HOTĂRÂRE nr. 983 din 25 august 2005
pentru aprobarea listelor produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export şi la import
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export, prevăzută la alin. (1), se aplică şi operaţiunilor de reexport, de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon în afară teritoriului României, altor operaţiuni efectuate cu parteneri străini care se referă la cumpărări sau vânzări fără atingerea fizica a teritoriului României, celor necomerciale de scoatere în regim definitiv ori temporar în afară teritoriului României, celor de intermediere, de export de asistenţa tehnica, de tranzit internaţional şi de transbordari internaţionale efectuate pe teritoriul României, precum şi operaţiunilor de dezvoltare şi producere în România a produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare.


  Articolul 2

  (1) Se aprobă Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, prevăzută în anexa nr. 2.
  (2) Lista produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la import, prevăzută la alin. (1), se aplică şi operaţiunilor de transmitere de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon din afară teritoriului României, celor necomerciale de introducere în regim definitiv ori temporar din afară teritoriului României, precum şi celor de import de asistenţa tehnica.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 861/2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând produsele şi tehnologiile cu dubla utilizare supuse regimului de control la export şi la import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 şi nr. 598 bis din 2 iulie 2004. Prezenta hotărâre transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.504/2004 din 19 iulie 2004 care modifica şi completează Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 privind instituirea regimului comunitar de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.504/2004 înlocuieşte astfel Regulamentul Consiliului (CE) nr. 149 emis în anul 2003 şi a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L30/2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Valentin Naumescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Control al Exporturilor,
  Liliana Ghervasuc
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Sereş
  Bucureşti, 25 august 2005.
  Nr. 983.


