CRITERII din 31 august 2007medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 bis din 27 decembrie 2007 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 762/1.992/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 885 din 27 decembrie 2007.


  Capitolul I FUNCȚIILE MENTALE I.1. EVALUAREA PERSOANELOR CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCȚIILOR MENTALE, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  1. Evaluarea comportamentului adaptativ, respectiv:
  a) capacitatea de învățare (QI, memorie, atenție);
  b) nivelul de dezvoltare bio-psiho-comportamentală (vârsta
  mentală, nivelul dezvoltării limbajului);
  c) nivelul de autonomie socială.
  2. Instrumente de lucru:
  a) examen psihiatric;
  b) teste psihologice;
  c) scala GAFS (Global Assesment of Functioning Scale).

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ

  HANDICAP UȘOR

  a) întârzierea mintală ușoară (nivel QI 50-55 până la 70);
  b) scor GAFS 61-80;
  c) prezintă capacitate de comunicare orală și scrisă, dar
  manifestă o întârziere de 2-3 ani în evoluția școlară, fără ca
  aceasta să fie determinată de carențe educative, dificultăți de
  învățare și gândire deficitară. Carențele se manifestă numai în
  cazul solicitării intelectuale;
  d) se pot antrena în activități simple;
  e) pot desfășura activități lucrative dacă beneficiază de
  servicii de sprijin.

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU**)

  a) întârzierea mintală ușoară, asociată cu o altă deficiență
  fizică, senzorială, epilepsie și/sau tulburări comportamentale
  (care necesită tratament și monitorizare de specialitate);
  b) întârzierea mintală moderată (nivel QI 35-40 până la 50-55);
  c) scor GAFS 51-60;
  d) își însușesc cu dificultate operațiile elementare, însă pot
  învăța să scrie și să citească cuvinte scurte; au deprinderi
  elementare de autoservire și se adaptează la activități simple
  de rutină; au capacități de autoprotecție suficiente, putând fi
  integrați în comunitate și să desfășoare activități lucrative
  în condiții protejate.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ

  HANDICAP
  ACCENTUAT***)

  a) întârzierea mintală accentuată (nivel QI 20-25 până la
  35-40);
  b) scor GAFS 31-50;
  c) adaptarea la situații noi nu se realizează conform vârstei
  cronologice;
  d) persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba de
  perfecționare este plafonată, având loc blocaje psihice;
  e) sunt capabili să efectueze sarcini simple sub supraveghere,
  au nevoie de servicii de sprijin și se pot adapta la viața de
  familie, comunitate.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  a) întârzierea mintală profundă (nivel QI sub 20-25);
  b) scor GAFS 21-30 grav, fără asistent personal;
  c) scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal.
  Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, reacționează la comenzi
  simple îndelung executate, au nevoie de asistență permanentă
  fiind incapabili de autoconducție și autocontrol.

  -----
  *) Se referă la retardul mintal/întârzierea mentală.
  Criterii de diagnostic - ICD 10 pentru retardarea/întârzierea mentală:
  A. funcționarea intelectuală generală semnificativ submedie;
  B. dificultăți semnificative în funcționarea adaptativă în cel puțin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, familie, aptitudini sociale/relații interpersonale, uz de resursele comunității, autoconducere, aptitudini școlare, ocupație, timp liber, sănătate, securitate;
  C. debut înainte de vârsta de 18 ani.

  **) În funcție de severitatea deficienței asociate se va trece la handicap accentuat sau grav.
  ***) În funcție de severitatea deficienței asociate se va trece la handicap grav.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP UȘOR

  a) dezvoltă, de regulă, aptitudini
  sociale și de comunicare în timpul
  anilor preșcolari, au o deteriorare
  minimă în ariile senzitivo-motorii;
  b) pot achiziționa cunoștințe școlare
  corespunzătoare nivelului clasei
  a VI-a, capătă aptitudini sociale și
  profesionale adecvate pentru
  autoîntreținere, pot trăi satisfăcător
  în societate, dacă nu există o
  tulburare asociată;
  c) uneori asociază tulburări de
  comportament care pot atinge
  intensitatea unor acte antisociale,
  adicții de substanțe psihoactive.

  a) au nevoie de sprijin pentru inserție
  socială pe piața muncii pentru a
  dobândi abilități de trai independent,
  prin serviciile de consiliere și
  orientare vocațională/profesională;
  b) monitorizare de specialitate și
  măsuri educative în cazul celor cu
  comportament deviant.

  HANDICAP MEDIU

  a) pot beneficia de pregătire
  profesională și, cu supraveghere
  moderată, pot avea grijă de ei înșiși;
  b) pot efectua activități lucrative;
  c) au nevoie de servicii de sprijin.

  a) au nevoie de sprijin pentru
  însușirea unei meserii, în funcție de
  abilități/aptitudini;
  b) implicarea agenției de formare
  profesională este necesară pentru
  inserția socială pe piața muncii;
  c) suport psihoterapeutic pentru cei cu
  tulburări de comportament, care
  necesită monitorizare de specialitate.

  HANDICAP ACCENTUAT

  a) au o dezvoltare psihomotorie
  redusă;
  b) pot dobândi deprinderi igienice
  elementare;
  c) pot efectua sarcini simple.

  a) pot desfășura activități simple;
  b) au nevoie de sprijin pentru a
  efectua activitățile pentru care au
  fost pregătiți.

  HANDICAP GRAV

  - dependență parțială sau totală de
  ajutorul altei persoane

  - în funcție de rezultatul evaluării
  complexe și de stabilirea gradului de
  autonomie personală, pot beneficia de
  asistent personal.
  I.2. EVALUAREA PERSOANELOR CU VÂRSTA CRONOLOGICĂ DE PESTE 18 ANI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP
  Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea calitativă în interacțiunea socială, deteriorări calitative în comunicare, precum și patternuri stereotipe și restrânse de comportament, preocupări și activități. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puțin unul din următoarele domenii:– interacțiune socială;– limbaj, așa cum este utilizat în comunicarea socială;– joc imaginativ sau simbolic.
  Relațiile interpersonale generează anxietate mai ales când interacționează cu persoane necunoscute. Anxietatea este generată și de schimbările ambientale. Aceste persoane au abilități afective și cognitive în limite variabile, dar nu au capacitatea de integrare constructivă a funcțiilor mentale, cu rol determinant în formarea de deprinderi interpersonale, necesare stabilirii de interacțiuni sociale.

  PARAMETRI FUNCȚIONALI
  1. Evaluarea se va centra pe surprinderea gradului de
  dezvoltare a:
  a) abilităților socioafective;
  b) abilităților cognitive și abilităților dependente de
  funcțiile executive centrale;
  c) abilităților somatice și motorii.
  2. Instrumente de lucru:
  a) examen psihiatric;
  b) teste psihologice specifice.

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ
  HANDICAP UȘOR
  a) socializare: afectarea calitativă ușoară a interacțiunii
  sociale;
  b) limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv;
  c) autoîntreținere: afectarea calitativă a abilităților de
  autoîntreținere;

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU

  a) socializare: afectarea calitativă moderată a interacțiunii
  sociale;
  b) limbaj: afectarea calitativă și cantitativă a limbajului
  expresiv;
  c) autoîntreținere: afectarea calitativă și cantitativă a
  abilitaților de autoîntreținere.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ


  HANDICAP ACCENTUAT  a) socializare: afectarea calitativă și cantitativă accentuată
  interacțiunii sociale, cu interacțiune socială posibilă într-un
  mediu controlat;
  b) limbaj: afectarea calitativă și cantitativă a limbajului
  expresiv și receptiv;
  c) autoîntreținere: afectarea calitativă și cantitativă a
  abilităților de autoîntreținere, cu nevoia de ajutor din partea
  adultului.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  a) socializare: afectarea calitativă și cantitativă severă a
  interacțiunii sociale, interacțiune socială limitată la familie
  interacțiunea cu mediul social exterior familiei este mediată
  de adult;
  b) limbaj: absența dezvoltării limbajului (expresiv și
  receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de
  comunicare;
  c) autoîntreținere: absența abilităților de autoconducere și
  autodeterminare sau efectuarea sub supravegherea adultului a
  activităților de autoîngrijire și autoservire.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP UȘOR
  a) dezvoltă aptitudini sociale și de
  comunicare, cu limitare ușoară
  b) capătă aptitudini profesionale
  adecvate pentru autoîntreținere

  - au nevoie de sprijin pentru inserție
  socială pe piața muncii pentru a
  dobândi abilități de trai independent
  prin serviciile de orientare și
  consiliere vocațională/profesională

  HANDICAP MEDIU


  a) dezvoltă aptitudini sociale și de
  comunicare, cu limitare moderată
  b) capătă aptitudini profesionale
  limitate și, cu supraveghere moderată,
  pot avea grijă de ei înșiși
  c) pot efectua activități lucrative
  d) au nevoie de servicii de sprijin

  a) au nevoie de sprijin pentru
  însușirea unei meserii, în funcție de
  abilități/aptitudini
  b) consiliere și orientare profesională
  pentru inserția pe piața muncii


  HANDICAP ACCENTUAT  a) dezvoltă aptitudini sociale și de
  comunicare limitate, cu interacțiune
  socială posibilă într-un mediu
  controlat
  b) pot asocia tulburări afective,
  emoționale și de conduită


  a) pot desfășura activități simple,
  stereotipe
  b) au nevoie de sprijin și supraveghere
  pentru a efectua activități de terapie
  ocupațională
  c) monitorizare și măsuri educative și
  terapeutice în cazul celor cu
  comportament deviant

  HANDICAP GRAV
  a) integrare socială perturbată,
  limitată la un grup restrâns de
  persoane din mediul familial și
  extrafamilial
  b) limbaj cu rol de comunicare
  restrânsă
  c) pot dobândi deprinderi de
  autoservire, în condiții de sprijin
  d) pot efectua sarcini simple

  - în funcție de rezultatul evaluării
  complexe și de stabilirea gradului de
  autonomie personală, pot beneficia de
  asistent personal
  II. EVALUAREA PERSOANELOR CU REGRESIE (DETERIORARE) A FUNCȚIILOR INTELECTUALE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  - examen psihiatric;
  - teste psihologice (MMSE, Reisberg);
  - scala GAFS;
  - CT; RMN.

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ

  HANDICAP UȘOR

  - scor MMSE 21-25;
  - scor GAFS 61-80;
  - deteriorare cognitivă;
  - uită evenimentele recente;
  - ezitare în a răspunde la întrebări.

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU

  - scor MMSE 15-20;
  - scor GAFS 51-60;
  - tulburări de memorie și tulburări psihice de intensitate
  medie;
  - orientarea se realizează cu dificultate, informațiile slab
  fixate;
  - deteriorare socială moderată cu dificultăți în activitatea
  profesională.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ

  HANDICAP ACCENTUAT

  - scor MMSE 10-14;
  - scor GAFS 31-50;
  - deteriorare severă în funcționarea socială, profesionala și
  familială;
  - uitarea conversației recente, a evenimentelor curente;
  - pot să existe modificări marcate ale personalității,
  afectului și comportamentului;
  - se însoțesc frecvent de halucinații, delir, depresie și
  anxietate.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  - scor MMSE ≤ 9;
  - scor GAFS 21-30 grav fără asistent personal;
  - scor GAFS 1-20 grav cu asistent personal;
  - uitarea numelor celor apropiați și a datelor personale;
  - incapacitate de memorare;
  - deteriorarea judecății, a controlului pulsional;
  - lipsa capacității de autodeterminare și autoservire.

  -----
  *) Se referă la demențe atrofico-degenerative și la cele organice, caracterizate prin alterarea persistentă și progresivă atât a funcțiilor cognitive (memorie, intelect, limbaj, judecată), cât și a celor noncognitive (afectivitate, percepție, comportament). Sindromul demențial apare în boala Alzheimer și în boala cerebrovasculară (demența corticală postinfarcte cerebrale multiple, encefalopatia aterosclerotică subcorticală - boala Binswanger, forma mixtă), dar și în alte condiții medicale care afectează primar sau secundar creierul: boala Pick, boala Creutzfeldt-Jacob, boala Huntington, boala Parkinson, maladia HIV, hidrocefalie, traumatismele cerebrale, tumorile cerebrale. Explorările imagistice confirmă diagnosticul etiologic al afecțiunii, dar există ca numitor comun reducerea populației neuronale, evidențiată prin atrofia corticală și/sau subcorticală.
  Criterii ICD 10:
  A. Dezvoltarea mai multor deficite cognitive, dintre care obligatoriu:
  a) afectarea memoriei (afectarea capacității de învățare a informațiilor noi sau de evocare a informațiilor învățate anterior);
  b) una (sau mai multe ) dintre următoarele tulburări cognitive:
  1. afazie (tulburare a limbajului);2. apraxie (afectarea abilității de a efectua activități motorii, cu toate că funcția senzorială este indemnă);3. agnozie (incapacitatea de a recunoaște sau de a identifica obiecte, cu toate că funcția senzorială este indemnă);4. perturbarea funcționării executive (planificare, organizare, secvențializare, abstractizare).
  B. Deficitele cognitive menționate cauzează, fiecare, afectarea semnificativă a funcționării sociale sau ocupaționale și constituie un declin semnificativ față de un nivel anterior de funcționare.
  C. Afectarea memoriei trebuie să fie prezentă, însă, uneori, poate să nu fie simptomul predominant.
  D. Evoluția se caracterizează prin debut gradat și declin cognitiv continuu.

  În procesul evaluării complexe este necesar să fie identificate elemente precum: factorii motivaționali sau emoționali (ideația delirantă, halucinațiile, depresia, tulburările de comportament), factori care pot influența nivelul general de funcționare cognitivă, capacitatea adaptativă și gradul de autonomie personală și socială a persoanei evaluate. Afazia, cu dificultatea înțelegerii comenzilor sau a exprimării răspunsului corect la o întrebare, poate influența interpretarea unei examinări.
  Cerința de bază pentru demență este dovada declinului memoriei și a gândirii, declin care să aibă un grad suficient pentru a afecta autonomia personală și socială (capacitatea de autoîngrijire - inclusiv controlul sfincterian - și capacitatea de autoservire, autogospodărire, mobilizare, comunicare).
  Evaluarea statusului funcțional și psihoafectiv se realizează avându-se în vedere condiția obligatorie de integritate psihică și mentală a persoanei pentru a fi aptă să efectueze activitățile de bază și instrumentale ale vieții de zi cu zi, astfel încât este necesar să se identifice următoarele elemente:
  a) gradul deteriorării cognitive prin examenul MMSE, raportat la nivelul de studii al persoanei evaluate;
  b) gradul funcționalității adaptative sociale prin scala de evaluare clinică și funcțională GAFS;
  c) alte elemente care furnizează informații despre contextul sociofamilial în care persoana trăiește.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP UȘOR  - Pot desfășura activități
  suprasolicitări fizice/psihice, în
  condiții de confort psihic și fizic,
  în mediu colectiv.

  - Sprijin pentru a fi menținuți în
  activitate sau pentru desfășurarea
  acesteia la domiciliu ori în
  colaborare.

  HANDICAP MEDIU  - Pot desfășura activități
  specializate, având nevoie de
  îndrumare periodică.

  - Sprijin pentru a fi menținuți în
  activitate sau pentru desfășurarea
  acesteia la domiciliu ori în
  colaborare.

  HANDICAP ACCENTUAT  - Sprijin pentru autoservire,
  îngrijire, viață socială,
  autodeterminare.

  - Sprijin în desfășurarea activităților
  cotidiene și implicare în viața socială
  prin asigurarea participării la anumite
  acțiuni preferate.

  HANDICAP GRAV  - Dependență parțială sau totală de
  ajutorul altei persoane.


  - În funcție de rezultatul evaluării
  complexe și de stabilirea gradului de
  autonomie personală, pot beneficia de
  asistent personal.
  III. EVALUAREA PERSOANELOR CU TULBURĂRI DE PERSONALITATE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI  a) examen psihiatric
  b) examen psihologic: testarea funcțiilor cognitive, afective,
  a comportamentului și a personalității (prin teste psihometrice
  și probe proiective)

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ


  HANDICAP UȘOR


  decompensări de scurtă durată cu frecvență rară (1-2/an), de
  intensitate nevrotică, cu remisiuni bune, spontan sau sub
  tratament

  DEFICIENȚĂ MEDIE  HANDICAP MEDIU  a) decompensări mai dese (2-3/an), de durată mai lungă,
  nevrotice, cu exacerbări comportamentale, eventual cu asocierea
  consumului de substanțe toxice
  b) tulburările pot fi compensate parțial prin tratament

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ  HANDICAP ACCENTUAT
  a) decompensări frecvente (peste 3/an) de intensitate
  psihotică, eventuale elemente deteriorative, eficiență
  terapeutică slabă, asociere cu consumul de substanțe toxice
  b) dificultate majoră de relaționare socio-profesională și
  familială, conflictualitate marcată

  Conform ICD 10, personalitatea poate fi descrisă drept configurația pattern-urilor răspunsurilor comportamentale, vizibile în viața de zi cu zi, caracteristică unei persoane, o totalitate care este de obicei stabilă și predictibilă.
  *) Se referă la tipurile de tulburări de personalitate (boli structurale-psihopatii):
  a) tulburare de personalitate paranoidă;
  b) tulburare de personalitate schizoidă;
  c) tulburare de personalitate antisocială;
  d) tulburare de personalitate instabil-emoțională– de tip impulsiv și– de tip borderline.

  Sunt caracterizate prin:1. controlul incomplet al sferelor afectiv-voliționale și instinctive;2. nerecunoașterea deficitului structural;3. incapacitatea de integrare armonioasă și constantă în mediul social;4. debutul poate fi trasat retrospectiv cel puțin până în adolescență.
  În practică se întâlnesc aspecte clinice polimorfe care asociază două sau mai multe trăsături dizarmonice realizând tablouri simptomatologice complexe - tulburări de personalitate mixte (polimorfe).
  N.B. În stabilirea deficienței funcționale se vor avea în vedere:
  a) tipul tulburării de personalitate;
  b) frecvența și intensitatea decompensărilor (de tip psihotic);
  c) durata decompensărilor,
  d) răspunsul terapeutic și calitatea remisiunilor;
  e) integrarea socio-comunitară și profesională;
  f) toxicofilia asociată.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP UȘOR


  - Pot presta orice activitate
  profesională în funcție de calificare,
  cu evitarea celor care impun
  responsabilitate și contact cu
  publicul.


  - Participare fără restricții -
  activitatea profesională întrun loc de
  muncă accesibil, având un rol
  psihoterapeutic important.
  - Monitorizare medico-psihosocială
  pentru prevenirea decompensărilor de
  tip psihotic.

  HANDICAP MEDIU


  - Pot efectua numeroase activități
  profesionale în funcție de calificare,
  fără suprasolicitare psihică, într-o
  ambianță relațională adecvată.
  - Transferul activităților de vârf, de
  responsabilitate și mai ales
  decizionale, altor membri ai echipei.

  - Participare cu condiția realizării
  unui climat profesional tolerant din
  partea conducerii și a colectivului de
  muncă, fără tensiuni psihice în scopul
  inserției profesionale sau menținerii
  în activități organizate;
  - Monitorizare medico-psihosocială.

  HANDICAP ACCENTUAT

  - Pot executa nenumărate activități
  profesionale în funcție de calificarea
  însușită sau în curs de formare, fără
  solicitare psihică accentuată,
  responsabilități sau contact cu
  publicul.

  - Facilitarea relațiilor interpersonale
  în colectivul de lucru, în vederea
  inserției sociale.


  IV. EVALUAREA PERSOANELOR CU PSIHOZE MAJORE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  - examen psihiatric (aprecierea clinică a intensității
  tulburării psihice și a prognosticului apropiat al afecțiunii);
  - examen psihologic: testarea funcțiilor cognitive, afective, a
  comportamentului și a personalității (prin teste psihometrice
  și probe proiective);
  - scala GAFS;

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ

  HANDICAP UȘOR

  - scor GAFS 61-80;
  În forme clinice reziduale.

