13. Runc
  14. Ruși
  15. Suseni
  16. Trâmpoiele
  17. Valea Mică
  18. Vâltori
  ----------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform articolului unic din LEGEA nr. 24 din 15 mai 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 15 mai 1993, orașul Blaj din județul Alba se declară municipiu.
  **) Conform articolului unic din LEGEA nr. 66 din 15 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 22 iulie 1994, comuna Teiuș din județul Alba se declară oraș.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Aiud - județul Alba.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 201 din 13 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 16 noiembrie 2000, orasul Sebeș, județul Alba, se declară municipiu.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 115 din 15 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 28 aprilie 2004, se schimbă denumirea satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba.
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  --------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  --------------------------------------------------
  0 1 2
  --------------------------------------------------
  1. Albac 1. Albac
  2. Bărăști
  3. Budăiești
  4. Cionești
  5. Costești
  6. Dealu Lămășoi
  7. Deve
  8. După Pleșe
  9. Fața
  10. Pleșești
  11. Potionci
  12. Rogoz
  13. Roșești
  14. Rusești
  15. Sohodol
  16. Tamborești
  2. Almașu Mare 1. Almașu Mare
  2. Almașu de Mijloc
  3. Brădet
  4. Cheile Cibului
  5. Cib
  6. Glod
  7. Nădăștia
  3. Arieșeni 1. Arieșeni
  2. Avrămești
  3. Bubești
  4. Casa de Piatră
  5. Cobleș
  6. Dealu Bajului
  7. Fața Cristesei
  8. Fața Lăpușului
  9. Galbena
  10. Hodobana
  11. Izlaz
  12. Pântești
  13. Pătrăhăițești
  14. Poienița
  15. Ravicești
  16. Sturu
  17. Ștei-Arieșeni
  18. Vanvucești
  4. Avram Iancu 1. Avram Iancu
  2. Achimețești
  3. Avrămești
  4. Bădăi
  5. Boldești
  6. Călugărești
  7. Căsoaia
  8. Cândești
  9. Cârăști
  10. Cârțulești
  11. Cocești
  12. Cocoșești
  13. Coroiești
  14. Dealu Crișului
  15. Dolești
  16. Dumăcești
  17. Gojeiești
  18. Helerești
  19. Incești
  20. Jojei
  21. Mârtești
  22. Orgești
  23. Pătruțești
  24. Plai
  25. Pușelești
  26. Șoicești
  27. Ștertești
  28. Târsa
  29. Târsa-Plai
  30. Valea Maciului
  31. Valea Uțului
  32. Verdești
  33. Vidrișoara
  5. Berghin 1. Berghin
  2. Ghirbom
  3. Henig
  4. Straja
  6. Bistra 1. Bistra
  2. Aronești
  3. Bălești
  4. Bălești-Cătun
  5. Bârlești
  6. Cheleteni
  7. Ciuldești
  8. Crețești
  9. Dâmbureni
  10. Dealu Muntelui
  11. Durăști
  12. Gănești
  13. Gârde
  14. Hodișești
  15. Hudricești
  16. Lipaia
  17. Lunca Largă
  18. Lunca Merilor
  19. Mihăiești
  20. Nămaș
  21. Novăcești
  22. Perjești
  23. Poiana
  24. Poiu
  25. Rătitiș
  26. Runcuri
  27. Sălăgești
  28. Ștefanca
  29. Tolăcești
  30. Tomnatec
  31. Trișorești
  32. Țărănești
  33. Vârși-Rontu
  34. Vârșii Mari
  35. Vârșii Mici
  7. Blandiana 1. Blandiana
  2. Acmariu
  3. Ibru
  4. Poieni
  5. Răcătău
  8. Bucerdea Grânoasă 1. Bucerdea Grânoasă***)
  2. Cornu
  3. Pădure
  4. Pânca
  9. Bucium 1. Bucium
  2. Anghelești
  3. Bisericani
  4. Bucium-Sat
  5. Cerbu
  6. Ciuculești
  7. Coleșeni
  8. Dogărești
  9. Ferești
  10. Florești
  11. Gura Izbitei
  12. Helești
  13. Izbicioara
  14. Izbita
  15. Jurcuiești
  16. Lupulești
  17. Măgura
  18. Muntari
  19. Petreni
  20. Poiana
  21. Poieni
  22. Stâlnișoara
  23. Valea Abruzel
  24. Valea Albă
  25. Valea Cerbului
  26. Valea Negrilesii
  27. Valea Poienii
  28. Valea Șesii
  29. Văleni
  30. Vâlcea
  10. Câlnic 1. Câlnic
  2. Deal
  11. Cenade 1. Cenade
  2. Capu Dealului
  3. Gorgan
  12. Cergău 1. Cergău Mare
  2. Cergău Mic
  3. Lupu
  13. Ceru-Băcăinți 1. Ceru-Băcăinți
  2. Bolovănești
  3. Bulbuc
  4. Cucuta
  5. Curpeni
  6. Dumbrăvița
  7. Fântânele
  8. Groși
  9. Valea Mare
  10. Viezuri
  14. Cetatea de Baltă 1. Cetatea de Baltă
  2. Crăciunelu de Sus
  3. Sântămărie
  4. Tătârlaua
  15. Ciugud 1. Ciugud
  2. Drâmbar
  3. Hăpria
  4. Limba*****)
  5. Șeușa
  6. Teleac
  16. Ciuruleasa 1. Ciuruleasa
  2. Bidigești
  3. Bodrești
  4. Boglești
  5. Buninginea
  6. Ghedulești
  7. Mătișești
  8. Morărești
  9. Vulcan
  17. Crăciunelu de Jos 1. Crăciunelu de Jos***)
  18. Cricău 1. Cricău
  2. Craiva
  3. Tibru
  19. Cut**) 1. Cut
  20. Daia Română 1. Daia Română
  21. Doștat 1. Doștat
  2. Boz
  3. Dealul Doștatului
  22. Fărău 1. Fărău
  2. Heria
  3. Medveș
  4. Sânbenedic
  5. Șilea
  23. Galda de Jos 1. Galda de Jos
  2. Benic
  3. Cetea
  4. Galda de Sus
  5. Lupșeni
  6. Măgura
  7. Mesentea
  8. Oiejdea
  9. Poiana Galdei
  10. Răicani
  11. Zăgriș
  24. Gârbova 1. Gârbova
  2. Cărpiniș
  3. Reciu
  25. Gârda de Sus 1. Gârda de Sus
  2. Biharia
  3. Dealu Frumos
  4. Dealu Ordâncușii
  5. Dobrești
  6. Gârda Seacă
  7. Ghețari
  8. Hanășești
  9. Huzărești
  10. Izvoarele
  11. Munună
  12. Ocoale
  13. Plai
  14. Pliști
  15. Scoarța
  16. Snide
  17. Sucești
  26. Hopârta 1. Hopârta
  2. Silivaș
  3. Șpălnaca
  4. Turdaș
  5. Vama Seacă
  27. Horea 1. Horea
  2. Baba
  3. Butești
  4. Dârlești
  5. Fericet
  6. Giurgiuț
  7. Mâncești
  8. Mătișești
  9. Niculești
  10. Pătrușești
  11. Petreasa
  12. Preluca
  13. Teiu
  14. Trifești
  15. Zânzești
  28. Ighiu 1. Ighiu
  2. Bucerdea Vânoasă
  3. Ighiel
  4. Șard
  5. Țelna
  29. Întregalde 1. Întregalde
  2. Dealu Geoagiului
  3. Ghioncani
  4. Iliești
  5. Ivăniș
  6. Mărinești
  7. Modolești
  8. Necrilești
  9. Popești
  10. Sfârcea
  11. Tecșești
  30. Jidvei 1. Jidvei
  2. Bălcaciu
  3. Căpâlna de Jos
  4. Feisa
  5. Veseuș
  31. Livezile 1. Livezile
  2. Izvoarele
  3. Poiana Aiudului
  4. Vălișoara
  32. Lopadea Nouă 1. Lopadea Nouă
  2. Asinip
  3. Băgău
  4. Beța
  5. Cicârd
  6. Ciuguzel
  7. Ocnișoara
  8. Odverem
  33. Lunca Mureșului 1. Lunca Mureșului
  2. Gura Arieșului
  34. Lupșa 1. Lupșa
  2. Bârdești
  3. Bârzan
  4. Curmătură
  5. După Deal
  6. Geamăna
  7. Hădărău
  8. Holobani
  9. Lazuri
  10. Lunca
  11. Mănăstire
  12. Mărgaia
  13. Mușca
  14. Pârâu-Cărbunări
  15. Pițiga
  16. Poșogani
  17. Șasa
  18. Trifești
  19. Valea Holhorii
  20. Valea Lupșii
  21. Valea Șesii
  22. Văi
  23. Vința
  35. Meteș 1. Meteș
  2. Ampoița
  3. Isca
  4. Lunca Ampoiței
  5. Lunca Meteșului
  6. Pădurea
  7. Poiana Ampoiului
  8. Poiana Ursului
  9. Presaca Ampoiului
  10. Remetea
  11. Tăuți
  12. Văleni
  36. Mihalț 1. Mihalț
  2. Cistei
  3. Obreja
  4. Zărieș
  37. Mirăslău 1. Mirăslău
  2. Cicău
  3. Decea
  4. Lopadea Veche
  5. Ormeniș
  6. Rachiș
  38. Mogoș 1. Mogoș
  2. Bărbești
  3. Bârlești
  4. Bârlești-Cătun
  5. Bârzogani
  6. Bocești
  7. Bogdănești
  8. Butești
  9. Cojocani
  10. Cristești
  11. Mămăligani
  12. Negrești
  13. Oncești
  14. Poienile Mogoș
  15. Tomești
  16. Valea Barnii
  17. Valea Bârluțești
  18. Valea Cocești
  19. Valea Giogești
  20. Valea Mlacii
  21. Valea Țupilor
  39. Noșlac 1. Noșlac
  2. Căptălan
  3. Copand
  4. Găbud
  5. Stâna de Mureș
  6. Valea Ciuciului
  40. Ocoliș 1. Ocoliș
  2. Lunca Largă
  3. Runc
  4. Vidolm
  41. Ohaba 1. Ohaba
  2. Colibi
  3. Măghierat
  4. Secășel
  42. Pianu 1. Pianu de Sus
  2. Pianu de Jos
  3. Plaiuri
  4. Purcăreți
  5. Strungari
  43. Poiana Vadului 1. Poiana Vadului
  2. Costești
  3. Duduieni
  4. Făgetu de Jos
  5. Făgetu de Sus
  6. Hănășești
  7. Lupăiești
  8. Morcănești
  9. Păștești
  10. Petelei
  11. Stănești
  44. Ponor 1. Ponor
  2. După Deal
  3. Geogel
  4. Măcărești
  6. Vale în Jos
  5. Valea Bucurului
  45. Poșaga 1. Poșaga de Jos
  2. Corțești
  3. Incești
  4. Lunca
  5. Orăști
  6. Poșaga de Sus
  7. Sagagea
  46. Rădești 1. Rădești
  2. Leorinț
  3. Meșcreac
  4. Șoimuș
  47. Râmetea 1. Râmetea
  2. Colțești
  48. Râmeț 1. Râmeț
  2. Boțani
  3. Brădești
  4. Cheia
  5. Cotorăști
  6. Florești
  7. Olteni
  8. Valea Făgetului
  9. Valea Inzelului
  10. Valea Mănăstirii
  11. Valea Poienii
  12. Valea Uzei
  13. Vlădești
  49. Roșia de Secaș 1. Roșia de Secaș
  2. Tău
  3. Ungurei
  50. Roșia Montană 1. Roșia Montană
  2. Bălmoșești
  3. Blidești
  4. Bunta
  5. Cărpiniș
  6. Coasta Henții
  7. Corna
  8. Curături
  9. Dăroaia
  10. Gârda-Bărbulești
  11. Gura Roșiei
  12. Iacobești
  13. Ignățești
  14. Șoal
  15. Țarina
  16. Vârtop
  51. Sălciua 1. Sălciua de Jos
  2. Dealu Caselor
  3. Dumești
  4. Sălciua de Sus
  5. Sub Piatră
  6. Valea Largă
  52. Săliștea 1. Săliștea
  2. Mărgineni
  3. Săliștea-Deal
  4. Tărtăria
  53. Săsciori 1. Săsciori
  2. Căpâlna
  3. Dumbrava
  4. Laz
  5. Loman
  6. Pleși
  7. Răchita
  8. Sebeșel
  9. Tonea
  54. Sâncel 1. Sâncel
  2. Iclod
  3. Pănade
  55. Sântimbru 1. Sântimbru
  2. Coșlariu
  3. Dumitra
  4. Galtiu
  5. Totoi
  56. Scărișoara 1. Scărișoara
  2. Bârlești
  3. Botești
  4. Fața-Lăzești
  5. Florești
  6. Lăzești
  7. Lespezea
  8. Maței
  9. Negești
  10. Prelucă
  11. Runc
  12. Sfoartea
  13. Știuleți
  14. Trâncești
  57. Sohodol 1. Sohodol
  2. Băzești
  3. Bilănești
  4. Bobărești
  5. Brădeana
  6. Burzonești
  7. Deoncești
  8. Dilimani
  9. Furduiești
  10. Gura Sohodol
  11. Hoancă
  12. Joldișești
  13. Lazuri
  14. Lehești
  15. Luminești
  16. Medrești
  17. Morărești
  18. Munești
  19. Năpăiești
  20. Nelegești
  21. Nicorești
  22. Peleș
  23. Poiana
  24. Robești
  25. Sebișești
  26. Sicoiești
  27. Surdești
  28. Șimocești
  29. Toci
  30. Valea Verde
  31. Vlădoșești
  58. Stremț 1. Stremț
  2. Fața Pietrii
  3. Geoagiu de Sus
  4. Geomal
  59. Șibot 1. Șibot
  2. Balomiru de Câmp
  3. Băcăinți
  4. Sărăcsău
  60. Șona 1. Șona
  2. Alecuș
  3. Biia
  4. Doptău
  5. Lunca Târnavei
  6. Sânmiclăuș
  7. Valea Sasului
  61. Șpring 1. Șpring
  2. Carpen
  3. Carpenii de Sus
  4. Cunța
  5. Drașov
  6. Vingard
  62. Șugag 1. Șugag
  2. Arți
  3. Bârsana
  4. Dobra
  5. Jidoștina
  6. Mărtinie
  7. Tău Bistra
  63. Unirea 1. Unirea
  2. Ciugudu de Jos
  3. Ciugudu de Sus
  4. Dumbrava
  5. Inoc
  6. Măhăceni
  64. Vadu Moților 1. Vadu Moților
  2. Bodești
  3. Burzești
  4. Dealu Frumos
  5. Lăzești
  6. Necșești
  7. Poduri-Bricești
  8. Popeștii de Jos
  9. Popeștii de Sus
  10. Tomuțești
  11. Totești
  12. Vâltori
  65. Valea Lungă 1. Valea Lungă
  2. Făget
  3. Glogoveț
  4. Lodroman
  5. Lunca
  6. Tăuni
  66. Vidra 1. Vidra
  2. Băi
  3. Bobărești
  4. Bogdănești
  5. Bordeștii Poieni
  6. Culdești
  7. Dealu Goiești
  8. Dos
  9. Dosu Luncii
  10. Dosu Văsești
  11. Drăgoiești-Luncă
  12. Ficărești
  13. Gligorești
  14. Goiești
  15. Haiducești
  16. Hărăști
  17. Hoancă
  18. Jeflești
  19. Lunca
  20. Lunca Bisericii
  21. Lunca de Jos
  22. Lunca Goiești
  23. Lunca Vesești
  24. Modolești
  25. Nemeși
  26. Oidești
  27. Pitărcești
  28. Pleșcuța
  29. Poieni
  30. Ponorel
  31. Puiulețești
  32. Runc
  33. Segaj
  34. Urdeș
  35. Valea Morii
  36. Văsești
  37. Vâlcăneasa
  38. Vâlcești
  39. Vârtănești
  67. Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
  2. Câmpu Goblii
  3. Ciocașu
  4. Crișeni
  5. Dealu Ferului
  6. Gura Cuțului
  7. Hațegana
  8. Inuri
  9. Laz
  10. Mătăcina
  11. Mereteu
  12. Pârău lui Mihai
  13. Poienița
  14. Stăuini
  15. Valea Goblii
  16. Valea lui Mihai
  17. Valea Vințului
  18. Vurpăr
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 18 din 8 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 16 ianuarie 1998, comuna Baia de Arieș, județul Alba, se declară oraș.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Cut în județul Alba, avînd în componență satul Cut, prin reorganizarea comunei Câlnic, din județul Alba.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 109 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006, se înființează comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba, avînd în componență satele Bucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure și Pânca, prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos. Reședința comunei Bucerdea Grânoasă se stabilește în satul Bucerdea Grânoasă.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Crăciunelu de Jos are în componență satul Crăciunelu de Jos.
  Reședința comunei Crăciunelu de Jos rămîne în satul Crăciunelu de Jos.
  JUDEȚUL ARAD
  cu reședința în municipiul Arad
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului Localitate componentă,
  reședință de municipiu
  1. ARAD 1. ARAD
  B. ORAȘE
  Denumirea orașului Localități componente Sate ce aparțin
  ale orașului orașului
  1. CHIȘINEU-CRIȘ 1. CHIȘINEU-CRIȘ 1. Nadab
  2. CURTICI*****) 1. CURTICI
  3. INEU 1. INEU 1. Mocrea
  4. LIPOVA 1. LIPOVA
  2. Radna
  3. Șoimoș
  5. NĂDLAC 1. NĂDLAC
  6. PÂNCOTA 1. PÂNCOTA 1. Maderat
  7. PECICA****) 1. PECICA 1. Bodrogu Vechi
  2. Sederhat
  3. Turnu
  8. SÂNTANA***) 1. SÂNTANA
  2. Caporal Alexa
  9. SEBIȘ 1. SEBIȘ 1. Donceni
  2. Prunișor
  3. Sălăjeni
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce apartin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  --------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  --------------------------------------------------
  0 1 2
  --------------------------------------------------
  1. Almaș 1. Almaș
  2. Cil
  3. Joia Mare
  4. Rădești
  2. Apateu 1. Apateu
  2. Berechiu
  3. Moțiori
  3. Archiș 1. Archiș
  2. Bârzești
  3. Groșeni
  4. Nermiș
  4. Bata 1. Bata
  2. Bacău de Mijloc
  3. Bulci
  4. Țela
  5. Bârsa 1. Bârsa
  2. Aldești
  3. Hodiș
  4. Voivodeni
  6. Bârzava 1. Bârzava
  2. Bătuța
  3. Căpruța
  4. Dumbravita
  5. Groșii Noi
  6. Lalașinț
  7. Monoroștia
  8. Slatina de Mureș
  7. Beliu 1. Beliu
  2. Benești
  3. Bochia
  5. Secaci
  6. Tăgădău
  7. Vasile Goldiș**)
  8. Birchiș 1. Birchiș
  2. Căpălnaș
  3. Ostrov
  4. Virismort
  9. Bocsig 1. Bocsig
  2. Mănerău
  3. Răpsig
  10. Brazii 1. Brazii
  2. Buceava-Șoimuș
  3. Iacobini
  4. Mădrigești
  5. Secaș
  11. Buteni 1. Buteni
  2. Berindia
  3. Cuied
  4. Păulian*)
  12. Cărand 1. Cărand
  2. Seliștea
  13. Cermei 1. Cermei
  2. Avram Iancu
  3. Șomoșcheș
  14. Chisindia 1. Chisindia
  2. Păiușeni
  3. Văsoaia
  15. Conop 1. Conop
  2. Belotinț
  3. Chelmac
  4. Milova
  5. Odvoș
  16. Covăsinț 1. Covăsinț
  17. Craiva 1. Craiva
  2. Chișlaca
  3. Ciuntești
  4. Coroi
  5. Mărăuș
  6. Rogoz de Beliu
  7. Stoinești
  8. Susag
  9. Șiad
  10. Tălmaci
  18. Dezna 1. Dezna
  2. Buhani
  3. Laz
  4. Neagra
  5. Slatina de Criș
  19. Dieci 1. Dieci
  2. Cociuba
  3. Crocna
  4. Revetiș
  5. Roșia
  20. Dorobanți*****) 1. Dorobanți
  21. Fântânele 1. Fântânele
  2. Tisa Nouă
  22. Felnac 1. Felnac
  2. Călugăreni
  23. Frumușeni*****) 1. Frumușeni
  2. Aluniș
  24. Ghioroc 1. Ghioroc
  2. Cuvin
  3. Miniș
  25. Grăniceri 1. Grăniceri
  2. Șiclău
  26. Gurahonț 1. Gurahonț
  2. Bonțești
  3. Dulcele
  4. Feniș
  5. Honțișor
  6. Iosaș
  7. Mustești
  8. Pescari
  9. Valea Mare
  10. Zimbru
  27. Hălmagiu 1. Hălmagiu
  2. Bănești
  3. Bodești
  4. Brusturi
  5. Cristești
  6. Ionești
  7. Leasa
  8. Leștioara
  9. Poienari
  10. Tisa
  11. Țărmure
  28. Hălmăgel 1. Hălmăgel
  2. Luncșoara
  3. Sârbi
  4. Târnăvița
  5. Țohești
  29. Hășmaș 1. Hășmaș
  2. Agrișu Mic
  3. Botfei
  4. Clit
  5. Comănești
  6. Urvișu de Beliu
  30. Ignești 1. Ignești
  2. Minead
  3. Nădălbești
  4. Susani
  31. Iratoșu 1. Iratoșu
  2. Variașu Mare
  3. Variașu Mic
  32. Livada 1. Livada
  2. Sânleani
  33. Macea 1. Macea
  2. Sânmartin
  34. Mișca 1. Mișca
  2. Satu Nou
  3. Vânători
  4. Zerindu Mic
  35. Moneasa 1. Moneasa
  2. Rănușa
  36. Olari 1. Olari
  2. Sintea Mică
  37. Păuliș 1. Păuliș
  2. Barațca
  3. Cladova
  4. Sâmbăteni
  38. Peregu Mare 1. Peregu Mare
  2. Peregu Mic
  39. Petriș 1. Petriș
  2. Corbești
  3. Ilteu
  4. Obârșia
  5. Roșia Nouă
  6. Seliște
  40. Pilu 1. Pilu
  2. Vărșand
  41. Pleșcuța 1. Pleșcuța
  2. Aciuța
  3. Budești
  4. Dumbrava
  5. Gura Văii
  6. Rostoci
  7. Tălagiu
  42. Săvârșin 1. Săvârșin
  2. Căprioara
  3. Cuiaș
  4. Hălăliș
  5. Pârnești
  6. Temeșești
  7. Toc
  8. Troaș
  9. Valea Mare
  43. Secusigiu 1. Secusigiu
  2. Munar
  3. Satu Mare
  4. Sânpetru German
  44. Seleuș 1. Seleuș
  2. Iermata
  3. Moroda
  45. Semlac 1. Semlac
  46. Sintea Mare 1. Sintea Mare
  2. Adea
  3. Țipar
  47. Socodor 1. Socodor
  48. Șagu 1. Șagu
  2. Cruceni
  3. Firiteaz
  4. Fiscut
  5. Hunedoara Timișană
  49. Șeitin 1. Șeitin
  50. Șepreuș 1. Șepreuș
  51. Șicula 1. Șicula
  2. Chereluș
  3. Gurba
  52. Șilindia 1. Șilindia
  2. Camna
  3. Iercoșeni
  4. Luguzău
  5. Satu Mic
  53. Șimand 1. Șimand
  54. Șiria 1. Șiria
  2. Galșa
  3. Mâsca
  55. Șiștarovăț 1. Șiștarovăț
  2. Cuveșdia
  3. Labașinț
  4. Varnița
  56. Șofronea 1. Șofronea
  2. Sânpaul
  57. Tauț 1. Tauț
  2. Minișel
  3. Minișu de Sus
  4. Nadăș
  58. Târnova 1. Târnova
  2. Agrișu Mare
  3. Arăneag
  4. Chier
  5. Drauț
  6. Dud
  59. Ususău******) 1. Ususău
  2. Bruznic
  3. Dorgoș
  4. Pătârs
  5. Zăbalț
  60. Vărădia de Mureș 1. Vărădia de Mureș
  2. Baia
  3. Julița
  4. Lupești
  5. Nicolae Bălcescu
  6. Stejar
  61. Vârfurile 1. Vârfurile
  2. Avram Iancu
  3. Groși
  4. Lazuri
  5. Măgulicea
  6. Mermești
  7. Poiana
  8. Vidra
  62. Vinga 1. Vinga
  2. Mailat
  3. Mănăștur
  63. Vladimirescu 1. Vladimirescu
  2. Cicir
  3. Horia
  4. Mândruloc
  64. Zăbrani 1. Zăbrani
  2. Chesinț
  3. Neudorf
  65. Zădăreni*****) 1. Zădăreni
  2. Bodrogu Nou
  66. Zărand 1. Zărand
  2. Cintei
  67. Zerind 1. Zerind
  2. Iermata Neagră
  68. Zimandu Nou 1. Zimandu Nou
  2. Andrei Șaguna
  3. Zimandcuz
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Livada din comuna Buteni, județul Arad s-a schimbat în satul Păulian.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 105 din 8 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 18 martie 2002, satul Lunca Teuzului, din componența comunei Beliu, județul Arad, își schimbă denumirea din Lunca Teuzului în Vasile Goldiș.
  ***) Conform art. 1 din LEGEa nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, comuna Sântana, județul Arad, se declară oraș. Satul Caporal Alexa aparține orașului Sântana.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Pecica din județul Arad. Satele Bodrogu Vechi, Sederhat, Turnu aparțin orașului Pecica.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea următoarelor comune din județul Arad, avînd în componență următoarele sate:
  - Comuna Dorobanți avînd în componență satul Dorobanți, prin reorganizarea orașului Curtici;
  - Comuna Frumușeni avînd în componență satele: Frumușeni și Aluniș, prin reorganizarea comunei suburbane Fântânele;
  - Comuna Zădăreni avînd în componență satele: Zădăreni și Bodrogu Nou, prin reorganizarea comunei Felnac.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 5 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 3 martie 2005, denumirea comunei Dorgoș, județul Arad, se schimbă în Ususău. Satele componente ale comunei Ususău sînt următoarele: Ususău, Bruznic, Dorgoș, Pătârș și Zăbalț. Reședința comunei Ususău, județul Arad, se stabilește în satul Ususău.
  JUDETUL ARGEȘ
  cu reședința în municipiul Pitești
  A. MUNICIPII
  Denumirea municipiului
  Localități componente
  ale municipiului
  1. PITEȘTI 1. Pitești
  2. CÂMPULUNG*) 1. CÂMPULUNG
  2. Valea Rumâneștilor
  3. CURTEA DE ARGEȘ**) 1. CURTEA DE ARGEȘ
  2. Noapteș
  B. ORAȘE
  Sate ce aparțin
  orașului
  1. COSTEȘTI 1. COSTEȘTI 1. Broșteni
  2. Lăceni
  3. Pârvu Roșu
  4. Podu Broșteni
  5. Smei
  6. Stârci
  2. MIOVENI***) 1. Mioveni 1. Clucereasa
  2. Colibași
  3. Făgetu
  4. Racovița
  3. ȘTEFĂNEȘTI****) 1. Ștefănești 1. Enculești
  2. Golești
  3. Izvorani
  4. Ștefăneștii Noi
  5. Valea Mare-Podgoria
  6. Viișoara
  7. Zăvoi
  4. TOPOLOVENI 1. Topoloveni 1. Boțârcani
  2. Crintești
  3. Gorănești
  4. Țigănești
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Câmpulung - județul Argeș.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Curtea de Argeș - județul Argeș.
  ***) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Colibași figurează ca oraș.
  Art. 2 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996 prevede:
  "Denumirea orașului Colibași din județul Argeș se schimbă în Mioveni."
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei suburbane Ștefănești din județul Argeș. Satele Ștefănești, Enculești, Golești,
  Izvorani, Ștefăneștii Noi, Valea Mare-Podgoria, Viișoara, aparțin orașului Ștefănești.