  Anexa 1
  LISTA
  produselor şi tehnologiilor cu dubla utilizare supuse regimului de control la export
  Notă: Termenii în ghilimele sunt termeni definiţi. A se vedea "Definiţiile termenilor din anexe".
  NOTA GENERALĂ LA ANEXA NR. 1
  1. Pentru controlul produselor concepute sau modificate pentru utilizarea militară, se va vedea lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import.
  2. Obiectul controlului conţinut în ANEXA Nr. 1 nu trebuie să înceteze în cazul exportului unor produse care nu se controlează (inclusiv instalaţiile tehnice) dacă una sau mai multe componente, care se supun controlului, sunt elementul principal al produsului şi exista posibilitatea demontarii şi utilizării în alte scopuri.
  N.B.: În judecarea considerarii ca element principal al componentei/componentelor, este necesar a se aprecia factorii de calitate, valoarea şi know-how tehnologic inclus, precum şi alte circumstanţe care pot sa stabilească dacă componenta/componentele care se controlează este (sunt) element principal al produsului.
  3. Produsele menţionate în anexa includ atât produsele noi cat şi cele întrebuinţate.
  NOTA PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARA (NTN)
  (a se citi împreună cu capitolul E din Categoria 0)
  "Tehnologia" asociata nemijlocit unui produs supus controlului din Categoria 0 se controlează în conformitate cu prevederile Categoriei 0.
  "Tehnologia" pentru "dezvoltarea", "producţia", sau "utilizarea" produselor care se controlează rămâne sub control chiar dacă se aplică la produse care nu se controlează.
  Aprobarea pentru export a produselor autorizeaza, de asemenea, exportul către acelaşi utilizator final a necesarului minim de "tehnologie" pentru instalarea, operarea, întreţinerea şi repararea produselor respective.
  Controlul transferului de "tehnologie" nu se aplică informaţiilor din "domeniul public" sau al "cercetării ştiinţifice fundamentale".
  NOTA GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (NGT)
  (a se citi împreună cu capitolul E din Categoriile 1 la 9)
  Exportul "tehnologiei" "necesare" pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor care se controlează în Categoriile 1 la 9, se controlează în conformitate cu prevederile Categoriilor 1 la 9.
  "Tehnologia" "necesară" pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor care se controlează rămâne sub control chiar dacă se aplică la produse care nu se controlează.
  Controlul nu se aplică "tehnologiilor" minim necesare pentru instalarea, operarea, întreţinerea (verificarea) şi repararea produselor care nu se controlează sau al cărui export a fost autorizat.
  N.B.: Aceasta prevedere nu se aplică tehnologiilor specificate la paragrafele 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a şi 8E002.b.
  Controlul transferului de "tehnologie" nu se aplică informaţiilor din "domeniul public", "cercetării ştiinţifice fundamentale" sau informaţiilor minim necesare aplicării de brevete.
  NOTA GENERALĂ PRIVIND SOFTWARE (NGS)
  (Aceasta nota primeaza asupra oricărui control prevăzut în secţiunea D
  a categoriilor de la 0 la 9)
  Categoriile 0 la 9 din lista nu controlează "software"-ul care este:
  a) General disponibil publicului, fiind:
  1. Vândut din stoc în puncte de vânzare cu amănuntul, fără restrictie, prin:
  a. tranzacţii la ghiseu;
  b. tranzacţii comandate prin posta;
  c. tranzacţii electronice; sau
  d. tranzacţii comandate prin telefon; şi
  2. Conceput pentru instalarea de către utilizator fără asistenţa suplimentară din partea furnizorului;
  N.B.: Prevederile paragrafului a. din cadrul Notei Generale privind Software nu anulează controlul "software"-ului menţionat la Categoria 5 - Partea 2 ("Securitatea Informaţiilor").
  b) Din "domeniul public".
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 0 - MATERIALE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE NUCLEARE
  0A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  0A001 "Reactori nucleari", echipamente şi componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:
  a. "Reactori nucleari" capabili sa funcţioneze pentru a menţine o reactie de fisiune în lant autointretinuta şi controlată;
  b. Incinte metalice, sau principalele lor elemente prefabricate, special concepute sau pregătite pentru a conţine zona activa a unui "reactor nuclear", inclusiv partea superioară a vasului sub presiune al reactorului;
  c. Echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru introducerea sau extragerea combustibilului unui "reactor nuclear";
  d. Bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un "reactor nuclear", structurile suport sau de sustinere ale acestora, mecanismele de actionare şi tuburile de ghidare a acestor bare;
  e. Tuburi de presiune special concepute sau pregătite pentru a conţine elementele de combustibil şi agentul primar de răcire într-un "reactor nuclear" la o presiune de regim mai mare de 5,1 MPa;
  f. Zirconiu metalic şi aliaje de zirconiu, sub forma de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul dintre hafniu şi zirconiu, în greutate, este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear";
  g. Pompe de răcire, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a "reactorilor nucleari";
  h. 'Structuri interne ale reactorului nuclear' special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear", inclusiv coloanele suport ale zonei active a reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, sicanele, plăcile grila şi de difuzie;
  Notă: În 0A001.h expresia 'structuri interne ale reactorului nuclear' se referă la toate structurile principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcţii, cum ar fi susţinerea vasului reactor, menţinerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, asigurând protecţia radiologica a vasului reactor şi ghidarea instrumentatiei din zona activa.
  i. Schimbatoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire într-un "reactor nuclear";
  j. Instrumente de detectie şi măsura a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activa a "reactorului nuclear".
  0B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  0B001 Instalaţii de separare a izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" şi ai "materialelor fisionabile speciale", precum şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru acest scop:
  a. Instalaţii special concepute pentru separarea izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" şi ai "materialelor fisionabile speciale", după cum urmează:
  1. Instalaţii de separare în centrifuge cu gaz;
  2. Instalaţii de separare prin difuzie gazoasa;
  3. Instalaţii de separare aerodinamica;
  4. Instalaţii de separare prin schimb chimic;
  5. Instalaţii de separare prin schimb de ioni;
  6. Instalaţii de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS);
  7. Instalaţii de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS);
  8. Instalaţii de separare cu plasma;
  9. Instalaţii de separare electromagnetica;
  b. Centrifuge cu gaz şi ansambluri şi componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz, după cum urmează:
  Notă: în 0B001.b, prin 'material având un raport rezistenta-densitate ridicat' se înţelege unul din materialele următoare:
  a. Oţel maraging având o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare;
  b. Aliaje de aluminiu având o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 460 MPa sau mai mare; sau
  c. "Materiale fibroase sau filamentare" având un "modul specific" mai mare de 3,18 x 10^6 m şi o "rezistenta specifică la tracţiune" mai mare de 76,2 x 10^3 m.
  1. Centrifuge de gaz;
  2. Ansambluri complete de rotori;
  3. Rotori tubulari cilindrici cu o grosime a peretelui egala sau mai mica de 12 mm şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, confectionati din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  4. Inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egala cu 3 mm sau mai mica şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, destinate sa susţină local un tub de rotor sau sa asambleze un anumit număr de tuburi de rotor, confectionate din 'materiale având un raport rezistenta-densitate ridicat';
  5. Sicane cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm destinate a fi montate în interiorul unui tub rotor, confectionate din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  6. Calote superioare şi inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm concepute pentru a putea fi fixate la extremitatile unui tub rotor şi confectionate din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  7. Suporti magnetici constând dintr-un magnet în forma de inel suspendat în interiorul unui lacas fabricat din sau captusit cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" conţinând un fluid amortizor. Magnetul este cuplat la o piesa polara sau la un al doilea magnet fixat pe carcasa superioară a rotorului;
  8. Lagare special concepute, cuprinzând un ansamblu pivot-calota montat pe un amortizor;
  9. Pompe moleculare constând din cilindri care prezintă în interior caneluri elicoidale obţinute prin extrudare sau prelucrare mecanică şi alezare mecanică interioară;
  10. Statoare toroidale pentru motoare multifazice de curent alternativ şi cu histerezis (sau cu reluctanta), cu operare sincrona în vid, într-un domeniu de frecvente de la 600 Hz la 2.000 Hz şi într-un interval de putere de la 50 VA la 1.000 VA;
  11. Incinte/carcase de centrifuge care conţin ansamblul rotor tubular al unei centrifuge cu gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremitati cu prelucrare mecanică de precizie şi fiind confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  12. Dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm concepute pentru extractia UF(6) sub forma de gaz (conţinut într-un recipient din rotorul centrifugei), pe principiul tubului Pitot, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  13. Schimbatoare de frecventa (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregătite pentru a alimenta statoarele motoarelor utilizate în procedeul de imbogatire prin centrifugare cu gaz şi având toate caracteristicile următoare, precum şi componentele special concepute pentru acest procedeu:
  a. Frecventa multifazica de ieşire cuprinsă între 600 Hz şi 2.000 Hz;
  b. Control al frecvenţei mai bun de 0,1%;
  c. Distorsiunea armonica sub 2%; şi
  d. Randament mai mare de 80%;
  c. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasa, după cum urmează;
  1. Bariere de difuzie gazoasa confectionate din materiale metalice, polimerice sau ceramice poroase rezistente la coroziunea UF(6), cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egala cu 5 mm sau mai mica şi pentru configuratii tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai nuc;
  2. Casete de difuzie a gazelor confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare a UF(6) de 1 mc/min sau mai mult şi o presiune de ieşire ce poate atinge 666,7 kPa, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  4. Garnituri de etansare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate în 0B001.c.3 şi concepute pentru o rata de pierdere a gazului tampon mai mica de 1.000 cmc/min;
  5. Schimbatoare de căldură confectionate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel, sau combinatii ale acestor metale sub forma de tuburi teaca, concepute pentru a funcţiona la o presiune inferioară celei atmosferice, cu o rata de pierderi care limitează creşterea presiunii la mai puţin de 10 Pa pe ora în condiţiile unei diferenţe de presiune de 100 kPa;
  6. Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
  d. Echipamente şi componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamica:
  1. Duze de separare constând în canale curbate cu fante, cu raza de curbura mai mica de 1 mm, rezistente la coroziunea UF(6) şi având în interior o lama care separa curgerea de gaz în doua fluxuri;
  2. Tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangentiale comandate de flux (tuburi vortex), confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", cu un diametru cuprins între 0,5 cm şi 4 cm şi un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1 şi prevăzute cu unul sau mai multe canale de admisie tangentiale;
  3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare de 2 mc/min sau mai mult, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" şi garniturile corespunzătoare de etansare a lagarului;
  4. Schimbatoare de căldură realizate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  5. Incinte pentru elementele de separare aerodinamica, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" care pot conţine tuburi vortex sau duze de separare;
  6. Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
  7. Sisteme de separare a UF(6) de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conţinutul de UF(6) la 1 ppm sau mai puţin, incluzând:
  a. Schimbatoare de căldură criogenice şi crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  b. Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  c. Duze de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF(6) de gazul purtător;
  d. Trape pentru incinte de frig pentru UF(6) capabile sa păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
  e. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic:
  1. Coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid având un timp de stationare de 30 secunde sau mai puţin şi rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionate din sau captusite cu sticlă sau materiale plastice de tipul polimeri ai fluorocarbonului);
  2. Contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid, cu un timp de stationare de 30 secunde sau mai puţin, rezistenti la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionati din sau captusiti cu sticlă sau materiale plastice de tipul polimeri ai fluorocarbonului);
  3. Celule pentru reducere electrochimica, rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului de la o stare de valenta la alta;
  4. Echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimica, situate la extremitatea cascadei celulelor de reducere electrochimica, concepute pentru prelevarea U^4+ pe fluxul organic şi, pentru părţile în contact cu fluxul, confectionate din sau captusite cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, fluorocarburi polimerice, sulfat de polifenil, polieter sulfonat şi grafit impregnat cu rasina);
  5. Sisteme de pregătire a alimentarii pentru producerea soluţiilor de clorura de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracţie cu solventi şi/sau schimb de ioni, precum şi celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U^6+ sau U^4+ în U^3+;
  6. Sisteme de oxidare a uraniului de la U^3+ la U^4+;
  f. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:
  1. Rasini schimbatoare de ioni cu reactie rapida, rasini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv şi alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub forma de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluţii de acid clorhidric concentrat şi concepute pentru a obţine timp de injumatatire a vitezei de schimb mai mici de 10 s şi care pot funcţiona la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) şi 473 K (200°C);
  2. Coloane schimbatoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1.000 mm, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) şi capabile sa funcţioneze la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) şi 473 K (200°C) şi la presiuni mai mari de 0,7 MPa;
  3. Sisteme schimbatoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimica sau electrochimica) pentru regenerarea agenţilor chimici de reducere sau de oxidare utilizaţi în cascade pentru intensificarea schimbului de ioni;
  g. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS):
  1. Vaporizatoare de mare putere sau tunuri electronice, destinate a fi utilizate în sistemele de vaporizare a uraniului, cu o putere mai mare de 2,5 kW/cm;
  2. Sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire a creuzetelor;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225.
  3. Sisteme pentru colectarea produselor şi deşeurilor, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
  4. Incinte de module separatoare (containere cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni şi a colectoarelor pentru produse şi deşeuri;
  5. "Laseri" şi sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea funcţiona pe perioade lungi;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 şi 6A205.
  h. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS) sau reactie chimica prin activare laser izotopic-selectiva (CRISLA):
  1. Duze de descărcare supersonica pentru racirea amestecurilor de UF(6) şi a gazelor purtătoare până la 150 K (-23°C) sau mai puţin şi confectionate din "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  2. Colectoare pentru filtrarea produselor din pentafluorura de uraniu [UF(5)], compuse din colectoare sau combinatii de colectoare cu filtru, cu impact sau tip ciclon şi constituite din "materiale rezistente la coroziunea UF(5)/UF(6)";
  3. Compresoare confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" şi garniturile de etansare ale arborilor acestora;
  4. Echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) în UF(6) (gaz);
  5. Sisteme de separare a UF(6) de gazul purtător (de exemplu azot sau argon) cuprinzând următoarele echipamente:
  a. Schimbatoare de căldură criogenice şi crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  b. Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  c. Trape pentru incinte de frig pentru UF(6) capabile sa păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
  6. "Laseri" sau sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea sa funcţioneze pe perioade lungi;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 şi 6A205.
  i. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasma:
  1. Surse de energie cu microunde şi antene pentru producerea sau accelerarea ionilor cu frecventa de ieşire mai mare de 30 GHz şi putere medie de ieşire mai mare de 50 kW;
  2. Bobine de excitatie ionica, de radiofrecventa, pentru frecvente mai mari de 100 kHz şi capabile sa suporte o putere medie mai mare de 40 kW;
  3. Sisteme generatoare de plasma de uraniu;
  4. Sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire ale creuzetelor;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225.
  5. Colectoare pentru produse şi deşeuri, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
  6. Incinte de module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasma de uraniu, a bobinei de excitatie de radiofrecventa şi a colectoarelor de produs şi de deşeuri, confectionate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu oţel inoxidabil);
  j. Echipamente şi componente, special concepute şi pregătite pentru procedeul de separare electromagnetica, după cum urmează:
  1. Surse de ioni unice sau multiple, cuprinzând sursa de vapori, ionizatorul şi acceleratorul de fascicul, confectionate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu grafit, oţel inoxidabil sau cupru) şi capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;
  2. Plăci colectoare de ioni pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogăţit sau saracit, conţinând doua sau mai multe fante sau cavitati, confectionate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu grafit sau oţel inoxidabil);
  3. Incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confectionate din materiale nemagnetice (de exemplu oţel inoxidabil) şi concepute pentru a funcţiona la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;
  4. Piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;
  5. Alimentatoare de mare tensiune pentru surse de ioni, având toate caracteristicile următoare:
  a. Capabile de o funcţionare permanenta;
  b. Tensiunea de ieşire mai mare sau egala cu 20.000 V;
  c. Curent de ieşire mai mare sau egal cu 1 A; şi
  d. Variatii ale tensiunii mai bune de 0,01% pe o perioadă de peste 8 ore;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A227.
  6. Surse de alimentare a magnetilor (putere mare, curent continuu) având toate caracteristicile următoare:
  a. Capabile de o funcţionare permanenta cu un curent de ieşire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egala cu 100 V; şi
  b. Având variatii ale intensitatii curentului sau a tensiunii mai bune de 0,01% pe o perioadă de peste 8 ore.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A226.
  0B002 Sisteme auxiliare, echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru uzinele de separare izotopica specificate în 0B001, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", după cum urmează:
  a. Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF(6) în procesul de imbogatire;
  b. Condensatoare sau trape pentru incinte de frig utilizate pentru extragerea UF(6), în procesul de imbogatire, pentru transferul în vederea încălzirii;
  c. Staţii pentru produse şi deşeuri, în vederea transferului UF(6) în containere;
  d. Staţii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extractia UF(6) din procesul de imbogatire, prin compresie, răcire şi conversia UF(6) la o formă lichidă sau solida;
  e. Sisteme de conducte şi colectoare special concepute pentru manipularea UF(6) în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;
  f. 1. Distribuitoare sau colectoare de vid, având o capacitate de aspirare egala cu 5 mc/min sau mai mare; sau
  f. 2. Pompe de vid special concepute pentru a funcţiona în atmosfera de UF(6);
  g. Spectrometre de masa pentru UF(6)/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF(6) şi prezentând toate caracteristicile următoare:
  1. Rezoluţia unităţii atomice de masa mai mare de 320 amu;
  2. Surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel, sau nichelate;
  3. Surse de ionizare prin bombardare electronică; şi
  4. Sistem colector adaptat pentru analiza izotopica.
  0B003 Uzine de conversie a uraniului şi echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop:
  a. Sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO(3);
  b. Sisteme pentru conversia UO(3) în UF(6);
  c. Sisteme pentru conversia UO(3) în UO(2);
  d. Sisteme pentru conversia UO(2)în UF(4);
  e. Sisteme pentru conversia UF(4) în UF(6);
  f. Sisteme pentru conversia UF(4) în uraniu metalic;
  g. Sisteme pentru conversia UF(6) în UO(2);
  h. Sisteme pentru conversia UF(6) în UF(4);
  i. Sisteme pentru conversia UO(2) în UCl(4).
  0B004 Instalaţii de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu precum şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru aceste scopuri:
  a. Instalaţii de producere a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu, după cum urmează:
  1. Instalaţii de schimb apa-hidrogen sulfurat;
  2. Instalaţii de schimb amoniac-hidrogen;
  b. Echipamente şi componente, după cum urmează:
  1. Turnuri de schimb apa-hidrogen sulfurat, fabricate din oţel carbon de calitate superioară (de exemplu A 516, conform ASTM), cu un diametru cuprins între 6 m şi 9 m, capabile sa funcţioneze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa şi având o adancime de coroziune permisă de 6 mm sau mai mare;
  2. Suflante sau compresoare centrifugale, cu o treapta, la presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz conţinând mai mult de 70% H(2)S) cu un debit de 56 mc/s sau mai mare când funcţionează la presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare şi echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed cu prezenta de H(2)S;
  3. Turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălţime de 35 m sau mai mare, având un diametru cuprins între 1,5 m şi 2,5 m, capabile sa funcţioneze la presiuni mai mari de 15 MPa;
  4. Structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare şi pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  5. Instalaţii de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcţionare egala sau mai mare de 3 MPa, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  6. Analizori cu absorbţie în infrarosu, capabili sa analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentratii ale deuteriului egale sau mai mari de 90%;
  7. Arzatoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogăţit în apa grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  8. Sisteme complete de imbogatire a apei grele, sau coloane concepute în acest scop, pentru imbogatirea apei grele până la nivelul de concentraţie a deuteriului cerut de reactorii nucleari.
  0B005 Instalaţii special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" şi echipamente special concepute pentru acest scop:
  Notă: O instalatie de fabricare a elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" include echipamente care:
  a. Intra în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le proceseaza sau controlează direct fluxul de producţie;
  b. Asigura etansarea materialelor nucleare în interiorul tecii;
  c. Verifica integritatea tecii sau a etansarii; şi
  d. Verifica parametrii finali ai elementelor de combustibil etansat.
  0B006 Instalaţii de retratare a elementelor de combustibil iradiat pentru "reactori nucleari" şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite în acest scop:
  Notă: 0B006 include:
  a. Instalaţii de retratare a elementelor de combustibil nuclear iradiat, inclusiv echipamente şi componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat şi care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare şi a produselor de fisiune;
  b. Maşini de tocat sau de maruntit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocarii sau maruntirii ansamblelor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear iradiat;
  c. Dizolvatoare, rezervoare care asigura condiţii de anticriticitate (de exemplu recipienţi cu diametru mic, inelari sau plati) special concepute sau pregătite pentru disolutia combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură şi coroziune şi care pot fi încărcate şi menţinute în funcţiune prin comanda de la distanta;
  d. Extractoare cu solvent în contracurent şi echipamente de procesare cu schimb de ioni, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalaţiile de retratare a "uraniului natural", a "uraniului saracit" şi a "materialelor fisionabile speciale";
  e. Cuve de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea şi a rezista la acţiunea coroziva a acidului azotic;
  Notă: Cuvele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:
  1. Pereţi sau structuri interne având un echivalent în bor (calculat, pentru toţi constituentii, conform notei de la 0C004) de cel puţin 2%;
  2. Un diametru maxim de 175 mm pentru configuratii cilindrice; sau
  3. O latime maxima de 75 mm pentru o configuratie plata sau inelara.
  f. Instrumente de control, special concepute sau pregătite pentru comanda sau monitorizarea reprocesarii "uraniului natural", "uraniului saracit" şi a "materialelor fisionabile speciale" iradiate.
  0B007 Instalaţii de conversie a plutoniului şi echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:
  a. Sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;
  b. Sisteme de producţie a plutoniului metal;
  0C MATERIALE
  0C001 "Uraniu natural", "uraniu saracit" sau toriu sub forma de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat şi orice alte materiale care conţin una sau mai multe din aceste materiale menţionate.
  Notă: 0C001 nu supune controlului:
  a. Cantităţi de 4 g sau mai puţin de "uraniu natural" sau "uraniu saracit", dacă acestea sunt conţinute într-un instrument de detectie;
  b. "Uraniu saracit" special fabricat pentru următoarele aplicaţii nenucleare civile:
  1. Blindaj (protecţie);
  2. Ambalaj;
  3. Lest cu o masa sub 100 kg;
  4. Contragreutati cu o masa sub 100 kg;
  c. Aliaje cu un conţinut maxim de 5% toriu;
  d. Produse ceramice care conţin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare.
  0C002 "Materiale fisionabile speciale"
  Notă: 0C002 nu supune controlului cantităţi de 4 "grame efective" sau mai puţin, dacă acestea sunt conţinute într-un instrument de detectie.
  0C003 Deuteriu, apa grea (oxid de deuteriu) şi alţi compuşi ai deuteriului, precum şi amestecuri şi soluţii conţinând deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5.000.
  0C004 Grafit de calitate nucleara, având un grad de puritate corespunzător unui conţinut de sau mai mic de 5 ppm 'echivalent în bor' şi o densitate mai mare de 1,5 g/cmc.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C107
  Nota 1: 0C004 nu supune controlului:
  a. Obiecte din grafit cu o masa mai mica de 1 kg, altele decât cele special concepute sau pregătite pentru utilizare într-un reactor nuclear;
  b. Pudra de grafit.
  Nota 2: În 0C004, 'echivalent în bor' (EB) este definit ca suma de EB(z) pentru impuritati [excluzând EB(carbon) deoarece carbonul nu este considerat impuritate] inclusiv bor, în care:
  EB(z)(ppm) = FC x concentraţia elementului Z în ppm;
  unde: FC este factor de conversie, FC - [sigma(z) x A(B)]/[sigma(B) x A(z)]
  unde: sigma(z) şi sigma(B) sunt secţiuni de captura a neutronilor termici (barn) pentru bor şi elementul Z iar A(B) şi A(z) sunt masele atomice ale borului şi elementului Z.
  0C005 Compuşi sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasa, rezistente la coroziunea UF(6) (de exemplu nichel sau aliaje conţinând 60% nichel în greutate, sau mai mult, oxid de aluminiu şi polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) având un grad de puritate de 99,9% sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mica de 10 f2æm - masurata după norma B330 din ASTM - şi un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.
  0D SOFTWARE
  0D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin această categorie.
  0E TEHNOLOGIE
  0E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota privind Tehnologia Nucleara, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin această categorie.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 1 - MATERIALE, PRODUSE CHIMICE, "MICROORGANISME" ŞI "TOXINE"
  1A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  1A001 Componente fabricate din compuşi fluorurati, după cum urmează:
  a. Dispozitive de etansare, garnituri, agenţi de etansare, rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru utilizare în domeniul "aeronavelor" sau în domeniul aerospatial, realizate din mai mult de 50% în greutate din oricare din materialele supuse controlului prin 1C009.b sau 1C009.c;
  b. Polimeri şi copolimeri piezoelectrici fabricati din fluorura de viniliden supuşi controlului prin 1C009.a:
  1. Sub forma de folie sau film; şi
  2. Cu o grosime ce depăşeşte 200 f2æm;
  c. Dispozitive de etansare, garnituri, scaune de supape, rezervoare elastice sau diafragme fabricate din elastomeri cu fluor conţinând cel puţin o grupare de vinileter, special concepute pentru utilizare în domeniul "aeronavelor", aerospatial sau al 'rachetelor'.
  Notă: La 1A001.c, 'rachete' se referă la sistemele de rachete complete şi la sistemele aeriene nepilotate.
  1A002 Structuri sau produse laminate "compozite", având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1A202, 9A010 ŞI 9A110
  a. O "matrice" organică şi fabricate din materiale supuse controlului prin 1C010.c, 1C010.d, sau 1C010.e; sau
  b. O "matrice" din carbon sau metal şi fabricate din:
  1. "Materiale fibroase sau filamentare" din carbon cu:
  a. Un "modul specific" ce depăşeşte 10,15 x 10^6 m; şi
  b. O "rezistenta specifică la tracţiune" ce depăşeşte 17,7 x 10^4 m; sau
  2. Materiale supuse controlului prin 1C010.c.
  Nota 1: 1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate compozite fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" din carbon impregnate cu rasini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru aeronave, a căror dimensiune nu depăşeşte 1 mp.
  Nota 2: 1A002 nu supune controlului produse finite sau semifabricate, special concepute pentru scopuri pur civile după cum urmează:
  a. Produse pentru sport;
  b. Industria de automobile;
  c. Industria de maşini unelte;
  d. Aplicaţii medicale.
  1A003 Produse din substanţe polimerice nefluorurate supuse controlului prin 1C008.a.3, sub forma de film, folie, banda sau panglica având oricare din caracteristicile următoare:
  a. Cu o grosime ce depăşeşte 0,254 mm; sau
  b. Acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanţe magnetice.
  Notă: 1A003 nu supune controlului produsele când sunt acoperite sau laminate cu cupru şi concepute pentru producţia de plăci cu circuite electronice imprimate.
  1A004 Echipamente de protecţie şi detectie şi componente, altele decât cele specificate în listele cu produse militare, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B351 ŞI 2B352.
  a. Masti de gaze, cartuse filtrante şi echipamente de decontaminare pentru acestea, concepute sau modificate pentru protecţia împotriva agenţilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în război" sau agenţi de război chimic (CW), precum şi componente special concepute pentru acestea;
  b. Costume de protecţie, manusi şi încălţăminte special concepute sau modificate pentru protecţie împotriva agenţilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în război" sau agenţi de război chimic (CW);
  c. Sisteme de detectare nucleara, biologica şi chimica (NBC) special concepute sau modificate pentru detectia sau identificarea agenţilor biologici sau materialelor radioactive "adaptate pentru utilizare în război" sau agenţi de război chimic (CW), precum şi componente special concepute pentru acestea.
  Notă: 1A004 nu supune controlului:
  a. Dozimetrele personale pentru monitorizarea radiatiilor;
  b. Echipamentele limitate prin conceptie sau funcţionare la protecţia împotriva accidentelor specifice industriei civile cum ar fi mineritul, lucrările în cariere, agricultura, farmaceutica, medicina, medicina veterinara, protecţia mediului, administrarea deşeurilor sau industria alimentara.
  1A005 Costume blindate de protecţie şi componente special concepute pentru acestea, altele decât cele care sunt produse conform standardelor sau specificatiilor militare sau care au performanţe echivalente cu acestea.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE.
  N.B.: Pentru "materiale fibroase sau filamentare" utilizate în fabricatia costumelor blindate de protecţie, vezi 1C010.
  Nota 1: 1A005 nu supune controlului costumele blindate de protecţie sau îmbrăcămintea de protecţie atunci când însoţesc utilizatorul, în scopul asigurării protecţiei personale.
  Nota 2: 1A005 nu supune controlului costumele blindate de protecţie concepute să asigure numai protecţia frontala, atât împotriva fragmentelor, cat şi împotriva explozivilor proveniţi din incarcaturile explozive non-militare.
  1A102 Componente carbon-carbon pirolizate şi reimpregnate, concepute pentru vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin paragraful 9A004 sau rachete de sondare supuse controlului prin paragraful 9A104.
  1A202 Structuri compozite, altele decât cele supuse controlului prin paragraful 1A002, sub forma de tuburi şi având amândouă caracteristicile următoare:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A010 ŞI 9A110.
  a. un diametru interior cuprins între 75 şi 400 mm; şi
  b. Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" supuse controlului prin 1C010.a sau b sau 1C210.a sau din materiale preimpregnate cu carbon supuse controlului prin 1C210.c.
  1A225 Catalizatori platinati special conceputi sau pregatiti pentru a iniţia reactia de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen şi apa pentru recuperarea tritiului din apa grea sau în producţia de apa grea.
  1A226 Etansari speciale pentru separarea apei grele de apa obişnuită şi având ambele următoarele caracteristici:
  a. Fabricate din tesatura de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacităţii de inmuiere; şi
  b. Concepute pentru a fi utilizate în turnurile de distilare în vid.
  1A227 Ferestre de blindaj antiradiatii de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoarele şi cadrele lor special concepute:
  a. O 'suprafaţa rece' de peste 0,09 mp;
  b. O densitate mai mare de 3 g/cmc; şi
  c. O grosime egala cu 100 mm sau mai mare.
  Nota tehnica:
  În paragraful 1A227, termenul 'suprafaţa rece' se referă la suprafaţa de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiatiei din aplicatia concepută.
  1B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  1B001 Echipamente pentru producţia fibrelor, semifabricatelor, preimpregnatelor sau "compozitelor" supuse controlului prin 1A002 sau 1C010, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B101 ŞI 1B201.
  a. Maşini pentru infasurarea filamentelor, ale căror miscari de pozitionare, infasurare şi rasucire a fibrelor sunt coordonate şi programate după trei sau mai multe axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare";
  b. Maşini pentru aranjarea benzilor sau dispunerea cablurilor de filamente ale căror miscari de aşezare şi pozitionare a benzilor, cablurilor şi foliilor sunt coordonate şi programate în doua sau mai multe axe, special concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" ale celulelor aeronavelor sau 'rachetelor';
  Notă: La 1B001.b, 'racheta' se referă la sistemele de rachete complete şi la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.
  c. Maşini de tesut multidirectionale şi multidimensionale sau maşini de intretesere, inclusiv adaptori şi truse de scule destinate modificărilor pentru teserea, intreteserea sau impletirea fibrelor pentru fabricarea structurilor "compozite";
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile din 1B001.c tehnica de intretesere include şi tricotarea.
  Notă: 1B001.c nu supune controlului maşinile textile nemodificate pentru utilizarile finale de mai sus.
  d. Echipamente special concepute sau adaptate pentru producţia fibrelor de armare, după cum urmează:
  1. Echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (cum ar fi: poliacrilonitril, mătase artificiala, smoala sau policarbosilan) în fibre de carbon sau fibre de carbura de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;
  2. Echipamente pentru depunerea chimica în faza de vapori a elementelor sau compusilor pe substraturi filamentare incalzite, în vederea fabricării fibrelor de carbura de siliciu;
  3. Echipamente pentru extrudere umeda a ceramicilor refractare (cum ar fi oxidul de aluminiu);
  4. Echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conţinând fibre din materiale precursoare în fibre de alumina;
  e. Echipamente pentru producerea preimpregnatelor supuse controlului prin 0C010.e. prin metoda topirii la temperaturi înalte;
  f. Echipamente de verificare nedistructiva capabile sa examineze defectele în trei dimensiuni, folosind tomografia cu ultrasunete sau raze X, special concepute pentru materiale "compozite".
  1B002 Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, pulberilor de aliaje metalice sau materialelor aliate, special concepute pentru evitarea contaminarii şi pentru utilizarea în unul din procesele supuse controlului prin 1C002.c.2.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B102.
  1B003 Scule, matrite, stante sau dispozitive de fixare pentru "formarea superplastica" sau "sudura prin difuzie" a titanului sau aluminiului sau aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea:
  a. Structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospatiale;
  b. Motoarelor pentru "aeronave" sau motoarelor aerospatiale; sau
  c. Componentelor special concepute pentru aceste structuri sau motoare.
  1B101 Echipamente, altele decât cele supuse controlului prin 1B001, componentele şi accesoriile lor special concepute pentru "producţia" de structuri compozite, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B201.
  Notă: Componentele şi accesoriile specificate în paragraful 1B101 cuprind modele, mandrine, matrite, montaje şi scule ce servesc la ebosarea, coacerea, curgerea, sintetizarea sau la asamblarea structurilor compozite, a laminatelor şi a produselor confectionate din acestea.
  a. Maşini pentru infasurarea filamentelor ale căror miscari de pozitionare, de infasurare şi rasucire a fibrelor pot fi coordonate şi programate după trei sau mai mult de trei axe, concepute pentru fabricarea structurilor "compozite" sau a produselor laminate "compozite" din "materiale fibroase sau filamentare", precum şi comenzile de programare şi de coordonare;
  b. Maşini pentru aranjarea benzilor, ale căror miscari de pozitionare şi aşezare a benzilor şi foilor sunt coordonate şi programate după doua sau mai mult de doua axe, concepute pentru realizarea structurilor "compozite" pentru celulele de vehicule aeriene şi de "rachete";
  c. Echipamente concepute sau adaptate pentru "producţia" de "materiale fibroase sau filamentare", după cum urmează:
  1. Echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de tipul poliacrilonitrilice, mătase artificiala sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;
  2. Echipamente pentru depunerea în faza de vapori a elementelor sau compusilor pe substraturi filamentare incalzite;
  3. Echipamente pentru strunjirea pe cale umeda a ceramicilor refractare (de exemplu oxidul de aluminiu);
  d. Echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeţei fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor şi a preformelor supuse controlului prin 9C110.
  Notă: 1B101.d. include role, intinzatori, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere şi matritele aferente.
  1B102 "Echipament de producţie" de pulbere metalică şi componente, altele decât cele supuse controlului prin 1B002, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1B115.b.
  a. "Echipament de producţie" de pulbere metalică utilizat pentru "producţia" în mediu controlat, de materiale sferice sau atomizate supuse controlului prin 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 sau prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare.
  b. Componente special concepute pentru "echipament de producţie" supuse controlului prin 1B002 sau 1B102.a.
  Notă: 1B102 include:
  a. Generatoare cu plasma (arc-electric de înaltă frecventa) folosite pentru obţinerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apa-argon;
  b. Echipament cu impuls electric utilizat pentru obţinerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apa-argon;
  c. Echipament utilizat pentru "producţia" pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizarea topiturii într-un mediu inert (de exemplu azot).
  1B115 Echipamente altele decât cele supuse controlului prin 1B002 sau 1B102, pentru "producţia" de combustibili de propulsie sau a constituentilor lor şi componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. "Echipamente de producţie", pentru "producţia", manipularea şi verificarea în vederea recepţiei de combustibili de propulsie lichizi sau a constituentilor lor supuşi controlului prin 1C011.a, 1C011.b şi 1C111 sau prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare;
  b. "Echipamente de producţie" pentru "producţia", manipularea, amestecarea, conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepţiei de combustibili de propulsie solizi sau a constituentilor lor supuşi controlului prin 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare.
  Notă: 1B115.b nu supune controlului amestecatoare prin dozare, amestecatoare continui sau mori cu energie hidraulica. Pentru controlul amestecatoarelor prin dozare, amestecatoarelor continui şi morilor cu energie hidraulica, vezi 1B117, 1B118 şi 1B119.
  Nota 1: Pentru echipamentele special concepute pentru producţia de produse militare, vezi Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare.
  Nota 2: 1B115 nu supune controlului echipamentele pentru "producţia", manipularea şi testarea carburii de bor.
  1B116 Duze special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliza care se realizează după un tipar, o mandrina, o matrita sau alt suport plecand de la precursori gazosi care se descompun la o temperatura cuprinsă între 1.573 K (1.300°C) şi 3.173 K (2.900°C) şi la o presiune cuprinsă între 130 Pa şi 20 kPa.
  1B117 Amestecatoare prin dozare capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa şi la care temperatura din incinta de amestecare poate fi controlată, precum şi componentele special concepute pentru acestea, având toate caracteristicile următoare:
  a. O capacitate volumetrica de 110 litri sau mai mare; şi
  b. Cel puţin un arbore de amestecare/malaxare montat excentric.
  1B118 Amestecatoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa şi la care temperatura din incinta de amestecare poate fi controlată, precum şi componentele special concepute pentru acestea, având oricare din caracteristicile următoare:
  a. Doi sau mai mulţi arbori la amestecare/malaxare; sau
  b. Un singur arbore de rotaţie care oscileaza şi având dinti/pini de amestecare pe arbore precum şi în interiorul carcasei din camera de malaxare.
  1B119 Mori cu energie hidraulica şi componente special concepute pentru acestea, utilizate pentru macinarea sau sfaramarea substanţelor supuse controlului prin 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare;
  1B201 Maşini pentru infasurarea filamentelor şi echipamentele aferente, altele decât cele menţionate la paragrafele 1B001 sau 1B101, după cum urmează:
  a. Maşini pentru infasurarea filamentelor având toate caracteristicile următoare:
  1. Miscarile de pozitionare, infasurare şi rasucire a fibrelor coordonate şi programate în doua sau mai multe axe;
  2. Special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite (stratificate) din "materiale fibroase sau filamentare"; şi
  3. Capabile de a realiza infasurarea pe rotori cilindrici cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm şi o lungimi de 600 mm sau mai mare;
  b. Comenzi pentru coordonarea şi programarea maşinilor pentru infasurarea filamentelor supuse controlului prin 1B201.a;
  c. Mandrine de precizie destinate maşinilor pentru infasurarea filamentelor supuse controlului prin 1B201.a.
  1B225 Băi de electroliza pentru producţia de fluor, a căror capacitatea de producţie depăşeşte 250 g de fluor pe ora.
  1B226 Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu surse ionice unice sau multiple, capabile sa producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mult.
  Notă: 1B226 cuprinde separatoare:
  a. Capabile de imbogatirea izotopilor stabili;
  b. În care sursele de ioni şi colectorii se afla în interiorul câmpului magnetic şi acele configuratii în care ele sunt exterioare câmpului.
  1B227 Convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unităţi de sinteza a amoniacului în care gazul servind la sinteza (azot şi hidrogen) este extras dintr-o coloana de schimb amoniac/hidrogen la presiune înaltă şi amoniacul sintetizat este reintrodus în aceeaşi coloana.
  1B228 Coloane de distilare criogenica cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:
  a. Sunt concepute pentru a funcţiona la o temperatura interioară de 35 K (-238°C) sau mai puţin;
  b. Sunt concepute pentru a funcţiona la o presiune interioară de la 0,5 la 5 MPa;
  c. Fabricate din:
  1. Oţel inoxidabil din seria 300 cu un conţinut scăzut de sulf şi mărimea grauntelui otelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egala cu 5 sau mai mare; sau
  2. Materiale echivalente care sunt criogenice şi compatibile cu H(2); şi
  d. Au un diametru interior egal cu 1 m sau mai mare şi o lungime efectivă egala cu 5 m sau mai mare.
  1B229 Coloane de schimb apa-acid sulfhidric, cu talere şi 'contactori interiori', după cum urmează:
  Notă: Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele vezi 0B004.
  a. Coloane de schimb apa-acid sulfhidric cu talere, având toate caracteristicile următoare:
  1. Destinate sa funcţioneze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai mare;
  2. Fabricate din oţel carbon având mărimea grauntelui austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egala cu 5 sau mai mare; şi
  3. Cu un diametru de 1,8 m sau mai mare.
  b. 'Contactori interiori' pentru coloane de schimb apa-acid sulfhidric cu talere supuşi controlului prin 1B229.a.
  Nota tehnica:
  'Contactorii interiori' ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent şi sunt fabricate din oţel inoxidabil cu un conţinut de carbon de 0,03% sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapa, talere cu calota şi talere cu turbo-grila.
  1B230 Pompe care circulă soluţiile unui catalizator de amidura de potasiu, diluata sau concentrata în amoniac lichid [KNH(2)/NH(3)], având toate caracteristicile următoare:
  a. Perfect etanse la aer (închise ermetic);
  b. O capacitate mai mare de 8,5 mc/h; şi
  c. Oricare din caracteristicile următoare:
  1. Pentru soluţiile de amidura de potasiu concentrate (1% sau mai mult), funcţionând la o presiune de la 1,5 la 60 MPa; sau
  2. Pentru soluţiile de amidura de potasiu diluate (mai puţin de 1%), funcţionând la o presiune de la 20 la 60 MPa.
  1B231 Instalaţii, uzine sau echipamente pentru tritiu, după cum urmează:
  a. Instalaţii sau uzine pentru producţia, recuperarea, extractia, concentrarea sau manipularea tritiului;
  b. Echipamente pentru instalaţiile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:
  1. Unităţi pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile sa raceasca până la 23 K (-250°C) sau mai puţin, cu o capacitate de extragere a caldurii mai mare de 150 W;
  2. Unităţi de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau de purificare.
  1B232 Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare având toate caracteristicile următoare:
  a. Concepute sa lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (-238°C) sau mai mici; şi
  b. Concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1.000 kg/h sau mai mare.
  1B233 Instalaţii, uzine sau echipamente pentru separarea izotopilor litiului, după cum urmează:
  a. Instalaţii sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;
  b. Echipamente pentru separarea izotopilor litiului după cum urmează:
  1. Coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;
  2. Pompe pentru amalgam de mercur sau litiu;
  3. Băi de electroliza pentru amalgam de litiu;
  4. Evaporatoare pentru soluţii concentrate de hidroxid de litiu.
  1C MATERIALE
  Nota tehnica:
  Metale şi aliaje:
  Dacă nu s-au făcut alte precizări cuvintele 'metale' şi 'aliaje' din 1C001 până la 1C012 se referă la formele brute şi semifabricate, după cum urmează:
  Forme brute:
  Anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate şi bare subtiri), bilete, blocuri, blumuri, brichete, tagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, graunti, granule, lingouri, bulgari, pastile, pudra, rondele, alice, sleburi, regleti, bureti, baghete;
  Forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, gaurite sau perforate):
  a. Materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare şi macinare, de ex: cornier, profile, inele, discuri, praf fulgi, folii şi pelicula, forjate, plăci, pudra, presate şi matritate, benzi, sarme (inclusiv sarme pentru sudura, bare şi sarma rasucita) oţel profilat, table, ţevi şi tuburi (inclusiv ţevi rotunde, patrate sau ambutisate), sarma trasa sau extrădată;
  b. Material turnat produs prin turnare în nisip, cochila, sau alte tipuri de matrite, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, şi forme realizate prin metalurgia pulberilor.
  Obiectul controlului nu trebuie să înceteze la exportul formelor nelistate pretinse a fi produse finite, dar reprezentând în realitate forme brute sau forme semifabricate.
  1C001 Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanti de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinseca, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C101.
  a. Materiale pentru absorbtia frecventelor care depăşesc 2x10^8 Hz, dar mai mici de 3 x 10^12 Hz;
  Nota 1: 1C001.a nu supune controlului:
  a. Absorbanti de tip fir de par realizaţi din fibre naturale sau sintetice, fără incarcatura magnetica, pentru a asigura absorbtia;
  b. Absorbanti fără pierderi magnetice şi a căror suprafaţa incidenţa are o formă neplana, incluzând piramide, conuri, prisme, suprafeţe spiralate;
  c. Absorbanti plani, având toate caracteristicile următoare:
  1. Fabricati din oricare din următoarele:
  a. Materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conţinut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianti, care produc mai mult de 5% ecou faţă de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depăşeşte ±15% din frecventa centrala a energiei incidente şi care nu sunt capabile sa reziste la temperaturi ce depăşesc 450 K (177°C); sau
  b. Materiale ceramice care produc mai mult de 20% ecou faţă de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depăşeşte ±15% faţă de frecventa centrala a energiei incidente şi care nu sunt capabile sa reziste la temperaturi ce depăşesc 800 K (527°C);
  Nota tehnica:
  Mostrele pentru testul de absorbţie pentru 1C001.a, Note: 1.c.1, trebuie să fie un patrat cu latura de cel puţin 5 lungimi de unda ale frecvenţei centrale şi plasat într-un camp la distanta faţă de elementul radiant.
  2. Cu rezistenta la tracţiune mai mica de 7 x 10^6 N/mp; şi
  3. Cu rezistenta la compresiune mai mica de 14 x 10^6 N/mp;
  d. Absorbanti plani fabricati din ferita sinterizata, cu:
  1. O greutate specifică ce depăşeşte 4,4; şi
  2. O temperatura maxima de lucru de 548 K (275°C).
  Nota 2: Nici una din prevederile Notei 1 din 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigura absorbtia atunci când sunt conţinute în vopsea.
  b. Materiale pentru absorbtia frecventelor care depăşesc 1,5 x 10^14 Hz, dar mai mici de 3,7 x 10^14 Hz şi opace la lumina vizibila;
  c. Materiale polimerice cu conductivitate intrinseca, cu o 'conductivitate electrica de volum' mai mare de 10.000 S/m (Siemens/m) sau cu o 'rezistivitate de suprafaţa' mai mica de 100 ohmi/mp, bazate pe oricare din următorii polimeri:
  1. Polianilina;
  2. Polipirol;
  3. Politiofen;
  4. Poli fenilen-vinilen; sau
  5. Poli tienilen-vinilen.
  Nota tehnica:
  'Conductivitatea electrica de volum' şi 'rezistivitatea de suprafaţa' se determina conform ASTM D-257 sau standardelor naţionale echivalente.
  1C002 Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C202.
  Notă: 1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate pentru acoperirea substraturilor.
  Nota tehnica:
  1. Aliajele metalice din 1C002 sunt aliajele care conţin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.
  2. Durata de serviciu până la rupere trebuie să fie masurata conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naţionale echivalente.
  3. Rezistenta la oboseala trebuie masurata conform standardului ASTM E-606. 'Metoda Recomandată pentru Testarea Rezistentei la Oboseala cu Amplitudine Constanta' sau standardelor naţionale echivalente. Încercarea trebuie să fie axiala, cu un raport mediu al eforturilor egal cu 1 şi un factor de concentrare a solicitării K(t) egal cu 1. Tensiunea medie se obţine impartind diferenţa dintre tensiunea maxima şi minima la tensiunea maxima.
  a. Aluminuri, după cum urmează:
  1. Aluminuri de nichel conţinând între 15 şi 38% în greutate aluminiu şi cel puţin un element de aliere adiţional;
  2. Aluminuri de titan conţinând 10% în greutate sau mai mult aluminiu şi cel puţin un element de aliere adiţional;
  b. Aliaje metalice, după cum urmează, fabricate din materiale supuse controlului prin 1C002.c.:
  1. Aliaje de nichel având:
  a. O durata de serviciu până la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 923 K (650°C) la o tensiune de 676 MPa; sau
  b. O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 823 K (550°C) la o tensiune maxima de 1.095 MPa;
  2. Aliaje de niobiu având:
  a. O durata de serviciu până la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 1.073 K (800°C) la o tensiune de 400 MPa; sau
  b. O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 973 K (700°C) la o tensiune maxima de 700 MPa;
  3. Aliaje de titan având:
  a. O durata de serviciu până la rupere de 10.000 ore sau mai mare la 723 K (450°C) la o tensiune de 200 MPa; sau
  b. O rezistenta la oboseala de 10.000 cicluri sau mai mare la 723 K (450°C) la o tensiune maxima de 400 MPa;
  4. Aliaje de aluminiu cu o rezistenta de rupere prin tracţiune de:
  a. 240 MPa sau mai mare la 473 K (200°C); sau
  b. 415 MPa sau mai mare la 298 K (25°C);
  5. Aliaje de magneziu având:
  a. O rezistenta de rupere la tracţiune de 345 MPa sau mai mare; şi
  b. O viteza de coroziune mai mica de 1 mm/an în clorura de sodiu, soluţie apoasa 3%, masurata în conformitate cu ASTM G-31 sau cu standardele naţionale echivalente;
  c. Pulberi din aliaje metalice sau material granulat, având toate caracteristicile următoare:
  1. Fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziţie:
  Nota tehnica:
  X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.
  a. Aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbina, adică cu mai puţin de trei particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricaţie) mai mari de 100 f2æm la 10^9 particule de aliaj;
  b. Aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Şi-X sau Nb-X-Şi, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);
  c. Aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);
  d. Aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau
  e. Aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);
  2. Fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:
  a. "Atomizare în vid";
  b. "Atomizare în gaz";
  c. "Atomizare centrifuga";
  d. "Calire rapida";
  e. "Calire pe cilindru" şi "pulverizare";
  f. "Extracţie în stare topita" şi "pulverizare"; sau
  g. "Aliere mecanică" şi
  3. Capabile pentru formarea materialelor supuse controlului prin 1C002.a. sau 1C002.b.
  d. Materiale aliate, având toate caracteristicile următoare:
  1. Fabricate din oricare din sistemele de compoziţie supuse controlului prin 1C002.c.1.;
  2. Sub forma de fulgi, panglica sau baghete subtiri nepulverizate; şi
  3. Produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:
  a. "calire rapida";
  b. "calire pe cilindru"; sau
  c. "extracţie în stare topita".
  1C003 Metale magnetice, de orice tip şi sub orice formă, având una din următoarele caracteristici:
  a. Permeabilitate relativă iniţială de 120.000 sau mai mare şi o grosime de 0,05 mm sau mai mica;
  Nota tehnica:
  Măsurarea permeabilitatii iniţiale trebuie să se facă pe materiale recoapte complet.
  b. Aliaje magnetostrictive având oricare din caracteristicile următoare:
  1. O magnetostrictiune de saturatie mai mare de 5 x 10^-4; sau
  2. Un factor de cuplare magnetomecanica (k) mai mare de 0,8; sau
  c. Benzi de aliaj amorf sau 'nanocristaline', având toate caracteristicile următoare:
  1. O compoziţie având minimum 75% în greutate fier, cobalt sau nichel;
  2. O inductie magnetica de saturatie [B(s)] de 1,6 T sau mai mare; şi
  3. Oricare din următoarele:
  a. O grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mica; sau
  b. O rezistivitate electrica de 2 x 10^-4 ohm cm sau mai mare;
  Nota tehnica:
  Materialele 'nanocristaline' din 1C003.c. sunt acele materiale care au o granulatie cristalina, determinata prin difractie cu raze X, de 50 nm sau mai mica.
  1C004 Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram având o "matrice" pe bază de fier, nichel sau cupru, prezentând toate caracteristicile următoare:
  a. O densitate ce depăşeşte 17,5 g/cmc;
  b. O limita de elasticitate ce depăşeşte 880 MPa;
  c. O rezistenta la rupere prin tracţiune ce depăşeşte 1.270 MPa; şi
  d. O elongatie ce depăşeşte 8%.
  1C005 Conductoare "compozite" "superconductoare" cu lungimi ce depăşesc 100 m sau cu mase ce depăşesc 100 g, după cum urmează:
  a. Conductoare "compozite" "superconductoare" multifilament conţinând unul sau mai multe filamente de niobiu-titan:
  1. Încorporate într-o "matrice", alta decât o "matrice" de cupru sau "matrice" mixtă pe bază de cupru; sau
  2. Având o arie a secţiunii transversale mai mica de 0,28 x 10^-4 mmp (6 f2æm în diametru pentru filamente circulare);
  b. Conductoare "compozite" "superconductoare" constând din unul sau mai multe filamente "superconductoare", altele decât niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:
  1. O "temperatura critica" la inductie magnetica zero ce depăşeşte 9,85 K (-263,31°C), dar mai mica de 24 K (-249,16°C);
  2. O arie a secţiunii transversale mai mica de 0,28 x 10^-4 mmp; şi
  3. Rămân în stare "superconductoare" la o temperatura de 4,2 K (-268,96°C) când sunt expuse la un camp magnetic corespunzător unei inductii magnetice de 12 T.
  1C006 Fluide şi materiale de lubrifiere, după cum urmează:
  a. Fluide hidraulice conţinând ca ingredienti principali oricare din următoarele materiale sau compuşi:
  1. Uleiuri sintetice pe bază de silicohidrocarburi, având toate caracteristicile următoare:
  Nota tehnica:
  Pentru 1C006.a.1, uleiurile pe bază de silicohidrocarburi conţin exclusiv siliciu, hidrogen şi carbon.
  a. Temperatura de aprindere mai mare de 477 K (204°C);
  b. Punct de congelare de 239 K (-34°C) sau mai mic;
  c. Indice de viscozitate de 75 sau mai mare; şi
  d. Stabilitate termica la 616 K (343°C); sau
  2. Clorofluorocarburi, prezentând toate caracteristicile următoare:
  Nota tehnica:
  Pentru 1C006.a.2, clorofluorocarburile conţin exclusiv carbon, fluor şi clor.
  a. Fără punct de aprindere;
  b. O temperatura de autoaprindere ce depăşeşte 977 K (704°C);
  c. Punct de congelare de 219 K (-54°C) sau mai mic;
  d. Indice de viscozitate de 80 sau mai mare; şi
  e. Punct de fierbere de 473 K (200°C) sau mai mare;
  b. Materiale lubrifiante care conţin ca ingredienti principali, unul din următoarele materiale sau compuşi:
  1. Eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen, sau amestecurile lor conţinând mai mult de doua funcţiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau
  2. Fluide pe bază de silicon fluorurat cu o viscozitate cinematica mai mica de 5.000 mmp/s (5.000 centistokes) masurata la 298 K (25°C);
  c. Fluide de amortizare sau de flotatie cu o puritate ce depăşeşte 99,8%, conţinând mai puţin de 25 de particule cu dimensiuni de 200 microni sau mai mari la 100 ml şi fabricate din cel puţin 85% din oricare din următorii compuşi sau materiale:
  1. Dibromtetrafluoroetan;
  2. Policlorotrifluoroetilena (numai varietatile uleioase şi ceroase); sau
  3. Polibromtrifluoroetilena;
  d. Fluide de răcire electronică cu fluorocarbon, având toate caracteristicile următoare:
  1. Conţinând 85% din greutate sau mai mult din oricare din următoarele, sau amestecuri ale acestora:
  a. Forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazina sau perfluoroalifatic-eter;
  b. Perfluoroalchilamine;
  c. Perfluorocicloalcani; sau
  d. Perfluoroalcani;
  2. Densitate la 298 K (25°C) de 1,5 g/ml sau mai mult;
  3. În stare lichidă la 273 K (0°C); şi
  4. Conţinând 60% sau mai mult din greutate fluor.
  Nota tehnica:
  Pentru 1C006:
  a. Temperatura de aprindere se determina prin Metoda Cleveland în vas deschis conform ASTM D-92 sau standardelor naţionale echivalente;
  b. Punctul de curgere se determina prin metoda descrisă în ASTM D-97 sau în standardele naţionale echivalente;
  c. Indicele de viscozitate se determina prin metoda descrisă în ASTM D-2270 sau în standardele naţionale echivalente;
  d. Stabilitatea termica se determina prin metoda următoare sau conform standardelor naţionale echivalente;
  O cantitate de 20 ml din fluidul de încercat se introduce într-o camera de oţel inoxidabil tip 317 de 46 ml, care conţine câte o bila cu diametrul (nominal) de 12,5 mm confectionata din următoarele materiale: oţel de scule M-10, oţel 52.100 şi bronz naval (60% Cu, 39% Zn, 0,75% Sn).
  Camera se purjeaza cu azot, se etanseaza la presiunea atmosferica şi se ridica temperatura la 644±6 K (371±6°C) unde se menţine la acest nivel timp de 6 ore.
  Proba se va considera stabilă termic dacă la terminarea incercarii descrise mai sus sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
  1. Pierderea de greutate a fiecărei bile este mai mica de 10 mg/mmp din suprafaţa bilei;
  2. Modificarea viscozitatii iniţiale determinata la 311 K (38°C) este mai mica de 25%; şi
  3. Indicele total acid sau bazic este mai mic de 0,40;
  e. Temperatura de autoaprindere se determina prin metoda descrisă în ASTM E-659 sau prin standardele naţionale echivalente.
  1C007 Materiale pe baza ceramica, materiale ceramice non- "compozite", materiale "compozite" cu "matrice" ceramica şi materiale precursoare, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C107.
  a. Materiale pe bază de boruri simple sau complexe de titan având impuritati metalice totale, exclusiv adaosuri intenţionate, mai mici de 5.000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egala sau mai mica de 5 f2æm şi maximum 10% din particule mai mari de 10 f2æm;
  b. Materiale ceramice non- "compozite" în stare bruta sau semifabricata, compuse din boruri de titan cu o densitate de 98% sau mai mare din densitatea teoretică;
  Notă: 1C007.b. nu supune controlului abrazivele.
  c. Materiale "compozite" ceramica-ceramica cu "matrice" din sticlă sau oxid şi armate cu fibre având toate caracteristicile următoare:
  1. Fabricate din oricare din materialele următoare:
  a. Şi-N;
  b. Şi-C;
  c. Şi-Al-O-N; sau
  d. Şi-O-N; şi
  2. Având o rezistenta specifică la rupere care depăşeşte 12,7 x 10^3 m;
  d. Materiale "compozite" ceramica-ceramica cu sau fără o faza metalică continua, conţinând particule, faze fin dispersate din orice material fibros sau de tip filiform, în care carburile sau nitrurile de siliciu, zirconiu sau bor formează "matricea";
  e. Materiale precursoare (adică materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale) pentru producerea oricărei sau oricăror faze ale materialelor supuse controlului prin 1.C007.c, după cum urmează:
  1. Polidiorganosilani (pentru producerea carburii de siliciu);
  2. Polisilazani (pentru producerea nitrurii de siliciu);
  3. Policarbosilazani (pentru producerea ceramicilor cu componente de siliciu, carbon şi azot);
  f. Materialele "compozite" ceramica-ceramica cu un oxid sau cu "matrice" de sticlă armata cu fibre continue din oricare din sistemele următoare:
  1. Al(2)O(3); sau
  2. Şi-C-N.
  Notă: 1C007.f nu supune controlului "compozite" conţinând fibre din aceste sisteme cu rezistenta la rupere mai mica de 700 MPa la 1.273 K (1.000°C) sau fibre cu rezistenta la fluaj mai mare de 1% deformatie de fluaj la sarcina de 100 MPa şi 1.273 K (1.000°C) pentru 100 de ore.
  1C008 Substanţe polimerice nefluorurate, după cum urmează:
  a. 1. Bismaleimide;
  2. Poliamide-imide aromatice;
  3. Poliimide aromatice;
  4. Polieterimide aromatice având o temperatura de tranzitie în stare de sticlă [T(g)] mai mare de 513 K (240°C) masurata prin metoda uscata descrisă în ASTM D 3418;
  Notă: 1C008.a. nu supune controlului pulberile de turnare sau formele de turnare, nefuzibile prin compresie.
  b. Copolimeri termoplastici de cristale lichide având o temperatura de deformare la cald mai mare de 523 K (250°C) conform ASTM D-648, metoda A, sau standardelor naţionale echivalente, cu o sarcina de 1,82 N/mmp şi compuşi din:
  1. Oricare din următoarele:
  a. Fenilena, bifenilena sau naftalena; sau
  b. Fenilena, bifenilena sau naftalena substituite cu metil, terţ-butil sau fenil; şi
  2. Oricare din următorii acizi:
  a. Acid tereftalic;
  b. Acid 6-hidroxi-2-naftoic; sau
  c. Acid 4-hidroxibenzoic;
  c. Poliarilen-eter-cetone, după cum urmează:
  1. Polieter eter cetona (PEEK);
  2. Polieter cetona cetona (PEKK);
  3. Polieter cetona (PEK);
  4. Polieter cetona eter cetona cetona (PEKEKK)
  d. Poliarilen cetone;
  e. Sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinatii ale acestora;
  f. Polibifenilenetersulfona.
  Nota tehnica:
  Temperatura de tranzitie în stare de sticlă [T(g)] pentru materialele supuse controlului prin 1C008 este determinata utilizând metoda uscata descrisă în ASTM D 3418.
  1C009 Compuşi fluorurati neprelucrati, după cum urmează:
  a. Copolimeri de fluorura de viniliden având 75% sau mai mult o structura cristalina beta fără alungire;
  b. Polimide fluorurate conţinând 10% sau mai mult din greutate fluor combinat;
  c. Elastomeri de fosfazen fluorurat conţinând 30% sau mai mult din greutate fluor combinat.
  1C010 "Materiale fibroase sau filamentare" care pot fi folosite în structuri sau produse laminate "compozite" cu "matrice" organică, metalică sau de carbon, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C210.
  a. "Materiale fibroase sau filamentare" organice, având toate caracteristicile următoare:
  1. Un modul specific ce depăşeşte 12,7 x 10^6 m; şi
  2. O "rezistenta specifică la rupere" ce depăşeşte 23,5 x 10^4 m;
  Notă: 1C010.a. nu supune controlului polietilena.
  b. "Materiale fibroase sau filamentare" pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:
  1. Un modul specific ce depăşeşte 12,7 x 10^6 m; şi
  2. O "rezistenta specifică la rupere" ce depăşeşte 23,5 x 10^4 m;
  Notă: 1C010.b. nu supune controlului tesatura fabricata din "materiale fibroase sau filamentare" pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, în care dimensiunile placilor individuale nu depăşesc 50 x 90 cm.
  Nota tehnica:
  Proprietăţile materialelor descrise în 1C010.b. se determina folosind metodele SRM 12 la 17 recomandate de SACMA sau standardele naţionale echivalente, de exemplu Standardul Industrial Japonez JIS-R-7601, paragraful 6.6.2., bazat pe lot mediu.
  c. "Materiale fibroase sau filamentare" anorganice având toate caracteristicile următoare:
  1. Un "modul specific" ce depăşeşte 2,54 x 10^6m; şi
  2. O temperatura de topire, inmuiere, descompunere sau sublimare ce depăşeşte 1.922 K (1.649°C) în mediu inert;
  Notă: 1C010.c. nu supune controlului:
  1. Fibrele de alumina policristaline, discontinui, multifazice, sub forma de fibre tăiate sau cu matrice neregulata conţinând 3% în greutate sau mai mult siliciu, cu un modul specific mai mic de 10 x 10^6 m;
  2. Fibrele din molibden şi aliaj de molibden;
  3. Fibrele de bor;
  4. Fibrele ceramice discontinui având punctul de topire, inmuiere, descompunere sau sublimare mai mic de 2.043 K (1.770°C) în mediu inert.
  d. "Materiale fibroase sau filamentare":
  1. Compuse din oricare din următoarele:
  a. Polieterimide supuse controlului prin 1C008.a.; sau
  b. Materiale supuse controlului prin 1C008.b. la 1C008.f.; sau
  2. Compuse din materiale supuse controlului prin 1C010.d.1.a sau 1C010.d.1.b şi "amestecate" cu alte fibre supuse controlului prin 1C010.a, 1C010.b, sau 1C010.c;
  e. Fibre impregnate cu rasina sau gudron (preimpregnate), fibre acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau "semifabricate din fibre de carbon", după cum urmează:
  1. Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" supuse controlului prin 1C010.a, 1C010.b, sau 1C010.c;
  2. Fabricate din "materiale fibroase sau filamentare" organice sau pe bază de carbon:
  a. Cu "rezistenta specifică la rupere" mai mare de 17,7 x 10^4 m;
  b. Cu "modulul specific" ce depăşeşte 10,15 x 10^6 m;
  c. Care nu sunt supuse controlului prin 1C010.a sau 1C010.b; şi
  d. Atunci când sunt impregnate cu materiale supuse controlului prin 1C008 sau 1C009.b având o temperatura de tranzitie în stare de sticlă T(g) ce depăşeşte 383 K (110°C), sau cu rasini fenolice sau epoxidice, având o temperatura de tranzitie în stare de sticlă [T(g)] de 418 K (145°C) sau mai mare.
  Notă: 1C010.e nu supune controlului:
  a. "Materialele fibroase sau filamentare" de carbon, impregnate cu matrice de rasina epoxidica (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru aeronave, în care dimensiunile placilor individuale ale preimpregnatelor nu depăşesc 50 cm x 90 cm.
  b. Preimpregnatele când sunt impregnate cu rasini fenolice şi epoxidice având o temperatura de tranzitie în stare de sticlă [T(g)] mai mica de 433 K (160°C) şi o temperatura de intarire mai mica decât temperatura de tranzitie în stare de sticlă.
  Nota tehnica:
  Temperatura de tranzitie în stare de sticlă [T(g)] pentru materialele din 1.C010.e este determinata utilizând metoda uscata descrisă în ASTM D-3418. Temperatura de tranzitie în stare de sticlă pentru rasinile fenolice şi epoxidice este determinata utilizând metoda uscata descrisă în ASTM D-4065 la o frecventa de 1 Hz şi o rata a încălzirii de 2K (°C) pe minut.
  1C011 Metale şi compuşi, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE ŞI 1C111.
  a. Metale în particule cu dimensiuni mai mici de 60 f2æm, fie sferice, pulbere, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale conţinând 99% sau mai mult zirconiu, magneziu şi aliaje ale acestora;
  Nota tehnica:
  Conţinutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2% şi 7%) se calculează prin conţinutul de zirconiu.
  Notă: Metalele sau aliajele din 1.C011.a sunt supuse controlului chiar dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.
  b. Borul sau carbura de bor cu 85% puritate sau mai mare şi cu dimensiunea particulelor de 60 f2æm sau mai mica;
  Notă: Metalele sau aliajele din 1.C011.a sunt supuse controlului chiar dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.
  c. Nitrat de guanidina;
  d. Nitroguanidina (NQ) (CAS 556-88-7).
  1C012 Materiale după cum urmează:
  Nota tehnica:
  Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleara.
  a. Plutoniu în orice formă, cu un conţinut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50% în greutate;
  Notă: 1C012.a nu supune controlului:
  a. Incarcaturile de plutoniu conţinând 1 g sau mai puţin;
  b. Incarcaturile de 3 "grame efective" sau mai puţin când sunt conţinute într-o componenta de detectare în instrumente.
  b. Neptuniu-237 "anterior separat", în orice formă.
  Notă: 1C012.b nu supune controlului incarcaturile conţinând 1 g sau mai puţin de neptuniu-237.
  1C101 Materiale şi dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, spre exemplu a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infrarosii şi acustice, altele decât cele menţionate în paragraful 1C001, utilizabile la "rachete" şi subsisteme ale lor.
  Nota 1: 1C101 cuprinde:
  a. Materiale de structura şi captuseli special concepute pentru reducerea reflexiei radar;
  b. Captuseli, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infrarosu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.
  Nota 2: 1C101 nu cuprinde captuselile special utilizate pentru izolatia termica a satelitilor.
  1C102 Materiale carbon-carbon reimpregnate şi pirolizate concepute pentru vehicule spatiale supuse controlului prin 9A004 sau rachete-sonda supuse controlului prin 9A104.
  1C107 Grafit şi materiale ceramice, altele decât cele supuse controlului prin 1C007, după cum urmează:
  a. Grafit recristalizat cu granulatie fina sub forma de blocuri brute, a cărui densitate este egala cu 1,72 g/cmc sau mai mare, masurata la 288 K (15°C) şi a căror mărime a particulelor nu depăşeşte 100 f2æm, utilizabil pentru ajutajele "rachetelor" şi ogivele vehiculelor aeriene cu reintrare în atmosfera, după cum urmează:
  1. Cilindri având un diametru egal sau mai mare de 120 mm şi o lungime de 50 mm sau mai mare;
  2. Tuburi având un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare şi o lungime de 50 mm sau mai mare;
  3. Blocuri având dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm x 120 mm x 50 mm;
  Notă: Vezi de asemenea 0C004.
  b. Grafit pirolitic sau fibros ranforsat utilizabil pentru ogivele "rachetelor" şi la scuturile de protecţie ale modulelor spatiale de reintrare;
  Notă: Vezi de asemenea 0C004.
  c. Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrica mai mica de 6 la frecvente cuprinse între 100 Hz şi 10.000 MHz), utilizabile la radomurile de "rachete";
  d. Blocuri brute uzinabile din ceramici nearse ranforsate cu carbura de siliciu, utilizabile pentru capetele scuturilor de protecţie ale "rachetelor".
  1C111 Combustibili de propulsie şi compusii lor chimici, alţii decât cei specificati la paragraful 1C011, după cum urmează:
  a. Substanţe de propulsie:
  1. Pudra sferică de aluminiu, alta decât cea supusă controlului prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare, având particule cu diametrul uniform mai mic de 200 f2æm şi cu un conţinut de aluminiu de 97% în greutate sau mai mare, dacă cel puţin 10% din greutatea totală este fabricata din particule mai mici de 63 f2æm conform standardului ISO 2591:1998 sau standardelor naţionale echivalente;
  Nota tehnica:
  Dimensiunea particulei de 63 f2æm (ISO R-565) corespunde la o reţea de 250 (Tyler) sau 233 (ASTM E-11).
  2. Combustibili metalici, alţii decât cei supuşi controlului prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare cu particule metalice mai mici de 60 f2æm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulverizate, conţinând 97% sau mai mult, în greutate, din oricare din următoarele elemente:
  a. Zirconiu;
  b. Beriliu;
  c. Magneziu; sau
  d. Aliaje ale metalelor menţionate la punctele a. la c. de mai sus;
  Nota tehnica:
  Conţinutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2% şi 7%) se calculează prin conţinutul de zirconiu.
  3. Oxidanti lichizi, după cum urmează:
  a. Trioxid de azot;
  b. Dioxid/tetraoxid de azot;
  c. Pentaoxid de azot;
  d. Amestecuri de oxizi de azot (MON);
  Nota tehnica:
  Amestecurile de oxizii de azot (MON) sunt soluţii de oxid de azot (NO) în tetraoxid de azot/dioxid de azot [N(2)O(4)/NO(2)] care pot fi utilizate în sistemele de rachete. Exista grade de compoziţie care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i şi j sunt numere întregi reprezentând procentajul de oxid de azot în amestec (de ex: M0N3 conţine 3% oxid de azot, MON25 conţine 25% oxid de azot. Limita superioară este MON 40, 40% în greutate).
  e. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU acid azotic fumans roşu inhibant (IRFNA);
  f. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE ŞI 1C238 PENTRU compuşi alcatuiti din fluor şi dintr-unul sau mai mulţi alţi halogeni, oxigen sau azot.
  b. Substanţe polimerice:
  1. Polibutadiena cu carboxil terminal (CTPB);
  2. Polibutadiena cu hidroxil terminal (HTPB), alta decât cea supusă controlului prin Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare;
  3. Acid polibutadien-acrilic (PBAA);
  4. Acid acrilonitril polibutadien-acrilic (PBAN);
  c. Alţi aditivi şi agenţi pentru propulsie:
  1. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU carborani, decarborani, pentaborani şi derivati ai acestora;
  2. Trietilenglicol dinitrat (TEGDN);
  3. 2-Nitrodifenilamina;
  4. Trimetiloletan trinitrat (TMETN);
  5. Dietilenglicol dinitrat (DEGDN);
  6. Derivati ai ferocenului după cum urmează:
  a. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE pentru catocene;
  b. Etil ferocen;
  c. Propil ferocen;
  d. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE pentru n-butil ferocen;
  e. Pentil ferocen;
  f. Diciclopentil ferocen;
  g. Diciclohexil ferocen;
  h. Dietil ferocen;
  i. Dipropil ferocen;
  j. Dibutil ferocen;
  k. Dihexil ferocen;
  l. Acetil ferocen;
  m. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE pentru acizi carboxilici ai ferocenului;
  n. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE pentru butacene;
  o. Alţi derivati ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere a combustibililor pentru rachete, alţii decât cei supuşi controlului prin Lista de Armamente, Muniţii şi alte Produse Militare.
  Notă: Pentru combustibili de propulsie şi compusii lor chimici care nu figurează în paragraful 1C111, vezi Lista de Armamente, Muniţii şi alte Produse Militare.
  1C116 Oteluri maraging (oteluri caracterizate în general printr-un conţinut mare de nichel şi un conţinut scăzut de carbon şi prin utilizarea elementelor de substitutie sau de precipitare pentru a produce o durificare prin imbatranire) sub forma de foi, de plăci sau de tuburi, a căror rezistenta la rupere este egala cu 1.500 MPa sau mai mare, masurata la 293K (20°C) şi cu o grosime a peretelui sau placii egala cu 5 mm sau mai mica.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C216.
  1C117 Wolfram, molibden şi aliajele lor, sub forma de particule sferice sau atomizate uniforme, cu un diametru de 500 f2æm sau mai mic, o puritate de cel puţin 97% sau mai mare, care servesc la fabricarea componentelor pentru motoare de racheta, adică scuturi termice, suprafeţele şi ieşirile ajutajelor şi suprafeţele de control ale sistemelor de navigaţie.
  1C118 Oţel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS) având toate caracteristicile următoare:
  a. Având toate caracteristicile următoare:
  1. Conţinând 17-23% în greutate crom şi 4,5-7% în greutate nichel;
  2. Un conţinut de titan mai mare de 0,1% în greutate; şi
  3. O structura fero-austenitica (numita de asemenea microstructura bifazica) din care cel puţin 10% din volum este austenita (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor naţionale echivalente); şi
  b. Oricare din formele următoare:
  1. Lingouri sau bare având o dimensiune de 100 mm sau mai mare a oricărei dimensiuni;
  2. Foi având o latime de 600 mm sau mai mare şi o grosime de 3 mm sau mai mica; sau
  3. Tuburi având un diametru exterior de 600 mm sau mai mare şi o grosime a peretelui de 3 mm sau mai mica.
  1C202 Aliaje, altele decât cele supuse controlului prin 1C002.b.3 sau b.4, după cum urmează:
  a. Aliaje de aluminiu având ambele caracteristici:
  1. 'Având' o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 460 MPa sau mai mare la 293 K (20°C) şi
  2. Sub forma de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depăşeşte 75 mm;
  b. Aliaje de titan având ambele caracteristici:
  1. 'Având' o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 900 MPa sau mai mare la 293 K (20°C); şi
  2. Sub forma de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depăşeşte 75 mm.
  Nota tehnica:
  Expresia aliaje 'având' se referă la aliajele înainte sau după tratament termic.
  1C210 'Materiale fibroase sau filamentare' sau preimpregnate, altele decât cele supuse controlului prin 1C010.a, b sau e, după cum urmează:
  a. 'Materiale fibroase sau filamentare' cu carbon sau cu aramide, având una din caracteristicile următoare:
  1. Un "modul specific" egal cu 12,7 x 10^6 m sau mai mare; sau
  2. O "rezistenta specifică la tracţiune" egala cu 235 x 10^3 m sau mai mare;
  Notă: 1C210.a nu supune controlului 'materiale fibroase sau filamentare' cu aramide având un modificator de suprafaţa pe bază de ester, cu un conţinut în greutate de 0,25% sau mai mult;
  b. 'Materiale fibroase sau filamentare' pe bază de sticlă, având ambele caracteristici:
  1. Un "modul specific" egal cu 3,18 x 10^6 m sau mai mare; şi
  2. O "rezistenta specifică la tracţiune" egala cu 76,2 x 10^3 m sau mai mare;
  c. "Toroane", "manunchiuri", "mese" sau "benzi" continue impregnate cu rasini termorezistente, cu o grosime egala sau mai mica de 15 mm (preimpregnate), confectionate din "materiale fibroase sau filamentare" cu carbon sau pe bază de sticlă, supuse controlului prin 1C210.a sau b.
  Nota tehnica:
  Rasina constituie matricea compozitului.
  Notă: La paragraful 1C210, termenii 'materiale fibroase sau filamentare' se limitează la "mono filamente", "toroane", "manunchiuri", "mese" sau "benzi" continue.
  1C216 Oteluri maraging, altele decât cele supuse controlului prin 1C116, "având" o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 2050 MPa sau mai mare la 293 K (20°C).
  Notă: 1C216 nu supune controlului formele la care nici o dimensiune liniara nu depăşeşte 75 mm.
  Nota tehnica:
  Expresia oţel maraging "având" se referă la otelurile maraging înainte sau după tratamentul termic.
  1C225 Bor îmbogăţit în izotopul de bor-10 (^10B) depasind abundenta sa izotopica naturala după cum urmează: bor primar, compuşi, amestecuri conţinând bor, produse conţinând bor, deşeuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menţionate.
  Notă: La paragraful 1C225, amestecurile conţinând bor cuprind materialele cu bor pentru încărcare.
  Nota tehnica:
  Abundenta izotopica naturala de bor-10 este în jur de 18,5% în greutate (20% concentraţie atomica).
  1C226 Piese din wolfram, din carbura de wolfram şi din aliaje de wolfram conţinând mai mult de 90% wolfram în greutate, având ambele caracteristici:
  a. În forme cu o simetrie cilindrică a cavitatii (inclusiv segmenti de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm şi 300 mm; şi
  b. Masa mai mare de 20 kg.
  Notă: 1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăţi sau colimatoare de raze gamma.
  1C227 Calciu având ambele caracteristici:
  a. Conţinând mai puţin de 1000 ppm impuritati metalice în greutate, altele decât magneziu; şi
  b. Conţinând mai puţin de 10 ppm bor în greutate.
  1C228 Magneziu având ambele caracteristici:
  a. Conţinând mai puţin de 200 ppm impuritati metalice în greutate, altele decât calciu; şi
  b. Conţinând mai puţin de 10 ppm bor în greutate.
  1C229 Bismut având ambele caracteristici:
  a. O puritate de 99,99% sau mai mare în greutate; şi
  b. Conţinând mai puţin de 10 ppm de argint în greutate.
  1C230 Beriliu metal, aliaje conţinând mai mult de 50% beriliu în greutate, compuşi de beriliu, produse fabricate din aceste substanţe, şi deşeuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menţionate.
  Notă: 1C230 nu supune controlului următoarele:
  a. Ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;
  b. Produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau pentru suporti de circuite electronice;
  c. Beriliu (silicatul de beriliu şi de aluminiu) sub forma de smaralde sau acvamarine.
  1C231 Hafniu metal, aliaje şi compuşi de hafniu conţinând mai mult de 60% hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum şi deşeuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menţionate.
  1C232 Heliu-3 (^3He), amestecuri conţinând heliu-3 şi produse sau dispozitive conţinând oricare din aceste elemente.
  Notă: 1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele conţinând mai puţin de 1 g de heliu-3.
  1C233 Litiu îmbogăţit în izotopul litiu 6 (^6Li) depasind abundenta sa izotopica naturala şi produse sau dispozitive conţinând litiu îmbogăţit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuşi, amestecuri conţinând litiu, produse fabricate din acestea, precum şi deşeuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.
  Notă: 1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.
  Nota tehnica:
  Abundenta naturala a izotopului de litiu-6 este de 6,5% în greutate (7,5% concentraţie atomica).
  1C234 Zirconiu cu un conţinut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părţi zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje conţinând mai mult de 50% zirconiu în greutate, compuşi, produse fabricate din acestea, deşeuri şi rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf.
  Notă: 1C234 nu supune controlului zirconiu sub forma de foi având o grosime de 0,1 mm sau mai mica.
  1C235 Tritiu, compuşi de tritiu, amestecuri conţinând tritiu în care raportul tritiu/hidrogen, în atomi, este mai mare de 1/1000 şi produse sau dispozitive conţinând oricare din aceste elemente.
  Notă: 1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive conţinând 1,48 x 10^3 GBq (40 Ci) de tritiu.
  1C236 Radionuclizi de emisie alfa având un timp de injumatatire egal cu 10 zile sau mai mare, dar mai mic de 200 ani sub următoarele forme:
  a. Primari;
  b. Compuşi având o activitate alfa totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;
  c. Amestecuri având o activitate alfa totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;
  d. Produse sau dispozitive conţinând oricare din aceste elemente.
  Notă: 1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa este mai mica de 3,7 GBq (100 mCi).
  1C237 Radiu-226 (^226Ra), aliaje de radiu-226, compuşi ai radiului-226, amestecuri conţinând radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 şi produse sau dispozitive conţinând oricare din aceste elemente.
  Notă: 1C237 nu supune controlului:
  a. Aplicatiile medicale;
  b. Produsele sau dispozitivele conţinând mai puţin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.
  1C238 Trifluorura de clor [ClF(3)].
  1C239 Substanţe cu mare putere exploziva, altele decât cele supuse controlului prin Lista de Armamente, Muniţii şi alte Produse Militare, substanţe sau amestecuri conţinând mai mult de 2% în greutate din aceste substanţe explozive, a căror densitate cristalina depăşeşte 1,8 g/cmc şi a căror viteza de detonatie depăşeşte 8000 m/s.
  1C240 Pulbere de nichel sau nichel sub forma de metal poros, altele decât cele supuse controlului prin 0C005 după cum urmează:
  a. Pudra de nichel având ambele caracteristici:
  1. O puritate de 99,0% în greutate sau mai mare; şi
  2. O dimensiune medie a particulei mai mica de 10 f2æm, masurata conform normei B330 a ASTM;
  b. Nichel sub forma de metal poros obţinut din materiale supuse controlului prin 1C240.a;
  Notă: 1C240 nu supune controlului următoarele:
  a. Pudra de nichel filamentara;
  b. Foi individuale de nichel poros cu o suprafaţa mai mica de 1000 cmp/foaie.
  Nota tehnica:
  Paragraful 1C240.b se referă la metalul poros format prin compactarea şi sinterizarea materialelor specificate la paragraful 1C240.a pentru a obţine un material metalic cu pori fini interconectati în toată structura.
  1C350 Substanţe chimice care pot servi ca precursori la obţinerea agenţilor chimici toxici şi "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA ŞI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE ŞI 1C450.
  1. Tiodiglicol (111-48-8);
  2. Oxiclorura de fosfor (10025-87-3);
  3. Metilfosfonat de dimetil (756-79-6);
  4. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU difluorura metilfosfonica (676-99-3);
  5. Diclorura metilfosfonica (676-97-1);
  6. Fosfit de dimetil (868-85-9);
  7. Triclorura de fosfor (7719-12-2);
  8. Fosfit de trimetil (121-45-9);
  9. Clorura de tionil (7719-09-7);
  10. 1-Metilpiperidina-3-ol (3554-74-3);
  11. N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7);
  12. N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);
  13. Chinuclidin-3-ol (1619-34-7);
  14. Fluorura de potasiu (7789-23-3);
  15. 2-Cloroetanol (107-07-3);
  16. Dimetilamina (124-40-3);
  17. Etilfosfonat de dietil (78-38-6);
  18. N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);
  19. Fosfit de dietil (762-04-9);
  20. Clorura de dimetilamoniu (506-59-2);
  21. Dicloroetilfosfina (1498-40-4);
  22. Diclorura etilfosfonica (1066-50-8);
  23. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU difluorura etilfosfonica (753-98-0);
  24. Acid fluorhidric (7664-39-3);
  25. Benzilat de metil (76-89-1);
  26. Metilfosfonildiclorura (676-83-5);
  27. N,N-Diizopropil-2-ammoetanol (96-80-0);
  28. Alcool pinacolilic (3,3-Dimetilbutan-2-ol) (464-07-3);
  29. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (57856-11-8);
  30. Fosfit de trietil (122-52-1);
  31. Triclorura de arsen (7784-34-1);
  32. Acid benzilic (76-93-7);
  33. Metilfosfonit de O,O-dietil (15715-41-0);
  34. Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);
  35. Etilfosfinildifluorura (430-78-4);
  36. Metilfosfinildifluorura (753-59-3)
  37. 3-Chinuclidona (3731-38-2);
  38. Pentaclorura de fosfor (10026-13-8);
  39. Pinacolona (3,3-Dimetilbutanona) (75-97-8);
  40. Cianura de potasiu (151-50-8);
  41. Bifluorura de potasiu (7789-29-9);
  42. Bifluorura de amoniu (1341-49-7);
  43. Fluorura de sodiu (7681-49-4);
  44. Bifluorura de sodiu (1333-83-1);
  45. Cianura de sodiu (143-33-9);
  46. Trietanolamina (102-71-6);
  47. Pentasulfura de difosfor (1314-80-3);
  48. Diizopropilamina (108-18-9);
  49. N,N-2-Dietilaminoetanol (100-37-8);
  50. Sulfura de sodiu (1313-82-2);
  51. Monoclorura de sulf (10025-67-9);
  52. Diclorura de sulf (10545-99-0);
  53. Clorura de tri(2-hidroxietil)araoniu (trietanolamina clorhidrat) (637-39-8);
  54. Clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1);
  Nota 1: Pentru exporturi către "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 şi .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 10% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru exporturi către "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 şi .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52 şi .53 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 4: 1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
  1C351 Agenţi patogeni umani, zoonotici şi "toxine", după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul Chikungunya;
  2. Virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean;
  3. Virusul febrei Denga;
  4. Virusul encefalitei ecvine de Est;
  5. Virusul Ebola;
  6. Virusul Hantaan;
  7. Virusul Junin;
  8. Virusul febrei Lassa;
  9. Virusul coriomeningitei limfocitare;
  10. Virusul Machupo;
  11. Virusul Marburg;
  12. Virusul variolei maimutei;
  13. Virusul febrei Vaii Rift;
  14. Virusul encefalitei transmisă de capusi (virusul encefalitei verno-estivale ruse);
  15. Virusul variolei;
  16. Virusul encefalitei ecvine venezuelene;
  17. Virusul encefalitei ecvine de Vest;
  18. Virusul variolei albe;
  19. Virusul febrei galbene;
  20. Virusul encefalitei japoneze;
  21. Virusul pădurii Kyasanur;
  22. Virusul bolii Louping;
  23. Virusul encefalitei Vaii Murray;
  24. Virusul febrei hemoragice Omsk;
  25. Virusul Oropouche;
  26. Virusul Powassan;
  27. Virusul Rocio;
  28. Virusul encefalitei St. Louis;
  29. Virusul Hendra (virusul morbiditatii ecvine);
  30. Febra hemoragica Sud-Americana (Sabia, Flexal, Guanarito);
  31. Virusuri ale febrei hemoragice cu sindrom pulmonar şi renal (Seul, Dobrava. Puumala, Sin Nombre);
  32. Virusul Nipah.
  b. Rickettsii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Coxiella burnetii;
  2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
  3. Rickettsia prowazeki;
  4. Rickettsia rickettsii;
  c. Bacterii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Bacillus anthracis;
  2. Brucella abortus;
  3. Brucella melitensis;
  4. Brucella suis;
  5. Chlamydia psittaci;
  6. Clostridium botulinum;
  7. Francisella tularensis;
  8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
  9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
  10. Salmonella typhi;
  11. Shigella dysenteriae;
  12. Vibrio cholerae;
  13. Yersinia pestis;
  14. Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxina epsilon;
  15. Escherichia coli enterohemoragica (EHEC), serotip O157 şi alte serotipuri producătoare de verotoxina;
  d. "Toxine" şi "subunitati de toxine" aparţinând lor, după cum urmează:
  1. Toxine botulinice;
  2. Toxine produse de Clostridium perrringens;
  3. Conotoxina;
  4. Ricina;
  5. Saxitoxina;
  6. Toxina Shiga;
  7. Toxine produse de Staphylococcus aureus;
  8. Tetrodotoxina;
  9. Verotoxina;
  10. Microcystina (Cyanginosina);
  11. Aflatoxine;
  12. Abrina;
  13. Toxina holerica;
  14. Diacetoxyscirpenolul;
  15. Toxina T-2;
  16. Toxina HT-2;
  17. Modecinul;
  18. Volkensinul;
  19. Lectina 1 produsă de Viscum album (Viscumina).
  Notă: 1C351.d.1 nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în forma de produs indeplinind toate criteriile următoare:
  1. Sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical:
  2. Sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale:
  3. Sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.
  Notă: 1C351 nu supune controlului "vaccinuri" sau "imunotoxine".
  1C352 Agenţi patogeni animali, după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul pestei porcine africane;
  2. Virusurile gripei aviare, care sunt:
  a. Necaracterizate; sau
  b. Definite în Directiva 92/40/EC (OJ L 16, 23.01.1992, p. 19) ca având o înaltă putere patogena, după cum urmează:
  1. Virusuri tip A cu un EPIV (indice de patogenitate intravenoasa) mai mare de 1,2 la puii de 6 săptămâni; sau
  2. Virusuri tip A, subtipuri H5 sau H7, pentru care secventionarea nucleotidica a pus în evidenta amino acizi de baza multipli la locul de clivare al hemaglutinei;
  3. Virusul bolii limbii albastre;
  4. Virusul febrei aftoase;
  5. Virusul variolei caprine;
  6. Virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky);
  7. Virusul febrei porcine (virusul holerei Hog);
  8. Virusul Lyssa;
  9. Virusul bolii de Newcastle;
  10. Virusul pestei micilor rumegatoare;
  11. Virusul bolii veziculoase a porcului (enterovirusul porcin tip 9);
  12. Virusul pestei bovine;
  13. Virusul variolei ovine;
  14. Virusul bolii de Teschen (virusul encefalomielitei infectioase a porcului);
  15. Virusul stomatitei veziculoase;
  16. Virusul bolii de piele Lumpy;
  17. Virusul pestei africane a calului;
  b. Mycoplasma mycoides, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de Mycoplasma mycoides.
  Notă: 1C352 nu supune controlului "vaccinuri".
  1C353 Elemente genetice şi organisme modificate genetic, după cum urmează:
  a. Organisme modificate genetic sau elemente genetice care conţin secvente de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor specificate la 1C351.a la c, 1C352 sau 1C354;
  b. Organisme modificate genetic sau elemente genetice care conţin secvente de acid nucleic putând codifica oricare din "toxinele" specificate în 1C351.d sau "subunitatile de toxine" aparţinând lor.
  Nota tehnica:
  Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, gene, plasmide, transpozoni şi vectori fie modificate genetic sau nemodificate.
  Notă: 1C353 nu supune controlului secventele de acid nucleic asociate cu patogenitatea Escherichia coli enterohemoragice, serotip O157 şi alte tulpini producătoare de verotoxina, altele decât cele care codifica verotoxina sau subunitati ale ei.
  1C354 Agenţi patogeni ai plantelor, după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, atât în forma de "culturi vii izolate", cat şi ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul andin latent al cartofului;
  2. Viroidul alungirii tuberculului de cartof;
  b. Bacterii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Xanthomonas albilineans;
  2. Xanthomonas campestris pv. citri, inclusiv tulpinile specificate ca Xanthomonas campestris pv. citri tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia sau Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
  3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
  4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum sau Corynebacterium Sepedonicum);
  5. Ralstonia solanacearum familiile 2 şi 3 (Pseudomonas solanacearum familiile 2 şi 3 sau Burkholderia solanacearum familiile 2 şi 3);
  c. Fungi, fie naturali, selecţionaţi sau modificati, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
  2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
  3. Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);
  4. Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);
  5. Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);
  6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
  1C450 Produse chimice toxice, precursori chimici toxici şi "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA PARAGRAFELE 1C350, 1C351.d ŞI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE.
  a. Produse chimice toxice, după cum urmează:
  1. Amiton: Tiofosfat de O,O-dietil-S[2-(dietilamino) etil] (78-53-5) şi sarurile alchilate sau protonate corespunzătoare;
  2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propena (382-21-8);
  3. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU BZ: benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);
  4. Fosgen: Diclorura de carbonil (75-44-5);
  5. Clorocian: Clorura de cianogen (506-77-4);
  6. Acid cianhidric: Cianura de hidrogen (74-90-8);
  7. Cloropicrina: Tricloronitrometan (76-06-2);
  Nota 1: Pentru exporturi către "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1 şi a.2 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 1% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru exporturi către "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1 şi a.2 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.4, a.5, a.6 şi a.7 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  b. Precursori ai substanţelor chimice toxice, după cum urmează:
  1. Produse chimice, altele decât cele specificate în Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare sau în paragraful 1C350, conţinând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alţi atomi de carbon;
  Notă: 1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);
  2. Dihalogenuri N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosforice;
  3. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) alţii decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7) specificat la 1C350;
  4. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-doroetilamine şi sarurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7) sau clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1) specificate la 1C350;
  5. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli şi sarurile protonate, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) şi N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) specificate la 1C350;
  Notă: 1C450.b.5 nu supune controlului următoarele:
  a. N,N-Dimetilaininoetanol (108-01-0) şi sarurile protonate corespunzătoare;
  b. Sarurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8);
  6. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli şi sarurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9) specificate la 1C350;
  7. Etildietanolamina (139-87-7);
  8. Metildietanolamina (105-59-9).
  Nota 1: Pentru exporturi către "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 şi .b.6 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 10% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru exporturi către "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 şi .b.6, în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate în alineatele 1C450.b.7 şi .b.8 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Notă: 1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
  1D SOFTWARE
  1D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 1B001 la 1B003.
  1D002 "Software" pentru "dezvoltarea" laminatelor sau compozitelor cu "matrice" organică, din metal sau din carbon,
  1D101 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 sau 1B119.
  1D103 "Software" special conceput pentru analiza parametrilor greu observabili precum reflexia radar, semnalele în infrarosu/ultraviolet şi semnalele acustice.
  1D201 "Software" special conceput pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1B201.
  1E TEHNOLOGIE
  1E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor sau materialelor supuse controlului prin 1A001.b, 1A001.c, 1A002 la 1A005, 1B sau 1C.
  1E002 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" polibenzotiazolilor sau polibenzoxazolilor;
  b. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" compusilor fluoroelastomeri conţinând cel puţin un monomer vinileter;
  c. "Tehnologie" pentru proiectarea sau "producţia" următoarelor materiale de baza sau materiale ceramice non- "compozite":
  1. Materiale de baza având toate caracteristicile următoare:
  a. Oricare din următoarele compozitii:
  1. Oxizi simpli sau complecsi de zirconiu şi oxizi complecsi de siliciu sau aluminiu;
  2. Nitruri simple de bor (formele cristaline cubice);
  3. Carburi simple sau complexe de siliciu sau bor; sau
  4. Nitruri simple sau complexe de siliciu;
  b. Impuritati metalice totale, exclusiv adaosurile intenţionate, mai mici de:
  1. 1.000 ppm pentru oxizi sau carburi simple; sau
  2. 5.000 ppm pentru compuşi complecsi sau nitruri simple; şi
  c. Având oricare din următoarele:
  1. Bioxid de zirconiu cu dimensiunea medie a particulelor egala sau mai mica de 1 f2æm şi nu mai mult de 10% din particule mai mari de 5 f2æm;
  2. Alte materiale de baza având o dimensiune medie a particulei de 5f2æm sau mai mica şi nu mai mult de 10% din particule mai mari de 10 f2æm; sau
  3. Având toate caracteristicile următoare:
  a. Plăcuţe cu raportul lungime/grosime mai mare de 5;
  b. Fibre cu raportul lungime/diametru mai mare de 10 pentru diametre mai mici de 2 f2æm; şi
  c. Fibre continui sau debitate cu diametre mai mici de 10 f2æm;
  2. Materiale ceramice non- "compozite" compuse din materiale descrise în 1E002.c.1;
  Notă: 1E002.c.2 nu supune controlului tehnologia pentru proiectarea sau producţia abrazivelor.
  d. "Tehnologie" pentru "producţia" fibrelor de poliamida aromatica;
  e. "Tehnologie" pentru instalarea, întreţinerea sau repararea materialelor supuse controlului prin 1C001;
  f. "Tehnologie" pentru repararea structurilor laminatelor sau materialelor "compozite" supuse controlului prin 1A002, 1C007.c. sau 1C007.d.
  Notă: 1E002.f nu supune controlului "tehnologia" pentru repararea structurilor, "aeronavelor civile" prin folosirea "materialelor fibroase sau filamentare" cu carbon şi rasini epoxidice, precizate în manualele fabricantilor de "aeronave".
  1E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 la 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 la 1C117, 1D101 sau 1D103.
  1E102 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supus controlului prin 1D001, 1D101 sau 1D103.
  1E103 "Tehnologie" pentru reglarea temperaturii, presiunii sau atmosferei din autoclave sau din hidroclave utilizate pentru "producţia" de "compozite" sau de "compozite" parţial procesate.
  1E104 "Tehnologie" pentru "producţia" materialelor obţinute prin piroliza formate pe o matrita, mandrina sau în orice alt suport rezultate din precursorii gazosi care se descompun între 1.573 K (1.300°C) şi 3.173 K (2.900°C) şi la o presiune între 130 Pa şi 20 kPa;
  Notă: Paragraful 1E104 cuprinde "tehnologia" pentru obţinerea compoziţiei precursorilor gazosi, schemele şi parametru de comanda ai debitelor şi ai proceselor.
  1E201 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1A002, 1A202, 1A225 la 1A227, 1B201, 1B225 la 1B233, 1C002.a.2.c sau d, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 la 1C240 sau 1D201.
  1E202 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" produselor supuse controlului prin 1A202 sau 1A225 la 1A227.
  1E203 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supus controlului prin 1D201.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 2 - PRELUCRAREA MATERIALELOR
  2A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  N.B.: Pentru rulmenti silentiosi, vezi Lista de armamente şi muniţii şi alte produse militare.
  2A001 Lagare antifrictiune şi sisteme de lagare, după cum urmează şi componente pentru acestea:
  Notă: 2A001 nu supune controlului bilele cu tolerante de gradul 5 sau inferioare specificate de fabricant în conformitate cu ISO 3290.
  a. Rulmenti cu bile şi rulmenti cu role masive având toate toleranţele specificate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de tolerante 4 (sau standardul ANSI/ABMA 20 clasa de tolerante ABEC-7 sau RBEC-7, sau alte standarde naţionale echivalente), sau mai bune şi având ambele inele şi elementele de rulare (ISO 5593) realizate din monel sau beriliu.
  Notă: 2A001.a nu supune controlului rulmentii cu role conice.
  b. Alţi rulmenti cu bile şi cu role masive având toate toleranţele specificate de fabricant în conformitate cu ISO 492 clasa de tolerante 2 (sau standardul ANSI/ABMA Std. 20 clasa de tolerante ABEC-9 sau RBEC-9, sau alte standarde naţionale echivalente), sau mai bune;
  Notă: 2A001.b nu supune controlului rulmentii cu role conice.
  c. Sisteme de lagare magnetice active utilizând oricare din următoarele:
  1. Materiale cu densitati de flux de 2,0 T sau mai mari şi rezistenta la curgere mai mare de 414 MPa;
  2. Polarizoare omopolare 3D total electromagnetice concepute pentru actuatoare (servomotoare); sau
  3. Senzori de poziţie pentru temperaturi înalte (450 K (117°C) sau mai mari).
  2A225 Creuzete fabricate din materiale rezistente la metale actinide lichide, după cum urmează:
  a. Creuzete având ambele următoarele caracteristici:
  1. Un volum cuprins între 150 cmc şi 8000 cmc; şi
  2. Fabricate din sau acoperite cu un strat din materialele de mai jos, cu o puritate de 98% sau mai mare în greutate:
  a. Fluorura de calciu [CaF(2)];
  b. Zirconat de calciu (metazirconat) [CaZrO(3)];
  c. Sulfura de ceriu [Ce(2)S(3)];
  d. Oxid de erbiu (erbina) [Er(2)O(3)];
  e. Oxid de hafniu (hamona) [HfO(2)];
  f. Oxid de magneziu (MgO);
  g. Aliaj nitrurat de niobiu-titan-wolfram (aproximativ 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
  h. Oxid de ytriu (ytria) [Y(2)O(3)]; sau
  i. Oxid de zirconiu (zircona) [ZrO(2)];
  b. Creuzete având următoarele doua caracteristici:
  1. Un volum cuprins între 50 cmc şi 2000 cmc; şi
  2. Fabricate din sau placate în interior cu tantal cu o puritate egala sau mai mare de 99,9% în greutate;
  c. Creuzete având toate caracteristicile următoare:
  1. Un volum cuprins între 50 cmc şi 2000 cmc,
  2. Fabricate din sau placate în interior cu tantal cu o puritate egala sau mai mare de 98% în greutate, şi
  3. Acoperite cu un strat de carbura, nitrura sau borura de tantal sau orice combinaţie a acestora.
  2A226 Valve având toate caracteristicile următoare:
  a. O 'mărime nominală' de 5 mm sau mai mare;
  b. Prevăzute cu un obturator de suflare; şi
  c. Fabricate în întregime din sau placate în interior cu un strat de aluminiu, aliaje de aluminiu, de nichel sau din aliaje conţinând mai mult de 60% Ni în greutate.
  Nota tehnica:
  Pentru valvele având diametre diferite la intrare şi la ieşire, prin 'mărime nominală' în 2A226, se înţelege diametrul cel mai mic.
  2B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  Note tehnice:
  1. Axele de conturare secundare paralele, (de exemplu, axa w de la maşinile de alezat orizontale sau o axa de rotaţie secundară care este paralela cu axa principala de rotaţie), nu sunt numarate la numărul total al axelor de conturare. Axele de rotaţie nu trebuie să se roteasca peste 360°. O axa de rotaţie poate fi actionata de un dispozitiv liniar (de exemplu un surub sau un angrenaj cu cremaliera şi pinion).
  2. Pentru scopurile 2B, numărul de axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii" este numărul de axe care afectează miscarea relativă dintre oricare piesa de prelucrat şi o scula, cap de aschiere sau piatra de rectificat, care taie sau indeparteaza material din piesa de prelucrat. Acesta nu include oricare alte axe adiţionale care afectează alte miscari relative ale masinii. Astfel de axe includ:
  a. Sistemele de corectarea pietrei la maşinile de rectificat;
  b. Axele rotative paralele destinate prinderii separate a pieselor de prelucrat;
  c. Axele rotative coliniare destinate manipulării aceleiaşi piese de prelucrat prin prinderea piesei într-o mandrina la capete diferite.
  3. Nomenclatorul de axe va fi în conformitate cu standardul internaţional ISO 841 'Maşini cu control numeric - nomenclatorul de axe şi miscari'.
  4. Pentru scopul 2B001 până la 2B009 un "ax inclinabil" este considerat ca o axa de rotaţie.
  5. Nivelurile stabilite pentru precizia pozitionarii, rezultate în urma măsurătorilor efectuate în concordanta cu ISO 230/2 (1988)(*1) sau cu standardele naţionale echivalente, pot fi utilizate pentru fiecare model de masina unealta în locul testelor individuale de masina. Precizia de pozitionare declarata reprezintă valoarea preciziei comunicată autorităţilor naţionale competente, ca reprezentativa pentru precizia unui model de masina.
  Determinarea valorii stabilite
  ---------
  (*1) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  a. Se aleg cinci maşini din modelul ce urmează a fi evaluat;
  b. Se măsoară preciziile pe axele liniare în concordanta cu ISO 230/2 (1988)(*1);
  ---------
  (*1) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  c. Se determina valorile A pentru fiecare axa a fiecărei maşini. Metoda de calcul a valorilor A este cea descrisă în standardul ISO;
  d. Se determina valoarea medie A pentru fiecare axa. Aceasta valoare A(barat) devine valoarea stabilită pentru fiecare axa a modelului de masina [A(barat)(x) A(barat)(y), ... );
  e. Deoarece Categoria 2 se referă la fiecare axa liniara, vor fi atâtea valori stabilite câte axe liniare sunt;
  f. Dacă oricare axa a modelului de masina, nesupusa controlului prin 2B001.a-2B001.c sau B201, are o precizie stabilită A(barat) de 6 f2æm sau mai buna pentru maşinile pentru rectificat şi de 8 f2æm sau mai buna pentru maşinile pentru frezat şi maşinile pentru strunjit, fabricantul va fi solicitat sa reconfirme nivelul preciziei odată la fiecare optsprezece luni.
  2B001 Maşini unelte, după cum urmează, sau orice combinaţie a acestora, pentru îndepărtarea (taierea) adaosului de metal, ceramica sau "compozite", care conform specificatiei tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "comanda numerică" şi componente special concepute, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B201.
  Nota 1: 2B001 nu supune controlului maşinile unelte speciale limitate la fabricatia de roti dintate. Pentru aceste maşini vezi 2B003.
  Nota 2: 2B001 nu supune controlului maşinile unelte speciale limitate la fabricatia oricarora din următoarele piese:
  a. Arbori cotiti sau arbori cu came;
  b. Scule sau scule aschietoare;
  c. Melci pentru extrudare;
  d. Părţi de bijuterii gravate sau fatetate.
  Nota 3: O masina unealta având cel puţin două din cele trei capabilitati: strunjire, frezare sau rectificare (de exemplu o masina de strunjit cu capabilitate de frezare) trebuie evaluată conform fiecărui criteriu aplicabil pentru 2B001.a, b sau c.
  a. Maşini unelte pentru strunjire, având toate caracteristicile următoare:
  1. Precizia pozitionarii cu "toate compensările disponibile" egala sau mai mica (mai buna) de 6 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988)(*2) sau standardele naţionale echivalente; şi
  -----------
  (*2) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  2. Doua sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii".
  Notă: 2B001.a nu supune controlului strungurile special concepute pentru producţia lentilelor de contact.
  b. Maşini unelte pentru frezat, având oricare din caracteristicile următoare:
  1. Având toate următoarele caracteristici:
  a. Precizia pozitionarii, cu "toate compensările disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 6 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988)(*2) sau standardele naţionale echivalente; şi
  -----------
  (*2) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  b. Trei axe liniare plus o axa de rotaţie care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
  2. Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; sau
  3. O precizie a pozitionarii pentru maşinile de alezat în coordonate cu "toate compensările disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 4 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988)(*2) sau standardele naţionale echivalente;
  -----------
  (*2) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  4. Maşini folosind scule cutit zburator, având toate caracteristicile următoare:
  a. "Excentricitatea radiala per rotaţie ax principal" şi "excentricitatea axiala per rotaţie ax principal" mai mica (mai buna) de 0,0004 mm, citire a indicatiei totale; şi
  b. Deviatia unghiulara a miscarii saniei (rotatia pe axa verticala, rotatia pe axa laterala, rotatia pe axa longitudinala) mai mica (mai buna) de 2 secunde arc, citire a indicatiei totale, pe lungimea cursei de 300 mm;
  c. Maşini unelte pentru rectificat, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Având toate următoarele:
  a. Precizia pozitionarii, cu "toate compensările disponibile", egala sau mai mica (mai buna) de 4 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare, în conformitate cu ISO 230/2 (1988)(*2) sau standardele naţionale echivalente; şi
  -----------
  (*2) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa.
  b. Trei sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; sau
  2. Cinci sau mai multe axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
  Notă: 2B001.c nu supune controlului următoarele maşini de rectificat:
  1. Maşinile de rectificat cilindric exterior, interior sau exterior-interior având toate caracteristicile următoare:
  a. Sunt limitate la rectificarea cilindrică; şi
  b. Sunt limitate la prelucrarea pieselor cu dimensiuni maxime de 150 mm în diametru exterior sau lungime.
  2. Maşinile special concepute ca maşini de rectificat în coordonate, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Axa c este utilizata pentru a menţine piatra de rectificare perpendicular pe suprafaţa de prelucrat; sau
  b. Axa a este configurata sa rectifice came butoi.
  3. Maşinile de rectificat plan.
  d. Maşini de prelucrare prin electroeroziune (EDM) din categoria fără fir, care au doua sau mai multe axe de rotaţie ce pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii";
  e. Maşini unelte pentru îndepărtarea adaosului de metal, ceramica sau "compozite" având toate următoarele caracteristici:
  1. Indeparteaza materialul prin intermediul oricăruia din următoarele:
  a. Apei sau altui jet de lichid, inclusiv cele care utilizează aditivi abrazivi;
  b. Fasciculului de electroni; sau
  c. Fasciculului "laser"; şi
  2. Având doua sau mai multe axe de rotaţie care:
  a. Pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; şi
  b. Au o precizie a pozitionarii mai mica (mai buna) de 0,003°;
  f. Maşini pentru gaurire adanca şi maşini pentru strunjire modificate pentru gaurire adanca, având o capacitate maxima de gaurire care depăşeşte 5.000 mm, precum şi componente special destinate pentru acestea.
  2B002 Maşini unelte cu "comanda numerică" utilizând un procedeu [W] de finisare magnetoreologic (MRF).
  Nota tehnica:
  Pentru scopul 2B002, MRF este un procedeu de îndepărtare a materialului folosind un fluid magnetic abraziv a cărui vascozitate este controlată de un camp magnetic.
  2B003 Maşini unelte cu "comanda numerică" sau manuale şi componente, unităţi de comanda şi accesorii, special concepute pentru severuirea, finisarea, rectificarea sau honuirea rotilor dintate cu suprafaţa durificata [R(c) = 40 sau mai mult] cu dinti drepti, elicoidali sau dublu elicoidali, cu un diametru primitiv care depăşeşte 1250 mm şi o latime frontala a dintilor de 15% din diametrul primitiv sau mai mare, finisate la o calitate corespunzătoare normei AGMA 14 sau mai buna (echivalent cu ISO 1328 clasa 3).
  2B004 "Prese izostatice" la cald având toate caracteristicile următoare şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B104 şi 2B204.
  a. Un mediu termic controlat în cavitatea închisă şi o cavitate camera cu un diametru interior de 406 mm sau mai mare; şi
  b. Oricare din următoarele:
  1. O presiune de lucru maxima care depăşeşte 207 MPa;
  2. Un mediu termic controlat care depăşeşte 1.773 K (1.500°C); sau
  3. O instalatie de impregnare cu hidrocarburi şi de îndepărtare a produselor gazoase rezultate din degradare.
  Nota tehnica:
  Dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cat şi presiunea de lucru şi nu include dispozitivele de prindere. Aceasta dimensiune va fi mai mica, fie faţă de diametrul interior al camerei de presiune sau faţă de diametrul interior al camerei izolate de combustie, depinzand care dintre cele doua camere este localizata în interiorul celeilalte.
  N.B.: Pentru stante, matrite, poansoane şi ansambluri de scule, special concepute, vezi şi 1B003, 9B009 şi Lista de armamente muniţii şi alte produse militare.
  2B005 Echipamente special concepute pentru depunerea, prelucrarea şi controlul pe timpul procesului al straturilor anorganice, acoperirilor şi modificărilor de suprafaţa, după cum urmează, pentru substraturi non-electronice, prin procesele prevăzute în Tabelul şi în Notele asociate ce urmează după paragraful 2E003.f şi componentele lor de manevrare, pozitionare, manipulare şi comanda automată, special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. Echipamente de producţie cu "control prin program memorat" pentru depunere chimica în faza de vapori (CVD), având toate caracteristicile următoare:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B105.
  1. Proces modificat pentru una din tehnologiile următoare:
  a. CVD pulsatorie;
  b. Depunerea termica nucleata controlată (CNTD); sau
  c. CVD prin intensificare sau asistare de plasma; şi
  2. Oricare din următoarele:
  a. Incorporeaza dispozitive de etansare rotative pentru vid înalt (egal sau mai mic de 0,01 Pa); sau
  b. Incorporeaza controlul grosimii acoperirii în situ;
  b. Echipamente de producţie a implantarii ionice cu "control prin program memorat" având curenţi de fascicul de 5 mA sau mai mari;
  c. Echipamente de producţie pentru depuneri fizice în faza de vapori cu fascicul de electroni, cu "control prin program memorat" (EB-PVD), care incorporeaza sisteme de alimentare cu puteri de peste 80 kW, având oricare din caracteristicile următoare:
  1. Un sistem de control cu "laser" al nivelului rezervorului de lichid care regleaza precis viteza de avans a lingoului; şi
  2. O monitorizare comandata prin calculator, care funcţionează pe principiul foto-luminiscentei atomilor ionizati din jetul evaporat, pentru controlul vitezei de depunere a unei acoperiri care conţine doua sau mai multe elemente;
  d. Echipamente de producţie pentru pulverizare de plasma cu "control prin program memorat", având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Funcţionează într-o atmosfera controlată la presiune redusă (egala sau mai mica de 10 kPa, masurata până la 300 mm deasupra ajutajului de ieşire a pistolului), într-o camera de vid capabilă sa evacueze aerul până la 0,01 Pa înainte de procesul de pulverizare; sau
  2. Incorporeaza controlul grosimii acoperirii în situ;
  e. Echipamente de producţie pentru depunere prin pulverizare cu "control prin program memorat", capabile de densitati de curent de 0,1 mA/mmp sau mai mari la o viteză a depunerii de 15 f2æm/ora sau mai mare;
  f. Echipamente de producţie pentru depunerea cu arc catodic cu "control prin program memorat", incorporand o reţea de electromagneti pentru mecanismul de directionare a spotului arcului electric pe catod;
  g. Echipamente de producţie pentru placare ionica cu "control prin program memorat", care permit măsurarea în situ a oricăreia din următoarele caracteristici:
  1. Grosimea depunerii pe substrat şi controlul vitezei; sau
  2. Caracteristicile optice.
  Notă: 2B005 nu supun controlului echipamentele pentru depunere chimica în faza de vapori, cu arc catodic, prin pulverizare catodica, prin placare ionica sau implantare ionica, special concepute pentru scule aschietoare sau scule de uzinare.
  2B006 Sisteme şi echipamente pentru măsurare sau control dimensional, după cum urmează:
  a. Maşini de măsurat în coordonate (CMM), comandate de calculator, cu "comanda numerică" sau cu "control prin program memorat", având o eroare maxima admisibilă [PE(E)] de indicare tridimensionala (volumetrica) în orice punct al domeniului de operare a masinii (de exemplu în domeniul lungimii axelor) egala sau mai mica (mai buna) de (1,7 + L/1000) f2æm (L este lungimea masurata în mm) stabilită conform ISO 10360-2 (2001);
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B206.
  b. Instrumente pentru măsurarea deplasarii liniare şi unghiulare, după cum urmează:
  1. Instrumente de măsurare liniara având oricare din caracteristicile următoare:
  Nota tehnica:
  Pentru 2B006.b.1, 'deplasare liniara' înseamnă variatia distantei dintre senzorul de măsurat şi obiectul măsurat.
  a. Sisteme de măsurare de tip fără contact, cu o "rezoluţie" egala sau mai mica (mai buna) de 0,2 f2æm într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 0,2 mm;
  b. Sisteme transformatoare liniare diferentiale de tensiune, având toate caracteristicile următoare:
  1. "Liniaritate" egala sau mai mica (mai buna) de 0,1% într-un domeniu de măsurare egal sau mai mic de 5 mm; şi
  2. O deviatie egala sau mai mica (mai buna) de 0,1% pe zi la temperatura standard a mediului din camera de încercări de ±1 K; sau
  c. Sisteme de măsurare având toate caracteristicile următoare:
  1. Conţin un "laser"; şi
  2. Menţin timp de cel puţin 12 ore, într-un interval de temperatura de ±1 K în jurul unei temperaturi standard şi la o presiune standard, toate caracteristicile următoare:
  a. O "rezoluţie", pe toată scala, de 0,1 f2æm sau mai mica (mai buna); şi
  b. O "incertitudine a masurarii" egala cu sau mai mica (mai buna) de (0,2 + L/2000) f2æm (L reprezintă lungimea, masurata în mm);
  Notă: 2B006.b.1 nu supune controlului sistemele interferometrice de măsurare, fără bucla deschisă sau închisă de reactie inversa, care conţin un "laser" pentru a măsura erorile de mişcare ale saniilor maşinilor unelte, ale maşinilor de control dimensional sau ale echipamentelor similare.
  2. Instrumente de măsurare unghiulara având o "deviatie de poziţie unghiulara" egala sau mai mica (mai buna) de 0,00025°;
  Notă: 2B006.b.2 nu supune controlului instrumentele optice cum ar fi auto-colimatoarele, care folosesc lumina colimata (ca de exemplu lumina laser) pentru a detecta deplasarea unghiulara a unei oglinzi.
  c. Echipamente pentru măsurarea neregularitatii suprafeţelor prin măsurarea imprastierii optice, în funcţie de unghi, cu o sensibilitate de 0,5 nm sau mai mica (mai buna);
  Notă: Maşinile unelte care pot fi utilizate ca maşini de măsurat sunt supuse controlului dacă îndeplinesc sau depăşesc criteriile specificate pentru funcţionarea ca masina unealta sau pentru funcţionarea ca masina de măsurat.
  2B007 "Roboti" având oricare din următoarele caracteristici şi controlori şi "efectori finali" speciali conceputi pentru aceştia, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B207.
  a. Capabili de prelucrare în timp real a imaginii complete tridimensionale sau de 'analiza a scenei' tridimensionale complete pentru a genera sau a modifica "programele" sau pentru a genera sau modifica date din programul numeric;
  Nota tehnica: Limitarea 'analizei scenei' nu include aproximarea celei de a treia dimensiuni prin vizarea sub un unghi dat sau interpretarea limitată a unei scale de gri în vederea perceperii adancimii sau a texturii pentru sarcini aprobate (2 1/2D).
  b. Special conceputi pentru a satisface standardele naţionale de securitate aplicabile în medii conţinând muniţii explozive;
  c. Special conceputi sau prevăzuţi pentru a rezista la o doza totală radiatii mai mare de 5 x 10^3 Gy (siliciu) fără degradare operationala; sau
  Nota tehnica:
  Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jules per kilogram absorbită de o mostra de siliciu neprotejata când este expusă la radiaţie ionizanta.
  d. Special conceputi sa funcţioneze la altitudini care depăşesc 30.000 m.
  2B008 Ansambluri sau unităţi special concepute pentru maşini unelte sau pentru sisteme şi echipamente de control dimensional, după cum urmează:
  a. Unităţi cu reactie de pozitionare liniara (de exemplu dispozitive de tip inductiv, scări gradate, sisteme în infrarosu sau sisteme "laser") având o "precizie" globală mai mica (mai buna) de [800 + (600 x L x 10^-3)] nm (L reprezintă lungimea efectivă, în mm);
  N.B.: Pentru sistemele "laser" vezi şi Nota la 2B006.b.1.
  b. Unităţi cu reactie de pozitionare rotativa, (de exemplu dispozitive de tip inductiv, scări gradate, sisteme în infrarosu sau sisteme "laser"), având o "precizie" mai mica (mai buna) de 0,00025°;
  N.B.: Pentru sistemele "laser" vezi de asemenea Nota la 2B006.b.1.
  c. "Mese rotative combinate" şi "axe inclinabile", capabile de îmbunătăţirea performantelor maşinilor unelte, conform cu specificăţia tehnica a producătorului, la sau peste nivelul specificat în 2B.
  2B009 Maşini de deformare prin rotaţie şi maşini de deformare continua care, conform specificatiei tehnice a fabricantului, pot fi echipate cu unităţi de "comanda numerică" sau de control prin calculator, având toate caracteristicile următoare:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B109 şi 2B209.
  a. Doua sau mai multe axe controlate din care cel puţin două pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; şi
  b. O forta de roluire mai mare de 60 kN.
  Nota tehnica:
  Maşinile care combina funcţia de deformare continua cu cea de deformare prin rotaţie sunt considerate, în conformitate cu 2B009, ca maşini de deformare continua.
  2B104 "Prese izostatice", altele decât cele supuse controlului prin 2B004, având toate caracteristicile următoare:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B204.
  a. Presiunea maxima de lucru de 69 MPa sau mai mare;
  b. Sunt proiectate pentru a atinge şi menţine un mediu termic controlat de 873 K (600°C) sau mai mare; şi
  c. Au o camera cu un diametru interior de 254 mm sau mai mare.
  2B105 Cuptoare CVD pentru depunerea chimica în stare de vapori, altele decât cele specificate la 2B005.a proiectate sau modificate pentru densificarea materialelor compozite carbon-carbon.
  2B109 Maşini de deformare continua, altele decât cele supuse controlului prin 2B009, precum şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B209.
  a. Maşini de deformare continua având toate caracteristicile următoare:
  1. În concordanta cu specificăţiile tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu unităţi de "comanda numerică" sau control prin calculator, chiar dacă la livrare nu sunt echipate cu acestea; şi
  2. Au mai mult de 2 axe ce pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii".
  b. Componente special concepute pentru maşinile de deformare continua specificate la 2B009 sau 2B109.a.
  Notă: 2B109 nu controlează maşinile care nu sunt utilizabile în producţia de componente şi echipamente pentru propulsie (de exemplu carcase de motor) destinate sistemelor specificate la 9A005, 9A007.a sau 9A105.a.
  Nota tehnica:
  Maşinile care combina funcţia de deformare prin rotaţie cu cea de deformare continua sunt considerate, în conformitate cu 2B109, ca maşini de deformare continua.
  2B116 Sisteme de încercare la vibratii, echipamente şi componente ale acestora, după cum urmează:
  a. Sisteme de încercare la vibratii utilizând reactia inversa sau tehnici de bucla închisă şi incorporand un controler numeric, capabile să asigure vibratii de 10 g rms sau mai mult, în toată gama de frecvente cuprinse între 20 Hz şi 2.000 Hz şi forte de 50 kN sau mai mult, măsurate pe o "masa nefixata":
  b. Comenzi numerice, asociate cu software de încercare la vibratii special conceput, cu o "largime de banda în timp real" mai mare de 5 kHz şi concepute pentru utilizarea în echipamentele de încercare la vibratii supuse controlului prin 2B116.a;
  c. Standuri de testare la vibratii, cu sau fără amplificatori asociaţi, capabile de o forta de 50 kN sau mai mare, masurata pe o 'masa nefixata', utilizate în echipamentele de încercare la vibratii supuse controlului prin 2B116.a;
  d. Structuri ale suportilor pentru piese de încercat şi echipamente electronice concepute pentru combinarea mai multor standuri de testare a vibratiilor, într-un sistem capabil sa dezvolte o forta efectivă de 50 kN sau mai mare, masurata pe o 'masa nefixata', utilizate în echipamentele de încercare supuse controlului prin 2B116.a.
  Nota tehnica:
  La paragraful 2B116, prin 'masa nefixata' se înţelege o masa plana sau suprafaţa fără sisteme de prindere sau reglare.
  2B117 Echipamente şi aparatura de control a procesului, altele decât cele specificate la 2B004, 2B005.a, 2B104 sau 2B105, concepute sau modificate pentru densificarea şi piroliza componentelor cu structura compozita ale ajutajelor de rachete şi ale vârfurilor vehiculelor de reintrare.
  2B119 Maşini de echilibrare şi echipamente aferente, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2B219.
  a. Maşini de echilibrare având toate caracteristicile următoare:
  1. Nu au capabilitatea sa echilibreze rotori/ansamble cu o masa mai mare de 3 kg;
  2. Capabile sa echilibreze rotori/ansamble la o viteză de peste 12.500 rpm;
  3. Capabile sa corecteze dezechilibre în doua sau mai multe plane; şi
  4. Capabile sa echilibreze la un dezechilibru rezidual specific de 0,2 g mm per kg de masa rotor;
  Notă: 2B119.a. nu supune controlului maşinile de echilibrare concepute sau modificate pentru echipamentul dentar sau alt echipament medical.
  b. Capete indicatoare concepute sau modificate pentru utilizarea la maşinile specificate la 2B119.a.
  Nota tehnica:
  Capetele indicatoare sunt uneori cunoscute ca instrumente de echilibrare.
  2B120 Simulatoare de mişcare sau mese mobile având toate caracteristicile următoare:
  a. Doua sau mai multe axe;
  b. Inele colectoare capabile sa transmită energia electrica şi/sau semnale cu informaţii; şi
  c. Având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Pentru orice axa individuală având toate caracteristicile următoare:
  a. Capabile de o viteză de 400 grade/s sau mai mult, sau 30 grade/s sau mai puţin; şi
  b. O rezoluţie a vitezei egala sau mica de 6 grade/s şi o precizie egala sau mai mica de 0,6 grade/s;
  2. Având cea mai joasa stabilitate a vitezei egala sau mai buna (mai mica) de plus sau minus 0,05% medie peste 10 grade sau mai mult; sau
  3. O precizie de pozitionare egala sau mai buna de 5 secunde arc.
  Notă: 2B120 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru maşini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale maşinilor unelte vezi 2B008.
  2B121 Mese de pozitionare (echipamente capabile de o pozitionare de rotaţie precisa în oricare axa), altele decât acelea specificate în 2B120, având toate următoarele caracteristici:
  a. Doua sau mai multe axe; şi
  b. O precizie de pozitionare egala sau mai buna de 5 secunde arc.
  Notă: 2B121 nu supune controlului mesele rotative concepute sau modificate pentru maşini unelte sau pentru echipament medical. Pentru controlul meselor rotative ale maşinilor unelte vezi 2B008.
  2B122 Centrifuge capabile sa accelereze, fără separare peste 100 g şi având inele colectoare de transmitere a energiei electrice şi a semnalelor cu informaţii.
  2B201 Maşini-unelte, altele decât cele supuse controlului prin 2B001, pentru îndepărtarea sau aschierea metalelor, materialelor ceramice sau materialelor "compozite", care, conform specificatiilor tehnice ale fabricantului, pot fi echipate cu dispozitive electronice pentru "controlul profilarii" simultan, pe doua sau mai multe axe:
  a. Maşini-unelte de frezat, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Preciziile de pozitionare, cu "toate compensările disponibile", egale sau mai mici (mai bune) de 6 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988)(*3) sau standardele naţionale echivalente; sau
  ------------
  (3) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa
  2. Doua sau mai multe axe de rotaţie pentru profilare.
  Notă: 2B201.a nu supune controlului maşinile de frezat, având următoarele caracteristici:
  a. Cursa de-a lungul axei x mai mare de 2 m; şi
  b. Precizia de pozitionare pe întreaga cursa pe axa x mai mare (mai rea) de 30 f2æm.
  b. Maşini-unelte de rectificat, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Preciziile de pozitionare, cu "toate compensările disponibile", egale sau mai mici (mai bune) de 4 f2æm de-a lungul oricărei axe liniare conform ISO 230/2 (1988)(*3) sau standardele naţionale echivalente; sau
  ----------
  (3) Producătorii care calculează precizia de pozitionare conform ISO 230/2 (1997) vor consulta autoritatea naţionala competenţa
  2. Doua sau mai multe axe de rotaţie pentru profilare.
  Notă: 2B201.b nu supune controlului următoarele maşini de rectificat:
  a. Maşinile de rectificat cilindric exterior, interior şi exterior-interior, având toate caracteristicile următoare:
  1. Sunt limitate la rectificare cilindrică;
  2. Prelucreaza piese cu diametrul exterior sau lungimea de maxim 150 mm;
  3. Nu au mai mult de doua axe care pot fi coordonate simultan pentru "controlul profilarii"; şi
  4. Nu realizează profilarea pe axa c.
  b. Maşinile de rectificat în coordonate, cu axele limitate la x, y, c şi a, unde axa c este folosită pentru a menţine piatra de rectificare perpendicular pe suprafaţa de prelucrat şi axa a este configurata pentru rectificarea camelor butoi.
  c. Maşinile de ascutit scule sau cutite, cu "software" special conceput pentru producţia de scule sau cutite; sau
  d. Maşinile de rectificat arbori cu came sau arbori cotiti.
  2B204 "Prese izostatice", altele decât cele supuse controlului prin 2B004 sau 2B104 şi echipamentele aferente, după cum urmează:
  a. "Prese izostatice" având ambele următoarele caracteristici:
  1. Capabile sa atinga o presiune de lucru maxima de 69 MPa sau mai mare; şi
  2. Având o cavitate a camerei cu un diametru interior mai mare de 152 mm,
  b. Mandrine, matrite şi dispozitive de comanda special concepute pentru "presele izostatice" specificate la 2B204.a.
  Nota tehnica:
  În 2B204 dimensiunea interioară a camerei este aceea în care se realizează atât temperatura cat şi presiunea de lucru şi nu include dispozitivele de fixare. Aceasta dimensiune va fi mai mica, fie faţă de diametrul interior al camerei de presiune sau faţă de diametrul interior al camerei izolate de combustie, depinzand care dintre cele doua camere este localizata în interiorul celeilalte.
  2B206 Maşini, instrumente sau sisteme de control dimensional, altele decât cele supuse controlului prin 2B006, după cum urmează:
  a. Maşini de control dimensional comandate prin calculator sau cu "comanda numerică", având ambele următoarele doua caracteristici:
  1. Au doua sau mai multe axe; şi
  2. O "incertitudine a masurarii" liniare uni-dimensionala egala sau mai mica (mai buna) de (1,25 + L/1000) f2æm, verificata cu o proba martor cu o "precizie" mai mica (mai buna) de 0,2 æm (L reprezintă lungimea în mm) (Ref.: VDI/VDE 2617 părţile 1 şi 2);
  b. Sisteme pentru controlul simultan liniar-unghiular al semi-carcaselor, având ambele următoare caracteristici:
  1. O "incertitudine a masurarii" de-a lungul oricărei axe lineare egala sau mai mica (mai buna) de 3,5 f2æm pe 5 mm; şi
  2. O "deviatie de poziţie unghiulara" egala sau mai mica de (mai buna) 0,02°.
  Nota 1: Maşinile-unelte care pot fi utilizate ca maşini de măsurare sunt supuse controlului dacă îndeplinesc sau depăşesc criteriile specificate pentru funcţionarea ca maşini-unelte sau pentru funcţionarea ca maşini de măsurat.
  Nota 2: O masina descrisă în paragraful 2B206 este supusă controlului dacă depăşeşte valoarea de prag de control oriunde în gama de operare.
  Note tehnice:
  1. Etalonul pentru determinarea "incertitudinii de măsurare" a unui sistem de control dimensional va corespunde descrierii normei VDI/VDE 2617, părţile 2, 3 şi 4.
  2. Toţi parametrii valorilor măsurate în 2B206 reprezintă plus/minus, adică nu domeniul total.
  2B207 "Roboti", "efectori finali" şi unităţile de control, alţii decât cei supuşi controlului prin 2B007, după cum urmează:
  a. "Roboti" sau "efectori finali" special conceputi pentru a satisface standardele naţionale de securitate aplicabile la manipularea explozivilor puternici (de exemplu, răspunzând specificatiilor de codificare electrica pentru explozivii puternici);
  b. Unităţile de control special concepute pentru orice "roboti" sau "efectori finali" specificati la 2B207.a.
  2B209 Maşini de deformare continua şi prin rotaţie capabile de funcţii de deformare continua, altele decât cele supuse controlului prin 2B009 sau 2B109 şi mandrine, după cum urmează:
  a. Maşini având ambele următoarele caracteristici:
  1. Trei sau mai multe role (active sau de ghidare); şi
  2. Care, în conformitate cu specificăţiile fabricantului, pot fi echipate cu unităţi de "comanda numerică" sau control prin calculator;
  b. Mandrine de formare a rotoarelor, concepute sa formeze rotoare cilindrice cu diametrul interior între 75 mm şi 400 mm.
  Notă: 2B209.a include maşinile care au numai un singur cilindru conceput sa deformeze metalul şi doi cilindri auxiliari care susţin mandrina, dar nu participa direct în procesul de deformare.
  2B219 Maşinile de echilibrat centrifugal multiplane, fixe sau portabile, orizontale sau verticale, după cum urmează:
  a. Maşini de echilibrat centrifugale concepute pentru echilibrarea rotorilor flexibili cu o lungime de 600 mm sau mai mare şi având toate următoarele caracteristici:
  1. Deschiderea batiului sau diametrul rotorului mai mare de 75 mm;
  2. Capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg; şi
  3. Capabile sa echilibreze la viteze de rotaţie mai mari de 5000 rpm.;
  b. Maşini de echilibrat centrifugal concepute pentru echilibrarea componentelor rotorilor cilindrici şi având toate următoarele caracteristici:
  1. Diametrul rotorului mai mare de 75 mm;
  2. Capabilitatea de echilibrat mase de la 0,9 la 23 kg;
  3. Capabilitatea sa echilibreze la un dezechilibru rezidual egal sau mai mic de 0,01 kg x mm/kg per plan; şi
  4. Actionare de tipul prin curele.
  2B225 Manipulatoare la distanta ce pot fi utilizate pentru a acţiona de la distanta în operaţiile de separare radiochimica sau în celule fierbinti, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Capabile de a penetra pereţii celulelor fierbinti pe o adancime de 0,6 m sau mai mult (operaţie prin perete); sau
  b. Capabile sa treacă peste partea superioară a peretelui unei celule fierbinti cu o grosime de 0,6 m sau mai mult (operaţie peste perete).
  Nota tehnica:
  Manipulatoarele la distanta asigura transferul acţiunilor operatorului uman la un braţ de actionare la distanta şi la un dispozitiv terminal. Acestea pot fi de tip 'master/slave' sau acţionate prin joystick sau tastatura.
  2B226 Cuptoare cu inductie în mediu controlat (vid sau gaz inert) şi sistemele de alimentare cu energie, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3B.
  a. Cuptoare având toate caracteristicile următoare:
  1. Capabile sa funcţioneze la peste 1.123K (850°C);
  2. Bobine de inductie cu diametrul de 600 mm sau mai mic, şi
  3. Concepute pentru puteri de intrare de 5 kW sau mai mult;
  b. Alimentatoare cu energie, cu o putere specificată de ieşire de 5 kW sau mai mult, special concepute pentru cuptoarele specificate la 2B226.a.
  Notă: 2B226.a. nu supune controlului cuptoarele concepute pentru tratarea plachetelor de semiconductori.
  2B227 Cuptoare de topire şi turnare sub vid sau în alte medii controlate pentru metalurgie şi echipamentul aferent, după cum urmează:
  a. Cuptoare de retopire şi de turnare cu arc, având ambele următoarele caracteristici:
  1. Capacitatea electrozilor consumabili cuprinsă între 1.000 cmc şi 20.000 cmc, şi
  2. Capabile sa funcţioneze la temperaturi de topire de peste 1.973 K (1.700°C);
  b. Cuptoare de topire cu fascicul de electroni şi cuptoare de topire cu plasma atomizata, având ambele următoarele caracteristici;
  1. O putere egala cu 50 kW sau mai mare; şi
  2. Capabile sa funcţioneze la temperaturi de topire mai mari de 1.473 K (1.200°C).
  c. Sisteme de control prin calculator şi de monitorizare special configurate pentru oricare din cuptoarele specificate în 2B227.a sau b.
  2B228 Echipamente de fabricare şi asamblare a retorilor, a echipamentelor de aliniere a rotorilor, mandrine şi matrite pentru formarea de silfoane, după cum urmează:
  a. Echipamente de asamblare a rotorilor pentru asamblarea secţiunilor tuburilor rotorilor de centrifuge cu gaz, sicanelor şi inchiderilor de la capete.
  Notă: 2B228.a include mandrine de precizie, dispozitive de fixare şi maşini de ajustare fretata.
  b. Echipamente pentru alinierea secţiunilor de tuburi de rotori de centrifuge cu gaz la o axa comuna;
  Nota tehnica:
  În 2B228.b astfel de echipamente vor consta obişnuit din sonde de măsurare de precizie, legate la un calculator, care controlează secvenţial, de exemplu acţiunea pistonului pneumatic pentru alinierea secţiunilor rotorilor tubulari.
  c. Mandrine şi matrite pentru a produce silfoane cu o singura circumvolutie.
  Nota tehnica:
  În 2B228.c silfoanele au toate caracteristicile următoare:
  1. Diametrul interior între 75 mm şi 400 mm;
  2. Lungime egala sau mai mare de 12,7 mm;
  3. Circumvolutie unica cu adâncimea mai mare de 2 mm; şi
  4. Făcute din aliaje de aluminiu cu rezistenta înaltă, din oţel maraging sau din materiale sub forma de "materiale din fibre sau filamente" cu o rezistenta înaltă.
  2B230 "Traductoare de presiune" capabile sa masoare presiunea absolută în orice punct al domeniului de la 0 la 13 kPa, având ambele următoare caracteristici:
  a. Elementele sensibile la presiune fabricate din sau acoperite cu aluminiu sau aliaje de aluminiu, cu nichel sau aliaje de nichel cu mai mult de 60% nichel în greutate; şi
  b. Având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O scala totală mai mica de 13 kPa şi o "precizie" mai buna decât ±1% pe întreaga scala; sau
  2. O scala totală de 13 kPa sau mai mare şi o "precizie" mai buna de ±130 Pa.
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile din 2B230, 'precizie' include neliniaritatea, histerezisul şi repetabilitatea la temperatura mediului ambiant.
  2B231 Pompe de vid având toate următoarele caracteristici:
  a. Un diametru la intrare egal sau mai mare de 380 mm;
  b. Viteza de pompare egala cu 15 mc/s sau mai mare; şi
  c. Capabile sa producă un vid final mai mare de 13 mPa.
  Note tehnice:
  1. Viteza de pompare este determinata la punctul de măsurare cu azot gaz sau aer.
  2. Vidul final este determinat la intrarea pompei, cu intrarea pompei închisă.
  2B232 Tunuri mulţi-etaj cu gaz uşor sau alte sisteme de tunuri de mare viteza (tipuri cu bobine, electromagnetice şi electrotermice sau alte sisteme avansate) capabile sa accelereze proiectilele până la 2 km/s sau mai mult.
  2B350 Instalaţii, echipamente şi componente pentru producerea substanţelor chimice, după cum urmează:
  a. Vase de reactie sau reactoare, cu sau fără agitatoare, cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 mc (100 l), dar mai mic de 20 mc (20.000 l), în care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau inmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  5. Tantal sau aliaje de tantal;
  6. Titan sau aliaje de titan; sau
  7. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  b. Agitatoare pentru utilizare în vase de reactie sau reactoare specificate la 2B350.a, turbine cu rotor închis, arbori şi palete proiectate pentru astfel de agitatoare, la care toate suprafeţele agitatoarelor sau componentelor care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau inmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  5. Tantal sau aliaje de tantal;
  6. Titan sau aliaje de titan; sau
  7. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  c. Tancuri de depozitare, containere sau recipienţi cu un volum total intern (geometric) mai mare de 0,1 mc (100 l), în care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice care sunt prelucrate sau inmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  5. Tantal sau aliaje de tantal;
  6. Titan sau aliaje de titan; sau
  7. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  d. Schimbatoare de căldură sau condensatoare cu o suprafaţa de transfer de căldură mai mare de 0,15 mp şi mai mica de 20 mp şi ţevi, plăci, serpentine sau corpuri proiectate pentru astfel de schimbatoare de căldură sau condensatoare, la care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Grafit sau 'carbon grafit';
  5. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  6. Tantal sau aliaje de tantal;
  7. Titan sau aliaje de titan;
  8. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  9. Carbura de siliciu; sau
  10. Carbura de titan;
  e. Coloane de distilare sau de absorbţie cu diametrul interior mai mare de 0,1 m, distribuitoare de lichide, distribuitoare de vapori sau colectoare de lichide proiectate pentru astfel de coloane de distilare sau de absorbţie, la care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate:
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Grafit sau 'carbon grafit';
  5. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  6. Tantal sau aliaje de tantal;
  7. Titan sau aliaje de titan; sau
  8. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  f. Echipamente de umplere cu comanda de la distanta, în care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate; sau
  2. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  g. Robineti, ventile, supape, valve cu dimensiuni nominale mai mari de 10 mm şi carcase (corpuri de robineti, ventile) sau captuseli concepute pentru asemenea robineti, ventile, supape, valve, la care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice produse, prelucrate sau inmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  5. Tantal sau aliaje de tantal;
  6. Titan sau aliaje de titan; sau
  7. Zirconiu sau aliaje de zirconiu.
  h. Ţevi (tuburi) cu pereţi multipli, incluzând un orificiu de detectie a scurgerilor, în care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate sau inmagazinate, sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Fluoropolimeri;
  3. Sticla sau captusite cu sticlă (inclusiv vitrificata sau emailata);
  4. Grafit sau 'carbon grafit';
  5. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  6. Tantal sau aliaje de tantal;
  7. Titan sau aliaje de titan; sau
  8. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  i. Pompe cu garnituri de etansare multiple, pompe dozatoare cu actionare magnetica, pompe cu burduf sau cu diafragma, cu un debit maxim specificat de constructor mai mare de 0,6 mc/h sau pompe de vid cu un debit maxim specificat de constructor mai mare de 5 mc/h (la temperatura de 273 K (0°C) şi presiunea de 101,3 kPa); şi carcase (corpuri de pompe), mantale semifabricate pentru carcase, axe, rotoare, ajutaje, proiectate pentru astfel de pompe, în care toate suprafeţele care vin în contact direct cu substantele chimice prelucrate sunt fabricate din oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Ceramici:
  3. Ferosiliciu;
  4. Fluoropolimeri;
  5. Sticla sau captusite cu sticlă (inclusiv vitrificata sau emailata);
  6. Grafit sau 'carbon grafit';
  7. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate;
  8. Tantal sau aliaje de tantal;
  9. Titan sau aliaje de titan; sau
  10. Zirconiu sau aliaje de zirconiu;
  j. Incineratoare concepute pentru distrugerea substanţelor chimice supuse controlului prin 1C350 şi 1C450, echipate cu dispozitive special concepute de introducere a deşeurilor şi dispozitive de manipulare, având o temperatura medie în camera de ardere mai mare de 1.273 K (1.000°C), în care toate suprafeţele sistemului de introducere a deşeurilor care vin în contact direct cu deşeurile chimice sunt fabricate sau captusite cu oricare din următoarele materiale:
  1. Aliaje conţinând mai mult de 25% nichel şi 20% crom în greutate;
  2. Ceramici; sau
  3. Nichel sau aliaje cu mai mult de 40% nichel în greutate.
  Nota tehnica:
  'Carbon grafit' este o compoziţie de carbon amorf şi grafit, în care conţinutul de grafit este de 8% sau mai mult din greutate.
  2B351 Sisteme de monitorizare a gazelor toxice şi detectoare specializate pentru gazele toxice, după cum urmează:
  a. Concepute sa lucreze în regim continuu şi capabile sa detecteze substantele toxice de lupta (S.T.L.) sau substantele chimice supuse controlului prin 1C350 la concentratii mai mici de 0,3 mg/mc; sau
  b. Concepute pentru detectarea compusilor având activitate anticolinesterazica.
  2B352 Echipamente care pot fi utilizate la manipularea materialelor biologice, după cum urmează:
  a. Instalaţii de izolare biologica completa la nivel de izolare P3 şi/sau P4;
  Nota tehnica:
  Nivelele de izolare P3 sau P4 (BL3, BL4, L3, L4) sunt cele specificate în Manualul de bioprotectie în laborator al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (editia a 2-a, Geneva 1993).
  b. Fermentatoare care pot fi utilizate pentru cultivarea "microorganismelor" patogene, virusurilor sau apte pentru producţia toxinelor, fără propagare de aerosoli şi având o capacitate totală de 20 de litri sau mai mare;
  Nota tehnica:
  Fermentatoarele includ bioreactoare, chemostate şi sisteme influx continuu.
  c. Separatoare centrifugale care pot fi utilizate pentru separarea continua a "microorganismelor" patogene, fără propagare de aerosoli, având toate caracteristicile următoare:
  1. Debit mai mare de 100 litri/ora;
  2. Componente din oţel inoxidabil lustruit sau titan;
  3. Una sau mai multe imbinari etanse în zona conţinând vapori; şi
  4. Apte de sterilizare în situ a vaporilor în stare închisă;
  Nota tehnica:
  Separatoarele centrifugale includ decantoarele.
  d. Echipament de filtrare în flux transversal (tangential) şi componente, după cum urmează:
  1. Echipament de filtrare în flux transversal (tangential), care poate fi utilizat pentru separare continua rara propagare de aerosoli, a "microorganismelor" patogene, virusuri, toxine sau culturi de celule, având amândouă caracteristicile următoare:
  a. Suprafaţa de filtrare totală egala sau mai mare de 1 mp; şi
  b. Poate fi sterilizat sau dezinfectat în situ;
  Nota tehnica:
  În sensul categoriei 2B352.d.1.b, prin "sterilizare" se înţelege eliminarea tuturor microbilor viabili din echipamente prin folosirea fie a metodelor fizice (de ex. vapori) fie a agenţilor chimici. Prin "dezinfecţie" se înţelege distrugerea microbilor cu potenţial contagios din echipamente prin folosirea agenţilor chimici cu efect bactericid. Termenii "dezinfecţie" şi "sterilizare" diferă de "igienizare", ultimul referindu-se la procedurile de curatare concepute pentru a micşora conţinutul microbian al echipamentelor, fără eliminarea contagiozitatii sau a viabilitatii tuturor microbilor.
  2. Componente pentru filtrarea în flux transversal (tangential) (de ex. module, elemente, casete, cartuse, unităţi sau plăci) cu suprafaţa de filtrare egala sau mai mare cu 0,2 mp pentru fiecare component şi concepute pentru folosire în echipamente de filtrare în flux transversal, conform specificatiilor de la 2B352.d;
  Notă: 2B352.d nu supune controlului echipamentele de osmoza inversa, conform specificatiilor fabricantului.
  e. Echipament de liofilizare sterilizabil cu abur cu o capacitate a condensatorului mai mare de 10 kg gheaţa/24 ore şi mai mica de 1000 kg de gheaţa/24 ore;
  f. Echipament de izolare şi protecţie, după cum urmează:
  1. Combinezoane de protecţie complete sau parţiale sau glugi cu alimentare cu aer extern şi funcţionând sub presiune pozitiva;
  Notă: 2B352.f.1 nu supune controlului combinezoanele proiectate să fie purtate cu un aparat de respiratie autonom.
  2. Nise de securitate biologica clasa III sau izolatoare indeplinind standarde similare;
  Notă: În 2B352.f.2, izolatoarele includ izolatoare flexibile, boxe de uscare, camere de anaerobie, cutii pentru manusi şi hote pentru flux laminar (închise la flux vertical).
  g. Camere proiectate pentru verificarea prin detectie a aerosolilor cu "microorganisme", virusuri sau "toxine" şi având o capacitate egala sau mai mare de 1 mc.
  2C MATERIALE Nici unul.
  2D SOFTWARE
  2D001 "Software", altul decât cel supus controlului prin 2D002, special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 2A001 sau 2B001 la 2B009.
  2D002 "Software" pentru dispozitive electronice, chiar atunci când se găsesc într-un dispozitiv sau sistem, permitand ca acest dispozitiv sau sistem sa funcţioneze ca unitate de "comanda numerică", capabil sa coordoneze simultan mai mult de patru axe pentru "controlul profilarii".
  Nota 1: 2D002 nu supune controlului "software"-ul special conceput sau modificat pentru funcţionarea maşinilor unelte nespecificate în Categoria 2.
  Nota 2: 2D002 nu supune controlului "software" pentru produsele specificate în 2.B.002. A se vedea 2D001 pentru controlul "software" pentru produsele specificate în 2B002.
  2D101 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" echipamentelor specificate în 2B104, 2B105, 2B109, 2B117 sau 2B119 până la 2B122.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9D004.
  2D201 "Software" special conceput pentru "utilizarea" echipamentelor specificate în 2D204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 sau 2B227.
  2D202 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor specificate în 2B201.
  2E TEHNOLOGIE
  2E001 "Tehnologie" în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului specificate în 2A, 2B sau 2D;
  2E002 "Tehnologie" în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "producţia" echipamentelor specificate în 2A sau 2B;
  2E003 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" graficii interactive ca parte integrantă a unităţilor de "comanda numerică" pentru pregătirea sau modificarea părţilor de program;
  b. "Tehnologie" pentru procedeele de fabricaţie prin prelucrarea metalelor, după cum urmează:
  1. "Tehnologie" pentru conceperea sculelor, matritelor sau dispozitivelor de montaj special concepute pentru oricare din următoarele procese:
  a. "Formare superplastica";
  b. "Sudura prin difuzie"; sau
  c. "Presare hidraulica cu acţiune directa";
  2. Date tehnice constând în metode de prelucrare sau parametri, conform listei de mai jos, utilizate pentru controlul:
  a. "Formării superplastice" a aliajelor de aluminiu, de titan sau a "superaliajelor":
  1. Pregătirea suprafeţei;
  2. Nivelul de tensiuni;
  3. Temperatura;
  4. Presiunea;
  b. "Sudurii prin difuzie" a "superaliajelor" sau a aliajelor de titan:
  1. Pregătirea suprafeţei;
  2. Temperatura;
  3. Presiunea;
  c. "Presării hidraulice cu acţiune directa" a aliajelor de aluminiu sau de titan:
  1. Presiunea;
  2. Durata ciclului;
  d. "Densificarii izostatice la cald" a aliajelor de titan sau de aluminiu sau a "superaliajelor":
  1. Temperatura;
  2. Presiunea;
  3. Durata ciclului;
  c. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" maşinilor hidraulice de stantare şi a matritelor pentru acestea, pentru fabricarea structurilor aeronavelor;
  d. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" generatoarelor de instrucţiuni pentru maşinile unelte (de ex. părţi de programe) plecand de la datele de conceptie aflate în interiorul unităţilor de "comanda numerică";
  e. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" "software"-ului de integrare în vederea incorporarii sistemelor expert în unităţile de "comanda numerică", ca suport pentru decizii avansate, la nivel de atelier;
  f. "Tehnologie" pentru aplicarea acoperirilor anorganice în straturi suprapuse sau a acoperirilor anorganice de modificare a suprafeţei anorganice (specificată în coloana 3 a urmatorului Tabel) la substraturi ne-electronice (specificate în coloana 2 a urmatorului Tabel), prin procedeele specificate în coloana 1 a urmatorului Tabel şi definite în Nota Tehnica.
  Notă: Tabelul şi nota tehnica este după 2E301.
  2E101 "Tehnologie" conform cu Nota Generală de Tehnologie pentru "utilizarea" echipamentului sau "software-ului" specificat la 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 până la 2B122 sau 2D101.
  2E201 "Tehnologie" conform cu Nota Generală de Tehnologie pentru "utilizarea" echipamentului sau "software-ului" specificat la 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 până la 2B232, 2D201 sau 2D202.
  2E301 "Tehnologie" conform cu Nota Generală de Tehnologie pentru "utilizarea" bunurilor specificate la 2B350 până la 2B352.
  TABEL - TEHNICI DE DEPUNERE


