ORDIN nr. 977 din 4 iulie 2000
pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 11 august 2000  Ministrul finanţelor,
  în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia Generală a Vamilor, precum şi unităţile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.046/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 28 octombrie 1999.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  METODOLOGIE 04/07/2000