  ------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Albeștii de Argeș 1. Albeștii Pamânteni
  2. Albeștii Ungureni
  3. Brătești
  4. Doblea
  5. Dobrotu
  6. Dumirești
  7. Florieni
  2. Albeștii de Muscel 1. Albești
  2. Cândești
  3. Albota 1. Albota
  2. Cerbu
  3. Frătești
  4. Gura Văii
  5. Mareș
  4. Aninoasa 1. Aninoasa
  2. Broșteni
  3. Slănic
  4. Valea Siliștii
  5. Arefu 1. Căpățânenii Pămînteni
  2. Arefu
  3. Căpățânenii Ungureni
  6. Bascov 1. Bascov
  2. Brăileni
  3. Glâmbocu
  4. Mica
  5. Prislopu Mic
  6. Scheau
  7. Uiasca
  8. Valea Ursului
  7. Băbana 1. Băbana
  2. Băjănești
  3. Ciobănești
  4. Cotmenița
  5. Groși
  6. Lupueni
  7. Slăatioarele
  8. Băiculești 1. Băiculești
  2. Alunișu
  3. Anghinești
  4. Argeșani
  5. Mănicești
  6. Stejari
  7. Tutana
  8. Valea Brazilor
  9. Valea lui Enache
  10. Zigoneni
  9. Bălilești 1. Bălilești
  2. Băjești
  3. Golești
  4. Poienița
  5. Priboaia
  6. Ulița
  7. Valea Mare-Bratia
  10. Bârla 1. Bârla
  2. Afrimești
  3. Bădești
  4. Brabeți
  5. Ciocești
  6. Malu
  7. Mândra
  8. Mozăcenii-Vale
  9. Podișoru
  10. Șelăreasca
  11. Urlueni
  12. Zuvelcați
  11. Beleți-Negrești 1. Zgripcești
  2. Beleți
  3. Lențea
  4. Negrești
  12. Berevoești 1. Berevoești
  2. Bratia
  3. Gămăcești
  4. Oțelu
  13. Bogați 1. Bogați
  2. Bârloi
  3. Bujoi
  4. Chițești
  5. Dumbrava
  6. Glâmbocel
  7. Glâmbocelu
  8. Suseni
  14. Boteni 1. Boteni
  2. Balabani
  3. Lunca
  4. Mușcel
  15. Boțești 1. Boțești
  2. Moșteni-Greci
  16. Bradu 1. Bradu
  2. Geamăna
  17. Brăduleț 1. Brăduleț
  2. Alunișu
  3. Brădetu
  4. Cosaci
  5. Galeșu
  6. Piatra
  7. Slămnești
  8. Uleni
  9. Ungureni
  18. Budeasa 1. Budeasa Mare
  2. Budeasa Mică
  3. Calotești
  4. Gălășești
  5. Rogojina
  6. Valea Mărului
  19. Bughea de Jos 1. Bughea de Jos
  20. Bughea de Sus***) 1. Bughea de Sus
  21. Buzoești 1. Vulpești
  2. Bujoreni
  3. Buzoești
  4. Cornățel
  5. Curteanca
  6. Ionești
  7. Podeni
  8. Redea
  9. Șerboeni
  10. Tomșanca
  11. Vlăduța
  22. Căldăraru 1. Căldăraru
  2. Burdea
  3. Strâmbeni
  23. Călinești 1. Vrănești
  2. Călinești
  3. Cârstieni
  4. Ciocănești
  5. Glodu
  6. Gorganu
  7. Radu Negru
  8. Râncăciov
  9. Udeni-Zăvoi
  10. Urlucea
  11. Valea Corbului
  12. Văleni-Podgoria
  24. Căteasca 1. Căteasca
  2. Catanele
  3. Cireșu
  4. Coșeri
  5. Gruiu
  6. Recea
  7. Siliștea
  25. Cepari 1. Ceparii Pămînteni
  2. Cărpeniș
  3. Ceparii Ungureni
  4. Morăști
  5. Sendrulești
  6. Urluiești
  7. Valea Măgurei
  8. Zamfirești
  26. Cetățeni 1. Cetățeni
  2. Lăicăi
  3. Valea Cetățuia
  27. Cicănești 1. Cicănești
  2. Bărăști
  3. Mioarele
  4. Urechești
  28. Ciofrângeni 1. Ciofrângeni
  2. Burluși
  3. Lacurile
  4. Piatra
  5. Schitu-Matei
  29. Ciomăgești 1. Raduțești
  2. Beculești
  3. Bratia
  4. Ciomăgești
  5. Cungrea
  6. Dogari
  7. Fedeleșoiu
  8. Giuclani
  9. Păunești
  30. Cocu 1. Răchițele de Jos
  2. Bărbătești
  3. Cocu
  4. Crucișoara
  5. Făcălețești
  6. Greabănu
  7. Popești
  8. Rachițele de Sus
  31. Corbeni 1. Corbeni
  2. Berindești
  3. Bucșenești
  4. Oeștii Pămînteni
  5. Oeștii Ungureni
  6. Poienari
  7. Rotunda
  8. Turburea
  32. Corbi 1. Corbi
  2. Corbșori
  3. Jgheaburi
  4. Poduri
  5. Poienărei
  6. Stănești
  33. Coșești 1. Coșești
  2. Jupânești
  3. Lăpușani
  4. Leicești
  5. Păcioiu
  6. Petrești
  7. Priseaca
  34. Cotmeana 1. Cotmeana
  2. Bascovele
  3. Bunești
  4. Costești
  5. Dealu Pădurii
  6. Drăgolești
  7. Lintești
  8. Negești
  9. Pielești
  10. Săndulești
  11. Spiridoni
  12. Ursoaia
  13. Vârloveni
  14. Zamfirești
  35. Cuca 1. Cuca
  2. Bălțata
  3. Bărbălani
  4. Cârcești
  5. Cotu
  6. Crivățu
  7. Lăunele de Sus
  8. Măcăi
  9. Mănești
  10. Sinești
  11. Stănicei
  12. Teodorești
  13. Valea Cucii
  14. Vonigeasa
  36. Davidești 1. Davidești
  2. Conțești
  3. Voroveni
  37. Dâmbovicioara 1. Dâmbovicioara
  2. Ciocanu
  3. Podu Dâmboviței
  38. Dârmănești 1. Dârmănești
  2. Negreni
  3. Piscani
  4. Valea Nandrii
  5. Valea Rizii
  39. Dobrești 1. Dobrești
  2. Furești
  40. Domnești 1. Domnești
  41. Dragoslavele 1. Dragoslavele
  2. Valea Hotarului
  42. Drăganu 1. Drăganu-Olteni
  2. Băcești
  3. Dumbrăvești
  4. Prislopu Mare
  43. Godeni 1. Godeni
  2. Bordeieni
  3. Capu Piscului
  4. Cotești
  5. Malu
  44. Hârsești 1. Hârsești
  2. Ciobani
  3. Martalogi
  45. Hârtiești**) 1. Hârtiești
  2. Dealu
  3. Lespezi
  4. Lucieni
  46. Izvoru 1. Izvoru
  47. Leordeni 1. Leordeni
  2. Baloteasca
  3. Băila
  4. Bântău
  5. Budișteni
  6. Cârciumărești
  7. Ciolcești
  8. Ciulnița
  9. Cotu Malului
  10. Glâmbocata
  11. Glâmbocata-Deal
  12. Glodu
  13. Moara Mocanului
  14. Schitu Scoicești
  48. Lerești 1. Lerești
  2. Pojorâta
  3. Voinești
  49. Lunca Corbului 1. Lunca Corbului
  2. Bumbueni
  3. Catane
  4. Ciești
  5. Lăngești
  6. Mârghia de Jos
  7. Mârghia de Sus
  8. Pădureți
  9. Silișteni
  50. Mălureni 1. Mălureni
  2. Bunești
  3. Păuleasca
  4. Toplița
  5. Zărnești
  51. Mărăcineni 1. Mărăcineni
  2. Argeșelu
  52. Merișani 1. Merișani
  2. Borlești
  3. Brăteasca
  4. Capu Piscului
  5. Crâmpotani
  6. Dobrogostea
  7. Malu Vânăt
  8. Vărzaru
  9. Vâlcelele
  53. Micești 1. Micești
  2. Brânzari
  3. Păuleasca
  4. Purcăreni
  54. Mihăești 1. Mihăești
  2. Drăghici
  3. Furnicoși
  4. Rudeni
  5. Valea Bradului
  6. Valea Popii
  7. Văcarea
  55. Mioarele 1. Mățău
  2. Aluniș
  3. Chilii
  4. Cocenești
  5. Suslănești
  56. Miroși 1. Miroși
  2. Surdulești
  57. Morărești 1. Morărești
  2. Dealu Obejdeanului
  3. Dedulești
  4. Luminile
  5. Măncioiu
  6. Săpunari
  58. Moșoaia 1. Moșoaia
  2. Bătrâni
  3. Ciocănăi
  4. Dealu Viilor
  5. Hințești
  6. Lăzărești
  7. Smeura
  59. Mozăceni 1. Mozăceni
  2. Babaroaga
  3. Zidurile
  60. Mușătești 1. Vâlsănești
  2. Bolovănești
  3. Costești-Vâslan
  4. Musățești
  5. Prosia
  6. Robaia
  7. Stroești
  8. Valea Faurului
  9. Valea lui Maș
  10. Valea Muscelului
  61. Negrași 1. Negrași
  2. Bârlogu
  3. Buta
  4. Mozacu
  62. Nucșoara 1. Nucșoara
  2. Gruiu
  3. Sboghițești
  4. Slatina
  63. Oarja 1. Oarja
  2. Ceaușești
  64. Pietroșani 1. Pietroșani
  2. Bădești
  3. Gănești
  4. Retevoiești
  5. Vărzăroaia
  65. Poiana Lacului 1. Poiana Lacului
  2. Cătunași
  3. Cepari
  4. Dealu Orașului
  5. Dealu Viilor
  6. Dinculești
  7. Gălețeanu
  8. Gărdinești
  9. Gâlcești
  10. Metofu
  11. Păduroiu din Deal
  12. Păduroiu din Vale
  13. Sămara
  66. Poienarii de Argeș 1. Poienari
  2. Ceaurești
  3. Ioanicești
  4. Tomulești
  67. Poienarii de Muscel 1. Poienari
  2. Groșani
  3. Jugur
  4. Șerbănești
  5. Valea Îndărăt
  68. Popești*) 1. Popești
  2. Palanga
  3. Purcăreni
  4. Slobozia
  69. Priboieni 1. Priboieni
  2. Albotele
  3. Paraschivești
  5. Pitoi
  4. Sămăila
  6. Valea Mare
  7. Valea Nenii
  8. Valea Popii
  70. Rătești 1. Rătești
  2. Ciupa-Mănciulescu
  3. Furduești
  4. Mavrodolu
  5. Nejlovelu
  6. Pătuleni
  7. Tigveni
  71. Râca*) 1. Râca
  2. Adunați
  3. Bucov
  72. Recea 1. Recea
  2. Deagu de Jos
  3. Deagu de Sus
  4. Goleasca
  5. Orodel
  73. Rociu 1. Rociu
  2. Gliganu de Jos
  3. Gliganu de Sus
  4. Șerbănești
  74. Rucăr 1. Rucăr
  2. Sătic
  75. Sălătrucu 1. Sălătrucu
  2. Văleni
  76. Săpata 1. Mârțești
  2. Bănărești
  3. Dealu Bradului
  4. Drăghicești
  5. Găinușa
  6. Lipia
  7. Popești
  8. Turcești
  77. Schitu Golești 1. Schitu Golești
  2. Burnești
  3. Costiță
  4. Lăzărești
  5. Loturi
  6. Valea Pechii
  78. Slobozia 1. Slobozia
  2. Nigrișoara
  79. Stâlpeni 1. Stălpeni
  2. Dealu Frumos
  3. Livezeni
  4. Ogrezea
  5. Oprești
  6. Pițigaia
  7. Rădești
  80. Stoenești 1. Stoenești
  2. Bădeni
  3. Cotenești
  4. Lunca Gârtii
  5. Piatra
  6. Slobozia
  7. Valea Bădenilor
  81. Stolnici 1. Stolnici
  2. Cochinești
  3. Cotmeana
  4. Fâlfani
  5. Izbășești
  6. Vlășcuța
  82. Suseni 1. Suseni
  2. Burdești
  3. Cerșani
  4. Chirițești
  5. Găleșești
  6. Odăeni
  7. Pădureni
  8. Strâmbeni
  9. Ștefănești
  10. Țuțulești
  83. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
  2. Glavacioc
  84. Șuici 1. Șuici
  2. Ianculești
  3. Paltenu
  4. Păuleni
  5. Rudeni
  6. Valea Calului
  85. Teiu 1. Teiu
  2. Leșile
  86. Tigveni 1. Tigveni
  2. Bădislava
  3. Bălilești
  4. Bălteni
  5. Bârseștii de Jos
  6. Bârseștii de Sus
  7. Blaju
  8. Vlădești
  87. Țițești 1. Țițești
  2. Bucșenești-Lotași
  3. Cișmea
  4. Valea Mănăstirii
  5. Valea Stânii
  88. Uda 1. Uda
  2. Bădulești
  3. Bărănești
  4. Braniștea
  5. Chirițești
  6. Cotu
  7. Dealu Bisericii
  8. Dealu Tolcesii
  9. Diconești
  10. Gorani
  11. Greabăn
  12. Lungulești
  13. Miercani
  14. Râjlețu-Govora
  15. Română
  16. Săliștea
  89. Ungheni 1. Ungheni
  2. Colțu
  3. Găujani
  4. Goia
  5. Humele
  6. Satu Nou
  90. Valea Danului 1. Valea Danului
  2. Bănicești
  3. Bolculești
  4. Borobănești
  5. Vernești
  91. Valea Iașului 1. Valea Iașului
  2. Bădila
  3. Bărbălătești
  4. Borovinești
  5. Cerbureni
  6. Mustățești
  7. Ruginoasa
  8. Ungureni
  9. Valea Uleiului
  92. Valea Mare-Pravăț 1. Valea Mare-Pravăț
  2. Bilcești
  3. Colnic
  4. Fântânea
  5. Gura Pravăț
  6. Nămăești
  7. Pietroasa
  8. Șelari
  93. Vedea 1. Vedea
  2. Bădicea
  3. Blejani
  4. Burețești
  5. Chirițești
  6. Chițani
  7. Ciurești
  8. Dincani
  9. Fața
  10. Frătici
  11. Izvoru de Jos
  12. Izvoru de Sus
  13. Lungani
  14. Mogoșești
  15. Prodani
  16. Rățoi
  17. Vața
  18. Vârsești
  19. Vețișoara
  94. Vlădești 1. Vlădești
  2. Coteasca
  3. Drăghescu
  4. Putina
  95. Vulturești**) 1. Vulturești
  2. Bârzești
  3. Huluba
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 185 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 13 mai 2003, se înființează comuna Râca, județul Argeș, avînd în componență satele Râca, Bucov și Adunați. Reședința comunei se stabilește în satul Râca.
  Comuna Popești, județul Argeț, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Popești, Palanga, Slobozia și Purcăreni.
  Resedința comunei Popești rămîne în satul Popești.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 341 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003,se înființează comuna Vulturești, județul Argeș, avînd în componență satele Vulturești, Bârzești și Huluba, prin reorganizarea comunei Hârtiești din același județ. Reședința comunei Vulturești se stabilește în satul Vulturești.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Hârtiești, județul Argeș, are în componenăță satele Hârtiești, Dealu, Lucieni și Lespezi.
  Reședință comunei Hârtiești rămîne în satul Hârtiești.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Bughea de Sus din județul Argeș, avînd în componență satul Bughea de Sus prin reorganizarea comunei Albeștii de Muscel.
  JUDETUL BACĂU
  cu resedința în municipiul Bacău
  A. MUNICIPII
  Denumirea Comune Sate componente
  municipiului suburbane ale comunelor
  suburbane
  Localități
  componente
  ale municipiului
  1. BACĂU 1. BACĂU
  2. MOINEȘTI***) 1. MOINEȘTI
  2. Găzărie
  3. ONEȘTI 1. ONEȘTI
  2. Borzești
  3. Slobozia
  B. ORAȘ
  Denumirea Localități
  orașului componente
  ale orașului
  1. BUHUȘI 1. BUHUȘI
  2. Marginea
  3. Runcu
  2. COMĂNEȘTI 1. COMĂNEȘTI
  2. Podei
  3. Vermești
  Sate subordonate
  unui oraș
  3. DĂRMĂNEȘTI*) 1. Dărmănești 1. Dărmăneasca
  2. Lăpoș
  3. Păgubeni
  4. Plopu
  5. Sălătruc
  4. SLĂNIC-MOLDOVA 1. SLĂNIC-MOLDOVA
  2. Cerdac
  3. Cireșoaia
  5. TÂRGU OCNA 1. TÂRGU OCNA
  2. Poieni
  3. Vâlcele
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Dărmănești figurează ca oraș.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej din județul Bacău se schimbă în Onești.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orașul Moinești, județul Bacău, se declară municipiu.
  ------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Agăș 1. Agăș
  2. Beleghet
  3. Coșnea
  4. Cotumba
  5. Diaconești
  6. Goioasa
  7. Preluci
  8. Sulța
  2. Ardeoani 1. Ardeoani
  2. Leontinești
  3. Asău 1. Asău
  2. Apa Asău
  3. Ciobănuș
  4. Lunca Asău
  5. Păltiniș
  6. Straja
  4. Balcani 1. Balcani
  2. Frumoasa
  3. Ludași
  4. Schitu Frumoasa
  5. Bârsănești 1. Bârsănești
  2. Albele
  3. Brătești
  4. Caraclău
  6. Berești-Bistrița 1. Berești-Bistrița
  2. Brad
  3. Climești
  4. Pădureni
  7. Berești-Tazlău 1. Berești-Tazlău
  2. Boșoteni
  3. Enăchești
  4. Prisaca
  5. Românești
  6. Tescani
  7. Turluianu
  8. Berzunți 1. Berzunți
  2. Buda
  3. Dragomir
  9. Blăgești 1. Blăgești
  2. Buda
  3. Poiana Negustorului
  4. Țârdenii Mari
  5. Valea lui Ion
  10. Bogdănești 1. Bogdănești
  2. Filipești
  11. Brusturoasa 1. Brusturoasa
  2. Buruieniș
  3. Buruienișul de Sus
  4. Camenca
  5. Cuchiniș
  6. Hângănești
  12. Buciumi****) 1. Buciumi
  2. Răcăuți
  13. Buhoci 1. Buhoci
  2. Bijghir
  3. Buhocel
  4. Coteni
  5. Dospinești
  14. Cașin 1. Cașin
  2. Curița
  15. Căiuți 1. Căiuți
  2. Blidari
  3. Boiștea
  4. Florești
  5. Heltiu
  6. Mărcești
  7. Popeni
  8. Pralea
  9. Vrânceni
  16. Cleja 1. Cleja
  2. Somușca
  3. Valea Mică
  17. Colonești 1. Colonești
  2. Călini
  3. Poiana
  4. Satu Nou
  5. Spria
  6. Valea Mare
  7. Zăpodia
  18. Corbasca 1. Corbasca
  2. Băcioiu
  3. Marvila
  4. Pogleț
  5. Rogoaza
  6. Scărișoara
  7. Vâlcele
  19. Coțofănești 1. Coțofănești
  2. Bâlca
  3. Boiștea de Jos
  4. Borșani
  5. Tămășoaia
  20. Dămienești 1. Dămienești
  2. Călugăreni
  3. Drăgești
  4. Pădureni
  21. Dealu Morii 1. Dealu Morii
  2. Banca
  3. Bălănești
  4. Blaga
  5. Boboș
  6. Bodeasa
  7. Bostănești
  8. Calapodești
  9. Căuia
  10. Dorofei
  11. Ghionoaia
  12. Grădești
  13. Negulești
  14. Tăvădărești
  22. Dofteana 1. Dofteana
  2. Bogata
  3. Cucuieți
  4. Hăghiac
  5. Larga
  6. Seaca
  7. Ștefan Vodă
  23. Faraoani 1. Faraoani
  24. Filipeni 1. Filipeni
  2. Bălaia
  3. Brad
  4. Fruntești
  5. Mărăști
  6. Pădureni
  7. Slobozia
  8. Valea Boțului
  25. Filipești 1. Filipești
  2. Boanța
  3. Cârligi
  4. Cornești
  5. Cotu Grosului
  6. Galbeni
  7. Hârlești
  8. Onișcani
  26. Găiceana 1. Găiceana
  2. Arini
  3. Huțu
  4. Popești
  27. Gârleni 1. Gârlenii de Sus
  2. Gârleni
  3. Lespezi
  4. Șurina
  28. Ghimeș-Făget 1. Făget
  2. Bolovăniș
  3. Făgetu de Sus
  4. Ghimeș
  5. Răchitiș
  6. Tărhăuși
  29. Gioseni****) 1. Gioseni
  30. Glăvănești 1. Glăvănești
  2. Frumușelu
  3. Muncelu
  4. Putredeni
  5. Răzeșu
  31. Gura Văii 1. Gura Văii
  2. Capăta
  3. Dumbrava
  4. Motocești
  5. Păltinata
  6. Temelia
  32. Helegiu 1. Helegiu
  2. Brătila
  3. Deleni
  4. Drăgugești
  33. Hemeiuș 1. Hemeiuș
  2. Fântânele
  3. Lilieci
  34. Horgești 1. Horgești
  2. Bazga
  3. Galeri
  4. Mărăscu
  6. Răcătău de Jos
  5. Răcătău-Răzeși
  7. Recea
  8. Sohodor
  35. Huruiești 1. Huruiești
  2. Căpotești
  3. Florești
  4. Fundoaia
  5. Ocheni
  6. Perchiu
  7. Prădaiș
  36. Itești*****) 1. Itești
  2. Ciumași
  3. Dumbrava
  4. Făgețel
  37. Izvoru Berheciului 1. Izvoru Berheciului
  2. Antohești
  3. Băimac
  4. Făghieni
  5. Obârșia
  6. Oțelești
  7. Pădureni
  38. Letea Veche 1. Letea Veche
  2. Holt
  3. Radomirești
  4. Ruși-Ciutea
  5. Siretu
  39. Lipova 1. Lipova
  2. Mâlosu
  3. Satu Nou
  4. Valea Caselor
  5. Valea Hogei
  6. Valea Mărului
  7. Valea Moșneagului
  40. Livezi 1. Livezi
  2. Bălăneasa
  3. Orășa
  4. Poiana
  5. Prajoaia
  6. Scăriga
  41. Luizi-Călugara 1. Luizi-Călugara
  2. Osebiți
  42. Măgirești 1. Măgirești
  2. Prăjești
  3. Stănești
  4. Șesuri
  5. Valea Arinilor
  43. Măgura 1. Magura
  2. Crihan
  3. Dealu Mare
  4. Sohodol
  44. Mănăstirea Cașin 1. Mănăstirea Cașin
  2. Lupești
  3. Pârvulești
  4. Scutaru
  45. Mărgineni 1. Mărgineni
  2. Barați
  3. Luncani
  4. Pădureni
  5. Podiș
  6. Poiana
  7. Trebeș
  8. Valea Budului
  46. Motoșeni 1. Motoșeni
  2. Bâclești
  3. Chetreni
  4. Chicerea
  5. Cociu
  6. Cornățelu
  7. Fântânele
  8. Fundătura
  9. Gura Crăiești
  10. Poiana
  11. Praja
  12. Rotăria
  13. Șendresti
  14. Țepoaia
  47. Negri 1. Negri
  2. Brad
  3. Călinești
  4. Mâgla
  5. Poiana
  6. Ursoaia
  48. Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu
  2. Buchila
  3. Galbeni
  4. Lărguța
  5. Valea Seacă
  49. Odobești****) 1. Odobești
  2. Bălușa
  3. Ciuturești
  4. Tisa-Silvestri
  50. Oituz 1. Oituz
  2. Călcâi
  3. Ferestrău-Oituz
  4. Hârja
  5. Marginea
  6. Poiana Sărată
  51. Oncești 1. Oncești
  2. Bărboasa
  3. Dealu Perjului
  4. Oncestii Vechi
  5. Satu Nou
  6. Tarnița
  7. Taula
  52. Orbeni 1. Orbeni
  2. Scurta
  53. Palanca 1. Palanca
  2. Cădărești
  3. Ciugheș
  4. Pajiștea
  5. Popoiu
  54. Parava 1. Parava
  2. Drăgușani
  3. Rădoaia
  4. Teiuș
  55. Parincea 1. Parincea
  2. Barna
  3. Mileștii de Jos
  4. Mileștii de Sus
  5. Nănești
  6. Năstăseni
  7. Poieni
  8. Satu Nou
  9. Văleni
  10. Vladnic
  56. Pâncești 1. Pâncești
  2. Chilia Benei
  3. Dieneț
  4. Fulgeriș
  5. Fundu Văii
  6. Motoc
  7. Petrești
  8. Soci
  57. Pârgărești 1. Pârgărești
  2. Bahna
  3. Nicorești
  4. Pârâu Boghii
  5. Satu Nou
  58. Pârjol 1. Pârjol
  2. Băhnășeni
  3. Bărnești
  4. Băsăști
  5. Câmpeni
  6. Hăineala
  7. Hemieni**)
  8. Pustiana
  9. Tarâța
  59. Plopana 1. Plopana
  2. Budești
  3. Dorneni
  4. Fundu Tutovei
  5. Ițcani
  6. Rusenii de Sus
  7. Rusenii Răzeși
  8. Străminoasa
  9. Țăgâra
  60. Podu Turcului 1. Podu Turcului
  2. Bălănești
  3. Căbești
  4. Fichitești
  5. Giurgioana
  6. Hanța
  7. Lehancea
  8. Plopu
  9. Răcușana
  10. Sârbi
  61. Poduri 1. Poduri
  2. Bucșești
  3. Cernu
  4. Cornet
  5. Negreni
  6. Prohozești
  7. Valea Șoșii
  62. Prăjești****) 1. Prăjești
  63. Racova 1. Racova
  2. Gura Văii
  3. Hălmăcioaia
  4. Ilieși
  64. Răcăciuni 1. Răcăciuni
  2. Ciucani
  3. Fundu Răcăciuni
  4. Gâșteni
  5. Gheorghe Doja
  6. Răstoaca
  65. Răchitoasa 1. Răchitoasa
  2. Barcana
  3. Bucșa
  4. Buda
  5. Burdusaci
  6. Dănăila
  7. Dumbrava
  8. Farcașa
  9. Fundătura Răchitoasa
  10. Hăghiac
  11. Magazia
  12. Movilița
  13. Oprișești
  14. Putini
  15. Tochilea
  66. Roșiori 1. Roșiori
  2. Misihănești
  3. Negușeni
  4. Poieni
  5. Valea Mare
  6. Valea Mică
  67. Sascut 1. Sascut
  2. Berești
  3. Conțești
  4. Păncești
  5. Sascut-Sat
  6. Schineni
  7. Valea Nacului
  68. Sănduleni 1. Sănduleni
  2. Bârzulești
  3. Coman
  4. Mateiești
  5. Stufu
  6. Tisa
  7. Verșești
  69. Sărată***) 1. Sărată
  2. Bălțata
  70. Săucești 1. Săucești
  2. Bogdan Vodă
  3. Costei
  4. Schineni
  5. Siretu
  6. Șerbești
  71. Scorțeni 1. Scorțeni
  2. Bogdănești
  3. Florești
  4. Grigoreni
  5. Stejaru
  6. Șerpeni
  72. Secuieni 1. Secuieni
  2. Berbinceni
  3. Chiticeni
  4. Fundeni
  5. Glodișoarele
  6. Valea Fânațului
  7. Văleni
  73. Solonț 1. Solonț
  2. Cucuieți
  3. Sărată
  74. Stănișești 1. Stănișești
  2. Balotești
  3. Belciuneasa
  4. Benești
  5. Crăiești
  6. Gorghești
  7. Slobozia
  8. Slobozia Nouă
  9. Văleni
  75. Strugari 1. Strugari
  2. Cetățuia
  3. Iaz
  4. Nadișa
  5. Petricica
  6. Răchitișu
  76. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
  2. Bogdana
  3. Gutinaș
  4. Negoiești
  5. Rădeana
  6. Viișoara
  77. Tamași 1. Tamași
  2. Chetriș
  3. Furnicari
  78. Tătăraști 1. Tătăraști
  2. Cornii de Jos
  3. Cornii de Sus
  4. Drăgești
  5. Gherdana
  6. Giurgeni
  7. Ungureni
  79. Târgu Trotuș 1. Târgu Trotuș
  2. Tuta
  3. Viișoara
  80. Traian 1. Traian
  2. Bogdănești
  3. Hertioana de Jos
  4. Hertioana-Răzeși
  5. Zăpodia
  81. Ungureni 1. Ungureni
  2. Bărtășești
  3. Bibirești
  4. Bota
  5. Botești
  6. Gârla Anei
  7. Viforeni
  8. Zlătari
  82. Urechești 1. Urechești
  2. Cornățel
  3. Lunca Dochiei
  4. Satu Nou
  5. Slobozia
  83. Valea Seacă 1. Valea Seacă
  2. Cucova
  84. Vultureni 1. Lichitișeni
  2. Bosia
  3. Dădești
  4. Dorneni
  5. Ghilăvești
  6. Godineștii de Jos
  7. Godineștii de Sus
  8. Medeleni
  9. Năzărioaia
  10. Reprivăț
  11. Tomozia
  12. Țigănești
  13. Valea Lupului
  14. Valea Merilor
  15. Valea Salciei
  16. Vultureni
  85. Zemeș 1. Zemeș
  2. Bolătău
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Dărmănești figurează ca oraș.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 260 din 13 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, se înființează satul Hemieni, comuna Pârjol, județul Bacău.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Sărată din județul Bacău, avînd în componență satele Sărată și Bălțata prin reorganizarea comunei Nicolae Bălcescu.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea unor comune în județul Bacău, avînd în componență mai multe sate, conform anexei, prin reorganizarea unor alte comune din județ, astfel:
  - comuna Buciumi, avînd în componență satele Buciumi și Răcăuți, prin reorganizarea comunei Ștefan cel Mare;
  - comuna Gioseni, avînd în componență satul Gioseni, prin reorganizarea comunei Tamași;
  - comuna Odobești, avînd în componență satele Odobești, Bălușa, Ciuturești și Tisa-Silvestri prin reorganizarea comunei Secuieni;
  - comuna Prăjești, avînd în componență satul Prăjești prin reorganizarea comunei Traian.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 215 din 5 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2005,
  se înființează comuna Itești, județul Bacău, avînd în componență satele Itești, Ciumași, Dumbrava și Făgețel.