  1. Procedeu de acoperire(1)*)│ 2. Substrat │ 3. Acoperirea rezultată
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  A. Depunere chimica în │"Superaliaje" │Aluminuri pentru pasaje
       faza de vapori (CVD) │ │interne
                               │Ceramici(19) şi sticle cu │Siliciuri
                               │dilatare redusă(14) │Carburi
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Diamant
                               │ │Carbon tip diamant(17)
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Siliciuri
                               │ceramice şi cu "matrice" │Carburi
                               │metalică │Metale refractare
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Aluminuri
                               │ │Aluminuri aliate(2)
                               │ │Nitruri de bor
                               │Carbura dura de wolfram(16) │Carburi
                               │ │Wolfram
                               │Carbura de siliciu(18) │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │Molibden şi aliaje de molibden│Straturi dielectrice(15)
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Diamant
                               │ │Carbon tip diamant(17)
                               │Materiale pentru ferestre de │Straturi dielectrice(15)
                               │senzori(9) │Diamant
                               │ │Carbon tip diamant(17)
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  B. Depunere fizica în faza │ │
       de vapori prin │ │
       evaporare termica │ │
       (TE-PVD) │ │
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  B.1. Depunere fizica în faza │"Superaliaje" │Siliciuri aliate
       de vapori (PVD): prin │ │Aluminuri aliate(2)
       fascicul de electroni │ │MCrAlX(5)
       (EB-PVD) │ │Zircon modificat(12)
                               │ │Siliciuri
                               │ │Aluminuri
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │Ceramici(19) şi sticle cu │Straturi dielectrice(15)
                               │dilatare redusă(14) │
                               │Oţel rezistent la │MCrAlX(5)
                               │coroziune(7) │Zircon modificat(12)
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Siliciuri
                               │ceramice şi cu "matrice" │Carburi
                               │metalică │Metale refractare
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Nitruri de bor
                               │Carbura dura de wolfram(16) │Carburi
                               │ │Wolfram
                               │Carbura de siliciu(18) │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │Molibden şi aliaje de │Straturi dielectrice(15)
                               │molibden │
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Boruri
                               │ │Beriliu
                               │Materiale pentru ferestre de │Straturi dielectrice(15)
                               │senzori(9) │
                               │Aliaje de titan(13) │Boruri
                               │ │Nitruri
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  B.2. Depunere fizica în faza │Ceramici(19) şi sticlă cu │Straturi dielectrice(15)
       de vapori cu încălzire │dilatare scăzută(14) │Carbon tip diamant(17)
       rezistiva ionica (PVD) │ │
       (placare ionica) │ │
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Straturi dielectrice(15)
                               │ceramice şi cu "matrice" │
                               │metalică │
                               │Carbura dura de wolfram(16) │Straturi dielectrice(15)
                               │ │
                               │Carbura de siliciu │
                               │Molibden şi aliaje de │Straturi dielectrice(15)
                               │molibden │
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Straturi dielectrice(15)
                               │Materiale pentru ferestre de │Straturi dielectrice(15)
                               │senzori(9) │Carbon tip diamant(17)
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  B.3. Depunere fizica în faza │Ceramici(19) şi sticlă cu │Siliciuri
       de vapori (PVD): │dilatare redusă(14) │Straturi dielectrice(15)
       evaporare "laser" │ │Carbon tip diamant(17)
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Straturi dielectrice(15)
                               │ceramice şi cu "matrice" │
                               │metalică │
                               │Carbura dura de wolfram(16) │Straturi dielectrice(15)
                               │ │
                               │Carbura de siliciu │
                               │Molibden şi aliaje de │Straturi dielectrice(15)
                               │molibden │
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Straturi dielectrice(15)
                               │Materiale pentru ferestre de │Straturi dielectrice(15)
                               │senzori(9) │Carbon tip diamant
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  B.4. Depunere fizica în faza │"Superaliaje" │Siliciuri aliate
       de vapori(PVD): │ │Aluminuri aliate(2)
       descărcare cu arc │ │MCrAlX(5)
       catodic │Polimeri(11) şi "compozite" │Boruri
                               │cu "matrice" organică │Carburi
                               │ │Nitruri
                               │ │Carbon tip diamant(17)
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  C. Cementare compacta │"Compozite" carbon-carbon, │Siliciuri
       (vezi pct. A de mai sus │ceramice şi cu "matrice" │Carburi
       pentru cementare │metalică │Amestecuri ale acestora(4)
       necompacta)(10) │ │
                               │Aliaje de titan(13) │Siliciuri
                               │ │Aluminuri
                               │ │Aluminuri aliate(2)
                               │Metale şi aliaje │Siliciuri
                               │refractare(8) │Oxizi
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  D. Pulverizare cu plasma │"Superaliaje" │MCrAlX(5)
                               │ │Zircon modificat(12)
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Nichel-grafit cu proprietăţi
                               │ │abrazive
                               │ │Materiale abrazive
                               │ │conţinând Ni-Cr-Al
                               │ │Al-Şi-poliester cu
                               │ │proprietăţi abrazive
                               │ │Aluminuri aliate(2)
                               │Aliaje de aluminiu(6) │MCrAlX(5)
                               │ │Zircon modificat(12)
                               │ │Siliciuri
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │Metale şi aliaje retractare(8)│Aluminuri
                               │ │Siliciuri
                               │ │Carburi
                               │Oţel rezistent la coroziune(7)│MCrAlX(5)
                               │ │Zircon modificat(12)
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │Aliaje de titan(13) │Carburi
                               │ │Aluminuri
                               │ │Siliciuri
                               │ │Aluminuri aliate(2)
                               │ │Nichel-grafit cu proprietăţi
                               │ │abrazive
                               │ │Materiale abrazive conţinând
                               │ │Ni-Cr-Al
                               │ │Al-Şi-poliester cu
                               │ │proprietăţi abrazive
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  E. Depunere din suspensie │Metale şi aliaje refractare(8)│Siliciuri topite
                               │ │Aluminuri topite cu
                               │ │excepţia celor pentru
                               │ │elementele de încălzire cu
                               │ │rezistenta
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Siliciuri
                               │ceramice şi cu "matrice" │Carburi
                               │metalică │Amestecuri ale acestora(4)
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  F. Depunere prin │"Superaliaje" │Siliciuri aliate
       pulverizare catodica │ │Aluminuri aliate(2)
                               │ │Aluminuri modificate cu un
                               │ │metal nobil(3)
                               │ │MCrAlX(5)
                               │ │Zircon modificat(12)
                               │ │Platina
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │Ceramici şi sticle cu dilatare│Siliciuri
                               │redusă(14) │Platina
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Straturi dielectrice(15)
                               │ │Carbon tip diamant(17)
                               │Aliaje de titan(13) │Boruri
                               │ │Nitruri
                               │ │Oxizi
                               │ │Siliciuri
                               │ │Aluminuri
                               │ │Aluminuri aliate(2)
                               │ │Carburi
                               │"Compozite" carbon-carbon, │Siliciuri
                               │ceramice şi cu "matrice" │Carburi
                               │metalică │Metale refractare
                               │ │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Substraturi dielectrice(15)
                               │ │Nitruri de bor
                               │Carbura dura de wolfram │Carburi
                               │(16) │Wolfram
                               │Carbura de siliciu(18) │Amestecuri ale acestora(4)
                               │ │Substraturi dielectrice(15)
                               │ │Nitruri de bor
                               │Molibden şi aliaje de │Substraturi dielectrice(15)
                               │molibden │
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Boruri
                               │ │Substraturi dielectrice(15)
                               │ │Beriliu
                               │Materiale pentru ferestre de │Substraturi dielectrice(15)
                               │senzori(9) │Carbon tip diamant(17)
                               │Metale şi aliaje refractare(8)│Aluminuri
                               │ │Siliciuri
                               │ │Oxizi
                               │ │Carburi
  ─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────
  G. Implantare ionica │Oteluri pentru lagare de │Adaosuri de crom, tantal sau
                               │înaltă temperatura │niobiu (columbiu)
                               │Aliaje de titan(13) │Boruri
                               │ │Nitruri
                               │Beriliu şi aliaje de beriliu │Boruri
                               │Carbura dura de wolfram │Carburi
                               │(16) │Nitruri
  ─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────

