ORDONANŢĂ nr. 66 din 24 august 1999 (*actualizată*)
pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
(actualizată până la data de 1 septembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 142 din 4 mai 2004; LEGEA nr. 121 din 5 mai 2005.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  România adera la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.


  Articolul 2

  Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Convenţie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d), şi prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 121 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 12 mai 2005.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Rasvan Ungureanu
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes

  CONVENTIE 05/10/1961