  Reședința comunei Itești se stabilește în satul Itești.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Berești-Bistrița are în componență satele Berești-Bistrița, Brad, Climești și Pădureni.
  Reședința comunei Berești-Bistrița rămîne în satul Berești-Bistrița.
  JUDETUL BIHOR
  cu resedința în municipiul Oradea
  A. MUNICIPII
  Denumirea Comune Sate componente
  municipiului suburbane ale comunei
  suburbane
  Localități
  componente
  ale municipiului
  1. ORADEA 1. ORADEA
  2. MARGHITA*****) 1. MARGHITA
  2. Cheț
  3. Ghenetea
  3. BEIUȘ****) 1. BEIUȘ
  2. Delani
  4. SALONTA***) 1. SALONTA
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități
  orasului componente
  ale orașului
  1. ALEȘD 1. ALEȘD
  2. Pădurea Neagră
  3. Peștiș
  4. Tinăud
  2. NUCET 1. NUCET
  2. Băița
  3. Băița-Plai
  3. SĂCUENI********) 1. Săcueni
  2. Cadea
  3. Ciocaia
  4. Cubulcut
  5. Olosig
  6. Sânnicolau de Munte
  4. ȘTEI 1. ȘTEI
  5. VALEA LUI MIHAI*) 1. Valea lui Mihai
  6. VAȘCĂU 1. VAȘCĂU
  2. Câmp
  3. Câmp-Moți
  4. Colești
  5. Vărzarii de Jos
  6. Vărzarii de Sus
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Valea lui Mihai figurează ca oraș.
  **) Conform art. 3 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea orașului Dr. Petru Groza din județul Bihor se schimbă în Ștei.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orașul Salonta, județul Bihor, se declară municipiu.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orașul Beiuș, județul Bihor, se declară municipiu.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orașul Marghita, județul Bihor, se declară municipiu.
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Abram 1. Abram
  2. Cohani
  3. Dijir
  4. Iteu
  5. Iteu Nou
  6. Margine
  7. Satu Barbă
  8. Suiug
  2. Abrămuț 1. Abrămuț
  2. Crestur
  3. Făncica
  4. Petreu
  3. Aștileu 1. Aștileu
  2. Călățea
  3. Chistag
  4. Peștere
  4. Aușeu 1. Aușeu
  2. Cacuciu Vechi
  3. Codrișoru
  4. Gheghie
  5. Groși
  6. Luncșoara
  5. Avram Iancu 1. Avram Iancu
  2. Ant
  3. Tămașda
  6. Balc 1. Balc
  2. Almașu Mare
  3. Almașu Mic
  4. Ghida
  5. Săldăbagiu de Barcău
  7. Batăr 1. Batăr
  2. Arpășel
  3. Talpoș
  4. Tăut
  8. Biharia***) 1. Biharia
  2. Cauaceu
  9. Boianu Mare 1. Boianu Mare
  2. Corboaia
  3. Huta
  4. Păgaia
  5. Rugea
  10. Borod 1. Borod
  2. Borozel
  3. Cetea
  4. Cornițel
  5. Șerani
  6. Valea Mare de Criș
  11. Borș 1. Borș
  2. Santăul Mare
  3. Santăul Mic
  4. Sântion
  12. Bratca 1. Bratca
  2. Beznea**)
  3. Damiș
  4. Lorău
  5. Ponoară
  6. Valea Crișului
  13. Brusturi 1. Brusturi
  2. Cuieșd
  3. Loranta
  4. Orvișele
  5. Păulești
  6. Picleu
  7. Țigăneștii de Criș
  8. Varasău
  14. Budureasa 1. Budureasa
  2. Burda
  3. Saca
  4. Săliște de Beiuș
  5. Teleac
  15. Buduslău 1. Buduslău
  2. Albiș
  16. Bulz 1. Bulz
  2. Munteni
  3. Remeți
  17. Buntești 1. Buntești
  2. Brădet
  3. Dumbrăvani
  4. Ferice
  5. Lelești
  6. Poienii de Jos
  7. Poienii de Sus
  8. Săud
  9. Stâncești
  18. Căbești 1. Căbești
  2. Goila
  3. Gurbești
  4. Josani
  5. Sohodol
  19. Căpâlna 1. Căpâlna
  2. Ginta
  3. Rohani
  4. Săldăbagiu Mic
  5. Suplacu de Tinca
  20. Cărpinet 1. Cărpinet
  2. Călugări**)
  3. Izbuc
  4. Leheceni
  21. Câmpani 1. Câmpani
  2. Fânațe
  3. Hârsești
  4. Sighiștel
  5. Valea de Sus
  22. Cefa*******) 1. Cefa
  2. Ateaș
  3. Inand
  23. Ceica 1. Ceica
  2. Bucium
  3. Ceișoara
  4. Corbești
  5. Cotiglet
  6. Dușești
  7. Incești
  24. Cetariu****) 1. Cetariu
  4. Șișterea
  3. Șușturogi
  4. Tăutelec
  25. Cherechiu 1. Cherechiu
  2. Cheșereu
  3. Târgușor
  26. Chișlaz 1. Chișlaz
  2. Chiraleu
  3. Hăucești
  4. Mișca
  5. Poclușa de Barcău
  6. Sărsig
  7. Sânlazăr
  27. Sâniob
  1. Sâniob
  2. Ciuhoi
  3. Cenaloș
  4. Sfârnaș.

  Pct. 27 a fost modificat prin LEGEA nr. 214 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012.

  27. Ciumeghiu 1. Ciumeghiu
  2. Boiu
  3. Ghiorac
  28. Cociuba Mare 1. Cociuba Mare
  2. Cărăsău
  3. Cheșa
  4. Petid
  29. Copăcel 1. Copăcel
  2. Bucuroaia
  3. Chijic
  4. Poiana Tășad
  5. Sărand
  6. Surduc
  30. Criștioru de Jos 1. Criștioru de Jos
  2. Bâlc
  3. Criștioru de Sus
  4. Poiana
  5. Săliște de Vașcău
  31. Curățele 1. Curățele
  2. Beiușele
  3. Cresuia
  4. Nimăiești
  5. Pocioveliște
  32. Curtuișeni 1. Curtuișeni
  2. Vășad
  33. Derna 1. Derna
  2. Dernișoara
  3. Sacalasău
  4. Sacalasău Nou
  5. Tria
  34. Diosig******) 1. Diosig
  2. Ianca
  35. Dobrești 1. Dobrești
  2. Cornișești
  3. Crâncești
  4. Hidișel
  5. Luncasprie
  6. Răcaș
  7. Topa de Jos
  8. Topa de Sus
  36. Drăgănești 1. Drăgănești
  2. Belejeni
  3. Grădinari
  4. Livada Beiușului
  5. Mizieș
  6. Păntășești
  7. Păcălești**********)
  8. Sebiș
  9. Talpe
  10. Țigăneștii de Beiuș
  37. Drăgești 1. Drăgești
  2. Dicănești
  3. Stracoș
  4. Tășad
  5. Topești
  38. Finiș 1. Finiș
  2. Brusturi
  3. Fiziș
  4. Ioaniș
  5. Șuncuiș
  39. Gepiu*******) 1. Gepiu
  2. Bicaci
  40. Girișu de Criș*********)1. Girișu de Criș
  2. Tărian
  41. Hidișelu de Sus 1. Hidișelu de Sus
  2. Hidișelu de Jos
  3. Mierlău
  4. Sântelec
  5. Șumugiu
  42. Holod 1. Holod
  2. Dumbrava
  3. Dumbrăvița
  4. Forosig
  5. Hodiș
  6. Lupoaia
  7. Valea Mare de Codru
  8. Vintere
  43. Husasău de Tinca 1. Husasău de Tinca
  2. Fonău
  3. Miersig
  4. Oșand
  5. Sititelec
  44. Ineu 1. Ineu
  2. Botean
  3. Husasău de Criș
  45. Lazuri de Beiuș 1. Lazuri de Beiuș
  2. Băleni
  3. Cusuiuș
  4. Hinchiriș
  46. Lăzăreni 1. Lăzăreni
  2. Bicăcel
  3. Calea Mare
  4. Cărăndeni
  5. Cărănzel
  6. Gepiș
  7. Gruilung
  8. Miheleu
  47. Lugașu de Jos 1. Lugașu de Jos
  2. Lugașu de Sus
  3. Urvind
  48. Lunca 1. Lunca
  2. Briheni
  3. Hotărel
  4. Sârbești
  5. Seghiște
  6. Șuștiu
  49. Mădăraș 1. Mădăraș
  2. Homorog
  3. Ianoșda
  4. Marțihaz
  50. Măgești 1. Măgești
  2. Butani
  3. Cacuciu Nou
  4. Dobricionești
  5. Gălășeni
  6. Josani
  7. Ortiteag
  51. Nojorid 1. Nojorid
  2. Apateu
  3. Chișirid
  4. Leș
  5. Livada de Bihor
  6. Păușa
  7. Șauaieu
  52. Olcea 1. Olcea
  2. Călacea
  3. Hodișel
  4. Ucuriș
  53. Oșorhei 1. Oșorhei
  2. Alparea
  3. Cheriu
  4. Feleheriu
  5. Fughiu
  54. Paleu****) 1. Paleu
  2. Săldăbagiu de Munte
  3. Uileacu de Munte
  55. Pietroasa 1. Pietroasa
  2. Chișcău
  3. Cociuba Mică
  4. Giulești
  5. Gurani
  6. Măgura
  7. Moțești
  56. Pocola 1. Pocola
  2. Feneriș
  3. Petrani
  4. Poietari
  5. Sânmartin de Beiuș
  57. Pomezeu 1. Pomezeu
  2. Câmpani de Pomezeu
  3. Coșdeni
  4. Hidiș
  5. Lacu Sărat
  6. Sitani
  7. Spinuș de Pomezeu
  8. Vălani de Pomezeu
  58. Popești 1. Popești
  2. Bistra
  3. Budoi
  4. Cuzap
  5. Varviz
  6. Vărzari
  7. Voivozi
  59. Răbăgani 1. Răbăgani
  2. Albești
  3. Brătești
  4. Saliște de Pomezeu
  5. Săucani
  6. Vărășeni
  60. Remetea 1. Remetea
  2. Drăgoteni
  3. Meziad
  4. Petreasa
  5. Soimuș
  61. Rieni 1. Rieni
  2. Cucuceni
  3. Ghighișeni
  4. Petrileni
  5. Sudrigiu
  6. Valea de Jos
  62. Roșia 1. Roșia
  2. Lazuri
  63. Roșiori******) 1. Roșiori
  2. Mihai Bravu
  3. Vaida
  64. Săcădat 1. Săcădat
  2. Borșa
  3. Săbolciu
  65. Sălacea 1. Sălacea
  2. Otomani
  66. Sălard 1. Salard
  2. Hodoș
  3. Sântimreu
  67. Sânnicolau Român*****) 1. Sânnicolau Român
  2. Berechiu
  3. Roit
  68. Sâmbata 1. Sâmbata
  2. Copăceni
  3. Ogești
  4. Rogoz
  5. Rotărești
  6. Zăvoiu
  69. Sâniob***********) 1. Sâniob
  2. Ciuhoi
  3. Cenaloș
  4. Sfârnaș
  70. Sânmartin 1. Sânmartin
  2. Băile Felix
  3. Betfia
  4. Cihei
  5. Cordău
  6. Haieu
  7. Rontău
  71. Sântandrei 1. Sântandrei
  2. Palota
  72. Sârbi 1. Sârbi
  2. Almașu Mic
  3. Burzuc
  4. Chioag
  5. Fegernic
  6. Fegernicu Nou
  7. Sarcău
  73. Spinuș 1. Spinuș
  2. Ciulești
  3. Gurbești
  4. Nădar
  5. Săliște
  74. Suplacu de Barcău 1. Suplacu de Barcău
  2. Borumlaca
  3. Dolea
  4. Foglaș
  5. Valea Cerului
  6. Vâlcelele
  75. Șimian 1. Șimian
  2. Șilindru
  3. Voivozi
  76. Șinteu 1. Șinteu
  2. Huta Voivozi
  3. Socet
  4. Valea Târnei
  77. Șoimi 1. Șoimi
  2. Borz
  3. Codru
  4. Dumbrăvița de Codru
  5. Poclușa de Beiuș
  6. Sânnicolau de Beiuș
  7. Ursad
  8. Urviș de Beiuș
  78. Șuncuiuș 1. Șuncuiuș
  2. Bălnaca
  3. Bălnaca-Groși
  4. Zece Hotare
  79. Tarcea 1. Tarcea
  2. Adoni
  3. Galoșpetreu
  80. Tămășeu***) 1. Tămășeu
  2. Niuved
  3. Parhida
  4. Satu Nou
  81. Tărcaia 1. Tărcaia
  2. Mierag
  3. Tărcăița
  4. Totoreni
  82. Tăuteu 1. Tăuteu
  2. Bogei
  3. Chiribiș
  4. Ciutelec
  5. Poiana
  83. Tileagd 1. Tileagd
  2. Bălaia
  3. Călătani
  4. Poșoloaca
  5. Tilecuș
  6. Uileacu de Criș
  84. Tinca 1. Tinca
  2. Belfir
  3. Girișu Negru
  4. Gurbediu
  5. Râpa
  85. Toboliu*********) 1. Toboliu
  2. Cheresig
  86. Tulca 1. Tulca
  2. Căuașd
  87. Țețchea 1. Țețchea
  2. Hotar
  3. Subpiatră
  4. Telechiu
  88. Uileacu de Beiuș 1. Uileacu de Beiuș
  2. Forău
  3. Prisaca
  4. Vălanii de Beiuș
  89. Vadu Crișului 1. Vadu Crișului
  2. Birtin
  3. Tomnatic
  4. Topa de Criș
  90. Vârciorog 1. Vârciorog
  2. Fâșca
  3. Surducel
  4. Șerghiș
  91. Viișoara 1. Viișoara
  2. Izvoarele
  3. Pădureni
  4. Reghea
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitatea Valea lui Mihai figurează ca oraș.
  **) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Delureni din comuna Bratca, județul Bihor s-a schimbat în satul Beznea, iar a satului Ponoarele din comuna Cărpinet s-a schimbat în satul Călugări.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 27 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003, se înființează comuna Tămășeu, județul Bihor, avînd în componență satele Tămășeu, Niuved, Parhida și Satu Nou, prin reorganizarea comunei Biharia din acelasi județ. Reședința comunei Tămășeu se stabilește în satul Tămășeu.
  Art. 2 din LEGEA nr. 27 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Biharia va avea în componenta satele Biharia și Cauaceu. Reședința comunei Biharia rămîne în satul Biharia.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 28 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003, se înființează comuna Paleu, județul Bihor, avînd în componenta satele Paleu, Săldăbagiu de Munte și Uileacu de Munte, prin reorganizarea comunei Cetariu din același județ. Resedința comunei Paleu se stabilește în satul Paleu. Reședința comunei Sânnicolau Român se stabilește în satul Sânnicolau Român.
  Art. 2 din LEGEA nr. 28 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 28 ianuarie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Cetariu va avea în componență satele Cetariu, Șișterea, Șușturogi și Tăutelec. Reședința comunei Cetariu rămîne în satul Cetariu.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 102 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003 se înființează comuna Sânnicolau Român, județul Bihor, avînd în componență satele Sânnicolau Român, Berechiu și Roit, prin reorganizarea comunei Cefa din același județ. Resedința comunei Sânnicolau Român se stabilește în satul Sânnicolau Român.
  Art. 2 din LEGEA nr. 102 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003 prevede că în urma reorganizării prevăzute mai sus comuna Cefa are în componență satele: Cefa, Ateaș, Bicaci, Gepiu și Inand. Reședința comunei Cefa rămîne în satul Cefa.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 140 din 14 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 23 aprilie 2003, se înființează comuna Roșiori, județul Bihor, prin preluarea satelor Roșiori, Mihai Bravu și Vaida de la comuna Diosig, județul Bihor. Reședința comunei Roșiori se stabilește în satul Roșiori. Comuna Diosig are în componență satele Diosig și Ianca, iar ca reședință satul Diosig.
  *******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 586 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, se înființează comuna Gepiu, județul Bihor, avînd în componență satele Gepiu și Bicaci, prin reorganizarea comunei Cefa din același județ. Reședința comunei Gepiu se stabilește în satul Gepiu.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Cefa are în componență satele: Cefa, Ateaș și Inand.
  Reședința comunei Cefa rămîne în satul Cefa.
  ********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004, comuna Săcueni, județul Bihor, se declară oraș. Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânnicolau de Munte aparțin orașului Săcueni.
  *********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 375 din 28 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2008, se înființează comuna Toboliu, județul Bihor, avînd în componență satele Toboliu și Cheresig, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș.
  Reședința comunei Toboliu se stabilește în satul Toboliu.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Girișu de Criș are în componență satele Girișu de Criș și Tărian.
  Reședința comunei Girișu de Criș rămîne în satul Girișu de Criș.
  **********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 181 din 13 octombrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008, se înființează satul Păcălești prin reorganizarea comunei Drăgănești, județul Bihor.
  În urma reorganizării, comuna Drăgănești are în componență satele: Drăgănești, Belejeni, Grădinari, Livada Beiușului, Mizieș, Păcălești, Păntășești, Șebiș, Talpe și Țigăneștii de Beiuș.
  Reședința comunei Drăgănești rămîne în satul Drăgănești.
  ***********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 214 din 13 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2012, denumirea comunei Ciuhoi, județul Bihor, se schimbă în Sâniob.
  Satele componente ale comunei Sâniob sînt următoarele: Sâniob, Ciuhoi, Cenaloș și Sfârnaș.
  Reședința comunei Sâniob, județul Bihor, se stabilește în satul Sâniob.
  JUDETUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  cu reședința în municipiul Bistrița
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente
  ale municipiului
  1. BISTRIȚA 1. BISTRIȚA
  2. Ghinda
  3. Sărată
  4. Sigmir
  5. Slătinița
  6. Unirea
  7. Viișoara
  B. ORAȘE
  Denumirea
  orașului Localități Sate ce aparțin
  componente orașului
  ale orașului
  1. BECLEAN 1. BECLEAN 1. Coldău
  2. Figa
  3. Rusu de Jos
  2. NĂSĂUD 1. NĂSĂUD
  2. Liviu Rebreanu
  3. Lușca
  3. SÂNGEORZ-BĂI 1. SÂNGEORZ-BĂI
  2. Cormaia
  3. Valea Borcutului
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Bistrița Bârgăului 1. Bistrița Bârgăului
  2. Colibița
  2. Braniștea 1. Braniștea
  2. Cireșoaia
  3. Măluț
  3. Budacu de Jos 1. Budacu de Jos
  2. Buduș
  3. Jelna
  4. Monariu
  5. Simionești
  4. Budești 1. Budești
  2. Budești-Fânațe
  3. Țagu
  4. Țăgșoru
  5. Căianu Mic 1. Căianu Mic
  2. Căianu Mare
  3. Ciceu-Poieni
  4. Dobric
  6. Cetate**) 1. Satu Nou
  2. Orheiu Bistriței
  3. Petriș
  7. Chiochiș 1. Chiochiș
  2. Apatiu
  3. Bozieș
  4. Buza Cătun
  5. Chețiu
  6. Jimbor
  7. Manic
  8. Sânnicoară
  9. Strugureni
  10. Țentea
  8. Chiuza 1. Chiuza
  2. Mireș
  3. Piatra
  4. Săsarm
  9. Ciceu-Giurgești*) 1. Ciceu-Giurgești
  2. Dumbrăveni
  10. Ciceu-Mihăiești******) 1. Ciceu-Mihăiești
  2. Ciceu-Corabia
  3. Lelești
  11. Coșbuc 1. Coșbuc
  12. Dumitra 1. Dumitra
  2. Cepari
  3. Tărpiu
  13. Dumitrița**) 1. Dumitrița
  2. Budacu de Sus
  3. Ragla
  14. Feldru 1. Feldru
  2. Nepos
  15. Galații Bistriței 1. Galații Bistriței
  2. Albeștii Bistriței
  3. Dipșa
  4. Herina
  5. Tonciu
  16. Ilva Mare 1. Ilva Mare
  2. Ivăneasa
  17. Ilva Mică 1. Ilva Mică
  18. Josenii Bârgăului 1. Josenii Bârgăului
  2. Mijlocenii Bârgăului
  3. Rusu Bârgăului
  4. Strâmba
  19. Lechința 1. Lechința
  2. Bungard
  3. Chiraleș
  4. Sângeorzu Nou
  5. Sâniacob
  6. Țigău
  7. Vermeș
  20. Leșu 1. Leșu
  2. Lunca Lesului
  21. Livezile 1. Livezile
  2. Cușma
  3. Dorolea
  4. Dumbrava
  5. Valea Poenii
  22. Lunca Ilvei 1. Lunca Ilvei
  23. Maieru 1. Maieru
  2. Anieș
  24. Matei 1. Matei
  2. Bidiu
  3. Corvinești
  4. Enciu
  5. Fântânele
  6. Moruț
  25. Măgura Ilvei***) 1. Măgura Ilvei
  2. Arșița
  26. Mărișelu 1. Mărișelu
  2. Bârla
  3. Domnești
  4. Jeica
  5. Măgurele
  6. Nețeni
  7. Sântioana
  27. Miceștii de Câmpie 1. Miceștii de Câmpie
  2. Fântânița
  3. Visuia
  28. Milaș 1. Milaș
  2. Comlod
  3. După Deal
  4. Ghemeș
  5. Hirean
  6. Orosfaia
  29. Monor 1. Monor
  2. Gledin
  30. Negrilești*) 1. Negrilești
  2. Breaza
  3. Purcărete
  31. Nimigea 1. Nimigea de Jos
  2. Florești
  3. Mintiu
  4. Mititei
  5. Mocod
  6. Mogoșeni
  7. Nimigea de Sus
  8. Tăure
  32. Nușeni 1. Nușeni
  2. Beudiu
  3. Dumbrava
  4. Feleac
  5. Malin
  6. Rusu de Sus
  7. Vița
  33. Parva 1. Parva
  34. Petru Rareș 1. Reteag
  2. Bața
  35. Poiana Ilvei***) 1. Poiana Ilvei
  36. Prundu Bârgăului 1. Prundu Bârgăului
  2. Susenii Bârgăului
  37. Rebra 1. Rebra
  38. Rebrișoara 1. Rebrișoara
  2. Gersa I
  3. Gersa II
  4. Poderei
  39. Rodna 1. Rodna
  2. Valea Vinului
  40. Romuli 1. Romuli
  2. Dealu Ștefăniței
  41. Runcu Salvei******) 1. Runcu Salvei
  42. Salva******) 1. Salva
  43. Sânmihaiu de Câmpie 1. Sânmihaiu de Câmpie
  2. Brateni
  3. La Curte
  4. Sălcuța
  5. Stupini
  6. Zoreni
  44. Silivașu de Câmpie 1. Silivașu de Câmpie
  2. Draga
  3. Fânațele Silivașului
  4. Porumbenii
  45. Spermezeu 1. Spermezeu
  2. Dobricel****)
  3. Dumbrăvița****)
  4. Hălmăsău
  5. Lunca Borlesei
  6. Păltineasa
  7. Sita
  8. Șeșuri Spermezeu-Vale
  46. Șanț 1. Șanț
  2. Valea Mare
  47. Șieu 1. Șieu
  2. Ardan
  3. Posmuș
  4. Șoimuș
  48. Șieu-Măgheruș 1. Șieu-Măgheruș
  2. Arcalia
  3. Chintelnic
  4. Crainimăt
  5. Podirei
  6. Sărățel
  7. Valea Măgherușului
  49. Șieu-Odorhei 1. Șieu-Odorhei
  2. Agrișu de Jos
  3. Agrișu de Sus
  4. Bretea
  5. Coasta
  6. Cristur-Șieu
  7. Sirioara
  50. Șieuț 1. Șieuț
  2. Lunca
  3. Ruștior
  4. Sebiș
  51. Șintereag 1. Șintereag
  2. Blăjenii de Jos
  3. Blăjenii de Sus
  4. Caila
  5. Cociu
  6. Șieu-Sfântu
  7. Șintereag-Gară
  52. Târlișua 1. Târlișua
  2. Agrieș
  3. Agrieșel
  4. Borleasa
  5. Cireași
  6. Lunca Săteasca
  7. Molișet
  8. Oarzina
  9. Răcăteșu
  10. Șendroaia
  53. Teaca 1. Teaca
  2. Archiud
  3. Budurleni
  4. Ocnița
  5. Pinticu
  6. Viile Tecii
  54. Telciu 1. Telciu
  2. Bichigiu*****)
  3. Fiad
  4. Telcișor
  55. Tiha Bârgăului 1. Tiha Bârgăului
  2. Ciosa
  3. Mureșenii Bârgaului
  4. Piatra Fântânele
  5. Tureac
  56. Uriu 1. Uriu
  2. Cristeștii Ciceulul
  3. Hășmașu Ciceului
  4. Ilișua
  57. Urmeniș 1. Urmeniș
  2. Câmp
  3. Coșeriu
  4. Delureni
  5. Fânațe
  6. Podenii
  7. Scoabe
  8. Șopteriu
  9. Valea
  10. Valea Mare
  58. Zagra 1. Zagra
  2. Alunișul
  3. Perișor
  4. Poienile Zagrei
  5. Suplai
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 530 din 23 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 3 octombrie 2002, se înființează comuna Negrilești, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satele Negrilești, Breaza și Purcărete, care provin din comuna CiceuGiurgești, județul Bistrița-Năsăud. Resedința comunei Negrilești se stabilește în satul Negrilești.
  Comuna Ciceu-Giurgești are în componență satele Ciceu-Giurgești și Dumbrăveni și ca reședință satul CiceuGiurgești.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 537 din 24 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 27 septembrie 2002, se înființează comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satele Dumitrița, Budacu de Sus și Ragla, care provin din comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud. Resedința comunei Dumitrița se stabilește în satul Dumitrița.
  Comuna Cetate are în componență satele Orheiu Bistriței, Petriș și Satu Nou, iar ca reședință satul Satu Nou.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 262 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003,
  se infiinteaza comuna Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență satul Poiana Ilvei, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei din același județ.
  Resedința comunei Poiana Ilvei se stabilește în satul Poiana Ilvei.
  Comuna Magura Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Măgura Ilvei și Arșița.
