ORDIN nr. 634 din 27 octombrie 1998pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 537/1997
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 4 decembrie 1998
  Ministrul transporturilor,
  în conformitate cu prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 4 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, precum și ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  După articolul 6 din Ordinul nr. 537 din 2 decembrie 1997 pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pentru vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, se introduc articolele 6^1 și 6^2, care vor avea următorul cuprins:

  Articolul 6^1

  Până la data de 31 decembrie 1999 se exceptează de la prevederile art. 3 și 5 autospecializatele ambulanta, achiziționate sau primite cu titlu gratuit de către unități sanitare sau de unități care acorda asistența medicală, de organizații sau asociații cu caracter umanitar, de stat sau private, indiferent de forma lor de funcționare. Omologarea individuală este condiționată de avizul Ministerului Sănătății privind oportunitatea dotării cu autospecializate a persoanelor juridice nominalizate și a existenței amenajărilor specifice categoriei de utilizare, precum și a dovezii ca autovehiculele respective au fost înregistrate în patrimoniul unității.


  Articolul 6^2

  Până la data de 31 decembrie 1999 se exceptează de la prevederile art. 5 autobuzele urbane, achiziționate sau primite cu titlu gratuit de organele administrației publice locale, de regiile autonome sau de societățile comerciale, care au ca obiect de activitate transportul rutier și care efectuează transport rutier urban de persoane.


  Articolul 2

  Registrul Auto Roman - R.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu

  ----------