LEGE nr. 34 din 8 martie 2010
pentru completarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 9 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  După alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Prin sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional sau local se înţelege includerea în denumirea asociaţiei a unor termeni precum: "comisariat", "inspectorat", "gardă", "academie", "autoritate", "consiliu", "agenţie" sau derivatele acestora.
  (3^2) Înscrierea unei asociaţii folosind în denumirea sa cuvintele "naţional" sau "român" ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului."


  Articolul II

  Asociaţiile şi fundaţiile legal constituite la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează denumirile chiar în condiţiile încadrării în prevederile art. 7 alin. (3^1) şi (3^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta lege.


  Articolul III

  Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 8 martie 2010.
  Nr. 34.
  -------