  -------------- Notă *) Numerele din paranteza se referă la Notele ce urmează acestui Tabel.
  1. Termenul 'procedee de acoperire' include atât acoperirea originala cat şi retusarea şi reconditionarea straturilor.
  2. Termenul acoperire cu 'aluminura aliata' include acoperiri într-o etapa sau mai multe, în care un element sau mai multe elemente sunt depuse înainte sau în timpul aplicării acoperirii cu aluminura, chiar dacă aceste elemente sunt depuse prin alt procedeu de acoperire. Aceasta nu include utilizarea multipla a cementarii compacte într-o singura etapa pentru realizarea aluminurilor aliate.
  3. Termenul acoperire cu 'aluminura modificată cu un metal nobil' include acoperirea în mai multe etape în care metalul sau metalele nobile sunt depuse prin alt procedeu de acoperire înainte de aplicarea acoperirii cu aluminiura.
  4. Termenul 'amestecuri ale acestora' include materialul infiltrat, compozitiile graduate, depunerile simultane şi depunerile multistrat şi sunt obţinute printr-unul sau mai multe din procedeele de acoperire specificate în Tabel.
  5. 'MCrAlX' se referă la un aliaj de acoperire în care M este cobalt, fier, nichel sau combinatii ale acestora, iar X este hafniu, ytriu, siliciu, tantal în orice cantitate sau alte adaosuri intenţionate în proporţie de peste 0,01% în diverse combinatii, cu excepţia:
  a. acoperirilor CoCrAlY care conţin mai puţin de 22% în greutate crom, mai puţin de 7% în greutate aluminiu şi mai puţin de 2% în greutate ytriu;
  b. acoperirilor CoCrAlY care conţin 22 la 24% în greutate crom, 10 la 12% în greutate aluminiu şi 0,5 la 0,7% în greutate ytriu; sau
  c. acoperirilor NiCrAlY care conţin 21 la 23% în greutate crom, 10 la 12% în greutate aluminiu şi 0,9 la 1,1% în greutate ytriu.
  6. Termenul 'aliaje de aluminiu' se referă la aliaje care au rezistenta limita la rupere de 190 MPa sau mai mult, masurata la temperatura de 293 K (20°C).
  7. Termenul 'oţel rezistent la coroziune' se referă la oteluri din seria 300 AISI (Institutul American al Fierului şi Otelului) sau otelurile ce corespund standardelor naţionale echivalente.
  8. Termenul 'aliaje şi metale refractare' include următoarele metale şi aliajele lor: niobiu (columbiu), molibden, wolfram şi tantal.
  9. Termenul 'materiale pentru ferestre de senzori' include următoarele, după cum urmează: alumina, siliciu, germaniu, sulfura de zinc, seleniura de zinc, arseniura de galiu, diamantul, fosfura de galiu, safir şi următoarele halogenuri metalice: materiale pentru ferestre de senzori, cu diametrul mai mare de 40 mm în cazul fluorurii de zirconiu şi al fluorurii de harhiu.
  10. 'Tehnologia' pentru cementarea compacta într-o singura etapa a profilelor aerodinamice monobloc nu este supusă controlului, conform Categoriei 2.
  11. 'Polimeri', după cum urmează: polimida, poliester, polisulfura, policarbonati şi poliuretani.
  12. 'Zircon modificat' se referă la adaosuri de alţi oxizi metalici (de exemplu: oxid de calciu, oxid de magneziu, oxid de ytriu, oxid de hafniu, oxizi de pamanturi rare), la zirconia în scopul stabilizarii anumitor faze cristaline şi compozitiilor fazelor. Acoperirile pentru bariere termice realizate din oxid de zirconiu modificat cu oxid de calciu sau magneziu prin amestec sau topire, nu sunt supuse controlului.
  13. 'Aliajele din titan' sunt aliaje pentru tehnica aerospatiala având rezistenta limita la rupere de 900 MPa sau mai mare, masurata la 293 K (20°C).
  14. 'Sticlele cu dilatarea redusă' sunt sticle care au un coeficient de dilatare termica de 1 x 10^-7 K^-1 sau mai mic, măsurat la 293 K (20°C).
  15. 'Straturile dielectrice' sunt acoperiri constituite din multistraturi de materiale izolante, în care proprietăţile de interferenta ale unui ansamblu compus din materiale cu diversi indici de refractie sunt folosite pentru reflectarea, transmiterea sau absorbtia diverselor benzi de lungime de unda. Straturile dielectrice sunt cele în care exista mai mult de patru straturi de dielectric sau straturi "compozite" dielectric/metal.
  16. 'Carbura dura de wolfram' nu include materialele pentru scule de aschiere şi de deformare constând din carbura de wolfram/cobalt, nichel), carbura de titan/(cobalt, nichel), carbura de crom/nichel-crom şi carbura crom/nichel.
  17. Nu este supusă controlului "tehnologia" special concepută pentru a depune carbonul tip diamant pe oricare din următoarele:
  capete şi disk-drive-uri magnetice, echipamente pentru fabricarea consumabilelor, supape pentru robineti, diafragme acustice pentru difuzoare, piese pentru motoare de automobile, scule de tăiere, poansoane pentru perforare-presare, echipamente de automatizare pentru birouri, microfoane sau dispozitive medicale sau matrite, pentru turnarea sau formarea materialelor plastice, produse din aliaje conţinând mai puţin de 5% beriliu.
  18. 'Carbura de siliciu' nu include materialele pentru scule de tăiere şi deformare.
  19. Substraturile ceramice, asa cum sunt precizate în liste, nu includ materialele ceramice conţinând 5% din greutate sau mai mult, argila sau ciment, luate drept constituienti separati sau în combinaţie.
  Procedeele specificate în coloana 1 a Tabelului sunt definite după cum urmează:
  a. Depunerea chimica în faza de vapori (CVD) este o acoperire stratificata sau un procedeu de acoperire cu modificarea suprafeţei, în care un metal, aliaj, "compozit", dielectric sau ceramic este depus pe un substrat încălzit. Agenţii gazosi sunt redusi sau combinati în vecinătatea unui substrat ducand la depunerea materialului elementar, aliajului sau compusului dorit pe substrat. Energia acestei descompuneri sau procesului reacţiei chimice, poate fi asigurata de căldură substratului, de plasma cu descărcare luminiscenta sau de iradierea "laser".
  N.B. 1: CVD include următoarele procedee: depunere necompacta cu un curent de gaz dirijat, CVD pulsatorie, descompunere termica cu nucleere controlată (CNTD), procedeele CVD ameliorate sau asistate cu plasma.
  N.B. 2: Compact semnifica un substrat care este imersat într-un amestec de pulberi.
  N.B. 3: Reactantii gazosi utilizaţi în procedeul necompact sunt produşi pe baza aceloraşi reactii şi parametri elementari ca şi în procedeul cementare compacta, cu excepţia faptului ca substratul de acoperit nu este în contact cu amestecul de pulberi.
  b. Depunerea fizica în faza de vapori prin evaporare termica (TE-PVD) este un procedeu de acoperire în straturi care se petrece în vid la o presiune mai mica de 0,1 Pa, în care pentru evaporarea materialului de acoperire se foloseşte o sursa de energie termica. Acest procedeu consta în condensarea sau depunerea materialului evaporat pe substraturile aflate într-o poziţie adecvată.
  Introducerea adiţională a gazelor în camera de vid în timpul procesului de acoperire pentru sinteza compusilor de acoperire este o modificare obişnuită a procedeului.
  Utilizarea fasciculelor de ioni sau electroni sau a plasmei pentru activarea sau facilitarea depunerii acoperirii este de asemenea o modificare obişnuită în cadrul acestui procedeu. Se pot utiliza în aceeaşi măsura instrumente de control pentru măsurarea în cursul procesului a caracteristicilor optice şi a grosimii acoperirilor.
  Procedeele TE-PVD specifice sunt următoarele:
  1. PVD cu fascicul de electroni foloseşte un fascicul de electroni pentru încălzirea şi evaporarea materialului care formează depunerea;
  2. PVD cu încălzire rezistiva asistată ionic foloseşte surse de încălzire cu rezistenta electrica în combinaţie cu fascicole ionice pentru a produce un flux controlat şi uniform din materialul de acoperire evaporat;
  3. Evaporarea "laser" foloseşte un fascicul "laser" cu unda pulsatorie sau continua pentru încălzirea materialului care formează depunerea;
  4. Depunerea cu arc catodic foloseşte un catod consumabil din materialul care formează depunerea şi care realizează o descărcare în arc pe suprafaţa prin contactul momentan cu masa al unui declansator. Miscarea controlată a formării arcului erodeaza suprafaţa catodului şi creează o plasma puternic ionizata. Anodul poate fi, fie un con atasat la periferia catodului printr-un izolator, fie camera însăşi. Polarizarea substratului se utilizează pentru depunerile fără vizualizare.
  N.B.: Aceasta definiţie nu se aplică la depunerea cu arc catodic aleatorie cu substraturi nepolarizate.
  5. Placarea ionica este o modificare specială a procedeului general TE-PVD, în care o sursa de plasma sau de ioni este folosită pentru ionizarea materialului care se depune, iar o polarizare negativa se aplică pe substrat pentru a facilita extragerea materialului care se depune din plasma. Introducerea materialelor reactive, evaporarea solidelor în interiorul camerei de procesare şi folosirea instrumentelor pentru a asigura măsurarea pe parcursul procesului a caracteristicilor optice şi a grosimii acoperirilor sunt modificări obişnuite ale procedeului.
  c. Cementarea compacta este o acoperire de modificare a suprafeţei sau un procedeu de acoperire cu straturi suprapuse, în care substratul este imersat într-un amestec de pulberi care consta din:
  1. Pulberi metalice care trebuie depuse (de obicei aluminiu, crom, siliciu, sau combinatii ale acestora);
  2. Un activator (în mod normal o sare halogenata); şi
  3. O pulbere inerta, cel mai frecvent alumina.
  Substratul şi amestecul de pulberi este introdus într-o retorta care este incalzita între 1.030 K (757°C) şi 1.375 K (1.102°C) un timp suficient pentru depunerea acoperirii.
  d. Pulverizarea cu plasma este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse, prin care un dispozitiv de pulverizare (ajutaj), care produce şi controlează o plasma, primeşte materiale de acoperire sub forma de pulbere sau fire, le topeste şi le proiectează pe substrat, pe care se formează în consecinţa o acoperire integral aderenta. Pulverizarea cu plasma poate fi o pulverizare la joasa presiune sau o pulverizare cu plasma de mare viteza.
  N.B. 1: Presiune joasa înseamnă presiunea sub presiunea atmosferica.
  N.B. 2: Mare viteza se referă la viteze ale gazului la ieşirea ajutajului mai mari de 750 m/s calculate la 293 K (20°C) şi 0,1 MPa.
  e. Depunerea din suspensie este o depunere de modificare a suprafeţei sau un procedeu de depunere în straturi suprapuse, în care o pulbere metalică sau ceramica cu un liant organic, aflată în suspensie într-un lichid este aplicată pe substrat prin pulverizare, imersie sau vopsire urmată de uscare în aer sau în cuptor şi un tratament termic pentru obţinerea acoperirii dorite.
  f. Depunerea prin pulverizare catodica este un procedeu de acoperire în straturi suprapuse care se bazează pe fenomenul transferului de energie cinetica, în care ionii pozitivi sunt accelerati de un camp electric şi proiectati pe suprafaţa unei tinte (materialul de acoperit). Energia cinetica degajata prin socul ionilor este suficienta pentru eliberarea atomilor din suprafaţa ţinta şi depunerea lor pe un substrat pozitionat adecvat.
  N.B. 1: Tabelul se referă numai la depunerile prin pulverizare cu trioda, magnetron sau reactiv care este folosit pentru mărirea aderentei acoperirii şi a vitezei de depunere şi la depunerea prin pulverizare catodica ameliorata prin radiofrecventa (RF), folosită pentru a permite vaporizarea materialelor de acoperire nemetalice.
  N.B. 2: Pentru activarea depunerii pot fi folosite fascicule ionice de mica energie (sub 5 keV).
  g. Implantarea ionica este un procedeu de acoperire prin modificarea suprafeţei în care elementul de aliat este ionizat, accelerat printr-un gradient de potenţial şi implantat în zona superficiala a substratului. Aceasta include procedeele în care implantarea ionica se realizează simultan cu depunerea fizica în faza de vapori cu fascicul de electroni sau cu depunere prin pulverizare catodica.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 3 - ELECTRONICE
  3A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  Nota 1: Statutul de control al echipamentelor şi al componentelor descrise în 3A001 sau 3A002, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3 până la 3A001.a.10 sau 3A001.a.12, care sunt special concepute pentru, sau care au aceleaşi caracteristici functionale cu alt echipament, este determinat de statutul de control al celuilalt echipament.
  Nota 2: Statutul de control al circuitelor integrate descrise de la 3A.001.a.3 până la 3A001.a.9 sau 3A001.a.12, care sunt programate cu funcţie fixa sau concepute pentru o funcţie specifică pentru un alt echipament, este determinat de statutul de control al celuilalt echipament.
  N.B.: Când producătorul sau solicitantul licenţei nu poate să stabilească statutul de control al acelui echipament, statutul de control al circuitelor integrate este determinat de la 3A001.a.3 până la 3A001.a.9 şi 3A001.a.12.
  Dacă circuitul integrat este "microcircuit microcalculator" sau microcircuit microcontroler bazat pe siliciu, descris în 3A001.a.3, având lungimea cuvantului operand de 8 biti sau mai puţin, statutul de control al acestui circuit integrat este determinat în 3A001.a.3.
  3A001 Componente electronice, după cum urmează:
  a. Circuite integrate pentru utilizări generale, după cum urmează:
  Nota 1: Statutul de control al plachetelor (finisate sau nefinisate), a căror funcţie a fost determinata, urmează a fi evaluat conform parametrilor de la 3A001.a.
  Nota 2: Circuitele integrate includ următoarele tipuri:
  "Circuite integrate monolitice";
  "Circuite integrate hibride";
  "Circuite integrate mulţi-chip";
  "Circuite integrate de tip pelicula", inclusiv circuite integrate cu siliciu pe safir;
  "Circuite integrate optice".
  1. Circuite integrate, concepute sau clasificate ca rezistente la radiatii, care suporta oricare din următoarele:
  a. O doza totală de 5 x 10^3 Gy (Siliciu) sau mai mare;
  b. O doza debit de 5 x 10^6 Gy (Siliciu)/s sau mai mare;sau
  c. O fluenta (flux integrat) de neutroni (echivalent 1 MeV) de 5 x 10^13 n/cmp sau mai ridicată pe siliciu, sau echivalentul sau pentru alte materiale.
  Notă: 3A001.a.1.c, nu se aplică pentru semiconductoare izolatoare de metal (MIS).
  2. "Microcircuite microprocesor", "microcircuite microcomputer", micro circuite microcontroler, circuite integrate de memorare fabricate dintr-un semiconductor compus, convertoare analog-digitale, convertoare, digital-analogice, circuite electro-optice sau "circuite optice integrate" concepute pentru "prelucrarea semnalelor", reţele logice de porţi programabile circuite integrate pentru reţele de tip neural, circuite integrate personalizare pentru care fie funcţia este necunoscută, fie statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este fabricantul, procesoare pentru transformata Fourier rapida (FFT), memorii numai cu citire (read-only) programabile cu ştergere electrica (EEPROM), memorii flash sau memorii statice cu acces aleator (SRAM), având una din următoarele caracteristici:
  a. Clasificate pentru funcţionare la temperaturi ambiante peste 398 K (125°C);
  b. Clasificate pentru funcţionare la temperatura ambianta sub 218 K (-55°C); sau
  c. Clasificate pentru funcţionare în întreaga gama de temperaturi ambiante de la 218 K (-55°C) la 398 K (125°C);
  Notă: 3A001.a.2 nu se aplică circuitelor integrate destinate aplicatiilor civile pentru autovehicule şi locomotive de cale ferată.
  3. "Microcircuite microprocesor", "microcircuite microcomputer" şi microcircuite microcontroler, având oricare din următoarele caracteristici:
  Notă: 3A001.a.3 include procesoare digitale de semnal, procesoare matriciale digitale şi coprocesoare digitale.
  a. Neutilizat;
  b. Fabricate dintr-un semiconductor compus şi care funcţionează la o frecventa de ceas ce depăşeşte 40 MHz; sau
  c. Mai mult decât o magistrala de date sau de instrucţiuni sau un port de comunicaţie seriala, care asigura o interconectare externa între "microcircuite microprocesor" paralele cu o viteză de transfer care depăşeşte 150 Mbyte/s;
  4. Circuite integrate de memorare fabricate din semiconductori compuşi;
  5. Circuite integrate convertoare analog-digitale şi digital-analogice, după cum urmează:
  a. Convertoare analog-digitale, având oricare din următoarele:
  N.B.: A SE VEDEA DE ASEMENEA 3A101
  1. O rezoluţie de 8 biti sau mai mare, dar mai puţin de 12 biti, cu un "timp total de conversie" la rezoluţia maxima mai mic de 5 ns;
  2. O rezoluţie de 12 biti, cu un 'timp total de conversie' mai mic de 20 ns;
  3. O rezoluţie mai mare de 12 biti dar egala sau mai mica de 14 cu un 'timp total de conversie' mai mic de 200 ns; sau
  4. O rezoluţie mai mare de 14 biti cu un 'timp total de conversie' mai mic de 1 f2æs;
  b. Convertoare digital-analogice cu o rezoluţie de 12 biti sau mai mare, şi un "timp de setare" mai mic de 10 ns;
  Note tehnice:
  1. O rezoluţie de n biti corespunde la o cuantificare de 2^n niveluri.
  2. 'Timpul total de conversie' este inversul ratei de esantionare.
  6. Circuite integrate electro-optice şi "circuite integrate optice" destinate pentru "prelucrarea semnalelor" având toate caracteristicile următoare:
  a. Una sau mai multe diode "laser" interne;
  b. Una sau mai multe elemente interne de detectare a luminii; şi
  c. Ghiduri de unda optice;
  7. Reţele logice de porţi programabile de către utilizator având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Un număr total de porţi echivalente utilizabile mai mare de 30.000 (porţi cu 2 intrari);
  b. Un "timp de întârziere a propagarii pe poarta de baza" tipic mai mic de 0,1 ns; sau
  c. O frecventa de basculare mai mare de 133 MHz;
  Notă: 3A001.a.7. include:
  - Dispozitivele Logice Simplu Programabile (SPLD).
  - Dispozitivele Logice Programabile Complexe (CPLD).
  - Reţele de Porţi Programabile Matriciale (FPGA).
  - Reţele Logice Programabile Matriciale (FPLA).
  - Reţele Interconectate Programabile (FPIC).
  N.B.: Dispozitivele Logice Programabile sunt de asemenea cunoscute ca Reţele de Porţi Programabile sau Reţele Logice Programabile.
  8. Neutilizat;
  9. Circuite integrate pentru reţele de tip neural;
  10. Circuite integrate executate la comanda pentru care funcţia este necunoscută, sau statutul de control al echipamentului în care vor fi folosite circuitele integrate respective este necunoscut fabricantului, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Mai mult de 1000 iesiri;
  b. Un "timp de propagare pe poarta de baza" tipic mai mic de 0,1 ns; sau
  c. O frecventa de funcţionare mai mare de 3 GHz;
  11. Circuite integrate digitale, altele decât cele descrise de la 3A001.a.3 până la 3A001.a.10 şi 3A001.a.12, bazate pe oricare semiconductor compus şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Un număr de porţi echivalente mai mare de 3.000 (porţi cu 2 intrari); sau
  b. O frecventa de basculare mai mare de 1,2 GHz;
  12. Procesoare pentru transformata Fourier rapida (FFT) având un timp de execuţie clasificat pentru o transformata Fourier rapida cu N puncte complexe mai mic de [N log(2)N]/20.480 ms, unde N este numărul de puncte;
  Nota tehnica:
  Când N este egal cu 1.024 puncte, formula de la 3A001.a.12 calculează un timp de execuţie de 500 f2æs.
  b. Dispozitive pentru microunde şi unde milimetrice, după cum urmează:
  1. Tuburi electronice cu vid şi catozi, după cum urmează:
  Nota 1: 3A001.b.1 nu supune controlului tuburile concepute sau clasificate sa funcţioneze în orice banda de frecventa care se încadrează în următoarele caracteristici:
  a. Nu depăşesc 31,8 GHz; şi
  b. Este "alocata de către ITU" pentru servicii de radiocomunicatii, dar nu pentru radiodetectie.
  Nota 2: 3A001.b.1 nu controlează tuburile care nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având toate caracteristicile următoare:
  a. O putere medie de ieşire egala sau mai mica de 50 W; şi
  b. Concepute sau clasificate pentru o funcţionare în orice banda de frecventa care are toate caracteristicile următoare:
  1. Depăşesc 31,8 GHz dar nu mai mult de 43,5 GHz; şi
  2. Este "alocata de ITU" pentru servicii de radiocomunicatii dar nu pentru radiodetectie.
  a. Tuburi cu unda progresiva, cu unda continua sau pulsatorie, după cum urmează:
  1. Care funcţionează la frecvente mai mari de 31,8 GHz;
  2. Care au un element de încălzire a catodului cu un timp de amorsare până la puterea nominală RF, mai mic de 3 secunde;
  3. Tuburi cu cavitatie cuplata sau derivate ale acestora, cu o "largime de banda instantanee" mai mare de 7% sau cu o putere la vârf depasind 2,5 kW;
  4. Tuburi elicoidale sau derivatele acestora, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O "largime de banda instantanee" mai mare de o octava, şi puterea medie (exprimată în kW) a frecvenţei (exprimată în GHz) mai mare de 0,5;
  b. O "largime de banda instantanee" de o octava sau mai mica şi puterea medie (exprimată în kW) a frecvenţei (exprimată în GHz) mai mare de 1; sau
  c. "Calificate pentru utilizări spatiale".
  b. Tuburi amplificatoare cu camp transversal cu un câştig mai mare de 17 dB;
  c. Catozi impregnati conceputi pentru tuburi electronice care produc un continuu de emisie, în condiţii de funcţionare nominale, cu o densitate ce depăşeşte 5 A/cmp;
  2. Circuite integrate monolitice amplificatoare de putere pentru microunde (MMIC), având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz până la 6 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 4W (36 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 15%;
  b. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 6 GHz până la 16 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 1W (30 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
  c. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 16 GHz până la 31,8 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 0,8 W (29 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
  d. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv;
  e. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 0.25 W (24 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%; sau
  f. Funcţionează la frecvente ce depăşesc 43,5 GHz;
  Nota 1: 3A001.b.2 nu controlează echipamentul pentru satelitii de transmisiuni radio conceput sau clasificat sa funcţioneze în banda de la 40,5 GHz la 42,5 GHz.
  Nota 2: Statutul controlului circuitelor integrate monolitice amplificatoare de putere (MMIC) a căror frecventa de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.2., este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieşire.
  Nota 3: Nota 1 şi 2 din introducerea la Categoria 3 înseamnă ca 3A001.b.2 nu controlează circuite MMIC dacă acestea sunt special concepute pentru alte aplicaţii ca de exemplu telecomunicaţii, radar, automobile.
  3. Tranzistoare pentru microunde având oricare din următoarele:
  a. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz până la 6 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 60 W (47.8 dBm);
  b. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 6 GHz până la 8 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 20 W (43 dBm);
  c. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 0.5 W (27 dBm);
  d. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 1 W (30 dBm); sau
  e. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 43,5 GHz.
  Notă: Statutul controlului produselor a căror frecventa de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.3, este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieşire.
  4. Amplificatoare cu semiconductori pentru microunde şi ansamble/module pentru microunde conţinând amplificatoare pentru microunde având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 3,2 GHz până 6 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 60 W (47.8 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 15%;
  b. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 6 GHz până la 31,8 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 15 W (42 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
  c. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 31,8 GHz până la 37,5 GHz inclusiv;
  d. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 37,5 GHz până la 43,5 GHz inclusiv şi cu putere medie de ieşire mai mare de 1 W (30 dBm) cu o "largime de banda fractionata" mai mare de 10%;
  e. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 43,5 GHz; sau
  f. Certificate pentru funcţionarea la frecvente mai mari de 3 GHz şi având toate caracteristicile următoare:
  1. O putere medie de ieşire P, (în wati), mai mare de 150 împărţită la patratul frecvenţei maxima de operare (în GHz) [P > 150 W * GHz^2/f(GHz)^2];
  2. O latime fractionata de banda de 5% sau mai mare; şi
  3. Oricare doua laterale perpendiculare între ele cu lungimea d (în cm) egala sau mai mica decât 15 împărţit la cea mai joasa frecventa de operare în GHz [d = 15 cm * GHz/f(GHz)]
  N.B.: Amplificatoarele de putere MMIC vor fi evaluate conform criteriilor din 3A001.b.2.
  Nota 1: 3A001.b.4 nu supune controlului echipamentul de transmisiuni al satelitilor conceput sau certificat sa opereze în domeniul de frecvente de la 40,5 la 42,5 GHz.
  Nota 2: Statutul controlului produselor a căror frecventa de operare acoperă mai mult de un domeniu de frecvente, asa cum sunt definite de 3A001.b.4, este determinat de cel mai jos prag de control al puterii medii de ieşire.
  5. Filtre band-pass sau band-stop acordabile electronic sau magnetic, având mai mult de 5 rezonatoare acordabile capabile de a fi aduse într-o bandă de frecventa de 1,5:1 [f(max)/f(min)] în mai puţin de 10 f2æs, având oricare din următoarele:
  a. O largime de banda de trecere mai mare de 0,5% din frecventa centrala; sau
  b. O largime de banda de oprire mai mica de 0,5% din frecventa centrala;
  6. Neutilizat;
  7. Mixere şi convertoare concepute pentru a extinde domeniul de frecventa al echipamentelor descrise în 3A002.c, 3A002.e sau 3A002.f în afară limitelor stipulate în conţinutul acestora;
  8. Amplificatoare de putere conţinând tuburi supuse controlului prin 3A001.b, având toate caracteristicile următoare:
  a. Frecvente de lucru peste 3 GHz;
  b. O medie a densitatii puterii de ieşire ce depăşeşte 80 W/kg; şi
  c. Un volum mai mic de 400 cm;
  Notă: 3A001.b.8 nu supune controlului echipamentele concepute sau clasificate pentru a opera în orice banda "alocata de către ITU" pentru servicii de radiocomunicatii, dar nu pentru radiodetectie.
  c. Dispozitive cu unde acustice şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Dispozitive cu unda acustica de suprafaţa şi dispozitive cu unda acustica de volum cu adancime mica de patrundere (volum superficial) (de exemplu, dispozitive pentru "prelucrarea semnalelor" folosind unde elastice în materiale), având oricare din următoarele:
  a. O frecventa purtătoare care depăşeşte 2,5 GHz;
  b. O frecventa purtătoare care depăşeşte 1 GHz, dar care nu depăşeşte 2,5 GHz, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O suprimare a frecvenţei lobilor laterali mai mare de 55 dB;
  2. Un produs dintre timpul maxim de întârziere şi largimea de banda (timpul exprimat în f2æs şi largimea de banda în MHz) mai mare de 100;
  3. O largime de banda mai mare de 250 MHz; sau
  4. O întârziere de dispersie mai mare de 10 f2æs; sau
  c. O frecventa purtătoare de 1 GHz sau mai mica, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Un produs dintre timpul maxim de întârziere şi largimea de banda (timpul exprimat în f2æs şi largimea de banda în MHz) mai mare de 100;
  2. O întârziere dispersiva mai mare de 10 f2æs; sau
  3. O suprimare a frecvenţei lobilor laterali care depăşeşte 55 dB şi o largime de banda mai mare de 50 MHz;
  2. Dispozitive cu unde acustice de volum (de exemplu dispozitive pentru "prelucrarea semnalelor" folosind unde elastice) care permit prelucrarea directa a semnalelor la frecvente care depăşesc 1 GHz;
  3. Dispozitive acustico-optice pentru "prelucrarea semnalelor", care utilizează interactiunea dintre undele acustice (de suprafaţa sau volum) şi undele luminoase care permit prelucrarea directa a semnalelor sau imaginilor, inclusiv analizele spectrale, corelatia sau convolutia;
  d. Dispozitive sau circuite electronice conţinând componente fabricate din materiale "superconductoare", special concepute pentru funcţionare la temperaturi sub "temperatura critica" a cel puţin unuia din componentii "superconductori", având oricare din următoarele:
  1. Comutarea în curent pentru circuite digitale folosind porţi "superconductoare" având produsul dintre timpul de întârziere pe poarta (în secunde) şi puterea disipata pe poarta (în wati) mai mica de 10^-14 J; sau
  2. Selecţia de frecventa la toate frecventele utilizând circuite rezonante cu valori pentru Q ce depăşesc 10.000;
  e. Dispozitive de mare energie, după cum urmează:
  1. Baterii şi suprafeţe fotovoltaice, după cum urmează:
  Notă: 3A001.e.1 nu supune controlului bateriile cu volum egal sau mai mic de 27 cmc (de exemplu pile electrice C sau baterii R 14 standard).
  a. Pile electrice şi baterii primare având o densitate de energie ce depăşeşte 480 Wh/kg şi clasificate pentru funcţionarea în domeniul de temperaturi sub 243 K (-30°C) la peste 343 K (70°C);
  b. Pilele electrice şi baterii reincarcabile având o densitate de energie ce depăşeşte 150 Wh/kg după 75 de cicluri încărcare/descărcare la un curent de descărcare egal cu C/5 ore (C fiind capacitatea nominală în Ah) atunci când funcţionează în gama de temperaturi de la sub 253 K (-20°C) la peste 333 K (60°C).
  Nota tehnica:
  "Densitatea de energie" se obţine prin multiplicarea puterii medii în wati (tensiunea medie în volti înmulţită cu curentul mediu în amperi) cu durata descărcării în ore până la 75% din tensiunea în gol împărţită la masa totală a pilei (bateriei) în kg.
  c. Reţele fotovoltaice pentru "utilizări spatiale" şi rezistente la radiatii cu o putere specifică ce depăşeşte 160 W/mp la o temperatura de funcţionare de 301 K (28°C) sub o iluminare cu wolfram de 1 kW/mp la 2.800 K (2.527°C);
  2. Condensatoare pentru stocarea energie înaltă, după cum urmează:
  N.B.: A SE VEDEA DE ASEMENEA 3A201.a
  a. Condensatoare cu o frecventa de repetitie mai mica de 10 Hz (condensatoare cu o singura descărcare), având toate următoarele:
  1. O tensiune nominală egala sau mai mare de 5 kV;
  2. O densitate de energie egala sau mai mare de 250 J/kg; şi
  3. O energie totală egala sau mai mare de 25 kJ;
  b. Condensatoare cu o frecventa de repetitie de 10 Hz sau mai mare (condensatoare cu descărcări repetate), având toate următoarele:
  1. O tensiune nominală egala sau mai mare de 5 kV;
  2. O densitate de energie egala sau mai mare de 50 J/kg;
  3. O energie totală egala sau mai mare de 100 J; şi
  4. O durata de viaţa a ciclului încărcare/descărcare egala sau mai mare de 10.000;
  3. Electromagneti sau solenoizi "superconductori" special conceputi pentru a fi complet incarcati sau descărcaţi în mai puţin de o secunda, având toate caracteristicile următoare:
  N.B.: A SE VEDEA DE ASEMENEA 3A201.b
  Notă: 3A001.e.3 nu supune controlului electromagnetii sau solenoizii "superconductori" special conceputi pentru echipamentul medical de formare a imaginii prin rezonanta magnetica (MRI).
  a. O energie furnizată în cursul descărcării depasind 10 kJ în prima secunda;
  b. Un diametru interior al infasurarilor de transport al curentului mai mare de 250 mm; şi
  c. O valoare nominală a inductiei magnetice mai mare de 8 T, sau o "densitate de curent globală" în infasurare mai mare de 300 A/mmp;
  f. Codificatoare de poziţie absolută de tipul cu intrare rotativa având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O rezoluţie mai buna de 1 la 265.000 (rezoluţie 18 biti) pentru întreaga scala; sau
  2. O precizie mai buna de ±2,5 secunde de arc.
  3A002 Echipamente electronice de uz general, după cum urmează:
  a. Echipamente de înregistrare şi benzi de testare special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Inregistratoare instrumentale analogice cu banda magnetica, inclusiv cele care permit înregistrarea semnalelor digitale (de exemplu cele care folosesc un modul de înregistrare digitala de mare densitate (module HDDR)), având oricare din următoarele:
  a. O largime de banda care depăşeşte 4 MHz pe canal sau pista electronică;
  b. O largime de banda care depăşeşte 2 MHz pe canal sau pista electronică şi având mai mult de 42 de piste; sau
  c. O eroare (de baza) de decalare a timpului, masurata conform documentelor aplicabile IRIG sau EIA, mai mica de ±0,1 f2æs;
  Notă: Inregistratoarele analogice cu banda magnetica special concepute pentru scopuri civile nu sunt considerate instrumente de înregistrare.
  2. Inregistratoare video digitale cu banda magnetica având o viteză de transfer maxima la interfata digitala mai mare de 360 Mbit/s;
  Notă: 3A002.a.2 nu supune controlului inregistratoarele videomagnetice digitale special concepute pentru înregistrări de televiziune folosind un semnal cu forma, care poate include un semnal cu forma comprimata, standardizata sau recomandată de normele ITU, IEC, SMPTE, EBU, ETSI sau IEEE, pentru aplicaţii civilă de televiziune;
  3. Inregistratoare digitale de instrumentatie cu banda magnetica pentru date, folosind tehnici de scanare elicoidale sau tehnici cu debit constant, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O viteza maxima de transfer la interfata digitala ce depăşeşte 175 Mbiti/s; sau
  b. Pentru "utilizări spatiale";
  Notă: 3A002.a.3 nu supune controlului inregistratoarele analogice cu banda magnetica echipate cu electronică de conversie HDDR şi configurate pentru a inregistra numai date digitale.
  4. Echipamente cu viteza maxima de transfer la interfata digitala mai mare de 175 Mbiti/s, concepute pentru a transforma inregistratoarele video digitale cu banda magnetica în inregistratoare instrumentale digitale pentru date;
  5. Digitizoare de forme de unda şi inregistratoare de procese tranzitorii, având toate următoarele:
  a. O viteza de digitizare de 200 milioane de esantioane pe secunda sau mai mare şi o rezoluţie de 10 biti; şi
  b. Un transfer continuu de 2 Gbiti/s sau mai mare;
  Nota tehnica:
  Pentru acele aparate care au o arhitectura cu magistrala paralela, viteza de transfer continuu este cea mai mare viteza de cuvânt înmulţită cu numărul de biti dintr-un cuvânt.
  Viteza de transfer continuu este cea mai rapida viteza de transmitere de date pe care aparatul poate să le transmită la memoria de masa fără a pierde nici o informaţie, în timp ce executa operaţiile de esantionare şi de conversie analog/digitala.
  6. Inregistratoare digitale de instrumentatie date, folosind tehnici de stocare pe disc magnetic, având toate caracteristicile următoare:
  a. O viteza de digitizare egala sau mai mare de 100 milioane esantioane pe secunda şi o rezoluţie de 8 biti sau mai mare; şi
  b. Un transfer de date continuu de 1 Gbit/s sau mai mare;
  b. "Sintetizatoare de frecventa", "ansambluri electronice", având un "timp de comutare a frecvenţei" de la o frecventa la o alta, mai mic de 1 ms;
  c. "Analizoare de semnal", în radio frecventa, după cum urmează:
  1. Capabile sa analizeze frecvente mai mari de 31,8 GHz dar mai mici de 37,5 GHz sau care depăşesc 43,5 GHz;
  2. "Analizoare de semnale dinamice" cu o "largime de banda în timp real" mai mare de 500 kHz;
  Notă: 3A002.c.2 nu supune controlului acele "analizoare de semnal dinamic" care folosesc numai filtre cu largime de banda cu procentaj constant (cunoscute, în general, ca filtre de octava sau de octava fractionata);
  d. Generatoare de semnal cu sinteza de frecventa care produc frecvente de ieşire a căror precizie şi stabilitate pe termen scurt şi lung sunt controlate, derivate sau formate dintr-o frecventa etalon interna şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O frecventa sintetizata maxima ce depăşeşte 31,8 GHz, dar nu depăşeşte 43,5 GHz şi certificată a genera o durată a pulsului mai mica de 100 ns;
  2. O frecventa maxima sintetizata ce depăşeşte 43,5 GHz;
  3. Un "timp de comutare a frecvenţei" de la o frecventa selectata la o alta frecventa, mai mic de 1 ms; sau
  4. Un zgomot de faza de banda laterala unica (SSB) mai bun de - [126 + 20 log(10)F - 20 log(10)f] în dBc/Hz, unde F este abaterea de la frecventa de lucru în Hz şi f peste frecventa de lucru în MHz;
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile de la 3.A.002.d.1 durata pulsului este definită ca intervalul de timp dintre frontul conducător al pulsului preluand 90% din vârf şi frontul posterior al pulsului preluand 10% din vârf.
  Notă: 3A002.d. nu supune controlului echipamentele la care frecventa de ieşire este produsă fie prin adunarea sau scăderea a doua sau mai multe frecvente de oscilator cu cuart, fie prin adunarea sau scăderea urmată de o multiplicare a rezultatului.
  e. Analizoare de reţea cu o frecventa maxima de funcţionare ce depăşeşte 43,5 GHz;
  f. Receptoare de testare pentru microunde având ambele caracteristicile următoare:
  1. Au o frecventa maxima de funcţionare ce depăşeşte 43,5 GHz; şi
  2. Sunt capabile sa masoare simultan amplitudinea şi faza;
  g. Standarde de frecventa atomice având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Stabilitatea pe termen lung (imbatranirea) mai mica (mai buna) decât 1 x 10^-11/luna; sau
  2. Pentru "utilizări spatiale";
  Notă: 3A002.g.1. nu supune controlului standardele cu rubidiu care nu sunt calificate pentru "utilizări spatiale".
  3A003 Sisteme de management termic cu răcire prin pulverizare, precum şi componentele acestora special concepute, utilizând echipament de conducere şi reconditionare a fluidului în circuit închis într-o incinta etansa, unde un fluid dielectric este aplicat prin pulverizare pe componentele electronice, folosind injectoare special concepute, destinat sa menţină componentele electronice în domeniul temperaturii lor de operare.
  3A101 Dispozitive, echipamente, sisteme şi componente electronice altele decât cele supuse controlului prin 3A001, după cum urmează:
  a. Convertoare analog/digitale, utilizabile la "rachete", concepute pentru a respecta specificăţiile militare pentru echipamente rigidizate;
  b. Acceleratoare capabile de a elibera radiatii electromagnetice produse de bremsstrahlung pornind de la electronii accelerati cu 2 MeV sau mai mult şi sisteme conţinând aceste acceleratoare.
  Notă: 3A101.b nu supune controlului sistemele sau echipamentele special concepute pentru scopuri medicale.
  3A201 Componente electronice, altele decât cele supuse controlului prin 3A001, după cum urmează:
  a. Condensatoare având fiecare din următoarele seturi de caracteristici:
  1. a. Tensiune nominală mai mare de 1,4 kV;
  b. Capacitate de stocare a energiei mai mare de 10 J;
  c. Capacitate mai mare de 0,5 f2æF; şi
  d. Inductanta seriala mai mica de 50 nH; sau
  2. a. Tensiune nominală mai mare de 750 V,
  b. Capacitate mai mare de 0,25 f2æF; şi
  c. Inductanta seriala mai mica de 10 nH;
  b. Electromagneti solenoidali superconductori având toate caracteristicile următoare:
  1. Capabili de a crea un camp magnetic mai mare de 2 T;
  2. Un raport L/D (lungime raportată la diametrul interior) mai mare de 2;
  3. Un diametru interior mai mare de 300 mm; şi
  4. Un camp magnetic uniform, mai mic de 1% în centrul 50% a volumului interior.
  Notă: 3A201.b. nu supune controlului magnetii special conceputi şi exportati 'ca părţi ale' sistemelor medicale de formare a imaginii prin rezonanta magnetica nucleara (RMN). Expresia 'ca părţi ale' nu înseamnă neapărat ca aceste produse fac parte fizic din acelaşi transport. Asemenea elemente pot fi expediate separat din diferite surse, cu condiţia ca documentele de export aferente sa specifice în mod clar faptul ca sunt 'ca părţi ale' sistemelor medicale de formare a imaginii.
  c. Generatoare de raze X cu descărcare luminoasa sau acceleratoare de electroni având oricare din următoarele caracteristici:
  1. a. O energie la vârf a acceleratorului de electroni este egala sau mai mare de 500 keV dar mai mica de 25 MeV; şi
  b. O 'cifra de merit' (K) de 0,25 sau mai mare; sau
  2. a. O energie la vârf a electronilor în acceleratorul de electroni de 25 MeV sau mai mare; şi
  b. O 'putere la vârf' mai mare de 50 MW.
  Notă: 3A201.c nu controlează acceleratoarele care sunt părţi componente ale dispozitivelor concepute pentru alte scopuri decât iradierea prin fascicule de electroni sau raze X (de exemplu microscopie electronică) şi celor concepute pentru scopuri medicale.
  Nota tehnica:
  1. O 'cifra de merit' (K) este definită astfel:
  K = 1,7 x 10^(3) V^(2,65) Q,
  V fiind energia la vârf a electronilor, exprimată în milioane de eV.
  Dacă durata impulsului fasciculului accelerat este mai mica sau egala cu 1 f2æs, atunci Q este capacitatea totală de accelerare exprimată în Coulombi.
  Dacă durata impulsului fasciculului accelerat este mai mare de 1 f2æs, atunci Q este capacitatea maxima de accelerare în timp de 1 f2æs.
  Q este egala cu integrală lui i funcţie de t, într-un interval de timp mai mic de 1 f2æs, sau durata în timp a unei pulsatii de fascicol

          ⌠
      Q = │idt,
          ⌡
      unde i reprezintă curentul fasciculului exprimat în A (amperi)
        şi t timpul exprimat în secunde.

