HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 7 noiembrie 1996
privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 20 noiembrie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Clădirea "Palatul C.F.R.", situată în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, împreună cu instalaţiile aferente, cu excepţia spaţiilor care rămân în administrarea Ministerului Transporturilor, se transmite în administrarea Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române", potrivit anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Mijloacele fixe, dotările şi obiectele de inventar aferente spaţiilor preluate în administrare, prevăzute în anexa nr. 2, se transmit în administrarea Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române".


  Articolul 3

  Patrimoniul Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" se majorează cu valoarea bunurilor preluate de la Ministerul Transporturilor, iar acesta va opera modificările corespunzătoare în evidenţele proprii.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea spaţiilor, a instalaţiilor şi a dotărilor prevăzute la art. 1 şi 2, modul şi condiţiile de utilizare a acestora vor fi stabilite prin protocol care se va încheia între Ministerul Transporturilor şi Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  În termen de 30 de zile de la încheierea protocolului prevăzut la alin. 1, Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române" va proceda la evaluarea bunurilor preluate, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 5

  Contractele de locaţie de gestiune, încheiate cu agenţi economici sau instituţii publice pentru spaţiile ocupate în clădirea "Palatul C.F.R.", se preiau de către Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române".


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţii contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Aurel Novac
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 7 noiembrie 1996.
  Nr. 1.124.


  Anexa 1

                      SPAŢIILE, UNITĂŢILE ŞI VALORILE AFERENTE
                       deţinute de Ministerul Transporturilor
                    şi de Regia Autonomă "Societatea Naţională a
                 Căilor Ferate Române" în clădirea "Palatul C.F.R."
                 
    Proprietarul patrimoniuluiNivelulSuprafaţa construită (m2)Suprafaţa utilă (m2)Pondere (%)Valori de inventar în preţuri 1989 (lei)Valoarea amortizată la 1 februarie 1990 (lei)
    I. Ministerul TransporturilorSubsol666,00598,830,831.975.90081.269
    Parter395,00355,270,54634.93052.874
    Mezanin1.095,00985,321,471.728.420143.934
    Etaj I5.936,005.342,407,989.382.835781.355
    Etaj II5.936,005.342,407,989.382.835781.355
    TOTAL I:   14.028,0012.624,2218,8022.104.9201.840.787
    II Regia Autonomă "Societatea Naţională a Căilor Ferate Române"Subsol9.250,587.906,6912,5114.709.1571.224.907
    Parter7.757,586.981,8210,4412.275.2911.022.224
    Mezanin6.016,335.414,708,109.523.933793.105
    Etaj I992,25893,031,331.563.806130.226
    Etaj III5.936,005.342,407,989.382.837781.355
    Etaj IV4.945,404.450,866,657.819.031651.129
    Etaj V4.945,404.450,866,657.819.031651.129
    Etaj VI4.945,404.450,866,657.819.031651.129
    Etaj VII4.945,404.450,866,657.819.031651.129
    Etaj VIII4.945,404.450,866,657.819.031651.129
    Etaj IX1.884,401.695,962,532.974.759247.722
    Etaj X1.884,401.695,962,532.974.759247.722
    Etaj XI1.884,401.790,182,532.974.759247.722
    TOTAL II:   60.332,9454.394,6281,2095.474.4567.950.628
    TOTAL GENERAL:   74.360,9467.018,84100,00117.579.3769.791.415  Anexa 2

                                      SITUAŢIA
                  bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar)
                   aferente unor spaţii ce urmează a fi preluate
                      de Regia Autonomă "Societatea Naţională
                              a Căilor Ferate Române"
         
    Nr. crt.BunuriValoarea de inventar (lei)
    1.Alte mijloace fixe, din care la:  
    - cantină= 2.036.822
    - garaj= 31.200,43
    - paza militară= 16.964
    - cabine proiecţie= 569.720
      TOTAL 1: = 2.654.706,43
    2.Obiecte de inventar, din care la:  
    - cantină= 353.781
    - cabine proiecţie= 659
      TOTAL 2: = 354.440
        TOTAL GENERAL: = 3.009.146,43


  ──────