  DEFICIENȚĂ MEDIE  HANDICAP MEDIU  - scor GAFS 51-60;
  În remisiuni cu dispariția fenomenelor delirante și
  halucinatorii permițând reluarea activității la un nivel
  inferior.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ

  HANDICAP ACCENTUAT


  - scor GAFS 31-50.
  În formele catatonice, dezorganizate (hebefrenice), paranoide,
  nediferențiate, necontrolate terapeutic.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ  HANDICAP GRAV  - Scor GAFS 21-30, grav fără asistent personal.
  - Scor GAFS 1-20 grav, cu asistent personal.
  În formele cu evoluție progredientă severă a personalității și
  a comportamentului, cu potențial antisocial

  -----
  *) Se referă la psihoze majore, care se manifestă prin pierderea capacității de testare a realității, de obicei cu halucinații, deliruri sau tulburări de gândire și pierderea limitelor egoului:
  a) schizofrenie (debut până la împlinirea vârstei de 35 de ani, cu persistența simptomelor timp de cel puțin 6 luni, conform ICD 10);
  b) alte psihoze majore cu debut precoce (copilărie-adolescență): tulburarea schizoafectivă de tip depresiv sau de tip bipolar, psihoze afective (depresia majoră cronică, tulburarea afectivă bipolară);
  c) psihoze grefate pe o întârziere mentală, indiferent de gradul acesteia și de vârsta solicitantului;
  d) psihoze la care se asociază o tulburare de personalitate (structurală);
  e) psihoze majore, indiferent de vârstă, la persoane fără venituri.

  N.B: La evaluarea gradului de handicap în schizofrenie se vor avea în vedere:
  a) forma clinică: catatonică, hebefrenică, paranoidă, nediferențiată, reziduală, simplă;
  b) tipul de evoluție:– cronică, cu sau fără episoade de acutizare;– în remisiune (când o persoană cu schizofrenie nu mai prezintă niciun semn de tulburare);
  c) cooperarea la monitorizarea medicală și eficiența acțiunilor psihoterapeutice;
  d) climatul familial și socioprofesional;
  e) spitalizări frecvente, instituționalizare.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP UȘOR  - Pot presta activități în condiții de
  confort psihic și fizic din punct de
  vedere al ambianței relaționale și
  materiale.
  - Sunt contraindicate activitățile
  care implică suprasolicitare psihică,
  stresante și cu responsabilitate
  ridicată.

  - Sprijin pentru menținerea în
  activitate, activități organizate,
  accesibile.
  - Monitorizarea medico-psihosocială la
  serviciul teritorial de psihiatrie.  HANDICAP MEDIU

  - Pot desfășura activități, cu program
  integral sau parțial, în același loc
  de muncă.
  - Schimbarea locului de muncă se va
  face numai dacă acesta este
  corespunzător din punctele de vedere
  ale solicitării psihice și al
  relațiilor interpersonale.
  - Evitarea profesiunilor cu risc de
  acutizare a tulburării.

  - Sprijin pentru menținere în același
  loc de muncă sau pentru eventuala
  schimbare a locului de muncă.
  - Facilitarea relaționării
  interpersonale în colectivul de lucru.
  - Sprijin pentru monitorizarea
  medicopsihosocială.  HANDICAP ACCENTUAT

  - Nu pot desfășura activități
  profesionale organizate, indiferent de
  natura și nivelul de solicitare.
  - Eventual activități în secții de
  ergoterapie-terapie ocupațională, cu
  rol psihoterapeutic.
  - Au afectată parțial capacitatea de
  autodeterminare și autoservire.
  - Nu necesită supraveghere permanentă
  din partea altei persoane.

  - Sprijin familial pentru respectarea
  tratamentului de specialitate,
  cooperare la activitățile de
  psihoterapie sau/și terapie
  ocupațională.
  - Asigurarea unui climat comunitar și
  familial de înțelegere, sprijin, fără
  factori stresanți psihoafectivi.


  HANDICAP GRAV  - Dependență parțială sau totală de
  ajutorul altei persoane.


  - În funcție de rezultatul evaluării
  complexe și de stabilirea gradului de
  autonomie personală, poate beneficia de
  asistent personal.

  (la 30-05-2013, Cap. I "Funcțiile mentale" a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 982 din 23 mai 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 mai 2013. )


  Capitolul II FUNCȚIILE SENZORIALEI. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap*)

  PARAMETRI
  FUNCȚIONALI


  DEFICIENȚA MEDIE

  DEFICIENȚA
  ACCENTUATĂ

  DEFICIENȚA GRAVĂ

  HANDICAP MEDIU

  HANDICAP ACCENTUAT

  HANDICAP GRAV

  Acuitatea vizuală
  (calitatea
  vederii)
  mono-binoculară
  (cu cea mai bună
  corecție, la
  ochiul cel mai
  bun).
  Refractometrie
  oculară
  (autorefractometru
  dioptron)

  Acuitatea vizuală
  1/8 (0,12) -
  1/10 (0,10) cu
  corecție optimă la
  ochiul cel mai bun
  Acuitatea vizuală
  1/12 (0,08) (4 m) -
  1/25 (0,04)
  (2 m) la ochiul cel
  mai bun
  VAO < 1/25 sub
  (0,04) (2 m)
  cecitate relativă
  VAO = pmm, pl, fpl
  = cecitate
  absolută
  VAO < 1/25 până la
  1/50 - grav fără
  asistent personal
  VAO ≤ 1/50 (0,02)
  (n.d. la 1 m) -
  grav cu asistent
  personal

  -----
  *)1. În afecțiunile cronice primar și secundar oculare, inflamatorii, heredodegenerative, degenerative, traumatice, tumorale, vasculare cu evoluție cronică-progresivă sub tratament specific sau cu sechele morfofuncționale; vicii de refracție (miopie forte; fortisima: 14-15D; hipermetropie medie +3D -+6D; forte ≥+6D), de acomodare, nistagmusul.
  Nu se încadrează în grad de handicap persoane cu vicii de refracție dacă acuitatea vizuală cu corecție optică este bună și câmpul vizual în limite normale.2. Nu se încadrează în grad de handicap persoane cu afecțiuni reversibile prin tratament medical sau chirurgical, ca de exemplu, cataracta neoperată, cu șanse de recuperare a vederii prin intervenție chirurgicală. Evaluarea se va face numai după intervenția chirurgicală, dacă este cazul. Cazurile speciale, în care intervenția pentru cataractă este inutilă, de exemplu pacienții cu cataractă, dar fără simț luminos etc., vor fi certificate de minimum 2 oftalmologi.3. Ochiul unic, chiar cu vedere normală, se poate încadra în grad de handicap accentuat, timp de 12 luni de la pierderea ochiului - vederii - congener. Ulterior încadrarea se realizează în raport cu deficiența vizuală, conform tabelului.
  (la 16-04-2019, Punctul 3. din Notă, Punctul I, Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 741 din 96 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 16 aprilie 2019 )
  4. Acuitatea vizuală și câmpul vizual sunt singurele criterii de încadrare într-un grad de handicap, din punct de vedere oftalmologic (pentru creșterea acurateței sunt necesare două referate de specialitate).

  PARAMETRI
  FUNCȚIONALI


  DEFICIENȚA MEDIE

  DEFICIENȚA
  ACCENTUATĂ

  DEFICIENȚA GRAVĂ

  HANDICAP MEDIU

  HANDICAP ACCENTUAT

  HANDICAP GRAV

  Câmp vizual
  (manual) la ochiul
  cel mai bun
  Câmp vizual
  computerizat**)

  Redus concentric
  în jurul punctului
  de fixație la
  30-40 grade la
  ochiul cel mai bun

  Redus concentric în
  jurul punctului de
  fixație la 10-30
  grade

  Tubular, în jurul
  punctului de
  fixație sub 10
  grade

  Percepția luminii
  la stimuli vizual
  Potențiale vizuale
  evocate (PEV).
  Electroretinograma
  (ERG)***)

  Normal

  Potențiale
  modificate
  Retina încă
  funcțională


  Lipsă percepție
  luminoasă
  Traseu stins
  Retina
  nefuncțională

  -----
  **) Câmpul vizual computerizat oferă relații privind sensibilitatea retinei cu modificări specifice structurii funcțiilor vizuale afectate efectiv (are programe prestabilite în funcție de diagnosticul clinic).
  ***) PEV și ERG sunt utilizate în aprecierea stării funcționale a retinei (teste obiective).


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  MEDIU
  Profesiuni care nu comportă
  periclitate oculară sau
  suprasolicitare vizuală
  NU permis de conducere de
  orice tip, conform
  legislației din domeniu

  Fără restricții

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  Limitări în orientarea
  spațială, în acomodarea la
  trecerea de la lumină la
  întuneric și invers
  Profesiuni care nu comportă
  periclitate oculară sau
  suprasolicitare oculară
  INTERZIS permis de conducere
  de orice tip conform
  legislației din domeniu

  Optimizarea condițiilor de mediu
  (luminozitate, contrast)
  Dispozitive de corecție optică  HANDICAP
  GRAV

  Dificultăți majore de
  orientare în spațiu
  Pot desfășura activități
  lucrative
  Dependență parțială sau
  totală de asistența
  specializată
  INTERZIS permis de conducere
  de orice tip, conform
  legislației din domeniu

  Adaptarea trecerilor de pietoni
  de pe străzile și drumurile
  publice conform prevederilor
  legale, inclusiv marcarea prin
  pavaj tactil
  Montarea sistemelor de
  semnalizare sonoră și vizuală la
  intersecțiile cu trafic intens
  Câinele-ghid care însoțește
  persoana cu handicap grav are
  acces liber și gratuit în toate
  locurile publice și în
  mijloacele de transport
  Sisteme informatizate adaptate,
  tehnologie asistivă
  În funcție de rezultatul
  evaluării complexe, persoana
  poate fi încadrată în grad de
  handicap grav cu asistent
  personal, în situația în care
  are pierdută total capacitatea
  de autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire și necesită
  sprijin permanent sau grav fără
  asistent personal, atunci când
  necesită sprijin parțial pentru
  unele activități cotidiene
  II. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor auditive în vederea încadrării în grad de handicap*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI  Audiometrie subiectivă tonală liminară,
  audiometrie vocală, potențiale evocate
  auditive precoce, impedansmetrie și
  otoemisiuni acustice

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU

  Pierdere auditivă bilaterală între
  41-70 dB, protezabilă

  -----
  *) În afecțiunile cronice auditive de cauză diversă: inflamatorie, infecțioasă, toxică, vasculară, heredodegenerativă, traumatică, tumorală - congenitale sau dobândite precoce - copilărie/adolescență - însoțite de hipoacuzie - tip transmisie, neurosenzorială, mixtă, protezabile sau neprotezabile ori cu surditate (cofoză), cu sau fără tulburări de comunicare (surdomutitate-surdocecitate).
  Evaluarea complexă va fi centrată pe aprecierea capacității de comunicare și relaționare socială și identificarea tulburărilor psihice și de limbaj.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ


  HANDICAP
  ACCENTUAT


  Pierderea auditivă peste 70 dB care se
  protezează greu, asociată cu tulburări
  psihice și de limbaj
  Surditate congenitală sau dobândită
  înaintea achiziționării limbajului însoțită
  de mutitate (surdocecitate cu demutizare
  slabă/nulă), cu pierdere peste 90 dB
  (surdități profunde și cofoze).


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  MEDIU
  Nu sunt recomandate
  activități ce implică
  siguranța altor persoane -
  conducerea unor vehicule de
  mare tonaj, autobuze,
  microbuze, avioane, trenuri
  etc. - sau activități
  operative în profesii ce
  necesită standarde de auz -
  poliție, armată, aviație etc.

  Protezare auditivă

  HANDICAP
  ACCENTUAT  Nu sunt recomandate
  activități ce implică
  siguranța altor persoane -
  conducerea unor vehicule de
  mare tonaj, autobuze,
  microbuze, avioane, trenuri
  etc. - sau activități
  operative în profesii ce
  necesită standarde de auz -
  poliție, armată, aviație
  etc., activități de
  comunicare cu publicul,
  telecomunicații.

  Asigurarea unor sisteme optice
  de semnalizare înlocuindu-le pe
  cele sonore
  Protezare auditivă
  Asigurare de interpreți
  mimicogestuali în instituțiile
  publice


  OBSERVAȚII:
  În cazul deficienței auditive există atât afectare cantitativă, cât și calitativă a sistemului auditiv, de aceea, protezarea auditivă are limitări în unele situații, precum cele legate de localizarea spațială sonoră sau înțelegerea vorbirii în zgomot. De asemenea, o persoană cu handicap auditiv protezată depinde de integritatea și funcționarea unui dispozitiv electronic, a cărui continuitate în funcționare este supusă imprevizibilului.III. Evaluarea persoanelor cu afectarea funcțiilor vestibulare în vederea încadrării în grad de handicap*

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  Evaluarea reflexelor:
  - vestibuloocular prin ENG -
  electronistagmografie - sau VNG -
  videonistagmografie;
  - vestibulospinal - posturografie dinamică
  computerizată sau craniocorpografie.

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU

  Diferența între cele două vestibule la
  probele provocate depășește 30%.
  Nistagmus spontan prezent sau deviații nete

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ

  HANDICAP
  ACCENTUAT

  Afectare vestibulară obiectivată prin teste
  Ortostatismul este posibil dar dificil de
  menținut, tulburări funcționale echivalente
  cu 60-80%.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  Afectare vestibulară obiectivată prin teste
  Ortostatismul este imposibil în criză, însoțit de
  tulburări vegetative.
  Probele spontane și provocate (dacă se pot
  practica) sunt pozitive.
  Tulburări funcționale echivalente cu 80-100%
  Pentru perioade limitate de 12 luni, în funcție
  de durată și reversibilitatea tulburărilor majore
  de echilibru la acțiunile de recuperare

  (la 16-04-2019, Rândul 4 din tabelul din Puncul III, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 741 din 96 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 16 aprilie 2019 )
  -----
  *) În afecțiunile cronice vestibulare, precum și ale căilor acestora sau în contextul unor afecțiuni neurologice, congenitale ori contractate precoce.
  NOTE:
  În general tulburările vestibulare periferice au un caracter pasager, tranzitoriu.
  Tulburările de echilibru survin când există o diferență funcțională mai mare de 20-30% între cele două vestibule.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  MEDIU

  Locuri de muncă: nu pot
  conduce vehicule, avioane,
  echipamente industriale.

  Restricție pentru activitățile
  care se desfășoară la înălțime
  sau în mișcare

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  Permise activități statice

  Adaptarea locului de muncă,
  astfel încât să nu fie
  suprasolicitată postura
  ortostatică sau să o faciliteze
  prin mijloace suplimentare de
  sprijin etc.

  HANDICAP GRAV

  Sprijin pentru autoservire,
  îngrijire și autogospodărire
  în activitățile de bază ale
  vieții de zi cu zi pentru
  perioada în care
  ortostatismul și mobilizarea
  nu se pot realiza.  Necesită asistență de
  specialitate
  În funcție de rezultatul
  evaluării complexe, persoana
  poate fi încadrată în grad de
  handicap grav cu asistent
  personal, în situația în care
  are pierdută total capacitatea
  de autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire și necesită
  sprijin permanent sau grav fără
  asistent personal, atunci când
  necesită sprijin parțial pentru
  unele activități cotidiene.

  (la 14-05-2014, Cap. II "Funcțiile senzoriale" a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 707 din 13 mai 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 14 mai 2014, fiind înlocuit cu Cap. II din anexa la același act normativ. )


  Capitolul III FUNCȚIILE FONATORII ȘI DE COMUNICARE VERBALĂ
  EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA VOCII*)
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - Examen ORL │- Disfonie izolată │Diplegie recurențială în │- Traheostomă permanentă
  - Examen laringoscopic │ (răgușeală); │poziție de abducție sau │fără laringectomie.
  - Examen histopatologic │- Voce bitonală (pareză │adducție (cu păstrarea │- Traheostomă cu larin-
  - Probe ventilatori │coardă vocală - recu- │vocii dar cu tulburări de│gectomie, determinată de
  - Anchetă │rențială, unilaterală) │respirație), în funcție │procese maligne sau
  │ │și de specificul profesi-│zdrobirea laringelui.
  │ │unii (profesioniști ai │- Ablația laringelui cu
  │ │vocii) │traheostomă permanentă
  │ │ │și lipsa crigmofonatiei,
  │ │ │cu tulburări de vorbire,
  │ │ │de ventilație și,
  │ │ │eventual, de nutriție,
  │ │ │ținând seama de cauza
  │ │ │care a determinat
  │ │ │afectarea structurală.
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  --------------------
  *) Se referă la tulburările fonatorii determinate de afectarea laringelui, cauzate de:– stenoze post traumatice,– pareze sau paralizii (corzi vocale - n. recurențiali),– procese tumorale benigne, maligne,– procese inflamatorii cronice, trenante sau repetitive.
  Funcția fonatorie poate fi tulburată începând cu cavitatea bucală (stomatolalie) și până la organul fonator principal, laringele, sub formă de :– voce bitonală în paralizie recurențială,– disfonie prin formațiuni tumorale,– afonie consecutivă ablației laringelui.
  Cuantificarea tulburărilor fonatorii se face în raport de inteligibilitatea vocii de la ușoară și până la accentuată, când este vorba de afonie.
  În stabilirea gradului de handicap se vor avea în vedere și:– specificul profesiei (profesioniști ai vocii),– efectul terapiei,– eventualele recidive (nodului corzi vocale, polipi - recidive tumorale benigne sau malignă).
  NB Funcțiile mentale ale limbajului, de articulare, tulburările de limbaj vorbit - mutitatea, limbaj slab cu toate încercările de reeducare (labiolectura) sunt prevăzute la capitolele respective.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI*)

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI*)

  HANDICAP
  UȘOR

  Orice activitate profesională
  fără suprasolicitare fizică mare,
  în condiții de microclimat
  adecvat, fără variații termice,
  mediu prea rece sau prea cald sau
  uscat, fără curenți de aer,
  umezeală.

  Asigurarea unui loc de muncă cu
  solicitare redusă, în condiții de
  microclimat, fără variații termi-
  ce, curenți de aer, prea umed.  HANDICAP
  MEDIU
  Orice activitate profesională
  fără suprasolicitare fizică mare,
  în condiții de microclimat
  adecvat, fără variații termice,
  mediu prea rece sau prea cald sau
  uscat, fără curenți de aer,
  umezeală.
  Pentru profesioniști ai vocii
  (profesori, avocați, soliști,
  cântăreți vocali s.a.),schimbarea
  locului de muncă fără solicitarea
  vocei, în condiții favorabile de
  microclimat - condiții ambientale
  la locul de muncă sau profesiei.

  Asigurarea unui loc de muncă cu
  solicitare redusă în condiții de
  microclimat, fără variații termi-
  ce, curenți de aer, prea umed.
  Monitorizare medicală la servi-
  ciul de ORL, tratament adecvat.
  HANDICAP
  ACCENTUAT
  Au capacitatea de autoservire și
  autoîngrijire conservate.
  Monitorizare medico-psiho-socială
  la serviciul ORL, de logopedie,
  și psihologie teritorială.
  Sprijin familial și eventual
  comunitar pentru unele activități
  (de autogospodărire).

  ------------------
  *) În principiu, afectarea vocii pentru anumite profesii și locuri de muncă poate fi hotărâtoare, în timp ce, în altele, unde nu există mesaj vorbit, munca se poate desfășura normal.


  Capitolul IV FUNCȚIILE SISTEMULUI CARDIOVASCULAR, HEMATOLOGIC, IMUNITAR ȘI RESPIRATOR
  A. FUNCȚIILE SISTEMULUI CARDIOVASCULARI. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR INIMII*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - EKG de repaus ; │ IC Nyha I │ IC Nyha II │ IC Nyha III │ IC Nyha IV
  - Test de toleranță la ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  efort (TTE); │- Persoana este │- Persoana este │- Persoana prezintă │- Persoana este
  - Ecografie bidimensiona- │asimptomatică în │asimptomatică în │simptome limitatoare│simptomatică în
  lă, ecografie Doppler ; │timpul activității│condiții de │de prestare a acti- │repaus, apar semne
  - Cateterism cardiac, │uzuale sau/și │repaus, efectuează│vității zilnice de │de ICC, gradul de
  angiografie │profesionale ; │activități zilnice│întreținere, pre- │afectare cardiacă
  - Monitorizare tensiune │- Tulburări de │uzuale, dar nu │zintă semne de ICC │între 85-100%,
  arterială (TA) │ritm și conducere │poate face │corectabile sub │ireversibilă la
  - Examen fund de ochi (FO)│minore, influen- │eforturi fizice │tratament ; │tratament ;
  │țate de tratamen- │prelungite ; │- Cardiostimulare │- Tulburări de ritm
  │tul specific. │- Tulburări de │eficientă cu tulbu- │și de conducere
  │ │ritm sau/și de │rări funcționale la │grave, neinfluen-
  │ │conducere repeti- │eforturi mici, chiar│țate de tratament
  │ │tive care necesită│și în repaus ; │- Cardiostimulare
  │ │tratament susținut│- Aritmii ES ce nu │ineficientă.
  │ │continuu la care │pot fi controlate │
  │ │toleranța de efort│prin tratament și │
  │ │este limitată de │induc tulburări │
  │ │apariția tulbură- │hemodinamice mani- │
  │ │rilor funcționale │feste accentuate │
  │ │la eforturi de │în efort. │
  │ │intensitate mare │ │
  │ │sau medie. │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┼───────────────────

  ---------------
  *) 1. În afectarea primară a funcției contractile a inimii:– Cardiomiopatiile primare, primitive sau idiopatice:– CMP dilatativă sau congestive,– CMP hipertrofică sau obstructive,– CMP restrictivă sau obliterantă.2. În afectarea secundara a funcției contractile a inimii:– Angiopatii congenitale cianogene sau necianogene operate sau neoperate cu insuficiență cardiacă cronică clinic manifestată:– DSA, DSV, Coarctație aortă Stenoză de aortă, Stenoză de arteră pulmonară asociată cu DSV,– Tetralogia Fallot, transpoziții de vase mari,– Atrezia de tricuspidă, anomalia Ebstein.– Valvulopatii: de etiologie diversă, complicate sau decompensate neoperate sau operate
  (protezate), contractate precoce.3. În afectarea ritmului și conducerii cardiace:– Tulburări de ritm și de conducere persistente și severe contractate precoce (purtător de pacemaker).4. Complicații post-transplant cardiac.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR

  Orice activitate profesională

  Participare fără restricții

  HANDICAP
  MEDIU

  Orice activitate profesională
  care nu necesită efort fizic mare

  Nu se pot adapta la efort fizic
  de intensitate mare și durată.

