LEGE nr. 511 din 28 noiembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 4 octombrie 2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Categoriile de activităţi finanţate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexă se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor competente prevăzute la art. 2 alin. (1)."
  2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Armonizarea activităţilor de elaborare şi aplicare unitară a strategiei şi politicilor de stimulare şi promovare a exportului cu strategiile şi politicile sectoriale, precum şi monitorizarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de export, structură organizatorică la nivel naţional, cu caracter public-privat, având în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, structurilor patronale şi profesionale cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 28 noiembrie 2003.
  Nr. 511.
  ────────────────