  Resedința comunei Măgura Ilvei rămîne în satul Măgura Ilvei.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 139 din 27 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 28 aprilie 2004, satele Dobricel și Dumbrăvița, aflate în componența comunei Căianu Mic, trec în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. În componența comunei Căianu Mic rămîn satele Căianu Mic, Căianu Mare, Ciceu-Poieni și Dobric.
  *****) Conform articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 30 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 6 mai 2004, satul Bichigiu din componența comunei Coșbuc trece în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea unor comune în județul Bistrița-Năsăud, avînd în componență mai multe sate, conform anexei, prin reorganizarea unor alte comune din județ, astfel:
  - comuna Runcu Salvei, avînd în componență satul Runcu Salvei, prin reorganizarea comunei Salva;
  - comuna Ciceu-Mihăiești, avînd în componență satele Ciceu-Mihăiești, Ciceu-Corabia și Lelești prin reorganizarea comunei Petru Rareș.
  JUDETUL BOTOȘANI
  cu reședința în municipiul Botoșani
  A. MUNICIPII
  Denumirea
  municipiului
  Localități
  componente
  ale municipiului
  1. BOTOȘANI BOTOȘANI
  2. DOROHOI*) 1. DOROHOI
  2. Dealu Mare
  3. Loturi Enescu
  4. Progresul
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități Sate ce aparțin
  componente orașului
  ale orașului
  1. BUCECEA*********) 1. Bucecea 1. Bohoghina
  2. Călinești
  2. DARABANI 1. DARABANI 1. Bajura
  2. Eșanca
  3. Lismănița
  3. FLĂMÂNZI********) 1. Flamânzi 1. Chițoveni
  2. Nicolae Bălcescu 2. Prisăcani
  3. Poiana
  4. SĂVENI 1. SĂVENI 1. Bodeasa
  2. Bozieni
  3. Chișcăreni
  4. Petricani
  5. Sat Nou
  5. ȘTEFĂNEȘTI****) 1. Ștefănești
  2. Bădiuți
  3. Bobulești
  4. Stânca
  5. Stefănești-Sat
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Adășeni 1. Adășeni**************)
  2. Zoițani
  2. Albești 1. Albești
  2. Buimăceni
  3. Coștiugeni
  4. Jijia
  5. Mășcăteni
  6. Tudor Vladimirescu
  3. Avrămeni 1. Avrămeni
  2. Aurel Vlaicu
  3. Dimitrie Cantemir
  4. Ichimeni
  5. Panaitoaia
  6. Timuș
  7. Tudor Vladimirescu
  4. Bălușeni 1. Bălușeni
  2. Bălușenii Noi
  3. Buzeni
  4. Coșuleni
  5. Draxini
  6. Zăicești
  5. Blândești 1. Blândești**********)
  2. Cerchejeni
  3. Șoldănești
  6. Brăești 1. Brăești
  2. Poiana
  3. Popeni
  4. Vâlcelele
  7. Broscăuți 1. Broscăuți
  2. Slobozia
  8. Călărași 1. Călărași
  2. Libertatea
  3. Pleșani
  9. Cândești******) 1. Cândești
  2. Călinești
  3. Talpa
  4. Vițcani
  10. Concești 1. Concești
  2. Movileni
  11. Copălău***) 1. Copălău
  2. Cerbu
  3. Cotu
  12. Cordăreni 1. Cordăreni
  2. Grivița
  3. Slobozia************)
  13. Corlăteni*****) 1. Corlăteni
  2. Carasa
  3. Podeni
  4. Vlădeni
  14. Corni 1. Corni
  2. Balta Arsă
  3. Mesteacăn
  4. Sarafinești
  15. Coșula***) 1. Coșula
  2. Buda
  3. Pădureni
  4. Șupitca
  16. Coțușca 1. Coțușca
  2. Avram Iancu
  3. Cotu Miculinți
  4. Crasnaleuca
  5. Ghireni
  6. Mihail Kogălniceanu
  7. Nichiteni
  8. Nicolae Bălcescu
  9. Puțureni
  17. Cristești 1. Cristești
  2. Oneaga
  3. Schit-Orășeni
  4. Unguroaia
  18. Cristinești 1. Cristinești
  2. Baranca
  3. Dămileni***********)
  4. Dragalina
  5. Fundu Herții
  6. Poiana
  19. Curtești 1. Curtești
  2. Agafton
  3. Băiceni
  4. Hudum
  5. Mănăstirea Doamnei
  6. Orășeni-Deal
  7. Orășeni-Vale
  20. Dângeni 1. Dângeni
  2. Hulub
  3. Iacobeni
  4. Strahotin
  21. Dersca****) 1. Dersca
  22. Dimăcheni *****) 1. Dimăcheni
  2. Mateieni
  3. Recia-Verbia
  32. Dobârceni 1. Dobârceni
  2. Bivolari
  3. Brăteni**)
  3. Cișmănești
  4. Livada
  5. Murguța
  24. Drăgușeni 1. Drăgușeni
  2. Podriga
  3. Sărată-Drăgușeni
  25. Durnești 1. Durnești
  2. Băbiceni
  3. Bârsănesti
  4. Broșteni
  5. Cucuteni
  6. Guranda
  26. Frumușica 1. Frumușica
  2. Boscoteni
  3. Rădeni
  4. Storești
  5. Șendreni
  6. Vlădeni-Deal
  27. George Enescu 1. Dumeni
  2. Arborea
  3. George Enescu
  4. Popeni
  5. Stânca
  28. Gorbănești 1. Gorbănești
  2. Bătrânești
  3. George Coșbuc
  4. Mihai Eminescu
  5. Silișcani
  6. Socrujeni
  7. Vânători
  8. Viforeni
  29. Havârna 1. Havârna
  2. Balinți
  3. Galbeni
  4. Gârbeni
  5. Niculcea
  6. Tătărășeni
  30. Hănești 1. Hănești
  2. Borolea
  3. Moara Jorii
  4. Sărată-Basarab
  5. Slobozia Hănești
  31. Hilișeu-Horia 1. Hilișeu-Horia
  2. Corjăuți
  3. Hilișeu-Cloșca
  4. Hilișeu-Crișan
  5. Iezer
  32. Hlipiceni 1. Hlipiceni
  2. Dragalina
  3. Victoria
  33. Hudești 1. Hudești
  2. Alba
  3. Baranca
  4. Bașeu*************)
  5. Mlenăuți
  6. Vatra*************)
  34. Ibănești 1. Ibănești
  2. Dumbrăvița
  35. Leorda 1. Leorda
  2. Belcea
  3. Costinești
  4. Dolina
  5. Mitoc
  36. Lozna****) 1. Lozna
  2. Străteni
  37. Lunca 1. Lunca
  2. Stroiești
  3. Zlătunoaia
  38. Manoleasa 1. Manoleasa
  2. Bold
  3. Flondora
  4. Iorga
  5. Liveni
  6. Loturi
  7. Manoleasa-Prut
  8. Sadoveni
  9. Șerpenița
  10. Zahoreni
  39. Mihai Eminescu 1. Ipotești
  2. Baisa
  3. Cătămărești
  4. Cătămărești-Deal
  5. Cervicești
  6. Cervicești-Deal
  7. Cucorăni
  8. Manolești
  9. Stâncești
  40. Mihăileni******) 1. Mihăileni
  2. Pârâu Negru
  3. Rogojești
  41. Mihălășeni 1. Mihălășeni
  2. Caraiman
  3. Năstase
  4. Negrești
  5. Păun
  6. Sărată
  7. Slobozia Silișcani
  42. Mileanca 1. Mileanca
  2. Codreni
  3. Scutari
  4. Seliștea
  43. Mitoc 1. Mitoc
  2. Horia
  44. Nicșeni 1. Nicșeni
  2. Dacia
  3. Dorobanți
  45. Păltiniș 1. Păltiniș
  2. Cuzlău
  3. Horodiștea
  4. Slobozia
  46. Pomârla 1. Pomârla
  2. Hulubești
  3. Racovăț
  47. Prăjeni 1. Prăjeni
  2. Câmpeni
  3. Lupăria
  4. Miletin
  48. Răchiți 1. Răchiți
  2. Cișmea
  3. Costești
  4. Roșiori
  49. Rădăuți-Prut 1. Rădăuți-Prut
  2. Miorcani
  3. Rediu
  50. Răușeni 1. Răușeni
  2. Doina
  3. Pogorăști
  4. Rediu
  5. Stolniceni
  51. Ripiceni 1. Ripiceni
  2. Cinghiniia
  3. Lehnești
  4. Movila Ruptă
  5. Popoaia
  6. Râșca
  7. Ripicenii Vechi
  52. Roma 1. Roma
  2. Cotârgaci
  53. Românești 1. Românești
  2. Dămideni
  3. Românești-Vale
  4. Sărată
  54. Santa Mare 1. Santa Mare
  2. Bădărăi
  3. Berza
  4. Bogdănești
  5. Durnești
  6. Ilișeni
  7. Rânghilești
  8. Rânghilești-Deal
  55. Stăuceni 1. Stăuceni
  2. Siliștea
  3. Tocileni
  4. Victoria
  56. Suharău 1. Suharău
  2. Izvoare
  3. Lișna
  4. Oroftiana
  5. Plevna
  6. Smârdan
  57. Sulița 1. Sulița
  2. Cheliș
  3. Dracșani
  58. Șendriceni 1. Șendriceni
  2. Horlăceni
  3. Pădureni
  59. Știubieni 1. Știubieni
  2. Ibăneasa
  3. Negreni
  60. Todireni 1. Todireni
  2. Cernești
  3. Florești
  4. Gârbești
  5. Iurești
  61. Trușești 1. Trușești
  2. Buhăceni
  3. Ciritei
  4. Drislea
  5. Ionășeni
  6. Păsăteni
  62. Tudora 1. Tudora
  63. Ungureni 1. Ungureni
  2. Borzești
  3. Călugăreni
  4. Călugărenii Noi
  5. Durnești
  6. Mândrești
  7. Mihai Viteazu
  8. Plopenii Mari
  9. Plopenii Mici
  10. Tăutești
  11. Vicoleni
  64. Unțeni 1. Unțeni
  2. Burla
  3. Burlești
  4. Mănăstireni
  5. Soroceni
  6. Valea Grajdului
  7. Vultureni
  65. Văculești 1. Văculești
  2. Gorovei
  3. Saucenița
  66. Vârfu Câmpului 1. Vârfu Câmpului***************)
  2. Dobrinăuți-Hapăi
  3. Ionășeni
  4. Lunca
  5. Maghera
  6. Pustoaia
  67. Viișoara 1. Viișoara
  2. Cuza Vodă
  3. Viișoara Mică
  68. Vlădeni 1. Vlădeni
  2. Brehuiești
  3. Hrișcani
  4. Huțani
  5. Mândrești
  69. Vlăsinești 1. Vlăsinești
  2. Miron Costin
  3. Sârbi
  70. Vorniceni 1. Vorniceni
  2. Davidoaia
  3. Dealu Crucii
  71. Vorona 1. Vorona
  2. Icușeni
  3. Joldești
  4. Poiana
  5. Vorona Mare
  6. Vorona-Teodoru
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Dorohoi - județul Botoșani.
  **) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Pădureni din comuna Dobârceni, județul Botoșani s-a schimbat în satul Brăteni.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 337 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 21 iulie 2003, se înființează comuna Coșula, județul Botoșani, avînd în componență satele: Coșula, Buda, Pădureni și Șupitca, prin reorganizarea comunei Copălău din același județ.
  Resedința comunei Coșula se stabilește în satul Coșula.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Copălău, județul Botoșani, are în componență satele: Copălău, Cerbu și Cotu.
  Resedința comunei Copălău rămîne în satul Copălău.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 342 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003, se înființeaza comuna Lozna, județul Botoșani, avînd în componență satele Lozna și Străteni, prin reorganizarea comunei Dersca din același județ. Reședinta comunei Lozna se stabilește în satul Lozna.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dersca are în componență satul Dersca.
  Reședința comunei Dersca rămîne în satul Dersca.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 343 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003
  se înființează comuna Dimăcheni, județul Botoșani, avînd în componență satele Dimăcheni, Mateieni și Recia-Verbia, prin reorganizarea comunei Corlățeni din același județ. Reședinta comunei Dimăcheni se stabilește în satul Dimăcheni.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Corlățeni, județul Botoșani, are în componență satele: Corlăteni, Carasa, Vlădeni și Podeni.
  Resedința comunei Corlăteni râmăne în satul Corlăteni.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 344 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 17 iulie 2003, se înființează comuna Cândești, județul Botoșani, avînd în componență satele Cândești, Călinești, Talpa și Vițcani, prin reorganizarea comunei Mihăileni din același județ. Resedința comunei Cândești se stabilește în satul Cândești.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăileni, județul Botoșani, are în componență satele: Mihăileni, Pârâu Negru și Rogojești.
  Reședința comunei Mihăileni rămîne în satul Mihăileni.
  *******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Ștefănești, județul Botoșani, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Ștefănești sînt: Ștefănești, Bădiuți, Bobulești, Stânca și Ștefănești-Sat.
  ********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Flămânzi, județul Botoșani, se declară oraș.
  Localitățile componente ale orașului Flămânzi sînt: Flămânzi, Nicolae Bălcescu și Poiana.
  Satele Chițoveni și Prisăcani aparțin orașului Flămânzi.
  *********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004, comuna Bucecea, județul Botoșani, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Bucecea sînt: Bucecea și Călinești. Satul Bohoghina aparține orașului Bucecea.
  **********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Blândești din județul Botoșani, avînd în componență satele Blândești, Cerchejeni și Șoldănești prin reorganizarea comunei Sulița.
  ***********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 234 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satul Dămileni prin reorganizarea satului Cristinești, comuna Cristinești, județul Botoșani.
  Comuna Cristinești are în componență satele Cristinești, Baranca, Dămileni, Dragalina, Fundu Herții și Poiana. Reședința comunei Cristinești rămîne în satul Cristinești.
  ************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 235 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satul Slobozia prin reorganizarea satului Cordăreni, comuna Cordăreni, județul Botoșani.
  Comuna Cordăreni are în componență satele Cordăreni, Grivița și Slobozia. Reședința comunei Cordăreni rămîne în satul Cordăreni.
  *************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 236 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iunie 2004, se înființează satele Bașeu și Vatra prin reorganizarea satelor Mlenăuți și Hudești, comuna Hudești, județul Botoșani. Comuna Hudești are în componență satele Hudești, Alba, Baranca, Bașeu, Mlenăuți și Vatra. Reședința comunei Hudești rămîne în satul Hudești.
  **************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 402 din 27 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005, se înființează comuna Adășeni, județul Botoșani, avînd în componență satele Adășeni și Zoițani, prin reorganizarea comunei Avrămeni. Reședința comunei Adășeni se stabilește în satul Adășeni.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Avrămeni are în componență satele: Avrămeni, Aurel Vlaicu, Dimitrie Cantemir, Ichimeni, Panaitoaia, Timuș și Tudor Vladimirescu.
  Reședința comunei Avrămeni rămîne în satul Avrămeni.
  ***************) Conform art. 1 din LEGEA nr. 53 din 9 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006, se înființează satele Dobrinăuți-Hapăi, Maghera și Pustoaia prin reorganizarea satelor Vârfu Câmpului și Lunca, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani. Comuna Vârfu Câmpului are în componență satele: Vârfu Câmpului, Dobrinăuți-Hapăi, Ionășeni, Maghera, Pustoaia și Lunca.
  Reședința comunei Vârfu Câmpului este satul Vârfu Câmpului.
  JUDETUL BRAȘOV
  cu reședința în municipiul Brașov
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente ale municipiului
  1. BRAȘOV 1. BRAȘOV
  2. Poiana Brașov
  2. CODLEA**) 1. CODLEA
  3. FĂGĂRAȘ 1. FĂGĂRAȘ
  4. SĂCELE*) 1. SĂCELE
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități
  orașului componente ale
  orașului
  1. GHIMBAV***) 1. GHIMBAV
  2. PREDEAL 1. PREDEAL
  2. Pîrîul Rece
  3. Timișu de Jos
  4. Timișu de Sus
  3. RÂȘNOV 1. Râșnov
  4. RUPEA 1. RUPEA
  2. Fișer
  5. VICTORIA 1. VICTORIA
  6. ZĂRNEȘTI 1. ZĂRNEȘTI
  2. Tohanu Nou
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 122 din 7 iulie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 11 iulie 2000, orasul Săcele, județul Brașov, se declară municipiu.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 179 din 18 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 23 octombrie 2000, orasul Codlea, județul Brasov, se declară municipiu.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002, comuna Ghimbav, județul Brașov, se declară oraș.
  ---------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Apața 1. Apața
  2. Augustin*****) 1. Augustin
  3. Beclean 1. Beclean
  2. Boholț
  3. Calbor
  4. Hurez
  5. Luța
  4. Bod 1. Bod
  2. Colonia Bod
  5. Bran 1. Bran
  2. Predeluț
  3. Sohodol
  4. Șimon
  6. Budila 1. Budila
  7. Bunești 1. Bunești
  2. Criț
  4. Meșendorf
  5. Viscri
  8. Cața 1. Cața
  2. Beia
  3. Drăușeni
  4. Ionești
  5. Paloș
  9. Cincu 1. Cincu
  2. Toarcla
  10. Comana 1. Comana de Jos
  2. Comana de Sus
  3. Crihalma
  4. Ticușu Nou
  11. Cristian 1. Cristian
  12. Crizbav**) 1. Crizbav
  2. Cutuș
  13. Drăguș****) 1. Drăguș
  14. Dumbrăvița 1. Dumbrăvița
  2. Vlădeni
  15. Feldioara 1. Feldioara
  2. Colonia Reconstrucția
  3. Rotbav
  16. Fundata 1. Fundata
  2. Fundățica
  3. Șirnea
  17. Hălchiu**) 1. Hălchiu
  2. Satu Nou
  18. Hărman 1. Hărman
  2. Podu Oltului
  19. Hârseni 1. Hârseni
  2. Copăcel
  3. Măliniș
  4. Mărgineni
  5. Sebeș
  20. Hoghiz 1. Hoghiz
  2. Bogata Olteană
  3. Cuciulata
  4. Dopca
  5. Fântâna
  6. Lupșa
  21. Holbav****) 1. Holbav
  22. Homorod 1. Homorod
  2. Jimbor
  3. Mercheașa
  23. Jibert 1. Jibert
  2. Dacia
  3. Grânari
  4. Lovnic
  5. Văleni
  24. Lisa 1. Lisa
  2. Breaza
  3. Pojorta
  25. Măieruș 1. Măieruș
  2. Arini
  26. Mândra 1. Mândra
  2. Ileni
  3. Râușor
  4. Șona
  5. Toderița
  27. Moieciu 1. Moieciu de Jos
  2. Cheia
  3. Drumul Carului
  4. Măgura
  5. Moieciu de Sus
  6. Peștera
  28. Ormeniș 1. Ormeniș
  29. Părău 1. Părău
  2. Grid
  3. Veneția de Jos
  4. Veneția de Sus
  30. Poiana Mărului*) 1. Poiana Mărului
  31. Prejmer 1. Prejmer
  2. Lunca Calnicului
  3. Stupinii Prejmerului
  32. Racoș 1. Racoș
  2. Mateiaș
  33. Recea 1. Recea
  2. Berivoi
  3. Dejani
  4. Gura Văii
  5. Iași
  6. Săsciori
  7. Săvăstreni
  34. Sâmbăta de Sus***) 1. Sâmbata de Sus
  2. Stațiunea Climaterică Sâmbata
  35. Sânpetru 1. Sânpetru
  36. Șercaia 1. Șercaia
  2. Hălmeag
  3. Vad
  37. Șinca 1. Șinca Veche
  2. Bucium
  3. Ohaba
  4. Perșani
  5. Șercăița
  6. Vâlcea
  38. Șinca Nouă*) 1. Șinca Nouă
  2. Paltin
  39. Șoarș 1. Șoarș
  2. Bărcut
  3. Felmer
  4. Rodbav
  5. Seliștat
  40. Tărlungeni 1. Tărlungeni
  2. Cărpiniș
  3. Purcăreni
  4. Zizin
  41. Teliu 1. Teliu
  42. Ticușu 1. Ticușu Vechi
  2. Cobor
  43. Ucea 1. Ucea de Jos
  2. Corbi
  3. Feldioara
  4. Ucea de Sus
  44. Ungra 1. Ungra
  2. Dăișoara
  45. Vama Buzăului 1. Vama Buzăului
  2. Acriș
  3. Buzăiel
  4. Dălghiu
  46. Viștea 1. Viștea de Jos
  2. Olteț
  3. Rucăr
  4. Viștea de Sus
  5. Viștișoara
  47. Voila***) 1. Voila
  2. Cincșor
  3. Dridif
  4. Ludișor
  5. Sâmbata de Jos
  6. Voivodeni
  48. Vulcan****) 1. Vulcan
  2. Colonia 1 Mai
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Art. 1 din LEGEA nr. 257 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 10 mai 2002 prevede:
  "Art. 1(1) Se înființează comuna Șinca Nouă, județul Brasov, avînd în componență satele Paltin și Șinca Nouă, care provin din comuna Poiana Mărului, județul Brașov. Reședința comunei Șinca Nouă se stabilește în satul Șinca Nouă.(2) Comuna Poiana Mărului are în componență satul Poiana Mărului, care este reședința comunei."
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 605 din 6 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 11 noiembrie 2002, se înființează comuna Crizbav, județul Brașov, avînd în componență satele Crizbav și Cutuș, care provin din comuna Hălchiu, județul Brașov. Reședința comunei Crizbav se stabilește în satul Crizbav.
  Comuna Hălchiu are în componență satele Hălchiu și Satu Nou, iar ca reședință satul Hălchiu.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 103 din 27 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003,
  se înființează comuna Sâmbata de Sus, județul Brașov, avînd în componență satul Sâmbăta de Sus și Stațiunea Climaterică Sâmbăta, prin reorganizarea comunei Voila din același județ. Reședința comunei Sâmbata de Sus se stabilește în satul Sâmbata de Sus.
  Comuna Voila, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Voila, Sâmbăta de Jos, Cincșor, Dridif, Voivodeni și Ludișor. Reședința comunei Voila rămîne în satul Voila.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 18 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 2 martie 2004, se înființează comuna Holbav, județul Brașov, avînd în componență satul Holbav, prin reorganizarea comunei Vulcan din același județ. Reședința comunei Holbav se stabilește în satul Holbav.
  Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vulcan are în componență satele Vulcan și Colonia 1 Mai. Reședința comunei Vulcan rămîne în satul Vulcan.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Drăguș din județul Brașov, avînd în componență satul Drăguș prin reorganizarea comunei Viștea.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Augustin în județul Brașov, avînd în componență satul Augustin, prin reorganizarea comunei Ormeniș.
  JUDETUL BRĂILA
  cu reședința în municipiul Brăila
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente ale
  municipiului
  1. BRĂILA 1. BRĂILA
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități Sate componente
  orașului componente ale ale orașului
  municipiului
  1. FĂUREI 1. FĂUREI
  2. IANCA*) 1. IANCA 1. Berlești
  2. Gara Ianca
  3. Oprișenești
  4. Perișoru
  5. Plopu
  6. Târlele Filiu
  3. ÎNSURĂȚEI*) 1. ÎNSURĂȚEI 1. Lacu Rezii
  2. Măru Roșu
  3. Valea Călmățuiului
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Ianca și Însurăței figurează ca orașe.
  ---------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Bărăganul 1. Bărăganul
  2. Berteștii de Jos 1. Berteștii de Jos
  2. Berteștii de Sus
  3. Gura Călmățui
  4. Gura Gârluței
  5. Nicolești
  6. Spiru Haret
  3. Bordei Verde 1. Bordei Verde
  2. Constantin
  Gabrielescu
  3. Filiu
  4. Lișcoteanca
  4. Cazasu***) 1. Cazasu
  5. Chișcani 1. Chișcani
  2. Lacu Sărat
  3. Vărsătura
  6. Ciocile 1. Ciocile
  2. Chichinețu**)
  3. Chioibașești
  4. Odăieni
  7. Cireșu 1. Cireșu
  2. Batogu
  3. Ionești
  4. Scărlătești
  5. Vultureni
  8. Dudești 1. Dudești
  2. Bumbăcari
  3. Tătaru
  9. Frecăței 1. Frecăței
  2. Agaua
  3. Cistia
  4. Salcia
  5. Stoienești
  6. Titcov
  10. Galbenu 1. Galbenu
  2. Drogu
  3. Pântecani
  4. Sătuc
  5. Zamfirești
  11. Gemenele 1. Gemenele
  2. Găvani
  12. Grădiștea 1. Gradiștea
  2. Ibrianu
  3. Maraloiu
  13. Gropeni 1. Gropeni
  14. Jirlău 1. Jirlău
  2. Brădeanca
  15. Mărășu 1. Mărașu
  2. Băndoiu
  3. Măgureni
  4. Nedeicu
  5. Plopi
  6. Țăcău
  16. Măxineni 1. Măxineni
  2. Corbu Nou
  3. Corbu Vechi
  4. Latinu
  5. Voinești
  17. Mircea Vodă 1. Mircea Vodă
  2. Dedulești
  18. Movila Miresii 1. Movila Miresii
  2. Esna
  3. Țepeș Vodă
  19. Racoviță 1. Racoviță
  2. Corbeni
  3. Custura
  20. Râmnicelu 1. Râmnicelu
  2. Boarca
  3. Constantinești
  4. Mihail Kogălniceanu
  21. Romanu 1. Romanu
  2. Oancea
  22. Roșiori 1. Roșiori
  2. Colțea
  3. Florica
  4. Pribeagu
  23. Salcia Tudor 1. Salcia Tudor
  2. Ariciu
  3. Cuza Vodă
  4. Gulianca
  5. Olăneasca
  24. Scorțaru Nou 1. Scorțaru Nou
  2. Deșirați
  3. Gurguieți
  4. Nicolae Bălcescu
  5. Pitulați
  6. Sihleanu
  25. Siliștea 1. Siliștea
  2. Cotu Lung
  3. Cotu Mihalea
  4. Mărtăcești
  5. Muchea
  6. Vameșu
  26. Stăncuța 1. Stăncuța
  2. Cuza Vodă
  3. Polizești
  4. Stanca
  27. Surdila-Găiseanca 1. Surdila-Găiseanca
  2. Filipești
  28. Surdila-Greci 1. Surdila-Greci
  2. Brateșu Vechi
  3. Făurei-Sat
  4. Horia
  29. Șuțești 1. Suțești
  2. Mihail Kogălniceanu
  30. Tichilești 1. Tichilești
  2. Albina
  31. Traian 1. Traian
  2. Căldărușa
  3. Silistraru
  4. Urleasca
  32. Tudor Vladimirescu***) 1. Tudor Vladimirescu
  2. Comăneasca
  3. Scorțaru Vechi
  33. Tufești 1. Tufești
  34. Ulmu 1. Ulmu
  2. Jugureanu
  35. Unirea 1. Unirea
  2. Morotești
  3. Valea Cânepii
  36. Vădeni 1. Vădeni
  2. Baldovinești
  3. Pietroiu
  37. Victoria 1. Victoria
  2. Mihai Bravu
  38. Vișani 1. Vișani
  2. Câineni-Băi
  3. Plăsoiu
  39. Viziru 1. Viziru
  2. Lanurile
  40. Zăvoaia 1. Zăvoaia
  2. Dudescu
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Ianca și Însurăței figurează ca orașe.
  **) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Ștefan Gheorghiu din comuna Ciocile, județul Brăila s-a schimbat în satul Chichinețu.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 376 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003, se înființează comuna Cazasu, județul Brăila, avînd în componență satul Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu din același județ. Reședința comunei Cazasu se stabilește în satul Cazasu.
  Art. 2 din acelasi act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Tudor Vladimirescu are în componență satele: Tudor Vladimirescu, Comăneasca și Scorțaru Vechi.
  Reședinta comunei Tudor Vladimirescu rămîne în satul Tudor Vladimirescu.