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  Limitarea capacității de adaptare
  la efort fizic (profesional și
  casnic)  Măsuri de adaptare a utilajelor
  pentru reducerea efortului fizic
  necesar, evitarea poziției
  forțate în muncă, deplasării
  posturale pe distanțe mari pe
  plan înclinat,urcarea de scări.

  HANDICAP
  GRAV  Limitare majoră a capacității de
  autoîngrijire și autogospodărire,
  de menținere a stării de sănă-
  tate, de comunicare și partici-
  pare la viața de familie.

  - Necesită asistent personal.
  - Necesită servicii specializate.


  II. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcțiilor arterelor legate de fluxul sanguin
  a. Construcția și/sau obstrucția arterială (arteriopatii obliterante) - trombangiopatii obliterante - boală Buerger
  b. Angineuropatii primare (boală Raynaud)*
  c. Limfedemul primar** și secundar***, stadiile 2 și 3 OMS

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  - examen Doppler;
  - RMN;
  - angiografia cu substanță de contrast;
  - pletismografia prin impedanță.
  N.B. Pentru arteriopatii:
  1. evaluare în funcție de gradul de ischemie periferică, modul de apariție a claudicației intermitente și intensitatea tulburărilor ischemico-necrotice;
  2. evaluare după clasificarea Leriche-Fontaine;
  3. evaluare după indicele gleznă/braț;
  4. scor ADL, IADL.

  DEFICIENȚĂ UȘOARĂ

  HANDICAP UȘOR

  Arteriopatie obliterantă stadiul IIa și stadiul IIb cu claudicație intermitentă sau constricția arterială evaluată prin metode de laborator (parametri funcționali)
  Indicele gleznă/braț 0,6-0,8

  DEFICIENȚĂ MEDIE

  HANDICAP MEDIU

  Arteriopatie obliterantă stadiul III cu claudicație intermitentă în repaus, dureri în decubit
  Indicele gleznă/braț < 0,6
  Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu amputație gambă unilaterală protezată, proteză funcțională. Pentru o perioadă limitată, în vederea adaptării la proteză se stabilește handicap accentuat.
  Boala Raynaud cu crize vaso-spastice frecvente, cu dureri, cianoza degetelor mâinii și parestezii Limfedemul primar/secundar cu deformarea unilaterală globală a membrului superior sau inferior

  DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ

  HANDICAP ACCENTUAT

  Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu:
  - amputație coapsă - bont greu protezabil sau neprotezabil ori cu proteză nefuncțională;
  - amputație de coapsă (bont mai mic de 6 cm) greu/neprotezabilă, dezarticulație coxofemurală;
  - amputație bilaterală a membrului pelvin de la nivelul gambelor protezate, proteze funcționale;
  - amputație unilaterală de membru pelvin neprotezată ori cu proteză nefuncțională asociată cu reducerea funcționalității membrului pelvin controlateral sau a unui membru toracic prin diferite afecțiuni neurologice, osteoarticulare etc. Se stabilește handicap accentuat sau grav în raport cu gradul afectării autonomiei personale.
  Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu amputație de gambă unilateral neprotezată, cu tulburări trofice cutanate la membrul contralateral
  Angioneuropatiile primare (boală Raynaud) forme avansate
  Limfedemul primar sau secundar bilateral cu deformare globală a membrului superior sau inferior, cu tulburări accentuate de manipulație, gestualitate, statică și mers

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  Arteriopatie obliterantă stadiul IV cu:
  - amputație a ambelor coapse (imposibilitatea realizării ortostatismului fără cârje);
  - lipsă prin dezarticulație/amputație a unui membru pelvin, asociată cu anchiloza sau plegia membrului pelvin opus;
  - lipsă prin dezarticulație sau amputație a unui membru pelvin, asociată cu amputație/dezarticulație sau plegie de membru toracic;
  - amputația membrului toracic unilaterală cu reducerea prehensiunii contralateral de cauze diverse: afectări neurologice, osteoarticulare, limfedem etc.;
  - amputație a ambelor membre toracice (de la diferite niveluri) cu/fără redori strânse ale articulațiilor, cu imposibilitatea realizării gestualității profesionale și uzuale.
  - Limfedemul primar/secundar, stadiul 3 OMS, cu deformare globală bilaterală a membrelor superioare cu tulburări grave de manipulație sau uni/bilaterală a membrului inferior, asociat cu deficit motor datorat unor afectări neurologice, osteoarticulare, obezitate morbidă, care determină tulburări grave de statică/mers /transferuri posturale.
  Notă
  * Caracterizate prin spasm al arteriolelor de la nivelul degetelor și, ocazional, al altor extremități, prag scăzut pentru aplicații reci sau orice cauză care activează simpaticul sau eliberarea de catecolamine.
  În formele severe se pot forma tromboze ale articulațiilor mici, care pot favoriza apariția de necroze cu amputații (pierderi tisulare) la nivelul falangelor degetelor, mai rar la police.
  Afectează mai ales sexul feminin.
  Patogenia este incertă.

  ** Caracterizat prin acumularea excesivă de lichid limfatic și tumefierea țesutului cutanat din cauza obstrucției, distrugerii sau hiperplaziei vaselor limfatice.
  Mai frecventă la femei și de obicei unilateral.
  Edem difuz, cu deformarea membrului inferior sau superior în fazele înaintate, fără modificări cutanate sau semne de insuficiență venoasă.
  Poate surveni la naștere, în adolescență sau mai târziu, pe parcursul vieții.
  *** Elefantiazis primar/secundar, cu afectare gravă a realizării gestualității, manipulației și locomoției/transferurilor posturale.

  Există mai multe sisteme de stadializare a limfedemului, cel mai utilizat fiind cel al OMS, cu următoarele stadii:1. reversibil spontan;2. ireversibil spontan;3. elefantiazis.
  (la 02-04-2018, Punctul II. din Litera A. , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.070 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 02 aprilie 2018 )

  B. FUNCȚIILE SISTEMULUI HEMATOLOGIC
  De reținut:– În afecțiunile care evoluează în pusee, evaluarea se va face în perioadele de remisiune, luându-se în considerare însă, ca element important, frecvența și durata episoadelor acute (confirmate prin documente medicale).– Se va ține seama de posibilitatea tratamentului, durata acestuia, efectele produse și persistența lor în timp.– Evaluarea funcțională se face la 6 - 12 luni.– În situația aplicării tratamentului citostatic, imuno-supresor și radioterapeutic, în evaluare se vor avea în vedere atât efectele nefavorabile ale acestora cât și tulburările funcționale determinate de afecțiunea hematologică propriu-zisă.– În caz de transplant de măduvă osoasă, evaluarea se va face la 6 luni de la realizarea transplantului.I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN ANOMALII ALE CELULELOR HEMATOPOETICE (FUNCȚIILOR DE PRODUCERE A SÂNGELUI ȘI ALE MĂDUVEI OSOASE)*1. Leucemii acute**
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - hemoleucograma │În remisiunile │În remisiunile │-Afecțiune │În formele
  completă │durabile de 4-5 │durabile sub 4-5 │evolutivă cu │accentuate care
  -frotiu de sânge periferic│ani, sub rezerva │ani │complicații și │determină
  - mielogramă │verificărilor │ │răspuns │imobilizarea și
  - acid uric │funcționale, │ │nesatisfăcător la │pierderea
  - creatinină │anual │ │tratament. │capacității de
  - computer tomograf │ │ │-Recădere după │autoservire, prin
  - lichid cefalorahidian │ │ │3-4 ani (recădere │complicații
  (LCR) │ │ │rezistentă la │grave,
  - transaminaze │ │ │tratament). │ireversibile
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * 1. Leucemii acute2. Leucemia granulocitară cronică3. Leucemia limfoidă cronică4. Policitemia vera (Boala Vaquez)5. Trombocitemia hemoragică6. Mielofibroza cu metaplazie medulară7. Sindromul mielo-displazic8. Anemiile aplastice
  ** a. Proliferare malignă a celulelor hematopoetice, caracterizată prin oprirea lor în diferențiere și maturație, asociată sau nu cu trecerea celulelor blastice în sângele periferic.
  Caracterul esențial (major) de diagnostic = prezența de celule blastice peste 30% din totalul celulelor medulare la puncție sau biopsie osoasă.
  b. Intensitatea deficienței funcționale este determinată de caracterul malign al bolii, de anemia însoțitoare, de hemoragii, de infecții, precum și de alte complicații ca: meningita leucemică, infiltrate craniene, pulmonare sau nefropatia urică.
  2. Leucemia granulocitară cronică*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - clinic: │În formele ușoare │În formele cu │În faze accentuate │În faza blastică
  - splenomegalie; │cu remisiuni de │evoluție lentă, │și de │(finală) - ca în
  - hepatomegalie │lungă durată, │cu remisiuni │metamorfozare │leucemiile acute
  (ușoară); │clinice și │trecătoare dar │blastică cu │
  - dureri osoase. │citologice. │repetate, cu │complicații severe, │
  - paraclinic: │ │complicații │leucocitoză care nu │
  - hemoleucogramă: │ │moderate │răspunde la │
  leucocitoză marcată cu │ │(litiază renală) │tratament │
  deviere la stânga │ │ │ │
  - anemie în grad │ │ │ │
  variabil; │ │ │ │
  - mielogramă: măduvă │ │ │ │
  hiperplazică, │ │ │ │
  predominând │ │ │ │
  granulocitară; │ │ │ │
  - acid uric, creatinină; │ │ │ │
  - ecografie renală │ │ │ │
  (abdominală) │ │ │ │
  - examen citogenetic. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * a. Afecțiune neoplazică hematologică din grupa bolilor mieloproliferative cronice, caracterizată prin creșterea excesivă a granulocitelor;
  b. Are o evoluție medie de 4 ani, dar supraviețuirea poate atinge 15-20 de ani;
  c. Remisiunile în faza cronică produse de tratament, au durate de luni și ani;
  d. Deficiența este determinată de caracterul malign, de complicații (hipersplenism, splină tumorală cu fenomene de compresiune abdominală, infarcte splenice, hemoragii, infecții s.a.)
  3. Leucemia limfatică cronică*
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - clinic: │În stadiul 0 sau I, când│În stadiul II, când │În leucemia limfatică
  - transpirații nocturne, │apar adenopatii, │apare hepatomegalia │cronică stadiul III și
  - astenie fizică, │evoluție staționară pe │sau/și splenomegalia cu │IV cu anemie <11gr %
  - scădere ponderală, │timp îndelungat, răspuns│remisiuni de │Hb, hematocrit sub 33%,
  - adenopatii, │favorabil la tratament. │minimum 3 ani sub │trombocitopenie (sub
  - hepato-splenomegalie. │ │tratament. │100.000 mmc), cu
  - paraclinic: │ │ │răspuns terapeutic slab
  - hemoleucogramă: │ │ │și prognostic
  limfocitoză > 30.000 mmc │ │ │nefavorabil.
  - mielogramă: infiltrații │ │ │
  limfocitare în maduva osoasă│ │ │
  ce depășesc 30% (criteriu │ │ │
  major), │ │ │
  - electroforeza proteine și │ │ │
  test Coombs. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * Este o afecțiune primară a țesutului limfatic în care se produce acumularea și proliferarea unei clone maligne de limfocite blocate în maturație.4. Policitemia vera (Boala Vaquez)*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - clinic: │În faza │În faza │În faza policitemică│În metaplazia
  - splenomegalie; │policitemică în │policitemică fără │cu sechele │mieloidă
  - hepatomegalie; │remisiune clinica │remisiune, cu │persistente prin │postpolicitemică și
  - HTA │și citologică, cu │complicații │complicații │de leucemie acută
  - examen │HT intre 40-45%, │moderate (HTA, │trombotice │cu complicații
  neurologic │trombocite sub │hemoragice sau │(neurologice, │severe neurologice
  - paraclinic: │400.000 mmc │tromboze │cardiace, hepatice) │sau cardiace, care
  - hemogramă │ │reduse), cu HT de │sau în faza de │împiedică
  completă: │ │50%, cu │metaplazie, │autoservirea.
  - nr. hematii │ │splenomegalie │postpolicitemică, cu│
  - Hb gr. % │ │moderata, cu │splenomegalie │
  - nr. leucocite │ │saturație de HbO(2│tumorală, fibroză │
  - nr. trombocite │ │normală, cu │medulară extinsă, │
  - HT │ │trombocitoză │tablou sangvin cu │
  - mielogramă │ │peste 400.000 │leucoeritroblasti, │
  sau/și │ │mmc și │masă eritrocitară │
  - puncție osoasă │ │leucocitoză peste │normală sau │
  - teste de coagulare │ │12.000 mmc/ │scazută. │
  - ecografie │ │ │ │
  cardiacă │ │ │ │
  - saturația cu O(2) a │ │ │ │
  Hb din sângele │ │ │ │
  arterial(daca este │ │ │ │
  cazul) │ │ │ │
  - eritropoietină │ │ │ │
  serică sau urinară │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * Este o afecțiune hematologică (din cadrul bolilor mieloproliferative) caracterizată prin proliferarea excesivă a celulelor din seria roșie
  Evoluează în trei faze– faza policitemică în care sunt posibile remisiuni clinice și citologice până la 20 ani,– faza de metaplazie mieloida postpolicitemică,– faza de leucemie acută postpolicitemică.5. Trombocitemie hemoragică esențială sau primară*
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - nr. trombocite = crescute │În faze de remisiune │În formele cu │În formele cu
  mai mult de 600.000/mmc, │clinică și hematologică │complicații │complicații trombotice
  fără o cauză identificabilă │cu trombocite de │trombotice și/sau │și/sau hemoragice
  (infecție, neoplasm sau │400.000 mmc. │hemoragice remise și │severe, cu sechele
  hematologice); │ │cu remisiune citologică │persistente, cu
  - mielograma = hipercelulara│ │(trombocite 400.000 │trombocitoză peste
  cu hiperplazie │ │mmc) cu │600.000 mmc,
  megacariocitară; │ │splenomegalie │rezistente la tratament.
  - masa eritrocitara normală │ │moderată. │
  (sub 36 ml/kg corp la B și │ │ │
  sub 32 ml/kg corp la F); │ │ │
  - absența fibrozei extinse a│ │ │
  măduvei; │ │ │
  - splenomegalie, în evoluție│ │ │
  atrofie splenică; │ │ │
  - agragate trombocitare. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * a. Este o anomalie hematologică (din bolile mieloproliferative cronice) caracterizată prin proliferare megacariocitelor, ceea ce conduce la creșterea numărului de trombocite în sânge.
  b. Diagnosticul se pune pe:– trombocite >600.000/mmc– masa eritrocitară normală, bazofilie prezentă– splenomegalie

  Se pot obține, prin tratament, remisiuni pe durate variabile.6. Mielofibroză cu metaplazie mieloidă*
  ──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ MEDIE │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────────────┼──────────────────────
  │ HANDICAP MEDIU │ HANDICAP
  │ │ ACCENTUAT
  ──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────
  - splenomegalie moderată sau gigantă; │În faze proliferative fără│În faza de
  - hemogramă (Hb scăzută, Ht scăzut, │complicații. │insuficiență medulară
  reticulocitoză, nr. leucocite normal sau │ │cu pancitopemie,
  scăzut, formula leucocitară deviată la │ │cu sindrom anemic,
  stangă și bazofilie) frotiu sângehematii │ │hemoragic și
  «în picătură»; │ │infecțios.
  - mielogramă (biopsie medulară din │ │
  creasta iliacă: tablou leucoeritroblastic │ │
  și mielofibroză); │ │
  - În fazele avansate = insuficiența │ │
  medulară = pancitopenie cu: │ │
  - Sindrom anemic │ │
  - Sindrom infecțios │ │
  - Sindrom hemoragic. │ │
  - Acid uric; │ │
  - Creatinină; │ │
  - Sideremie │ │
  ──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────

  * a. Este o afecțiune neoplazică, hematologică din grupa bolilor mieloproliferative cronice, caracterzată prin:– Hiperproducție de celule hematopetice;– Hipeproducție de celule stromale (fibroblaști).
  b. Supraviețuirea este, în medie, de 5-7 ani, cu limite între 1-20 ani.
  7. Sindromul mielo-displazic*
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ/GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT/GRAV
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - Anemie cu semne de │În remisiuni complete, │În remisiuni parțiale, │- În anemie refractară
  hipoxie anemică și cu │clinice și citologice, │de durată medie, cu │simplă sau cu exces de
  modificări morfologice │în anemii simple, │rezultate favorabile │blaști, cu Hb sub 8
  cu macrocitoză, │refractare. │la tratament, în │gr/dl, cu tratament
  poichilocitoză, siderocite │ │anemiile refractare, │ineficient;
  în sângele periferic; │ │în leucemia │- În anemii cu exces de
  - Megaloblastoză, │ │mielomonocitară │blaști în transformare
  sideroblasti patologici │ │cronică, în faze │care preced leucemia
  multinucleați în măduva │ │cronice fără │acută;
  osoasă. │ │complicații. │- În leucemia
  - Mielograma cu colorații │ │ │mielomonocitară cronică
  speciale. │ │ │în perioada de acutizare
  │ │ │a afecțiunii.
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * a. Este forma de insuficiență medulară datorată imposibilității maturării celulare din seriile mieloide;
  b. Sunt incluse stări preleucemice cu anemie refractară simplă sau cu sideroblaști inelari sau cu exces de blaști și leucemia cronică mielomonocitară;
  c. Durata de viață 1-3 ani.
  8. Anemiile aplastice*
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ/GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT/GRAV
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - Hemograma │În forme ușoare │În formele medii, │- În forme cronice care
  completă │sau remisiuni totale │fără tendințe │necesită transfuzii
  - Hematocrit (HT) │ale acestora. │evolutive, fără │repetate, cu hemosideroză
  - Hemoglobină (Hb) │ │complicații sau în │ciroză hepatică și cu
  - Număr trombocite │ │fazele de │diabet zaharat;
  - Mielogramă sau │ │remisiune parțială. │- În formele severe cu
  puncție osoasă, │ │ │complicații grave;
  biopsie │ │ │- În forme ce necesită
  - Sideremie │ │ │transfuzii repetate,
  - Glicemie │ │ │atât în perioade acute
  - Probe de insuficientă │ │ │cât și 2 ani după
  hepatică │ │ │obținerea unei remisiuni.
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * a. Caracterizate prin citopenie periferică și medulară cu hipo sau acelularitate.
  b. Pot avea aspect de:– Anemie eritroidă pură (eritroblastopenie) cu reticulocite <1%– Aplazie granulocitară (agranulocitoză) în care granulocitele sunt <500/ml– Aplazie megacariocitară în care trombocitele sunt sub 20.000/ml
  c. Complicații: infecții, hemoragii, mielodisplazie, leucemie acută în fazele tardive
  d. Remisiunile sunt rare, dar pot fi parțiale sau totale.
  e. În formele severe mortalitate este > 80%, din care peste 50% mor în primul an de evoluție
  II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA CAPACITĂȚII SÂNGELUI DE A TRANSPORTA OXIGEN
  ────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────
  │ │ │
  │ ANEMIE FERIPRIVĂ* │ ANEMIE │ ANEMII
  │ │ MEGALOBLASTICĂ** │ HEMOLITICE***
  ────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────
  │- Hb + HT scăzute; │- Hb + HT scăzute; │Clinic:
  │- CHEM <30%; │- Trombo-leucopenie; │- Paloare;
  │- VEM <80 microni; │- Scad reticulocitele; │- Subicter conjunctival
  PARAMETRI │- Sideremie <50 micrograme │- În frotiu macrocite; │ sau/și tegumentar;
  FUNCȚIONALI│ la 100ml; │- Mielogramă: modificări de│- Splenomegalie cu/fără
  │- Mielogramă: absentă │ tip megaloblastic pe toate│ hepatomegalie.
  │hemosiderinei medulare și │ seriile. │Paraclinic:
  │a sideroblastilor. │Alte semne: │- Hb + HT scăzute;
  │- Investigații pentru │- Glosita Hunter, │- Reticulocite crescute
  │determinarea cauzei │- Manifestări neurologice, │-Mielograma arată hiper
  │ │- Anaclorhidrie histamino- │-plazie eritroblastică
  │ │ rezistentă, │cu inversarea
  │ │- Gastrită atrofică, │raportului G/E;
  │ │- Test Schilling cu valori │-Bilirubinemie crescuta
  │ │ scăzute (normal 8-25%), │în special indirectă;
  │ │- Vitamina B(12) în │- Urobilinogen prezent;
  │ │ sânge < 100mg %. │- Teste de hemoliză
  │ │- Acid folic-dozare │
  ────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────

  De reținut:
  a. Anemiile reprezintă bolile sistemului eritocitar determinate de scăderea hemoglobinei și/sau a masei eritrocitare totale care, prin scăderea capacității de transport a O(2) de către sânge, determină diferite grade de hipoxie tisulară sau celulară.
  b. Daca se ia ca parametru valoarea hemoglobinei, se consideră:– Valori normale = 14 g/dl (±2) la bărbați; 13 g/dl (±2) la femei (valorile variază în funcție de vârstă)– Anemie ușoară la Hb între 10-12 g/dl;– Anemie medie la Hb între 8-10 g/dl;– Anemie severă la Hb sub 8 g/dl.
  c. În aprecierea deficienței funcționale se ține seama de:– Severitatea anemiei;– Necesitatea transfuziilor repetate;– Răspunsul la tratament și caracteristicile bolii primare care a generat anemia.

