ORDIN nr. 571 din 19 decembrie 1997
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 19 ianuarie 1998  Ministrul transporturilor,
  în conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 15 zile de la data publicării lui.
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu


  Anexă

  NORMA 19/12/1997