  2. "Putere la vârf" = (tensiunea la vârf exprimată în volti) x (curentul la vârf exprimat în amperi).
  3. În maşini bazate pe incinte de accelerare la microunde, durata impulsului fasciculului este mai mica de 1 f2æs sau este durata grupului de fascicule produs de un impuls al modulatorului de microunde.
  4. În maşini bazate pe incinte de accelerare la microunde, curentul de vârf al fasciculului reprezentând curentul mediu pe durata unui grup de fascicule.
  3A225 Schimbatoare de frecventa sau generatoare, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.b.13, având toate caracteristicile următoare:
  a. O ieşire polifazica ce poate furniza o putere de 40 W sau mai mare;
  b. Capabile sa funcţioneze în regim de frecvente cuprinse între 600 Hz şi 2.000 Hz;
  c. O distorsiune armonica totală mai mica de 10%; şi
  d. O precizie a reglajului frecvenţei mai buna (mai mica) de 0,1%.
  Nota tehnica:
  Schimbatoarele de frecventa din 3A225 sunt cunoscute şi sub numele de convertizoare sau invertoare.
  3A226 Alimentatoare de înaltă putere în curent continuu, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.j.6, având amândouă din caracteristicile următoare:
  a. Capabile sa producă continuu, în timpul unei perioade de 8 ore, 100 V sau mai mult, cu un curent de ieşire egal sau mai mare de 500 A; şi
  b. O stabilitate a curentului sau tensiunii mai buna de 0,1% în timpul unei perioade de 8 ore.
  3A227 Alimentatoare de tensiune înaltă în curent continuu, altele decât cele supuse controlului prin 0B001.j.5, având amândouă caracteristicile următoare:
  a. Capabile sa producă în permanenta, în timpul unei perioade de 8 ore, 20 kV sau mai mult, cu un curent de ieşire egal sau mai mare de 1 A; şi
  b. O stabilitate a curentului sau tensiunii mai buna de 0,1% în timpul unei perioade de 8 ore.
  3A228 Comutatoare, după cum urmează:
  a. Tuburi cu catod rece, care sunt sau nu umplute cu gaz, funcţionând similar unui tub cu descărcare electrica, având toate caracteristicile următoare:
  1. Conţin trei electrozi sau mai mulţi;
  2. Tensiunea anodica la vârf certificată la 2,5 kV sau mai mult;
  3. Curentul anodic la vârf certificat la 100 A sau mai mult de 100 A; şi
  4. Temporizarea anodului de 10 f2æs sau mai mica;
  Notă: 3A228 include tuburile krytron cu gaz şi tuburile sprytron sub vid.
  b. Tuburi cu descărcare electrica, având ambele caracteristici următoare:
  1. O temporizare a anodului de 15 f2æs sau mai mica; şi
  2. Certificate la un curent de vârf de 500 A sau mai mare;
  c. Module sau ansambluri cu o funcţie de comutatie rapida, având toate caracteristicile următoare:
  1. Tensiunea anodica la vârf certificată la mai mult de 2 kV;
  2. Curentul anodic la vârf certificat la 500 A sau mai mult; şi
  3. Timp de comutatie de 1 f2æs sau mai mic.
  3A229 Seturi de dare a focului şi generatoare echivalente de impulsuri înalte de curent, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE ŞI MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE.
  a. Seturi de dare a focului pentru detonatoarele explozive concepute pentru a acţiona detonatoarele cu comanda multipla specificate în 3A232;
  b. Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) având toate caracteristicile următoare:
  1. Sunt concepute pentru a utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau rigidizate;
  2. Sunt închise într-o incinta etansa la praf;
  3. Sunt capabile sa furnizeze energia lor în mai puţin de 15 f2æs;
  4. Produc un curent de ieşire mai mare de 100 A;
  5. Au un 'timp de creştere' mai mic de 10 f2æs pe o sarcina mai mica de 40 ohmi;
  6. Au dimensiuni mai mici de 254 mm;
  7. Au masa mai mica de 25 kg; şi
  8. Sunt concepute pentru funcţionare într-un domeniu extins de temperaturi de la 223 K (-50°C) la 373 K (100°C) sau specificate ca fiind corespunzătoare pentru aplicaţii aerospatiale.
  Notă: 3A229.b. include dispozitivele de comanda a lampilor cu xenon.
  Nota tehnica:
  În 3A229.b.5 'timpul de creştere' este definit ca fiind intervalul de timp de la 10% la 90% amplitudine a curentului, pe o sarcina rezistiva.
  3A230 Generatoare de impulsuri de mare viteza, având amândouă caracteristicile următoare:
  a. Tensiune de ieşire mai mare de 6 V, pe o sarcina rezistiva mai mica de 55 ohmi; şi
  b. 'Timpul de tranzitie al impulsului' este mai mic de 500 ps.
  Nota tehnica:
  În 3A230, 'timpul de tranzitie al impulsului' este definit ca intervalul de timp între 10% şi 90% din amplitudinea voltajului.
  3A231 Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, având amândouă caracteristicile următoare:
  a. Sunt concepute pentru a funcţiona fără instalaţii de vid exterioare; şi
  b. Utilizează acceleratia electrostatica pentru inducerea unei reactii nucleare tritiu-deuteriu.
  3A232 Detonatoare şi sisteme multipunct de iniţiere, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE ŞI MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE.
  a. Detonatoare de explozie cu comanda electrica, după cum urmează:
  1. Punte exploziva (EB);
  2. Punte exploziva cu fir (EBW)
  3. Percutor;
  4. Initiatori cu folie exploziva (EFI);
  b. Aranjamente utilizând un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru iniţierea aproape simultană a unei suprafeţe explozive mai mari de 5.000 mmp de la un singur semnal de dare a focului, cu un timp de propagare a iniţierii pe toată suprafaţa mai mic de 2,5 f2æs.
  Notă: 3A232 nu include detonatoarele ce folosesc numai explozibili primari, cum ar fi azida de plumb.
  Nota tehnica:
  În 3A232 detonatoarele de interes utilizează toate un mic conductor electric (punte, punte cu fir, folie) care vaporizeaza exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele de tip fără percutor, conductorul exploziv iniţiază o detonatie chimica în materialul de contact puternic exploziv, cum ar fi PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea exploziva a conductorului electric acţionează un percutor de-a lungul unui interstitiu şi impactul percutorului pe un exploziv iniţiază o detonatie chimica. În unele proiecte, percutorul este acţionat de o forta magnetica. Expresia detonator cu folie exploziva se poate referi fie la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor. De asemenea, termenul initiator este cateodata utilizat în locul termenului detonator.
  3A233 Spectrometre de masa, altele decât cele supuse controlului prin 0B002.g, capabile sa masoare ioni cu masa atomica de 230 unităţi atomice de masa sau mai mare şi având o rezoluţie mai buna de 2 părţi la 230 şi sursele lor de ioni, după cum urmează:
  a. Spectrometre de masa cu plasma asociate cu cuplaj inductiv (ICP/MS);
  b. Spectrometre de masa cu descărcare luminiscenta (GDMS);
  c. Spectrometre de masa cu ionizare termica (TIMS);
  d. Spectrometre de masa cu bombardament de electroni, având o camera sursa construită din materiale rezistente la UF(6), captusita sau placata cu asemenea materiale;
  e. Spectrometre de masa cu fascicule moleculare, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Având o camera sursa construită, captusita sau placata cu oţel inoxidabil sau molibden şi echipata o capcana criogenica capabilă sa raceasca la 193 K (-80°C) sau mai puţin; sau
  2. Având o camera sursa construită din, captusita sau placata cu materiale rezistente la UF(6);
  f. Spectrometre de masa echipate cu o sursa de ioni microfluoriana concepută pentru a fi utilizata cu actinide sau fluoruri de actinide.
  3B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  3B001 Echipamente pentru producerea dispozitivelor sau materialelor semiconductoare şi componentele şi accesoriile lor special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. Echipamente pentru creşterea epitaxiala, după cum urmează:
  1. Echipamente capabile sa producă oricare din următoarele:
  a. Un strat siliconic cu o uniformitate a grosimii mai mica de ±2,5% pe o distanta de 200 mm sau mai mare; sau
  b. Un strat din orice material altul decât siliciu cu o uniformitate a grosimii mai mica de ±2,5% pe o distanta de 75 mm sau mai mare;
  2. Reactoare pentru depunerea metalo-organică în faza de vapori (MOCVD) special conceputi pentru creşterea cristalelor semiconductoare compuse prin reactie chimica între materialele specificate în 3C003 sau 3C004;
  3. Echipamente pentru creşterea epitaxiala cu fascicul molecular folosind de gaz sau de solid;
  b. Echipamente concepute pentru implantare ionica, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie a fascicolului (tensiune de accelerare) ce depăşeşte 1 MeV;
  2. Concepute şi optimizate special pentru a funcţiona la o energie a fascicolului (tensiune de accelerare) mai mica de 2 keV;
  3. Capacitate de scriere directa; sau
  4. O energie a fascicolului de 65 keV sau mai mare şi un curent al fascicolului de 45 mA sau mai mare pentru implant de oxigen de mare energie într-un "substrat" de material semiconductor încălzit;
  c. Echipamente de corodare uscata cu plasma anizotropica, după cum urmează:
  1. Echipamente cu operare caseta-caseta şi blocari de sarcina, având oricare din următoarele:
  a. Concepute sau optimizate pentru a produce dimensiuni critice de 0,3 f2æm sau mai mici, cu precizie de 3 sigma ±5%; sau
  b. Concepute pentru a genera mai puţin de 0,04 particule/cmp, cu o mărime masurabila a particulei mai mare decât 0,1 f2æm în diametru;
  2. Special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 3B001.e având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Concepute sau optimizate pentru a produce dimensiuni critice de 0,3 f2æm sau mai mici, cu precizie de 3 sigma ±5%; sau
  b. Concepute pentru a genera mai puţin de 0,04 particule/cmp, cu o mărime masurabila a particulei mai mare decât 0,1 f2æm în diametru;
  d. Echipamente CVD îmbunătăţite cu plasma intensificata, după cum urmează:
  1. Echipamente cu operare caseta-caseta şi blocari de sarcina, concepute conform specificatiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în producţia de semiconductori cu dimensiuni critice de 180 nm sau mai mici;
  2. Echipamente special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 3B001.e şi concepute conform specificatiilor fabricantului sau optimizate pentru utilizarea în producţia de semiconductori cu dimensiuni critice de 180 nm sau mai mici;
  e. Sisteme centrale multicamera de manipulare a plachetelor cu încărcare automată având următoarele caracteristici:
  1. Interfete pentru intrarea şi ieşirea plachetelor, la care pot fi conectate mai mult de doua echipamente pentru prelucrarea semiconductoarelor; şi
  2. Concepute pentru a forma un sistem integrat în vid în scopul prelucrării secventiale multiple a plachetelor.
  Notă: 3B001.e. nu supune controlului sistemele de manipulare automată robotizate a plachetelor care nu sunt concepute sa lucreze în mediul vid.
  f. Echipamente litografice, după cum urmează:
  1. Echipamente pas şi repetare pentru aliniere şi expunere (cu pas direct pe multistrat) sau pas şi scanare (scanner), pentru prelucrarea plachetelor multistrat, folosind metode foto-optice cu raze X, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O lungime de unda a sursei de lumina mai mica de 350 nm; sau
  b. Capabile sa producă un esantion având o 'rezoluţia minima a caracteristicii' de 0,35 f2æm sau mai mica;
  Nota tehnica: Dimensiunea 'rezoluţiei minime a caracteristicii' este calculată cu formula:

           (Lungimea de unda a sursei luminoase de expunere în f2æm) x (factor K)
      MRF = --------------------------------------------------------------------
                                         Diafragma

      unde:
      factorul K = 0,7
      MRF = dimensiunea rezoluţiei minime a caracteristicii.
  2. Echipamente special concepute pentru executarea mastilor sau prelucrarea dispozitivelor semiconductoare folosind deflexia unui fascicul focalizat de electroni, de ioni sau laser, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Dimensiunea spotului mai mica de 0,2 f2æm;
  b. Capabile sa producă o reţea cu dimensiunea caracteristicii mai mica de 1 f2æm; sau
  c. O precizie a stratului mai buna de ±0,20 æm (3 sigma);
  g. Masti sau reticule, pentru circuite integrate supuse controlului prin 3A001;
  h. Masti multistrat cu un strat cu decalaj de faza;
  Notă: 3B001.h nu supune controlului mastile multistrat cu un strat de schimbare a faze concepute pentru fabricarea memoriilor necontrolate de 3A001.
  3B002 Echipamente de testare cu "control prin program memorat" special concepute pentru testarea dispozitivelor semiconductoare şi a cipurilor necapsulate, componentele şi accesoriile lor special concepute, după cum urmează:
  a. Pentru testarea parametrilor S ai dispozitivelor cu tranzistori la frecvente ce depăşesc 31,8 GHz;
  b. Pentru testarea circuitelor integrate capabile de a efectua testări functionale (tabelul de adevăr) la o 'viteza de caracterizare' mai mare de 667 MHz;
  Notă: 3B002.b nu supune controlului echipamentele de testare special concepute pentru testarea:
  1. "Ansamblurilor electronice" sau a unei clase de "ansambluri electronice" destinate aplicatiilor casnice sau bunurilor de larg consum;
  2. Componentelor electronice, "ansamblurilor electronice" sau circuitelor integrate nesupuse controlului;
  3. Memorii.
  Nota tehnica:
  În sensul acestui articol, 'viteza de caracterizare' este definită ca fiind frecventa maxima a operaţiei digitale a unui tester. Este de aceea echivalenta cu cea mai înaltă rata de date pe care un tester o poate asigura într-un mod nemultiplexat. Se referă de asemenea la viteza de testare, frecventa digitala maxima sau viteza digitala maxima.
  c. Pentru testarea circuitelor integrate pentru microunde specificate în 3A001.b.2.
  3C MATERIALE
  3C001 Materiale hetero-epitaxiale constând dintr-un "substrat" cu straturi multiple suprapuse crescute epitaxial din oricare din următoarele:
  a. Siliciu;
  b. Germaniu;
  c. Carbura de siliciu; sau
  d. Compuşi III/V de galiu sau indiu.
  Nota tehnica:
  Compusii III/V sunt produse policristaline sau monocristaline binare sau complexe, constând din elemente din grupele III A şi VA ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu, etc).
  3C002 Rasini fotosensibile (resist) şi "substraturi" acoperite cu rasini fotosensibile supuse controlului, după cum urmează:
  a. Rasini fotosensibile (resist) pozitive pentru litografierea semiconductoarelor special ajustate (optimizate) pentru a fi folosite la lungimi de unda sub 350 nm;
  b. Toate rasinile fotosensibile (resist), pentru folosire cu fascicule de electroni sau de ioni, cu o sensibilitate de 0,01 f2æ coulomb/mmp sau mai buna;
  c. Toate rasinile fotosensibile (resist), pentru folosire cu raze X, cu o sensibilitate de 2,5 mJ/mmp sau mai buna;
  d. Toate rasinile fotosensibile (resist) optimizate pentru tehnologiile de formare a imaginilor pe suprafaţa, inclusiv rasini fotosensibile 'siliate'.
  Nota tehnica:
  Procedeele de 'siliere' sunt definite ca procese care cuprind oxidarea suprafeţei rasinii fotosensibile în scopul maririi performantei pentru developarea umeda sau uscata.
  3C003 Compuşi anorgano-organici, după cum urmează:
  a. Compuşi metalo-organici ai aluminiului, galiului sau indiului având o puritate (pentru metalul de baza) mai mare de 99,999%;
  b. Compuşi arsen-organici, antimoniu-organici şi fosfor-organici având o puritate (pentru elementul de baza anorganic) mai mare de 99,999%;
  Notă: 3C003 supune controlului numai compusii al căror element metalic, parţial metalic sau nemetalic este legat direct cu carbonul de partea organică a moleculei.
  3C004 Hidruri de fosfor, arseniu sau antimoniu, având o puritate mai mare de 99,999%, chiar diluate cu gaze inerte sau hidrogen.
  Notă: 3C004 nu supune controlului hidrurile care conţin 20% concentraţie molara sau mai mult, gaze inerte sau hidrogen.
  3D SOFTWARE
  3D001 "Software" special conceput pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor supuse controlului de la 3A001.b până la 3A002.g sau 3B;
  3D002 "Software" special conceput pentru "utilizarea" oricăror următoarelor echipamente:
  a. Echipamente controlate de 3B001.a până la f; sau
  b. Echipamente controlate de 3B002.
  3D003 "Software" pentru simularea bazată fizic, special conceput pentru "dezvoltarea" proceselor de litografiere, erodare şi depunere pentru transferarea formelor de masca în formele topografice specifice în materiale conductoare, dielectrice sau semiconductoare.
  Nota tehnica:
  'Bazată fizic' în 3D3 înseamnă folosirea calculului pentru determinarea unei secvente de evenimente de cauze fizice şi efecte bazate pe proprietăţile fizice (de exemplu temperatura, presiunea, constantele de difuzie şi proprietăţile materialului semiconductor).
  Notă: Bibliotecile, datele asociate sau atributele pentru proiectarea dispozitivelor semiconductoare sau a circuitelor integrate sunt considerate ca "tehnologie".
  3D004 "Software" special conceput pentru "dezvoltarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A003.
  3D101 "Software" special conceput pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A101.b.
  3E TEHNOLOGIE
  3E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de echipamente sau de materiale supuse controlului prin 3A, 3B sau 3C;
  Nota 1: 3E001 nu supune controlului "tehnologia" pentru "producţia" de echipamente sau componente controlate de 3A003.
  Nota 2: 3E001 şi 3E002 nu supune controlului "tehnologia" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de circuite integrate supuse controlului în 3A001.a.3 la 3A001.a.12, având toate următoarele:
  1. Folosesc "tehnologie" de 0,5 f2æm sau mai mare; şi
  2. Nu incorporeaza structuri multistrat.
  Nota tehnica:
  Termenul multistrat structurat, în Nota b.2. la 3E002, nu include dispozitivele care incorporeaza maxim 3 straturi metalice sau 3 straturi polisiliciu.
  3E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, alta decât cea specificată în 3E001 pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de "microcircuite microprocesoare", "microcircuite microcomputer" şi "microcircuite microcontroler", având o performanta teoretică compusa (CTP) de 530 milioane de operaţii teoretice pe secunda (Mtops) sau mai mult şi o unitate logica aritmetica cu o largime a accesului de 32 biti sau mai mult.
  Notă: Nota 2 la 3E001 de nesupunere la control se aplică, de asemenea, la 3E002.
  3E003 Alte "tehnologii" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de:
  a. Dispozitive microelectronice cu vid;
  b. Dispozitive semiconductoare cu heterostructura, cum ar fi tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT), tranzistoarele hetero-bipolare (HBT), dispozitivele cu canal cuantic sau suprastructurate;
  Notă: 3E003.b. nu supune controlului tehnologia pentru tranzistoarele cu mobilitate electronică mare (HEMT) funcţionând la frecvente mai mici de 31,8 GHz şi tranzistoarele hetero-jonctiune bipolare (HBT) funcţionând la frecvente mai mici de 31,8 GHz.
  c. Dispozitive electronice "superconductoare";
  d. Substraturi pelicula de diamant pentru componente electronice;
  e. Substraturi de siliciu pe izolator (SOI) pentru circuite integrate în care izolatorul este dioxid de siliciu;
  f. Substraturi de carbura de siliciu pentru componente electronice;
  g. Tuburi electronice cu vid funcţionând la frecvente de 31,8 GHz sau mai mari.
  3E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 3A001.a.1 sau 3A001.a.2, 3A101 sau 3D101.
  3E102 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supuse controlului prin 3D101.
  3E201 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A201, 3A225 la 3A233.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 4 - CALCULATOARE
  Nota 1: Calculatoarele, echipamentele aferente şi "software"-ul ce realizează funcţii de telecomunicaţii sau de "reţea locală" trebuie evaluate, de asemenea, având ca referinţa caracteristicile de performanţă de la Categoria 5, partea 1 (Telecomunicaţii).
  Nota 2: Unităţile de control care interconecteaza direct magistralele sau canalele unităţilor centrale de procesare, "memoria centrala" sau controlorii de disc nu sunt consideraţi ca fiind echipamente de telecomunicaţii descrise în Categoria 5, partea 1 (Telecomunicaţii).
  N.B.: Pentru statutul de control al "software"-ului special conceput pentru comutatie pachet, vezi 5D001.
  Nota 3: Calculatoarele, echipamentele aferente sau "software"-ul care realizează criptografia, criptanaliza, certificarea securităţii multinivel sau certificarea funcţiilor de utilizator izolat sau care limitează compatibilitatea electromagnetica (EMC), trebuie, de asemenea, evaluate având ca referinţa caracteristicile de performanţă din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informaţiilor").
  4A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  4A001 Calculatoarele electronice, echipamentele aferente, "ansamblurile electronice" şi componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 4A101.
  a. Special concepute pentru a avea oricare din următoarele caracteristici:
  1. Sa funcţioneze la temperatura ambianta sub 228 K (-45°C) sau peste 358 K (85°C);
  Notă: 4A001.a.1 nu se aplică calculatoarelor special concepute pentru aplicaţii la autovehicule civile sau locomotive de cale ferată civile.
  2. Rezistente la radiatii care depăşesc oricare dintre următoarele:
  a. Doza totală 5 x 10^3 Gy (Siliciu);
  b. Debitul dozei 5 x 10^6 Gy (Siliciu)/s; sau
  c. Modificarea datelor la o singura expunere 1 x 10^-7 Eroare/bit/zi;
  b. Având caracteristici sau realizand funcţiile ce depăşesc limitele din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informaţiilor").
  Notă: 4A001.b nu supune controlului calculatoarele electronice şi echipamentele aferente, atunci când însoţesc utilizatorul pentru uz personal.
  4A003 "Calculatoare digitale", "ansambluri electronice", echipamente aferente acestora şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  Nota 1: 4A003 include următoarele:
  a. Procesoarele vectoriale;
  b. Procesoarele matriciale;
  c. Procesoarele de semnale digitale;
  d. Procesoarele logice;
  e. Echipamentele destinate pentru "intensificarea imaginii";
  f. Echipamente destinate pentru "prelucrarea semnalelor".
  Nota 2: Statutul de control pentru "calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente descrise în 4A003, este impus de statutul de control al celorlalte echipamente sau sisteme, în baza următoarelor criterii:
  a. "Calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente să fie determinante pentru funcţionarea celorlalte echipamente sau sisteme;
  b. "Calculatoarele digitale" sau echipamentele aferente sa nu constituie un "element principal" al celorlalte echipamente sau sisteme; şi
  N.B. 1: Statutul de control al echipamentelor de "prelucrare a semnalelor" sau "intensificarea imaginii", special concepute pentru alte echipamente, având funcţiunile limitate la cele necesare funcţionarii echipamentelor numite mai sus este determinat de statutul de control al acestor echipamente, chiar dacă ele depăşesc criteriul "elementului principal".
  N.B. 2: Pentru statutul de control al "calculatoarelor digitale" sau echipamentelor aferente pentru echipamentele de telecomunicaţii, vezi Categoria 5, partea 1 (Telecomunicaţii).
  c. "Tehnologia" pentru "calculatoare digitale" şi echipamente aferente este reglementată de categoria 4.E.
  a. Concepute sau modificate pentru "toleranta la deranjamente";
  Notă: Pentru scopurile de la 4A003.a, "calculatoarele digitale" şi echipamentele aferente nu sunt considerate a fi concepute sau modificate pentru "toleranta la deranjamente", dacă folosesc oricare din elementele următoare:
  1. Algoritmi de detectie sau corectie a erorii în "memoria centrala";
  2. Interconectarea a doua "calculatoare digitale" astfel încât, dacă unitatea centrala activa de procesare cade, unitatea centrala de procesare inactiva, dar "în oglinda", să permită sistemului continuarea funcţionarii;
  3. Interconectarea a doua unităţi centrale de procesare prin canale de date sau prin utilizarea unei memorii distribuite care să permită unei unităţi centrale de procesare sa realizeze alte sarcini, până ce a doua unitate centrala de procesare cade, moment în care prima unitate centrala de procesare preia sarcina în scopul de a continua funcţionarea sistemului; sau
  4. Sincronizarea a doua unităţi centrale de procesare prin "software" astfel încât o unitate centrala de procesare sa recunoască situaţia când cealaltă unitate centrala de procesare cade şi sa preia sarcinile de la unitatea căzută.
  b. "Calculatoare digitale" având o "performanta teoretică compusa" ("CTP") ce depăşeşte 190.000 milioane de operaţiuni teoretice pe secunda (Mtops);
  c. "Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performanţele prin agregarea "elementelor de calcul" ("CE") astfel încât "CTP"-ul rezultat să depăşească limita din 4A003.b;
  Nota 1: 4A003.c se aplică doar "ansamblurilor electronice" şi interconexiunilor programabile ce nu depăşesc limita din 4A003.b. când sunt livrate ca "ansambluri electronice" neintegrate. Nu se aplică "ansamblurilor electronice" limitate inerent prin natura proiectării lor, la utilizarea ca echipamente aferente supuse controlului prin 4A003.d, sau 4A003.e.
  Nota 2: 4A003.c nu supune controlului "ansamblurile electronice" special concepute pentru un produs sau o familie de produse a căror configuratie maxima nu depăşeşte limita de la 4A003.b.
  d. Neutilizat;
  e. Echipamente care realizează conversii analog/digitale ce depăşesc limitele de la 3A001.a.5;
  f. Neutilizat;
  g. Echipamente special concepute pentru a permite interconectarea externa a "calculatoarelor digitale" sau echipamente asociate care permit comunicaţii de date la viteze ce depăşesc 1,25 Gbyte/s.
  Notă: 4A003.g nu supune controlului echipamentele de interconectare interna (de ex. fund sertar/sloturi, magistrale), echipamentele de interconectare pasiva, "controlere de acces la reţea" sau "controlere pentru canale de comunicaţie".
  4A004 Calculatoare şi echipamente aferente special concepute, "ansambluri electronice" şi componente pentru acestea, după cum urmează:
  a. "Calculatoare cu reţele sistolice";
  b. "Calculatoare neurale";
  c. "Calculatoare optice";
  4A101 Calculatoare analogice, "calculatoare digitale" sau analizoare diferentiale digitale, altele decât cele supuse controlului prin 4A001.a.1, de mare robustete şi concepute sau modificate pentru a fi utilizate la vehiculele de lansare spatiala supuse controlului la categoria 9A004 sau a vehiculelor sonda supuse controlului prin categoria 9A104.
  4A102 "Calculatoare hibride" special concepute pentru modelarea, simularea sau integrarea sistemelor supuse controlului prin 9A004 sau 9A104.
  Notă:. Prezentul paragraf nu vizează decât echipamentele furnizate cu software-ul menţionat la paragrafele 7D103 sau 9D103.
  4B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  Nici unul.
  4C MATERIALE
  Nici unul.
  4D SOFTWARE
  Notă: Statutul de control al "software"-ului pentru "dezvoltarea", "producţia", sau "utilizarea" echipamentelor descrise în alte categorii este în relaţie cu categoria căreia îi este destinat. Statutul de control al "software"-ului pentru echipamentele descrise în această categorie este în relaţie cu aceasta.
  4D001 a. "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 4A001 la 4A004, sau 4D.
  b. "Software", altul decât cel supus controlului prin 4D001.a, special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de:
  1. "Calculatoare digitale" având o "performanta teoretică compusa" (CTP) ce depăşeşte 28.000 milioane operaţii teoretice pe secunda (Mtops); sau
  2. "Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performanţele prin agregarea "elementelor de calcul" ("CE") astfel încât "CTP"-ul rezultat să depăşească limita din 4D001.b.1;
  4D002 "Software" special conceput sau modificat pentru a susţine "tehnologia" supusă controlului prin 4E;
  4D003 "Software" specific, după cum urmează:
  a. "Software" pentru sisteme de operare, mijloace de operare "software" şi compilatoare special concepute pentru echipamente de "prelucrare a fluxurilor de date multiple", în "cod sursa";
  b. Neutilizat;
  c. "Software" având caracteristici sau realizand funcţii ce depăşesc limitele din Categoria 5, partea a 2-a ("Securitatea Informaţiilor");
  Notă: 4D003.c nu supune controlului "software"-ul când însoţeşte utilizatorul pentru uz personal.
  4E TEHNOLOGIE
  4E001 a. "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 4A sau 4D;
  b. "Tehnologie" alta decât cea supusă controlului prin 4E001.a, special concepută sau modificată pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de:
  1. "Calculatoare digitale" având o "performanta teoretică compusa" (CTP) ce depăşeşte 28.000 milioane operaţii teoretice pe secunda (Mtops); sau
  2. "Ansambluri electronice" special concepute sau modificate pentru a fi capabile sa sporeasca performanţele prin agregarea "elementelor de calculul" ("CE") astfel încât "CTP"-ul rezultat să depăşească limita din 4E001.b.1;
  NOTA TEHNICA LA "PERFORMANTA TEORETICĂ COMPUSA" ("CTP")
  Abrevieri folosite în Nota Tehnica
  "CE" - "element de calcul" (unitate aritmetica logica tipica)
  FP - virgula mobila
  XP virgula fixa
  t - timp de execuţie
  XOR - SAU exclusiv
  CPU - unitate centrala de procesare
  TP - performanta teoretică (a unui singur "CE")
  "CTP" - "performanta teoretică compusa" (pentru mai multe "CE")
  R - viteza de calcul efectivă
  WL - lungime cuvânt
  L - ajustare lungime cuvânt
  x - înmulţire
  Timpul de execuţie 't' este exprimat în microsecunde, TP şi "CTP" sunt exprimate în milioane de operaţii teoretice pe secunda (Mtops) şi WL este exprimat în biti.
  Descrierea metodei de calcul a "CTP"
  "CTP" este o măsura a performantei de calcul dat în Mtops. În calculul "CTP"-ului unei multimi de "CE" sunt necesari următorii trei pasi:
  1. Calculul vitezei efective R pentru fiecare "CE";
  2. Aplicarea ajustarii lungimii cuvintului (L) la viteza efectivă calculată (R), rezultând o performanta teoretică (TP) pentru fiecare "CE";
  3. Dacă exista mai mult de un "CE", se vor combina performanţele teoretice TP, rezultind un "CTP" total.
  Detalii pentru aceşti trei pasi sunt date în secţiunile următoare.
  Nota 1: Pentru agregarea mai multor "CE" care au ambele subsisteme de memorie, distribuita şi nedistribuita, calculul "CTP" se face ierarhic, în doi pasi: primul, agregarea grupurilor de "CE" care-şi împart memoria; al doilea, calcularea "CTP"-ului grupurilor folosind metoda de calcul pentru mai multe "CE" fără distribuirea memoriei.
  Nota 2: "CE"-urile care sunt limitate la funcţiuni de intrare/ieşire şi funcţiuni periferice (ex. controlere pentru unităţi de disc, pentru comunicaţii şi pentru afişare video) nu intră în calculul "CTP"-ului.
  NOTA TEHNICA LA "CTP"
  Următorul tabel arata metoda de calcul al Vitezei de Calcul Efective R pentru fiecare "CE":
  Pasul 1: Calculul vitezei efective R
  *Font 9*
      
  Pentru "CE" care realizează: Notă: Fiecare "CE" trebuie să fie evaluat independent Calculul vitezei efective, R
  Numai virgula fixa (XP) 1 R(xp) = --------------- 3 x [t(xp add)] dacă nu este implementata adunarea, se foloseşte: 1 R(xp) = ------------ [t(xp mult)] Dacă nici operatia de adunare, nici cea de înmulţire nu este executabila, atunci se foloseşte operatia aritmetica disponibilă cea mai rapida, după cum urmează: 1 R(xp) = --------- 3 x t(xp) vezi Notele X şi Z
  Numai virgula mobila (FP) 1 1 R(fp) = max -----------, ------------ [t(fp add)] [t(fp mult)] Vezi Notele X şi Y
  Ambele: FP şi XP (R) Calculează ambele R(xp), R(fp)
  Pentru procesoarele logice simple care nu efectuează nici una din operaţiile aritmetice specificate. 1 R = ---------- 3 x t(log) Unde t(log) este timpul de execuţie al lui XOR, sau pentru o entitate logica ce nu efectuează XOR, se ia în calcul cea mai rapida operaţie logica simpla. Vezi Notele X şi Z
  Pentru procesoare logice speciale care nu efectuează nici una din operaţiile aritmetice sau logice specificate. R = R' x WL/64 Unde R' este numărul rezultatelor pe sec, WL este numărul de biti prin care se efectuează operatia logica, iar 64 este un factor de normalizare la operatia de 64 biti.

  Nota W: Pentru un "CE" de tip conductor capabil să execute până la o operaţie aritmetica sau logica la fiecare impuls de ceas după ce conductorul este plin, poate fi stabilită o viteză a conductorului. Viteza efectivă de calcul (R) pentru un asemenea "CE" este cea mai rapida din vitezele de execuţie cu sau fără conductor.
  Nota X: Pentru un "CE" care realizează operaţii multiple de un tip specific într-un singur ciclu (ex. doua adunări pe ciclu sau doua operaţii logice identice pe ciclu), timpul de execuţie t este dat de:

               timpul ciclului
      t = -----------------------------------------
          numărul de operaţii identice/ciclu masina
  "CE"-urile care realizează diferite tipuri de operaţii logice sau aritmetice într-un singur ciclu masina, sunt tratate ca mai multe "CE"-uri separate care lucrează simultan (ex. un "CE" executand o adunare şi o înmulţire într-un singur ciclu este tratat ca doua "CE"-uri, primul realizand o adunare şi al doilea realizand o înmulţire într-un ciclu).
  Dacă un singur "CE" are ambele funcţii, scalara şi vectoriala, se foloseşte valoarea timpului de execuţie cea mai scurta.
  Nota Y: Pentru "CE" care nu are implementata adunarea în FP sau înmulţirea în FP, dar face împărţire în FP:

                  1
      R(fp) = ------------
              t(fp divide)
  Dacă "CE" implementeaza o funcţie reciprocă în FP alta decât adunarea, înmulţirea sau împărţirea în FP, atunci:

                    1
      R(fp) = --------------
              t(fp reciproc)
  Dacă nu este implementata nici una din operaţiile specificate, viteza efectivă în FP este 0.
  Nota Z: În operaţiile logice simple, o singura instrucţiune executa o singura manipulare logica a maxim doi operanzi de lungimi date. În operaţiile logice complexe, o singura instrucţiune executa manipulari logice multiple pentru a produce unul sau mai multe rezultate folosind doi sau mai mulţi operanzi.
  Vitezele ar trebui calculate pentru toate lungimile operanzilor executabili considerând atât operaţiile conductor, (dacă exista) cat şi cele non conductor folosind instrucţiunea cea mai rapida pentru fiecare lungime de operand bazându-ne pe:
  1. Operaţii conductor sau registru - la - registru. Exclud timpii de execuţie extrem de scurti generati, pentru operaţiunile asupra unui operand sau operanzi predeterminati (ex. inmultiri cu 0 sau cu 1). Dacă nu sunt implementate operaţii registru - la - registru, se continua cu (2).
  2. Cele mai rapide operaţii registru - la - memorie sau memorie - la - registru; dacă nici acestea nu exista, atunci se continua cu (3).
  3. Memorie - la - memorie.
  În fiecare caz prezentat mai sus, se utilizează timpul cel mai scurt de execuţie atestat de fabricant.
  Pasul 2: TP pentru fiecare lungime de operand WL
  Ajustarea vitezei efective R (sau R') după ajustarea lungimii cuvantului L, după cum urmează:
  TP = R x L,
  unde L = (1/3 + WL/96)
  Notă: Lungimea cuvantului WL folosită în aceste calcule este lungimea operandului în biti. (Dacă o operaţie foloseşte termeni de lungimi diferite, se selecteaza cel mai lung cuvânt).
  Combinarea unei mantise ALU şi a unui exponent ALU a unui procesor sau unitate de procesare în virgula mobila, este considerată a fi un "CE" cu o lungime cuvânt (WL) egala cu numărul de biti din reprezentarea datelor (tipic 32 sau 64) pentru scopurile calculării "CTP"-ului.
  Aceasta ajustare nu se aplică procesoarelor logice specializate care nu folosesc instrucţiuni XOR. În acest caz TP = R.
  Se selecteaza maximul valorii rezultante a TP-ului pentru:
  Fiecare "CE" ce lucrează numai în XP [R(xp)];
  Fiecare "CE" ce lucrează numai în FP [R(fp)];
  Fiecare "CE" ce lucrează combinat în FP şi XP (R);
  Fiecare procesor logic simplu ce nu are implementata niciuna din operaţiile aritmetice specificate; şi
  Fiecare procesor logic special ce nu utilizează nici una din operaţiile aritmetice şi logice specificate.
  Pasul 3: "CTP" pentru agregari de "CE"-uri, incluzând CPU-uri
  Pentru un CPU cu un singur "CE",
  "CTP" = TP
  pentru "CE"-uri ce realizează simultan operaţii în virgula fixa şi virgula mobila
  TP = max [TP(fp), TP(xp)]
  "CTP" pentru agregarea mai multor "CE"-uri ce operează simultan, este calculat după cum urmează:
  Nota 1: Pentru agregarile care nu permit tuturor "CE"-urilor sa lucreze simultan, trebuie folosită combinatia posibila de "CE"-uri care furnizează cel mai mare "CTP". TP-ul fiecărui "CE" participant trebuie calculat la valoarea teoretică maxima înainte de a fi derivat "CTP"-ul combinatiei.
  N.B.: La determinarea combinatiilor posibile ale "CE"-urilor care operează simultan, se generează o secventa de instrucţiune care iniţiază operaţii în mai multe "CE"-uri, începând cu cel mai lent "CE" (cel care necesita cel mai mare număr de cicluri pentru a-şi termina operatia) şi terminand cu cel mai rapid "CE". La fiecare ciclu al secventei, combinatia de "CE"-uri care sunt în operare în timpul acelui ciclu este o combinaţie posibila. Secventa de instrucţiune trebuie să ţină cont de toate restricţiile hardware şi/sau de arhitectura în operaţiile executate simultan.
  Nota 2: Un singur cip de circuit integrat sau o placa asamblata poate conţine mai multe "CE"-uri.
  Nota 3: Se presupune ca exista operaţii simultane atunci când fabricantul de calculatoare stipulează într-un manual sau o brosura a calculatorului, existenta unei funcţionari sau a unei executii în mod concurent, paralel sau simultan.
  Nota 4: Valorile "CTP"-ului nu sunt agregate pentru acele combinatii de "CE"-uri interconectate în "reţele locale", reţele de zona extinsă, conexiuni/dispozitive cu I/O distribuite, controlere I/O şi orice interconexiuni de comunicare implementate prin "software".
  Nota 5: Valorile "CTP"-ului trebuie să fie agregate pentru mai multe "CE"-uri, special concepute pentru a îmbunătăţi performanta prin agregare, funcţionând simultan şi distribuindu-şi memoria, - sau combinatiile memorii/"CE" multiple - operand simultan, utilizând hardware special proiectat.
  Aceasta agregare nu se aplică "ansamblurilor electronice" descrise de 4A003.c.
  "CTP" = TP(1) + C(2) x TP(2) + ... + C(n) x TP(n),
  unde TP-urile sunt clasate în ordine descrescătoare, cu TP(1) având valoarea cea mai mare, TP(2) fiind al doilea ca valoare, ..., şi TP(n) cel mai scăzut. C(i) este un coeficient determinat de puterea de interconectare dintre "CE"-uri după cum urmează:
  Pentru mai multe "CE"-uri care operează simultan şi distribuie memoria:
  C(2) = C(3) = C(4) = ... = C(n) = 0,75
  Nota 1: Când "CTP"-ul calculat prin metoda de mai sus nu depăşeşte 194 Mtops, se poate folosi următoarea formula pentru a calcula C(i):

              0,75
      C(i) = ------ (i = 2, ..., n)

              √ m
  unde m = numărul de "CE"-uri sau grupuri de "CE"-uri ce-şi împart accesul, cu condiţia ca:
  1. TP(i) pentru fiecare "CE" sau grup de "CE" sa nu depăşească 30 Mtops;
  2. "CE"-urile sau grupurile de "CE" să-şi împartă accesul la memoria principala (excluzând memoria cache) pe un singur canal; şi
  3. Doar un "CE" sau un grup de "CE"-uri să poată avea acces la canal la un moment dat.
  N.B.: Aceasta nu se aplică articolelor supuse controlului prin Categoria 3.
  Nota 2: "CE"-urile îşi împart memoria dacă au acces la o secţiune comuna a unei memorii cu semiconductori. Aceasta memorie poate include memoria cache, memoria principala sau alta memorie interna. Dispozitivele periferice de memorie, cum ar fi unităţile de disc, unităţile de banda sau discurile RAM nu sunt incluse.
  Notă: Pentru mai multe "CE"-uri sau grupe de "CE"-uri care nu-şi împart memoria, interconectate prin unul sau mai multe canale de date:

      C(i) = 0,75 x k(i) (i = 2, ..., 32) (a se vedea Nota de mai jos)
           = 0,60 x k(i) (i = 33, ..., 64)
           = 0,45 x k(i) (i = 65, ..., 256)
           = 0,30 x k(i) (i > 256)
      Valoarea lui C(i) este bazată pe numărul de "CE"-uri, nu pe numărul
      de noduri.
      unde
      k(i) = min [S(i)/k(r), 1]; şi
      K(r) = factorul normalizare de 20 MBiti/s
      S(i) = suma vitezelor maxime de date (în Mbiti/s) pentru toate canalele
             de date conectate la al i-lea "CE" sau la grupul de "CE"-uri
             care-şi împart memoria.