  ────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ/GRAVĂ
  ├───────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT/GRAV
  ────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │Forme ușoare cu Hb între │Forme moderate cu Hb │- Anemie severă cu Hb sub
  │10-12 gr%, cu răspuns │între 8-10 gr% cu răspuns│ 8 gr%;
  ANEMII │imediat și persistent la │favorabil la tratament, │- Forme cu complicații,
  │tratament corespunzător. │fără complicații. │ tromboze, hemoragii
  │ │ │repetate, mielodisplazie;
  │ │ │- Forme care necesită
  │ │ │transfuzii frecvente.
  ────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * Este o anemie hipocromă microcitară în care tulburarea de bază o reprezintă scăderea cantității de fier din hematii.
  ** Este o anemie datorata tulburării diviziunii celulare prin scăderea sintezei ADN urmare unui deficit de vitamină B(12)/de acid folic.
  *** a. Se produc prin liza excesivă a eritrocitelor;
  b. Durata de viață a eritrocitelor scade la 80-90 zile în hemolize ușoare, până la 5-10 zile în hemolize severe;
  c. Forme de anemie hemolitică:– sferocitoză ereditară,– eliptocitoză ereditară,– hemoglobinuria paroxistică nocturnă,– hemoglobinopatii (talazemia majoră și minoră),– enzimopatii,– autoimune,– methemoglobinopatii.
  III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID*1. Boala Hodgkin**
  *Font 8*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Clinic: │Formele în │În formele cu │-Formele în evoluție│În formele
  - adenopatii periferice │remisiune │remisiune │în perioadele de │diseminate cu
  și/sau pofunde; │completă. │incompletă. │acutizare (cel puțin│cașexie
  - hepatosplenomegalie; │ │ │6 luni de la │neoplazică care
  - febră; │ │ │inițierea tratamen- │împiedică
  - prurit; │ │ │tului fazei acute); │autoservirea,
  - scădere ponderală; │ │ │- În formele cu │autoîngrijirea și
  Paraclinic: │ │ │complicații │autogospodărirea.
  - biopsie ganglionară │ │ │viscerale. │
  (criteriu major); │ │ │ │
  - electroforeză- │ │ │ │
  imunelectroforeză; │ │ │ │
  - hemoleucogramă; număr │ │ │ │
  de trombocite; │ │ │ │
  - VSH; │ │ │ │
  - Fibrinogenemie. │ │ │ │
  - CT pentru stadializare. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  N.B. Evoluția cuprinde 4 stadii:– Stadiul I (1E) = afectarea unei singure grupe ganglionare sau a unui organ visceral prin contiguitate;– Stadiul II (2E) = afectarea a două grupe ganglionare de aceeași parte a diafragmului cu/fără afectarea unui organ visceral prin contiguitate;– Stadiul III (3E) = afectarea de grupe ganglionare supra și subdiafragmatice;– Stadiul IV (4E) = determinări viscerale (examen: maduvă osoasă, ficat etc.) produse prin diseminare hematogenă.
  * Se referă la:1. B. Hodgkin2. Limfoame Nonhodgkiniene3. Mielomul multiplu4. B.Waldenstrom (macroglobulinemia)
  ** a. Este determinată de proliferarea malignă a unei clone celulare, probabil din seria limfoidă cu forme de celule gigante tip STENBERG REED, paralele cu dezvoltarea unei reacții celulare polimorfe granulomatoase.
  b. Post terapeutic pot apare remisiuni de lungă durată, care pot fi complete (dispariția ganglionilor și a semnelor biologice) sau incomplete (dispariția sau reducerea adenopatiilor cu VSH și fibrinogen crescute).
  2. Limfoame Nonhodgkiniene (LNH)*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Clinic: │În formele cu │În remisiuni │- În formele cu │În formele cu
  - Febră; │celule mici, cu │incomplete și │remisiuni │invazie
  - Pierdere ponderală; │remisiune de │de durate mai │incomplete, de │medulară,
  - Adenopatii (70% din │durată crescută. │scurte, mai ales │scurtă durată; │hepatică, sistem
  cazuri); │ │în formele cu │- Cele rapid evolu- │nervos central -
  - Splenomegalie (30% din │ │malignitate │tive (în special │care impiedică
  cazuri); │ │medie. │LNH cu malignitate │autoservirea,
  - Hepatomegalie (30-50% │ │ │mare); │autoîngrijirea și
  din cazuri). │ │ │- În determinările │autogospodărirea.
  Paraclinic: │ │ │viscerale. │
  - Examen histologic │ │ │ │
  (criteriu major): │ │ │ │
  - LNH cu limfocite │ │ │ │
  mici cu evoluție │ │ │ │
  lentă de câțiva ani, │ │ │ │
  - LNH cu malignitate │ │ │ │
  medie, │ │ │ │
  - LNH cu malignitate │ │ │ │
  mare, cu prognostic │ │ │ │
  sumbru. │ │ │ │
  - VSH; │ │ │ │
  - Fibrinogenemie; │ │ │ │
  - Electroforeză- │ │ │ │
  imunoelectroforeză; │ │ │ │
  - Hemoleucogramă; │ │ │ │
  - Număr trombocite; │ │ │ │
  - Examen neurologic; │ │ │ │
  - RMN; │ │ │ │
  - Computer tomograf; │ │ │ │
  - Ecografie hepatică. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * Anomalie neoplazică cu proliferarea unei clone maligne de celule aparținând sistemului imunitar.
  Face parte din sindromul limfoproliferativ cronic.
  Evoluție în patru stadii (vezi B. Hodgkin).3. Mielomul multiplu*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Criterii majore: │În stadiul I, │În stadiul II, │În stadiul III, cu │În formele cu
  - Plasmocitoză tisulară; │în remisiune, │cu fracturi │complicații │sindrom de
  - Plasmocitoză medulară │după tratament. │consolidate │osoase, renale, │compresiune
  peste 30%; │ │corect, cu anemie│infecțioase etc. │medulară sau
  - Componenta M (IgG>3,5 │ │ușoară, cu │ │paralizii sau
  gr%, │ │afectare renală │ │insuficiență
  IgA>2gr%, eliminare de │ │incipientă. │ │renală gravă,
  proteina │ │ │ │ceea ce conduce
  Bence Jons (BJ)>2gr/24h). │ │ │ │la pierderea
  Criterii minore: │ │ │ │capacității de
  - Plasmocitoză medulară │ │ │ │autoservire, a
  între 10-30%; │ │ │ │capacității de
  - Componentă M cu valori │ │ │ │autoîngrijire și a
  mai scăzute decât în │ │ │ │capacității de
  criteriile majore; │ │ │ │autogospodărire.
  - Leziuni osoase; │ │ │ │
  - Scăderea imuno- │ │ │ │
  globulinelor normale. │ │ │ │
  - Hemoleucogramă,calcemie,│ │ │ │
  creatinină, ac uric. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  NB În remisiuni: - scade componența monoclonală cu 50-75% și eliminarea proteinei BJ în urină cu 90%,– se stabilizează leziunile osoase și– se normalizează calciul seric.
  Evoluție stadială (trei stadii):I. Hb>12gr%
  a. Ca seric normal
  b. Leziuni osoase absente
  c. IgG sub 5gr%, IgA sub 3gr%
  d. Proteina BJ în urină sub 4gr/24h
  II. Intermediar între I-IIIIII. Hb<8gr%
  Ca seric peste 12mg%
  Complicații specifice
  * a. Produsă de proliferarea malignă a celulelor plasmocitare, caracterizată prin leziuni osoase, tulburări în metabolismul imunoglobulinelor, insuficiență medulară și insuficiență renală.
  b. Fracturi patologice, sindrom de compresiune medulară, insuficiență renală, infecții, sindrom hemoragipar, sindrom de hipercalcemie, sindrom de hipervâscozitate.
  c. Durata medie de viață în formele netratate este de peste 7 luni, la cei tratați, peste 30 de luni.
  4. Boala Waldenstrom (macroglobulinemia)*
  ──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ MEDIE │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────────────┼──────────────────────
  │ HANDICAP MEDIU │ HANDICAP
  │ │ ACCENTUAT
  ──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────
  Clinic: │-În perioada de remisiune;│- În forme avansate cu
  -Adenopatii; │- În forme cu anemie │sindrom hemoragic ce
  - Hepatosplenomegalie; │ moderată; │duce la anemii
  - Fenomene hemoragipare cutaneomucoase; │- În formele cu determi- │pronunțate;
  - Sindrom de hipervâscozitate sanguină; │ nări viscerale reduse. │- În forme complicate
  - Tulburări de memorie și orientare; │ │cu insuficiență
  - Somnolență. │ │cardiacă sau
  Paraclinic: │ │insuficiență renală.
  - Anemie cu prezența de rulouri de │ │
  hematii pe frotiu; │ │
  - Creștere mare a proteinemiei- │ │
  Electroforeză proteine │ │
  - Crește VSH; │ │
  - Creșterea IgM și a vâscozității serice; │ │
  - Teste psihologice (cognitive); │ │
  - Uree, creatinină, acid uric. │ │
  - Medulogramă; │ │
  - PBO │ │
  ──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────

  * a. Este produsă prin proliferarea malignă a seriei limfo-plasmocitare și se exprimă prin hiperplazia organelor limfoide, creșterea monoclonală de IgM și fenomene de hipervâscozitate sangvină;
  b. Apare de obicei la vârstnici;
  c. Durata supraviețuirii este variabilă.
  IV. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR DE COAGULARE*1. Purpura trombocitopenică idiopatică (PTI)**
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Clinic: │Forme în │Forme în │În formele severe cu│În formele
  -Sângerări cutaneomucoase;│remisiuni cu │remisiune │trombocite sub │severe cu
  - Absența splenomegaliei. │trombocite mai │incompletă cu │50.000/mmc, cu │sângerări în
  Paraclinic: │mult de │trombocite între │sângerări la traume │SNC, cu deficit
  - Număr trombocite în │150.000/mmc. │70.000- │minime sau spontan. │motor de tip
  sângele periferic: │ │150.000/mmc. │ │paretic sau plegic.
  trombocitopenie cu │ │ │ │
  număr mai mare de │ │ │ │
  megacariocite; │ │ │ │
  - Mielograma (puncție │ │ │ │
  osoasă): megacariocite │ │ │ │
  normale sau crescute în │ │ │ │
  măduva osoasă; │ │ │ │
  -Determinare de anticorpi │ │ │ │
  antitrombocitari; │ │ │ │
  - Teste de coagulare- │ │ │ │
  sângerare. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  De reținut:
  a. la un număr de trombocite mai mare de 100.000/mmc nu apar sângerări,
  b. între 30.000-50.000/mmc apar sângerări la traume minime,
  c. trombocite sub 30.000/mmc -apar sângerări cutaneo-mucoase,
  d. trombocite sub 10.000/mmc -se constituie sindromul hemoragic generalizat cu risc crescut de hemoragii în SNC.

  * Se referă la:1) Purpura trombocitopenică idiopatică (PTI)2) Sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagulării
  Hemofilia A și B3) Alte sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagulării4) B. Von Willebrand5) Trombofilii ereditare (primare)
  ** a. Este un sindrom hemoragic produs prin trombocitopenie imună datorată anticorpilor antitrombocitări, ceea ce produce distrugerea prematură a trombocitelor în sistemul macrofagic.
  b. Durata de viață, în majoritatea cazurilor, este normală, mortalitatea fiind mai mică de 10%.
  2. Sindroame hemoragice prin deficit de factori plasmatici ai coagulării
  Hemofilia A și B prin deficit de factor VIII și IX ai coagulării
  A fost tratată la Cap. VII - Evaluarea afectării funcțiilor de statică, locomoție sau/și gestualitate - prin care devin handicapante3. Alte sindroame hemoragice prin deficit de factorii plasmatici ai coagulării
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  SINDROAME │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ/GRAVĂ
  HEMORAGICE ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT/GRAV
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - Deficit de factor I (hipo │În formele fără │În formele medii │În situația hemoragiilor
  sau afibrogenemia) și │complicații │fără limitarea │intracraniene, în raport
  deficit de factor II │hemoragice. │ortostatismului, │de intensitatea și
  (hipoprotrombinemie), au │ │locomoției sau/și │sechelele motorii de tip
  de obicei o evoluție │ │gestualității. │paretic sau plegic.
  benignă; │ │ │
  - Sindrom Owren │ │ │
  (hipoproaccelerinemie) │ │ │
  în general benign; │ │ │
  - Parahemofilie Alexander │ │ │
  cu hemoragii articulare │ │ │
  mici, puțin importante; │ │ │
  -Deficit de factor XIII, în │ │ │
  general benign dar pot │ │ │
  apare hemoragii │ │ │
  intracraniene. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────
  4. Boala Von Willebrand (BvW)*
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  - TS alungit; │În cazuri │În formele în care │În formele cu hemoragii
  - Scăderea nivelului │asimptomatice cu │episoadele │severe ce survin după
  factorului VIII C și a │modificări │hemoragice survin │traumatisme minore, în
  factorului vW(Ag); │hematologice de mică │relativ frecvent dar │hemartroze sau
  - Deficiența agregării │intensitate sau în │răspund favorabil │hematoame profunde,
  plachetare. │situația unor │la tratament. │care necesită tratamente
  Clinic: │evenimente │ │substitutive prelungite.
  - evenimente hemoragice │hemoragice mucocutanate │ │
  diverse cutaneo-mucoase, │ce survin rar │ │
  în forme ușoare ale bolii; │și răspund prompt la │ │
  - hemartroze sau hematoame │tratament. │ │
  profunde, în formele severe;│ │ │
  - hemoragii severe după │ │ │
  traumatisme , intervenții │ │ │
  chirurgicale sau extracții │ │ │
  dentare. │ │ │
  │ │ │
  NB. Intensitatea manifestă- │ │ │
  rilor hemoragice poate │ │ │
  scădea cu vârsta sau în │ │ │
  cursul sarcinii. │ │ │
  Sunt și cazuri asimptomatice│ │ │
  Deficiența funcțională este │ │ │
  determinată de: │ │ │
  - Frecvența și gravitatea │ │ │
  manifestărilor hemoragice, │ │ │
  - Sechelele pe care le │ │ │
  produc, │ │ │
  - Răspunsul la tratament. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  * a. Este o deficiența ereditară a factorului vW cu transmitere de tip autosomal și expresie fenotipică variabilă chiar și între membrii aceleași familii.
  b. Factorul vW asigură adeziunea plachetelor la colagenul subendotelial dezgolit, transportul și stabilitatea în plasmă a factorului VIII al coagulării (VIII C).
  c. Tratamentul se instituie odată cu instalarea accidentelor hemoragice sau, profilactic, în cazul unor explorări invazive, de extracții dentare sau intervenții chiurgicale.
  d. Hemoragiile pot fi stopate prin tratament medicamentos. În cele severe se recurge la substituție (plasma proaspată congelată, crioprecipitate concentrate de F VIII C și FvW).
  5. Trombofilii ereditare (primare)*
  Tromboze unice sau recurente (venoase sau/și arteriale) sau predispoziții pentru accidente trombotice generate de o stare latentă și permanentă de hipercuagulabilitate plasmatică de cauză ereditară.
  Mutațiile genetice implică:– Anomalii ale unor factori de coagulare (mutația genei protrombinei și a genei factorului V și rezistența la proteina C activată),– Deficiența inhibitorilor naturali ai coagulării (proteina C, proteina S, anitrombina III s.a.),– Anomalii ale lizei cheagului (disfibrinogenemia, deficiența plasmogenului și a inhibitorului său),– Hiperhomocisteinemia.
  Studii populaționale au evidențiat frecvența ridicată a anomaliilor protrombinei, a factorilor V, a hiperhormocisteinemiei și a inhibitorilor proteinei C, proteinei S și a antitrombinei III.
  Transmiterea este de tip autosomal.
  Accidentele trombotice pot să apară din mică copilărie sau la adulții tineri.
  Sunt mai frecvente la hemozigoți sau la dublu heterozigoți.
  Pot afecta preponderent teritorii venoase profunde (cava inferioară, mezenterică, cerebrale, renale, hepatice).
  Factori predispozanți pentru precipitarea accidentelor vasculare sunt: sarcina, lăuzia, contraceptivele orale, traumatismele sau manevrele chirurgicale laborioase.
  După diagnostic, pacienții trebuie anticoagulați toată viața.
  ────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────
  DEFICIENȚĂ MEDIE │ DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ │ DEFICIENȚĂ GRAVĂ
  ────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
  HANDICAP MEDIU │ HANDICAP ACCENTUAT │ HANDICAP GRAV
  ────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────
  În formele cu tromboze de │În formele cu accidente │În formele cu accidente trombotice
  intensitate redusă, unice sau │trombotice repetate, în care se │cu sechele durabile, în special
  recurente, care nu lasă sechele │implică teritorii venoase │cerebrale care împiedică
  durabile. │profunde, în formele cu necroză │autoservirea, autoîngrijirea și
  │cutanată │autogospodărirea.
  ────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────

  * Deficiența funcțională este determinată de:– frecvența și intensitatea accidentului trombotic,– teritoriile venoase afectate,– manifestările clinice specifice,– tratamentul anticoagulant de fond ce predispune la evenimente hemoragice,– sechelele induse de accidentele trombotice.
  V. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU TRANSPLANT MEDULAR (Status post transplant - auto sau allo transplant)

  DEFICIENȚĂ
  MEDIE


  HANDICAP
  MEDIU


  La formele fără complicații (apreciate de medicul
  curant).


