ORDIN nr. 28 din 5 aprilie 2017privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 19 aprilie 2017
  Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) şi (4) şi ale art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, şi ale art. II alin. (2) şi art. V din Legea nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorii economici care solicită acordarea, modificarea, suspendarea sau retragerea, după caz, a unei licenţe în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ

  Bucureşti, 5 aprilie 2017.
  Nr. 28.

  ANEXĂ

  REGULAMENT din 5 aprilie 2017