  Când se calculează un C(i) pentru o grupa de "CE"-uri, numărul primului "CE" dintr-o grupa determina limita corespunzătoare pentru C(i). De exemplu, într-o agregare de grupuri constând din 3 "CE"-uri, fiecare, al 22-lea grup va conţine "CE(64)", "CE(65)" şi "CE(66)". Limita corespunzătoare a C(i)-ului pentru aceasta grupa este 0,60.
  Agregarea (de "CE"-uri sau grupuri de "CE"-uri) ar trebui să fie ordonată de la cel mai rapid către cel mai lent, adică:
  TP(1) ≥ TP(2) ≥ ... ≥ TP(n), şi
  în cazul TP(i) = TP(i+1), de la cel mai mare la cel mai mic, adică:
  C(i) ≥ C(i+1)
  Notă: Factorul K(i) nu trebuie aplicat "CE"-urilor de la 2 la 12 dacă TP(i) al "CE"-ului sau grupei de "CE" este mai mare de 50 Mtops, adică C(i) pentru "CE" de la 2 la 12 este 0,75.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 5 - TELECOMUNICAŢII ŞI "SECURITATEA INFORMAŢIILOR"
  Partea 1 - TELECOMUNICAŢII
  Nota 1: Statutul de control pentru componente, "laseri", echipamente de testare, "producţie" şi "software"-ul aferent, care sunt special concepute pentru echipamente sau sisteme de telecomunicaţii, este definit de Categoria 5, Partea 1.
  Nota 2: "Calculatoarele digitale", echipamentele aferente sau "software"-ul, atunci când sunt esenţiale pentru funcţionarea şi sprijinul echipamentelor de telecomunicaţii descrise în această categorie, sunt considerate componente special concepute, cu condiţia ca ele să fie modele standard, livrate în mod obişnuit de producător. Acestea includ sistemele de calcul pentru exploatare, administrare, întreţinere, inginerie sau facturare.
  5A1 SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  5A001 a. Orice tip de echipamente de telecomunicaţii având oricare dintre următoarele caracteristici, funcţiuni sau particularităţi:
  1. Special concepute pentru a suporta efecte electronice tranzitorii sau ale impulsului electromagnetic, ambele generate de o explozie nucleara;
  2. Cu rezistenta specială pentru a suporta radiatii gama, neutronice sau ionice; sau
  3. Special concepute pentru a opera la temperaturi situate în afară domeniului cuprins între 218 K (-55°C) şi 397 K (124°C);
  Notă: 5A001.a.3 se aplică numai echipamentelor electronice.
  Notă: 5A001.a.2 şi 5A001.a.3 nu controlează echipamentele concepute sau modificate pentru utilizarea la bordul satelitilor.
  b. Echipamente şi sisteme de transmisiuni pentru telecomunicaţii, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea, având oricare dintre următoarele caracteristici, funcţiuni sau particularităţi:
  1. Sunt sisteme de comunicaţii subacvatice, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O frecventa acustica purtătoare situata în afară domeniului cuprins între 20 kHz şi 60 kHz;
  b. Utilizează o frecventa electromagnetica purtătoare sub 30 kHz; sau
  c. Utilizează tehnici electronice de ghidare a fasciculului;
  2. Sunt echipamente radio care funcţionează în banda de la 1,5 MHz la 87,5 MHz şi au oricare din următoarele caracteristici:
  a. Incorporeaza tehnici adaptive care realizează o reducere mai mare de 15 dB a semnalului de interferenta; sau
  b. Au toate caracteristicile următoare:
  1. Posibilitatea predictiei şi selecţiei automate a frecventelor şi a "vitezei de transfer numeric totală", pe canal, în scopul optimizarii transmisiei; şi
  2. Incorporeaza o configuratie de amplificator de putere linear, care este capabil sa prelucreze simultan semnale multiple la o putere de ieşire mai mare sau egala cu 1 kW, în gama de frecvente de la 1,5 MHz la 30 MHz sau la o putere de ieşire mai mare sau egala cu 250 W, în gama de frecvente de la 30 MHz la 87,5 MHz, pe o "largime de banda instantanee" mai mare sau egala cu o octava şi un conţinut de armonici şi de distorsiuni la ieşire mai bun de 80 dB;
  3. Sunt echipamente radio care utilizează tehnici de "spectru dispers" sau "agilitate de frecventa" (salt de frecventa) şi au oricare dintre următoarele caracteristici:
  a. Utilizează coduri de dispersie programabile de utilizator; sau
  b. Transmit o largime de banda totală care este mai mare sau egala cu de 100 de ori largimea de banda a oricărui canal de informaţie şi depăşeşte 50 kHz;
  Notă: 5A001.b.3.b nu supune controlului echipamentul radio special conceput pentru utilizarea în sistemele de radio comunicaţii celulare în benzile civile.
  Notă: 5A001.b.3 nu supune controlului echipamentul funcţionând la o putere de ieşire de 1,0 W sau mai puţin.
  4. Sunt echipamente radio care utilizează tehnici de "largime de banda ultralarga modulata temporal", având coduri de decupare în canal şi de bruiere programabile;
  5. Sunt receptoare radio controlate numeric, având toate caracteristicile următoare:
  a. Au mai mult de 1000 canale;
  b. Realizează un "timp de comutare a frecvenţei" mai mic de 1 ms;
  c. Cauta sau exploreaza în mod automat o parte a spectrului electromagnetic; şi
  d. Identifica semnalul receptionat sau tipul transmitatorului; sau
  Notă: 5A001.b.5 nu supune controlului echipamentul radio special conceput pentru utilizarea în sistemele de radio comunicaţii celulare în benzile civile.
  6. Asigura funcţiuni de "prelucrare a semnalelor" numerice pentru realizarea unei codificari a semnalelor vocale la viteze mai mici de 2400 bit/s.
  Nota tehnica:
  Pentru codarea vocala cu rata variabila, 5A001.b.6 se aplică iesirii codarii vocale a vorbirii continue.
  c. Cabluri pentru comunicaţii cu fibre optice, fibre optice şi accesorii, după cum urmează:
  1. Fibre optice cu o lungime mai mare de 500 m, specificate de fabricant ca fiind capabile sa suporte un test de proba al rezistentei la întindere de 2 x 10^9 N/m sau mai mult;
  Nota tehnica:
  Test de proba: testarea ecranajului, atât pe timpul procesului de producţie, cat şi după aceasta, se realizează aplicând dinamic un efort de întindere prescris asupra unei epruvete de fibra optica, având lungimea de 0,5 m până la 3 m, în timp ce aceasta este trecută cu o viteză de deplasare cuprinsă între 2 şi 5 m/s prin doua cabestane, cu diametrul aproximativ de 150 mm. Temperatura mediului ambiant este de 293 K (20°C) şi umiditatea relativă de 40%. Standardele naţionale echivalente pot fi utilizate pentru realizarea testului de proba.
  2. Cabluri de fibre optice şi accesorii concepute pentru utilizarea subacvatica.
  Notă: 5A001.c.2 nu supune controlului cablurile şi accesoriile standard pentru telecomunicaţii civile.
  N.B. 1: Pentru cabluri subacvatice ombilicale şi conectoarele aferente, vezi 8A002.a.3.
  N.B. 2: Pentru dispozitivele cu fibre optice de penetrare a carcaselor sau a conectoarelor, vezi 8A002.c.
  d. "Antene reţea fazata orientabila electronic" operand la frecvente peste 31 GHz.
  Notă: 5A001.d nu supune controlului "antenele reţea fazata orientabile electronic" utilizate în sistemele de aterizare, care folosesc instrumente conforme standardelor ICAO referitoare la sistemele de aterizare cu microunde (MLS).
  5A101 Echipamente de telemetrie şi telecomanda, inclusiv echipamentele de la sol, utilizate sau modificate pentru "rachete".
  Nota tehnica
  În 5A101 'racheta' înseamnă sisteme de racheta complete şi sisteme de vehicule aeriene fără pilot capabile sa parcurga peste 300 Km.
  Notă: 5A101 nu supune controlului:
  a. Echipamente concepute sau modificate pentru aeronave cu pilot sau sateliti;
  b. Echipamente la sol concepute sau modificate pentru aplicaţii terestre sau maritime;
  c. Echipamente concepute pentru servicii GNSS comerciale, civile sau 'Siguranţa Vieţii'.
  5B1 ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  5B001 a. Echipamente, precum şi componente şi accesorii ale acestora, special concepute pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor, funcţiunilor sau caracteristicilor specificate în 5A001, 5B001, 5D001 sau 5E001.
  Notă: 5B001.a. nu supune controlului echipamentele pentru determinarea caracteristicilor fibrelor optice.
  b. Echipamente şi componente special concepute sau accesoriile acestora, special concepute pentru "dezvoltarea" oricarora din echipamentele de comutatie sau de transmisii de telecomunicaţii:
  1. Echipamente folosind tehnici digitale, concepute sa opereze la o "viteza de transfer numeric totală" ce depăşeşte 15 Gbit/s;
  Nota tehnica:
  La echipamentele de comutare "viteza de transfer numeric totală" este masurata pe portul sau linia cu cea mai mare viteza.
  2. Echipamente care folosesc un "laser", având oricare din următoarele:
  a. O lungime de unda a semnalului transmis ce depăşeşte 1750 nm;
  b. Realizează "amplificare optica";
  c. Utilizează tehnici de transmisie sau detectie optica coerenta (de asemenea numite tehnici de heterodinare optica sau homodinare); sau
  d. Utilizează tehnici analogice şi au o lungime de banda care depăşeşte 2,5 GHz;
  Notă: 5B001.b.2.d nu supune controlului echipamentele special concepute pentru "dezvoltarea" sistemelor TV comerciale.
  3. Echipamente folosind "comutare optica";
  4. Echipamente radio utilizând tehnici de modulatie în amplitudine în quadratura (QAM) peste nivelul 256; sau
  5. Echipamente folosind "semnalizare pe canal comun" cu operare în modul neasociat.
  5C1 MATERIALE
  Nici unul.
  5D1 SOFTWARE
  5D001. a "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor, funcţiunilor sau caracteristicilor specificate de 5A001 sau 5B001.
  b. "Software" special conceput sau modificat pentru susţinerea "tehnologiei" specificate în 5E001;
  c. "Software" specific, după cum urmează:
  1. "Software" special conceput sau modificat pentru a realiza caracteristicile, funcţiunile sau particularităţile echipamentelor specificate în 5A001 sau 5B001;
  2. Neutilizat;
  3. "Software" prezentat sub alte forme decât cele executabile de masina, special conceput pentru "rutarea adaptiva dinamica".
  d. "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" oricăror echipamente de comutatie sau de transmisii de telecomunicaţii:
  1. Echipamente folosind tehnici digitale, concepute sa opereze la o "viteza de transfer numeric totală" ce depăşeşte 15 Gbit/s;
  Nota tehnica:
  La echipamentele de comutare "viteza de transfer numeric totală" este masurata pe portul sau linia cu cea mai mare viteza.
  2. Echipamente folosind un "laser", având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O lungime de unda a semnalului transmis ce depăşeşte 1750 nm; sau
  b. Utilizează tehnici analogice şi au o lungime de banda care depăşeşte 2,5 GHz;
  Notă: 5D001.d.2.b. nu supune controlului "software"-ul special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" sistemelor TV comerciale.
  3. Echipamente folosind "comutare optica"; sau
  4. Echipamente radio, utilizând tehnici de modulatie în amplitudine în quadratura (QAM) peste nivelul 256.
  5D101 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" echipamentului specificat în 5A101.
  5E1 TEHNOLOGIE
  5E001 a. "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" (cu excepţia exploatării) de echipamente, sisteme, materiale sau "software" specificat în 5A001, 5B001 sau 5D001.
  b. "Tehnologii" specifice, după cum urmează:
  1. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de echipamente de telecomunicaţii special concepute pentru a fi utilizate la bordul satelitilor;
  2. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "utilizarea" tehnicilor de comunicaţie "laser", având capacitatea de receptionare automată, de urmărire a semnalelor şi de menţinere a comunicaţiilor în medii extra-atmosferice sau subacvatice;
  3. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" statiei baza radio celulare numerice cu echipament a cărui capabilitate de recepţie, care permite operarea mulţi-banda, mulţi-canal, mulţi-mod, mulţi-codare algoritm sau mulţi-protocol, poate fi modificată prin schimbări în "software";
  4. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" tehnicilor de "spectru dispers", inclusiv tehnicile de "agilitate de frecventa" (salt de frecventa).
  c. "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" oricăror echipamente de comutatie sau de transmisii de telecomunicaţii, funcţiuni sau caracteristici:
  1. Echipamente folosind tehnici digitale, concepute sa opereze la o "viteza de transfer numeric totală" ce depăşeşte 15 Gbit/s;
  Nota tehnica:
  La echipamentele de comutare "viteza de transfer numeric totală" este masurata pe portul sau linia cu cea mai mare viteza.
  2. Echipamente folosind un "laser" şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O lungime de unda a semnalului transmis ce depăşeşte 1750 nm;
  b. Realizează "amplificare optica" utilizând amplificatoare cu fibre din florura dopate cu praseodim (PDFFA);
  c. Utilizează tehnici de transmisie sau detectie optica coerenta (numite şi tehnici de heterodinare sau homodinare optica);
  d. Utilizează tehnici de multiplexare prin divizarea lungimii de unda, ce depăşesc 8 purtători optici într-o singura fereastra optica; sau
  e. Utilizează tehnici analogice şi au o lungime de banda care depăşeşte 2,5 GHz;
  Notă: 5E001.c.2.e. nu supune controlului "tehnologia" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" sistemelor TV comerciale.
  3. Echipamente folosind "comutare optica";
  4. Echipamente radio, având oricare din următoarele:
  a. Tehnici de modulatie în amplitudine în quadratura (QAM) peste nivelul 256; sau
  b. Operează la intrare sau ieşire cu frecvente ce depăşesc 31,8 GHz; sau
  Notă: 5E001.c.4.b. nu supune controlului "tehnologia" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor concepute sau modificate pentru a opera în orice banda de frecventa care este "alocata ITU" pentru servicii de radio comunicaţii, dar nu pentru determinări radio.
  5. Echipamente folosind "semnalizare pe canal comun" cu operare în mod neasociat.
  5E101 "Tehnologie" în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 5A101.
  Partea a 2-a - "SECURITATEA INFORMAŢIILOR"
  Nota 1: Statutul de control al echipamentelor pentru "securitatea informaţiilor", "software"-ului, sistemelor, "ansamblurilor electronice" pentru aplicaţii specifice, modulelor, circuitelor integrate, componentelor sau funcţiunilor este definit în Categoria 5, Partea a 2-a, chiar dacă acestea sunt componente sau "ansambluri electronice" ale altor echipamente.
  Nota 2: Categoria 5 - Partea a 2-a nu supune controlului produse, când sunt asupra utilizatorului pentru uzul personal.
  Nota 3: Nota asupra criptografiei
  5A002 şi 5D002 nu controlează mărfuri care îndeplinesc toate cerinţele următoare:
  a. General disponibile publicului, fiind vândute, fără restrictii, din stoc în puncte de vânzare cu amănuntul, prin oricare din următoarele mijloace:
  1. Tranzacţii la ghiseu;
  2. Tranzacţii comandate prin posta;
  3. Tranzacţii electronice; sau
  4. Tranzacţii comandate prin telefon;
  b. Functionalitatea criptografică nu poate fi uşor schimbată de utilizator;
  c. Conceput pentru instalare de către utilizator, fără asistenţa suplimentară din partea furnizorului; şi
  d. Când este necesar, detalii ale mărfurilor sunt accesibile şi vor fi furnizate, la cerere, către autorităţile competente ale statului în care are loc exportul, pentru a asigura condiţiile descrise de la paragraful a. la paragraful c. de mai sus.
  Nota tehnica:
  Categoria 5 - Partea a 2-a nu include bitii paritari în lungimea cheii.
  5A2 SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  5A002 a. Sisteme, echipamente, "ansambluri electronice" pentru aplicaţii specifice, module şi circuite integrate pentru "securitatea informaţiilor" precum şi alte componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  N.B.: Pentru controlul echipamentelor de recepţie din cadrul sistemelor cu sateliti pentru navigaţie globală conţinând sau utilizând decriptarea (de ex. GPS sau GLONASS), vezi 7A005.
  1. Concepute sau modificate pentru a utiliza "criptografia", folosind tehnici numerice de realizare a oricărei funcţii criptografice, altele decât autentificarea sau semnatura digitala, având oricare din caracteristicile următoarele:
  Note tehnice:
  1. Funcţiile de autentificare şi semnatura digitala includ funcţia de gestionare a cheilor asociata lor.
  2. Autentificarea include toate aspectele controlului accesului unde nu exista criptarea fisierelor sau a textului, exceptând cele direct legate de protecţia parolei, a Numărului Personal de Identificare (PIN) sau date similare pentru a preveni accesul neautorizat.
  3. "Criptografia" nu include tehnici de compresie a datelor "fixe", sau tehnicile de codare.
  Notă: 5A002.a.1. include echipamentul conceput sau modificat sa utilizeze "criptografia" folosind principii analogice atunci când este pus în practica folosind tehnici digitale.
  a. Un "algoritm simetric" ce foloseşte o lungime a cheii ce depăşeşte 56 bits; sau
  b. Un "algoritm asimetric" unde securitatea algoritmului este bazată pe oricare din următoarele:
  1. Factorizarea integrarilor ce depăşesc 512 bits (ex. RSA)
  2. Calculul logaritmilor discreti într-un grup multiplicativ de câmpuri finite cu dimensiunea mai mare de 512 bits (ex. Diffie-Hellman asupra Z/pZ); sau
  3. Logaritmi discreti într-un grup altul decât cel menţionat în 5A002.a.1.b.2. ce depăşeşte 112 bits (ex. Diffie-Hellman asupra unei curbe eliptice);
  2. Concepute sau modificate pentru a realiza funcţii criptanalitice;
  3. Neutilizat;
  4. Special concepute sau modificate sa reducă emiterea compromiţătoare a semnalelor purtătoare de informaţie dincolo de ce este necesar pentru sănătate, securitate sau standarde de interferenta electromagnetica;
  5. Concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice în scopul generarii codului de dispersie pentru sisteme cu "spectru dispers" incluzând codul de comutare pentru sisteme cu "agilitate de frecventa";
  6. Concepute sau modificate pentru a utiliza tehnici criptografice pentru generarea codurilor de decupare în canal sau bruiajelor pentru sisteme de "banda ultra-larga cu modulatie de timp";
  7. Neutilizat;
  8. Sisteme de cabluri pentru comunicaţii concepute sau modificate pentru a utiliza mijloace mecanice, electrice sau electronice pentru detectarea conectarii frauduloase.
  Notă: 5A002 nu supune controlului:
  a. "Cartelele inteligente personalizate":
  1. Când capabilitatea criptografica este restrictionata pentru utilizarea în echipamente sau sisteme nesupuse controlului prin punctele b până la f ale acestei Note; sau
  2. Pentru aplicaţii generale publice, unde capabilitatea criptografica nu este accesibila utilizatorului şi este special concepută şi limitată pentru a permite protecţia datelor personale stocate în interior.
  N.B.: Dacă o "cartela inteligenta personalizata" are funcţii multiple, statutul de control al fiecărei funcţii este evaluat individual.
  b. Echipamentele de recepţie a emisiunilor radiodifuzate, de recepţie a emisiunilor de televiziune transmise prin cablu sau a unor emisiuni similare cu audienta restrânsă - de tip comercial - care nu utilizează criptarea numerică, exceptând aceea utilizata exclusiv pentru trimiterea facturilor sau a informaţiilor relative la programe către furnizorii serviciilor de emisie;
  c. Echipamente la care capabilitatea criptografica nu este accesibila utilizatorului şi care sunt special concepute şi limitate pentru a permite oricare din următoarele:
  1. Execuţia "software"-ului protejat la copiere;
  2. Accesul la oricare din următoarele:
  a. Conţinutul protejat la copiere, stocat pe un suport, numai pentru citire sau
  b. Informaţiile inmagazinate în forma criptata pe un suport (de ex. cu privire la protecţia drepturilor de proprietate intelectuală) când suportul este oferit la vânzare către public în seturi identice; sau
  3. Controlul copierii datelor audio-video protejate prin drepturi de autor.
  d. Echipamentul criptografic special conceput şi limitat pentru uz bancar sau 'tranzacţii monetare';
  Nota tehnica:
  'Tranzacţiile monetare' în 5A002 nota d. includ colectarea şi reglementarea tarifelor sau a funcţiunilor de credit.
  e. Radiotelefoanele portabile sau mobile pentru uz civil (de ex. pentru folosirea în sisteme de radiocomunicatii celulare civile comerciale) care nu sunt capabile sa realizeze criptarea end-to-end;
  f. Echipamente de telefonie fără fir, fără posibilitatea de criptare terminal - terminal, unde raza de acţiune maxima efectivă a operarii fără fir, fără amplificator de antena (de ex. un salt singular, fără releu de retransmitere între terminal şi statia de baza) este mai mica de 400 metri conform specificatiei producătorului.
  5B2 ECHIPAMENTE PENTRU TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  5B002 a. Echipamente special concepute pentru:
  1. "Dezvoltarea" de echipamente sau funcţiuni specificate în 5A002, 5B002, 5D002 sau 5E002, inclusiv echipamentul de măsurare sau testare;
  2. "Producţia" de echipamente sau funcţiuni specificate în 5A002, 5B002, 5D002 sau E002 inclusiv echipamente de măsurare, testare, reparare sau producţie;
  b. Echipamente de măsurare special concepute pentru a evalua şi valida funcţiunile de "securitatea informaţiilor" supuse controlului prin 5A002 sau 5D002.
  5C2 MATERIALE
  Nici unul.
  5D2 SOFTWARE
  5D002 a. "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" de echipamente sau "software" specificat în 5A002, 5B002 sau 5D002;
  b. "Software" special conceput sau modificat pentru a permite aplicarea "tehnologiei" specificată în 5E002;
  c. "Software" specific, după cum urmează:
  1. "Software" specific având caracteristicile, sau care realizează sau simulează, funcţiunile echipamentelor specificate în 5A002 sau 5B002;
  2. "Software" destinat certificării "software"-ului specificat în 5D002.c.1.
  Notă: 5D002 nu supune controlului:
  a. "Software"-ul necesar pentru "utilizarea" echipamentelor nesupuse controlului, conform Notei de la 5A002;
  b. "Software"-ul care realizează oricare dintre funcţiunile echipamentelor ce nu sunt supuse controlului conform Notei de la 5A002.
  5E2 TEHNOLOGIE
  5E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" de echipamente sau "software" specificată în 5A002, 5B002 sau 5D002.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 6 - SENZORI ŞI LASERI
  6A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  6A001 ACUSTICA
  a. Sisteme acustice marine, echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Sisteme active (de emisie sau de emisie-recepţie), echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  Notă: 6A001.a.1 nu supune controlului:
  a. Sonde de adancime care funcţionează vertical sub aparat, neincluzand pe cele care au o funcţie de baleiere ce depăşeşte ±20° şi limitate la măsurarea adancimii apei, a distantei până la obiectele scufundate ori ingropate sau la detectarea bancurilor de peşti;
  b. Balize acustice, după cum urmează:
  1. Balize acustice pentru cazuri de urgenta;
  2. Emitatoare de impulsuri subacvatice (pingers) special concepute pentru relocalizarea sau revenirea la o poziţie subacvatica.
  a. Sisteme de explorare batimetrice de culoar larg pentru cartografierea topografica a fundului marii având toate caracteristicile următoare:
  1. Concepute să facă măsurători sub un unghi ce depăşeşte 20° faţă de verticala;
  2. Concepute sa masoare adancimi mai mari de 600 m de la suprafaţa apei; şi
  3. Concepute să asigure oricare din caracteristicile următoare:
  a. Încorporarea de fascicule multiple, oricare din ele fiind mai mic de 1,9°; sau
  b. O acuratete mai buna de 0,3% a datelor privind adâncimea apei dea lungul culoarului, ca medie a măsurătorilor individuale efectuate în interiorul culoarului;
  b. Sisteme de detectie sau localizare a obiectelor, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O frecventa de emisie mai mica de 10 kHz;
  2. Nivel de presiune sonora mai mare de 224 dB (referinţa 1 f2æPa la 1 m) pentru echipamente cu o frecventa de funcţionare în banda cuprinsă între 10 kHz şi 24 kHz, inclusiv;
  3. Nivel de presiune sonora mai mare de 235 dB (referinţa 1 f2æPa la 1 m) pentru echipamente cu o frecventa de funcţionare în banda cuprinsă între 24 kHz şi 30 kHz;
  4. Care formează fascicule mai mici de 1° pe orice axa şi au o frecventa de funcţionare mai mica de 100 kHz;
  5. Concepute sa funcţioneze cu o gama de afişare precisa care depăşeşte 5120 m; sau
  6. Concepute sa suporte presiunea, în timpul funcţionarii normale la adancimi mai mari de 1000 m şi având traductori cu oricare din următoarele caracteristici:
  a. Compensare dinamica a presiunii; sau
  b. Incorporeaza ca element traductor un alt material decât titanatzirconat de plumb;
  c. Proiectoare acustice, inclusiv traductoare, incorporand elemente piezoelectrice, magnetostrictive, electrostrictive, electrodinamice sau hidraulice care funcţionează individual sau numai într-o combinaţie determinata, având oricare din următoarele caracteristici:
  Nota 1: Statutul de control al proiectoarelor acustice, inclusiv traductoare, special concepute pentru alte echipamente, este determinat de statutul de control al acelor echipamente.
  Nota 2: 6A001.a.1.c nu supune controlului sursele electronice care orienteaza sunetul numai pe verticala sau sursele mecanice (de ex. tunuri pneumatice sau tunuri cu vapori) sau sursele chimice (de ex. explozivi).
  1. O 'densitate de putere acustica' radiată instantaneu mai mare de 0,01 mW/mmp/Hz pentru dispozitive care funcţionează la frecvente sub 10 kHz;
  2. O 'densitate de putere' acustica radiată continuu mai mare de 0,001 mW/mmp/Hz pentru dispozitive care funcţionează la frecvente sub 10 kHz; sau
  Nota tehnica:
  'Densitatea de putere acustica' se obţine impartind puterea acustica de ieşire prin produsul ariei suprafeţei radiante cu frecventa de funcţionare.
  3. Dotate cu o posibilitate de atenuare a lobilor laterali ce depăşeşte 22 dB;
  d. Sisteme acustice, echipamente şi componente special concepute pentru determinarea poziţiei navelor de suprafaţa sau a vehiculelor subacvatice concepute sa funcţioneze la o distanta ce depăşeşte 1000 m cu o precizie de pozitionare mai mica de 10 m rms (radacina medie patrata) când este masurata la o distanta de 1000 m;
  Notă: 6A001.a.1.d include:
  a. Echipamentele care folosesc "prelucrarea semnalelor" coerenta între doua sau mai multe balize şi unitatea hidrofonica purtata de vasul de suprafaţa sau vehiculul subacvatic;
  b. Echipamentele capabile sa corecteze automat erorile de propagare a vitezei sunetului pentru determinarea (calcularea) unui punct.
  2. Sisteme pasive (de recepţie, legate sau nu în funcţionare normală cu un echipament activ separat), echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. Hidrofoane având oricare din următoarele caracteristici:
  Notă: Statutul de control al hidrofoanelor special concepute pentru alte echipamente este determinat de statutul de control al acelor echipamente.
  1. Incorporeaza senzori continui flexibili sau ansambluri de elemente senzor discrete, al căror diametru sau lungime sunt mai mici de 20 mm şi a căror distanta între elemente este mai mica de 20 mm;
  2. Au oricare din următoarele elemente sensibile:
  a. Fibre optice; sau
  b. Materiale ceramice piezoelectrice flexibile;
  3. Au o sensibilitate a hidrofonului mai buna de -180 dB la orice adancime fără compensare de acceleratie;
  4. Sunt concepute sa funcţioneze la adancimi care depăşesc 35 m cu compensare de acceleratie; sau
  5. Sunt concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 1000 m;
  Nota tehnica:
  'Sensibilitatea unui hidrofon' se defineste ca de 20 ori logaritmul zecimal al raportului dintre tensiunea de ieşire rms şi tensiunea de referinţa de 1 V rms, când senzorul hidrofonic, fără preamplificator, este plasat într-un camp acustic de unde plane având o presiune rms de 1 f2æPa. De exemplu, un hidrofon cu sensibilitate -160 dB (referinţa 1 V/æPa) va da o tensiune de ieşire de 10^-8 V într-un astfel de camp, iar unul cu sensibilitatea de -180 dB va da o tensiune de ieşire de numai 10^-9 V. Astfel, sensibilitatea -160 dB este mai buna decât -180 dB.
  b. Baterii de hidrofoane acustice tractate, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Distantarea grupurilor de hidrofoane mai mica de 12,5 m sau 'capabile a fi modificate' pentru distantarea grupurilor de hidrofoane mai mica de 12,5 m;
  2. Concepute sau 'capabile de a fi modificate' în vederea funcţionarii la adancimi ce depăşesc 35 m;
  Nota tehnica:
  'Capabile de a fi modificate' în 6A001.a.2.b.1 şi 2 înseamnă ca exista mijloacele ce permit modificarea cablajului sau interconexiunilor în scopul modificării distantelor între grupurile de hidrofoane sau a limitelor adancimii de funcţionare. Aceste mijloace sunt: cablaje de rezerva, reprezentând mai mult de 10% din numărul de cabluri, blocuri de reglare a distantei grupului de hidrofoane sau dispozitive interne de limitare a adancimii care sunt reglabile sau care controlează mai mult de un grup de hidrofoane.
  3. Conţin senzori de cap supuşi controlului prin 6A001.a.2.d;
  4. Conţin cabluri flexibile armate longitudinal;
  5. Au diametrul bateriei în stare asamblata mai mic de 40 mm;
  6. Au semnale de grupuri de hidrofoane multiplexate concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m sau au un dispozitiv de detectie a adancimii, ajustabil sau detasabil, concepute sa opereze la adancimi ce depăşesc 35 m; sau
  7. Au caracteristici de hidrofon supus controlului prin 6A001.a.2.a;
  c. Echipamente de prelucrare, special concepute pentru baterii de hidrofoane acustice tractate, având "programabilitate accesibila utilizatorului", prelucrarea şi corelarea în domeniul de timp sau frecventa, inclusiv analiza spectrala, filtrarea numerică şi formarea fasciculului prin transformata Fourier rapida sau alte transformate sau procese.
  d. Senzori de cap având toate caracteristicile următoare:
  1. O precizie mai buna de ±0,5°; şi
  2. Conceputi sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m sau având un dispozitiv pentru detectie a adancimii ajustabil sau detasabil, care să funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m;
  e. Sisteme de cabluri subacvatice sau de fund, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Incorporeaza hidrofoane de genul celor supuse controlului prin 6A001.a.2.a; sau
  2. Incorporeaza module de semnale de grupuri de hidrofoane multiplexate având toate caracteristicile următoare:
  a. Concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m sau au un dispozitiv de detectie a adancimii, ajustabil sau detasabil, conceput sa opereze la adancimi ce depăşesc 35 m; şi
  b. Capabile să fie comutate operational cu modulele bateriilor de hidrofoane acustice tractate;
  f. Echipamente pentru prelucrare, special concepute pentru sistemele de cabluri subacvatice sau de fund, cu "programabilitatea accesibila utilizatorului", prelucrarea şi corelarea în domeniul de timp sau frecventa, inclusiv analiza spectrala, filtrarea numerică şi formarea fasciculului prin transformata Fourier rapida sau alte transformate sau procese;
  b. Echipamente de înregistrare sonar cu corelare de viteza concepute pentru măsurarea vitezei orizontale a platformei purtătoare faţă de fundul marii la distanţe ce depăşesc 500 m între platforma purtătoare şi fundul marii.
  6A002 Senzori optici
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A102.
  a. Detectoare optice, după cum urmează:
  Notă: 6A002.a nu supune controlului fotodispozitivele cu germaniu sau siliciu.
  1. Detectoare cu semiconductoare "calificate pentru utilizare spatiala", după cum urmează:
  a. Detectoare semiconductoare "calificate pentru utilizare spatiala", având toate caracteristicile următoare:
  1. Un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda care depăşesc 10 nm dar nu depăşesc 300 nm; şi
  2. Un răspuns mai mic de 0,1% în raport cu răspunsul de vârf pentru lungimi de unda ce depăşesc 400 nm;
  b. Detectoare semiconductoare "calificate pentru utilizare spatiala" având toate caracteristicile următoare:
  1. Un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 900 nm dar nu depăşesc 1.200 nm; şi
  2. O "constanta de timp" a răspunsului de 95 ns sau mai mica;
  c. Detectoare semiconductoare "calificate pentru utilizare spatiala" având un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 1.200 nm dar nu depăşesc 30.000 nm;
  2. Tuburi intensificatoare de imagine şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. Tuburi intensificatoare de imagine, având toate caracteristicile următoare:
  1. Un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 400 nm dar nu depăşesc 1.050 nm;
  2. O placa microcanal pentru amplificarea electronică a imaginii cu un pas al reţelei (distanta între centre) de 12 f2æm sau mai mic; şi
  3. Oricare din următorii fotocatozi:
  a. Fotocatozi S-20, S-25 sau multialcalini cu o sensibilitate luminoasa ce depăşeşte 350 f2æA/lm;
  b. Fotocatozi GaAs sau GaInAs (cu arsenura de galiu sau cu arsenura de galiu-indiu);
  c. Alţi fotocatozi realizaţi din semiconductor compus cu elemente din grupele III-V;
  Notă: 6A002.a.2.a.3.c nu supune controlului fotocatozii realizaţi din semiconductor compus cu o sensibilitate radianta maxima de 10 mA/W sau mai puţin.
  b. Componente special concepute, după cum urmează:
  1. Plăci microcanal având pasul reţelei (distanta între centre) de 12 f2æm sau mai mic;
  2. Fotocatozi GaAs sau GaInAs (cu arsenura de galiu sau cu arsenura de galiu-indiu);
  3. Alţi fotocatozi realizaţi din semiconductor compus cu elemente din grupele III-V;
  Notă: 6A002.a.2.b.3 nu supune controlului fotocatozii realizaţi cu semiconductor compus cu o sensibilitate radianta maxima de 10 mA/W sau mai puţin.
  3. "Reţele plane focale" ce nu sunt "calificate pentru utilizare spatiala", după cum urmează:
  Nota tehnica:
  1. Reţelele de detectoare multielement liniare sau bidimensionale sunt denumite "reţele plane focale";
  2. Pentru scopurile din 6A002.a.3 'direcţia de explorare transversala' se defineste ca axa paralela la reţeaua elementelor detectoare, iar 'direcţia de explorare' se defineste ca axa perpendiculara la reţeaua elementelor detectoare.
  Nota 1: 6A002.a.3 include reţelele fotoconductive şi reţelele fotovoltaice.
  Nota 2: 6A002.a.3 nu supune controlului:
  a. "Reţelele plane focale" cu siliciu;
  b. Celulele fotoconductive incapsulate multielement (cu maximum 16 elemente) utilizând sulfura de plumb sau seleniura de plumb.
  c. Detectoarele piroelectrice care folosesc oricare din următoarele materiale:
  1. Sulfat de triglicina şi variante;
  2. Titanat de plumb-lantan-zirconiu şi variante;
  3. Tantalat de litiu;
  4. Fluorura de poliviniliden şi variante; sau
  5. Niobat de strontiu-bariu şi variante.
  a. "Reţelele plane focale" care nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având toate caracteristicile următoare:
  1. Elemente individuale cu un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 900 nm dar nu depăşesc 1.050 nm; şi
  2. O "constanta de timp" de răspuns mai mica de 0,5 ns;
  b. "Reţelele plane focale" care nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având toate caracteristicile următoare:
  1. Elemente individuale cu un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 1.050 nm dar nu depăşesc 1.200 nm; şi
  2. "constanta de timp" de răspuns de 95 ns sau mai mica;
  c. "Reţelele plane focale" neliniare (bidimensionale) care nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", conţinând elemente individuale cu un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 1.200 nm, dar nu depăşesc 30.000 nm;
  d. "Reţelele plane focale" liniare (unidimensionale) care nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având toate caracteristicile următoare:
  1. Elemente individuale cu un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 1.200 nm dar nu depăşesc 2.500 nm; şi
  2. Oricare din următoarele:
  a. Un raport între dimensiunea direcţiei de scanare a elementului detector şi dimensiunea direcţiei de scanare transversala a elementului detector, mai mic de 3,8; sau
  b. Prelucrarea semnalului în element (SPRITE);
  e. "Reţelele plane focale" liniare (unidimensionale) ce nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având elemente individuale cu un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 2.500 nm, dar nu depăşesc 30.000 nm.
  b. "Senzori de imagine multispectrali" şi "senzori de imagine monospectrali" conceputi pentru aplicaţii de detectie la distanta, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Un Camp de Vedere Instantaneu (IFOV) mai mic de 200 microradiani; sau
  2. Destinaţi funcţionarii în gama de lungimi de unda ce depăşesc 400 nm dar nu depăşesc 30.000 nm, având toate caracteristicile următoare:
  a. Care furnizează date de ieşire a imaginii în format digital; şi
  b. Având una din următoarele caracteristici:
  1. "Calificaţi pentru utilizări spatiale"; sau
  2. Conceputi pentru funcţionare aeropurtata, folosind detectoare, altele decât cu siliciu şi având un IFOV mai mic de 2,5 mrad (miliradiani);
  c. Echipament de formarea imaginii cu 'vedere directa' funcţionând în spectrul vizibil sau infrarosu, incorporand oricare din următoarele:
  1. Tuburi intensificatoare de imagine supuse controlului prin 6A002.a.2.a; sau
  2. "Reţele plane focale" supuse controlului prin 6A002.a.3;
  Nota tehnica:
  Termenul 'vedere directa' se referă la un echipament de formare a imaginii care funcţionează în spectrul vizibil sau infrarosu şi care prezintă unui observator uman o imagine vizibila fără convertirea ei într-un semnal electronic pentru afişare pe un monitor de televiziune şi care nu poate inregistra sau memora imaginea fotografic, electronic sau prin orice alte mijloace.
  Notă: 6A002.c nu supune controlului următoarele echipamente care incorporeaza fotocatozi, alţii decât cei cu arsenura de galiu sau cu arsenura de galiu-indiu (GaAs şi GaInAs):
  a. Sisteme servind la detectarea patrunderilor nedorite şi la darea alarmei în unităţile industriale sau civile sau sisteme de control sau de înregistrare a traficului sau a deplasarilor în industrie;
  b. Echipamente medicale;
  c. Echipamente industriale folosite pentru inspecţia, sortarea sau analiza proprietăţilor materialelor;
  d. Detectoare de flacara pentru cuptoare industriale;
  e. Echipamente special concepute pentru utilizare în laborator.
  d. Componente auxiliare speciale pentru senzori optici, după cum urmează:
  1. Sisteme de răcire criogenice "calificate pentru utilizări spatiale";
  2. Sisteme de răcire criogenice ce nu sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având o temperatura a sursei de răcire mai mica de 218 K (-55°C), după cum urmează:
  a. Cu ciclu închis având un Timp Mediu până la Defectare (MTTF) sau un Timp Mediu între Doua Defectari (MTBF) ce depăşeşte 2.500 ore;
  b. Minirăcitoare Joule-Thomson (JT) cu autoreglare cu diametre de alezare (exterioare) mai mici de 8 mm;
  3. Fibre pentru detectie optica fabricate special din punct de vedere al compoziţiei sau al structurii sau modificate prin acoperire, pentru a deveni sensibile la efectele acustice, termice, inertiale, electromagnetice sau la radiatii nucleare;
  e. "Reţele plane focale" ce sunt "calificate pentru utilizări spatiale", având mai mult de 2.048 elemente de reţea şi având un răspuns de vârf în domeniul de lungimi de unda peste 300 nm dar nedepasind 900 nm.
  6A003 Aparate de luat vederi
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A203.
  N.B.: În ceea ce priveşte aparatele de luat vederi special concepute sau modificate pentru utilizări subacvatice, vezi 8A002.d şi 8A002.e.
  a. Aparate de luat vederi pentru instrumentatie şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  Notă: Aparatele de luat vederi de instrumentatie cu structuri modulare, menţionate în paragrafele 6A003.a.3 la 6A003.a.5 trebuie evaluate după capacitatea lor maxima, utilizînd module de extensie accesibile potrivit specificatiilor fabricantului.
  1. Camere de înregistrare de mare viteza utilizând oricare format de film de la 8 la 16 mm inclusiv, în care filmul avanseaza continuu pe toată durata înregistrării şi care sunt capabile sa înregistreze la viteze mai mari de 13.150 cadre/s:
  Notă: 6A003.a.1 nu supune controlului camerele cinematografice destinate scopurilor civile normale.
  2. Aparate mecanice de luat vederi de mare viteza în care filmul nu se deplaseaza şi care sunt capabile sa înregistreze imagini cu viteze ce depăşesc 1.000.000 cadre/s pentru înălţimea totală a cadrului filmului de 35 mm, sau la viteze proporţional mai mari pentru înălţimi mai mici ale cadrului, sau la viteze proporţional mai mici pentru înălţimi mai mari ale cadrului;
  3. Aparate de luat vederi cu baleiaj, mecanice sau electronice, având o viteză de înregistrare ce depăşeşte 10 mm/s;
  4. Camere electronice cu imagine integrală, având o viteză ce depăşeşte 1.000.000 cadre/secunda;
  5. Camere electronice, prezentând următoarele doua caracteristici:
  a. Viteza de obturare electronică (capacitatea de suprimare a fasciculului) mai mica de 1 microsecunda pentru o imagine completa; şi
  b. Un timp de citire care permite o viteză de luare a vederilor mai mare de 125 imagini complete pe secunda;
  6. Module de extensie, prezentând următoarele doua caracteristici:
  a. Sa fie special concepute pentru aparatele de luat vederi care au structuri modulare şi care sunt supuse controlului prin 6A003.a; şi
  b. Sa permită acestor aparate sa ajungă la parametri specificati în 6A003.a.3, 6A003.a.4 sau 6A003.a.5, potrivit specificatiilor fabricantului.
  b. Camere de luat vederi, după cum urmează:
  Notă: 6A003.b nu supune controlului camerele de televiziune şi nici videocamerele special concepute pentru emisiuni de televiziune.
  1. Camere video incorporand senzori cu semiconductoare, având un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda care depăşesc 10 nm, dar nu depăşesc 30.000 nm şi având toate următoarele caracteristici:
  a. Având oricare din următoarele:
  1. Mai mult de 4 x 10^6 "pixeli activi"/element de suprafaţa sensibila pentru camerele monocrome (alb-negru);
  2. Mai mult de 4 x 10^6 "pixeli activi"/element de suprafaţa sensibila pentru camerele color care incorporeaza 3 elemente de suprafaţa sensibila; sau
  3. Mai mult de 12 x 10^6 "pixeli activi" pentru camerele color cuprinzând un singur element de suprafaţa sensibila;
  şi
  b. Având oricare din următoarele:
  1. Oglinzi optice controlate de 6A004.a;
  2. Echipament optic de control controlat de 6A004.d; sau
  3. Posibilitatea de adnotare a datelor de traiectorie generate intern de camera.
  Nota tehnica:
  1. În sensul acestui paragraf, camerele video digitale trebuie evaluate după numărul de "pixeli activi" folosit pentru captarea imaginilor mobile.
  2. Pentru scopul acestui paragraf, datele de traiectorie ale camerei sunt informaţiile necesare pentru definirea orientarii liniei de vedere faţă de pământ. Aceasta include: 1) unghiul orizontal al liniei de vedere al camerei faţă de direcţia câmpului magnetic terestru şi; 2) unghiul vertical dintre linia de vedere a camerei şi orizontul terestru.
  2. Camere cu baleiaj şi sisteme de camere cu baleiaj, având toate caracteristicile următoare:
  a. Un răspuns de vârf în gama de lungimi de unda ce depăşesc 10 nm, dar nu depăşesc 30.000 nm;
  b. Incorporeaza reţele de detectoare liniare cu mai mult de 8.192 elemente per/reţea; şi
  c. Executa baleiaj mecanic pe o direcţie;
  3. Camere care incorporeaza intensificatoare de imagine supuse controlului prin 6A002.a.2.a;
  4. Camere care incorporeaza "reţele plane focale" supuse controlului prin 6A002.a.3.
  Notă: 6A003.b.4 nu supune controlului camerele de luat vederi care incorporeaza "reţele plane focale" liniare cu 12 elemente sau mai puţine, neutilizand timp-de-întârziere-sau-integrare în cadrul elementului, concepute pentru oricare din următoarele scopuri:
  a. Sisteme servind la detectarea patrunderilor nedorite şi la darea alarmei în unităţile industriale sau civile sau sisteme de control sau de înregistrare a traficului sau a deplasarilor în industrie;
  b. Echipamente industriale folosite pentru inspecţia sau monitorizarea scurgerilor de căldură în clădiri, echipamente sau procese industriale;
  c. Echipamente industriale folosite pentru inspecţia, sortarea sau analiza proprietăţilor materialelor;
  d. Echipamente special concepute pentru utilizare în laborator; sau
  e. Echipamente medicale.
  6A004 OPTICA
  a. Oglinzi optice (reflectoare), după cum urmează:
  1. "Oglinzi deformabile" cu suprafeţe continue sau multielement şi componentele lor special concepute, capabile de repozitionarea dinamica a unor porţiuni din suprafaţa oglinzii la frecvente ce depăşesc 100 Hz;
  2. Oglinzi monolitice uşoare, cu o "densitate echivalenta" medie mai mica de 30 kg/mp şi o masa totală ce depăşeşte 10 kg;
  3. Structuri uşoare de oglinzi "compozite" sau spongioase cu o "densitate echivalenta" medie ce nu depăşeşte 30 kg/mp şi o masa totală ce depăşeşte 2 kg;
  4. Oglinzi cu orientare a fasciculului cu un diametru sau cu lungimea axului principal mai mare de 100 mm, care să menţină o planeitate de lambda/2 sau mai buna (lambda = 633 nm) şi care au o bandă de trecere de comanda ce depăşeşte 100 Hz;
  b. Componente optice din seleniura de zinc (ZnSe) sau sulfura de zinc (ZnS) cu transmisie în domeniul de lungimi de unda ce depăşesc 3.000 nm dar care nu depăşesc 25.000 nm, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Volum ce depăşeşte 100 cmc; sau
  2. Diametrul sau lungimea axului principal mai mare de 80 mm şi grosimea (adâncimea) mai mare de 20 mm.
  c. Componente pentru sisteme optice, "calificate pentru utilizare spatiala", după cum urmează:
  1. Cu masa redusă până la mai puţin de 20% din "densitatea echivalenta" în raport cu un model solid având aceeaşi apertura şi grosime;
  2. Substraturi brute, substraturi cu acoperiri de suprafaţa (monostrat sau multistrat metalice sau dielectrice, conductoare, semiconductoare sau izolatoare) sau cu pelicule de protecţie;
  3. Segmente sau ansambluri de oglinzi concepute pentru a fi asamblate în spaţiu într-un sistem optic cu o apertura totală echivalenta cu sau mai mare decât o oglinda unica cu diametrul de 1 m;
  4. Fabricate din materiale "compozite" având un coeficient de dilatare termica liniara mai mic sau egal cu 5 x 10^-6 pe oricare coordonata;
  d. Echipamente de comanda a sistemelor optice, după cum urmează:
  1. Special concepute pentru a menţine forma suprafeţei sau orientarea componentelor "calificate pentru utilizări spatiale", supuse controlului prin 6A004.c.1 sau 6A004.c.3;
  2. Având benzi de trecere de orientare, urmărire, stabilizare sau aliniere a rezonatorului, egale sau mai mari de 100 Hz şi cu o precizie de 10 microradiani sau mai mica;
  3. Articulatii cardanice având toate caracteristicile următoare:
  a. O oscilatie maxima ce depăşeşte 5°;
  b. O banda de trecere egala sau mai mare de 100 Hz;
  c. Erori unghiulare de 200 f2ærad (microradiani) sau mai mici; şi
  d. Având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Diametrul sau lungimea axului principal ce depăşeşte 0,15 m dar nu depăşeşte 1 m şi sunt capabile de acceleratii unghiulare mai mari de 2 rad (radiani)/sý; sau
  2. Diametrul sau lungimea axului principal ce depăşeşte 1 m şi sunt capabile de acceleratii unghiulare mai mari de 0,5 rad (radiani)/sý;
  4. Special concepute pentru a menţine alinierea sistemelor de oglinzi cu reţele fazate, sau cu segmente fazate, constând din oglinzi cu diametrul segmentului sau lungimea axului principal de 1 m sau mai mare.
  e. 'Elemente optice asferice' având toate caracteristicile următoare:
  1. Cea mai mare dimensiune a aperturii optice mai mare de 400 mm;
  2. Asperitatea suprafeţei mai mica de 1 nm (rms) pentru lungimi de esantionare egale sau mai mari de 1 mm;
  3. Dimensiunea absolută a coeficientului de dilatare termica liniara mai mica de 3 x 10^-6/K la 25°C.
  Nota tehnica:
  1. Un 'element optic asferic' este orice element utilizat într-un sistem optic a cărui suprafaţa (suprafeţe) de formare a imaginii este concepută pentru abaterea de la forma unei sfere ideale.
  2. Fabricantilor nu li se solicita sa masoare rugozitatea suprafeţei supusă controlului conform cu 6A004.e.2, în afară de cazul când elementul optic a fost conceput sau fabricat cu intenţia de a respecta sau de a depăşi parametrul de control.
  Notă: 6A004.e nu supune controlului 'elemente optice asferice' având oricare din următoarele:
  a. Dimensiunea cea mai mare a aperturii optice mai mica de 1 m şi raportul dintre lungimea focala şi apertura egal sau mai mare de 4,5:1;
  b. Dimensiunea cea mai mare a aperturii optice egala sau mai mare de 1 m şi raportul dintre lungimea focala şi apertura egal sau mai mare de 7:1;
  c. Concepute ca elemente optice Fresnel, lentile multiple, benzi, prisme sau elemente optice de difractie;
  d. Fabricate din sticlă borosilicata având un coeficient de dilatare termica liniara mai mare de 2,5 x 10^-6/K la 25°C; sau
  e. Elemente optice cu raze X având caracteristici de oglinda interna (de exemplu oglinzile tuburi).
  N.B.: Pentru elementele optice asferice special concepute pentru echipamente litografice, vezi 3B001.
  6A005 "Laseri", alţii decât cei specificati în 0B001.g.5 sau 0B001.h, componente şi echipamente optice, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A205.
  Nota 1: "Laserii" în impulsuri includ "laserii" care funcţionează în unda continua (CW) cu impulsuri suprapuse.
  Nota 2: "Laserii" excitati în impulsuri includ "laserii" care funcţionează cu excitatie continua cu impulsuri de excitatie suprapuse.
  Nota 3: Statutul de control al "laserilor" Rămân este determinat de parametrii sursei de pompare "laser". Sursele de pompare "laser" pot fi oricare din "laserii" descrisi mai jos.
  a. "Laseri" cu gaz, după cum urmează:
  1. "Laseri" cu excimeri, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O lungime de unda la ieşire ce nu depăşeşte 150 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire ce depăşeşte 50 mJ/impuls; sau
  2. O putere medie la ieşire ce depăşeşte 1 W;
  b. O lungime de unda la ieşire care depăşeşte 150 nm dar care nu depăşeşte 190 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 1,5 J/impuls; sau
  2. O putere medie la ieşire ce depăşeşte 120 W;
  c. O lungime de unda la ieşire ce depăşeşte 190 nm dar nu depăşeşte 360 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 10 J/impuls; sau
  2. O putere medie la ieşire ce depăşeşte 500 W; sau
  d. O lungime de unda la ieşire care depăşeşte 360 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 1,5 J/impuls; sau
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte 30 W;
  N.B.: Pentru "laserii" cu excimeri conceputi pentru echipamente litografice, vezi 3B001.
  2. "Laseri" cu vapori metalici, după cum urmează:
  a. "Laseri" cu vapori de cupru (Cu) având o putere medie la ieşire (sau CW) ce depăşeşte 20 W;
  b. "Laseri" cu aur (Au) cu o putere medie la ieşire (sau CW) ce depăşeşte 5 W;
  c. "Laseri" cu sodiu (Na) cu o putere la ieşire care depăşeşte 5 W;
  d. "Laseri" cu bariu (Ba) cu o putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 2 W;
  3. "Laseri" cu oxid de carbon (CO), având oricare dintre caracteristicile următoare:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte 2 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 5 kW; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 5 kW;
  4. "Laseri" cu bioxid de carbon [CO(2)], având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O putere la ieşire CW care depăşeşte 15 kW;
  b. O ieşire în impulsuri cu "durata impulsului" ce depăşeşte 10 f2æs (microsecunde) şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O putere medie la ieşire care depăşeşte 10 kW; sau
  2. O "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 100 kW; sau
  c. O ieşire în impulsuri cu "durata impulsului" egala sau mai mica de 10 microsecunde şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie în impulsuri care depăşeşte 5 J/impuls; sau
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte 2,5 kW;
  5. "Laseri chimici", după cum urmează:
  a. "Laseri" cu fluorura de hidrogen (HF);
  b. "Laseri" cu fluorura de deuteriu (DF);
  c. "Laseri de transfer", după cum urmează:
  1. "Laseri" cu oxigen-iod [O(2)-I];
  2. "Laseri" cu fluorura de deuteriu-bioxid de carbon [DF-CO(2)];
  6. "Laseri" cu descărcare în gaz şi ionici, adică "laseri" cu ioni de kripton sau "laseri" cu ioni de argon, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte 1,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 50 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 50 W;
  7. Alţi "laseri" cu gaz, având oricare din următoarele caracteristici:
  Notă: 6A005.a.7 nu supune controlului "laserii" cu azot;
  a. O lungime de unda la ieşire care nu depăşeşte 150 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 50 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 1 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 1 W;
  b. O lungime de unda la ieşire care depăşeşte 150 nm dar nu depăşeşte 800 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 1,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 30 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 30 W:
  c. O lungime de unda la ieşire care depăşeşte 800 nm dar nu depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 0,25 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 10 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW mai mare de 10 W; sau
  d. O lungime de unda la ieşire ce depăşeşte 1.400 nm şi o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1 W;
  b. "Laseri" cu semiconductori, după cum urmează:
  1. "Laseri" cu semiconductori cu un singur mod transversal de transfer individual, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O lungime de unda egala sau mai mica decât 1510 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1,5 W; sau
  b. O lungime de unda mai mare de 1510 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 500 mW;
  2. "Laseri" cu semiconductori cu mod multiplu de transfer individual, având oricare din următoarele caracteristici:
  a) O lungime de unda mai mica decât 1400 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 10 W;
  b) O lungime de unda egala sau mai mare de 1400 nm şi mai mica de 1900 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 2,5 W; sau
  c) O lungime de unda egala sau mai mare de 1900 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1 W.
  3. Reţele formate din "laseri" cu semiconductori individuali, având oricare din caracteristicile următoare:
  a. O lungime de unda mai mica de 1400 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 80 W;
  b. O lungime de unda egala sau mai mare de 1400 nm şi mai mica de 1900 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 25 W; sau
  c. O lungime de unda egala sau mai mare de 1900 nm şi având o putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 10 W.
  4. Seturi de reţele formate din "laseri" cu semiconductori conţinând cel puţin o reţea care este controlată de 6A005.b.3.
  Note tehnice:
  1. "Laserii" cu semiconductori se numesc în mod obişnuit diode "laser".
  2. O 'reţea' consta din emitori "laseri" cu semiconductori multipli, fabricati ca un singur chip, astfel ca centrele fasciculelor de lumina emise sunt pe un traiect paralel.
  3. Un 'set de reţele' este fabricat prin aşezarea în teanc, sau asamblarea reţelelor, astfel ca centrele fasciculelor de lumina emise sunt pe un traiect paralel.
  Nota 1: 6A005.b include "laserii" cu semiconductori cu conectoare optice de ieşire (de ex. dispozitive pentru fibre optice).
  Nota 2: Statutul de control al "laserilor" cu semiconductori special conceputi pentru alte echipamente, este determinat de statutul de control al acelor echipamente.
  c. "Laseri" cu solid, după cum urmează:
  1. "Laseri" "acordabili" având una din următoarele caracteristici:
  Notă: 6A005.c.1 include "laseri" cu titan-safir [Ti: Al(2)O(3)], tuliu-YAG (Tm: YAG), tuliu-YSGG (Tm: YSGG), alexandrit [Cr: BeAl(2)O(4)] şi "laseri" cu centru de culoare.
  a. O lungime de unda la ieşire mai mica de 600 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 50 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 1 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 1 W;
  b. O lungime de unda la ieşire de 600 nm sau mai mare, dar nu depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 1 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 20 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 20 W; sau
  c. O lungime de unda la ieşire care depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 50 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 1 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1 W;
  2. "Laseri" ne- "acordabili" după cum urmează:
  Notă: 6A005.c.2 include "laseri" cu solid cu tranzitie atomica.
  a. "Laseri" cu sticlă dopata cu neodim, după cum urmează:
  1. "Laseri declansati" (Q-switch), având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire care depăşeşte 20 J dar nu depăşeşte 50 J/impuls şi o putere medie la ieşire ce depăşeşte 10 W; sau
  b. O energie la ieşire care depăşeşte 50 J/impuls;
  2. "Laseri" ne- "declansati" (non Q-switch) având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire care depăşeşte 50 J dar nu depăşeşte 100 J/impuls şi o putere medie la ieşire ce depăşeşte 20 W; sau
  b. O energie la ieşire care depăşeşte 100 J/impuls.
  b. "Laseri" dopati cu neodim, alţii decât cei cu sticlă, având o lungime de unda la ieşire ce depăşeşte 1.000 nm dar nu depăşeşte 1.100 nm, după cum urmează:
  Notă: Pentru "laserii" dopati cu neodim (alţii decât cei cu sticlă) având lungimea de unda la ieşire care nu depăşeşte 1.000 nm sau ce depăşeşte 1.100 nm, vezi 6A005.c.2.c.
  1. "Laseri declansati" (Q-switch) cu excitatie în impuls cu blocarea modurilor, având o "durata a impulsului" mai mica de 1 ns şi având oricare din următoarele:
  a. O "putere de vârf" care depăşeşte 5 GW;
  b. O putere medie la ieşire care depăşeşte 10 W; sau
  c. O energie în impuls ce depăşeşte 0,1 J;
  2. "Laseri declansati" (Q-switch) cu excitatie în impuls, având "durata impulsului" egala sau mai mare de 1 ns şi având oricare din următoarele:
  a. O ieşire cu un singur mod de transfer având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 100 MW;
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte 20 W; sau
  3. O energie în impuls care depăşeşte 2 J; sau
  b. O ieşire cu mod de transfer multiplu având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 400 MW;
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte 2 kW; sau
  3. O energie în impuls care depăşeşte 2 J;
  3. "Laseri" ne- "declansati" (non Q-switch) cu excitatie în impuls, având:
  a. O ieşire cu un singur mod de transfer având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 500 kW; sau
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte 150 W; sau
  b. O ieşire cu mod de transfer multiplu având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 1 MW; sau
  2. O putere medie care depăşeşte 2 kW.
  4. "Laseri" cu excitatie continua, având:
  a. O ieşire cu un singur mod de transfer având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 500 kW; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 150 W; sau
  b. O ieşire cu mod de transfer multiplu având:
  1. O "putere de vârf" care depăşeşte 1 MW; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 2 kW;
  c. Alţi "laseri" ne- "acordabili", având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O lungime de unda mai mica de 150 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire care depăşeşte 50 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 1 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1 W;
  2. O lungime de unda de 150 nm sau mai mare dar care nu depăşeşte 800 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire care depăşeşte 1,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 30 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 30 W;
  3. O lungime de unda ce depăşeşte 800 nm dar nu depăşeşte 1.400 nm, după cum urmează:
  a. "Laseri declansati" (Q-switch), având:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 0,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 50 W; sau
  2. O putere medie la ieşire care depăşeşte:
  a. 10 W pentru "laseri" cu un singur mod de transfer;
  b. 30 W pentru "laseri" cu mod de transfer multiplu;
  b. "Laseri" ne- "declansati" (non Q-switch), având:
  1. O energie la ieşire care depăşeşte 2 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 50 W; sau
  2. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 50 W; sau
  4. O lungime de unda ce depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele:
  a. O energie la ieşire care depăşeşte 100 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls care depăşeşte 1 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW mai mare de 1 W;
  d. "Laseri" cu coloranti şi alţi "laseri" cu lichid, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Lungimea de unda mai mica de 150 nm şi:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte de 50 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 1 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 1 W;
  2. O lungime de unda de 150 nm sau mai mare dar care nu depăşeşte 800 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte 1,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 20 W;
  b. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte de 20 W; sau
  c. Un oscilator în impulsuri cu un singur mod longitudinal cu o putere medie la ieşire ce depăşeşte 1 W şi o frecventa de repetitie ce depăşeşte 1 kHz, dacă "durata impulsului" este mai mica de 100 ns;
  3. O lungime de unda ce depăşeşte 800 nm dar nu depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte 0,5 J/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 10 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW care depăşeşte 10 W; sau
  4. O lungime de unda ce depăşeşte 1.400 nm şi având oricare din următoarele caracteristici:
  a. O energie la ieşire ce depăşeşte 100 mJ/impuls şi o "putere de vârf" în impuls ce depăşeşte 1 W; sau
  b. O putere medie la ieşire sau CW ce depăşeşte 1 W;
  e. Componente, după cum urmează:
  1. Oglinzi racite, fie cu 'răcire activa', fie cu răcire prin tuburi de căldură;
  Nota tehnica:
  'Racirea activa' este un procedeu de răcire pentru componente optice care foloseşte trecerea unor fluide pe sub suprafaţa componentelor optice (valoare nominală de mai puţin de 1 mm sub suprafaţa optica) în scopul indepartarii caldurii.
  2. Oglinzi optice sau componentele optice sau electro-optice transmisive sau parţial transmisive special concepute pentru utilizarea la "laserii" supuşi controlului;
  f. Echipamente optice, după cum urmează:
  Notă: Pentru elementele optice cu apertura comuna, capabile sa funcţioneze în aplicatiile cu "Laseri de putere ultrainalta" ("SHPL"), vezi Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare.
  1. Echipamente de măsura a frontului de unda dinamic (faza) capabile sa masoare minimum 50 poziţii în frontul de unda al unui fascicul având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Viteze de cadre egale sau mai mari de 100 Hz şi discriminare de faza de minimum 5% din lungimea de unda a fasciculului; sau
  b. Viteze de cadre egale sau mai mari de 1.000 Hz şi discriminare de faza de cel puţin 20% din lungimea de unda a fasciculului;
  2. Echipamente de diagnostic "laser" capabile sa masoare erorile de pozitionare unghiulara a fasciculului în sistemul "laser de putere ultrainalta" ("SHPL") egale sau mai mici de 10 f2ærad;
  3. Echipamente şi componente optice special concepute pentru un sistem "SHPL" cu reţea fazata pentru combinarea coerenta a fasciculului cu o precizie de lambda/10 la lungimea de unda prevăzută, sau 0,1 f2æm, valoarea reţinută fiind cea mai mica.
  4. Telescoape de proiectie special concepute pentru a fi utilizate cu sisteme "SHPL".
  6A006 "Magnetometre", "gradiometre magnetice", "gradiometre magnetice intrinseci" şi sisteme de compensare, precum şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  Notă: 6A006 nu supune controlului instrumentele special concepute pentru executarea masurarilor biomagnetice în scopul diagnosticarii medicale.
  a. "Magnetometre" folosind "tehnologia" "superconductoare", de pompaj optic sau precesie nucleara (proton/Overhauser) sau "tehnologia" poarta de flux triaxiala având un "nivel de zgomot" (sensibilitate) mai mic (mai buna) de 0,05 nT rms/radacina patrata din Hz;
  b. "Magnetometre" cu bobine de inductie având un "nivel de zgomot" (sensibilitate) mai mic (mai buna) decât oricare din următoarele:
  1. 0,05 nT rms/radacina patrata din Hz la frecvente mai mici de 1 Hz;
  2. 1 x 10^-3 nT rms/radacina patrata din Hz la frecvente de 1 Hz sau mai mari dar care nu depăşesc 10 Hz; sau
  3. 1 x 10^-4 nT rms/radacina patrata din Hz la frecvente care depăşesc 10 Hz;
  c. "Magnetometre" cu fibre optice având un "nivel de zgomot" (sensibilitate) mai mic (mai buna) de 1 nT rms/radacina patrata din Hz;
  d. "Gradiometre magnetice" folosind "magnetometre" multiple supuse controlului prin 6A006.a, 6A006.b sau 6A006.c;
  e. "Gradiometre magnetice intrinseci" cu fibra optica având un "nivel de zgomot" (sensibilitate) al gradientului de camp magnetic mai mic (mai buna) de 0,3 nT/m rms/radacina patrata din Hz;
  f. "Gradiometre magnetice intrinseci" folosind "tehnologie" alta decât "tehnologia" cu fibra optica, având un "nivel de zgomot" (sensibilitate) al gradientului câmpului magnetic mai mic (mai buna) de 0,015 nT/m rms/radacina patrata din Hz;
  g. Sisteme de compensare magnetica pentru senzori magnetici conceputi sa opereze pe platforme mobile;
  h. Senzori electromagnetici "superconductori" conţinând componente fabricate din materiale "superconductoare" şi având toate caracteristicile următoare:
  1. Conceputi sa funcţioneze la temperaturi sub "temperatura critica" a cel puţin unuia din constituentii "superconductori" (inclusiv dispozitivele cu efect Josephson sau dispozitivele "superconductoare" cu interferenta cuantica (SQUIDS));
  2. Conceputi pentru detectarea variatiilor de camp electromagnetic la frecvente de 1 kHz sau mai mici; şi
  3. Având oricare din următoarele caracteristici:
  a. Incorporeaza SQUIDS-uri cu film subtire cu o dimensiune minima a elementului mai mica de 2 f2æm şi cu circuite conexe de cuplare a intrării şi iesirii;
  b. Concepute sa funcţioneze cu o rata de variatie a câmpului magnetic ce depăşeşte 1 x 10^6 cuante de flux magnetic pe secunda;
  c. Concepute sa funcţioneze fără protecţie magnetica în condiţiile câmpului magnetic terestru ambiant; sau
  d. Având un coeficient de temperatura de mai puţin (mai mic) de 0,1 cuante de flux magnetic/grad Kelvin.
  6A007 Gravimetre şi gradiometre de gravitatie, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A107.
  a. Gravimetre concepute sau modificate pentru uz terestru având o precizie statica mai mica (mai buna) de 10 f2ægal;
  Notă: 6A007.a nu supune controlului gravimetrele de uz terestru cu element de quartz (Worden);
  b. Gravimetre concepute pentru platforme mobile, având toate caracteristicile următoare:
  1. O precizie statica mai mica (mai buna) de 0,7 mgal; şi
  2. O precizie în lucru (de funcţionare) mai mica (mai buna) de 0,7 mgal cu un timp de atingere a stării stabile mai mic de 2 minute oricare ar fi combinatia de corectie şi influentele dinamice;
  c. Gradiometre de gravitatie.
  6A008 Sisteme, echipamente şi ansambluri radar şi componentele lor special concepute, având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A008.
  Notă: 6A008 nu supune controlului următoarele:
  a. Radare secundare de supraveghere (SSR);
  b. Radare de automobile concepute pentru prevenirea coliziunilor rutiere;
  c. Display-uri sau monitoare folosite pentru controlul traficului aerian (ATC) având o rezoluţie de cel mult 12 elemente/mm;
  d. Radare meteorologice;
  a. Funcţionează la frecvente cuprinse între 40 GHz şi 230 GHz şi au o putere medie de ieşire ce depăşeşte 100 mW;
  b. Au o frecventa acordabila care depăşeşte ±6,2% din 'frecventa de lucru centrala';
  Nota tehnica:
  'Frecventa de lucru centrala' este egala cu jumătate din suma dintre frecventa de lucru cea mai mare şi frecventa de lucru cea mai mica, specificate.
  c. Sunt capabile sa funcţioneze simultan pe mai mult de doua frecvente purtătoare;
  d. Sunt capabile sa funcţioneze în mod cu apertura sintetică (SAR), cu apertura sintetică inversa (ISAR) sau în sistem radar aeropurtat cu baleiaj lateral (SLAR);
  e. Incorporeaza "antene reţea fazata orientabile electronic";
  f. Sunt capabile sa detecteze tinte adverse necooperante la mare altitudine;
  Notă: 6A008.f nu supune controlului echipamentele radar de apropiere de precizie (PAR) conform normelor ICAO.
  g. Sunt special concepute pentru funcţionare în sistem aeropurtat (montate pe un balon sau pe o structura de avion) şi au posibilitatea de "prelucrare a semnalului" Doppler pentru detectarea tintelor mobile;
  h. Sunt dotate cu sisteme de prelucrare a semnalelor radar, folosind oricare din următoarele:
  1. Tehnici de "spectru dispers radar"; sau
  2. Tehnici de "agilitate de frecventa radar";
  i. Funcţionează la sol cu un "domeniu instrumentat" maxim care depăşeşte 185 km;
  Notă: 6A008.i nu supune controlului:
  a. Radarele pentru supravegherea de la sol a pescuitului;
  b. Echipamentele radar de la sol special concepute pentru controlul traficului aerian, care îndeplinesc toate condiţiile următoare:
  1. Au un "domeniu instrumentat" de maximum 500 km sau mai puţin;
  2. Sunt configurate în asa fel încât datele referitoare la tinte să poată fi transmise numai într-un singur sens de la radar la unul sau mai multe centre de control ATC;
  3. Conţin mijloace de telecomanda a vitezei de baleiere a radarului de la centrul ATC în timpul zborului; şi
  4. Sunt permanent instalate.
  c. Radarele transportate de baloanele meteorologice.
  j. Sunt radare "laser" sau care folosesc echipamente de Detectare şi Măsurare a Distantei cu Ajutorul Razei Coerente (LIDAR), având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Sunt "calificate pentru utilizări spatiale"; sau
  2. Folosesc tehnici de detectie heterodina sau homodina coerente, având o rezoluţie unghiulara mai mica (mai buna) de 20 f2ærad (microradiani);
  Notă: 6A008.j nu supune controlului echipamentele LIDAR special concepute pentru topografie sau pentru observaţii meteorologice.
  k. Conţin subsisteme de "prelucrare a semnalului" folosind "compresia impulsului", având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Un raport de "compresie a impulsului" care depăşeşte 150; sau
  2. O latime a impulsului mai mica de 200 ns; sau
  1. Conţin subsisteme de prelucrare a datelor având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Realizează "urmărirea automată a tintei", furnizand, la orice rotire a antenei, poziţia viitoare a tintei, până la următorul moment de baleiere de către fasciculul antenei;
  Notă: 6A008.1.1 nu supune controlului mijloacele din sistemele ATC prevăzute pentru alarmarea în cazurile conflictuale şi nici radarele marine sau portuare.
  2. Calculează viteza tintei descoperită de radarele primare care au viteze de baleiere non-periodice (variabile);
  3. Executa prelucrarea pentru recunoaşterea automată a traseului (selectarea caracteristicilor) şi compararea cu bazele de date ale caracteristicilor tintei (sub forma de unda sau imagine) în scopul identificarii sau clasificarii tintei; sau
  4. Executa superpozitionarea şi corelarea sau fuziunea datelor privind ţinta de la doi sau mai mulţi "senzori radar interconectati" şi "dispersati geografic", în scopul îmbunătăţirii şi precizarii datelor despre tinte.
  Notă: 6A008.1.4 nu supune controlului sistemele, echipamentele şi ansamblurile folosite pentru controlul traficului maritim.
  6A102 'Detectoare' rezistente la radiatii, altele decât cele supuse controlului prin 6A002, special concepute sau modificate pentru protecţia contra efectelor nucleare (de exemplu impulsuri electromagnetice (EMP), radiatii X, efecte combinate termice şi de unda de soc) şi folosite pentru "rachete" dirijate, concepute sau adaptate sa suporte doze totale de iradiere de 5 x 10^5 rad (Şi).
  Nota tehnica:
  În 6A102 un 'detector' este definit ca un dispozitiv mecanic, electric, optic sau chimic care identifica şi înregistrează în mod automat sau contorizeaza un stimul precum modificarea presiunii sau temperaturii mediului, semnale electrice sau electromagnetice sau radiatii provenite de la un material radioactiv. Aceasta include dispozitivele care sesizează existenta sau lipsa stimulului.
  6A107 Gravimetre şi componente pentru gravimetre şi gradiometre de gravitatie, după cum urmează:
  a. Gravimetre, altele decât cele specificate în 6A007.b, proiectate sau modificate pentru utilizare în marina sau pe avioane şi având o precizie statica sau operationala de 7 x 10^-6 m/sý (0,7 miligal) sau mai puţin (mai buna), şi având o înregistrare a timpului de atingere a regimului stationar de doua minute sau mai puţin;
  b. Componente special concepute pentru gravimetre specificate în 6A007.b sau 6A107.a şi gradiometre de gravitatie specificate în 6A007.c.
  6A108 Sisteme radar şi sisteme de urmărire, altele decât cele supuse controlului prin 6A008, după cum urmează:
  a. Sisteme radar şi sisteme radar cu laser concepute sau modificate pentru a fi utilizate la lansarea vehiculelor spatiale supuse controlului prin 9A004 sau la rachetele-sonda supuse controlului prin 9A104;
  Nota tehnica: 6A108.a include următoarele:
  a. Echipament de cartografiere a conturului terenului;
  b. Echipament al senzorului de imagine;
  c. Echipament de corelatie şi cartografiere a decorului (ambele digitale şi analogice);
  d. Echipament radar de navigaţie Doppler;
  b. Sisteme de urmărire de precizie folosite pentru "rachete" dirijate, după cum urmează:
  1. Sisteme de urmărire care folosesc un translator de coduri în conexiune cu un sistem de referinţa terestru sau aeropurtat sau cu sisteme de sateliti de navigaţie pentru a furniza măsurători în timp real ale poziţiei şi vitezei de zbor.
  2. Radare de instrumentatie incluzând sisteme de urmărire optice sau în infrarosu asociate, având toate caracteristicile următoare:
  a. Rezoluţie unghiulara mai buna de 3 miliradiani (0,5 mils);
  b. Raza de acţiune de 30 km sau mai mare şi o rezoluţie mai buna de 10 m rms;
  c. Rezoluţia în viteza mai buna de 3 m/s.
  Nota tehnica: La 6A108.b prin "rachete" dirijate se înţelege un sistem complet de rachete şi sisteme de vehicule aeriene nepilotate capabile sa atinga o raza de acţiune mai mare de 300 Km.
  6A202 Tuburi fotomultiplicatoare având ambele caracteristici următoare:
  a. Suprafaţa fotocatodului mai mare de 20 cmp; şi
  b. Timpul de creştere a impulsului anodic mai mic de 1 ns.
  6A203 Camere de luat vederi şi componente, altele decât cele supuse controlului prin 6A003, după cum urmează:
  a. Camere de luat vederi cu oglinda rotita mecanic şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Camere cu imagini secventiale cu viteze de înregistrare mai mari de 225.000 cadre/secunda; sau
  2. Camere de luat vederi cu baleiaj cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/microsecunda.
  Notă: În 6A203.a componentele acestor camere includ unităţile electronice de sincronizare şi ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile şi rulmentii.
  b. Camere electronice şi tuburi cu imagine integrată şi cu baleiaj, după cum urmează:
  1. Camere electronice cu baleiaj capabile de o rezoluţie temporala de 50 ns sau mai puţin;
  2. Tuburi cu baleiaj pentru camerele supuse controlului prin 6A203.b.1;
  3. Camere electronice (sau cu obturare electronică) cu imagine secventiala, capabile de un timp de expunere de 50 ns sau mai mic;
  4. Tuburi integrate şi dispozitive semiconductoare de formare a imaginii utilizate pentru camerele supuse controlului prin 6A203.b.3, după cum urmează:
  a. Tuburi intensificatoare de imagine având fotocatodul depus pe un strat transparent conductor în vederea descresterii rezistentei placii fotocatodului;
  b. Tuburi intensificatoare vidicon bazate pe siliciu (SIT), cu grila în care un sistem rapid permite ghidarea fotoelectrozilor de pe fotocatod înainte de atingerea tintei multiplicatoare SIT;
  c. Cu obturatoare electro-optice cu celule Kerr sau Pockel;
  d. Alte tuburi integrate şi dispozitive semiconductoare de formare a imaginii având un timp de rezoluţie mai mic de 50 ns, special concepute pentru camerele supuse controlului prin 6A203.b.3;
  c. Camere TV rezistente la radiatii, sau lentile pentru acestea, special concepute sau adaptate sa suporte iradieri la doze totale de radiatii mai mari de 50 x 103 Gy (Siliciu) (5 x 106 rad (Siliciu)) fără degradari în timpul funcţionarii.
  Nota tehnica:
  Termenul Gy (siliciu) se referă la energia în Jouli/kilogram absorbită de o proba de siliciu neecranata când este expusă la radiaţie ionizanta.
  6A205 "Laseri", oscilatori şi amplificatoare "laser", alţii decât cei supuşi controlului prin 0B001.g.5, 0B001.h.6 şi 6A005, după cum urmează:
  a. "Laseri" cu ioni de argon având ambele caracteristici următoare:
  1. Operează la lungimi de unda între 400 nm şi 515 nm, şi
  2. putere medie la ieşire mai mare de 40 W;
  b. Oscilatori laser cu coloranti acordabili în impulsuri monomod, având toate caracteristicile următoare:
  1. Operează la lungimi de unda între 300 nm la 800 nm;
  2. putere medie la ieşire mai mare de 1 W;
  3. rata de repetitie mai mare de 1 kHz; şi
  4. latime a impulsului mai mica de 100 ns;
  c. Oscilatori şi amplificatoare "laser" cu coloranti acordabili în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:
  1. Operează la lungimi de unda între 300 nm la 800 nm;
  2. O putere medie la ieşire mai mare de 30 W;
  3. O rata de repetitie mai mare de 1 kHz; şi
  4. O latime a impulsului mai mica de 100 ns;
  Notă: 6A205.c nu include oscilatorii monomod.
  d. "Laseri" cu bioxid de carbon în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:
  1. Operează la lungimi de unda între la 9.000 nm la 11.000 nm;
  2. O rata de repetitie mai mare de 250 Hz;
  3. O putere medie la ieşire mai mare de 500 W; şi
  4. O latime a impulsului mai mica de 200 ns;
  e. Comutatoare Rămân cu para-hidrogen concepute sa opereze la lungimi de unda de 16 microni şi o rata de repetitie mai mare de 250 Hz.
  f. "Laseri" declansati (Q-switch) dopati cu neodim (alţii decât cei cu sticlă) excitati în impulsuri, având toate caracteristicile următoare:
  1. O lungime de unda la ieşire mai mare de 1.000 nm dar mai mica de 1.100 nm;
  2. O durata a pulsului egala sau mai mare de 1 ns; şi
  3. O ieşire cu mod de transfer multiplu cu o putere medie la ieşire ce depăşeşte 50 W.
  6A225 Interferometre de viteza pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe durata unui interval de timp mai mic de 10 microsecunde.
  Notă: 6A225 include interferometre de viteza cum ar fi VISAR (Sisteme interferometrice de viteza pentru orice reflector) şi DLI (Interferometre laser cu efect Doppler).
  6A226 Senzori de presiune, după cum urmează:
  a. Traductor cu manganin pentru presiuni mai mari de 10 GPa;
  b. Traductoare de presiune cu cuart pentru presiuni mai mari de 10 GPa.
  6B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  6B004 Echipamente optice, după cum urmează:
  a. Echipamente pentru măsurarea reflexiei absolute cu o precizie de ±0,1% din valoarea reflexiei;
  b. Echipamente, altele decât echipamentele pentru măsurarea dispersiei suprafeţelor optice, având o deschidere neta de peste 10 cm, special concepute pentru măsurarea optica fără contact a unui profil de suprafaţa optica neplana cu o "precizie" egala sau mai mica (mai buna) de 2 nm în raport cu profilul cerut.
  Notă: 6B004 nu supune controlului microscoapele.
  6B007 Echipamente pentru producţia, alinierea şi calibrarea gravimetrelor terestre cu o precizie statica mai buna de 0,1 mgal.
  6B008 Sisteme de măsurare în secţiune transversala a impulsului radar, cu o latime a impulsului transmis de 100 ns sau mai mica, precum şi componente special concepute pentru aceste sisteme.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6B108.
  6B108 Sisteme, altele decât cele supuse controlului prin 6B008, special concepute pentru măsurarea secţiunii transversale echivalente radarelor folosite pentru "rachete" dirijate şi subsistemele lor.
  6C MATERIALE
  6C002 Materiale pentru senzori optici, după cum urmează:
  a. Telur (Te) ca element, cu un nivel de puritate egal sau mai mare de 99,9995%;
  b. Monocristale (incluzând plachetele epitaxiale) de la oricare din următoarele:
  1. Telurura de cadmiu-zinc (CdZnTe) cu un conţinut de zinc mai mic de 6% din 'fractia molara';
  2. Telurura de cadmiu (CdTe) de orice nivel de puritate; sau
  3. Telurura de mercur-cadmiu (HgCdTe) de orice nivel de puritate.
  Nota tehnica:
  'Fractia molara' este definită ca raportul dintre molii de ZnTe şi suma molilor CdTe şi ZnTe prezenţi în cristal.