  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ  HANDICAP
  ACCENTUAT  Status post auto sau allo transplant de celule Stem
  hematopoetice în care hematopoeza post transplant este
  cu deficit (grefare cu deficit). Se evidențiază:
  - Trombocitopenie (ușoară-moderată),
  - Leucopenie (ușoară-moderată),
  - Anemie (ușoară-moderată) - care nu necesită
  tratament substitutiv în condiții bazale prin
  hipoplazie medulară datorată unei grefe insuficiente
  în ceea ce privește cantitatea de celule Stem conținute

  DEFICIENȚĂ
  GRAVĂ


  HANDICAP
  GRAV


  Status post auto sau allo transplant de celule Stem
  hematopetice în care există complicații legate de
  regimul de condiționare:
  - cataractă secundară corticoterapiei și/sau iradierii
  corporale totale;
  - complicații neurologice tardive, secundare iradierii
  craniene, chimioterapiei sau neurotoxicității unor
  medicamente;
  - disfuncții pulmonare, cardiace, hepatice și/sau
  renale, considerate a fi secundare procedurii
  (tratament și/sau regimului de condiționare);
  - boala malignă a cărei apariție poate fi legată de
  procedura de transplantare (iradiere corporală totală,
  deficiență imună secundară transplantului, infecțiilor,
  medicației imunosupresoare);
  - existența bolii de grefă contragazdă, indiferent de
  forma și/sau întinderea sa (organele interesate) în
  cazul allo transplantului;
  - hematopoeză post transplant cu defect (grefare cu
  defect) cu bi- sau pancitopenie moderată/severă
  (trombocitopenie, leucopenie sau anemie) care necesită
  tratament substitutiv lunar, prin hipoplazie medulară
  datorită unei grefe insuficiente în ceea ce privește
  cantitatea de celule Stem conținute.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI*

  HANDICAP
  UȘOR  Locuri de munca cu solicitări
  energetice de intensitate redusă
  și medie.


  Participare fără restricții cu
  condiția monitorizării medicale
  și administrării tratamentului
  adecvat alterării sistemului
  hematologic.

  HANDICAP
  MEDIU  - Activități cu solicitări de
  intensitate redusă și medie,
  cu program normal sau redus, fără
  expunere la toxice cu acțiune pe
  sistemul hematopetic, fără risc
  de traumatizare fizică, fără
  expunere la factori fizici
  nefavorabili de mediu;
  - Capacitatea de adaptare la
  efort este limitată parțial;
  - Se recomandă evitarea
  suprasolicitării cu activități
  suplimentare la locul de muncă.
  - Măsuri de reducere a efortului
  fizic prin utilizarea unor
  auxiliare tehnico-mecanice de
  ridicare și transport a
  greutăților;
  - Adaptarea utilajului de lucru
  pentru a reduce solicitarea
  posturală, gestuală și poziția
  forțată în muncă;
  - Ajustarea mediului fizic
  ambiant pentru a se evita
  expunere la un microclimat cu
  substanțe toxice cu acțiune pe
  sistemul hematopetic, cu risc de
  traumatizare, accidentare;
  - Asigurarea unui loc de muncă
  fără regim impus cu posibilitatea
  alimentației fracționate (mese
  mici și repetate);
  - Sprijin pentru monitorizarea
  medicală.

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  - Au în general limitată
  capacitatea de efectuare a unor
  activități organizate datorită
  capacității reduse de adaptare
  la efort;
  - Conservarea, în cea mai mare
  parte, a capacității de
  autoservire și autoîngrijire.


  - Sprijin pentru posibilitatea
  efectuării unor activități de
  colaborare pentru profesiunile cu
  pregătire superioară, cu rol
  psihoterapeutic, după principiul
  «cum și cât poate»;
  - Sprijin pentru monitorizarea
  medicală și asigurarea
  tratamentului, în funcție de
  tulburările morfofuncționale.

  HANDICAP
  GRAV
  - Lipsa capacității de a presta
  orice activitate profesională,
  indiferent de nivel de solicitare
  și condițiile de desfășurare;
  - Lipsa capacității de auto-
  îngrijire autoservire și
  autogospodărire.  - Necesită asistent personal.
  - Spijin familial și comunitar
  pentru cooperarea la monitori-
  zarea medicală, la serviciile de
  specialitate, ambulatorii sau
  spitalicești;
  - Sprijin pentru asigurarea
  tratamentului substitutiv
  corespunzător și urmărirea
  eficienței.

  * Elemente valabile în toate afectările funcțiilor sistemului hematologic (indiferent de structura afectată)
  C. FUNCȚIILE SISTEMULUI IMUNITAR EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN SINDROMUL IMUNODEFICITAR CRONIC DOBÂNDIT *

  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - Testul infecției HIV │În infecția HIV │În stadiul clinico│Formele cu deficien-│În formele cu
  pozitiv (Ac anti- HIV); │asimptomatică │imunologic A2, │ță globală accentua-│deficiență globală
  - Stabilirea categoriei │cu test HIV │infecție HIV │tă, cu manifestări │gravă, cu
  imunologice bazată pe │pozitiv (pentru │simptomatică │diverse datorită │manifestări variate
  numărul de limfocite │Ac anti-HIV). │(categoria B1 și │imuno-depresiei (de │și cu evoluție
  CD4 și pe procentul │Categoria A1 │A2) cu manifestări│exemplu: candidoză, │progresivă (de
  acestora din totalul │ │clinice datorită │febră mai mult de o │exemplu:
  limfocitelor (CDCAtlanta/ │ │infecției sau │lună și repetată, │leucoencefalopatie
  1994) │ │scăderii imunită- │herpes Zoster │multifocală,
  - Categorii, după celule │ │ții celulare, │recidivant, neuro- │septicemii recu-
  CD(4) ± м/l │ │de ex: │patii periferice, │rente cu salmonella
  1. = ≥ 500 │ │- Angiomatoză, │inflamații sau │netifoidică,
  2. = 200-499 │ │- Candidoză oro- │abcese pelvine, │toxoplasmoză
  3. = <200 indicator │ │ faringiană, │pneumonii recurente)│cerebrală,
  celular de SIDA; │ │- Candidoză │care se corelează cu│sindromul de
  - Investigații variate în │ │vulvo-vaginală, │stadiile clinico- │emaciere HIV,
  funcție de modificările │ │- Herpes Zoster, │imunologice A2, B1 │febră continuă,
  structurale specifice │ │- Trombocitopenie │și B2 la adulți + │diaree cronică),
  infecției HIV și celor │ │ idiopatică, │confirmare de către │corespunde stadi-
  oportuniste; │ │- Boli inflamato- │laborator a infecți-│ilor clinico-
  - Investigații sociale. │ │rii pelvine. │ei HIV. │imunologice
  │ │ │ │A3, B3, C1, C2 și
  │ │ │ │C3 la adult,
  │ │ │ │suprapunându-se cu
  │ │ │ │diagnosticul de
  │ │ │ │SIDA.
  │ │ │ │Este obligatorie
  │ │ │ │confirmarea de
  │ │ │ │către laborator a
  │ │ │ │infecției HIV
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  NB În SIDA stadiul clinico-imunologic C3, indiferent de complicațiile specifice și infecțiile oportuniste este necesară recomandara asistentului personal sau a indemnizației de însoțitor.
  * Se referă la sindromul imunodeficitar cronic dobândit = infecția HIV-SIDA
  Evaluarea deficienței globale în sindromul prin deficit imunitar dobândit se face după ultimile criterii clinico-imunologice emise de CDC (Centrul de Control al Bolilor), de la Atlanta în anul 1993, pentru adulți, și în anul 1994 pentru copii
  În evaluare trebuie avute în vedere:
  a. stadiul clinico-imunologic al infecției HIV-SIDA (intensitatea supresei imunologice)
  b. infecțiile specifice bolii SIDA - intensitatea tulburărilor funcționale
  c. infecțiile oportuniste grefate pe organisme fără apărare (rezistentă foarte scăzută sau absentă) SIDA este o problemă cu precădere medicală în ultimele faze, care timp de ani devine o problemă socială, educativă, comunitară, cu largi implicații ec

  onomice.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR
  - Orice activitate profesională,
  fără limitări.
  - Capacitatea de prestație
  profesională păstrată.


  Participare fără restricții,
  cu necesitatea de monitorizare
  medicală la Serviciul de boli
  infecțioase pentru testare și
  tratament adecvat, dacă este
  cazul.

  HANDICAP
  MEDIU
  Activități profesionale cu
  solicitare redusă, cu normă
  întreagă sau jumătate de normă,
  în condiții de confort.


  Participare cu condiția:
  - asigurării unui loc de muncă
  cu solicitare redusă,
  - dispensarizării pentru
  tratament specific antiretroviral
  și particularizat manifestărilor.

  HANDICAP
  ACCENTUAT  După recuperarea episodului acut
  sub tratament antiretroviral,
  activități profesionale cu
  solicitare redusă, cu normă
  întreagă sau jumătate de normă,
  în condiții de confort.
  - Sunt accesibile, în general,
  muncile statice, activitățile
  de birou/meșteșugărești.

  Participare cu condiția:
  - asigurării unui loc de muncă
  cu solicitare redusă,
  -dispensarizării pentru tratament
  specific antiretroviral și
  particularizat manifestărilor.  HANDICAP
  GRAV

  În stadiile A3, B3, C1, C2:
  -după recuperarea episodului
  acut sub tratament antiretroviral
  și specific activități
  profesionale cu solicitare
  redusă, cu normă întreagă sau
  jumătate de normă, în condiții
  de confort;
  - sunt accesibile, în general,
  muncile statice, activitățile
  de birou/meșteșugărești.

  La persoanele cu SIDA stadiul C3-
  pierderea totală a capacității
  de a efectua activități de
  autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire din cauza
  tulburărilor funcționale severe
  și progresive.

  În stadiile A3, B3, C1, C2:
  Participare cu condiția:
  - asigurării unui loc de muncă
  cu solicitare redusă,
  -dispensarizării pentru tratament
  specific antiretroviral și
  particularizat manifestărilor.

  Necesită asistent personal.

  Supraveghere medicală permanentă.
  D. FUNCȚIILE SISTEMULUI RESPIRATOR EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR SISTEMULUI RESPIRATOR*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - Evaluarea ventilației │VEMS ≥ 60% │VEMS 59-40% │VEMS = 40-30% │VEMS = < 30 %
  pulmonare (metoda │PaO(2) ≤ 70mmHg │PaO(2)=69-60mmHg │PaO(2)= 59-45 mmHg │PaO(2) < 35mmHg
  spirografică și │(hipoxie ușoară). │(hipoxie medie). │PaO(2)=44-35 mmHg │PaCO(2) > 70mmHg
  pneumotahografică) = │ │ │ (severă) │(hipoxie gravă)
  severitatea disfuncției │ │ │(hipoxie │Hipercapnie
  ventilatorii │ │ │accentuată/ │ICC dreaptă (CPC).
  (reducere VEMS față de │ │ │ severă). │
  valoarea teoretică sau │ │ │ │
  scăderea ventilației │ │ │ │
  maxime); │ │ │ │
  - Evaluarea globală a │ │ │ │
  schimburilor gazoase │ │ │ │
  (gazanaliza sângelui │ │ │ │
  arterial, în repaos │ │ │ │
  și eventual în │ │ │ │
  condiții de efort)**; │ │ │ │
  - Aprecierea adaptării │ │ │ │
  la efort │ │ │ │
  (teste de efort) = │ │ │ │
  capacitatea maximă de │ │ │ │
  prestație***; │ │ │ │
  - Mecanică pulmonară; │ │ │ │
  - Pletismografie - │ │ │ │
  determinarea rezistenței │ │ │ │
  la flux │ │ │ │
  - Examen radiologic; │ │ │ │
  - EKG; │ │ │ │
  - CT, RMN (dacă este │ │ │ │
  cazul); │ │ │ │
  - Examen histologic │ │ │ │
  (dacă este cazul). │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * 1. În afecțiunile respiratorii cronice, contractate precoce (copilărie, adolescență până 26 ani), care determină tulburări funcționale permanente sau care riscă să devină permanente, de exemplu: astmul bronșic, anomalii congenitale, agenezie pulmonară parțială, BPOC, pneumopatii interstițiale fibrozante difuze, bronșiectazii supurații bronhopulmonare, tuberculoză pulmonară activă, tuberculoză pulmonară operată, sindromul post tuberculos;2. Cancerul bronho-pulmonar;3. Transplantul pulmonar.
  ** Se poate determina: - presiunea parțiala a O(2) în sângele arterial sistemic [PaO(2)]-Valori normale: 78-100mm Hg– presiunea parțială a CO(2) în sângele arterial sistemic [PaCO(2)]-Valori normale: 35-45 (în medie 40 mm Hg)– saturația O(2) a Hb în sângele arterial sistemic [SaO(2)]-Valori normale = 95%
  *** - reducere ușoră 150-110 w– reducere medie 110-80 w– reducere accentuată 80-35 w– reducere gravă < 35w


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR

  Se vor evita activitățile cu
  solicitări energetice excesive,
  în mediu cu variații termice și
  noxe respiratorii.  Asigurarea unor condiții de micro
  și macroclimat adecvat în scopul
  prevenirii manifestărilor
  spastice bronșice - agravării
  tulburărilor funcționale în
  funcție de structura anatomică
  afectată.

  HANDICAP
  MEDIU
  Capacitate redusă de adaptare
  la efort.
  Sunt indicate activități fără
  suprasolicitare fizică, în mediu
  de confort, fără expunere la
  intemperii, noxe respiratorii
  (praf-pulberi), de exemplu:
  activități de birou cu pregătire
  superioară sau medie sau
  activități meșteșugărești.

  - Măsuri de adaptare a locului
  de muncă pentru a reduce efortul
  fizic necesar;
  - Preocupare pentru ameliorarea
  microclimatului profesional în
  cazul existenței unor factori
  nefavorabili la locul de muncă.  HANDICAP
  ACCENTUAT
  - Sunt indicate activități
  statice cu solicitare fizică
  redusă.
  - Este limitată major capacitatea
  de adaptare la efort fizic
  datorită hipoxiei.
  - Se vor evita expunerea la micro
  sau macroclimat necorespunzător,
  deplasările posturale pe distanțe
  mari sau urcarea de
  trepte, care implică efort și
  agravează insuficiența
  respiratorie.

  Este necesară:
  - diminuarea efortului fizic prin
  mijloace auxiliare tehnico-
  mecanice de ridicare și
  transportare a greutăților;
  - asigurarea unor condiții de
  micro și macroclimat corespun-
  zător, fără noxe repiratorii -
  mediu uscat, umed, rece, cu
  variații termice, cu praf
  (pulberi nocive bronho-pulmonare)
  - sprijin, din partea agenților
  economici, pentru monitorizare
  medicală.

  HANDICAP
  GRAV  Lipsește în totalitate sau
  aproape în totalitate capacitatea
  de autoservire și autoîngrijire
  din cauza insuficienței
  respiratorii manifeste/severe
  și complicațiilor secundare
  (CPC), neinfluențate de acțiunile
  recuperatorii particularizate
  structurii respiratorii afectate.

  - Necesită asistent personal.
  - Trebuie să se asigure oxigeno-
  terapia permanentă (dacă este
  cazul).


  Capitolul V FUNCȚIILE SISTEMULUI DIGESTIV, METABOLIC ȘI ENDOCRINI. a. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA UNOR FUNCȚII ALE SISTEMULUI DIGESTIV (DE DIGESTIE, SECREȚIE, ABSORBȚIE-ASIMILAȚIE)*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI** ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - Indicele ponderal │-Denutriție cu │- Sindrom de │-Anemie severă (sub │- Anemie severă
  (starea de nutriție)***; │deficit ponderal │malabsorbție cu │7 gr%Hb); │(sub 7 gr. Hb %)
  -Hemograma (Hb gr%); │între 20-25%; │deficit ponderal │- Dereglări severe │rezistență la
  - Evaluarea malabsorbției:│-Anemie ușoară. │între 25-30%; │de resorbție, │tratament;
  - Proteinemie, │ │-Anemie cu Hb │malabsorbție- │- Stare de cașexie
  - Ionograma, │ │între 7-10 gr%. │malasimilație, cu │(malabsorbție și
  - Glicemie, │ │ │denutriție peste │malasimilație pro-
  - Amilazemie, │ │ │30%; │gresivă și severă)
  - Amilazurie; ├──────────────────┴──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - Ecografie abdominală; │În stenozele esofagiene confirmate │În stenozele │În tumorile
  - Examen radiologic │radiologic, cu manifestările de mai │esofagiene strânse │maligne
  gastroduodeno- │sus care nu se remit complet la │cu gastrostromă; │inoperabile sau
  intestinal; │tratament (dilatații) și necesită │TM gastrice cu │operabile cu
  - Endoscopie eso- │tratament chirurgical. │gastrostromă pentru │recidive loco-
  gastrojejunala │Pentru perioade limitate, până la │alimentație; │regionale sau în
  (eventual cu │recuperare cu restabilirea │TM de colon, rect, │faze de
  biopsie ecoghidată); │tulburărilor de nutriție. │sigmoid și alte │generalizare.
  - Colonosigmoidoscopie; │ │segmente intestinale│
  - Rectoscopie; │ │cu colostomă; │
  - Irigografie; │ │Cancerul pancreatic │
  - CT-RMN; │ │cu rezecții parțiale│
  - Examen histopatologic. │ │sau totale, în │
  │ │tratament de │
  │ │substituție. │
  ──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * Se referă la:– unele tumori maligne ale tubului digestiv, operabile sau neoperabile:– Gastrectomie largă pentru ADK cu gastrostomă;– TM oro-faringo-esofago-gastrice sau ale unor segmente intestinale inoperabile sau în faze de generalizare.– Rezecția unor segmente intestinale pentru TM cu colostomă, anus iliac, sigma anus sau anus contra lateralis (definitive),– pancreatectomie parțială sau totală pentru TM,– stenoze esofagiene strânse, de cauză diversă, care necesită dilatații, esofagoplastii, protezare, gastrostomă pentru alimentație.
  ** Parametrii funcționali se vor selecta în raport de segmentul de tub digestiv afectat, modificările morfologice și biochimice induse, precum și de datele antropometrice în funcție de care se stabilește echilibrul ponderal.
  *** Indicele ponderal ideal se stabilește după formula Lorencz:
  X=A cm-100- (Acm-150)/4, unde Acm = înalțimea individului în cm


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR

  Independența în exercitarea
  activităților profesionale

  Participare fără restricții

  HANDICAP
  MEDIU
  Activități fără efort fizic mare,
  în mediu fără variații de
  temperatură precum și fără
  substanțe toxice digestive,
  în ritm liber.

  - Asigurarea unor locuri de muncă
  fără efort fizic mare, fără
  expuneri la un micro sau
  macroclimat necorespunzător;
  - Asigurarea unor pauze pentru
  hrănire.

  HANDICAP
  ACCENTUAT  - Activități fără efort fizic,
  în mediu fără variații de
  temperatură, precum și fără
  substanțe toxice digestive, în
  ritm liber;
  - Activități care nu impun
  deplasări posturale, mers pe
  plan înclinat.

  - Măsuri de reducere a efortului
  fizic și de evitare a activității
  în mediu nefavorabil, în scopul
  prevenirii agravărilor;
  - Măsuri pentru ajustarea
  mediului ambiant fizic;
  - Regim de muncă adecvat pentru
  asigurarea meselor fracționate;
  - Măsuri igienico-sanitare.

  HANDICAP
  GRAV


  - Necesită ajutor periodic pentru
  igiena corporală, autoservire și
  pentru activitățile de zi cu zi.

