HOTĂRÂRE nr. 1.037 din 18 octombrie 2001
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 24 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.166/2000 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Pentru perioada 1 martie 2002 - 1 martie 2003 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 1.750.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore în medie pe luna, reprezentând 10.294,15 lei/ora.
  (2) Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 martie 2002."
  2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Nivelul salariului de baza minim brut pe ţara stabilit potrivit art. 1 nu modifica cuantumul salariilor de baza şi nici valoarea sporurilor, primelor şi a altor drepturi salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau prin alte acte normative, în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ─────────────────────