  6C004 Materiale optice, după cum urmează:
  a. "Substraturi brute" de seleniura de zinc (ZnSe) şi sulfura de zinc (ZnS) obţinute prin procesul chimic de depunere în faza de vapori, având oricare din caracteristicile următoare:
  1. Volum mai mare de 100 cmc; sau
  2. Un diametru mai mare de 80 mm, având o grosime egala sau mai mare de 20 mm;
  b. Pastile brute din următoarele materiale electro-optice:
  1. Arseniat de potasiu-titan (KTA);
  2. Seleniura de argint gallium [AgGaSe(2)];
  3. Seleniura de thaliu arsenic [Tl(3)AsSe(3)], cunoscută de asemenea ca TAS);
  c. Materiale optice nelineare, având toate caracteristicile următoare:
  1. O susceptibilitate de ordinul trei (chi 3) egala sau mai mare de 10^-6 mp/Vý;
  2. Un timp de răspuns mai mic de 1 ms;
  d. "Substraturi brute" de carbura de siliciu sau de depozite de beriliu/beriliu (Be/Be) de un diametru sau o lungime a axei principale ce depăşeşte 300 mm;
  e. Sticla, inclusiv topitura de siliciu, sticlă fosfatata, sticlă fluorofosfatata, fluorura de zirconiu [ZrF(4)] şi fluorura de hafniu [HfF(4)], prezentând toate caracteristicile următoare:
  1. O concentraţie de ioni de hidroxil (OH-) mai mica de 5 ppm;
  2. Nivele de impuritati metalice integrate mai mici de 1 ppm; şi
  3. Omogenitate ridicată (variatia indicelui de refractie) mai mica de 5 x 10^-6;
  f. Diamante sintetice, cu un nivel de absorbţie mai mic de 10^-5 cm^-1 pentru lungimi de unda ce depăşesc 200 nm dar care nu depăşesc 14.000 nm;
  6C005 Materiale cristaline sintetice ca materiale gazda pentru "laseri", în forma nefinisata, după cum urmează:
  a. Safir dopat cu titan;
  b. Alexandrit.
  6D SOFTWARE
  6D001 "Software" special conceput pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de echipamente supuse controlului prin 6A004, 6A005, 6A008 sau 6B008;
  6D002 "Software" special conceput pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 6A002.b, 6A008 sau 6B008.
  6D003 Alt "software", după cum urmează:
  a. 1. "Software" special conceput pentru formarea fasciculelor acustice pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând baterii de hidrofoane tractate;
  2. "Cod sursa" pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând baterii de hidrofoane tractate;
  3. "Software" special conceput pentru formarea fasciculelor acustice pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând sisteme de cabluri subacvatice sau de fund;
  4. "Cod sursa" pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând sisteme de cabluri subacvatice sau de fund.
  b. 1. "Software" special conceput pentru sistemele de compensare magnetica pentru senzorii magnetici conceputi sa funcţioneze pe platforme mobile;
  2. "Software" special conceput pentru detectarea anomaliilor magnetice pe platforme mobile;
  c. "Software" special conceput pentru compensarea influentelor dinamice ale gravimetrelor sau gradiometrelor de gravitatie;
  d. 1. "Programe" de aplicaţie făcând parte din "software"-ul pentru Controlul Traficului Aerian instalat în calculatoare de uz general dispuse în centrele de Control al Traficului Aerian şi prezentând oricare din următoarele capacităţi:
  a. Prelucrarea şi afişarea simultană a mai mult de 150 de "traiecte în sistem"; sau
  b. Acceptarea datelor referitoare la tintele radar de la mai mult de patru radare primare;
  2. "Software" pentru proiectarea sau "producţia" de radomuri, care:
  a. Sunt special concepute sa protejeze "antenele reţea fazata orientabile electronic" supuse controlului prin 6.A008.e; şi
  b. Conduc la realizarea unor forme de antena având un 'nivel mediu al lobului lateral' de cel puţin 40 dB sub nivelul de vârf al fasciculului principal.
  Nota tehnica:
  'Nivelul mediu al lobului lateral' în 6D003.d.2.b este măsurat pentru întreaga reţea, excluzând extensiile unghiulare ale fasciculului principal şi primii doi lobi laterali aflaţi de ambele părţi ale fasciculului principal.
  6D102 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 6A108.
  6D103 "Software" pentru analiza datelor înregistrate în urma zborului, permitand determinarea poziţiei vehiculului după traiectoria sa de zbor, special concepute sau modificate pentru "rachete" dirijate.
  Nota tehnica:
  În 6D103 prin "rachete" dirijate se înţelege un sistem complet de rachete şi sisteme de vehicule aeriene fără pilot capabile sa atinga o raza de acţiune mai mare de 300 Km.
  6E TEHNOLOGIE
  6E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" echipamentelor, materialelor sau "software"-ului supuse controlului prin 6A, 6B, 6C sau 6D.
  6E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "producţia" de echipamente sau materiale supuse controlului prin 6A, 6B sau 6C.
  6E003 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. 1. "Tehnologie" de acoperire şi tratare a suprafeţelor optice "necesară" pentru asigurarea unei uniformitati de 99,5% sau mai buna pentru acoperiri optice cu un diametru sau o lungime a axei principale de 500 mm sau mai mult şi cu o pierdere totală (absorbţie şi dispersie) de mai puţin de 5 x 10^-3;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2E003.f.
  2. "Tehnologie" de fabricaţie optica care utilizează tehnici de strunjire cu scule monodiamantate ce realizează precizii de finisare a suprafeţelor mai bune de 10 nm rms valoare eficace pe suprafeţele neplane care depăşesc 0,5 mp;
  b. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" instrumentelor de diagnosticare sau tintelor special concepute pentru instalaţii de testare a "SHPL", testarea sau evaluarea materialelor iradiate cu fascicule de "SHPL";
  c. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de "magnetometre" fără poarta de flux triaxiala sau sisteme de "magnetometre" fără poarta de flux triaxiala, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. "Un nivel de zgomot" mai mic de 0,05 nT rms/radacina patrata din Hz la frecvente mai mici de 1 Hz; sau
  2. "Un nivel de zgomot" mai mic de 1 x 10^-3 nT rms/radacina patrata din Hz la frecvente de 1 Hz sau mai mult;
  6E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "utilizarea" echipamentelor sau "software"-ului supus controlului prin 6A002, 6A007.b şi c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 sau 6D103.
  Notă: 6E101 supune controlului doar "tehnologia" pentru echipamentele supuse controlului prin 6A008 în cazul în care acestea sunt concepute pentru aplicaţii aeropurtate şi sunt utilizate la "rachete" dirijate.
  6E201 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 6A003, 6A005.a.1.c, 6A005.a.2.a, 6A005.c.1.b, 6A005.c.2.c.2, 6A005.c.2.d.2.b, 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 sau 6A226.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 7 - NAVIGAŢIE ŞI AVIONICA
  7A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  N.B.: Pentru piloti automati pentru vehicule subacvatice, vezi Categoria 8.
  Pentru radare, vezi Categoria 6.
  7A001 Accelerometre liniare concepute pentru utilizare în sistemele de navigaţie inertiala sau de dirijare precum şi componente special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A101. Pentru accelerometrele unghiulare sau de rotaţie, vezi 7A002.
  a. O "stabilitate" a "deviatiei" mai mica (mai buna) de 130 f2æg, cu respectarea unei valori fixe a calibrarii pe o durată mai mare de 1 an;
  b. O "stabilitate" a "factorului de scala" mai mica (mai buna) de 130 ppm, cu respectarea unei valori fixe a calibrarii pe o perioadă de 1 an; sau
  c. Prevăzute sa funcţioneze la nivele de acceleratie liniara care depăşesc 100 g.
  7A002 Giroscoape şi acceleratoare unghiulare şi de rotaţie, precum şi componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A102.
  a. O "stabilitate" a "vitezei de deviatie", masurata la acceleratia de 1 g pe o perioadă de 3 luni şi ţinând cont de valoarea fixa de calibrare, ca fiind:
  1. Mai mica (mai buna) de 0,1°/ora când aparatul este prevăzut sa funcţioneze la un regim de acceleratie liniara sub 10 g; sau
  2. Mai mica (mai buna) de 0,5°/ora când aparatul este prevăzut sa funcţioneze la un regim de acceleratie liniara de la 10 g la 100 g inclusiv; sau
  b. Prevăzute sa funcţioneze la nivele de acceleratie liniara care depăşesc 100 g;
  7A003 Sisteme inertiale şi componente special proiectate, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A103.
  a. Sisteme de navigaţie inertiale (INS) (cu cardan sau cu banda) şi echipamente inertiale concepute pentru "aeronave", vehicule terestre, nave (de suprafaţa sau subacvatice) sau "vehicule spatiale", pentru comportare, dirijare sau control, precum şi componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Eroare de navigaţie (inertiala libera) faţă de un aliniament normal, de 0,8 mile marine/ora sau mai mica (mai buna) 'Eroare Circulara Probabila' (CEP); sau
  2. Concepute sa funcţioneze la nivele de acceleratie liniara care depăşesc 10 g;
  b. Sisteme de navigaţie inertiale hibride în care sunt inglobate unul sau mai multe Sisteme de Navigaţie Globală prin Satelit ("GNSS") sau Sisteme de Navigaţie bazate pe Date de Referinţa ("DBRN") pentru comportare, dirijare sau control faţă de un aliniament normal, având o precizie a poziţiei INS mai mica (mai buna) de 10 m 'Eroare Circulara Probabila' (CEP), după întreruperea funcţionarii "GNSS" sau "DBRN" pentru o perioadă de cel mult 4 minute.
  c. Sisteme inertiale pentru azimut, cap compas sau indicarea Nordului şi componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Concepute pentru o precizie de azimut, cap compas, sau indicarea Nordului egala sau mai mica (mai buna) de 6 minute arc RMS la 45 grade latitudine; sau
  2. Concepute sa suporte un nivel de soc nefunctional de 900 g sau mai mare la o durată de 1 msec, sau mai mare.
  Nota 1: Parametrii prevăzuţi la 7A003.a şi 7A003.b se aplică în oricare din următoarele condiţii de mediu:
  1. Vibratie aleatoare la intrare cu o amplitudine totală de 7,7 g rms în prima jumătate de ora şi o durată totală a testului de o ora şi jumătate pe fiecare dintre cele trei axe perpendiculare, când vibratia aleatoare întruneşte următoarele caracteristici:
  a. O densitate spectrala a puterii (PSD) constanta cu valoarea de 0,04 gý/Hz în gama de frecventa cuprinsă între 15 şi 1.000 Hz; şi
  b. PSD se atenuează cu frecvente între 0,04 şi 0,01 gý/Hz în gama de frecvente cuprinsă între 1.000 şi 2.000 Hz; sau
  2. O deviatie unghiulara la ruliu şi giratie egala sau mai mare de +2,62 radiani/s (150°/s); sau
  3. În concordanta cu standardele naţionale echivalente punctelor 1 şi 2 de mai sus.
  Nota 2: 7A003 nu supune controlului sistemele de navigaţie inertiala care sunt certificate pentru utilizarea pe "aeronave civile" de către autorităţile civile din "statele participante".
  Nota 3: 7A003.c.1 nu supune controlului sistemele teodolit care incorporeaza echipament inertial special conceput pentru expertize civile.
  Nota tehnica:
  1. 7A003.b se referă la sistemele în care un INS şi alte mijloace de navigaţie independenta sunt construite (inglobate) într-o singura unitate pentru îmbunătăţirea performantelor.
  2. 'Eroare Circulara Probabila' (CEP) - Într-o distribuţie circulara normală, raza cercului în care se regăsesc cu o probabilitate de 50% rezultatele măsurătorilor individuale efectuate.
  7A004 Giroastrocompase şi alte dispozitive care determina poziţia sau orientarea prin urmărirea automată a poziţiei corpurilor ceresti sau a satelitilor, cu o precizie de azimut egala sau mai mica (mai buna) de 5 sec de arc;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A104.
  7A005 Echipamente de recepţie pentru sisteme de navigaţie globală prin sateliti (de ex. GPS sau GLONASS), precum şi elementele componente special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A105.
  a. Folosesc tehnici de decriptare; sau
  b. Au o antena orientabila pe zgomot nul;
  7A006 Altimetre pentru navigaţie aeriană ce funcţionează la alte frecvente decât cele cuprinse între 4,2 şi 4,4 GHz inclusiv şi având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7A106.
  a. "Administrarea energiei"; sau
  b. Folosind modularea cu cheia schimbării fazei;
  7A007 Echipamente pentru determinarea direcţiei operand la frecvente mai mari de 30 MHz, precum şi componentele special concepute pentru acestea, având oricare din următoarele caracteristici:
  a. "Largime de banda instantanee" de 1 MHz sau mai mare;
  b. Procesare paralela a mai mult de 100 canale de frecventa; şi
  c. Rata de procesare a mai mult de 1.000 de determinări ale direcţiei pe secunda şi pe canal de frecventa.
  7A101 Accelerometre, altele decât cele supuse controlului prin 7A001 şi componente special proiectate pentru acestea, după cum urmează:
  a. Accelerometre având un prag mai mic sau egal cu 0,05 g sau eroare de liniaritate la ieşire mai mica de 0,25% din toată gama sau ambele aceste doua caracteristici, concepute pentru sistemele de navigaţie inertiale sau pentru sistemele de dirijare de toate tipurile.
  Notă: 7A101.a nu supune controlului accelerometrele care sunt special concepute şi dezvoltate drept senzori MWD (tehnica masurarii în timpul forarii) pentru utilizarea în operaţiunile de foraj.
  b. Accelerometre în regim continuu, concepute sa funcţioneze la nivele de acceleratie mai mari de 100 g.
  7A102 Giroscoape de orice tip, altele decât cele supuse controlului prin 7A002, utilizabile la "rachete", având o "stabilitate" a "vitezei de deviatie" mai mica de 0,5° (1 sigma sau rms) pe ora, într-un mediu cu 1 g şi componentele lor special concepute.
  7A103 Echipamente şi sisteme de instrumentare, de navigare şi de reperare, altele decât cele supuse controlului prin 7A003 şi componentele lor special concepute, după cum urmează:
  a. Echipamente inertiale sau alte echipamente care utilizează accelerometre supuse controlului prin 7A001 sau 7A101 sau giroscoape, supuse controlului prin 7A002, sau 7A102 şi sistemele cuprinzând asemenea echipamente.
  Notă: 7A103.a nu supune controlului echipamentele ce conţin accelerometrele specificate la 7A001, unde aceste accelerometre sunt special concepute şi dezvoltate ca senzori MWD pentru utilizarea în operaţiunile de foraj.
  b. Sisteme integrate de instrumente de zbor, conţinând stabilizatoare giroscopice sau piloti automati, concepute sau modificate pentru a fi utilizate la vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004, vehicule spatiale fără pilot, specificate la 9A012 sau rachete de sondare specificate la 9A104;
  c. 'Sisteme de navigaţie integrată', proiectate sau modificate pentru vehicule spatiale specificate în 9A004, vehicule aeriene fără pilot specificate la 9A012 sau rachete de sondare specificate la 9A104 şi capabile să asigure o precizie de navigaţie de 200 m (CEP Cercul cu Probabilitate Echivalenta) sau mai mare.
  Nota tehnica:
  Un 'sistem de navigaţie integrat' tipic include următoarele componente:
  1. Un dispozitiv de măsurare inertial (ex. Sistem de referinţa de Comportare şi Direcţie, unitate de referinţa inertiala sau sistem de navigaţie inertial).
  2. Unul sau mai mulţi senzori externi utilizaţi pentru corectarea poziţiei sau/şi vitezei, periodic sau continuu în cursul zborului (ex. receptor pentru navigaţia prin satelit, radar de altitudine şi/sau radar Doppler); şi
  3. Elemente hardware şi software pentru integrare.
  7A104 Giro-astro-compase şi alte dispozitive, altele decât cele supuse controlului prin 7A004, care permit determinarea poziţiei sau orientarea prin urmărirea automată a corpurilor astrale sau a satelitilor şi componentele lor special concepute.
  7A105 Elemente de recepţie pentru sisteme de pozitionare globală prin satelit (GNSS; ex. GPS GLONASS sau Galileo) şi componente special proiectate, având oricare din următoarele caracteristici, după cum urmează:
  a. Proiectate sau modificate pentru vehicule de lansare spatiala specificate la 9A004, vehicule spatiale fără pilot specificate la 9A012 sau rachete pentru sondare specificate la 9A104; sau
  b. Proiectate sau modificate pentru aplicaţii cu sisteme aeriene, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Asigurarea informaţiilor de navigaţie la o viteză mai mare de 600 m/s (1.165 mile marine/ora);
  2. Utilizarea decriptarii, proiectata sau modificată pentru scopuri (servicii) militare sau guvernamentale, pentru acces la semnalele/datele securizate GNSS; sau
  3. Sunt special proiectate pentru utilizare anti-bruiaj (ex.: antena auto-orientabila sau cu actionare electronică), pentru funcţionare într-un mediu de contramasuri active sau pasive.
  Notă: 7A105.b.2 şi 1A105.b.3 nu controlează echipamentele proiectate pentru servicii GNSS comerciale, civile sau de "siguranţa" (integritatea informaţiilor, siguranţa zborului).
  7A106 Altimetre, altele decât cele supuse controlului prin 7A006, de tip radar sau radar-laser, concepute sau modificate pentru a fi utilizate în sistemele pentru lansari spatiale supuse controlului prin 9A004 sau 9A104.
  7A115 Senzori pasivi permitand determinarea relevmentului surselor electromagnetice specifice (echipamente pentru identificarea direcţiei) sau a caracteristicilor terenului, conceputi sau modificati pentru a fi utilizaţi la vehicule spatiale supuse controlului prin 9A004 sau rachete de sondare supuse controlului prin 9A104.
  Notă: 7A115 include senzori utilizaţi în următoarele echipamente:
  a. Echipamente pentru stabilirea curbelor de nivel pentru harti;
  b. Echipamente de captare-redare imagini (active sau pasive);
  c. Echipamente pentru interferometrare pasiva.
  7A116 Sisteme de comanda de zbor şi servo valve, concepute sau modificate pentru sistemele de lansare a vehiculelor spatiale specificate în 9A004 sau rachete de sondare specificate în 9A104, după cum urmează:
  a. Sisteme de comanda de zbor, de tip hidraulic, mecanic, optoelectronic sau electromecanic sau comenzi electrice de zbor (inclusiv de tipul comanda electrica a zborului - fly by wire);
  b. Sisteme de control al comportării;
  c. Servo valve pentru controlul zborului, proiectate sau modificate pentru sistemele specificate în 7A116.a sau 7A116.b, proiectate sau modificate sa funcţioneze într-un mediu cu vibratii mai mari de 10 g rms, într-o gama de frecvente între 20 Hz şi 2 kHz.
  7A117 "Ansamblu de ghidare", utilizat în "rachete", capabil să asigure sistemului o precizie a distantei de 3,33% sau mai buna (de exemplu, o "eroare circulara probabila" de 10 km sau mai puţin, la o distanta de 300 km).
  7B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  7B001 Echipamente de testare, calibrare sau aliniere, special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 7A117.
  Notă: 7B001 nu supune controlului echipamentele de testare, calibrare sau aliniere pentru Nivelul de întreţinere I sau Nivelul de întreţinere II.
  Note Tehnice:
  1. Nivel de Întreţinere I
  Defectiunea unei unităţi de navigaţie inertiala este detectata pe o aeronava, prin indicaţiile de la unitatea de control şi afişare (CDU) sau prin mesajul stare de la subsistemele corespunzătoare. Prin instrucţiunile manualului furnizat de producător, cauza defectiunii poate fi localizata la nivelul unităţii interschimbabile de linie (LRU) defecte. În acest caz, operatorul scoate modulul LRU şi îl înlocuieşte cu altul din setul de rezerva.
  2. Nivel de Întreţinere II
  Modulul LRU defect este trimis la atelierul de întreţinere (al fabricantului sau al operatorului responsabil de nivelul II de întreţinere). La atelierul de întreţinere, LRU defecta este testata prin diferite mijloace adecvate, în scopul verificării şi localizarii modulului defect inlocuibil (SRA), căruia i se datorează funcţionarea defectuoasă. Modulul defect (SRA) (sau întreg modulul LRU) este trimis producătorului, după ce a fost înlocuit cu altul în stare de funcţionare.
  Notă: Întreţinerea de nivel II nu include înlocuirea accelerometrelor sau senzorilor giroscopici pentru ansamblurile SRA care sunt supuse controlului.
  7B002 Echipamente special concepute sa caracterizeze oglinzile pentru giro "laseri" inel, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 7B102.
  a. Scaterometre având o precizie de măsurare de 10 ppm sau mai buna,
  b. Profilometre având o precizie de măsurare de 0,5 nm (5 Angstromi) sau mai mica (mai buna);
  7B003 Echipamente special concepute pentru "producţia" de echipamente supuse controlului prin 7A.
  Notă: 7B003 include:
  a. Staţii de testare a reglarii giroscoapelor;
  b. Staţii de echilibrare dinamica a giroscoapelor;
  c. Staţii de testare pentru rodajul motoarelor de antrenare a giroscoapelor;
  d. Staţii de înlocuire şi completare cu giroscoape;
  e. Dispozitiv de centrifugare pentru lagarele giroscoapelor;
  f. Staţii de aliniere a axului accelerometrelor.
  7B102 Reflectometre special concepute pentru pozitionarea oglinzilor pentru giro- "laseri", având o precizie de măsurare mai mica (mai buna) sau egala cu 50 ppm.
  7B103 "Facilităţi de producţie" sau "echipamente de producţie", după cum urmează:
  a. "Facilităţi de producţie", special concepute pentru echipamentele specificate în 7A117;
  b. "Echipamente de producţie", verificare, calibrare şi aliniere, altele decât cele specificate la 7B001 până la 7B003, proiectate sau modificate să fie utilizate cu echipamentele specificate la 7A.
  7C MATERIALE - Nici unul.
  7D SOFTWARE
  7D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 7A sau 7B;
  7D002 "Cod sursa" pentru "utilizarea" oricăror echipamente de navigaţie inertiala sau Sisteme de Referinţa de Comportare şi Direcţie (AHRS), inclusiv a oricăror echipamente inertiale care nu se supun controlului 7A003 sau 7A004 sau Sisteme de Referinţa şi Direcţie (AHRS).
  Notă: 7D002 nu supune controlului "codul sursa" pentru "utilizarea" sistemelor AHRS, cardanice.
  Nota tehnica:
  AHRS diferă în general de sistemele inertiale de navigaţie (INS) prin aceea ca AHRS asigura informaţii de direcţie şi comportare şi în mod normal nu asigura informaţii privind acceleratia, viteza şi poziţia, proprii INS.
  7D003 Alt "software", după cum urmează:
  a. "Software" special conceput sau modificat pentru creşterea performantelor operationale sau reducerea erorilor de navigaţie ale sistemelor la nivelele specificate prin 7A003 sau 7A004;
  b. "Cod sursa" pentru sisteme integrate hibride care asigura creşterea performantelor operationale sau reduc erorile de navigaţie ale sistemelor la nivelele specificate în condiţiile de la 7A003 prin combinarea continua a datelor inertiale cu oricare din următoarele date de navigaţie:
  1. Viteza radar Doppler;
  2. Date de referinţa de la sistemele de navigaţie globală prin sateliti (de ex. GPS sau GLONASS); sau
  3. Date provenite de la sisteme de "navigaţie bazate pe date de referinţa" ("DBRN");
  c. "Cod sursa" pentru sisteme de avionica şi acţiune integrate, care combina datele provenite de la senzori şi folosesc "sistemele expert";
  d. "Cod sursa" pentru "dezvoltarea" oricarora dintre următoarele:
  1. Sisteme numerice de conducere a zborului cu "controlul total al zborului";
  2. Sisteme integrate de control al zborului şi propulsie;
  3. Sisteme de control al zborului prin comanda electrica (fly by wire) sau optica;
  4. "Sisteme active pentru controlul zborului" cu toleranta la erori sau autoconfigurative;
  5. Echipamente de bord pentru determinarea automată a direcţiei;
  6. Sisteme de date aerodinamice bazate pe date statice furnizate de la suprafaţa exterioară;
  7. Afisaje superpuse (head-up) tip raster sau display-uri în 3 dimensiuni.
  e. "Software" pentru proiectarea asistată de calculator (CAD) special conceput pentru "dezvoltarea" de "sisteme active pentru controlul zborului", controlere pentru comanda prin fir sau optic a elicopterelor multiax sau "sisteme de control al direcţiei sau anticuplu cu circulaţie controlată" pentru elicoptere ale căror "tehnologii" sunt supuse controlului prin 7E004.b, 7E004.c.1 sau 7E004.c.2.
  7D101 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 7A001 la 7A006, 7A101 la 7A106, 7A115, 7A116.a, 7A116.b, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 sau 7B103.
  7D102 "Software" de integrare, după cum urmează:
  a. "Software" de integrare pentru echipamentele supuse controlului prin 7A103.b;
  b. "Software" de integrare special proiectat pentru echipamentele specificate la 7A003 sau 7A103.a;
  c. "Software" de integrare proiectat sau modificat pentru echipamentele specificate la 7A103.c;
  Notă: O forma comuna a "software"-ului de integrare utilizează filtrarea Kalman.
  7D103 "Software" special conceput pentru modelarea sau simularea "ansamblului de dirijare" supus controlului prin 7A117 sau pentru integrarea lui la vehiculele spatiale specificate la 9A004 sau rachetele de sondare specificate la 9A104.
  Notă: "Software"-ul supus controlului prin 7D103 rămâne sub control dacă el este asociat cu un hardware special conceput, supus controlului prin 4A102.
  7E TEHNOLOGIE
  7E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 7A, 7B sau 7D;
  7E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 7A sau 7B;
  7E003 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru repararea, modernizarea sau revizia echipamentelor supuse controlului prin 7A001 la 7A004.
  Notă: 7E003 nu supune controlului "tehnologia" de întreţinere direct asociata cu etalonarea sau înlocuirea LRU-urilor şi SRA-urilor defecte sau cărora nu li se acordă service, destinate "aeronavelor civile" asa cum sunt descrise la nivelurile I şi II de întreţinere.
  N.B.: Vezi şi Nota tehnica la 7B001.
  7E004 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de:
  1. Echipamente pentru determinarea automată a direcţiei, montate la bordul "aeronavelor", care operează la frecvente ce depăşesc 5 MHz;
  2. Sisteme de date aerodinamice bazate numai pe date statice de la suprafaţa exterioară, cărora nu le sunt necesare captatoare aerodinamice convenţionale;
  3. Afisaje de bord (head-up) de tip raster sau display-uri în 3 dimensiuni pentru "aeronave";
  4. Sisteme de navigaţie inertiala sau giroastrocompase conţinând accelerometre sau giroscoape supuse controlului prin 7A001 sau 7A002;
  5. Dispozitive de comanda electrica (de ex. electromecanice, electrohidrostatice ansambluri de elemente integrate), special concepute pentru "controlul primar al zborului";
  6. "Reţea cu senzori optici pentru controlul zborului" special concepută pentru implementarea "sistemelor active pentru controlul zborului";
  b. "Tehnologie" de "dezvoltare" pentru "sisteme active pentru controlul zborului" (inclusiv comanda electrica - fly by wire - sau optica), după cum urmează:
  1. Conceptia de configurare pentru interconectarea de elemente microelectronice multiple de procesare (calculatoare de bord) care asigura "prelucrarea în timp real", pentru implementarea legii de control;
  2. Compensarea legii de control pentru a tine cont de poziţia senzorilor sau sarcinilor aerodinamice, de ex. compensarea vibrarii senzorilor sau a variaţiei poziţiei senzorilor faţă de centrul de gravitate;
  3. Gestiunea electronică a datelor sau sistemelor redundante pentru detectarea erorilor, tolerantei la erori, izolarea erorilor sau reconfigurare;
  Notă: 7E004.b.3 nu supune controlului "tehnologia" pentru proiectarea redundantei fizice.
  4. Controlul zborului care permite reconfigurarea în zbor a comenzilor de forta şi de moment, pentru controlul autonom în timp real al vehiculului aerian;
  5. Integrarea controlului numeric al zborului, a datelor de navigaţie şi propulsie într-un sistem de conducere numerică a zborului pentru "controlul total al zborului";
  Notă: 7E004.b.5 nu supune controlului:
  a. "Tehnologia" de "dezvoltare" pentru integrarea sistemului numeric de control al zborului, datelor pentru controlul navigaţiei şi propulsiei într-un sistem numeric de conducere al zborului pentru "optimizarea traseului de zbor";
  b. "Tehnologia" de "dezvoltare" pentru sisteme integrate de instrumente de zbor pentru "aeronave" numai pentru navigaţia VOR, DME, ILS sau MLS sau navigaţia de apropiere).
  6. Autonomia completa a controlului electronic-numeric al motorului sau de gestiune a acţiunii multisenzoriale, utilizând "sisteme expert".
  Notă: Pentru "tehnologia" autonomiei complete a controlului electronic-numeric al motorului ("FADEC") vezi 9E003.a.9.
  c. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sistemelor de elicoptere după cum urmează:
  1. Controlere de zbor multiax cu comanda electrica (fly by wire) sau optica care combina într-un singur element de control funcţiunile a cel puţin două din următoarele:
  a. Control colectiv;
  b. Control ciclic;
  c. Control al giratiei.
  2. "Sisteme de control anticuplu sau direcţie cu circulaţie controlată";
  3. Pale de rotor pentru elicopter, cu "aripi cu geometrie variabila" care folosesc comanda individuală a palei.
  7E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 7A001 la 7A006, 7A101 la 7A106, 7A115 la 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 la 7D103.
  7E102 "Tehnologie" pentru protecţia subsistemelor de avionica (aero-electronice şi electrice) contra riscurilor de impuls electromagnetic (IEM) şi de interferenta electromagnetica provenită din surse exterioare, după cum urmează:
  a. "Tehnologie" proiectata pentru sistemele de protecţie;
  b. "Tehnologie" proiectata pentru configuraţia circuitelor electrice protejate şi a subsistemelor electrice rezistente la radiatii;
  c. "Tehnologie" pentru determinarea criteriilor de protecţie la radiatiile aferente tehnologiilor supuse controlului prin 7E102.a şi 7E102.b.
  7E104 "Tehnologie" pentru integrarea datelor de control al zborului, dirijare şi propulsie într-un sistem de administrare a zborului pentru optimizarea traiectoriei unui sistem racheta.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 8 - MARINA
  8A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  8A001 Vehicule submersibile şi nave de suprafaţa, după cum urmează:
  Notă: Pentru statutul de control al echipamentelor pentru vehicule submersibile, vezi:
  Categoria 5, Partea a 2-a "Securitatea informaţiilor" pentru echipamente de comunicaţii criptate;
  Categoria 6 pentru senzori;
  Categoriile 7 şi 8 pentru echipamente de navigaţie;
  Categoria 8A pentru echipamente subacvatice.
  a. Vehicule submersibile, legate de o baza, cu echipaj uman, capabile sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 1.000 m;
  b. Vehicule submersibile, nelegate de o baza, cu echipaj uman, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Concepute pentru 'funcţionare autonomă' şi având o capacitate de ridicare de:
  a. 10% sau mai mult din greutatea lor în aer; şi
  b. 15 kN sau mai mult;
  2. Concepute sa funcţioneze la adancimi care depăşesc 1.000 m; sau
  3. Au toate caracteristicile următoare:
  a. Concepute sa transporte un echipaj de 4 oameni sau mai mult;
  b. Concepute pentru 'funcţionare autonomă' timp de 10 ore sau mai mult;
  c. Au o 'raza de acţiune' de 25 mile marine sau mai mult; şi
  d. Au o lungime de 21 m sau mai puţin;
  Note tehnice:
  1. Prin 'funcţionare autonomă', conform 8A001.b, se înţelege funcţionarea unui submersibil în regim de imersiune completa, fără legătură de aer prin tub, cu toate sistemele funcţionând şi având o viteză minima la care submersibilul îşi poate controla adâncimea în mod dinamic, numai prin utilizarea aripilor de adancime, fără a fi necesară o nava de sprijin sau o baza de sprijin logistic situata pe fundul marii, pe ţărm sau la suprafaţa şi având un sistem de propulsie de suprafaţa sau de imersiune;
  2. 'Raza de acţiune', conform 8A001.b, înseamnă jumătate din distanţa maximă pe care submersibilul o poate acoperi.
  c. Vehicule submersibile fără echipaj, legate de o baza, concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 1.000 m, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Concepute pentru manevre cu autopropulsie folosind motoare de propulsie sau elice de manevra supuse controlului prin 8A002.a.2; sau
  2. Au legături de date prin fibre optice;
  d. Vehicule submersibile fără echipaj, nelegate de o baza, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Sunt concepute pentru stabilirea unui curs în raport de orice punct de referinţa geografic, fără asistenţa umană în timp real;
  2. Au o legătură de comanda sau de date acustica; sau
  3. Au o legătură de comanda sau de date prin fibre optice care depăşesc în lungime 1.000 m;
  e. Sisteme de salvare oceanice cu o capacitate de ridicare care depăşeşte 5 MN pentru salvarea obiectelor de la adancimi care depăşesc 250 m şi având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Sisteme de pozitionare dinamica capabile sa menţină poziţia în limita a 20 m faţă de un punct dat, indicat prin sistemul de navigaţie; sau
  2. Sisteme de navigaţie pe fundul marii şi sisteme integrate de navigaţie pentru adancimi care depăşesc 1.000 m, cu precizie de pozitionare de 10 m faţă de un punct dinainte determinat;
  f. Vehicule cu efect de suprafaţa (varianta cu fusta integrală) având una dintre următoarele caracteristici:
  1. O viteza maxima proiectata, în regim de încărcare maxima, care depăşeşte 30 noduri la înălţimea valurilor de 1,25 m (mare de gradul 3) sau mai mult;
  2. O presiune a pernei de aer care depăşeşte 3.830 Pa; şi
  3. Un raport de deplasament descărcat/încărcat mai mic de 0,70;
  g. Vehicule cu efect de suprafaţa (de tip cu chile laterale rigide) cu o viteză maxima proiectata, în regim de încărcare maxima, care depăşeşte 40 noduri la o înălţime a valurilor de 3,25 m (mare de gradul 5) sau mai mult;
  h. Vase hidroglisoare cu sisteme active pentru controlul automat al glisarii, cu o viteză maxima proiectata, în regim de încărcare maxima, de 40 noduri sau mai mare la o înălţime a valurilor de 3,25 m (mare de gradul 5) sau mai mare;
  i. 'Vase de suprafaţa cu linie de plutire mica', având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Un deplasament maxim care depăşeşte 500 tone cu o viteză maxima proiectata, în regim de încărcare maxima, de 35 noduri sau mai mult la o înălţime a valurilor de 3,25 m (mare de gradul 5) sau mai mare; sau
  2. Un deplasament maxim care depăşeşte 1.500 tone cu o viteză maxima proiectata, în regim de încărcare maxima, care depăşeşte 25 noduri la o înălţime a valurilor de 4 m (mare de gradul 6) sau mai mare;
  Nota tehnica:
  Un 'vas de suprafaţa cu linie de plutire mica' este definit prin următoarea formula: linia de plutire la un pescaj operational dat trebuie să fie mai mica decât 2x (volumul dislocat la pescajul operational dat)^2/3.
  8A002 Sisteme şi echipamente, după cum urmează:
  Notă: Pentru sisteme de comunicaţii sub apa, vezi Categoria 5, Partea I - Telecomunicaţii
  a. Sisteme şi echipamente special concepute sau modificate pentru vehicule submersibile, concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 1.000 m, după cum urmează:
  1. Incinte sau corpuri de nava presurizate având un diametru interior maxim al camerei mai mare de 1,5 m;
  2. Motoare de propulsie sau sisteme de impingere de curent continuu;
  3. Cabluri ombilicale şi conectoarele aferente, care folosesc fibre optice şi având elemente sintetice de ranforsare;
  b. Sisteme special concepute sau modificate pentru controlul automat al deplasarii echipamentelor pentru vehicule submersibile supuse controlului prin 8A001, utilizând datele de navigaţie şi având un servo-control în bucla închisă care asigura:
  1. Deplasarea vehiculului în limita a 10 m faţă de un punct predeterminat din coloana de apa;
  2. Menţinerea poziţiei vehiculului în limita a 10 m faţă de un punct predeterminat din coloana de apa; sau
  3. Menţinerea poziţiei vehiculului în limita a 10 m prin urmărirea unui cablu situat pe sau sub fundul marii;
  c. Conectoare sau dispozitive cu fibre optice de penetrare a pereţilor navei;
  d. Sisteme de vizionare subacvatica, după cum urmează:
  1. Sisteme şi camere de televiziune după cum urmează:
  a. Sisteme de televiziune (cuprinzând camere de luat vederi, echipamente de monitorizare şi transmitere a semnalelor) având o rezoluţie limita, masurata în aer, mai mare de 800 de linii, special concepute sau modificate pentru a funcţiona comandate de la distanta cu un vehicul submersibil;
  b. Camere de televiziune subacvatice având o rezoluţie limita, masurata în aer, mai mare de 1.100 linii;
  c. Camere de televiziune cu nivel scăzut de luminozitate special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatica, conţinând toate elementele următoare:
  1. Tuburi intensificatoare de imagine supuse controlului prin 6A002.a.2.a; şi
  2. Mai mult de 150.000 "pixeli activi" pe element de suprafaţa sensibila;
  Nota tehnica:
  În televiziune, rezoluţia limita este o măsura a rezoluţiei orizontale exprimată de obicei ca numărul maxim de linii pe înălţimea imaginii, determinata în diagrama test, folosind standardul IEEE 208/1960 sau orice standard echivalent.
  2. Sisteme special concepute sau modificate pentru a comanda de la distanta vehiculul subacvatic, folosind tehnicile de minimizare a efectelor de retrodifuziune luminoasa, inclusiv dispozitive de tomoscopie în impulsuri sau sisteme "laser";
  e. Camere fotografice special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatica la o adancime mai mare de 150 m, utilizând un format de film de 35 mm sau mai mare, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Au posibilitatea de adaugare pe film a unor date furnizate de o sursa externa aparatului fotografic;
  2. Au posibilitatea de corectare automată a distantei focale posterioare; sau
  3. Au un sistem de control automat a compensării, special conceput să permită utilizarea unei camere subacvatice într-un ansamblu care poate fi folosit la adancimi ce depăşesc 1.000 m;
  f. Sisteme electronice de formare a imaginii, special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatica, capabile sa stocheze digital mai mult de 50 de expuneri de imagine;
  g. Sisteme de iluminare special concepute sau modificate pentru utilizare subacvatica, după cum urmează:
  1. Sisteme de iluminare stroboscopice capabile de a elibera o energie luminoasa mai mare de 300 J/flash şi o viteză mai mare de 5 flash-uri/secunda;
  2. Sisteme de iluminare cu arc de argon special concepute pentru a fi folosite la adancimi mai mari de 1.000 m;
  h. "Roboti" special conceputi pentru utilizare subacvatica, controlati prin utilizarea unui calculator dedicat cu "control prin program memorat", având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Au sisteme care controlează "robotii" folosind informaţii de la senzorii care măsoară forta sau cuplul aplicat unui obiect exterior, distanta până la un obiect exterior sau perceptia tactila de către "roboti" a unui obiect exterior; sau
  2. Sunt capabili sa dezvolte o forta de 250 N sau mai mare sau un cuplu de 250 Nm sau mai mare şi folosesc în elementele lor de structura aliaje pe bază de titan sau "materiale fibroase sau filamentare" "compozite";
  i. Manipulatori articulati, comandati de la distanta, special conceputi sau modificati pentru utilizarea pe vehicule submersibile, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Au sisteme care controlează manipulatorul, folosind informaţii de la senzorii care măsoară forta sau cuplul aplicat unui obiect exterior, distanta până la un obiect exterior sau perceptia tactila de către "roboti" a unui obiect exterior; sau
  2. Sunt comandati prin tehnici master-slave proporţionale sau prin utilizarea unui calculator dedicat cu "control prin program memorat" şi au 5 grade de libertate sau mai multe;
  Notă: Numai funcţiunile având control proporţional prin folosirea unui feedback de pozitionare sau a unui calculator dedicat cu "control prin program memorat", sunt luate în calcul, când se determina numărul de grade de libertate ale miscarii.
  j. Sisteme de alimentare independente de aer, special concepute pentru folosire subacvatica, după cum urmează:
  1. Sisteme de alimentare independente de aer, pentru motoare cu ciclu Brayton sau Rankine, având oricare din următoarele:
  a. Sisteme de epurare sau absorbţie chimica special concepute pentru a elimina bioxidul de carbon, monoxidul de carbon şi particulele rezultate din reciclarea gazelor de evacuare ale motorului;
  b. Sisteme special concepute sa folosească un gaz monoatomic;
  c. (Dispozitive sau incinte special concepute pentru reducerea nivelului de zgomot sub apa la frecvente mai mici de 10 kHz sau dispozitive special montate pentru reducerea socurilor; sau
  d. Sisteme special concepute:
  1. Pentru presurizarea produselor de reactie sau pentru reformarea carburantului;
  2. Pentru stocarea produselor de reactie; şi
  3. Pentru descărcarea produselor de reactie la presiuni de 100 kPa sau mai mari;
  2. Sisteme de alimentare independente de aer pentru motoare cu ciclu diesel, având oricare dintre următoarele:
  a. Sisteme de epurare şi absorbţie chimica special concepute sa elimine bioxidul de carbon, monoxidul de carbon şi particulele rezultate din reciclarea gazelor de evacuare ale motorului;
  b. Sisteme special concepute sa utilizeze un gaz monoatomic;
  c. Dispozitive sau instalaţii special concepute pentru reducerea nivelului de zgomot sub apa la frecvente mai mici de 10 kHz sau dispozitive special montate pentru atenuarea socurilor; şi
  d. Sisteme de evacuare special concepute pentru evacuarea discontinua a produselor de combustie;
  3. Sisteme de alimentare independente de aer, cu pile de combustie, care dezvolta o putere de 2 kW, având oricare din următoarele:
  a. Dispozitive sau instalaţii special concepute pentru reducerea nivelului de zgomot sub apa la frecvente mai mici de 10 kHz sau dispozitive special montate pentru atenuarea socurilor; sau
  b. Sisteme special concepute:
  1. Pentru presurizarea produselor de reactie sau pentru reformarea combustibilului;
  2. Pentru stocarea produselor de reactie; şi
  3. Pentru descărcarea produselor de reactie la presiuni de 100 kPa sau mai mari;
  4. Sisteme de alimentare independente de o sursa de aer pentru motoare cu ciclu Stirling având toate caracteristicile următoare:
  a. Dispozitive sau instalaţii special concepute pentru reducerea nivelului de zgomot sub apa la frecvente mai mici de 10 kHz sau dispozitive special montate pentru atenuarea socurilor; şi
  b. Sisteme de evacuare special concepute pentru descărcarea produselor de combustie la presiuni de 100 kPa sau mai mari;
  k. Fuste, etansari şi bolturi, după cum urmează:
  1. Concepute sa reziste la presiuni ale pernei de aer de 3.830 Pa sau mai mari, funcţionând la o înălţime a valurilor de 1,25 m (mare de grad 3) sau mai mare şi special concepute pentru vehicule cu efect de suprafaţa (având oricare din tipurile de fusta) supuse controlului prin 8A001.f; sau
  2. Concepute sa reziste la presiuni ale pernei de aer de 6.224 Pa sau mai mari, funcţionând la o înălţime a valurilor de 3,25 m (mare de grad 5) sau mai mare şi special concepute pentru vehiculele cu efect de suprafaţa (tipul cu chile laterale rigide) supuse controlului prin 8A001.g;
  l. Ventilatoare de ridicare cu putere mai mare de 400 kW special concepute pentru vehiculele cu efect de suprafaţa supuse controlului prin 8A001.f sau 8A001.g;
  m. Hidroglisoare subcavitante sau supercavitante, complet scufundate, special concepute pentru vasele supuse controlului prin 8A001.h;
  n. Sisteme active special concepute sau modificate pentru a controla automat miscarile induse de mare vehiculelor sau vaselor supuse controlului prin 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h sau 8A001.i;
  o. Sisteme de propulsie cu elice, sisteme de transmisie a puterii, sisteme generatoare de putere şi sisteme de reducere a zgomotului, după cum urmează:
  1. Sisteme de propulsie cu elice sau sisteme de transmisie a puterii special concepute pentru vehicule cu efect de suprafaţa (tipul cu fusta integrală sau tipul cu chile laterale rigide), hidroglisoare sau vase de suprafaţa cu coca imersata, supuse controlului prin 8A001.f, 8A001.g, 8A001.h sau 8A001.i, după cum urmează:
  a. Sisteme de propulsie cu elice de supercavitatie, superventilate, parţial imersate sau penetrand suprafaţa, cu o putere mai mare de 7,5 MW;
  b. Sisteme de propulsie cu elice contrarotative cu putere mai mare de 15 MW;
  c. Sisteme care folosesc tehnici de pre-turbionare sau post-turbionare pentru egalizarea fluxului elicei;
  d. Angrenaje reductoare uşoare şi de performanţă ridicată (factorul K depăşeşte 300);
  e. Arbori de transmisie a puterii, care incorporeaza componente din materiale "compozite", capabili sa transmită puteri mai mari de 1 MW;
  2. Sisteme de propulsie cu elice, sisteme de generare a puterii sau sisteme de transmisie a puterii concepute pentru utilizare pe nave, după cum urmează:
  a. Sisteme de propulsie cu elice cu pas reglabil sau ansambluri butuc cu puteri mai mari de 30 MW;
  b. Motoare electrice de propulsie racite intern cu lichid cu putere de ieşire mai mare de 2,5 MW;
  c. Motoare cu propulsie "superconductiva" sau motoare electrice de propulsie cu magnet permanent cu o putere de ieşire care depăşeşte 0,1 MW;
  d. Sisteme de arbori de transmisie a puterii care incorporeaza componente din materiale "compozite" capabile sa transmită mai mult de 2 MW;
  e. Sisteme de propulsie cu elice ventilate sau cu baza ventilata cu puteri mai mari de 2,5 MW;
  3. Sisteme de reducere a zgomotului concepute pentru utilizarea pe nave cu un deplasament de 1.000 tone sau mai mare, după cum urmează:
  a. Sisteme de atenuare a zgomotului sub apa la frecvente sub 500 Hz şi care constau într-o izolare acustica a motoarelor diesel, generatoarelor electrice cu motoare diesel, turbinelor cu gaz, generatoarelor electrice cu turbina cu gaz, motoarelor de propulsie sau reductoarelor de propulsie, special concepute pentru izolarea fonica sau a vibratiilor, având o masa intermediara ce depăşeşte 30% din greutatea echipamentului pe care trebuie să fie montate;
  b. Sisteme active de reducere sau anulare a zgomotului sau sisteme cu rulmenti magnetici special conceputi pentru sistemele de transmisie a puterii şi incorporand sisteme electronice de control capabile sa reducă în mod activ vibratia echipamentelor prin generarea de semnale antizgomot sau antivibratie direct către sursa;
  p. Sisteme carenate (pompe elice) cu o putere de ieşire mai mare de 2,5 MW, folosind tehnici de ajutaje divergenţe şi vane de condiţionare a jetului pentru creşterea eficientei de propulsie sau reducerea zgomotului dispersat subacvatic.
  q. Aparate de inot subacvatic autonome cu circuit al aerului de respiratie autoinclus, închis sau semi-închis.
  Notă: 8A002.q nu supune controlului aparatele individuale pentru uz personal atunci când însoţesc utilizatorul lor.
  8B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  8B001 Tuneluri hidrodinamice, având un zgomot de fond mai mic de 100 dB (referinţa 1 f2æPa, 1 Hz) în gama de frecvente de la 0 la 500 Hz, concepute pentru măsurarea campurilor acustice generate de un flux hidraulic în jurul modelului sistemului de propulsie.
  8C MATERIALE
  8C001 'Spuma sintactica' pentru uz subacvatic, având toate caracteristicile următoare:
  a. Concepută pentru adancimi submarine ce depăşesc 1.000 m; şi
  b. Cu o densitate mai mica de 561 kg/mc.
  Nota tehnica:
  'Spuma sintactica' consta din sfere goale în interior, din plastic sau sticlă, incluse într-o matrice de rasina.
  8D SOFTWARE
  8D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" echipamentelor sau materialelor supuse controlului prin 8A, 8B sau 8C;
  8D002 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia", repararea, revizia sau modernizarea (reuzinarea) elicelor special concepute pentru reducerea zgomotului sub apa.
  8E TEHNOLOGIE
  8E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de echipamente sau materiale supuse controlului prin 8A, 8B sau 8C;
  8E002 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea", "producţia", repararea, revizia sau modernizarea (reuzinarea) elicelor special concepute pentru reducerea zgomotului sub apa;
  b. "Tehnologie" pentru revizia sau modernizarea echipamentelor supuse controlului prin 8A001, 8A002.b, 8A002.j, 8A002.o sau 8A002.p.
  LISTA PRODUSELOR ŞI TEHNOLOGIILOR CU DUBLA UTILIZARE
  CATEGORIA 9 - PROPULSIE, VEHICULE SPATIALE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE
  9A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  N.B.: Pentru sisteme de propulsie concepute sau certificate a rezista la radiatii neutronice sau la radiatii ionizante tranzitorii, vezi Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare.
  9A001 Motoare aeronautice de tip turbina cu gaz, incorporand orice "tehnologie" supusă controlului prin 9E003.a, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A101.
  a. Necertificate pentru anumite "aeronave civile" pentru care sunt destinate;
  b. Necertificate pentru utilizări civile de către autorităţile aeronautice ale unui "stat participant";
  c. Concepute pentru zbor de croaziera cu viteze ce depăşesc 1,2 Mach pentru mai mult de 30 de min;
  9A002 'Motoare navale de tip turbina cu gaz' având o putere continua conform ISO de 24245 kW sau mai mare şi cu un consum specific de combustibil ce nu depăşeşte 0,219 kg/kWh, pentru o gama de puteri, cuprinsă între 35% şi 100%, precum şi ansamblurile şi componentele special concepute pentru acestea;
  Notă: Termenul 'motoare navale de tip turbina cu gaz' se referă la motoarele industriale de tip turbina cu gaz sau cele derivate din motoarele aeronautice, care sunt adaptate pentru propulsia navelor sau pentru alimentarea electrica la bord.
  9A003 Ansambluri şi componente special concepute, care incorporeaza oricare din "tehnologiile" supuse controlului prin 9E003.a, pentru sisteme de propulsie cu motoare de tip turbina cu gaz, după cum urmează:
  a. Supuse controlului prin 9A001;
  b. A căror conceptie sau producţie, fie provine din "state neparticipante", fie nu are cunoscut producătorul;
  9A004 Vehicule de lansare sau "vehicule spatiale".
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A104.
  Notă: 9A004 nu include incarcaturile lor utile.
  N.B.: Pentru statutul de control al produselor conţinute în incarcaturile utile ale "vehiculelor spatiale", vezi categoriile corespunzătoare.
  9A005 Sisteme de propulsie cu combustibil lichid pentru rachete, conţinând oricare dintre sistemele sau componentele supuse controlului prin 9A006;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A105 şi 9A119.
  9A006 Sisteme şi componente special concepute pentru sistemele de propulsie cu combustibil lichid pentru rachete, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A106 şi 9A108.
  a. Racitoare criogenice, vase tip Dewar (vase cu pereţi dubli şi vidati) imbarcate, conducte de căldură criogenice sau sisteme criogenice special concepute pentru a fi utilizate la "vehicule spatiale" şi capabile de a restrictiona pierderile de fluid criogenic la mai puţin de 30% pe an;
  b. Rezervoare criogenice sau sisteme de răcire cu circuit închis, capabile să asigure temperaturi de 100 K (-173°C) sau mai mici, pentru "aeronave" capabile sa zboare constant la viteze care depăşesc 3 Mach, pentru vehicule de lansare sau pentru "vehicule spatiale";
  c. Sisteme de stocare sau transfer a hidrogenului lichid;
  d. Turbopompe şi componentele acestora pentru presiuni înalte (care depăşesc 17,5 MPa), sau sistemele lor conexe pentru antrenarea prin turbina a generarii de gaz sau a ciclului de destindere;
  e. Camere de înaltă presiune (care depăşesc 10,6 MPa) şi ajutajele aferente;
  f. Dispozitive de stocare a combustibilului funcţionând numai pe principiul retentiei capilare sau a evacuarii forţate (de exemplu, cu membrane flexibile);
  g. Injectoare de combustibil lichid, cu orificii individuale ale căror diametre sunt de 0,381 mm sau mai mici (cu o suprafaţa a orificiilor necirculare de 1,14 x 10^-3 cmp sau mai mici), special concepute pentru motoarele cu combustibil lichid ale rachetelor;
  h. Camere de presiune dintr-o singura bucata din carbon-carbon sau conuri de ieşire dintr-o singura bucata din carbon-carbon având o densitate ce depăşeşte 1,4 g/cmc şi rezistenta la rupere ce depăşeşte 48 MPa.
  9A007 Sisteme de propulsie cu combustibil solid pentru rachete având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119.
  a. Impuls total care depăşeşte 1,1 MNs;
  b. Impuls specific de 2,4 kNs/kg sau mai mare, atunci când destinderea în ajutaj se produce în condiţii standard (la nivelul marii), pentru o presiune a camerei reglata la 7 MPa;
  c. Fracţiuni de masa pe treapta ce depăşesc 88% şi o încărcare totală cu combustibil solid ce depăşeşte 86%;
  d. Oricare din componentele supuse controlului prin 9A008; sau
  e. Sisteme de izolare a combustibilului şi de fixare (lipire) utilizând conceptul motoarelor cu legătură directa în scopul asigurării unei 'legături mecanice solide' sau pentru constituirea unei bariere contra schimbului chimic între combustibilul solid şi materialul de izolare al incintei;
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile de la 9A007.e, o 'legătură mecanică solida' înseamnă o rezistenta a captuselii egala sau mai mare decât rezistenta combustibilului solid.
  9A008 Componente special concepute pentru sistemele de propulsie cu combustibil solid pentru rachete, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A108.
  a. Sistemele de captusire a combustibilului şi de izolatie, utilizând straturi intermediare pentru asigurarea unei puternice legături mecanice sau a unei bariere contra schimbului chimic între combustibilul solid şi materialul de izolare al camerei;
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile de la 9A008.a, o 'legătură mecanică solida' înseamnă o rezistenta a captuselii egala sau mai mare decât rezistenta combustibilului solid.
  b. Captuseala de izolatie a motorului din infasurari de fibre "compozite" care depăşesc 0,61 m în diametru, sau având un 'raport de randament structural (PV/W)' care depăşeşte 25 km.
  Nota tehnica:
  Raportul 'randamentului structural (PV/W)' este produsul dintre presiunea de spargere a captuselii de izolatie (P) şi volumul acesteia (V), împărţit la greutatea totală a captuselii (W).
  c. Ajutaje pentru niveluri de tracţiune care depăşesc 45 kN sau ajutaje cu viteze de eroziune a secţiunii critice a ajutajului mai mici de 0,075 mm/sec;
  d. Ajutaje mobile sau sisteme de control a vectorului de tracţiune prin injecţie secundară a fluidului, capabile să efectueze una din operaţiunile următoare:
  1. O mişcare omni-axiala care depăşeşte ±5°;
  2. Vectorul rotatiei unghiulare de 20°/sec sau mai mult; sau
  3. Vectorul acceleratiei unghiulare de 40°/secý sau mai mult;
  9A009 Sisteme hibride de propulsie pentru rachete, cu:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A109 şi 9A119.
  a. Un impuls total care depăşeşte 1,1 MNs; sau
  b. Niveluri de tracţiune a căror forta depăşeşte 220 kN în condiţii de vid la ieşire;
  9A010 Componente, sisteme şi structuri special concepute pentru vehicule de lansare, sisteme de propulsie pentru vehicule de lansare sau "vehicule spatiale", după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1A002 şi 9A110.
  a. Componente şi structuri fiecare depasind 10 kg, special concepute pentru vehicule de lansare fabricate din materiale "compozite" cu "matrice" metalică, din materiale "compozite" organice, din materiale cu "matrice" ceramica sau din materiale ranforsate cu compuşi intermetalici supuse controlului prin 1C007 sau 1C010;
  Notă: Pentru conurile frontale valoarea minima a masei nu este relevanta.
  b. Componente şi structuri special concepute pentru sistemele de propulsie a vehiculelor de lansare supuse controlului prin articolele de la 9A005 la 9A009, fabricate din materiale "compozite" cu "matrice" metalică, din materiale "compozite" organice, din materiale cu "matrice" ceramica sau din materiale ranforsate cu compuşi intermetalici supuse controlului prin 1C007 sau 1C010;
  c. Componente structurale şi sisteme de izolare, special concepute pentru controlul în mod activ al răspunsului dinamic sau deformatiei structurilor "vehiculelor spatiale";
  d. Motoare de racheta cu lichid, în impulsuri, având un raport tracţiune/greutate egal sau mai mare de 1 kN/kg şi un timp de răspuns (timpul necesar pentru a atinge 90% din totalul tractiunii totale de la pornire) inferior valorii de 30 ms.
  9A011 Motoare statoreactoare, statoreactoare cu combustie supersonica sau motoare cu ciclu combinat şi componente special concepute pentru acestea.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A111 şi 9A118.
  9A012 Vehicule aeriene fără pilot prezentând una din următoarele caracteristici:
  a. Autonomie de control al zborului şi de navigaţie (de exemplu, un pilot automat cu un sistem inertial de navigaţie); sau
  b. Posibilitatea unui zbor comandat direct de un operator uman aflat în afară câmpului de vizibilitate (de exemplu, un control la distanta prin televiziune).
  9A101 Motoare turboreactoare şi turbopropulsoare uşoare (inclusiv motoare de amestec) utilizabile la "rachete" dirijate, altele decât cele supuse controlului prin 9A001, după cum urmează:
  a. Motoare având următoarele doua caracteristici:
  1. Tracţiune maxima mai mare de 400 N (cu motorul neinstalat), cu excepţia motoarelor certificate pentru aplicaţii civile şi a căror tracţiune depăşeşte 8.890 N (cu motorul neinstalat); şi
  2. Un consum specific de 0,15 Kg/N/h sau mai puţin (măsurat la putere maxima continua, la nivelul marii şi în condiţii standard);
  b. Motoare concepute sau modificate pentru a fi utilizate la "rachete" dirijate.
  9A104 Rachete de sondare cu o raza de acţiune de cel puţin 300 km.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A004.
  9A105 Motoare cu combustibil lichid, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119.
  a. Motoare de racheta cu combustibil lichid, utilizabile la "rachete" dirijate, altele decât cele supuse controlului prin 9A005, având un impuls total de 1,1 MNs sau mai mare;
  b. Motoare de racheta cu combustibil lichid utilizabile la sisteme complete de "rachete" dirijate sau de vehicule aeriene fără pilot cu o bataie de cel puţin 300, altele decât cele supuse controlului prin 9A105 sau 9A005.a, având un impuls total de 0,841 MNs sau mai mare.
  9A106 Sisteme sau componente, altele decât cele supuse controlului prin 9A006, utilizabile la "rachete" dirijate, special concepute pentru sistemele de propulsie racheta cu combustibil lichid, după cum urmează:
  a. Captuseli din materiale ablative pentru camerele de reactie sau de combustie;
  b. Ajutaje de racheta;
  c. Subsisteme de comanda a vectorului de tracţiune;
  Nota tehnica:
  Exemple de mijloace de control a vectorului de tracţiune supuse controlului prin 9A106.c:
  1. Ajutajele flexibile;
  2. Injectia fluidului sau a gazului secundar;
  3. Motorul sau ajutajul mobil;
  4. Deviatia jetului de gaz evacuat (dispozitivul de deviatie a jetului sau sonde); sau
  5. Corectori de tracţiune.
  d. Sisteme de comanda a combustibilului lichid şi în suspensie (inclusiv oxidanti) şi componentele lor special concepute sau modificate pentru a funcţiona în mediu cu vibratii mai mari de 10 g rms şi frecventa vibratiilor cuprinsă între 20 Hz şi 2.000 Hz.
  Notă: 9A106.d nu supune controlului decât următoarele servovalve şi pompe:
  a. Servovalvele concepute pentru un debit de 24 l/min sau mai mare, la o presiune absolută egala sau mai mare de 7 MPa, având un timp de răspuns al mecanismului de comanda mai mic de 100 ms;
  b. Pompe pentru combustibil lichid, cu o turatie egala sau mai mare de 8.000 rot/min sau a căror presiune de ieşire este egala sau mai mare de 7 MPa.
  9A107 Motoare racheta cu combustibil solid, utilizabile la sisteme complete de rachete, sau vehicule aeriene fără pilot, altele decât cele supuse controlului prin 9A007, cu o bataie de cel puţin 300 km şi având un impuls total egal sau mai mare de 0,841 MNs.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119.
  9A108 Componente, altele decât cele supuse controlului prin 9A008, utilizabile la "rachete", special concepute pentru sistemele de propulsie cu combustibil solid, după cum urmează:
  a. Camerele de motoare de racheta, "invelisul interior" şi "izolatia" lor;
  b. Ajutaje de racheta;
  c. Subsisteme de comanda a vectorului de tracţiune.
  Nota tehnica:
  Mijloace de control al vectorului tracţiune supuse controlului prin 9A108.c, sunt de exemplu:
  1. Ajutajele flexibile;
  2. Injectia fluidului sau gazului secundar;
  3. Motorul sau ajutajul mobil;
  4. Deviatia jetului de gaz evacuat (dispozitivul de deviatie a jetului sau sonde); sau
  5. Corectori de tracţiune.
  9A109 Motoare hibride de racheta, utilizabile la "rachete", altele decât cele supuse controlului prin 9A009, precum şi componentele lor special concepute.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119.
  9A110 Structuri compozite, produse laminate şi produse fabricate ce deriva de la aceste structuri, altele decât cele supuse controlului prin 9A010, special concepute pentru a fi utilizate în vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau în rachete de sondare supuse controlului prin 9A104 sau în subsistemele conform 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106 la 9A108, 9A116 sau 9A119.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1A002.
  9A111 Motoare cu reactie utilizabile la "rachete" dirijate şi componentele lor special concepute.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A011 şi 9A118.
  9A115 Echipamente pentru lansare, după cum urmează:
  a. Aparate şi dispozitive pentru manevrare, control, activare şi lansare, concepute sau modificate pentru lansarea vehiculelor spatiale supuse controlului prin 9A004, vehicule aeriene fără pilot conform 9A012 sau rachete de sondare conform 9A104;
  b. Vehicule pentru transport, manevrare, control, punere în funcţiune sau lansare, concepute sau modificate pentru lansarea vehiculelor spatiale supuse controlului prin 9A004 sau rachete de sondare conform 9A104.
  9A116 Vehicule de reintrare, utilizabile la "rachete" şi echipamentele lor special concepute sau modificate, după cum urmează:
  a. Vehicule de reintrare;
  b. Scuturi termice şi componentele lor din materiale ceramice sau ablative;
  c. Disipătorii de căldură şi componentele lor din materiale uşoare şi cu înaltă capacitate termica;
  d. Echipamente electronice special concepute pentru vehicule de reintrare.
  9A117 Dispozitive de montare, de separare a treptelor rachetei şi între trepte utilizabile la "rachete".
  9A118 Dispozitive de reglare a combustiei, utilizabile la motoarele supuse controlului prin 9A011 sau 9A111, care pot fi utilizate la "rachete" dirijate.
  9A119 Trepte de rachete luate izolat, utilizabile în sisteme de "rachete", sau vehicule aeriene fără pilot, cu o bataie de cel puţin 300 km, altele decât cele supuse controlului prin 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 şi 9A109.
  9B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  9B001 Echipamente, utilaje şi dispozitive de prindere, special concepute pentru producţia paletelor mobile, fixe sau capacelor turnate ale turbinelor cu gaz, după cum urmează:
  a. Echipamente de solidificare dirijata sau de turnare monocristalină;
  b. Miezuri sau invelisuri ceramice;
  9B002 Sisteme de control on-line (în timp real), instrumente (inclusiv senzori) sau echipamente automatizate de culegere şi prelucrare a datelor, special concepute pentru "dezvoltarea" motoarelor tip turbina cu gaz, a ansamblurilor sau componentelor lor şi care utilizează "tehnologii" supuse controlului prin 9E003.a;
  9B003 Echipamente special concepute pentru "producţia" sau testarea periilor de etansare ale turbinelor cu gaz, concepute sa funcţioneze la viteze limita care depăşesc 335 m/sec şi temperaturi superioare valorii de 773 K (500°C), precum şi componentele şi accesoriile special concepute pentru acestea;
  9B004 Scule, matrite sau dispozitive de fixare pentru realizarea de legături rigide paleta-disc, confectionate din "superaliaje", titan sau materiale intermetalice, descrise în 9E003.a.3 sau 9E003.a.6, pentru turbinele cu gaz;
  9B005 Sisteme de control on-line (în timp real), instrumente (inclusiv senzori) sau echipamente automatizate de culegere şi prelucrare a datelor, special concepute pentru a fi utilizate în următoarele tuneluri aerodinamice sau dispozitive:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9B105.
  a. Tuneluri aerodinamice concepute pentru viteze egale sau mai mari de 1,2 Mach, cu excepţia celor special concepute pentru scopuri didactice şi având o dimensiune a 'secţiunii de testare' (masurata transversal) mai mica de 250 mm;
  Nota tehnica:
  Dimensiunea 'secţiunii de testare' conform 9B005.a, înseamnă, fie diametrul cercului, fie latura patratului, fie lungimea dreptunghiului, măsurate în zona cea mai mare a secţiunii de testare.
  b. Dispozitive pentru simularea condiţiilor de curgere la viteze mai mari de 5 Mach, inclusiv tunelurile aerodinamice cu soc de gaz încălzit, tunelurile aerodinamice cu arc cu plasma, tuburile cu unda de soc, tunelurile aerodinamice cu unda de soc, tunelurile aerodinamice cu gaz şi tunurile cu gaze uşoare; sau
  c. Tuneluri aerodinamice sau dispozitive, altele decât cele cu secţiuni bidimensionale, capabile sa simuleze o curgere cu un număr Reynolds mai mare de 25 x 10^6;
  9B006 Echipamente de testare a vibratiilor acustice, capabile sa producă o presiune sonora la niveluri de 160 dB sau mai mari (raportat la 20 f2æPa), cu o putere nominală de ieşire egala sau mai mare de 4 kW la o temperatura a celulei de încercare mai mare de 1.273 K (1.000°C), precum şi dispozitive de încălzire cu cuart special concepute pentru acestea;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A106.
  9B007 Echipamente special concepute pentru controlul integrităţii motoarelor de racheta, folosind tehnici de testare nedistructive (NDT), altele decât analizele cu raze X sau analize fizice sau chimice de baza;
  9B008 Traductoare special concepute pentru măsurarea directa a frecarii jetului de testat pe captuseala pereţilor, la o temperatura stabilizata mai mare de 833 K (560°C);
  9B009 Scule special concepute pentru producerea componentelor rotoarelor motoarelor tip turbina, obţinute prin metalurgia pulberilor, capabile sa funcţioneze la niveluri de solicitare mecanică egale sau mai mari de 60% din rezistenta limita la rupere (UTS) şi la temperaturi ale metalului egale sau mai mari de 873 K (600°C).
  9B105 Tuneluri aerodinamice concepute pentru viteze de 0,9 Mach sau mai mari, utilizate la "rachete" dirijate şi subsistemele lor.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9B005.
  9B106 Camere climatice şi camere izolate fonic, de simulare, după cum urmează:
  a. Camere climatice capabile sa simuleze următoarele condiţii de zbor:
  1. Vibratii de 10 g rms sau mai mult, cu o frecventa a vibratiilor cuprinsă între 20 Hz şi 2.000 Hz, şi care transmit forte de 5 KN sau mai mari; şi
  2. Altitudine de 15.000 m sau mai mare; sau
  3. Temperaturi de la 223 K (-50°C) la 398 K (+125°C);
  b. Camere izolate fonic capabile sa simuleze următoarele condiţii de zbor:
  1. Medii acustice cu un nivel de zgomot de 140 dB (raportat la 20 f2æPa) sau mai mare sau cu putere de ieşire de 4 kW sau mai mult; şi
  2. Altitudini de 15.000 m sau mai mari; sau
  3. Temperaturi de la 223 K (-50°C) la 398 K (+125°C).
  9B115 "Echipamente de producţie" special concepute pentru sistemele, subsistemele şi componentele supuse controlului prin 9A005 la 9A009, 9A011, 9A101, 9A105 la 9A109, 9A111 şi 9A116 la 9A119.
  9B116 "Echipamente de producţie" special concepute pentru vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau sisteme, subsisteme şi componentele supuse controlului prin 9A005 la 9A009, 9A011, 9A101, 9A104 la 9A109, 9A111 şi 9A116 la 9A119.
  9B117 Bancuri de încercare şi standuri de încercare pentru rachete şi motoare pentru rachete cu combustibil solid sau lichid, având oricare din caracteristicile următoare:
  a. Capabile de a asigura o tracţiune mai mare de 90 kN; sau
  b. Capabile sa masoare simultan cele trei componente axiale ale tractiunii.
  9C MATERIALE
  9C110 Fibre preimpregnate cu rasini şi semifabricate din fibre cu acoperire metalică pentru structuri compozite, produse laminate şi produse fabricate supuse controlului prin 9A110, având o matrice organică sau metalică constituită din armături fibroase sau filamentare cu o "rezistenta specifică la tracţiune" mai mare de 7,62 x 10^4 m şi un "modul specific" mai mare de 3,18 x 10^6 m.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C010 şi 1C210.
  Notă: 9C110 nu se referă decât la fibrele preimpregnate cu rasina a carei temperatura de tranzitie vitroasa [T(g)], determinata numai după ASTM D4065 sau numai după o norma echivalenta, este mai mare de 418 K (145°C) după polimerizare.
  9D SOFTWARE
  9D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "tehnologiei" supuse controlului prin 9A, 9B sau 9E003;
  9D002 "Software" special conceput sau modificat pentru "producţia" de echipamente supuse controlului prin 9A sau 9B;
  9D003 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" "autonomiei complete a controlului electronic-numeric al motorului" ("FADEC"), pentru sistemele de propulsie supuse controlului prin 9A sau pentru echipamentele supuse controlului prin 9B, după cum urmează:
  a. "Software" pentru controlul electronic numeric al sistemelor de propulsie, al instalaţiilor de testare aerospatiala sau al instalaţiilor de testare a motoarelor aeronautice sau ale motoarelor cu consum de aer;
  b. "Software" pentru toleranta la erori folosit în sistemele "FADEC", pentru sisteme de propulsie şi instalaţiile de testare conexe;
  9D004 Alte tipuri de "software", după cum urmează:
  a. "Software" pentru curgeri vascoase în 2D sau 3D, validat prin datele obţinute prin încercări în tuneluri aerodinamice sau în zbor, necesar realizării modelelor detaliate de curgere în motoare;
  b. "Software" pentru testarea motoarelor de aviatie tip turbina cu gaz, ansamblurilor sau componentelor special concepute pentru culegerea, comprimarea volumului şi analizarea datelor în timp real şi capabile de control retroactiv (feedback), inclusiv reglarea dinamica a produselor şi condiţiilor de testare, atunci când testele sunt în desfăşurare;
  c. "Software" special conceput pentru controlul solidificarii dirijate sau al turnarii monocristaline;
  d. "Software" în "cod-sursa", "cod-obiect" sau cod-masina, necesar pentru "utilizarea" de sisteme de compensare activa pentru controlul jocului radial al paletelor rotorului.
  Notă: 9D004.d nu supune controlului "software"-ul integrat în echipamentele nesupuse controlului sau cel necesar operaţiunilor de întreţinere legate de etalonare sau reparare sau cel necesar aducerii la zi a modului de operare al sistemului de control, prin compensare activa a jocului.
  9D101 "Software" special conceput pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 9B105, 9B106, 9B116 sau 9B117.
  9D103 "Software" special conceput pentru modelarea, simularea sau conceptia de integrare a vehiculelor de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau a rachetelor de sondare supuse controlului prin 9A104, sau a subsistemelor supuse controlului prin 9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116 sau 9A119.
  Notă: "Software"-ul supus controlului prin 9D103 rămâne supus controlului dacă este asociat la hardware-ul special conceput supus controlului prin 4A102.
  9D104 "Software" special conceput sau modificat pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a, 9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A101, 9A105, 9A106.c, 9A106.d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111, 9A115.a, 9A116.d, 9A117 sau 9A118.
  9D105 "Software" pentru coordonarea funcţionarii mai multor subsisteme, special conceput sau modificat pentru a fi utilizat în vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau rachetele de sondare supuse controlului prin 9A104.
  9E TEHNOLOGIE
  Notă: "Tehnologia" de "dezvoltare" sau de "producţie" supusă controlului prin 9E001 la 9E003 pentru motoare tip turbina cu gaz, rămâne sub control şi dacă este folosită pentru reparaţii, reconditionari sau revizii. Datele tehnice, schemele sau documentaţiile destinate activităţilor de întreţinere legate direct de calibrare, înlocuire sau reamplasare pe linie a unităţilor interschimbabile defecte sau inutilizabile, inclusiv reamplasarea întregului motor sau a modulelor de motor, nu sunt supuse controlului.
  9E001 "Tehnologie", în conformitate cu nota generală privind tehnologia, pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 9A001.c, 9A004 la 9A011, 9B sau 9D;
  9E002 "Tehnologie", în conformitate cu nota generală privind tehnologia, pentru "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 9A001.c, 9A004 la 9A011 sau 9B;
  N.B.: Pentru "tehnologia" de reparatie a structurilor, produselor laminate sau materialelor supuse controlului, vezi 1E002.f.
  9E003 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" oricăror din următoarele componente sau sisteme ale motoarelor tip turbina cu gaz:
  1. Palete mobile, palete fixe sau capace ale turbinelor cu gaz, obţinute din aliaje prin solidificare dirijata (DS) sau din aliaje monocristaline (SC), având (în sensul indicelui Miller 001) o durată de viaţa până la rupere ce depăşeşte 400 ore, la 1.273 K (1.000°C) şi la o presiune de 200 MPa, bazată pe o medie a valorilor caracteristice;
  2. Camere multiple de combustie funcţionând la temperaturi medii de evacuare ce depăşesc 1.813 K (1.540°C) sau camere de combustie conţinând camasi de combustie izolate termic, camasi nemetalice sau invelisuri nemetalice;
  3. Componente fabricate din unul din materialele următoarele:
  a. Materiale organice "compozite" concepute sa funcţioneze la temperaturi mai mari de 588 K (315°C);
  b. Materiale "compozite" cu "matrice" metalică, materiale cu "matrice" ceramica, materiale intermetalice sau materiale ranforsate cu compuşi intermetalici supuse controlului prin 1C007; sau
  c. Materiale "compozite" supuse controlului prin 1C010 şi fabricate cu rasini supuse controlului prin 1C008;
  4. Palete mobile, palete fixe, capace ale turbinelor sau alte componente de turbine fără răcire, concepute sa funcţioneze la temperaturi ale gazului de 1.323 K (1.050°C) sau mai mari;
  5. Palete mobile, palete fixe sau capace ale turbinelor racite, altele decât cele descrise în 9E003.a.1, expuse la temperaturi ale gazului de 1.643 K (1.370°C) sau mai mari;
  6. Combinatii de palete-disc folosind imbinari în stare solida;
  7. Componente de motoare tip turbina cu gaz folosind "tehnologia" de "sudura prin difuzie" supusă controlului prin 2E003.b;
  8. Componente rotative pentru motoare tip turbina cu gaz, cu toleranta la defecte, care folosesc materiale obţinute prin metalurgia pulberilor supuse controlului prin 1C002.b;
  9. "FADEC" pentru motoare tip turbina cu gaz şi motoare cu ciclu combinat, componentele şi senzorii lor de diagnosticare special conceputi pentru acest scop;
  10. Geometrie reglabila a secţiunii de curgere şi sisteme de control conexe pentru:
  a. Turbine pentru generatoare de gaz;
  b. Turbine pentru compresoare sau de putere;
  c. Ajutaje de propulsie.
  Nota 1: Geometria reglabila a secţiunii de curgere şi sistemele de control conexe din 9E003.a.10 nu includ paletele directoare pentru orificii de admisie, suflante cu pas variabil, statoare variabile sau ventile de evacuare pentru compresoare;
  Nota 2: 9E003.a.10 nu supune controlului "tehnologia" de "dezvoltare" sau "producţie" pentru geometria reglabila a secţiunii de curgere pentru inversorul depresiune;
  11. Palete cu cavitati în lungul fibrei pentru suflante;
  b. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de:
  1. Machete de tuneluri aerodinamice echipate cu senzori care nu provoacă efecte perturbatoare şi prevăzute cu un mijloc de transmitere a datelor de la senzori către sistemele de culegere a datelor; sau
  2. Palete de elice sau de turbopropulsoare din materiale "compozite" capabile sa absoarba peste 2.000 kW la viteze de zbor mai mari de 0,55 Mach;
  c. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" de componente ale motoarelor tip turbina cu gaz la care alezajele sunt realizate cu "laseri", jet de apa, prin uzinaj electrochimie (ECM) sau electroeroziune (EDM) şi având oricare din următoarele seturi de caracteristici:
  1. Toate caracteristicile următoare:
  a. O adancime mai mare de 4 ori decât diametrul lor;
  b. Un diametru mai mic de 0,76 mm; şi
  c. Un unghi de incidenţa egal sau mai mic de 25°; sau
  2. Toate caracteristicile următoare:
  a. O adancime mai mare de 5 ori decât diametrul lor;
  b. Un diametru mai mic de 0,4 mm; şi
  c. Un unghi de incidenţa mai mare de 25°;
  Nota tehnica:
  Pentru scopurile propuse de 9E003.c unghiul de incidenţa este măsurat între axa alezajului şi planul tangential la suprafaţa paletei.
  d. "Tehnologie" "necesară" "dezvoltării" sau "producţiei" sistemelor de transmisie a puterii la elicoptere sau la "aeronave" cu aripa mobila sau rotor basculant;
  e. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" sistemelor de propulsie a vehiculelor terestre cu motor Diesel alternativ prezentând toate caracteristicile următoare:
  1. "Volum paralelipipedic" de 1,2 mc sau mai mic;
  2. O putere totală de ieşire mai mare de 750 kW masurata conform normei 80/1269/EEC , ISO 2534 sau standardelor naţionale echivalente; şi
  3. O densitate a puterii mai mare de 700 kW/mc (raportarea se face la 'volumul paralelipipedic');
  Nota tehnica:
  "Volumul paralelipipedic" din 9E003.e este definit ca produsul celor trei dimensiuni perpendiculare măsurate astfel:
  Lungime: Lungimea arborelui cotit de la flansa frontala până la suprafaţa volantului;
  Latime: Cea mai mare dintre următoarele dimensiuni:
  a. Dimensiunea exterioară dintre capacele supapelor de distribuţie;
  b. Dimensiunea dintre extremitatile exterioare ale chiulaselor; sau
  c. Diametrul carterului volantului;
  Înălţime: Cea mai mare dintre următoarele dimensiuni:
  a. Dimensiunea de la axa arborelui cotit la suprafaţa capacului supapei de distribuţie (sau chiulasei) plus de doua ori cursa pistonului; sau
  b. Diametrul carterului volantului.
  f. "Tehnologie" "necesară" pentru "producţia" de componente special concepute pentru motoare Diesel de mare putere, după cum urmează:
  1. "Tehnologie" "necesară" pentru "producţia" de sisteme de motoare, având toate componentele următoare realizate din materiale ceramice supuse controlului prin 1C007:
  a. Camasile cilindrilor;
  b. Pistoanele;
  c. Chiulasele; şi
  d. Una sau mai multe alte componente (inclusiv galeriile de evacuare, turbocompresoarele, ghidaje cu supape, ansamblurile supapelor sau injectoarele de carburant izolate);
  2. "Tehnologie" "necesară" pentru "producţia" de sisteme de turbocompresie cu un singur etaj de compresie, având toate caracteristicile următoare:
  a. Funcţionează la un raport de compresie de 4:1 sau mai mare;
  b. Un debit masic în domeniul de la 30 la 130 kg/min; şi
  c. O suprafaţa de curgere variabila în interiorul compresorului sau în secţiunile turbinei;
  3. "Tehnologie" "necesară" pentru "producţia" de sisteme de injecţie de carburant pentru motoare policarburant special concepute (de ex. motorina sau benzina) acoperind o gama de viscozitate mergand de la cea a motorinei [2,5 cSt la 310,8 K (37,8°C)] la cea a benzinei [0,5 cSt la 310,8 K (37,8°C)] având următoarele doua caracteristici:
  a. Cantitatea injectata depăşeşte 230 mmc/injecţie/cilindru; şi
  b. Controlul electronic al caracteristicilor regulatorului de comutatie, special conceput pentru a furniza automat un cuplu constant, oricare ar fi proprietăţile carburantului, prin folosirea de senzori adecvati;
  g. "Tehnologie" "necesară" pentru "dezvoltarea" sau "producţia" motoarelor Diesel de mare putere cu ungerea camasii cilindrului cu pelicula lichidă, solida sau gazoasa (sau combinatii ale acestora), permitand funcţionarea la temperaturi care depăşesc 723 K (450°C) măsurate pe peretele cilindrului, la extremitatea superioară a cursei segmentului cel mai ridicat al pistonului;
  Nota tehnica:
  Termenul de motor Diesel de mare putere desemnează un motor Diesel având o presiune medie efectivă la franare de 1,8 MPa sau mai mare la o turatie de 2.300 rot/min, cu condiţia ca turatia nominală să fie de 2.300 rot/min. sau mai mare.
  9E101 "Tehnologie", în conformitate cu nota generală privind tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" produselor supuse controlului prin 9A101, 9A104 la 9A111 sau 9A115 la 9A119.
  9E102 "Tehnologie", în conformitate cu nota generală privind tehnologia, pentru "utilizarea" vehiculelor de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau a produselor supuse controlului prin 9A005 la 9A011, 9A101, 9A104 la 9A111, 9A115 la 9A119, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 sau 9D103.