  - Necesită asistent personal.
  - Ajutor pentru activitățile
  cotidiene (autogospodărire)
  pentru perioade variabile, în
  funcție de evoluție, agravarea
  structurilor afectate, răspunsul
  la tratament, cooperarea la
  acțiunile medico-sociale de
  recuperare;
  - Asigurarea de pungi speciale
  pentru persoanele cu gastrostomă,
  colostomă.
  I. b. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR HEPATICE*
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI** ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  - Anamneză; │În formele │- În formele │- În formele active │- Ciroze hepatice
  - Examen clinic; │stabilizate sau │moderat active │de hepatite cronice,│(clasa Child Pugh
  - Ecografie abdominală; │persistente, │sau ciroze │cu semnele clinice │C) cu hipertensiune
  - (Ex radiologic │neevolutive, cu │hepatice │specifice (ficat │portală
  esofagian); │hepato- │compensate, │mare/mic, îndurat, │ireductibilă,
  - Ex endoscopic; │splenomegalie │(Child Pugh A) │sau/și │hemoragii
  - CT-RMN; │moderată, fără │fără fenomene de │splenomegalie) cu │digestive repetate
  - Puncție bioptică │semne de │hipertensiune │fenomene de │(rupere de varice
  hepatică; │insuficiență │portală; │hipersplenism, │esofagiene sau prin
  - Ex histopatologic; │hepatică (teste │-Teste paraclinice│ecografie cu │tulburări de crază
  - Hemogramă completă; │biologice în │alterate la nivel │modificări imagisti-│sanguină), cu
  - Indice de protrombină; │limite normale sau│mediu; │ce caracteristice │fenomene de
  - Electroforeză, │slab pozitive, │- Purtător de │și teste biologice │encefalopatie
  imunelectroforeză, │dominant │AgHBs sau AcHVC. │alterate │hepatică, cu
  prezența de anticorpi, │de activitate │ │semnificativ; │episoade de
  - Enzimogramă; │mezenchimală). │ │purtător de AgHBs │insuficiență
  -Bilirubinemie, glicemie, │ │ │sau AcHVC, răspuns │hepatică acută și
  creatininemie; │ │ │parțial sau fără │insuficiență
  -Determinare AcHVC în ser;│ │ │răspuns la acțiunile│hepato-renală;
  -Determinare AgHBs în ser;│ │ │de recuperare. │- Adenocarcinom
  │ │ │ │hepatic sau cancere
  NB. 70-80% dintre │ │ │- Ciroze hepatice, │primitive hepatice
  hepatitele cronice și 40% │ │ │decompensate │cu agravare progre-
  dintre ciroze au │ │ │parenchimatos │sivă și pierdere
  drept cauze VHC. │ │ │sau/și vascular, cu │ponderală continuă.
  │ │ │varice esofagiene │Au pierdută capaci-
  │ │ │(radiologic sau │tatea de autoservi-
  │ │ │endoscopic) cu │re și necesită
  │ │ │semne de │îngrijire permanen-
  │ │ │hipertensiune │tă din partea
  │ │ │portală (circulație │altor persoane.
  │ │ │colaterală sau/și │
  │ │ │ascită) cu frecven- │NB. În transplantul
  │ │ │ță periodică, │hepatic (total sau
  │ │ │reductibilă. │parțial) în primele
  │ │ │(clasa Child Pugh │12 luni, apoi în
  │ │ │B și C) │funcție de bilanțul
  │ │ │ │clinic și parclinic
  │ │ │ │postoperator în
  │ │ │ │dinamică, de
  │ │ │ │eventualele
  │ │ │ │fenomene de
  │ │ │ │respingere și
  │ │ │ │complicații
  │ │ │ │postoperatorii.
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  * Se referă la: afecțiuni cronice hepatice indiferent de etiologie:
  -hepatite cronice și ┐
  > contractate precoce(copilărie adolescenta
  -ciroze hepatice ┘ până la 26 ani)
  -cancer hepatic primar sau secundar,
  -transplant hepatic total sau parțial.
  ** Parametrii funcționali se vor selecta în raport de structurile și funcțiile hepatice afectate și de natura afecțiunii.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR


  Pot desfășura orice activitate
  profesională cu evitarea
  locurilor de muncă care impun
  efort fizic mare și contact cu
  substanțe hepatotoxice.  - Participare fără restricție
  cu evitarea locurilor de muncă
  cu solicitări fizice mari;
  - Asigurarea unor condiții de
  microclimat profesional
  corespunzător, fără factori
  nocivi
  (substanțe hepatotoxice).

  HANDICAP
  MEDIU


  Vor fi orientați sau îndrumați
  profesional spre locuri de muncă
  adecvate, fără solicitări fizice
  și psihice mari, sarcini
  suplimentare, muncă în ture,
  muncă de noapte, în ritm impus,
  precum și într-un mediu
  inadecvat, cu factori toxici.

  Preocupare pentru orientarea
  profesională sau îndrumarea spre
  locuri de muncă fără solicitare
  fizică și psihică mare, ritm
  liber, fără ture de noapte,
  într-un microclimat fără factori
  nocivi (hepatotoxici).

  HANDICAP
  ACCENTUAT


  - Tulburările funcționale de
  intensitate accentuată contrain-
  dică prestarea oricărei
  activități profesionale;
  - Au conservată capacitatea de
  autoservire, autoîngrijire și,
  în mod limitat, pe cea de
  autogospodărire.

  - Necesită sprijin pentru
  efectuarea activităților
  cotidiene care solicită efort
  fizic și deplasări posturale;
  - Sprijin pentru monitorizarea
  medico-socială.


  HANDICAP
  GRAV


  - Lipsește capacitatea de
  prestare a unei activități
  profesionale indiferent de
  nivelul de solicitare și
  condițiile de muncă;
  - Lipsește capacitatea de
  autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire.

  - Necesită asistent personal.
  - Sprijin pentru cooperare la
  monitorizare medicală.
  II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA UNOR FUNCȚII METABOLICE*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ACCENTUATĂ/GRAVĂ
  FUNCȚIONALI**) ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ ACCENTUAT/GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  1. Examene paraclinice: │- În formele cu │─ În formele care │În formele │- În formele cu
  a. -glicemie à-61 jeun, │echilibru │se pot echilibra │dezechilibrate │complicații
  repetate, peste 130 mg/dl;│glicemic cu │din punct de │metabolic, │specifice
  b.-glicemie venoasă după │profil glicemic │vedere glicemic │instabile, cu/fără │(microangiopatice)
  testul de toleranță la │convenabil, fără │- Cu tulburări de │fenomene de │manifeste pe un
  glucoză (dacă este cazul) │complicații │reglare │decompensare │organ țintă sau pe
  de cel puțin 170mg/dl │(funcția renală │simpaticopar- │metabolică (tip │mai multe organe
  (săgeata hiperglicemică) │normală, FO │simpatic │hipoglicemic- │predilecte sau cu
  sau 130mg/dl după 2 ore; │normal, examen │-Hipotensiune │cetocetonic), │microangiopatie
  c.-glicozurie de minimum │neurologic │ortostatică; │necomplicate, │periferică
  5gr la mie în urină din │normal, indici │- Cu complicații │pentru perioada │(artropatia
  24 de ore; │oscilometrici │incipiente │necesară │Charcot-picior
  -examen sumar urină │normali); │microangiopatice, │echilibrării. │diabetic)- în
  (densitate, albumină, │- Necesar de │cu modificări │ │funcție de
  corpi cetonici); │insulină │nesemnificative │ │intensitatea
  -dozare albumină în urină │administrat în │(microalbuminurie │ │tulburărilor
  (dacă este cazul); │două prize. │în repaos dozabilă│ │morfofuncționale.
  -creatinină, uree, acid │ │la efort) │ │
  uric; │ │- Necesar de │ │NB. Pentru
  -examen oftalmologic (FO, │ │insulină │ │evaluare vezi
  AV, câmp vizual); │ │repartizat în trei│ │criteriile
  -examen neurologic; │ │prize. │ │stabilite pentru
  -oscilometrie- eco │ │ │ │afectarea funcției
  Dopller-indice oscilome- │ │ │ │respective
  tric membre inferioare │ │ │ │(funcției vizuale,
  2. Examen clinic │ │ │ │urinare, de
  │ │ │ │mobilitate,
  │ │ │ │statică și
  │ │ │ │locomoție)
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  -----------
  *) Se referă la diabetul zaharat tip I, juvenil sau al adultului tânăr până la 26 ani).
  NB. Diabetul zaharat tip I este o boală metabolică, de cele mai multe ori determinată genetic, cu evoluție cronică stadială, în care lipsa sau scăderea insulinei eficiente determină scăderea glucozei celulare urmată de hiperglicemie care, dacă nu este corectată, antrenează perturbări ale metabolismului lipidic, protidic și ale echilibrului hidro-electrolitic. Aceste perturbări, după o perioadă variabilă, în funcție de o serie de factori favorizanți/determinanți, medico-psiho-sociali, conduc la apariția complicațiilor metabolice, cardiovasculare, oftalmologice, renale, infecțioase.– Cu cât diabetul este depistat la o vârstă mai tânără (copilărie), cu atât prognosticul este mai rezervat
  **) Vor fi selectate și aprofundate investigațiile paraclinice în funcție de echilibrul metabolic și decelarea complicațiilor specifice (microangiopatii cu localizare oculară, renală și plăcută neuro-motorie)
  NB. - Examenele paraclinice de la pct. 1, lit. a, b și c au importanță majoră pentru controlul terapeutic.– Examenul clinic în diabetul tip I necomplicat are importanță minoră.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR


  - Loc de muncă corespunzător,
  cu solicitare energetică redusă
  și psihică medie, în condiții
  ambientale corespunzătoare;
  - Evitarea activității în ture,
  munca de noapte, la înălțime,
  lângă foc, unelte în mișcare,
  siguranța circulației;
  - Ritm liber cu pauze de masă
  pentru administrarea insulinei.
  - Asigurarea unui loc de muncă
  adecvat, în aceeași profesie sau
  îndrumare profesională spre
  activități care nu se desfășoară
  la înălțime, lângă foc, unelte în
  mișcare și care nu impun
  suprasolicitare vizuală;
  - Sunt contraindicate
  activitățile care pot periclita
  siguranța circulației;
  - Asigurarea pauzei de masă
  pentru mese fracționate și
  administrarea necesarului de
  insulină;
  - Monitorizarea medicală la
  Centrul Antidiabetic (CAD)
  pentru urmărirea echilibrului
  metabolic și prevenirea apariției
  complicațiilor specifice.

  HANDICAP
  MEDIU


  NB. Pentru adolescenți, orientarea și formarea profesională pentru
  profesiuni care:
  - nu impun suprasolicitarea analizatorului vizual (activități
  de precizie)
  - impun activități în mediu cald,
  - se desfășoară la înălțime,
  - impun deplasări posturale frecvente,
  - necesită solicitare fizică și psihică intensă.

  HANDICAP
  ACCENTUAT

  Incapacitate tranzitorie de
  desfășurare a oricărei activități
  profesionale pe perioada necesară
  echilibrării metabolice,
  stabilirii necesarului de
  insulină și de hidrați de carbon
  (regim igienodietetic).
  - Ajutor din partea
  familiei pentru respectarea
  regimului alimentar și
  administrarea la timp a
  cantității de insulină;
  - Monitorizare la CAD pentru
  echilibrare și prevenirea
  complicațiilor specifice.

  NB. După echilibrarea
  homeostaziei glicemice,
  îndrumarea sau orientarea
  profesională spre locuri
  de muncă sau profesiuni
  compatibile cu respectarea
  indicațiilor și
  contraindicațiilor prevăzute
  pentru persoanele cu handicap
  ușor și mediu.

  HANDICAP
  GRAV


  Stabilite pentru afectarea
  funcțiilor: vederii, urinare,
  mobilității, staticii și
  locomoției.

  - Vezi capitolele respective;
  - Necesită asistent personal.

  III. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR ENDOCRINE1. Evaluarea gradului de handicap în hiperfuncția hipofizară (tumora hipofizară secretantă de GH - hormon de creștere)*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Examen endocrin: │Încadrare în │-Tumoră │-Tumoră hipofizară │Tumoră hipofizară
  - modificarea fizionomiei;│tablou clinic și │hipofizară oprită │evolutivă, aflată │cu:
  - creșterea de volum a │paraclinic │în evoluție, │în tratament │- sechele
  extremităților; │incomplet, în │spontan sau după │antihormonal │oftalmologice
  - visceromegalie; │tratament │tratament specific│complex sau │grave
  - sindrom clinic tumoral │simptomatic. │(Roentgen terapie,│-Tumoră hipofizară │(cecitate practică
  cerebral; │ │hormonoterapie │recent stabilizată │sau
  - tulburări de metabolism │ │antisecretorie │cu tulburări │absolută) sau
  glucidic (DZ tip II); │ │sau intervenție │hormonale │- tulburări
  - tulburări hormonale │ │chirurgicală); │secundare, parțial │neurologice
  secundare paraclinic; │ │-Fără semne │echilibrate prin │grave sau
  - creștere hormon GH în │ │neurologice sau │tratament │- tulburări
  ser și în LCR; │ │oftalmologice; │substitutiv sau │metabolice
  - CT, RMN și radiografie │ │- Tulburări │-Tumoră hipofizară │grave (cașexie
  de sea turcească - │ │echilibrate prin │oprită în evoluție │hipofizara) care
  tumoră hipofizară în std. │ │tratament │după tratament sau │necesită îngrijire
  I-IV (Hardy); │ │hormonal │spontan, însă cu │permanentă din
  Examen oftalmologic: │ │substitutiv. │sechele │partea altei
  - Tulburări de câmp │ │ │neurologice, │persoane.
  vizual, │ │ │oftalmologice sau │
  - Hemianopsie, │ │ │endocrine │
  - Scotoame; │ │ │accentuate sau │
  Examen neurologic: semne │ │ │-Tumoră hipofizară │
  de hipertensiune │ │ │cu examen │
  intracraniană; │ │ │histopatologic de │
  EEG; │ │ │malignitate, în │
  Examen histopatologic. │ │ │tratament specific │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  ---------
  *) Se referă la acromegalie - tumoră hipofizară secretantă de GH (hormon de creștere) la adult.
  2. Evaluarea gradului de handicap în hipofuncția hipofizară
  a. Nanismul hipofizar*)
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  Clinic și paraclinic: │-Tulburări de │-Tulburări de │- Tulburări de
  - hipotrofie staturală; │gestualitate și │gestualitate - │gestualitate și
  - antropometrie armonioasă; │locomoție ușoare; │locomotorii de │locomotorii accentuate;
  - schelet gracil; │- Talie 1,49-1,40 m; │intensitate medie; │-Talie sub 1,29 m;
  - musculatură hipotrofică; │-Performanțe │- Talie 1,39 -1,30 m; │- Performanțe
  - facies infantil; │intelectuale │-Performanțe │intelectuale
  - dozări hormonale (hormon │normale. │intelectuale │normale;
  GH, gonadotropi, tiroidieni,│ │normale. │-Deficit al hormonilor
  corticotropi); │ │ │hipofizari:
  - măsurătoarea taliei; │ │ │- Gonadotropi=
  - teste psihologice (QI); │ │ │infantilism
  - EKG, tensiune arterială. │ │ │sexual,
  │ │ │- Tireoptropi=mixedem
  │ │ │secundar,
  │ │ │- Corticotropi
  │ │ │= hipotensiune
  │ │ │arterială =
  │ │ │performanță de efort
  │ │ │scăzută.
  │ │ │
  │ │ │NB. Intensitatea
  │ │ │tulburărilor hormonale
  │ │ │asociate se cuantifică
  │ │ │după criteriile
  │ │ │stabilite pentru
  │ │ │afectarea funcției
  │ │ │respective.
  │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  ------------
  *) Se referă la insuficiența hipofizară de GH (hormon de creștere) sau tulburări la nivelul receptorilor periferici prin GH insuficient în perioada de creștere somatică cu hipotrofie staturală armonioasă, prezentând un deficit statural mai mare de 3 derivații standard (3DS) față de media de înălțime pentru generația respectivă de vârstă, uneori asocieri de insuficiență hipofizară pluritropă (panhipopituitarism).

  b. Condrodisplazia*)
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────
  Examen clinic: │În evaluarea deficienței funcționale și a gradului de handicap se
  - Hipotrofie staturală; │vor avea în vedere:
  - Antropometrie dizarmonică;│ - criteriile stabilite pentru afectarea mobilității articulare,
  - Hipotrofia extremităților │ (artropatia condrodisplazică determina tulburări de
  toracale și pelviene; │ realizare a variantelor posturale și a gestualității),
  - Mobilitatea articulațiilor│ - criteriile de înălțime prezentate în insuficiența hipofizară
  scapulohumerale-coxofemurale│ (nanismul hipofizar).
  limitate prin artropatii │
  secundare; │
  Examene paraclinice: - │
  prezentate la nanismul │
  hipofizar. │
  ────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------
  *) Hipotrofie staturală disarmonică prin lipsa receptorilor pentru GH la nivelul cartilajelor de creștere ale extremităților toracale și pelviene, cu artropatii secundare.

  c. Sindrom Sheehan*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Examen endocrin: │Insuficiență │Insuficiență │Insuficiență │Insuficiență
  - semne de hipotiroidie; │hipofizară │hipofizară cu │hipofizară cu │hipofizară severă
  - semne de hipogonadism, │neînsoțită de │complicații │tulburări │cu tulburări
  hipogonadotropi; │complicații. │compensate cu │endocrino-metabolice│endocrine și
  - insuficiență │ │tratament │accentuate, │metabolice grave
  cortico-suprarenală │ │hormonal │necompensate │și complicații
  cronică; │ │substitutiv. │clinic și biologic │cardiovasculare și
  - hipoanabolism care │ │ │sub tratament │neuropsihice care
  poate merge până la │ │ │substitutiv │conduc la
  cașexie; │ │ │complex, asociat │pierderea
  Dozări hormonale │ │ │cu complicații │capacității de
  specifice; │ │ │metabolice │autoîngrijire,
  Examen neurologic; │ │ │(pierdere │autoservire și
  EKG; │ │ │ponderală │autogospodărire.
  Examen psihic. │ │ │progresivă), │
  │ │ │cardiovasculare și │
  │ │ │neuropsihice. │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  -----------
  *) Se referă la insuficiența hipofizară primară (sindrom Sheehan) - afecțiune uni sau, mai frecvent, pluritropă, exprimată prin tulburări clinice și hormonale.
  3. Evaluarea gradului de handicap în insuficiența hipofizară posterioară, prin deficit total/parțial de vasopresină (AVP)*)
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  Clinic și paraclinic: │În formele care │În diabetul insipid │Post tumoral sau
  - Diureza = 3l /24h; │răspund la tratamentul │lezional sau tumoral, │postoperator, rezistente
  - densitate urinară sub │cu vasopresină sau │compensat în tratament │la tratament cu
  1010; │analogi. │substitutiv cu │vasopresină sau analogi,
  - subizostenurie- │ │vasopresină │asociate cu complicații
  osmolaritate │ │(adiuretin). │neurologice și hormonale
  urinară< 300mEq/l │ │ │secundare.
  - -Clearence-ul apei libere │ │ │
  pozitiv; │ │ │
  - proba de sete cu test la │ │ │
  vasopresină (adiuretin) │ │ │
  pozitiv │ │ │
  - în etiologia tumorală; │ │ │
  - investigații hormonale; │ │ │
  - CT, RMN. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  -----------
  *) Sindrom clinic de poliurie, polidipsie cu densitate urinară sub 1010 prin deficit total/parțial de vasopresină (AVP) sau lipsa acțiunii tisulare a AVP.
  4. Evaluarea gradului de handicap în insuficiența tiroidiană*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Clinic: │Hipotiroidismul │Insuficiența │Insuficiența │Insuficiența
  - Metabolic: creștere │subclinic, │tiroidiană clinic │tiroidiană cu │tiroidiană severă
  ponderală, infiltrarea │evidențiat prin │manifestă, în │complicații │cu
  tegumentelor, anemie │dozări hormonale │tratament │persistente │visceralizări - cu
  secundară; │(TSH crescut) fără│hormonal │(cardiovasculare și │complicații
  - Neuropsihic: lentoare │expresie clinică │substitutiv, cu │metabolice) sau │cardiovasculare și
  psihică, frilozitate; │manifestă sau │complicații │leziuni degenerative│neurologice grave,
  - Cardiovascular: │oligosimptomatic, │cardiovasculare │nervoase și │insuficiență
  cardiomiopatie │forme ușoare cu │și │osteoarticulare │cardiacă
  mixedematoasă, │răspuns la │metabolice │neechilibrate sau │congestivă
  insuficiență │substituția │echilibrabile. │sechelare, │ireductibilă,
  cardiacă; │hormonală, în │ │decompensate la │poliserozite,
  - Nanism dizarmonic cu │doze minime. │ │tratament specific. │encefalopatie.
  întârziere mentală │ │ │ │
  (mixedem congenital), │ │ │ │
  dozări hormonale │ │ │ │
  specifice ±gușă; │ │ │ │
  Paraclinic: │ │ │ │
  - T(3), T(4) scăzute, PBI │ │ │ │
  scăzut; │ │ │ │
  - TSH crescut (mixedemul │ │ │ │
  primar); │ │ │ │
  - Șcintigrama tiroidiană │ │ │ │
  (lipsa tiroidei în │ │ │ │
  disgenezia tiroidiană, │ │ │ │
  imagine neomogenă │ │ │ │
  în gușa multinodulară); │ │ │ │
  - RIC scăzut sau absent; │ │ │ │
  - EKG (tulburări de │ │ │ │
  conducere, bradicardie, │ │ │ │
  microvoltaj); │ │ │ │
  - Ecografie cardiacă │ │ │ │
  (cord mărit); │ │ │ │
  - Hb, HT scăzute (anemie │ │ │ │
  secundară); │ │ │ │
  - Radiografie cord-plămân │ │ │ │
  (indice cardio-toracic │ │ │ │
  crescut); │ │ │ │
  - Biochimie: │ │ │ │
  - Hiperlipoproteinemie, │ │ │ │
  - Hipercolesterolemie; │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  ---------
  *) Se referă la:– mixedemul primar cu visceralizare;– mixedemul congenital (disgenezie tiroidiană).

