LEGE nr. 27 din 16 martie 2012
pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 20 martie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 121, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
  a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data la care au fost comise;
  b) infracţiunilor prevăzute la art. 174-176 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei."
  2. La articolul 121, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
  "Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii."
  3. La articolul 125, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:
  a) infracţiunilor contra păcii şi omenirii, indiferent de data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
  b) infracţiunilor prevăzute la art. 174-176 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei."
  4. La articolul 125, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
  "Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 2 lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării."


  Articolul II

  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 153, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul:
  a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
  b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei."
  2. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Prescripţia nu înlătură răspunderea penală nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a împlinit termenul de prescripţie, generală sau specială, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii."
  3. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale în cazul:
  a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, indiferent de data la care au fost comise;
  b) infracţiunilor prevăzute la art. 188 şi 189 şi al infracţiunilor intenţionate urmate de moartea victimei."
  4. La articolul 161, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Prescripţia nu înlătură executarea pedepselor principale nici în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrării în vigoare a acestei dispoziţii, nu s-a împlinit termenul de prescripţie a executării."


  Articolul III

  Dispoziţiile art. II intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 16 martie 2012.
  Nr. 27.
  -----