  JUDETUL BUZĂU
  cu reședința în municipiul Buzău
  A. MUNICIPII Localități componente
  Denumirea municipiului ale muncipiului
  1. BUZĂU 1. BUZĂU
  2. RÂMNICU SĂRAT**) 1. RÂMNICU SĂRAT
  B. ORAȘE
  Denumirea orasului
  Localități componente Satele
  ale orașului componente
  ale orașului
  1. NEHOIU*) 1. NEHOIU*) 1. Bâsca Rozilei
  2. Chirlești
  3. Curmătura
  4. Lunca Priporului
  5. Mlăjet
  6. Nehoiașu
  7. Păltineni
  8. Stănila
  9. Vinețișu
  2. PĂTÂRLAGELE 1. PĂTÂRLAGELE 1. Calea Chiojdului
  2. Mușcel 2. Crâng
  3. Poienile 3. Fundăturile
  4. Sibiciu de Sus 4. Gornet
  5. Stroești 5. Lunca
  6. Valea Lupului 6. Mănăstirea
  7. Valea Sibiciului 7. Mărunțișu
  8. Valea Viei
  3. POGOANELE*) 1. POGOANELE
  2. Căldărăști
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Nehoiu și Pogoanele figurează ca orașe.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Râmnicu Sărat - județul Buzău.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Amaru 1. Amaru
  2. Câmpeni
  3. Dulbanu
  4. Lacu Sinaia
  5. Lunca
  6. Scorțeanca
  2. Balta Albă 1. Balta Albă
  2. Amara
  3. Băile
  4. Stăvărăști
  3. Bălăceanu 1. Bălăceanu
  4. Beceni 1. Beceni
  2. Arbănași
  3. Cărpiniștea
  4. Dogari
  5. Florești
  6. Gura Dimienii
  7. Izvoru Dulce
  8. Mărgăriți
  9. Valea Părului
  5. Berca 1. Berca
  2. Băceni
  3. Cojanu
  4. Joseni
  5. Mânăstirea Rătești
  6. Pâclele
  7. Pleșcoi
  8. Pleșești
  9. Rătești
  10. Sătuc
  11. Tâțârligu
  12. Valea Nucului
  13. Viforâta
  6. Bisoca 1. Bisoca
  2. Băltăgari
  3. Lacurile
  4. Lopătăreasa
  5. Pleși
  6. Recea
  7. Sările
  8. Șindrila
  7. Blăjani 1. Blăjani
  2. Sorești
  8. Boldu 1. Boldu
  9. Bozioru 1. Bozioru
  2. Buduile
  3. Fișici
  4. Găvanele
  5. Gresia
  6. Izvoarele
  7. Nucu
  8. Scăeni
  9. Ulmet
  10. Văvălucile
  10. Brădeanu 1. Brădeanu
  2. Mitropolia
  3. Smârdan
  11. Brăești 1. Brăești
  2. Brătilești
  3. Goidești
  4. Ivănețu
  5. Pârscovelu
  6. Pinu
  7. Ruginoasa
  12. Breaza 1. Breaza
  2. Bădeni
  3. Greceanca
  4. Văleanca-Vilănești
  5. Vispești
  13. Buda 1. Buda
  2. Alexandru Odobescu
  3. Dănulești
  4. Mucești-Dănulești
  5. Spidele
  6. Toropălești
  7. Valea Largă
  14. C. A. Rosetti 1. C. A. Rosetti
  2. Bălteni
  3. Bâlhacu
  4. Cotu Ciorii
  5. Lunca
  6. Vizireni
  15. Calvini 1. Calvini
  2. Bâscenii de Jos
  3. Bâscenii de Sus
  4. Frăsinet
  5. Olari
  16. Cănești 1. Cănești
  2. Gonțești
  3. Negoșina
  4. Păcuri
  5. Șuchea
  6. Valea Verzei
  17. Cătina 1. Cătina
  2. Corbu
  3. Slobozia
  4. Valea Cătinei
  5. Zeletin
  18. Cernătești 1. Cernătești
  2. Aldeni
  3. Băești
  4. Căldărușa
  5. Fulga
  6. Manasia
  7. Vlădeni
  8. Zărneștii de Slănic
  19. Chiliile 1. Chiliile
  2. Budești
  3. Crevelești
  4. Ghiocari
  5. Glodu-Petcari
  6. Poiana Pletari
  7. Trestioara
  20. Chiojdu 1. Chiojdu
  2. Bâsca Chiojdului
  3. Cătiașu
  4. Lera
  5. Plescioara
  6. Poenițele
  21. Cilibia 1. Cilibia
  2. Gara Cilibia
  3. Mânzu
  4. Movila Oii
  5. Poșta
  22. Cislău 1. Cislău
  2. Bărăști
  3. Buda Crăciunești
  4. Gura Bâscei
  5. Scărișoara
  23. Cochirleanca 1. Cochirleanca
  2. Boboc
  3. Gara Bobocu
  4. Roșioru
  5. Târlele
  24. Colți 1. Colți
  2. Aluniș
  3. Colții de Jos
  4. Muscelu Cărămanești
  25. Costești 1. Costești
  2. Budișteni
  3. Gomoești
  4. Groșani
  5. Pietrosu
  6. Spătaru
  26. Cozieni 1. Cozieni
  2. Anini
  3. Bălănești
  4. Bercești
  5. Ciocănești
  6. Cocârceni
  7. Colțeni
  8. Fața lui Nan
  9. Glodurile
  10. Izvoru
  11. Lungești
  12. Nistorești
  13. Pietraru
  14. Punga
  15. Teișu
  16. Trestia
  17. Tulburea
  18. Valea Banului
  19. Valea Roatei
  20. Zăpodia
  27. Florica****) 1. Florica
  28. Gălbinași 1. Gălbinași
  2. Bentu
  3. Tăbărăști
  29. Gherăseni 1. Gherăseni
  2. Sudiți
  30. Ghergheasa 1. Ghergheasa
  2. Sălcioara
  31. Glodeanu Sărat 1. Glodeanu Sărat
  2. Căldărușeanca
  3. Ileana
  4. Pitulicea
  32. Glodeanu-Siliștea 1. Glodeanu-Siliștea
  2. Casota
  3. Cârligu Mare
  4. Cârligu Mic
  5. Corbu
  6. Cotorca
  7. Satu Nou
  8. Văcăreasca
  33. Grebănu 1. Grebănu
  2. Homești
  3. Livada
  4. Livada Mică
  5. Plevna
  6. Zăplazi
  34. Gura Teghii 1. Gura Teghii
  2. Furtunești
  3. Nemertea
  4. Păltiniș
  5. Secuiu
  6. Vadu Oii
  7. Varlaam
  35. Largu 1. Largu
  2. Scărlătești
  36. Lopătari 1. Lopătari
  2. Brebu
  3. Fundata
  4. Luncile
  5. Pestrițu
  6. Plaiu Nucului
  7. Ploștina
  8. Potecu
  9. Săreni
  10. Terca
  11. Vârteju
  37. Luciu 1. Luciu
  2. Caragele
  38. Măgura**) 1. Măgura
  2. Ciuta
  39. Mărăcineni 1. Mărăcineni
  2. Căpățânești
  3. Potoceni
  40. Mărgăritești 1. Mărgăritești
  2. Câmpulungeanca
  3. Fântânele
  41. Mânzălești 1. Mânzălești
  2. Beșlii
  3. Buștea
  4. Cireșu
  5. Ghizdita
  6. Gura Bădicului
  7. Jghiab
  8. Plavățu
  9. Poiana Vâlcului
  10. Satu Vechi
  11. Trestioara
  12. Valea Cotoarei
  13. Valea Ursului
  42. Merei 1. Merei
  2. Ciobănoaia
  3. Dealul Viei
  4. Dobrilești
  5. Gura Sărății
  6. Izvoru Dulce
  7. Lipia
  8. Nenciulești
  9. Ogrăzile
  10. Sărată-Monteoru
  11. Valea Puțului Merei
  43. Mihăilești 1. Mihăilești
  2. Colțăneni
  3. Mărgineanu
  4. Satu Nou
  44. Movila Banului 1. Movila Banului
  2. Cioranca
  3. Limpeziș
  45. Murgești 1. Murgești
  2. Batogu
  3. Valea Ratei
  46. Năeni 1. Năeni
  3. Fântânele
  2. Fințești
  4. Proșca
  5. Vîrf
  47. Odăile 1. Odăile
  2. Capu Satului
  3. Corneanu
  4. Gorâni
  5. Lacu
  6. Piatra Albă
  7. Posobești
  8. Scoroșești
  9. Valea Fântânei
  10. Valea Ștefanului
  48. Padina 1. Padina
  2. Tătulești
  49. Pardoși 1. Pardoși
  2. Chiperu
  3. Costomiru
  4. Valea lui Lalu
  5. Valea Șchiopului
  50. Pănătău 1. Pănătău
  2. Begu
  3. Lacu cu Anini
  4. Măguricea
  5. Plăișor
  6. Râpile
  7. Sibiciu de Jos
  8. Tega
  9. Zaharești
  51. Pârscov 1. Pârscov
  2. Badila
  3. Curcănești
  4. Lunca Frumoasă
  5. Oleșești
  6. Pârjolești
  7. Robești
  8. Runcu
  9. Târcov
  10. Tocileni
  11. Trestieni
  12. Valea Purcarului
  52. Pietroasele 1. Pietroasele
  2. Câlțești
  3. Clondiru de Sus
  4. Dara
  5. Pietroasa Mică
  6. Șarânga
  53. Podgoria 1. Podgoria
  2. Coțatcu
  3. Oratia
  4. Pleșești
  5. Tăbăcari
  54. Poșta Câlnău 1. Poșta Câlnău
  2. Aliceni
  3. Coconari
  4. Potârnichești
  5. Sudiți
  6. Zilișteanca
  55. Puiești 1. Puieștii de Jos
  2. Dăscălești
  3. Lunca
  4. Măcrina
  5. Nicolești
  6. Plopi
  7. Puieștii de Sus
  56. Racovițeni 1. Racovițeni
  2. Budrea
  3. Petrișoru
  57. Râmnicelu 1. Râmnicelu
  2. Colibași
  3. Fotin
  4. Știubei
  58. Robeasca 1. Robeasca
  2. Moșești
  59. Rușețu 1. Rușețu
  2. Sergent Ionel Ștefan
  60. Săgeata 1. Săgeata
  2. Banița
  3. Beilic
  4. Bordușani
  5. Dâmbroca
  6. Găvănești
  7. Movilița
  61. Săhăteni 1. Săhăteni
  2. Găgeni
  3. Istrița de Jos
  4. Vintileanca
  62. Săpoca 1. Săpoca
  2. Mătești
  63. Sărulești 1. Sărulești
  2. Cărătnău de Jos
  3. Cărătnău de Sus
  4. Goicelu
  5. Sările-Cătun
  6. Valea Largă-Sărulești
  7. Valea Stânei
  64. Scorțoasa 1. Scorțoasa
  2. Balta Tocila
  3. Beciu
  4. Dâlma
  5. Deleni
  6. Golu Grabicina
  7. Grabicina de Jos
  8. Grabicina de Sus
  9. Gura Văii
  10. Plopeasa
  11. Policiori
  65. Scutelnici 1. Scutelnici
  2. Arcanu
  3. Brăgăreasa
  4. Lipănescu
  66. Siriu 1. Lunca Jariștei
  2. Cașoca
  3. Colțu Pietrii
  4. Gura Siriului
  5. Mușcelușa
  67. Smeeni 1. Smeeni
  2. Albești
  3. Bălaia
  4. Călțuna
  5. Moisica
  6. Udați-Lucieni
  7. Udați-Mânzu
  68. Stâlpu 1. Stâlpu
  69. Tisău 1. Izvoru
  2. Bărbuncești
  3. Grăjdana
  4. Haleș
  5. Izvoranu
  6. Leiculești
  7. Pădurenii
  8. Salcia
  9. Strezeni
  10. Tisău
  11. Valea Sălciilor
  70. Topliceni 1. Topliceni
  2. Băbeni
  3. Ceairu
  4. Dedulești
  5. Gura Făgetului
  6. Poșta
  7. Răducești
  71. Țintești 1. Țintești
  2. Maxenu
  3. Odaia Banului
  4. Pogonele
  72. Ulmeni 1. Ulmeni
  2. Băltăreți
  3. Clondiru
  4. Sărată
  5. Vâlcele
  73. Unguriu**) 1. Unguriu
  2. Ojasca
  74. Vadu Pașii 1. Vadu Pașii
  2. Băjani
  3. Focșănei
  4. Gura Câlnăului
  5. Scurtești
  6. Stăncești
  75. Valea Râmnicului 1. Valea Râmnicului
  2. Oreavul
  3. Rubla
  76. Valea Salciei 1. Valea Salciei
  2. Modreni
  3. Valea Salciei-Cătun
  77. Vâlcelele 1. Vâlcelele
  78. Vernești 1. Vernești
  2. Brădeanca
  3. Cândești
  4. Cârlomănești
  5. Mierea
  6. Nenciu
  7. Nișcov
  8. Săsenii Noi
  9. Săsenii pe Vale
  10. Săsenii Vechi
  11. Zorești
  79. Vintilă Vodă 1. Vintilă Vodă
  2. Bodinești
  3. Coca-Antimirești
  4. Coca-Niculești
  5. Niculești
  6. Petrăchești
  7. Podu Muncii
  8. Sârbești
  9. Smeești
  80. Viperești 1. Viperești
  2. Muscel
  3. Pălici
  4. Rușavăț
  5. Tronari
  6. Ursoaia
  81. Zărnești 1. Fundeni
  2. Comisoaia
  3. Pruneni
  4. Vadu Sorești
  5. Zărnești
  82. Ziduri 1. Ziduri
  2. Costieni
  3. Cuculeasa
  4. Heliade Rădulescu
  5. Lanurile
  6. Zoița
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Nehoiu și Pogoanele figurează ca orașe.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 13 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2004, se înființează comuna Unguriu, județul Buzău, avînd în componență satele Unguriu și Ojasca, prin reorganizarea comunei Măgura din același județ. Reședința comunei Unguriu se stabilește în satul Unguriu.
  Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Măgura are în componență satele Măgura și Ciuta.
  Reședința comunei Măgura rămîne în satul Măgura.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004, comuna Pătârlagele, județul Buzău, se declară oraș, avînd în componență localitățile Pătârlagele, Calea Chiojdului, Crâng, Fundăturile, Gornet, Lunca, Mărunțișu și Mănăstirea. Satele Mușcel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroești, Valea Lupului, Valea Sibiciului și Valea Viei aparțin orașului Pătârlagele.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 217 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iunie 2004,
  se înființează comuna Florica, județul Buzău, avînd în componență satul Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești din același județ. Reședința comunei Florica se stabilește în satul Florica.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihăilești are în componență satele Mihăilești, Colțăneni, Mărgineanu și Satu Nou. Reședința comunei Mihăilești rămîne în satul Mihăilești.
  Art. 5 din LEGEA nr. 217 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 7 iunie 2004 prevede că prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
  JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
  cu reședința în municipiul Reșița
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități Sate ce aparțin
  municipiului componente municipiului
  ale municipiului
  1. REȘITA 1. RESITA 1. Moniom
  2. Câlnic
  3. Cuptoare
  4. Doman
  5. Secu
  6. Țerova
  2. CARANSEBEȘ*) 1. CARANSEBEȘ 1. Jupa
  2. ORAȘE
  Denumirea Localități
  orașului componente
  ale orașului
  1. ANINA 1. ANINA
  2. Steierdorf
  2. BĂILE HERCULANE 1. BĂILE HERCULANE
  2. Pecinișca
  3. BOCȘA 1. BOCȘA
  4. MOLDOVA NOUĂ 1. MOLDOVA NOUĂ
  2. Măcești
  3. Moldova Veche
  4. Moldovița
  5. ORAVIȚA 1. ORAVIȚA 1. Agadici
  2. Ciclova Montană 2. Brădișoru de Jos
  3. Marila 3. Broșteni
  4. Răchitova
  6. OȚELU ROȘU 1. OȚELU ROȘU 1. Mal
  2. Cireșa
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Caransebeș - județul Caraș-Severin.
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Armeniș 1. Armeniș
  2. Feneș
  3. Plopu
  4. Sat Bătrân
  5. Sub Margine
  2. Bănia 1. Bănia
  2. Gârbovăț
  3. Băuțar 1. Băuțar
  2. Bucova
  3. Cornișoru
  4. Preveciori
  4. Berliște 1. Berliște
  2. Iam
  3. Milcoveni
  4. Rusova Nouă
  5. Rusova Veche
  5. Berzasca 1. Berzasca
  2. Bigăr
  3. Cozla
  4. Drencova
  5. Liubcova
  6. Berzovia 1. Berzovia
  2. Fizeș
  3. Gherteniș
  7. Bolvașnița 1. Bolvașnița
  2. Vârciorova
  8. Bozovici 1. Bozovici
  2. Poneasca
  3. Prilipeț
  4. Valea Minișului
  9. Brebu 1. Brebu
  2. Apadia
  3. Valeadeni
  10. Brebu Nou 1. Brebu Nou
  2. Gărâna
  11. Buchin 1. Buchin
  2. Lindenfeld
  3. Poiana
  4. Prisian
  5. Valea Timișului
  12. Bucoșnița 1. Bucoșnița
  2. Goleț
  3. Petroșnița
  4. Vălișoara
  13. Carașova 1. Carașova
  2. Iabalcea
  3. Nermed
  14. Cărbunari 1. Cărbunari
  2. Știnăpari
  15. Ciclova Română 1. Ciclova Română
  2. Ilidia
  3. Socolari
  16. Ciuchici 1. Ciuchici
  2. Macoviște
  3. Nicolinț
  4. Petrilova
  17. Ciudanovița 1. Ciudanovița
  2. Jitin
  18. Constantin Daicoviciu 1. Căvăran
  2. Maciova
  3. Mâtnicu Mare
  4. Peștere
  5. Prisaca
  6. Zăgujeni
  19. Copăcele 1. Copăcele
  2. Ohaba-Mâtnic
  3. Ruginosu
  4. Zorile
  20. Cornea 1. Cornea
  2. Crușovăț
  3. Cuptoare
  4. Macoviște
  21. Cornereva 1. Cornereva
  2. Arsuri
  3. Bogâltin
  4. Bojia
  5. Borugi
  6. Camena
  7. Cireșel
  8. Costiș
  9. Cozia
  10. Cracu Mare
  11. Cracu Teiului
  12. Dobraia
  13. Dolina
  14. Gruni
  15. Hora Mare
  16. Hora Mică
  17. Ineleț
  18. Izvor
  19. Lunca Florii
  20. Lunca Zaicii
  21. Mesteacăn
  22. Negiudin
  23. Obița
  24. Pogara
  25. Pogara de Sus
  26. Poiana Lungă
  27. Prisacina
  28. Prislop
  29. Ruștin
  30. Scărișoara
  31. Strugasca
  32. Studena
  33. Sub Crâng
  34. Sub Plai
  35. Topla
  36. Țațu
  37. Zănogi
  38. Zbegu
  39. Zmogotin
  40. Zoina
  22. Coronini**) 1. Coronini
  2. Sfânta Elena
  23. Dalboșeț 1. Dalboșeț
  2. Bârz
  3. Boina
  4. Boinița
  5. Prislop
  6. Reșița Mică
  7. Șopotu Vechi
  24. Doclin 1. Doclin
  2. Biniș
  3. Tirol
  25. Dognecea 1. Dognecea
  2. Calina
  26. Domașnea 1. Domașnea
  2. Cănicea
  27. Eftimie Murgu 1. Eftimie Murgu
  28. Ezeriș 1. Ezeriș
  2. Soceni
  29. Fârliug 1. Fârliug
  2. Dezești
  3. Duleu
  4. Remetea-Pogănici
  5. Scăiuș
  6. Valea Mare
  30. Forotic 1. Forotic
  2. Brezon
  3. Comorâște
  4. Surducu Mare
  31. Gârnic 1. Gârnic
  2. Padina Matei
  32. Glimboca 1. Glimboca
  33. Goruia 1. Goruia
  2. Gârliște
  3. Giurgiova
  34. Grădinari 1. Grădinari
  2. Greoni
  35. Iablanița 1. Iablanița
  2. Globu Craiovei
  3. Petnic
  36. Lăpușnicel 1. Lăpușnicel
  2. Pârvova
  3. Șumița
  37. Lăpușnicu Mare 1. Lăpușnicu Mare
  2. Moceriș
  38. Luncavița 1. Luncavița
  2. Verendin
  39. Lupac 1. Lupac
  2. Clocotici
  3. Rafnic
  4. Vodnic
  40. Marga 1. Marga
  2. Vama Marga
  41. Măureni 1. Măureni
  2. Șoșdea
  42. Mehadia 1. Mehadia
  2. Globurău
  3. Plugova
  4. Valea Bolvașnița
  43. Mehadica 1. Mehadica
  44. Naidăș 1. Naidăș
  2. Lescovița
  45. Obreja 1. Obreja
  2. Ciuta
  3. Iaz
  4. Var
  46. Ocna de Fier 1. Ocna de Fier
  47. Păltiniș 1. Păltiniș
  2. Cornuțel
  3. Delinești
  4. Ohabița
  5. Rugi
  48. Pojejena 1. Pojejena
  2. Belobreșca
  3. Divici
  4. Radimna
  5. Șușca
  49. Prigor 1. Prigor
  2. Borlovenii Noi
  3. Borlovenii Vechi
  4. Pătaș
  5. Putna
  50. Ramna 1. Ramna
  2. Bărbosu
  3. Valeapai
  51. Răcășdia 1. Răcășdia
  2. Vrăniuț
  52. Rusca Montană 1. Rusca Montană
  2. Rușchița
  53. Sacu 1. Sacu
  2. Sălbăgelu Nou
  3. Tincova
  54. Sasca Montană 1. Sasca Montană
  2. Bogodinț
  3. Potoc
  4. Sasca Română
  5. Slatina-Nera
  55. Sichevița 1. Sichevița
  2. Brestelnic
  3. Camenița
  4. Cârșie
  5. Cracu Almăj
  6. Crușovița
  7. Curmătura
  8. Frăsiniș
  9. Gornea
  10. Liborajdea
  11. Lucacevăț
  12. Martinovăț
  13. Ogașu Podului
  14. Streneac
  15. Valea Orevița
  16. Valea Ravensca
  17. Valea Sicheviței
  18. Zănou
  19. Zăsloane
  56. Slatina-Timiș 1. Slatina-Timiș
  2. Ilova
  3. Sadova Nouă
  4. Sadova Veche
  57. Socol 1. Socol
  2. Baziaș
  3. Câmpia
  4. Pârneaura
  5. Zlatița
  58. Șopotu Nou 1. Șopotu Nou
  2. Cârșa Roșie
  3. Driștie
  4. Poienile Boinei
  5. Ravensca
  6. Răchita
  7. Stăncilova
  8. Urcu
  9. Valea Răchitei
  10. Valea Roșie
  59. Târnova 1. Târnova
  2. Bratova
  60. Teregova 1. Teregova
  2. Rusca
  61. Ticvaniu Mare 1. Ticvaniu Mare
  2. Cârnecea
  3. Secășeni
  4. Ticvaniu Mic
  62. Topleț 1. Topleț
  2. Bârza
  63. Turnu Ruieni 1. Turnu Ruieni
  2. Borlova
  3. Cicleni
  4. Dalci
  5. Zervești
  6. Zlagna
  64. Văliug 1. Văliug
  65. Vărădia 1. Vărădia
  2. Mercina
  66. Vermeș 1. Vermeș
  2. Ersig
  3. Izgar
  67. Vrani 1. Vrani
  2. Ciortea
  3. Iertof
  68. Zăvoi 1. Zăvoi
  2. 23 August
  3. Măgura
  4. Măru
  5. Poiana Mărului
  6. Valea Bistrei
  7. Voislova
  69. Zorlențu Mare 1. Zorlențu Mare
  2. Zorlencior
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 4 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea comunei Pescari, din județul Caraș-Severin s-a schimbat în comuna Coronini, iar denumirea satului Pescari din comuna Coronini, județul Caraș-Severin s-a schimbat în satul Coronini.
  JUDEȚUL CĂLĂRĂȘI
  cu reședința în municipiul Călărași
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități componente
  municipiului ale municipiului
  1. CĂLĂRAȘI 1. CĂLĂRAȘI
  2. OLTENIȚA**) 1. OLTENIȚA
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități componente
  orașului ale orașului
  Sate componente
  ale comunei
  suburbane
  1. BUDEȘTI 1. BUDEȘTI*) 1. Aprozi
  2. Buciumeni
  3. Gruiu
  2. FUNDULEA 1. FUNDULEA*) 1. Alexandru I. Cuza
  2. Gostilele
  3. LEHLIU-GARĂ 1. Lehliu-Gară*) 1. Buzoeni
  2. Răzvani
  3. Valea Seacă
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Budești, Fundulea și Lehliu-Gară figurează ca orașe.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 165 din 22 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997, orașul Oltenița din județul Calarasi se declară municipiu.
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Alexandru Odobescu 1. Nicolae Bălcescu
  2. Alexandru Odobescu
  3. Gălățui
  2. Belciugatele 1. Belciugatele
  2. Cândeasca
  3. Cojești
  4. Mataraua
  5. Măriuța
  3. Borcea 1. Borcea
  4. Căscioarele 1. Căscioarele
  5. Chirnogi 1. Chirnogi
  6. Chiselet 1. Chiselet
  7. Ciocănești 1. Ciocănești
  8. Crivăț 1. Crivăț****)
  9. Curcani 1. Curcani
  2. Sălcioara
  10. Cuza Vodă 1. Ceacu
  2. Călărașii Vechi
  3. Cuza Vodă
  11. Dichiseni 1. Dichiseni
  2. Coslogeni
  3. Libertatea
  4. Satnoeni
  12. Dor Mărunt 1. Dor Mărunt
  2. Dâlga
  3. Dâlga-Gară
  4. Înfrățirea
  5. Ogoru
  6. Pelinu
  13. Dorobanțu 1. Dorobanțu
  2. Boșneagu
  3. Vărăști
  14. Dragalina 1. Dragalina
  2. Constantin Brâncoveanu
  3. Drajna Nouă
  15. Dragoș Vodă 1. Dragoș Vodă
  2. Bogdana
  3. Socoalele
  16. Frăsinet 1. Frăsinet
  2. Curătești
  3. Dănesti
  4. Frăsinetu de Jos
  5. Luptători
  6. Tăriceni
  17. Frumușani 1. Frumușani
  2. Orăști
  3. Pasărea
  4. Pădurișu
  5. Pițigaia
  6. Postăvari
  18. Fundeni 1. Fundeni
  19. Gălbinași***) 1. Gălbinași
  20. Grădiștea 1. Grădiștea
  2. Bogata
  3. Cunești
  4. Rasa
  21. Gurbănești 1. Gurbănești
  2. Codreni
  3. Coțofanca
  4. Preasna
  5. Preasna Veche
  6. Valea Presnei
  22. Ileana*) 1. Ileana
  2. Arțari
  3. Florica
  4. Podari
  5. Răsurile
  6. Răzoarele
  7. Satu Nou
  8. Ștefănești
  9. Vlăiculești
  23. Independența 1. Independența
  2. Potcoava
  3. Vișinii
  24. Jegălia 1. Jegălia
  2. Gâldău
  3. Iezeru
  25. Lehliu 1. Lehliu
  2. Săpunari
  26. Luica 1. Luica
  2. Valea Stânii
  27. Lupșanu 1. Lupșanu
  2. Nucetu
  3. Plevna
  4. Radu Vodă
  5. Valea Rusului
  28. Mânăstirea 1. Mânăstivea
  2. Coconi
  3. Sultana
  29. Mitreni 1. Mitreni
  2. Clătești
  3. Valea Roșie
  30. Modelu 1. Modelu
  2. Radu Negru
  3. Stoenești
  4. Tonea
  31. Nana 1. Nana
  32. Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu
  2. Fântâna Doamnei
  3. Paicu
  33. Perișoru 1. Perișoru
  2. Mărculești-Gară
  3. Tudor Vladimirescu
  34. Plătărești 1. Plătărești
  2. Cucuieți
  3. Dorobanțu
  4. Podu Pitarului
  35. Radovanu 1. Radovanu
  2. Valea Popii
  36. Roseți 1. Roseți
  37. Sărulești 1. Sărulești
  2. Măgureni
  3. Polcești
  4. Săndulița
  5. Sărulești-Gară
  6. Sătucu
  7. Solacolu
  38. Sohatu 1. Sohatu
  2. Progresu
  39. Spanțov 1. Spanțov
  2. Cetatea Veche
  3. Stancea
  40. Șoldanu 1. Șoldanu
  2. Negoești
  41. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
  42. Ștefan Vodă 1. Stefan Vodă
  43. Tămădău Mare 1. Tămădău Mare
  2. Călăreți
  3. Dârvari
  4. Plumbuita
  5. Săcele
  6. Șeinoiu
  7. Tămădău Mic
  44. Ulmeni 1. Ulmeni
  45. Ulmu 1. Ulmu
  2. Chirnogi
  3. Făurei
  4. Zimbru
  46. Unirea 1. Unirea
  2. Oltina
  47. Valea Argovei 1. Valea Argovei
  2. Lunca
  3. Ostrovu
  4. Siliștea
  5. Vlădiceasca
  48. Vasilați 1. Vasilați
  2. Nuci
  3. Popești
  49. Vâlcelele 1. Vâlcelele
  2. Floroaica
  50. Vlad Țepeș 1. Vlad Țepeș
  2. Mihai Viteazu
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 115 din 24 martie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 29 martie 1982, pe data prezentului decret, comuna Ileana trece de la județul Ialomita la județul Călărași.
