HOTĂRÂRE nr. 201 din 28 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 22 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi
  pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul industriei
  şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu


  Anexă

  NORMA 28/02/2002