ORDIN nr. 35 din 12 februarie 2018pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 240.416 din 9.02.2018 al Direcției generale politici agricole, precum și prevederile art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă cantitățile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Cantitățile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 77.464.594,499 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 109.883.727,00 lei.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 12 februarie 2018.
  Nr. 35.

  ANEXĂ

  Cantitățile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2017-30 septembrie 2017,
  determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură,
  utilizate și nedecontate în anul 2017,
  ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare


  Nr. crt.

  Specificare

  Cantități de motorină*) (litri)

  Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni**) (lei)

  1

  Sectorul vegetal

  72.955.135,983

  103.487.045,00

  2

  Sectorul zootehnic

  4.009.049,643

  5.686.853,00

  3

  Sectorul îmbunătățiri funciare

  500.408,873

  709.829,00

  TOTAL:

  77.464.594,499

  109.883.727,00
  Notă
  *) Pentru anul 2017, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,4185 lei/litru.
  **) Conform prevederilor art. 9 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările și completările ulterioare.

  ----