  **) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Budești, Fundulea și Lehliu-Gară figurează ca orașe.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Gălbinași în județul Călărași, avînd în componență satul Gălbinași, prin reorganizarea comunei Vasilați.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 239 din 13 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 16 iunie 2006, se înființează comuna Crivăț, județul Călărași, avînd în componență satul Crivăț, prin reorganizarea orașului Budești.
  Reședința comunei Crivăț se stabilește în satul Crivăț.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, orașul Budești are în componență localitățile: Budesti, Aprozi, Buciumeni și Gruiu.
  Reședinta orașului Budești este în localitatea Budești.
  JUDEȚUL CLUJ
  cu reședința în municipiul Cluj-Napoca
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente
  ale municipiului
  1. CLUJ-NAPOCA 1. CLUJ-NAPOCA
  2. CÂMPIA TURZII*) 1. CÂMPIA TURZII
  3. DEJ 1. DEJ
  2. Ocna Dejului
  3. Peștera
  4. Pintic
  5. Șomcutu Mic
  4. GHERLA**) 1. GHERLA
  2. Băița
  3. Hășdate
  4. Silivaș
  5. TURDA 1. TURDA
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități
  orașului componente
  ale orașului
  1. HUEDIN 1. HUEDIN
  2. Bicălatu
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 204 din 11 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998, orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, se declară municipiu.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 172 din 16 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 20 octombrie 2000, orașul Gherla, județul Cluj, se declară municipiu.
  -------------
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Arghireșu 1. Arghireșu
  2. Aghireșu-Fabrici
  3. Arghișu
  4. Băgara
  5. Dâncu
  6. Dorolțu
  7. Inucu
  8. Leghia
  9. Macău
  10. Ticu
  11. Ticu-Colonie
  2. Aiton 1. Aiton
  2. Rediu
  3. Aluniș 1. Aluniș
  2. Corneni
  3. Ghirolt
  4. Pruneni
  5. Vale
  4. Apahida 1. Apahida
  2. Bodrog
  3. Câmpenești
  4. Corpadea
  5. Dezmir
  6. Pata
  7. Sânnicoara
  8. Sub Coastă
  5. Așchileu 1. Ășchileu Mare
  2. Ășchileu Mic
  3. Cristorel
  4. Dorna
  5. Fodora
  6. Baciu 1. Baciu
  2. Corușu
  3. Mera
  4. Popești
  5. Rădaia
  6. Săliștea Nouă
  7. Suceagu
  7. Băișoara 1. Băișoara
  2. Frăsinet
  3. Moara de Pădure
  4. Muntele Băișorii
  5. Muntele Bocului
  6. Muntele Cacovei
  7. Muntele Filii
  8. Muntele Săcelului
  9. Săcel
  8. Beliș 1. Beliș
  2. Bălcești
  3. Dealu Botii
  4. Giurcuța de Jos
  5. Giurcuța de Sus
  6. Poiana Horea
  7. Smida
  9. Bobâlna 1. Bobâlna
  2. Antăș
  3. Băbdiu
  4. Blidărești
  5. Cremenea
  6. Maia
  7. Oșorhel
  8. Pruni
  9. Răzbuneni
  10. Suarăș
  11. Vâlcelele
  10. Bonțida 1. Bonțida
  2. Coasta
  3. Răscruci
  4. Tăușeni
  11. Borșa 1. Borșa
  2. Borșa-Cătun
  3. Borșa-Crestaia
  4. Ciumăfaia
  5. Giula
  12. Buza 1. Buza
  2. Rotunda
  13. Căianu 1. Căianu
  2. Bărăi
  3. Căianu Mic
  4. Căianu-Vamă
  5. Vaida-Cămăraș
  6. Văleni
  14. Călărași 1. Călărași
  2. Bogata
  3. Călărași-Gară
  15. Călățele 1. Călățele
  2. Călata
  3. Dealu Negru
  4. Finciu
  5. Văleni
  16. Cămărașu 1. Cămărașu
  2. Năoiu
  3. Sâmboleni
  17. Căpușu Mare 1. Căpușu Mare
  2. Agârbiciu
  3. Bălcești
  4. Căpușu Mic
  5. Dângău Mare
  6. Dângău Mic
  7. Dumbrava
  8. Păniceni
  9. Straja
  18. Cășeiu 1. Cășeiu
  2. Comorâța
  3. Coplean
  4. Custura
  5. Gârbău Dejului
  6. Guga
  7. Leurda
  8. Rugășești
  9. Sălătruc
  10. Urișor
  19. Cătina 1. Cătina
  2. Copru
  3. Feldioara
  4. Hagău
  5. Hodaie
  6. Valea Caldă
  20. Câțcău 1. Câțcău
  2. Muncel
  3. Sălișca
  21. Ceanu Mare 1. Ceanu Mare
  2. Andici
  3. Boian
  4. Bolduț
  5. Ciurgău
  6. Dosu Napului
  7. Fânațe
  8. Hodăi Boian
  9. Iacobeni
  10. Morțești
  11. Stârcu
  12. Strucut
  13. Valea lui Cati
  22. Chinteni 1. Chinteni
  2. Deușu
  3. Feiurdeni
  4. Măcicașu
  5. Pădureni
  6. Satu Lung
  7. Săliștea Veche
  8. Sânmartin
  9. Vechea
  23. Chiuiești 1. Chiuiești
  2. Dosu Bricii
  3. Huta
  4. Măgoaja
  5. Strâmbu
  6. Valea Cășeielului
  7. Valea lui Opriș
  24. Ciucea 1. Ciucea
  2. Vânători
  25. Ciurila 1. Ciurila
  2. Filea de Jos
  3. Filea de Sus
  4. Pădureni
  5. Pruniș
  6. Sălicea
  7. Săliște
  8. Șutu
  26. Cojocna 1. Cojocna
  2. Boj-Cătun
  3. Boju
  4. Cara
  5. Huci
  6. Iuriu de Câmpie
  7. Moriști
  8. Straja
  27. Cornești 1. Cornești
  2. Bârlea
  3. Igriția
  4. Lujerdiu
  5. Morău
  6. Stoiana
  7. Tiocu de Jos
  8. Tiocu de Sus
  9. Tioltiur
  28. Cuzdrioara 1. Cuzdrioara
  2. Mănășturel
  3. Valea Gârboului
  29. Dăbâca 1. Dăbâca
  2. Luna de Jos
  3. Pâglișa
  30. Feleacu 1. Feleacu
  2. Casele Micești
  3. Gheorghieni
  4. Sărădiș
  5. Vâlcele
  31. Fizeșu Gherlii 1. Fizeșu Gherlii
  2. Bonț
  3. Lunca Bonțului
  4. Nicula
  5. Săcălaia
  32. Florești 1. Florești
  2. Luna de Sus
  3. Tăuți
  33. Frata 1. Frata
  2. Berchieșu
  3. Oaș
  4. Olăriu
  5. Pădurea Iacobeni
  6. Poiana Frății
  7. Răzoare
  8. Soporu de Câmpie
  34. Gârbău 1. Gârbău
  2. Cornești
  3. Nădășelu
  4. Turea
  5. Viștea
  35. Geaca 1. Geaca
  2. Chiriș
  3. Lacu
  4. Legii
  5. Puini
  6. Sucutard
  36. Gilău 1. Gilău
  2. Someșu Cald
  3. Someșu Rece
  37. Iara 1. Iara
  2. Agriș
  3. Borzești
  4. Buru
  5. Cacova Ierii
  6. Făgetu Ierii
  7. Lungești
  8. Mașca
  9. Măgura Ierii
  10. Ocolișel
  11. Surduc
  12. Valea Agrișului
  13. Valea Vadului
  38. Iclod 1. Iclod
  2. Fundătura
  3. Iclozel
  4. Livada
  5. Orman
  39. Izvoru Crișului 1. Izvoru Crișului
  2. Nadășu
  3. Nearșova
  4. Șaula
  40. Jichișu de Jos 1. Jichișu de Jos
  2. Codor
  3. Jichișu de Sus
  4. Sigău
  5. Tărpiu
  41. Jucu 1. Jucu de Sus
  2. Gădălin
  3. Juc-Herghelie
  4. Jucu de Mijloc
  5. Vișea
  42. Luna 1. Luna
  2. Gligorești
  3. Luncani
  43. Măguri-Răcătău 1. Măguri-Răcătău
  2. Măguri
  3. Muntele Rece
  44. Mănăstireni 1. Mănăstireni
  2. Ardeova
  3. Bedeciu
  4. Bica
  5. Dretea
  6. Mănășturu Românesc
  45. Mărgău 1. Mărgău
  2. Bociu
  3. Buteni
  4. Ciuleni
  5. Răchițele
  6. Scrind-Frăsinet
  46. Mărișel 1. Mărișel
  47. Mica 1. Mica
  2. Dâmbu Mare
  3. Mănăstirea
  4. Nireș
  5. Sânmărghita
  6. Valea Cireșoii
  7. Valea Luncii
  48. Mihai Viteazu 1. Mihai Viteazu
  2. Cheia
  3. Cornești
  49. Mintiu Gherlii 1. Mintiu Gherlii
  2. Bunești
  3. Nima
  4. Pădurenii
  5. Petrești
  6. Salatiu
  50. Mociu 1. Mociu
  2. Boteni
  3. Chesău
  4. Crișeni
  5. Falca
  6. Ghirișu Român
  7. Roșieni
  8. Turmași
  9. Zorenii de Vale
  51. Moldovenești 1. Moldovenești
  2. Bădeni
  3. Pietroasa
  4. Plăiești
  5. Podeni
  6. Stejeriș
  52. Negreni*) 1. Negreni
  2. Bucea
  3. Prelucele
  53. Panticeu 1. Panticeu
  2. Cătălina
  3. Cubleșu Someșan
  4. Dârja
  5. Sărată
  54. Pălatca 1. Pălatca
  2. Băgaciu
  3. Mureșenii de Câmpie
  4. Petea
  5. Sava
  55. Petreștii de Jos 1. Petreștii de Jos
  2. Crăești
  3. Deleni
  4. Livada
  5. Petreștii de Mijloc
  6. Petreștii de Sus
  7. Plaiuri
  56. Ploscoș 1. Ploscoș
  2. Crairât
  3. Lobodaș
  4. Valea Florilor
  57. Poieni 1. Poieni
  2. Bologa
  3. Cerbești
  4. Hodișu
  5. Lunca Vișagului
  6. Morlaca
  7. Tranișu
  8. Valea Drăganului
  58. Recea-Cristur 1. Recea-Cristur
  2. Căprioara
  3. Ciubanca
  4. Ciubăncuța
  5. Elciu
  6. Escu
  7. Jurca
  8. Osoi
  9. Pustuța
  59. Rișca 1. Rișca
  2. Dealu Mare
  3. Lăpuștești
  4. Mărcești
  60. Săcuieu 1. Săcuieu
  2. Rogojel
  3. Vișagu
  61. Săndulești 1. Săndulești
  2. Copăceni
  62. Săvădisla 1. Săvădisla
  2. Finișel
  3. Hășdate
  4. Lita
  5. Liteni
  6. Stolna
  7. Vălișoara
  8. Vlaha
  63. Sâncraiu 1. Sâncraiu
  2. Alunișu
  3. Brăișoru
  4. Domoșu
  5. Horlacea
  64. Sânmartin 1. Sânmartin
  2. Ceaba
  3. Cutca
  4. Diviciorii Mari
  5. Diviciorii Mici
  6. Mihai
  7. Sâmboieni
  8. Târgușor
  66. Sânpaul 1. Sânpaul
  2. Berindu
  3. Mihăiești
  4. Sumurducu
  5. Șardu
  6. Topa Mică
  65. Sic 1. Sic
  67. Suatu 1. Suatu
  2. Aruncuta
  3. Dâmburile
  68. Tritenii de Jos 1. Tritenii de Jos
  2. Clapa
  3. Colonia
  4. Pădureni
  5. Tritenii de Sus
  6. Tritenii-Hotar
  69. Tureni 1. Tureni
  2. Ceanu Mic
  3. Comșești
  4. Mărtinești
  5. Micești
  70. Țaga 1. Țaga
  2. Năsal
  3. Sântejude
  4. Sântejude-Vale
  5. Sântioana
  71. Unguraș 1. Unguraș
  2. Batin
  3. Daroț
  4. Sicfa
  5. Valea Ungurașului
  72. Vad 1. Vad
  2. Bogata de Jos
  3. Bogata de Sus
  4. Calna
  5. Cetan
  6. Curtuiușu Dejului
  7. Valea Groșilor
  73. Valea Ierii 1. Valea Ierii
  2. Cerc
  3. Plopi
  74. Viișoara 1. Viișoara
  2. Urca
  75. Vultureni 1. Vultureni
  2. Băbuțiu
  3. Bădești
  4. Chidea
  5. Făureni
  6. Șoimeni
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 1 din LEGEA nr. 492 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002, se înființează comuna Negreni, județul Cluj, avînd în componență satele Negreni, Bucea și Prelucele. Reședinta comunei se stabilește în satul Negreni.
  Comuna Ciucea are în componență satele Vânători și Ciucea, care este reședința comunei.
  JUDEȚUL CONSTANȚA
  cu reședința în municipiul Constanța
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente
  ale municipiului
  1. CONSTANȚA 1. CONSTANȚA
  2. Mamaia
  3. Palazu Mare
  2. MANGALIA***) 1. MANGALIA
  2. Cap Aurora
  3. Jupiter
  4. Neptun
  5. Olimp
  6. Saturn
  7. Venus
  3. MEDGIDIA**) 1. MEDGIDIA
  2. Remus Opreanu
  3. Valea Dacilor
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități Sate
  orașului componente componente
  ale orașului ale orașului
  1. MURFATLAR******) 1. MURFATLAR 1. Siminoc
  2. BĂNEASA*****) 1. BĂNEASA 1. Făurei
  2. Negureni
  3. Tudor Vladimirescu
  3. CERNAVODĂ 1. CERNAVODĂ
  4. EFORIE 1. EFORIE SUD
  2. Eforie Nord
  5. HÂRȘOVA 1. HÂRȘOVA
  2. Vadu Oii
  6. NĂVODARI 1. NĂVODARI
  2. Mamaia-Sat
  7. NEGRU VODĂ*) 1. NEGRU VODĂ****) 1. Darabani
  2. Grăniceru
  3. Vâlcelele
  8. OVIDIU 1. OVIDIU****) 1. Poiana
  2. Culmea*******)
  9. TECHIRGHIOL*) 1. TECHIRGHIOL
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 104 din 24 noiembrie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 noiembrie 1994, se declară ca municipiu orașul Medgidia - județul Constanța.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 11 din 18 ianuarie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se declară ca municipiu orașul Mangalia - județul Constanța.
  ****) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanta, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Basarabi, Negru-Vodă și Ovidiu figurează ca orașe.
  *****) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. Reproducem mai jos dispozițiile din Legea nr. 2/1989 care se mențin în vigoare, respectiv tabelul cu comunele din județul Constanța:
  C. COMUNE
  Denumirea comunei
  1. Adamclisi 27. Lipnița
  2. Agigea 28. Lumina
  3. Albești 29. Mereni
  4. Aliman 30. Mihail Kogălniceanu
  5. Amzacea 31. Mihai Viteazu
  6. Băneasa 32. Mircea Vodă
  7. Castelu 33. Nicolae Bălcescu
  8. Cerchezu 34. Oltina
  9. Chirnogeni 35. Ostrov
  10. Ciobanu 36. Pantelimon
  11. Ciocârlia 37. Pecineaga
  12. Cobadin 38. Peștera
  13. Cogealac 39. Poarta Albă
  14. Comana 40. Rasova
  15. Corbu 41. Saraiu
  16. Crucea 42. Săcele
  17. Cumpana 43. Siliștea-Seimeni
  18. Deleni 44. Târgușor
  19. Dobromir 45. Topalu
  20. Dumbrăveni 46. Topraisar
  21. Gârliciu 47. Tortoman
  22. Horia 48. Tuzla
  23. Independența 49. Valu lui Traian
  24. Ion Corvin 50. Vulturu
  25. Histria 51. 23 August
  26. Limanu
  ------------------------------------------------------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 370 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007, denumirea orașului Basarabi, județul Constanța, se schimbă în Murfatlar. Localitățile componente ale orașului Murfatlar sînt Murfatlar și Siminoc.
  *******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 48 din 4 aprilie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 7 aprilie 2011, se înființează satul Culmea, județul Constanța, prin reorganizarea orașului Ovidiu, județul Constanța.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, orașul Ovidiu are în componență satele Poiana, Culmea și localitatea Ovidiu.
  Reședința orașului Ovidiu este în localitatea Ovidiu.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. 23 August*****) 1. 23 August
  2. Dulcești
  3. Moșneni
  2. Adamclisi 1. Adamclisi
  2. Abrud
  3. Hațeg
  4. Urluia
  5. Zorile
  3. Agigea*****) 1. Agigea
  2. Lazu
  3. Sanatoriul Agigea
  4. Stațiunea Zoologică Marină Agigea
  4. Albești 1. Albești
  2. Arsa
  3. Coroana
  4. Cotu Văii
  5. Vârtop
  5. Aliman 1. Aliman
  2. Dunăreni
  3. Floriile
  4. Vlahii
  6. Amzacea*****) 1. Amzacea
  2. Casicea
  3. General Scărișoreanu
  7. Bărăganu****) 1. Bărăganu
  2. Lanurile
  8. Castelu 1. Castelu
  2. Nisipari
  9. Cerchezu 1. Cerchezu
  2. Căscioarele
  3. Măgura
  4. Viroaga
  10. Chirnogeni 1. Chirnogeni
  2. Credința
  3. Plopeni
  11. Ciobanu 1. Ciobanu
  2. Miorița
  12. Ciocârlia 1. Ciocârlia
  2. Ciocârlia de Sus
  13. Cobadin 1. Cobadin
  2. Conacu
  3. Curcani
  4. Negrești
  5. Viișoara
  14. Cogealac 1. Cogealac
  2. Gura Dobrogei
  3. Râmnicu de Jos
  4. Râmnicu de Sus
  5. Tariverde
  15. Comana 1. Comana
  2. Pelinu
  3. Tătaru
  16. Corbu 1. Corbu
  2. Luminița
  3. Vadu
  17. Costinești 1. Costinești***)
  2. Schitu
  18. Crucea 1. Crucea
  2. Băltăgești
  3. Crișan
  4. Gălbiori
  5. Stupina
  6. Șiriu
  19. Cumpăna 1. Cumpăna
  2. Straja
  20. Cuza Vodă 1. Cuza Vodă******)
  21. Deleni 1. Deleni
  2. Petroșani
  3. Pietreni
  4. Șipotele
  22. Dobromir 1. Dobromir
  2. Cetatea
  3. Dobromiru din Deal
  4. Lespezi
  5. Pădureni
  6. Văleni
  23. Dumbrăveni*****) 1. Dumbrăveni
  2. Furnica
  24. Fântânele********) 1. Fântânele
  25. Gârliciu 1. Gârliciu
  26. Ghindărești 1. Ghindărești**)
  27. Grădina*******) 1. Grădina
  2. Casian
  3. Cheia
  28. Horia 1. Horia***)
  2. Cloșca
  3. Tichilești
  29. Independența 1. Independența
  2. Fântâna Mare
  3. Movila Verde
  4. Olteni
  5. Tufani
  30. Ion Corvin 1. Ion Corvin
  2. Brebeni
  3. Crângu
  4. Rariștea
  5. Viile
  31. Istria 1. Istria
  2. Nuntași
  32. Limanu 1. Limanu
  2. 2 Mai
  3. Hagieni
  4. Vama Veche
  33. Lipnița 1. Lipnița
  2. Canlia
  3. Carvăn
  4. Coslugea
  5. Cuiugiuc
  6. Goruni
  7. Izvoarele
  34. Lumina*****) 1. Lumina
  2. Oituz
  3. Sibioara
  35. Mereni****) 1. Mereni
  2. Ciobănița
  3. Miriștea
  4. Osmancea
  36. Mihai Viteazu 1. Mihai Viteazu
  2. Sinoie
  37. Mihail Kogălniceanu 1. Mihail Kogălniceanu
  2. Palazu Mic
  3. Piatra
  38. Mircea Voda 1. Mircea Vodă
  2. Gherghina
  3. Satu Nou
  4. Țibrinu
  39. Nicolae Bălcescu*****) 1. Nicolae Bălcescu
  2. Dorobanțu
  40. Oltina 1. Oltina
  2. Răzoarele
  3. Satu Nou
  4. Strunga
  41. Ostrov 1. Ostrov
  2. Almălău
  3. Bugeac
  4. Esechioi
  5. Galița
  6. Gârlița
  42. Pantelimon 1. Pantelimon
  2. Călugăreni
  3. Nistorești
  4. Pantelimon de Jos
  5. Runcu
  43. Pecineaga 1. Pecineaga
  2. Vânători
  44. Peștera 1. Pestera
  2. Ivrinezu Mare
  3. Ivrinezu Mic
  4. Izvoru Mare
  5. Veteranu
  45. Poarta Albă 1. Poarta Alba
  2. Nazarcea
  46. Rasova 1. Rasova
  2. Cochirleni
  47. Saligny 1. Saligny******)
  2. Făclia
  3. Ștefan cel Mare
  48. Saraiu 1. Saraiu
  2. Dulgheru
  3. Stejaru
  49. Săcele 1. Săcele
  2. Traian
  50. Seimeni*****) 1. Seimeni
  2. Dunărea
  3. Seimenii Mici
  51. Siliștea*****) 1. Siliștea
  2. Țepeș Vodă
  52. Târgușor 1. Târgușor
  2. Mireasa
  53. Topalu 1. Topalu
  2. Capidava
  54. Topraisar 1. Topraisar
  2. Biruința
  3. Movilița
  4. Potârnichea*)
  55. Tortoman*****) 1. Tortoman
  2. Dropia
  56. Tuzla 1. Tuzla
  57. Valu lui Traian 1. Valu lui Traian
  58. Vulturu *****) 1. Vulturu
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 408 din 2 noiembrie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 3 noiembrie 1982, satul Bărăganu din componența comunei Cumpăna, județul Constanța, trece în componența comunei Mereni din același judet.
  Conform art. 2 din DECRETUL nr. 408 din 2 noiembrie 1982, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 3 noiembrie 1982, satul Potârnichea din componența comunei Cumpăna, județul Constanța, trece în componența comunei Topraisar din același județ.
  Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Basarabi, Negru-Vodă și Ovidiu figurează ca orașe.
  Conform art. 4 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea comunei Horia, din județul Constanța a fost schimbată în comuna Ghindărești.
  **) Art. 7 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, prevede că reședința comunei Horia din județul Constanta se schimbă din satul Horia în satul Ghindărești.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 72 din 3 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 1999, se reînființează comuna Costinești, județul Constanța, avînd în componență localitățile Costinești și Schitu.
  Art. 2 din acelasi act normativ prevede că se reînființează comuna Horia, județul Constanța, avînd în componență localitățile Horia, Cloșca și Tichilești.
  ****) Art. 1 din LEGEA nr. 675 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 prevede că se înființează comuna Bărăganu, județul Constanța, avînd în componență satele Bărăganu și Lanurile, prin reorganizarea comunei Mereni din același județ. Reședința comunei Bărăganu se stabilește în satul Bărăganu.
  Art. 2 din LEGEA nr. 675 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003 prevede:
  "Art. 2(1) Comuna Mereni, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Mereni, Osmancea, Ciobănița și Miriștea.(2) Reședința comunei Mereni este în continuare în satul Mereni."
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Băneasa din județul Constanța. Satele Făurei, Negureni, Tudor Vladimirescu aparțin orașului Băneasa.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Cuza Vodă din județul Constanța, avînd în componență satul Cuza Vodă prin reorganizarea comunei Castelu.
  Comuna Saligny cu satele Saligny, Făclia și Ștefan cel Mare s-a înființat prin reorganizarea comunei Mircea Vodă.
  *******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 438 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004, se înființează comuna Grădina, județul Constanța, avînd în componență satele Grădina, Casian și Cheia, prin reorganizarea comunei Târgușor din același județ. Reședința comunei Grădina se stabilește în satul Grădina.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Târgușor are în componență satele Târgușor și Mireasa. Reședința comunei Târgușor rămîne în satul Târgușor.
  Art. 5 din LEGEA nr. 438 din 25 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004 prevede că această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
  ********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Fântânele în județul Constanța, avînd în componență satul Fântânele, prin reorganizarea comunei Cogealac.
  JUDETUL COVASNA
  cu reședința în municipiul Sfântu Gheorghe
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități componente Sate ce aparțin
  municipiului ale municipiului municipiului
  1. SFÂNTU GHEORGHE 1. SFÂNTU GHEORGHE 1. Chilieni
  2. Coșeni
  2. TÂRGU SECUIESC**) 1. TÂRGU SECUIESC**) 1. Lunga
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități componente Sate ce aparțin
  orașului ale orașului orașului
  1. BARAOLT 1. BARAOLT 1. Biborțeni
  2. Bodoș
  3. Căpeni
  4. Micloșoara
  5. Racoșul de Sus
  2. COVASNA 1. COVASNA
  2. Chiuruș
  Sate ce aparțin
  orasului
  3. ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. Brădet
  2. Floroaia
  3. Scrădoasa
  Sate componente
  ale comunei
  suburbane
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 80 din 11 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 13 mai 1999, comuna suburbană Barcani, județul Covasna, se reorganizează, avînd în componență satele Barcani, Lădăuți și Sărămăș.
  Art. 2 din acelasi act normativ prevede că se înființează comuna suburbană Valea Mare, județul Covasna, avînd în componență satul Valea Mare.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 191 din 2 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 noiembrie 2000, orașul Târgu Secuiesc, județul Covasna, se declară municipiu.
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Aita Mare 1. Aita Mare
  2. Aita Medie
  2. Arcuș**) 1. Arcuș
  3. Barcani 1. Barcani*)
  2. Lădăuți
  3. Sărămăș
  4. Bățani 1. Bățanii Mari
  2. Aita Seacă
  3. Bățanii Mici
  4. Herculian
  5. Ozunca-Băi
  5. Belin 1. Belin
  2. Belin-Vale
  6. Bixad 1. Bixad***)
  7. Bodoc 1. Bodoc
  2. Olteni
  3. Zălan
  8. Boroșneu Mare 1. Boroșneu Mare
  2. Boroșneu Mic
  3. Dobolii de Sus
  4. Leț
  5. Tufalău
  6. Valea Mică
  9. Brateș 1. Brateș
  2. Pachia
  3. Telechia
  10. Brăduț 1. Brăduț
  2. Doboșeni
  3. Filia
  4. Tălișoara
  11. Brețcu 1. Brețcu
  2. Mărtănuș
  3. Oituz
  12. Catalina 1. Catalina
  2. Hătuica
  3. Imeni
  4. Mărcușa
  5. Mărtineni
  13. Cernat 1. Cernat
  2. Albiș
  3. Icafalău
  14. Chichiș 1. Chichiș
  2. Băcel
  15. Comandău 1. Comandău
  16. Dalnic****) 1. Dalnic
  17. Dobârlău 1. Dobârlău
  2. Lunca Mărcușului
  3. Mărcuș
  4. Valea Dobârlăului
  18. Estelnic*****) 1. Estelnic
  2. Cărpinenii
  3. Valea Scurtă
  19. Ghelnița 1. Ghelinta
  2. Harale
  20. Ghidfalău 1. Ghidfalău
  2. Angheluș
  3. Fotoș
  4. Zoltan
  21. Hăghig 1. Hăghig
  2. Iarăș
  22. Ilieni 1. Ilieni
  2. Dobolii de Jos
  3. Sâncraiu
  23. Lemnia*) 1. Lemnia
  24. Malnaș 1. Malnaș
  2. Malnaș-Băi
  3. Valea Zălanului
  25. Mereni*) 1. Mereni
  2. Lutoasa
  26. Micfalău 1. Micfalău***)
  27. Moacșa 1. Moacșa
  2. Pădureni
  28. Ojdula 1. Ojdula
  2. Hilib
  29. Ozun 1. Ozun
  2. Bicfalău
  3. Lisnău
  4. Lisnău-Vale
  5. Lunca Ozunului
  6. Măgheruș
  7. Sântionlunca
  30. Poian 1. Poian
  2. Belani
  31. Reci 1. Reci
  2. Aninoasa
  3. Bita
  4. Saciova
  32. Sânzieni 1. Sânzieni
  2. Cașinu Mic
  3. Petriceni
  4. Valea Seacă
  33. Sita Buzăului 1. Sita Buzaului
  2. Crasna
  3. Merișor
  4. Zăbrătău
  34. Turia 1. Turia
  2. Alungeni
  35. Valea Crișului**) 1. Valea Crișului
  2. Calnic
  36. Valea Mare 1. Valea Mare
  37. Vâlcele 1. Araci
  2. Ariușd
  3. Hetea
  4. Vâlcele
  38. Vârghiș 1. Vârghiș
  39. Zagon 1. Zagon
  2. Păpăuți
  40. Zăbala 1. Zăbala
  2. Peteni
  3. Surcea
  4. Tamașfalău
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din LEGEA nr. 10 din 20 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 2 martie 2004, se înființează comuna Mereni, județul Covasna, avînd în componență satele Mereni și Lutoasa, prin reorganizarea comunei Lemnia din același județ. Reședința comunei Mereni se stabilește în satul Mereni.
  Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lemnia are în componență satul Lemnia. Reședința comunei Lemnia rămîne în satul Lemnia.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 15 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004, se înființează comuna Arcuș, județul Covasna, avînd în componență satul Arcuș, prin reorganizarea comunei Valea Crișului din același județ. Reședința comunei Arcuș se stabilește în satul Arcuș.
  Art. 2 prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Valea Crișului are în componență satele Valea Crișului și Calnic. Reședința comunei Valea Crișului rămîne în satul Valea Crișului.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea comunei Bixad din județul Covasna, avînd în componență satul Bixad prin reorganizarea comunei Malnaș.
  Comuna Micfalău cu satul Micfalău s-a înființat prin reorganizarea comunei Malnaș.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 85 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004, se înființează comuna Dalnic, județul Covasna, avînd în componență satul Dalnic, prin reorganizarea comunei Moacșa din același județ. Reședința comunei Dalnic se stabilește în satul Dalnic.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Moacșa are în componență satele Moacșa și Pădureni. Reședința comunei Moacșa rămîne în satul Moacșa.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 386 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005, se înființează comuna Estelnic, județul Covasna, avînd în componență satele Estelnic, Cărpinenii și Valea Scurtă, prin reorganizarea comunei Poian. Reședința comunei Estelnic se stabilește în satul Estelnic.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Poian are în componență satele Poian și Belani.
  Reședința comunei Poian rămîne în satul Poian.
  JUDETUL DÂMBOVIȚA
  cu reședința în municipiul Târgoviște
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente
  ale municipiului
  1. TÂRGOVIȘTE 1. TÂRGOVIȘTE
  2. Priseaca
  2. MORENI**) 1. MORENI
  B. ORASE
  Denumirea Localități componente Sate ce aparțin
  orașului ale orașului orașului
  1. FIENI 1. FIENI 1. Berevoești
  2. Costești
  2. GĂEȘTI 1. GĂEȘTI
  3. PUCIOASA 1. PUCIOASA
  2. Bela
  3. Diaconești
  4. Glodeni
  5. Malurile
  6. Miculești
  7. Pucioasa-Sat
  4. RĂCARI*****) 1. Răcari
  2. Bălănești
  3. Colacu
  4. Ghergani
  5. Ghimpați
  6. Mavrodin
  7. Săbiești
  8. Stănești
  Sate ce aparțin
  orașului
  5. TITU 1. TITU 1. Fusea
  2. Hagioaica
  3. Mereni
  4. Plopu
  5. Sălcuța
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Art. 1 din LEGEA nr. 431 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:
  "Art. 1(1) Se înființeaza comuna Vulcana-Pandele, județul Dambovita, avînd în componență satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculești și Lăculete-Gară. Reședința comunei Vulcana-Pandele se stabilește în satul Vulcana-Pandele.(2) Comuna Brănești are în componență satele Brănești și Priboiu, iar ca reședință satul Brănești."
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orașul Moreni, județul Dâmbovița, se declară municipiu.
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Aninoasa 1. Aninoasa
  2. Săteni
  3. Viforâta
  2. Băleni 1. Băleni-Români
  2. Băleni-Sârbi
  3. Bărbulețu 1. Bărbulețu
  2. Cetățuia
  3. Gura Bărbulețului
  4. Bezdead 1. Bezdead
  2. Broșteni
  3. Costișata
  4. Măgura
  5. Tunari
  6. Valea Morii
  5. Bilciurești 1. Bilciurești
  2. Suseni-Socetu
  6. Braniștea 1. Braniștea
  2. Dâmbovicioara
  3. Săvești
  7. Brănești*) 1. Brănești
  2. Priboiu
  8. Brezoaele 1. Brezoaele
  2. Brezoaia
  9. Buciumeni 1. Buciumeni
  2. Dealu Mare
  3. Valea Leurzii
  10. Bucșani 1. Bucșani
  2. Hăbeni
  3. Racovița
  4. Rățoaia
  11. Butimanu 1. Butimanu
  2. Bărbuceanu
  3. Lucianca
  4. Ungureni
  12. Cândești 1. Cândești-Vale
  2. Aninoșani
  3. Cândești-Deal
  4. Dragodănești
  5. Valea Mare
  13. Ciocănești 1. Ciocănești
  2. Crețu
  3. Decindea
  4. Urziceanca
  5. Vizurești
  14. Cobia 1. Gherghițești
  2. Blidari
  3. Călugăreni
  4. Căpșuna
  5. Cobiuța
  6. Crăciunești
  7. Frasin-Deal
  8. Frasin-Vale
  9. Mănăstirea
  10. Mislea
  15. Cojasca 1. Cojasca
  2. Fântânele
  3. Iazu
  16. Comișani 1. Comișani
  2. Lazuri
  17. Conțești 1. Conțești
  2. Bălteni
  3. Boteni
  4. Călugăreni
  5. Crângași
  6. Gămănești
  7. Heleșteu
  8. Mereni
  18. Corbii Mari 1. Corbii Mari
  2. Bărăceni
  3. Grozăvești
  4. Moara din Groapă
  5. Petrești
  6. Podu Corbencii
  7. Satu Nou
  8. Ungureni
  9. Vadu Stanchii
  19. Cornățelu 1. Cornățelu
  2. Alunișu
  3. Bolovani
  4. Corni
  5. Slobozia
  20. Cornești 1. Cornești
  2. Bujoreanca
  3. Cătunu
  4. Cristeasca
  5. Crivățu
  6. Frasinu
  7. Hodărăști
  8. Ibrianu
  9. Postârnacu
  10. Ungureni
  21. Costeștii din Vale 1. Costeștii din Vale
  2. Mărunțișu
  3. Tomșani
  22. Crângurile 1. Bădulești
  2. Crângurile de Jos
  3. Crângurile de Sus
  4. Pătroaia-Deal
  5. Pătroaia-Vale
  6. Potlogeni-Vale
  7. Rățești
  8. Voia
  23. Crevedia 1. Crevedia
  2. Cocani
  3. Dârza
  4. Mânăstirea
  5. Samurcași
  24. Dărmănești**) 1. Dărmănești
  2. Mărginenii de Sus
  25. Dobra 1. Dobra
  2. Mărcești
  26. Doicești 1. Doicești
  27. Dragodana 1. Dragodana
  2. Boboci
  3. Burduca
  4. Cuparu
  5. Pădureni
  6. Picior de Munte
  7. Străoști
  28. Dragomirești 1. Dragomirești
  2. Decindeni
  3. Geangoești
  4. Mogoșești
  5. Râncăciov
  6. Ungureni
  29. Finta 1. Finta Mare
  2. Bechinești
  3. Finta Veche
  4. Gheboaia
  30. Glodeni 1. Glodeni
  2. Gușoiu
  3. Lăculețe
  4. Livezile
  5. Malu Mierii
  6. Schela
  31. Gura Foii 1. Gura Foii
  2. Bumbuia
  3. Catanele
  4. Făgetu
  32. Gura Ocniței 1. Gura Ocniței
  2. Adânca
  3. Ochiuri
  4. Săcueni
  33. Gura Șuții 1. Gura Șuții
  2. Speriețeni
  34. Hulubești 1. Hulubești
  2. Butoiu de Jos
  3. Butoiu de Sus
  4. Măgura
  5. Valea Dadei
  35. I.L. Caragiale 1. Ghirdoveni
  2. I.L. Caragiale
  3. Mija
  36. Iedera 1. Iedera de Jos
  2. Colibași
  3. Cricovu Dulce
  4. Iedera de Sus
  37. Lucieni 1. Lucieni
  2. Olteni
  38. Ludești 1. Ludești
  2. Miloșari
  3. Potocelu
  4. Scheiu de Jos
  5. Scheiu de Sus
  6. Telești
  39. Lungulețu 1. Lungulețu
  2. Oreasca
  3. Serdanu
  40. Malu cu Flori 1. Malu cu Flori
  2. Capu Coastei
  3. Copăceni
  4. Micloșanii Mari
  5. Micloșanii Mici
  41. Mănești 1. Mănești
  2. Drăgăești Pămînteni
  3. Drăgăești Ungureni
  42. Mătăsaru 1. Tețcoiu
  2. Crețulești
  3. Mătăsaru
  4. Odaia Turcului
  5. Poroinica
  6. Puțu cu Salcie
  7. Sălcioara
  43. Mogoșani 1. Mogoșani
  2. Chirca
  3. Cojocaru
  4. Merii
  5. Zăvoiu
  44. Moroeni 1. Moroeni
  2. Dobrești
  3. Glod
  4. Lunca
  5. Mușcel
  6. Pucheni
  45. Morteni 1. Morteni
  2. Neajlovu
  46. Moțăieni 1. Moțăieni
  2. Cucuteni
  47. Niculești 1. Niculești
  2. Ciocănari
  3. Movila
  48. Nucet 1. Nucet
  2. Cazaci
  3. Ilfoveni
  49. Ocnița 1. Ocnița
  50. Odobești 1. Odobești
  2. Brâncoveanu
  3. Crovu
  4. Miulești
  5. Zidurile
  51. Perșinari********) 1. Perșinari
  52. Petrești 1. Petrești
  2. Coada Izvorului
  3. Gherghești
  4. Greci
  5. Ionești
  6. Potlogeni-Deal
  7. Puntea de Greci
  53. Pietrari***) 1. Pietrari
  2. Aluniș
  3. După Deal
  4. Șipot
  5. Valea
  54. Pietroșița 1. Pietroșița
  2. Dealu Frumos
  55. Poiana 1. Poiana
  2. Poienița
  56. Potlogi 1. Potlogi
  2. Pitaru
  3. Podu Cristinii
  4. Românești
  5. Vlăsceni
  57. Produlești 1. Produlești
  2. Broșteni
  3. Costeștii din Deal
  58. Pucheni 1. Pucheni
  2. Brădățel
  3. Meișoare
  4. Valea Largă
  5. Vârfureni
  59. Raciu*******) 1. Raciu
  2. Siliștea
  3. Șuța Seacă
  60. Răscăeți******) 1. Răscăeți
  2. Vultureanca
  61. Răzvad 1. Răzvad
  2. Gorgota
  3. Valea Voivozilor
  62. Râu Alb****) 1. Râu Alb de Jos
  2. Râu Alb de Sus
  63. Runcu 1. Runcu
  2. Bădeni
  3. Brebu
  4. Ferestre
  5. Piatra
  6. Siliștea
  64. Sălcioara 1. Bănești
  2. Cătunu
  3. Cuza Vodă
  4. Ghinești
  5. Mircea Vodă
  6. Moara Nouă
  7. Movila
  8. Podu Rizii
  9. Sălcioara
  65. Slobozia Moară 1. Slobozia Moară
  66. Șelaru 1. Șelaru
  2. Fierbinți
  3. Glogoveanu
  67. Șotânga 1. Șotânga
  2. Teiș
  68. Tărtășești 1. Tărtășești
  2. Bâldana
  3. Gulia
  69. Tătărani 1. Tătărani
  2. Căprioru
  3. Gheboieni
  4. Priboiu
  70. Uliești 1. Uliești
  2. Croitori
  3. Hanu lui Pală
  4. Jugureni
  5. Mânăstioara
  6. Olteni
  7. Ragu
  8. Stavropolia
  71. Ulmi 1. Ulmi
  2. Colanu
  3. Dimoiu
  4. Dumbrava
  5. Matraca
  6. Nisipurile
  7. Udrești
  8. Viișoara
  72. Valea Lungă 1. Valea Lungă-Cricov
  2. Băcești
  3. Izvoru
  4. Moșia Mică
  5. Șerbăneasa
  6. Ștubeie Tisa
  7. Valea lui Dan
  8. Valea Lungă-Gorgota
  9. Valea Lungă-Ogrea
  10. Valea Mare
  73. Valea Mare 1. Valea Mare
  2. Fețeni
  3. Gârleni
  4. Livezile
  5. Saru
  6. Stratonești
  7. Valea Caselor
  74. Văcărești 1. Văcărești
  2. Brăteștii de Jos
  3. Bungetu
  75. Văleni-Dâmbovița 1. Văleni-Dâmbovița
  2. Mesteacăn
  76. Vârfuri 1. Vârfuri
  2. Cârlănești
  3. Cojoiu
  4. Merișoru
  5. Stătești
  6. Șuvița
  7. Ulmetu
  77. Vișina 1. Vișina
  2. Broșteni
  3. Izvoru
  78. Vișinești 1. Vișinești
  2. Dospinești
  3. Sultanu
  4. Urseiu
  79. Vlădeni**) 1. Vlădeni
  80. Voinești 1. Voinești
  2. Gemenea-Brătulești
  3. Izvoarele
  4. Lunca
  5. Manga
  6. Mânjina
  7. Oncești
  8. Suduleni
  81. Vulcana-Băi 1. Vulcana-Băi
  2. Nicolaești
  3. Vulcana de Sus
  82. Vulcana-Pandele*) 1. Vulcana-Pandele
  2. Gura Vulcanei
  4. Lăculețe-Gară
  3. Toculești
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Art. 1 din LEGEA nr. 431 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:
  "Art. 1(1) Se înființeaza comuna Vulcana-Pandele, județul Dâmbovița, avînd în componență satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculești și Lăculețe-Gară. Reședința comunei Vulcana-Pandele se stabilește în satul Vulcana-Pandele.(2) Comuna Brănești are în componență satele Brănești și Priboiu, iar ca reședință satul Brănești."
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 170 din 5 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003, se
  înființează comuna Vlădeni, județul Dâmbovița, avînd în componență satul Vlădeni, prin reorganizarea comunei Dărmănești din același județ. Reședinta comunei Vlădeni se stabilește în satul Vlădeni.
  Comuna Dărmănești, județul Dâmbovița, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Dărmănești și Mărginenii de Sus.
  Reședința comunei Dărmănești rămîne în satul Dărmănești.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 541 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Pietrari, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Pietrari, Aluniș, După Deal, Șipot și Valea, prin reorganizarea comunei Bărbulețu din același județ. Reședința comunei Pietrari se stabilește în satul Pietrari.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bărbulețu are în componență satele Bărbulețu, Cetățuia și Gura Bărbulețului. Reședința comunei Bărbulețu rămîne în satul Bărbulețu.
  Aceste prevederi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 542 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Râu Alb, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Râu Alb de Jos și Râu Alb de Sus, prin reorganizarea comunei Bărbulețu din același județ. Reședința comunei Râu Alb se stabilește în satul Râu Alb de Jos.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bărbulețu are în componență satele Bărbulețu, Cetățuia și Gura Bărbulețului. Reședința comunei Bărbulețu rămîne în satul Bărbulețu.
  Aceste dispoziții se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, comuna Răcari, județul Dâmbovița, se declară oraș. Localitățile componente ale orașului Răcari sînt: Răcari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpați, Colacu, Săbiești, Bălănești și Stănești.
  Art. 2 din același act normativ prevede că această lege se aplică de la data de 1 ianuarie 2005.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 544 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004, se înființează comuna Răscăeți, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Răscăeți și Vultureanca, prin reorganizarea comunei Vișina din același județ. Reședința comunei Răscăeți se stabilește în satul Răscăeți.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vișina are în componență satele Vișina, Broșteni și Izvoru. Reședința comunei Vișina rămîne în satul Vișina.
  Aceste dispoziții se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.
  *******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 546 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.140 din 2 decembrie 2004, se înființează comuna Raciu, județul Dâmbovița, avînd în componență satele Raciu, Siliștea și Șuța Seacă, prin reorganizarea comunei Lucieni din același județ. Reședința comunei Raciu se stabilește în satul Raciu.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lucieni are în componență satele Lucieni și Olteni. Reședința comunei Lucieni rămîne în satul Lucieni.
  Această lege se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.
  ********) Conform art. 1 din LEGEA nr. 561 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, se înființează comuna Perșinari, județul Dâmbovița, avînd în componență satul Perșinari, prin reorganizarea comunei Văcărești din același județ. Reședința comunei Perșinari se stabilește în satul Perșinari.
  Comuna Văcărești, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Brăteștii de Jos, Bungetu și Văcărești. Reședința comunei Văcărești rămîne în satul Văcărești.
  Aceste prevederi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2005.
  JUDETUL DOLJ
  cu reședința în municipiul Craiova
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități Sate ce
  municipiului componente aparțin de
  ale municipiului municipiu
  1. CRAIOVA 1. CRAIOVA 1. Cernele
  2. Făcăi 2. Cernelele de Sus
  3. Mofleni 3. Izvorul Rece
  4. Popoveni 4. Rovine
  5. Șimnicu de Jos
  2. BĂILEȘTI***) 1. BĂILEȘTI
  2. Balasan
  3. CALAFAT**) 1. CALAFAT 1. Basarabi
  2. Ciupercenii Vechi
  3. Golenți
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități Sate ce aparțin
  orașului componente ale orașului
  ale orașului
  1. BECHET****) 1. BECHET
  2. DĂBULENI****) 1. DĂBULENI 1. Chiașu
  3. FILIAȘI 1. FILIAȘI 1. Almăjel
  2. Bâlta
  3. Braniște
  4. Fratoștița
  5. Răcarii de Sus
  6. Uscăci
  4. SEGARCEA 1. SEGARCEA
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 6 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, comuna Cernele din județul Dolj este și rămîne desființată, aceasta contopindu-se cu municipiul Craiova.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 160 din 22 octombrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997, orașul Calafat din județul Dolj se declară municipiu.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 343 din 6 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 9 iulie 2001, orașul Băilești, județul Dolj, se declară municipiu.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj. Satul Chiașu aparține orașului Dăbuleni.
  Comuna Bechet din județul Dolj a devenit orașul Bechet, iar satul Bechet a devenit localitate componentă a orașului Bechet.
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Afumați 1. Afumați
  2. Boureni
  3. Covei
  2. Almăj 1. Almăj
  2. Bogea
  3. Moșneni
  4. Șitoaia
  3. Amărăștii de Jos 1. Amărăștii de Jos
  2. Ocolna
  3. Prapor
  4. Amărăștii de Sus 1. Amărăștii de Sus
  2. Zvorsca
  5. Apele Vii 1. Apele Vii
  6. Argetoaia 1. Argetoaia
  2. Băranu
  3. Berbeșu
  4. Iordăchești
  5. Leordoasa
  6. Malumnic
  7. Novac
  8. Piria
  9. Poiana Fântânii
  10. Salcia
  11. Teascu din Deal
  12. Ursoaia
  7. Bârca 1. Bârca
  8. Bistreț 1. Bistreș
  2. Bistrețu Nou
  3. Brândusa
  4. Plosca
  9. Botoșești-Paia 1. Botoșești-Paia
  10. Brabova 1. Brabova
  2. Caraiman
  3. Mosna
  4. Răchita de Jos
  5. Urdinița
  6. Voita
  11. Braloștița 1. Braloștița
  2. Ciocanele
  3. Racovița
  4. Schitu
  5. Sfârcea
  6. Valea Fântânilor
  12. Bratovoești 1. Bratovoești
  2. Bădoși
  3. Georocu Mare
  4. Prunet
  13. Brădești 1. Brădești
  2. Brădeștii Bătrini
  3. Meteu
  4. Piscani
  5. Răcari
  (la 07-12-2017, sintagma: Răcarii de Jos a fost înlocuită de Articolul 1 din LEGEA nr. 226 din 28 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 04 decembrie 2017 )

  6. Tatomirești
  14. Breasta 1. Breasta
  2. Cotu
  3. Crovna
  4. Făget
  5. Obedin
  6. Roșieni
  7. Valea Lungului
  15. Bucovăț 1. Bucovat
  2. Cârligei
  3. Italieni
  4. Leamna de Jos
  5. Leamna de Sus
  6. Palilula
  7. Sărbătoarea
  16. Bulzești 1. Prejoi
  2. Bulzești
  3. Frățila
  4. Gura Racului
  5. Înfrățirea
  6. Piscu Lung
  7. Poienile
  8. Săliște
  9. Seculești
  10. Stoicești
  17. Calopăr 1. Calopăr
  2. Bâzdâna
  3. Belcinu
  4. Panaghia
  5. Sălcuța
  18. Caraula 1. Caraula
  19. Carpen 1. Carpen
  2. Cleanov
  3. Geblești
  20. Castranova 1. Castranova
  2. Puțuri
  21. Catane***) 1. Catane
  2. Catanele Noi
  22. Călărași 1. Călărași
  2. Sărată
  23. Cârcea 1. Cârcea***)
  24. Cârna 1. Cârna***)
  25. Celaru 1. Celaru
  2. Ghizdăvești
  3. Marotinu de Jos
  4. Marotinu de Sus
  5. Soreni
  26. Cerăt 1. Cerăt
  2. Malaica
  27. Cernătești 1. Cernătești
  2. Cornița
  3. Rasnicu Bătrân
  4. Rasnicu Oghian
  5. Țiu
  28. Cetate 1. Cetate
  2. Moreni
  29. Cioroiași 1. Cioroiași
  2. Cetățuia
  3. Cioroiu Nou
  30. Ciupercenii Noi 1. Ciupercenii Noi
  2. Smârdan
  31. Coșoveni 1. Coșoveni
  32. Coțofenii din Dos 1. Coțofenii din Dos
  2. Mihăița
  3. Potmelțu
  33. Coțofenii din Față 1. Coțofenii din Față***)
  2. Beharca
  34. Daneți 1. Daneți
  2. Brabeți
  3. Braniște
  4. Locusteni
  35. Desa 1. Desa
  36. Dioști 1. Dioști
  2. Ciocănești
  3. Radomir
  37. Dobrești 1. Dobrești
  2. Căciulătești
  3. Georocel
  4. Murta
  5. Toceni
  38. Dobrotești***) 1. Dobrotești
  2. Nisipuri
  39. Drăgotești 1. Drăgotești
  2. Benești
  3. Bobeanu
  4. Buzduc
  5. Popânzălești
  6. Viișoara
  40. Drănic 1. Drănic
  2. Booveni
  3. Foișor
  4. Padea
  41. Fărcaș 1. Fărcaș
  2. Amărăști
  3. Golumbelu
  4. Golumbu
  5. Plopu-Amărăști
  42. Galicea Mare 1. Galicea Mare
  43. Galiciuica***) 1. Galiciuica
  44. Gângiova 1. Gângiova
  2. Comoșteni
  45. Ghercești 1. Ghercești
  2. Gârlești
  3. Luncșoru
  4. Ungureni
  5. Ungurenii Mici
  46. Ghidici 1. Ghidici***)
  47. Ghindeni 1. Ghindeni***)
  48. Gighera 1. Gighera
  2. Nedeia
  3. Zăval
  49. Giubega 1. Giubega
  50. Giurgița 1. Giurgița
  2. Curmătura
  3. Filaret
  51. Gogoșu 1. Gogoșu
  2. Gogoșița
  3. Ștefănel
  52. Goicea 1. Goicea***)
  53. Goiești 1. Goiești
  2. Adâncata
  3. Fântâni
  4. Gruița
  5. Mălăești
  6. Mogoșești
  7. Muereni
  8. Piorești
  9. Pometești
  10. Popeasa
  11. Țandăra
  12. Vladimir
  13. Zlătari
  54. Grecești 1. Grecești
  2. Bărboi
  3. Busu
  4. Busulețu
  5. Grădiștea
  6. Gropanele
  55. Isalnița 1. Ișalnița
  56. Izvoare 1. Izvoare
  2. Corlate
  3. Domnu Tudor
  57. Întorsura 1. Întorsura***)
  58. Leu 1. Leu
  2. Zănoaga
  59. Lipovu 1. Lipovu
  2. Lipovu de Sus
  60. Maglavit 1. Maglavit
  2. Hunia
  61. Malu Mare 1. Malu Mare
  2. Preajba
  62. Măceșu de Jos 1. Măceșu de Jos
  2. Săpata
  63. Măceșu de Sus 1. Măceșu de Sus
  64. Mârșani 1. Mârșani
  65. Melinești 1. Melinești
  2. Bodăiești
  3. Bodăieștii de Sus
  4. Godeni
  5. Muierușu
  6. Negoiești
  7. Odoleni
  8. Ohaba
  9. Ploștina
  10. Popești
  11. Spineni
  12. Valea Mare
  13. Valea Muierii de Jos
  66. Mischii 1. Mischii
  2. Călinești
  3. Gogoșești
  4. Mlecănești
  5. Motoci
  6. Urechești
  67. Moțăței 1. Moțăței
  2. Dobridor
  3. Moțăței-Gară
  68. Murgași 1. Balota de Jos
  2. Balota de Sus
  3. Bușteni
  4. Gaia
  5. Murgași
  6. Picăturile
  7. Rupturile
  8. Velesti
  69. Negoi 1. Negoi
  70. Orodel 1. Orodel
  2. Bechet
  3. Călugărei
  4. Cornu
  5. Teiu
  71. Ostroveni 1. Ostroveni
  2. Lișteava
  72. Perișor 1. Perișor
  2. Mărăcinele
  73. Pielești 1. Pielești
  2. Câmpeni
  3. Lânga
  74. Piscu Vechi 1. Piscu Vechi
  2. Pisculeț
  75. Plenița 1. Plenița
  2. Castrele Traiane
  76. Pleșoi 1. Pleșoi***)
  2. Cârstovani
  3. Frasin
  4. Milovan
  77. Podari 1. Podari
  2. Balta Verde
  3. Braniște
  4. Gura Văii
  5. Livezi
  78. Poiana Mare 1. Poiana Mare
  2. Tunarii Noi
  3. Tunarii Vechi
  79. Predești 1. Predești
  2. Bucicani
  3. Predeștii Mici
  80. Radovan 1. Radovan
  2. Fântânele
  3. Târnava
  81. Rast 1. Rast
  82. Robănești 1. Robăneștii de Jos
  2. Bojoiu
  3. Golfin
  4. Lăcrița Mare
  5. Lăcrița Mică
  6. Robăneștii de Sus
  83. Rojiște 1. Rojiște***)
  2. Tâmburești
  84. Sadova 1. Sadova
  2. Piscu Sadovei
  85. Sălcuța 1. Sălcuța
  2. Mârza
  3. Plopșor
  4. Tencănău
  86. Scăești 1. Scaești
  2. Valea lui Pătru
  87. Seaca de Câmp 1. Seaca de Câmp
  2. Piscu Nou
  88. Seaca de Pădure 1. Seaca de Pădure
  2. Răchita de Sus
  3. Veleni
  89. Secu 1. Secu
  2. Comănicea
  3. Smadovicioara de Secu
  4. Șumandra
  90. Siliștea Crucii 1. Siliștea Crucii
  91. Sopot 1. Sopot
  2. Bașcov
  3. Beloț
  4. Cernat
  5. Pereni
  6. Pietroaia
  7. Sârsca
  92. Șimnicu de Sus 1. Șimnicu de Sus
  2. Albești
  3. Cornetu
  4. Deleni
  5. Dudovicești
  6. Duțulești
  7. Florești
  8. Izvor
  9. Jieni
  10. Leșile
  11. Milești
  12. Românești
  93. Tălpaș 1. Tălpaș***)
  2. Moflești
  3. Nistoi
  4. Puținei
  5. Soceni
  94. Teasc 1. Teasc
  2. Secui
  95. Terpezița 1. Terpezița
  2. Căciulatu
  3. Căruia
  4. Floran
  5. Lazu
  96. Teslui 1. Teslui
  2. Coșereni
  3. Fântânele
  4. Preajba de Jos
  5. Preajba de Pădure
  6. Țărțăl
  7. Urieni
  8. Viișoara-Moșneni
  97. Țuglui 1. Țuglui
  2. Jiul
  98. Unirea 1. Unirea
  99. Urzicuța 1. Urzicuța
  2. Urzica Mare
  100. Valea Stanciului 1. Valea Stanciului
  2. Horezu-Poenari
  101. Vârtop 1. Vârtop
  104. Vârvoru de Jos 1. Vârvoru de Jos
  2. Bujor
  3. Ciutura
  4. Criva
  5. Dobromira
  6. Drăgoaia
  7. Gabru
  8. Vârvor
  102. Vela 1. Vela
  2. Bucovicior
  3. Cetățuia
  4. Desnățui
  5. Gubaucea
  6. Segleț
  7. Suharu
  8. Știubei
  103. Verbița 1. Verbița
  2. Verbicioara
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Dunăreni din comuna Goicea, județul Dolj s-a schimbat în satul Cârna.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj. Satul Chiașu aparține orașului Dăbuleni.
