ANEXE din 11 noiembrie 2016
la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora (Anexele nr. 1-4)
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 bis din 28 noiembrie 2016
  Anexa 1

  *Font 7*


                                                   ┌──────────┐
                                                   │ Director │
                                                   └────┬─────┘
                                                        │
                                                        │
               ┌──────────────────────────┬─────────────┴────────────────┬────────────────────────────────────┐
               │ │ │ │
               │ │ │ │
  ┌────────────┴─────────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌──────────┴───────────┐
  │ Serviciul/Biroul Juridic │ │ Serviciul/Biroul │ │ Serviciul Cadastru │ │ Serviciul │
  │Resurse Umane, Secretariat│ │ Economic │ ┌──┤ ├────┐ │Publicitate Imobiliară│
  │ şi Petiţii │ └──────────────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └───────────┬──────────┘
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │
                                                           │ │ │ │
                                                           │ │ │ │
                                                           │ │ │ ┌───────────┴─────────────┐
                                                    ┌──────┴─────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ Birou de Cadastru şi │
                                                    │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Birou/ │ │ Publicitate Imobiliară/ │
                                                    │Compartiment│ │Compartiment│ │Înregistrare│ │Birou Relaţii cu Publicul│
                                                    │ Avize şi │ │Fond Funciar│ │Sistematică │ └─────────────────────────┘
                                                    │ Recepţii │ └────────────┘ └────────────┘
                                                    └────────────┘


  Anexa 2

  REGULAMENT 11/11/2016


  Anexa 3

  *Font 7*
                                        ┌────────────┐
                          ┌─────────────┤ Director ├───────────────┐
                          │ └─────┬──────┘ │
                          v │ v
           ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
           │Serviciul Juridic, Resurse│ │ │ │
           │ Umane şi Relaţii cu │ │ │Serviciul Economic │
           │ Publicul │ │ │ │
           └──────────────┬───────────┘ │ └─────────┬─────────┘
                          │ │ │
                          v │ v
                ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────────┐
                │Biroul Juridic şi│ │ │Biroul Marketing şi│
                │ Resurse Umane │ │ │ Achiziţii Publice │
                └─────────────────┘ │ └───────────────────┘
                                              v
                                        ┌────────────┐
                                        │ Director │
                                        │ Adjunct │
                                        └─────┬──────┘
                                              │
                ┌──────────────────────────┬──┴───────────────────────┬─────────────────────────┐
                v v v v
     ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
     │Serviciul de Cartografie│ │Serviciul Tehnologia│ │ Biroul Suport │ │Serviciul Geodezie şi│
     │ şi Fotogrammetrie │ │ Informaţiei şi │ │ Implementare │ │Cercetare-Dezvoltare │
     └────────────────────────┘ │ Comunicaţiilor │ │Înregistrare Sistematică│ └─────────────────────┘
                                 └────────────────────┘ └────────────────────────┘


  Anexa 4

  REGULAMENT 11/11/2016