HOTĂRÂRE nr. 593 din 13 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş), cu următorul cuprins:
  "ş) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii şi notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar faţă de procesul de notificare a măsurilor naţionale care transpun directive comunitare, Institutul Naţional de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate."
  2. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Institutului Naţional de Statistică" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Preşedintele Institutului
  Naţional de Statistică,
  Vergil G. Voineagu
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 iunie 2007.
  Nr. 593.


  Anexa
  ------
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)
  --------------------------------------------------
                 STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTITUTULUI NAŢIONAL DE
                                    STATISTICA


      Numărul maxim de posturi este de 1975,
      exclusiv demnitarii

          ┌─────────────┐ ┌──────────────────────┐
          │Consiliul de │ │ Directia de audit │
          │Coordonare a │ ┌──┤ │
          │Activităţii │ │ └──────────────────────┘
          │de Statistica│ │ ┌──────────────────────┐
          │ (organ │ ┌──────────┐ │ │ Corpul de control │
          │ consultativ)│.........│ │ ├──┤ │
          └─────────────┘ │ │ │ └──────────────────────┘
                                  │PRESEDINTE│ │ ┌──────────────────────┐
          ┌─────────────┐ ┌──────┤ ├─────┼──┤ Serviciul Juridic şi│
          │ Cabinetul ├──┘ └────┬─────┘ │ │ Contencios │
          │Presedintelui│ │ │ └──────────────────────┘
          └─────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐
                                       │ │ │ Relatii cu Presa │
                                       │ └──┤ │
                                       │ └──────────────────────┘
                                       │
                                       │
                             ┌─────────┤
                 ┌───────────┼─────────┼──────────────┬───────────────────┐
                 │ │ │ │ │
   ┌───┐ ┌──────┴───────┐ │┌────────┴─────┐ ┌────┴─────────┐ ┌─────┴──┐
   │ A ├──┤Vicepresedinte├┐ ││Vicepresedinte│ │Vicepresedinte│ │Secretar│
   └───┘ └──────┬───────┘│ │└─────┬────────┘ └────┬─────────┘ │ General├─┐
                 │........│..│......│.................│.............│ │ │
                 │ │ │ │ │ └───┬────┘ │
         ┌───────┤ │ │ ┌────┴─┬─────┐ ├────┐ ┌┘ │
         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
        ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ ┌┴┐ │ │
        │B│ │C│ │D│ ││E│ │F│ │G│ │ │H│ │ │
        ├─┘ ├─┘ └─┘ │└┬┘ └┬┘ └┬┘ │ └┬┘ ├I │
        ├b1 ├c1 │ ├e1 ├f1 ├g1 │ ├h1 │ │
        │ │ │ │ │ │ │ │ ├J │
        └b2 ├c2 │ └e2 ├f2 ├g2 │ ├h2 │ │
                │ │ │ │ │ │ └K │
                └c3 │ └f3 ├g3 │ └h3 │
                             │ │ │ │
                             │ ├g4 │ │
                             │ │ │ │
                             │ ┌───┴───────┐ │ ┌─────────┘
                             │ │ OFICIUL │ │ │
                             │ │ DE │ │ ┌─────────┴─────────┐
                             │ │ STUDII ŞI │ │ │CENTRUL NAŢIONAL DE│
                             │ │ PROIECTII │ │ │ PREGATIRE IN │
                             │ │DEMOGRAFICE│ │ │STATISTICA (CNPS) │
                             │ └───────────┘ │ └───────────────────┘
                             │ ┌─┴─────────────┐
                             │ │EDITURA REVISTA│
                             │ │ ROMÂNĂ DE │
                             │ │ STATISTICA │
                             │ └───────────────┘
                  ┌──────────┴─────────┐
                  │ │
           ┌──────┴────────┐ ┌────────┴──────┐
           │ 8 Direcţii │ │ 34 Direcţii │
           │ Regionale de │ │ Judetene de │
           │ Statistica │ │ Statistica │
           └───────────────┘ └───────────────┘

  A = Directia de Afaceri Europene şi Cooperare Internationala**)
  B = Directia Generală de Conturi Naţionale şi sinteze macroeconomice
  b1 = Directia de Conturi Naţionale şi Sinteze Macroeconomice
  b2 = Directia de Statistica Preturilor
  C = Directia Generală de Organizare şi Coordonare a Sistemului Statistic Naţional
  c1 = Directia de Coordonare a Sistemului Statistic Naţional
  c2 = Directia Administrare Baze de Date
  c3 = Directia Statisticii Comerţului Exterior
  D = Directia Diseminare Informaţii Statistice şi Relatii cu Publicul***)
  E = Directia Generală de Statistici Agricole şi de Mediu
  e1 = Directia de Statistica Agricola
  e2 = Directia de Statistica Silviculturii şi Mediului
  F = Directia Generală de Statistica Întreprinderilor
  f1 = Directia de Statistica a Indicatorilor Economici pe Termen Scurt
  f2 = Directia Statistici Structurale ale Intreprinderii
  f3 = Directia Registrului Statistic al Întreprinderilor
  G = Directia Generală de Statistica Sociala şi Demografica
  g1 = Directia de Statistica Demografica şi Recensamantul Populatiei
  g2 = Directia Statisticii Pieţei Muncii
  g3 = Directia Statisticii Condiţiilor de Viaţa
  g4 = Directia Statisticii Serviciilor Sociale
  H = Directia Generală de IT şi Infrastructura Statistica
  h1 = Directia de Proiectare şi Intreţinere a Aplicatiilor IT
  h2 = Directia de Administrare a Sistemului Informatic Statistic şi Inginerie de Sistem
  h3 = Directia de Editare a Publicatiilor Statistice
  I = Directia de Buget şi Contabilitate
  J = Directia de Politici şi Management Resurse Umane
  K = Directia de Achizitii Investitii şi Servicii Administratie Generală
  ----------- Notă *) Se organizeaza şi funcţionează la nivel de direcţie Notă **) Cuprinde şi Unitatea de Implementare a Programelor Phare (UIP) Notă ***) Cuprinde şi Activitatea "Diseminarea Informaţiilor statistice româneşti"
  --------