  Comuna Bechet din județul Dolj a devenit orașul Bechet, iar satul Bechet a devenit localitate componentă a orașului Bechet.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Dolj, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:
  - Comuna Catane avînd în componență satele Catane și Catanele Noi, prin reorganizarea comunei Negoi;
  - Comuna Cârcea avînd în componență satul Cârcea, prin reorganizarea comunei Coșoveni;
  - Comuna Cârna avînd în componență satul Cârna, prin reorganizarea comunei Goicea;
  - Comuna Coțofenii din Față avînd în componență satele Coțofenii din Față și Beharca, prin reorganizarea comunei Almăj;
  - Comuna Dobrotești avînd în componență satele Dobrotești și Nisipuri, prin reorganizarea comunei Amărăștii de Sus;
  - Comuna Galiciuica avînd în componență satul Galiciuica, prin reorganizarea comunei Giubega;
  - Comuna Ghidici avînd în componență satul Ghidici, prin reorganizarea comunei Piscu Vechi;
  - Comuna Ghindeni avînd în componență satul Ghindeni, prin reorganizarea comunei Malu Mare;
  - Comuna Întorsura avînd în componență satul Întorsura, prin reorganizarea comunei Radovan;
  - Comuna Pleșoi avînd în componență satele Pleșoi, Cârstovani, Frasin, Milovan prin reorganizarea comunei Predești;
  - Comuna Rojiște avînd în componență satele Rojiște și Tâmburești, prin reorganizarea comunei Bratovoești;
  - Comuna Tălpaș avînd în componență satele Tălpaș, Moflești, Nistoi, Puținei, Soceni, prin reorganizarea comunei Fărcaș;
  JUDETUL GALAȚI
  cu resedința în municipiul Galați
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități componente
  municipiului ale municipiului
  1. GALAȚI 1. GALAȚI
  2. TECUCI 1. TECUCI
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități componente
  orașului ale orașului
  1. BEREȘTI 1. BEREȘTI
  Sate ce apartinț
  orașului
  2. TÂRGU BUJOR 1. TÂRGU BUJOR 1. Moscu
  2. Umbrărești
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abroga, și a celor referitoare la orașele ce apartin de municipiile Constanta și Petrosani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Barcea 1. Barcea
  2. Podoleni
  2. Bălăbănești**) 1. Bălăbanești
  2. Bursucani
  3. Lungești
  4. Zimbru
  3. Bălășești 1. Bălășești
  2. Ciurești
  3. Ciureștii Noi
  4. Pupezeni
  4. Băleni 1. Băleni
  5. Băneasa 1. Băneasa
  2. Roșcani
  6. Berești-Meria 1. Berești-Meria
  2. Aldești
  3. Balintești
  4. Onciu
  5. Plesa
  6. Prodănești
  7. Puricani
  8. Săseni
  9. Slivna
  10. Șipote
  7. Braniștea 1. Braniștea
  2. Lozova
  3. Traian
  4. Vasile Alecsandri
  8. Brăhășești 1. Brăhășești
  2. Corcioveni
  3. Cosițeni
  4. Toflea
  9. Buciumeni 1. Buciumeni
  2. Hănțești
  3. Tecucelu Sec
  4. Vizurești
  10. Cavadinești 1. Cavadinești
  2. Comănești
  3. Gănești
  4. Vădeni
  11. Cerțești 1. Cerțești
  2. Cârlomănești
  3. Cotoroaia
  12. Corni 1. Corni
  2. Măcișeni
  3. Urlești
  13. Corod 1. Corod
  2. Blânzi
  3. Brătulești
  4. Cărăpcești
  14. Cosmești 1. Cosmești
  2. Băltăreți
  3. Cosmeștii-Vale
  4. Furcenii Noi
  5. Furcenii Vechi
  6. Satu Nou
  15. Costache Negri 1. Costache Negri
  16. Cuca 1. Cuca
  17. Cudalbi 1. Cudalbi
  18. Cuza Vodă****) 1. Cuza Vodă
  19. Drăgănești 1. Drăgănești
  2. Malu Alb
  20. Drăgușeni 1. Drăgușeni
  2. Adam
  3. Căuiești
  4. Fundeanu
  5. Ghinghești
  6. Nicopele
  7. Știețești
  21. Fârțănești 1. Fârțănești
  2. Viile
  22. Foltești 1. Foltești
  2. Stoicani
  23. Frumușita 1. Frumusița
  2. Ijdileni
  3. Tămăoani
  24. Fundeni 1. Fundenii Noi
  2. Fundeni
  3. Hanu Conachi
  4. Lungoci
  25. Ghidigeni 1. Ghidigeni
  2. Gara Ghidigeni
  3. Gârbovăț
  4. Gefu
  5. Gura Gârbovățului
  6. Slobozia Corni
  7. Tălpigi
  8. Tăplău
  26. Gohor 1. Gohor
  2. Gara Berheci
  3. Ireasca
  4. Nărtești
  5. Poșta
  27. Grivița 1. Grivița
  2. Călmățui
  28. Independența 1. Independența
  29. Ivești 1. Ivești
  2. Bucești
  30. Jorăști 1. Jorăști
  2. Lunca
  3. Zărnești
  31. Liești 1. Liești
  32. Matca 1. Matca
  33. Măstăcani 1. Măstăcani
  2. Chiraftei
  34. Movileni 1. Movileni
  35. Munteni 1. Munteni
  2. Frunzeasca
  3. Țigănești
  4. Ungureni
  36. Nămoloasa 1. Nămoloasa
  2. Crângeni
  3. Nămoloasa-Sat
  37. Negrilești***) 1. Negrilești
  2. Slobozia Blăneasa
  38. Nicorești 1. Nicorești
  2. Braniștea
  3. Coasta Lupei
  4. Dobrinești
  5. Fântâni
  6. Grozăvești
  7. Ionășești
  8. Mălureni
  9. Piscu Corbului
  10. Sârbi
  39. Oancea 1. Oancea
  2. Slobozia Oancea
  40. Pechea 1. Pechea
  2. Lupele
  41. Piscu 1. Piscu
  2. Vameș
  42. Poiana 1. Poiana***)
  2. Vișina
  43. Priponești 1. Priponești
  2. Ciorăști
  3. Huștiu
  4. Liești
  5. Priponeștii de Jos
  44. Rădești**) 1. Rădești
  2. Cruceanu
  45. Rediu*****) 1. Rediu
  2. Plevna
  46. Scânteiești 1. Scânteiești
  2. Fântânele
  47. Schela 1. Schela
  2. Negrea
  48. Slobozia Conachi 1. Slobozia Conachi
  2. Izvoarele
  49. Smârdan 1. Smârdan
  2. Cișmele
  3. Mihail Kogălniceanu
  50. Smulți 1. Smulți
  51. Suceveni 1. Suceveni
  2. Rogojeni
  52. Suhurlui*****) 1. Suhurlui
  53. Șendreni 1. Șendreni
  2. Movileni
  3. Șerbeștii Vechi
  54. Tudor Vladimirescu 1. Tudor Vladimirescu
  55. Tulucești 1. Tulucești
  2. Șivița
  3. Tătarca
  56. Țepu 1. Țepu
  2. Țepu de Sus
  57. Umbrărești 1. Umbrărești
  2. Condrea
  3. Salcia
  4. Siliștea
  5. Torcești
  6. Umbrărești-Deal*)
  58. Valea Mărului 1. Valea Mărului
  2. Mândrești
  59. Vânători 1. Vânători
  2. Costi
  3. Odaia Manolache
  60. Vârlezi 1. Vârlezi
  2. Crăiești
  61. Vlădești 1. Vlădești
  2. Brănești
  -------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 5 din LEGEA nr. 35 din 18 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 20 mai 1996, denumirea satului Vasile Roaită din comuna Umbrărești, județul Galați s-a schimbat în satul Umbrărești-Deal.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 16 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004, se înființează comuna Rădești, județul Galați, avînd în componență satele Rădești și Cruceanu, prin reorganizarea
  comunei Bălăbănești din același județ. Reședința comunei Rădești se stabilește în satul Rădești.
  Art. 2 din acelasi act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Bălăbănești are în componență satele Bălăbănești, Bursucani, Lungești și Zimbru. Reședința comunei Bălăbănești rămîne în satul Bălăbănești.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Galați, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:
  - Comuna Negrilești avînd în componență satele Negrilești și Slobozia Blăneasa, prin reorganizarea comunei Munteni;
  - Comuna Poiana avînd în componență satele Poiana și Vișina, prin reorganizarea comunei Nicorești;
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 67 din 23 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005, se aprobă înființarea comunei Cuza Vodă în județul Galați, avînd în componență satul Cuza Vodă, prin reorganizarea comunei Slobozia Conachi.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 110 din 9 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2008, se înființează comuna Suhurlui, avînd în componență satul Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați. Reședința comunei Suhurlui se stabilește în satul Suhurlui.
  Art. 2 din același act normativ prevede că în urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Rediu are în componență satele Rediu și Plevna.
  Reședința comunei Rediu rămîne în satul Rediu.
  JUDETUL GIURGIU
  cu resedința în municipiul Giurgiu
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități componente
  municipiului ale municipiului
  1. GIURGIU 1. GIURGIU
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități componente Sate componente
  orașului ale orașului ale orașului
  1. BOLINTIN-VALE***) 1. BOLINTIN-VALE 1. Crivina
  2. Malu Spart
  3. Suseni
  2. MIHĂILEȘTI***) 1. MIHĂILEȘTI 1. Drăgănescu
  2. Novaci
  3. Popești
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Adunații-Copaceni 1. Adunații-Copăceni
  2. Dărăști-Vlașca
  3. Mogoșești
  4. Varlaam
  2. Băneasa 1. Băneasa
  2. Frasinu
  3. Pietrele
  4. Sfântu Gheorghe
  3. Bolintin-Deal 1. Bolintin-Deal
  2. Mihai Vodă
  4. Bucșani 1. Bucșani
  2. Anghelești
  3. Goleasca
  4. Obedeni
  5. Podișor
  6. Uiești
  7. Vadu Lat
  5. Bulbucata 1. Bulbucata
  2. Coteni
  3. Făcău
  4. Teișori
  6. Buturugeni 1. Buturugeni
  2. Pădureni
  3. Podu Ilfovățului
  4. Poșta
  7. Călugăreni 1. Călugăreni
  2. Brăniștari
  3. Crucea de Piatră
  4. Hulubești
  5. Uzunu
  8. Clejani 1. Clejani
  2. Neajlovu
  3. Podu Doamnei
  4. Sterea
  9. Colibași 1. Colibași
  2. Câmpurelu
  10. Comana 1. Comana
  2. Budeni
  3. Falaștoaca
  4. Grădiștea
  5. Vlad Țepeș
  11. Cosoba 1. Cosoba*****)
  12. Crevedia Mare 1. Crevedia Mare
  2. Crevedia Mică
  3. Dealu
  4. Găiseanca
  5. Priboiu
  6. Sfântu Gheorghe
  13. Daia 1. Daia
  2. Plopșoru
  14. Florești-Stoenești 1. Stoenești
  2. Florești
  3. Palanca
  15. Frătești 1. Frătești
  2. Cetatea
  3. Remuș
  16. Găiseni 1. Găiseni
  2. Cărpenișu
  3. Căscioarele
  4. Podu Popa Nae
  17. Găujani 1. Găujani
  2. Cetățuia
  3. Pietrișu
  18. Ghimpați 1. Ghimpați
  2. Copaciu
  3. Naipu
  4. Valea Plopilor
  19. Gogoșari 1. Gogoșari
  2. Drăghiceanu
  3. Izvoru
  4. Rălești
  20. Gostinari 1. Gostinari
  2. Mironești
  21. Goștinu 1. Gostinu
  22. Grădinari 1. Grădinari
  2. Tântava
  3. Zorile
  23. Greaca 1. Greaca
  2. Puțu Greci
  3. Zboiu
  24. Herăști*****) 1. Herăști
  2. Miloșești
  25. Hotarele 1. Hotarele
  26. Iepurești 1. Iepurești
  2. Bănești
  3. Chirculești
  4. Gorneni
  5. Stâlpu
  6. Valter Mărăcineanu
  27. Isvoarele*****) 1. Isvoarele
  2. Teiușu
  28. Izvoarele 1. Izvoarele
  2. Chiriacu
  3. Dimitrie Cantemir
  4. Petru Rareș
  5. Radu Vodă
  6. Valea Bujorului
  29. Joița 1. Joița
  2. Bâcu
  30. Letca Nouă 1. Letca Nouă
  2. Letca Veche
  3. Milcovățu
  31. Malu****) 1. Malu
  32. Mârșa 1. Mârșa
  33. Mihai Bravu 1. Mihai Bravu
  34. Ogrezeni 1. Ogrezeni
  2. Hobaia
  35. Oinacu******) 1. Oinacu
  2. Braniștea
  3. Comasca
  36. Prundu 1. Prundu
  2. Puieni
  37. Putineiu 1. Putineiu
  2. Hodivoaia
  3. Vieru
  38. Răsuceni 1. Răsuceni
  2. Carapancea
  3. Cucuruzu
  4. Satu Nou
  39. Roata de Jos 1. Roata de Jos
  2. Cartojani
  3. Roata Mică
  4. Sadina
  40. Săbăreni*****) 1. Săbăreni
  41. Schitu 1. Schitu
  2. Bila
  3. Cămineasca
  4. Vlașin
  42. Singureni 1. Singureni
  2. Crânguri
  3. Stejaru
  43. Slobozia 1. Slobozia
  44. Stănești 1. Stănești
  2. Bălanu
  3. Ghizdaru
  4. Oncești
  45. Stoenești 1. Stoenești
  2. Ianculești
  3. Mirău
  46. Toporu 1. Toporu
  2. Tomulești
  47. Ulmi 1. Ulmi
  2. Căscioarele
  3. Drăgăneasca
  4. Ghionea
  5. Icoana
  6. Moșteni
  7. Poenari
  8. Trestieni
  48. Valea Dragului 1. Valea Dragului
  49. Vărăști 1. Vărăști
  2. Dobreni
  50. Vânătorii Mici 1. Vânătorii Mici
  2. Corbeanca
  3. Cupele
  4. Izvoru
  5. Poiana lui Stângă
  6. Vâlcele
  7. Vânătorii Mari
  8. Zădăriciu
  51. Vedea****) 1. Vedea
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 368 din 27 noiembrie 1985, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 2 decembrie 1985, pe data prezentului decret, comunele Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Domnești și Dragomirești-Vale trec de la județul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov din subordinea municipiului București.
  **) Conform art. 1 din DECRETUL nr. 209 din 18 iunie 1986, publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 19 iunie 1986, pe data prezentului decret, comunele 30 Decembrie, Berceni și Vidra trec de la județul Giurgiu la Sectorul agricol Ilfov, din subordinea municipiului București.
  ***) Conform art. 1 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se abrogă prevederile Legii nr. 2/1989, cu excepția dispozițiilor referitoare la înființarea unor noi comune în județul Constanța, precum și a celor privind trecerea a 23 comune în categoria orașelor. În LEGEA nr. 2 din 18 aprilie 1989, publicată în BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 25 aprilie 1989, localitățile Bolintin-Vale și Mihăilești figurează ca orașe.
  ****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 377 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003, se înființează comuna Malu, județul Giurgiu, avînd în componență satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din același județ. Reședința comunei Malu se stabilește în satul Malu.
  În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Vedea are în componență satul Vedea.
  Reședința comunei Vedea rămîne în satul Vedea.
  *****) Conform art. 1 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă înființarea unor comune în județul Giurgiu, avînd în componență mai multe sate, prin reorganizarea celorlalte comune din județ, astfel:
  - Comuna Cosoba avînd în componență satul Cosoba, prin reorganizarea comunei Joița;
  - Comuna Herăști avînd în componență satele Herăști și Miloșești, prin reorganizarea comunei Hotarele;
  - Comuna Izvoarele avînd în componență satele Izvoarele și Teiușu, prin reorganizarea comunei Hotarele;
  - Comuna Săbăreni avînd în componență satul Săbăreni, prin reorganizarea comunei Joița;
  Conform alin. (5) al art. 5 din LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, denumirea comunei Izvoarele, județul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.
  ******) Conform art. 1 din LEGEA nr. 460 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 13 decembrie 2006, se înființează satul Comasca prin reorganizarea satului Braniștea, comuna Oinacu, județul Giurgiu.
  Comuna Oinacu are în componență satele Oinacu, Braniștea și Comasca.
  Reședința comunei Oinacu rămîne în satul Oinacu.
  JUDETUL GORJ
  cu reședința în municipiul Târgu Jiu
  A. MUNICIPII
  Denumirea Localități
  municipiului componente
  ale municipiului
  1. TÂRGU JIU 1. TÂRGU JIU
  2. Bârsești
  3. Drăgoeni
  4. Iezureni
  5. Polata
  6. Preajba Mare
  7. Romanești
  8. Slobozia
  9. Ursați
  2. MOTRU**) 1. MOTRU 1. Lupoița
  2. Dealu Pomilor 2. Râpa
  3. Horăști 3. Roșiuța
  4. Însurăței
  5. Leurda
  6. Ploștina
  B. ORAȘE
  Denumirea Localități Sate ce aparțin
  orașului componente orașului
  ale orașului
  1. BUMBEȘTI-JIU 1. BUMBEȘTI-JIU**) 1. Curtișoara
  2. Lăzărești
  3. Pleșa
  4. Tetila
  2. NOVACI 1. NOVACI 1. Bercești
  2. Hirișești
  3. Pociovaliștea
  4. Sitești
  3. ROVINARI*) 1. ROVINARI
  2. Vârt
  4. TÂRGU CARBUNEȘTI 1. TÂRGU CARBUNEȘTI 1. Blahnița de Jos
  2. Cărbunești-Sat
  3. Cojani
  4. Crețești
  5. Curteana
  6. Floreșteni
  7. Măceșu
  8. Pojogeni
  9. Rogojeni
  10. Ștefănești
  5. TISMANA***) 1. TISMANA 1. Celei
  2. Costeni
  3. Gornovița
  4. Isvarna
  5. Pocruia
  6. Racoți
  7. Sohodol
  8. Topești
  9. Vâlcele
  10. Vânăta
  6. TURCENI***) 1. TURCENI 1. Gârbovu
  2. Jilțu 2. Murgești
  3. Strâmba-Jiu
  4. Valea Viei
  7. ȚICLENI 1. ȚICLENI
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  *) Orașul Rovinari se organizează în județul Gorj, în conformitate cu art. 1 din Decretul nr. 366/1981, avînd în componență localitățile Rovinari și Vârt.
  Satele Rovinari și Moi din componența comunei Bâlteni, județul Gorj, se unifică și formează un singur sat, cu denumirea Moi, în conformitate cu art. 2 din Decretul nr. 366/1981.
  **) Conform art. 1 din LEGEA nr. 180 din 18 octombrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 23 octombrie 2000, orașul Motru, județul Gorj, se declară municipiu.
  ***) Conform art. 1 din LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004, se aprobă declararea ca oraș a comunei Turceni din județul Gorj. Satele Turceni și Jilțu devin localități componente ale orașului Turceni, iar satele Gârbovu, Murgești, Strâmba-Jiu, Valea Viei aparțin orașului Turceni.
  Comuna Tismana din județul Gorj a devenit orașul Tismana. Satul Tismana a devenit localitate componentă a orașului Tismana, iar satele Celei, Costeni, Gornovița, Isvarna, Pocruia, Racoți, Sohodol, Topești, Vâlcele și Vânăta aparțin orașului Tismana.
  --------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț:
  Conform art. 2 din DECRETUL-LEGE nr. 38 din 22 ianuarie 1990, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 23 ianuarie 1990, se repun în vigoare prevederile Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 6 alin. 2 privitoare la comunele suburbane, care se abrogă, și a celor referitoare la orașele ce aparțin de municipiile Constanța și Petroșani, care nu se aplică.
  C. COMUNE
  -----------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Satele
  crt. comunei componente
  -----------------------------------------------------
  0 1 2
  -----------------------------------------------------
  1. Albeni 1. Albeni
  2. Bârzeiu de Gilort
  3. Bolbocești
  4. Doseni
  5. Mirosloveni
  6. Prunești
  2. Alimpești 1. Alimpești
  2. Ciupercenii de Olteț
  3. Corșoru
  4. Nistorești
  5. Sârbești
  3. Aninoasa 1. Aninoasa
  2. Bobaia
  3. Costești
  4. Groșerea
  5. Sterpoaia
  4. Arcani 1. Arcani
  2. Câmpofeni
  3. Sănătești
  4. Stroiești
  5. Baia de Fier 1. Baia de Fier
  2. Cernădia
  6. Bălănești 1. Voiteștii din Vale
  2. Bălănești
  3. Blidari
  4. Cânepești
  5. Glodeni
  6. Ohaba
  7. Voiteștii din Deal
  7. Bălești 1. Bălești
  2. Ceauru
  3. Cornești
  4. Găvănești
  5. Rasova
  6. Stolojani
  7. Tălpășești
  8. Tămășești
  9. Voinigești
  8. Bărbătești 1. Bărbătești
  2. Musculești
  3. Petrești
  4. Socu
  9. Bâlteni 1. Bâlteni
  2. Cocoreni
  3. Moi*)
  4. Peșteana-Jiu
  6. Vladuleni
  10. Bengești-Ciocadia 1. Bengești
  2. Bălcești
  3. Bircii
  4. Ciocadia
  11. Berlești 1. Berlești
  2. Bârzeiu
  3. Gâlcești
  4. Lihulești
  5. Pârâu Viu
  6. Scrada
  7. Scurtu
  12. Bolboși 1. Bolboși
  2. Bălăcești
  3. Bolboasa
  4. Igirosu
  5. Miclosu
  6. Ohaba-Jiu
  7. Valea
  13. Borăscu 1. Borăscu
  2. Baniu
  3. Calapăru
  4. Gura-Menți
  5. Menții din Dos
  6. Miluta
  7. Scorușu
  14. Brănești 1. Brănești
  2. Bădești
  3. Brebenei
  4. Capu Dealului
  5. Gilortu
  6. Pârâu
  15. Bumbești-Pițic 1. Bumbești-Pițic
  2. Cârligei
  3. Poienari
  16. Bustuchin 1. Bustuchin
  2. Cionți
  3. Motorgi
  4. Nămete
  5. Poiana-Seciuri
  6. Poienița
  7. Pojaru
  8. Valea Pojarului
  17. Căpreni 1. Căpreni
  2. Aluniș
  3. Brătești
  4. Bulbuceni
  5. Cetatea
  6. Cornetu
  7. Dealu Spirei
  8. Satu Nou
  18. Cătunele 1. Cătunele
  2. Dealu Viilor
  3. Lupoaia
  4. Steic
  5. Valea Mânăstirii
  6. Valea Perilor
  20. Câlnic 1. Câlnic
  2. Câlnicu de Sus
  3. Didilești
  4. Găleșoaia
  5. Hodoreasca
  6. Pieptani
  7. Pinoasa
  8. Stejerei
  9. Vâlceaua
  19. Ciuperceni 1. Ciuperceni
  2. Boboiești
  3. Peșteana-Vulcan
  4. Priporu
  5. Strâmba-Vulcan
  6. Vârtopu
  7. Zorzila
  21. Crasna 1. Crasna
  2. Aninișu din Deal
  3. Aninișu din Vale
  4. Buzești
  5. Cărpiniș
  6. Crasna din Deal
  7. Drăgoiești
  8. Dumbrăveni
  9. Radoși
  22. Crușet 1. Crușet
  2. Bojinu
  3. Marinești
  4. Măiag
  5. Mierea
  6. Miericeaua
  7. Slămnești
  8. Slăvuța
  9. Urda de Jos
  10. Văluța
  23. Dănciulești 1. Dănciulești
  2. Bibulești
  3. Hălăngești
  4. Obârșia
  5. Petrăchei
  6. Rădinești
  7. Zăicoiu
  24. Dănești 1. Dănești
  2. Barza
  3. Botorogi
  4. Brătuia
  5. Bucureasa
  6. Merfulești
  7. Șasa
  8. Trocani
  9. Țârculești
  10. Ungureni
  11. Văcarea
  25. Dragotești 1. Drăgotești
  2. Corobăi
  3. Trestioara
  26. Draguțești 1. Drăguțești
  2. Cârbești
  3. Dâmbova
  4. Iași-Gorj
  5. Tâlvești
  6. Urechești
  27. Fărcășești 1. Fărcășești
  2. Fărcășești-Mosneni
  3. Peșteana de Jos
  4. Rogojel
  5. Roșia-Jiu
  6. Timișeni
  7. Valea cu Apă
  28. Glogova 1. Iormănești
  2. Cămuiești
  3. Cleșnești
  4. Glogova
  5. Olteanu
  29. Godinești 1. Godinești
  2. Arjoci
  3. Câlcești
  4. Chiliu
  5. Pârâu de Pripor
  6. Pârâu de Vale
  7. Rătez
  30. Hurezani 1. Hurezani
  2. Busuioci
  3. Pegeni
  4. Plopu
  5. Totea de Hurezani
  31. Ionești 1. Ionești
  2. Gura Șușiței
  3. Iliești
  4. Picu
  32. Jupânești 1. Jupânești
  2. Boia
  3. Pârâu Boia
  4. Vidin
  5. Vierșani
  33. Lelești 1. Lelești
  2. Frătești
  3. Rasovița
  34. Licurici 1. Licurici
  2. Frumușei
  3. Negreni
  4. Totea
  35. Logrești 1. Târgu Logrești
  2. Colțești
  3. Frunza
  4. Logrești-Moșteni
  5. Măru
  6. Popești
  7. Seaca
  36. Mătăsari 1. Mătăsari
  2. Brădet
  3. Brădețel
  4. Croici
  5. Runcurel
  37. Mușetești 1. Mușetești
  2. Arșeni
  3. Bârcaciu
  4. Gămani
  5. Grui
  6. Stăncești
  7. Stăncești-Larga
  38. Negomir 1. Negomir
  2. Artanu
  3. Bohorel
  4. Condeiești
  5. Nucetu
  6. Orzu
  7. Paltinu
  8. Raci
  9. Ursoaia
  10. Valea Racilor
  39. Padeș 1. Călugăreni
  2. Apa Neagră
  3. Cerna-Sat
  4. Cloșani
  5. Motru Sec
  6. Orzești
  7. Padeș
  8. Văieni
  40. Peștișani 1. Peștișani
  2. Boroșteni
  3. Brădiceni
  4. Frâncești
  5. Gureni
  6. Hobița
  7. Seuca
  41. Plopșoru 1. Plopșoru
  2. Broșteni
  3. Broștenii de Sus
  4. Ceplea
  5. Cursaru
  6. Deleni
  7. Izvoarele
  8. Olari
  9. Piscuri
  10. Sărdănești
  11. Văleni
  42. Polovragi 1. Polovragi
  2. Racovița
  43. Prigoria 1. Prigoria