  Sindrom clinic determinat de scăderea cantității de hormoni tiroidieni la nivelul receptorilor celulari ceea ce determină infiltrarea țesuturilor cu consecințele respective, handicapante.5. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcției paratiroidei
  a. Hiperfuncție paratiroidiană*)
  ──────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────────────┬───────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼───────────────────
  Clinic: │Hipercalcemie │Hiperparatiroidism│Hiperparatiroidism │Hiperparatiroidism
  - Leziuni scheletale │serică │operat, cu sechele│operat, forma │cu fracturi
  (osoase), oase │asimptomatică sau │osoase sau renale │osteodistrofică cu │multiple și
  lungi și vertebre: │cu tablou clinic │neevolutive, cu │tulburări │deformări osase cu
  - Fracturi spontane, │oligosimptomatic. │tulburări de │locomotorii │deficiență
  - Osteoporoză cu arii de │ │locomoție și │acentuate prin │locomotorie gravă.
  demineralizare și │ │excreție medie. │deformări osoase │
  - Formarea de chisturi │ │ │și forma │
  osoase; │ │ │nefrolitiazică │
  - Tulburări renale: │ │ │moderată cu IRC │
  poliurie, litiază; │ │ │stadiul de RAF. │
  - Tulburări gastro- │ │ │ │
  intestinale; │ │ │ │
  - Tulburări neuropsihice; │ │ │ │
  Paraclinic: │ │ │ │
  - Calcemie peste 11mg% │ │ │ │
  (repetată); │ │ │ │
  - Calciurie peste │ │ │ │
  400mg%/24h; │ │ │ │
  - Fosfatemie scăzută │ │ │ │
  (sub2,5mg%); │ │ │ │
  - Fosfatază alcalină │ │ │ │
  crescută (în │ │ │ │
  leziuni osoase); │ │ │ │
  - PTH seric (imunodozare) │ │ │ │
  cu nivel crescut în │ │ │ │
  condițiile calcemiei │ │ │ │
  crescute sau normale; │ │ │ │
  - EKG: scurtare │ │ │ │
  interval QT; │ │ │ │
  - Examen radiologic: │ │ │ │
  - Geode osoase sau/și │ │ │ │
  lacune diseminate; │ │ │ │
  - Fracturi, calusuri; │ │ │ │
  - Osteoporoză │ │ │ │
  generalizată; │ │ │ │
  - Litiază renală │ │ │ │
  (nefrocalcinoză); │ │ │ │
  - Ulcer gastric. │ │ │ │
  ──────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴───────────────────

  NB. Pentru evaluarea gradului de handicap mediu, accentuat și grav vezi criteriile stabilite în afectarea funcțiilor osteo-musculo-articulare și ale mișcărilor aferente precum și a funcțiilor urinare.
  -----------
  *) Se referă la hiperparatiroidismul primar (boala Recklighausen), caracterizat prin: secreție excesivă și autonomă de parthormon (PTH) de catre una sau mai multe glande paratiroide (de obicei tumorale), adenoame, care produc:– hipercalcemie serică,– hipofosfatemie,– rezorbție osoasă excesivă.
  b. Hipofuncție paratiroidiană*)

  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  Clinic: │Tetanie latentă │Tetanie cronică cu │Tetanie cronică cu crize
  - Hiperexcitabilitate │(spasmofilie) în │manifestări clinice și │acute frecvente,
  neuromusculară; │tratament specific cu │crize relativ frecvente │neinfluențate de
  - Crize spontane de │manifestări sporadice. │sub tratament specific. │tratament.
  contractură │ │ │
  musculară, localizate pe │ │ │NB. Manifestări mai
  grupuri musculare sau │ │ │rar întâlnite în
  generalizate; │ │ │afectarea primitivă a
  - Crize de contractură │ │ │glandelor paratiroide.
  musculară provocate de │ │ │
  hiperpnee; │ │ │
  - Semne mecanice de │ │ │
  hiperexcitabilitate │ │ │
  neuromusculară │ │ │
  (semnul Chwostek și Weiss │ │ │
  pozitive); │ │ │
  - Tulburări trofice │ │ │
  (cataractă în formele │ │ │
  cronice, îndelungate) │ │ │
  Paraclinic: │ │ │
  - Ca total și/sau ionic │ │ │
  scăzut; │ │ │
  - Mg total și/sau ionic │ │ │
  scăzut; │ │ │
  - EMG pozitiv. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  ---------
  *) Se referă la: hipoparatiroidismul primar (tetanie), caracterizat prin scăderea nivelului sangvin de parathormon (PTH) în urma lezării primitive a glandelor paratiroide.
  6. Evaluarea gradului de handicap în afectarea glandei suprarenale– Insuficiența corticosuprarenală cronică, primară (Boala Addison)*)
  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ MEDIE │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ MEDIU │ ACCENTUAT │ GRAV
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  Clinic: │În forma compensată │- Insuficiență CSR │Insuficiență CSR
  - Astenie, adinamie, │clinic și hormonal, sub │cronică cu │cronică decompensată,
  fatigabilitate; │tratament substitutiv. │decompensări repetate │rezistentă la tratament,
  - Grețuri, vărsături, dureri│ │sau │care necesită îngrijire
  musculare; │ │- Insuficiență CSR │permanentă din partea
  - Scădere ponderală, │ │cronică cu rezerve │altei persoane.
  deshidratare; │ │hormonale labile, │
  - Melanodermie; │ │parțial echilibrate sub │
  - Hipotensiune arterială. │ │tratament sau │
  Paraclinic: │ │- Insuficiență CSR │
  - Dozări hormonale │ │cronică uni sau │
  specifice; │ │bilateral operată, în │
  - Ionogramă: │ │tratament substitutiv │
  - Na^+ scăzut, │ │continuu, până la │
  - K^+ crescut, │ │echilibrare. │
  - Glicemie: hipoglicemie │ │ │
  serică; │ │ │
  - Test stimulare cu ACTH │ │ │
  (cortrosyn) negativ. │ │ │
  ────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────

  --------
  *) Se referă la insuficiența corticosuprarenală primară cronică (CSR), datorită distrugerii ambelor corticosuprarenale (peste 80%), care determină:– scădere hormoni glucocorticoizi;– scădere hormoni mineralocorticoizi;– scădere hormoni androgeni adrenali.
  7. Evaluarea gradului de handicap în insuficiența gonadică
  a. Insuficiența gonadică primară (primitivă)*)
  ──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ UȘOARĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ │ MEDIE
  FUNCȚIONALI ├──────────────────────────┼──────────────────────
  │ HANDICAP UȘOR │ HANDICAP
  │ │ MEDIU
  ──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────
  Sindrom clinic caracterizat prin formarea │Forme clinice cu tablou │Formele clinice cu
  deficitară a testiculelor datorită unor │oligosimptomatic, │tulburări de
  defecțiuni cromozomiale; │compensat prin substituție│dezvoltare musculara
  Disgenezie a tubilor seminiferi │cu hormoni sexoizi, fără │și osteoporoză
  determinate de anomalii ale formulei │scăderea capacității de │sexoiodoprivă cu
  cromozomiale. │efort fizic sau fără │scăderea capacității
  Tablou clinic: │tulburări psihice │de efort fizic și
  - Fenotip masculin; │handicapante. │prin tulburări
  - Aspect enucoid; │ │neuropsihice de
  - Aspect infantil/normal; │ │intensitate medie.
  - Testicule mici; │ │
  - Ginecomastie; │ │
  - Obezitate ±; │ │
  - Deficit intelectual de intensitate │ │
  variabilă Paraclinic: │ │
  - Spermatograma - azoospermie; │ │
  - H. gornadotropi serici crescuți; │ │
  - Testosteron plasmatic scăzut. │ │
  ──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────

  ---------
  *) Se referă la: insuficiența gonadică primitivă, disginezii gonadale (mai frecvent) cu simptomatologie variabilă, în funcție de:– tipul gonadic;– vârsta instalării;– intensitatea insuficienței gonadice;– cauza insuficienței gonadice.
  b. Insuficiența gonadică prin disgenezii gonadale cu fenotip feminin (Sindromul Turner)*)

  ────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ UȘOARĂ │ MEDIE │ ACCENTUATĂ
  FUNCȚIONALI ├────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ UȘOR │ MEDIU │ ACCENTUAT
  ────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────
  Tablou clinic: │- Forme clinice cu │- Forme cu hipotrofie │- Forme clinice cu
  - Hipotrofie staturală │hipotrofie staturală │staturală între 130-139 │hipotrofie staturală
  disarmonică; │între 140-149 cm.; │cm. cu tulb │sub 120 cm,
  - Facies caracteristic; │- Forme fără │locomotorii, de │malformații
  - Organe genitale externe │malformații somatice │realizare a variantelor │cardiovasculare,
  infantile; │handicapante. │posturale și de │scăderea accentuată
  - Infertilitate; │ │prehensiune │a capacității de
  - Malformații somatice: │ │(gestualitate) de │prestație fizică sau
  cardiace, renale, surditate;│ │intensitate medie; │prin tulburări
  - Semne de hipotiroidie. │ │- Forme cu tulburări │neuropsihice
  Tablou paraclinic: │ │funcționale somatice │accentuate.
  - Dozări hormonale │ │(cardiovasculare, │
  specifice; │ │renale) și tulburări │
  - Estradiol plasmatic │ │psihice de intensitate │
  scăzut; │ │medie. │
  - Hormoni gonadotropi │ │ │
  crescuți; │ │ │
  - Glicemie: tulburări de │ │ │
  glicoreglare; │ │ │
  - Examen psihologic: QI │ │ │
  (cel puțin intelect │ │ │
  liminar); │ │ │
  - Audiogramă │ │ │
  (hipoacuzie/surditate). │ │ │
  ├────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────
  │NB: În evaluarea gradului de handicap se vor avea în vedere și:
  │ - Criteriile de la insuficiența hipofizară (antehipofizară);
  │ - Criteriile de la nanismul hipofizar;
  │ - Criteriile de la insuficiența tiroidiană;
  │ - Criteriile prevăzute la afectarea fibrei miocardice;
  │ - Criteriile prevăzute la afectarea funcțiilor mentale (nedezvoltarea
  │ globală a funcțiilor mentale);
  │ - Criteriile prevăzute la afectarea funcțiilor urinare.
  ────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  *) Afecțiune determinată de un deficit al cromozomului X cu cariotip 45Xa, - sindromul Turner (digenezii gonadale cu fenotip feminin).
  8. Evaluarea gradului de handicap în afectarea funcției tiroidiene din proliferările maligne*)
  ──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────
  │ DEFICIENȚĂ │ DEFICIENȚĂ
  PARAMETRI │ ACCENTUATĂ │ GRAVĂ
  FUNCȚIONALI ├──────────────────────────┼──────────────────────
  │ HANDICAP │ HANDICAP
  │ ACCENTUAT │ GRAV
  ──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────
  Clinic: │- În timpul tratamentului │- În formele
  - Glanda tiroidă marită, dură, cu/fără │complex, chirurgical și │inoperabile
  adenopatii sau nodul ferm, tiroidian; │radioizotopic; │sau
  - Ganglioni laterocervicali (palpabili); │- În formele operate cu │- Tratate chirurgical
  - Tablou metabolic consumptiv. │recidive locale sau cu │sau/și izotopic, în
  Paraclinic: │sechele dezechilibrate sub│faze de diseminare
  - Scintigrama tiroidiană (imagini │tratament continuu. │cu metastaze
  neomogene sau lacunare); │ │(pulmonare,
  - RIC - hipocaptare sau valori normale; │ │osoase etc.).
  - Dozări hormonale complementare │ │
  (hiperfuncționalitate); │ │
  - Puncție bioptica tiroidă - examen │ │
  histopatologic; │ │
  - Examen radiografic pulmonar și osos │ │
  pentru formele metastatice. │ │
  ──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────

  ----------
  *) Se referă la:– cancerul tiroidian operat recent sau cu sechele metabolice sau pulmonare, dezechilibrate, sub tratament continuu,– formele inoperabile sau/și tratate chirugical sau/și izotopic în faze de diseminare.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR

  Pot desfășura activități cu
  solicitări fizice de intensitate
  redusă, în poziție predominant
  șezând, care nu necesită variante
  posturale, deplasări posturale,
  într-un micro/macro-climat
  de confort organic.


  Au redusă capacitatea de adaptare
  la efort. Este necesar să se
  diminueze efortul fizic prin:
  - măsuri de adaptare a utilajelor
  la locul de muncă,
  - ajustarea mediului ambiental
  fizic,
  - măsuri tehnico-mecanice de
  ridicare și transport al
  greutăților,
  - măsuri pentru evitarea poziției
  forțate în muncă sau deplasărilor
  posturale pe distanțe mari, pe
  plan înclinat sau urcare pe scări
  În aceste situații trebuie să se
  asigure un mijloc de transport
  adecvat.
  - evitarea sarcinilor
  suplimentare.

  HANDICAP
  MEDIU  HANDICAP
  ACCENTUAT

  HANDICAP
  GRAV

  Au limitată parțial sau total
  capacitatea de a efectua
  activități profesionale.
  - Sprijin pentru compensarea
  pierderii parțiale sau totale a
  capacității de autoîngrijire și
  autogospodărire.
  - Necesită asistent personal;
  - Monitorizare medicală.

  NB. Pentru funcțiile care, pe lângă limitarea capacității de adaptare la efort au și alte disfuncții, de obicei complexe, vezi:
  Criteriile de la afectarea mobilității-locomoției,
  Criteriile de la afectarea funcțiilor mentale, pentru cazurile cu deficiențe prin nedezvoltarea globală intelectuală (pot executa sarcini în raport de nivelul lor de integrare și comportamentul adoptat de familie și comunitate).
  9. Evaluarea gradului de handicap în fenilcetonurie
  Fenilcetonuria (PKU) este o boală metabolică genetică cu transmitere autosomal-recesivă datoratǎ deficitului de fenilalanin-hidroxilază (PAH), cu imposibilitatea organismului de a metaboliza aminoacidul fenilalanina (PHE) din compoziția proteinelor naturale.
  Deși deficitul enzimei PAH este localizat în ficat, principalele leziuni sunt localizate la nivelul creierului și ele s-ar datora efectelor nivelurilor crescute de PHE asupra proceselor celulare. Acestea conduc la tulburări în sinteza proteică, tulburări de mielinizare și furnizare deficitară de neurotransmițători. Deci, efectele clinice majore ale fenotipurilor metabolice se vor exprima prin tulburări în dezvoltarea și funcțiile creierului.
  Tratamentul constă în instituirea unei diete hipoprotidice în primele săptămâni de viață (se consumă anumite fructe și legume în cantități limitate), care presupune cântărirea alimentelor permise și calculul fenilalaninei ingerate la fiecare masă, cu administrarea de substituenți proteici.

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  - Anamneza;
  - fenilalanina serică;
  - EEG**;
  - examen neurologic;
  - examen psihologic;
  - proteinemie.

  Evidențiază:
  Dacă un pacient cu fenilcetonurie nu este tratat sau este tratat neadecvat apar manifestări clinice neuropsihice severe, hipo- și hiper-excitabilitate, convulsii. Cu vârsta, dezvoltarea intelectuală și comportamentală este sever afectată, simptome de paranoia, agresivitate, autism, IQ scăzut, dificultăți în procesarea informației, dificultăți de concentrare și memorare.


  ** În multe din cazuri aspect EEG normal.
  NB. 1. Numai prin dozarea fenilalaninei serice se poate confirma sau infirma diagnosticul de fenilcetonurie.
  2. Respectarea cu strictețe a dietei este obligatorie atât pentru pacienții diagnosticați la naștere, cât și pentru cei cu afectare neurologică pentru conservarea funcționalității creierului (la adulții cu dezvoltare normală) și prevenirea agravării retardului neuro-motor (la adulții cu afectare neurologică).

  NB. Pentru evaluarea gradului de handicap se vor avea în vedere criteriile stabilite pentru afectarea funcțiilor mentale și a funcțiilor osteo-musculo-articulare și a mișcărilor aferente.
  (la 02-04-2018, Punctul III. din Capitolul V a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.070 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 02 aprilie 2018 )


  Capitolul VI FUNCȚIILE UROGENITALEI. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUNCȚIILOR DE FILTRARE ȘI SECREȚIE RENALĂ, DE COLECTARE ȘI STOCARE A URINEI ÎN VEZICA URINARĂ*)

  PARAMETRI
  FUNCȚIONALI
  ────────────────  DEFICIENȚĂ
  UȘOARĂ

  DEFICIENȚĂ
  MEDIE

  DEFICIENȚĂ
  MEDIE/
  ACCENTUATĂ

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ

  DEFICIENȚĂ
  GRAVĂ

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ
  /GRAVĂ

  HANDICAP
  UȘOR
  (IRC Std. I)  ────────────  HANDICAP
  MEDIU
  (IRC Std. II
  faza a)


  ────────────  HANDICAP
  MEDIU/
  ACCENTUAT
  (IRCS Std.
  II faza b)

  ────────────
  În funcție
  de toleranța
  individuală
  a IRC și
  simptomatolo
  gia
  clinică

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  (IRC Std.
  III
  preuremic)

  ────────────  HANDICAP
  GRAV
  (IRC Std. IV
  de uremie
  terminală)

  ────────────  HANDICAP
  ACCENTUAT
  /GRAV
  (IRC Std. V
  de uremie
  depășită)**)
  ────────────  Densitate
  urinară

  <1025

  ≤1022

  <1017

  1010-1011

  ≤1010

  Variabilă

  Uree sanguină
  (mg/dl)


  <50


  <50


  50-100


  >100


  300-500


  <500

  Creatinină
  sanguină(mg/dl)


  Normal


  1.5-2.5


  3-4


  >4.5


  >6


  Variabilă

  Hb gr/dl

  12-15

  12-13

  10-12

  8-10

  8

  Variabilă

  Cl uree (ml/min)

  Normal

  70->26

  26-20

  20-2.5

  7.5-1.2

  Variabilă

  Cl creatinină
  (ml/min)


  120-70


  70->40


  40-30


  40->12


  <7.5


  Variabilă

  Nr nefroni
  funcționali (%)


  100->50


  50->35


  35->25


  25-10


  <10


  <10

  Sumar urină;
  Dozare albumină
  în urină
  CT, RMN,
  cistoscopie;
  Ex.
  histopatologic  Dacă este cazul
  În funcție de structura afectată
  În funcție de structura afectată


  --------
  *) Se referă la:1. Toate afecțiunile cronice renale, congenitale sau dobândite, de etiologie multiplă, cu afectare primară sau secundară renală, localizate la ambii rinichi sau într-unul singur, în caz de rinichi unic congenital sau dobândit.
  De exemplu:– Cauze malformative (agenezie renală unilaterală, hipoplazii renale, rinichi polichistic, rinichi în potcoavă, duplicare ureterală, hidronefroză etc.);– Cauze tumorale;– Hipertensiune arterială renovasculară;– Boli renale sau pielonefrită pe rinichi unic congenital sau chirurgical cu fenomene de IRC.
  Afecțiuni renale cu evoluție progresivă, care au ca expresie funcțională insuficiența renală cronică.2. Rezecția totală a vezicii urinare pentru cancer, cu implantare de uretere (indiferent unde este implantul) - pierderea funcției de colectare și stocare a urinei de către vezica urinară.
  Insuficiența renală cronică evoluează stadial, indiferent de structura afectată și de cauzele ei în 5 stadii.

  Stadii

  Insuficiența funcțională

  Std. I
  - de deplină
  compensare
  - Funcția renală normală în repaos, ușor alterată în condiții
  de suprasolicitare;
  - Homeostazie hidroelectrolitică și acido-bazică normală;
  - Probe funcționale renale normale;
  - Rata de filtrare glomerulară (Clearance-ul creatininei
  endogene)=120-70ml/min
  - Nu există anemie.

  Std. II
  - insuficiența
  renală
  compensată
  a. faza
  poliurică
  b. faza RAF


  - Funcția renală normală în repaos prin intervenția
  mecanismelor compensatorii (hipertrofia funcțională a
  nefronilor restanți, hipertensiune, poliurie compensatorie,
  retenție azotată);
  - Probe funcționale renale puțin sau moderat modificate;
  - Homeostazie modificată moderat (în faza b);
  - Rata de filtrare glomerulară (Clearance-ul creatininei
  endogene)=69-40ml/min
  - Anemie ușoară sau moderată.

