DECIZIE nr. 704 din 24 noiembrie 2017privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 24 noiembrie 2017
  Având în vedere propunerea formulată de președintele Comisiei Naționale de Prognoză, avizată de ministrul finanțelor publice, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.530 din 13 noiembrie 2017,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  Se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de Programare Economică persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 83/2008 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activității de Previziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 2008, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică

  București, 24 noiembrie 2017.
  Nr. 704.

  ANEXĂ

  Lista membrilor Consiliului de Programare Economică
  1. Ion Ghizdeanu - președinte, Comisia Națională de Prognoză2. George Marian Ștefan - asistent universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
  (la 12-02-2019, Punctul 2. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 27 din 12 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 12 februarie 2019 )
  3. Dorin Jula - profesor universitar doctor, Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Management Financiar.
  (la 12-02-2019, Punctul 3. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 27 din 12 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 12 februarie 2019 )
  4. Încetare mandat.
  (la 24-07-2019, Punctul 4. din ANEXĂ a fost modificat de Litera a), ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )
  5. Cristian Florin Ciurlău - conferențiar universitar doctor, Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir», București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate
  (la 26-03-2018, Punctul 5. din ANEXĂ a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 131 din 23 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 26 martie 2018 )
  6. Încetare mandat.
  (la 24-07-2019, Punctul 6. din ANEXĂ a fost modificat de Litera b), ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 24 iulie 2019 )
  7. Leonard Cazan - director științific, Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) 8. Mircea Coșea - profesor universitar doctor, Universitatea Creștină «Dimitrie Cantemir», București
  (la 11-05-2018, ANEXA a fost completată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 197 din 11 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 11 mai 2018 )