HOTĂRÂRE nr. 73 din 5 februarie 2014
privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 12 februarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 74. - Componenţa comisiei prevăzută la art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Bucureşti, 5 februarie 2014.
  Nr. 73.
  ---------