  Std. III
  - IRC
  decompensată
  (preuremie)

  - Funcția renală afectată în repaos;
  - Homeostazie constant alterată;
  - Rata de filtrare glomerulară (Clearance-ul creatininei
  endogene)=39-24ml/min
  - Anemie moderată.

  Std. IV
  - de uremie
  terminală  - Funcția renală grav alterată;
  - Homeostazie grav alterată prin creșterea semnificativă a
  produșilor de retenție azotată;
  - Rata de filtrare glomerulară (Clearance-ul creatininei
  endogene)=24-12ml/min
  - Anemie medie sau severă.

  Std. V*)
  - de uremie
  depașită
  Supraviețuirea este asigurată prin mijloace de substituție a
  funcției renale.
  Constantele statice și dinamice renale sunt variabile în
  funcție de metoda de epurare extrarenală:
  - hemodializa (epurare extracorporeală);
  - dializa peritoneală (epurare intracorporeală) sau
  - transplantul renal.

  ---------
  *) Gradul de handicap în stadiul V (uremie depășită) este variabil.
  În evaluare se vor avea în vedere:– eficiența metodelor de epurare extrarenală (grad IRC);– apariția de complicații specifice nefropatiei de fond;– patologia indusă de tehnica de epurare extrarenală.
  În stările post transplant de rinichi:– Handicap grav în primele 12 luni, datorită posibilității de apariție a fenomenelor de respingere, cu reluarea programului de hemodializă;– Ulterior evaluarea gradului de handicap se face în funcție de gradul de restabilire a funcției renale.
  În evaluare se va ține seama și de efectul tratamentului imunosupresor, psihicului și cooperararea pacientului.
  II. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN AFECTAREA FUCȚIILOR UROGENITALE1. Neoplasme urogenitale operate cu recidive locoregionale sau la distanță sau inoperabile, în faze de generalizare.2. Neoplasme mamare inoperabile în faza de generalizare, sau operate cu recidive locale sau/și la distantă.

  DEFICIENȚĂ ACCENTUATĂ/
  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP ACCENTUAT/
  HANDICAP GRAV

  În funcție de apariția recidivelor locoregionale sau determinărilor la
  distanță, precum și de starea de nutriție - obligatorie ancheta socială cu
  obiective precizate de comisie


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  UȘOR

  - Activități fără suprasolicitare
  fizică, într-un microclimat fără
  variații termice (temperaturi
  extreme), umiditate, toxice
  renale, trepidații.

  Sprijin pentru:
  - asigurarea condițiilor de muncă
  (microclimat) adecvate;
  - activitate pe același loc de
  muncă sau, eventual,
  schimbarea locului de muncă;
  În IRC IV și IRC V sprijin
  pentru:
  - activitățile cotidiene, ale
  vieții de zi cu zi;
  - transport la și de la centrul
  de hemodializă;
  - transportul materialelor de
  epurare intracorporeală (de la
  unitatea sanitară la
  domiciliu);
  - suplinirea capacității de
  autoservire sau autoîngrijire
  în cazul complicațiilor induse
  de procedura de epurare sau
  de agravarea structurilor de
  fond.


  La persoanele cu rezecții totale
  de vezică urinară: sprijin pentru
  asigurarea pungilor de colectare
  a urinei și pentru schimbarea lor
  în condiții aseptice
  În general activități
  intelectuale, munci de birou,
  statice sau de colaborare
  (activități la domiciliu).
  - Cu condiția respectării
  programului de hemodializă/
  dializă peritoneală sau /și
  - Cu asigurarea monitorizării
  clinice, paraclinice și
  terapeutice la centrul care
  a efectuat transplantul renal
  sau la unitățile sanitare la
  care sunt în evidență
  persoanele cu dializă peritoneală
  și hemodializă.

  HANDICAP
  MEDIU  HANDICAP
  ACCENTUAT
  În cazul existenței unor
  complicații secundare,
  ineficienței metodei de epurare
  extrarenală sau transplant renal
  nefuncțional - lipsește
  capacitatea de realizare a
  unor activități aducătoare de
  venit și chiar a activităților
  cotidiene de autoîngrijire -
  autogospodărire.
  Idem pentru persoanele cu
  rezecție totală de vezică, cu
  tumuori maligne uro-genitale cu
  recidive loco-regionale sau
  determinări la distantă.

  HANDICAP
  GRAV  Capitolul VII FUNCȚIILE NEURO-MUSCULO-SCHELETICE ȘI ALE MIȘCĂRILOR AFERENTE I. Evaluarea persoanelor cu afectarea mobilității articulațiilor și oaselor în vederea încadrării în grad de handicap*
  Se referă la anomalii și structuri afectate, respectiv la:1. Afecțiuni osteo-articulare congenitale sau contractate precoce (documentele trebuie să releve debutul și evoluția afecțiunii, tratamentele de recuperare efectuate etc.):– bolile constituționale ale oaselor (de exemplu: acondrodisplazia);– malformații (de exemplu: amielia unuia sau mai multor membre, totală ori parțială, toracal sau pelvin, sindactilie - a se vedea capitolul 7.III.1 );– deformări rahitice cu tulburări de postură;– luxație congenitală de șold (unilateral sau bilateral) cu coxartroză secundară și/sau modificări ale coloanei vertebrale, iar formele cu indicație chirurgicală, după realizarea artroplastiei și a adaptării la proteză;– redori și anchiloze congenitale, posttraumatice sau după osteoartrită TBC, redori strânse mono ori bilaterale de șold, genunchi sau combinate, în poziții vicioase, asociate ori nu cu paralizii nervoase;– anchiloze ale coatelor sau umerilor;– pseudartroze (gambă, coapsă, antebraț, braț - neoperabile).2. Hemofilia A și B, boală congenitală care apare la sexul masculin prin deficit de factor VIII (Hemofilia A) și factor IX (Hemofilia B), în formele cu modificări ale mecanicii articulare sau în formele cu anchiloze în poziții vicioase și amiotrofii care împiedică mobilizarea (locomoția) sau/și autoservirea.3. Colagenoze:
  a) poliartrită reumatoidă (PR);
  b) sclerodermia: cu tulburări cutanate specifice, care reduc gestualitatea datorită sclerodactiliei;
  c) dermatomiozita;
  d) lupusul eritematos sistemic;
  e) boala mixtă a țesutului conjunctiv - forme severe, rezistente la tratament.
  4. Afecțiunile articulare degenerative primare sau secundare (posttraumatice, postinfecțioase sau induse de microcristale) în stadiul sever, la nivelul articulațiilor șoldului, bilateral, obiectivate imagistic, fără potențial de recuperare, care determină prin progresia în timp, limitarea mobilității până la anchiloze în poziții vicioase și care împiedică mobilizarea și autoîngrijirea, persoana având un grad înalt de dependență (fotoliu rulant, imobilizat, fără capacitate de autoservire), pot fi încadrate în grad de handicap grav, cu sau fără asistent personal.5. Artropatia psoriazică în formă de spondilită, cu afectare axială prin prinderea coloanei cervicodorsolombare, cu tendință la anchiloză, asociată sau nu cu interesare articulară periferică cu deformarea mâinilor, cu tulburări majore ale gestualității și deplasării, determină deficiența funcțională accentuată.6. Tumori osoase maligne, în primul an de la inițierea chimio- sau radioterapiei specifice și care determină o deficiență funcțională accentuată. Ulterior, evaluarea se realizează luând în considerare prezența recidivelor sau a determinărilor la distanță (cel mai frecvent apar determinări pulmonare), afectarea neurologică sechelară ori existența amputației de membru.7. Leziuni structurale induse de corticoterapia îndelungată (miopatie cortizonică cu atrofia masei musculare în special la nivelul coapselor, accelerarea osteoporozei cu fracturi pe os patologic, ostenecroză ischemică, necroză aseptică de cap femural etc.). Gradul de handicap se evaluează în funcție de intensitatea deficiențelor funcționale, după criteriile prezentate pentru afectarea funcțiilor respective, reversibilitatea și rezistența la tratamentul medicamentos specific.1. Afecțiuni osteoarticulare congenitale sau contractate precoce

  PARAMETRI FUNCȚIONALI


  Examen ortopedie
  Examene radiografice - segment afectat și,
  eventual, contralateral, în funcție de
  limitarea funcțională secundară
  (articulații, coloană vertebrală)
  CT (eventual - în funcție de structura
  afectată)
  Testări biometrice
  Testarea mobilității articulare
  Scale de evaluare a autonomiei: ADL, IADL,
  SOS etc.

  DEFICIENȚĂ MEDIE  HANDICAP MEDIU  - redoare strânsă sau anchiloză de umăr și
  cot, unilaterală, asociată cu tulburări
  neurologice, cu afectarea moderată a
  prehensiunii și manipulației;
  - redoare strânsă sau anchiloză de gleznă,
  bilateral;
  - redoare strânsă sau anchiloză de genunchi
  sau sold, unilateral; - coxartroză
  unilaterală neoperată sau operată recent și
  complicată prin tehnica operatorie.
  Afectările osteoarticulare nu împiedică
  ortostatismul, dar deplasarea pe distanțe
  mari se realizează cu dificultate,
  necesitând dispozitive ortopedice pentru a
  preveni deteriorarea articulațiilor
  supradiacente și/sau controlaterale.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ


  HANDICAP
  ACCENTUAT


  - redoare strânsă sau anchiloză de umăr și
  cot, bilaterală, asociată sau nu cu
  tulburări neurologice, cu limitarea severă
  a prehensiunii și manipulației;
  - redoare strânsă de genunchi sau șold
  bilateral;
  - anchiloză de șold cu redoare strânsă de
  genunchi unilateral;
  - coxartroză bilaterală neoperată sau
  operată, cu decimentarea protezei.
  Afectările osteoarticulare determină
  limitarea parțială sau totală a mobilității
  articulare, necesitând sprijin extern
  pentru menținerea ortostatismului și
  deplasare și o limitare parțială a
  capacității de autoservire.
  Evaluarea persoanei va fi realizată luând
  în considerare și posibila existență a
  deficitelor neurologice secundare, de tip
  paretic/plegic.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ


  HANDICAP GRAV


  Afectări osteoarticulare bilaterale ale
  articulațiilor mari - șold, genunchi - în
  stadiu sever, neoperabile sau cu
  complicații tardive postoperatorii, în
  afara resurselor terapeutice, care
  determină limitarea totală a mobilității
  articulare, necesitând fotoliu rulant
  pentru deplasarea în interiorul sau
  exteriorul locuinței sau imobilizare totală
  și sprijin din partea altei persoane pentru
  autoîngrijire.

  Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap se realizează particularizat în funcție de:– intensitatea tulburărilor de postura sau/și gestualitate;– localizarea unilaterală sau bilaterală a deteriorării (anomaliei);– membrul sau membrele afectate;– consecințele secundare (la articulațiile suprajacentei, coloana vertebrală);– capacitatea respiratorie afectată secundar;– existența tulburărilor neurologice secundare de tip paretic/plegic;– în raport cu gestualitatea și deservirea necesară;– capacitatea de mobilizare cu mijloace protetice, ortetice, mijloace speciale de deplasare;– limitarea prehensiunii și manipulației;– capacitatea de autoservire și autoîngrijire.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  MEDIU  Capacitate funcțională
  afectată, cu limitarea
  moderată a gestualității și
  mersului, dar cu menținerea
  autonomiei personale de
  autoîngrijire  Orientare către activități
  profesionale cu solicitare
  fizică redusă, fără deplasări pe
  distanțe mari sau ridicare de
  greutăți
  Dispozitive ortopedice și
  tratamente de recuperare pentru
  a preveni deteriorarea
  funcționalității articulare

  HANDICAP
  ACCENTUAT


  Locuri de muncă fără
  solicitare posturală sau/și
  gestuală, fără deplasări în
  teren, în funcție de
  structura/structurile
  afectate cu limitările
  funcționale secundare

  - Asigurare de mijloace
  compensatorii (protetice,
  ortetice etc.), adaptate în
  raport cu secvențele muncii
  (pense, cârlige etc.) în raport
  cu membrul sau membrele afectate
  - Mijloace speciale de deplasare
  (scaun rulant, mașini adaptate
  etc.)
  - Adaptarea locuinței și a
  locului de muncă pentru a
  facilita integrarea socială
  - Sprijin pentru activitățile
  cotidiene - instrumentale în
  cazul persoanelor cu deficiențe
  grave
  În funcție de rezultatul
  evaluării complexe, persoana
  poate fi încadrată în grad de
  handicap grav cu asistent
  personal, în situația în care
  are pierdută total capacitatea
  de autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire și necesită
  sprijin permanent, sau grav fără
  asistent personal, atunci când
  necesită sprijin parțial pentru
  unele activități cotidiene.

  HANDICAP GRAV

  2. Hemofilia A și B*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI

  - Examen ortopedie
  - Examene radiografice pe segmente
  afectate, în funcție de limitarea
  funcțională secundară (coloana vertebrală)
  și eventual, contralateral (articulații)
  - Eventual CT/RMN - în funcție de structura
  afectată
  - Testarea mobilității articulare/Testări
  biometrice
  - Spirometrie (în situațiile în care este
  afectată secundar funcția ventilatorie)
  - Examen oscilometric/Examen Eco - Doppler
  - Hemoleucogramă, timp de sângerare, timp
  de protrombină
  - Determinarea factorilor plasmatici ai
  coagulării:
  - factorul VIII sau factorul IX între 2-5%
  - formă clinică medie;
  - factorul VIII sau factorul IX ≤ 1%
  - formă clinică severă.
  Scale de evaluare a autonomiei: ADL, IADL,
  SOS etc.

  DEFICIENȚĂ MEDIE  HANDICAP MEDIU  În formele clinice medii cu sângerări
  minore, cu determinări articulare
  (artropatii necomplicate) reversibile la
  tratamentul antihemofilic periodic

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ


  HANDICAP
  ACCENTUAT **)


  În formele clinice severe cu artropatii
  cronice, cu modificări ale mecanicii
  articulare, care necesită administrări
  repetate de preparate antihemofilice și
  transfuzii frecvente
  În formele cu hemoragii
  intraparenchimatoase și sechele
  morfofuncționale

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ  HANDICAP GRAV
  **)


  În formele clinice severe cu anchiloze în
  poziții vicioase și deformări articulare
  însoțite de amiotrofii cu afectarea
  gestualității, posturii și locomoției,
  atunci când aceste modificări sunt
  ireversibile
  În formele cu hemoragii
  intraparenchimatoase, cu risc vital

  -----
  *) Sindrom hemoragic produs prin deficit de factori plasmatici ai coagulării.
  NOTĂ: În evaluare se va ține seama și de afectarea altor structuri care predispun la sângerare.
  **) Încadrarea în gradul de handicap accentuat, respectiv grav, cu termen de valabilitate permanent se va face la a doua prezentare la evaluare.


  ACTIVITĂȚI - LIMITĂRI

  PARTICIPARE - NECESITĂȚI

  HANDICAP
  MEDIU

  Orice activitate profesională
  într-un loc de muncă fără
  risc de traumatism fizic

  Participare fără restricții, cu
  condiția evitării riscului de
  accidentare

  HANDICAP
  ACCENTUAT
  Activități fără solicitare
  fizică mare sau cu risc de
  traumatizare indiferent de
  intensitate și cauze.
  - Sunt limitate activitățile
  care suprasolicită postura
  ortostatică, deplasările
  posturale prelungite,
  menținerea forțată a unei
  variante posturale și cele în
  mediu cu trepidații.  Sprijin pentru:
  - asigurarea unui loc de muncă
  adecvat care să prevină
  traumatizarea fizică, activarea
  hemartrozei și cronicizării
  artropatiei specifice;
  - facilitarea mobilizării
  (baston, cadru, orteze etc.);
  - monitorizarea activității
  medicale (dispensar,
  administrarea de produse
  antihemofilice, efectuarea de
  transfuzii - în funcție de
  situație).

  HANDICAP GRAV

  Intensitatea tulburărilor
  funcției locomotorii,
  ireversibilă, neinfluențată
  de tratamentul specific
  limitează total sau aproape
  total capacitatea de
  mobilizare, autoservire,
  autoîngrijire și
  autogospodărire.

  În funcție de rezultatul
  evaluării complexe, persoana
  poate fi încadrată în grad de
  handicap grav cu asistent
  personal:
  - în situația în care este
  nedeplasabilă/imobilizată la
  pat;
  - are pierdută total capacitatea
  de autoservire, autoîngrijire și
  autogospodărire.
  În funcție de rezultatul
  evaluării complexe, persoana
  poate fi încadrată în grad de
  handicap grav fără asistent
  personal:
  - necesită sprijin pentru unele
  activități cotidiene;
  - sprijin pentru facilitarea
  deplasării în interiorul sau/și
  exteriorul locuinței în funcție
  de necesități.
  3. Colagenoze
  a) Poliartrită reumatoidă (PR)*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI
  - VSH crescut;
  - Proteina C reactivă crescută;
  - Fibrinogen seric crescut;
  - Electroforeză;
  - Factori reumatoizi prezenți, Ac antiCCP;
  - Examen radiologic: eroziuni, pensări
  spații articulare, subluxații etc.;
  - Ecografie musculoscheletală, RMN
  (situații de excepție);
  - scor DAS 28**);
  - scor HAQ***);
  - scale de evaluare a autonomiei: ADL,
  IADL, SOS etc.

  DEFICIENȚĂ MEDIE
  HANDICAP MEDIU
  În PR stadiul II/III forme moderat active:
  - redoare matinală > 1h;
  - dureri la mobilizarea articulațiilor
  periferice și în repaus;
  - forța de prehensiune redusă;
  - reducerea medie a mobilității articulare;
  - testele de activitate (evoluție)
  pozitive, dar nu obligatoriu
  - modificări radiologice specifice.
  Clasa funcțională II Steinbrocker -
  capacitatea funcțională normală, cu
  excepția handicapului durerii și redorii la
  una sau mai multe articulații.

  DEFICIENȚĂ
  ACCENTUATĂ


  HANDICAP
  ACCENTUAT


  În PR forme severe stadiul III/IV:
  leziuni distructive cartilaginoase sau
  osoase; deformări ale degetelor;
  subluxații; derivații axiale (cubitale ale
  mâinilor); atrofia mușchilor cu afectarea
  prehensiunii; semne radiologice
  caracteristice și de laborator specifice;
  capacitate funcțională limitată;
  autoservire parțial afectată.
  Clasa funcțională III Steinbrocker -
  permite numai o mică parte din ocupațiile
  casnice și autoservire.

  DEFICIENȚĂ GRAVĂ

  HANDICAP GRAV

  În PR gravă stadiul IV:
  leziuni osteoarticulare cu deformări și
  anchiloze (degete, pumni, coate, șolduri,
  genunchi în semiflexie, tibiotarisene cu
  deformarea antepiciorului); limitarea
  aproape totală sau totală a gestualității
  sau/și a posturii și deplasărilor
  posturale; capacitatea de autoservire
  pierdută.
  Clasa funcțională IV Steinbrocker -
  infirmitate importantă - persoana
  imobilizată la pat sau în fotoliu, care nu
  se poate ocupa de propria îngrijire sau o
  face cu foarte mare dificultate.

  -----
  *) Diagnosticul se stabilește în baza criteriilor EULAR/ACR 2010.
  **) Scala DAS28 (Disease Activity Score) măsoară gradul de activitate al bolii și permite o monitorizare a ei. Cuprinde 4 itemi, care se referă la: numărul de articulații dureroase, numărul de articulații cu tumefacție, VSH (unele teste îl înlocuiesc cu CRP) și durerea resimțită, evaluată de la 1 la 10 prin scala VAS. Interpretarea scorului este:– DAS 28 > 5,1 activitate înaltă, DAS28 >3,2-5,1 activitate moderată, DAS28 > 2,6-3,1 activitate scăzută, DAS < 2,6 remisiune.
  ***) Scala HAQ (Healt Assessment Questionnaire = chestionar de evaluare personală) conține 20 de întrebări legate de capacitatea de a desfășura activități zilnice în ultima săptămână (0 = fără dificultăți până la 3 = imposibil de realizat), fiind un factor predictiv pentru progresia bolii, statusul funcțional și capacitatea de muncă. Interpretarea acestei scale este următoarea:– 0-1 dizabilitate ușoară - medie;– 1-2 dizabilitate medie - severă;– 2-3 dizabilitate severă - foarte severă.
  b) Sclerodermia (Scleroza sistemică SS)*)

  PARAMETRI FUNCȚIONALI