HOTĂRÂRE nr. 2.395 din 21 decembrie 2004
privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.270 din 29 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Începând cu luna ianuarie 2005, limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 1.600.000 lei.
  (2) Cuantumul alocaţiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:
  a) 320.000 lei pentru familia cu un copil;
  b) 375.000 lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 428.000 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 480.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
  (3) Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de:
  a) 480.000 lei pentru familia cu un copil;
  b) 556.000 lei pentru familia cu 2 copii;
  c) 642.000 lei pentru familia cu 3 copii;
  d) 722.000 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2004.
  Nr. 2.395.
  -----------