  Anexa 2
  NOTA GENERALĂ LA ANEXA NR. 2
  1. Pentru controlul produselor concepute sau modificate pentru utilizarea militară, se va vedea lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import.
  2. Obiectul controlului conţinut în ANEXA Nr. 2 nu trebuie să fie anulat de importul unor produse care nu se controlează (inclusiv instalaţiile tehnice) dacă una sau mai multe componente, care se supun controlului, sunt elementul principal al produsului şi exista posibilitatea demontarii şi utilizării în alte scopuri.
  N.B.: În judecarea considerarii ca element principal al componentei/componentelor, este necesar a se aprecia factorii de calitate, valoarea şi know-how tehnologic inclus, precum şi alte circumstanţe care pot sa stabilească dacă componenta/componentele care se controlează este (sunt) element principal al produsului.
  3. Produsele menţionate în anexa includ atât produsele noi cat şi cele întrebuinţate.
  CATEGORIA 0 MATERIALE, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE NUCLEARI
  0A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  0A001 "Reactori nucleari", echipamente şi componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:
  a. "Reactori nucleari" capabili sa funcţioneze pentru a menţine o reactie de fisiune în lant autointretinuta şi controlată;
  b. Incinte metalice, sau principalele lor elemente prefabricate, special concepute sau pregătite pentru a conţine zona activa a unui "reactor nuclear", inclusiv partea superioară a vasului sub presiune al reactorului;
  c. Echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru introducerea sau extragerea combustibilului unui "reactor nuclear";
  d. Bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un "reactor nuclear", structurile suport sau de sustinere ale acestora, mecanismele de actionare şi tuburile de ghidare a acestor bare;
  e. Tuburi de presiune special concepute sau pregătite pentru a conţine elementele de combustibil şi agentul primar de răcire într-un "reactor nuclear" la o presiune de regim mai mare de 5,1 MPa;
  f. Zirconiu metalic şi aliaje de zirconiu, sub forma de tuburi sau de ansambluri de tuburi, în care raportul dintre hafniu şi zirconiu, în greutate, este mai mic de 1:500, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear";
  g. Pompe de răcire, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a "reactorilor nucleari";
  h. 'Structuri interne ale reactorului nuclear' special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un "reactor nuclear", inclusiv coloanele suport ale zonei active a reactorului, canalele de combustibil, ecranele termice, sicanele, plăcile grila şi de difuzie;
  Notă: În 0A001.h. expresia 'structuri interne ale reactorului nuclear' se referă la toate structurile principale din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcţii, cum ar fi susţinerea vasului reactor, menţinerea alinierii combustibilului, ghidarea agentului primar de răcire, asigurând protecţia radiologica a vasului reactor şi ghidarea instrumentatiei din zona activa.
  i. Schimbatoare de căldură (generatoare de abur) special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire într-un "reactor nuclear";
  j. Instrumente de detectie şi măsura a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activa a "reactorului nuclear".
  0B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  0B001 Instalaţii de separare a izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" şi ai "materialelor fisionabile speciale", precum şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru acest scop:
  a. Instalaţii special concepute pentru separarea izotopilor "uraniului natural", "uraniului saracit" şi ai "materialelor fisionabile speciale", după cum urmează:
  1. Instalaţii de separare în centrifuge cu gaz;
  2. Instalaţii de separare prin difuzie gazoasa;
  3. Instalaţii de separare aerodinamica;
  4. Instalaţii de separare prin schimb chimic;
  5. Instalaţii de separare prin schimb de ioni;
  6. Instalaţii de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS);
  7. Instalaţii de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS);
  8. Instalaţii de separare cu plasma;
  9. Instalaţii de separare electromagnetica;
  b. Centrifuge cu gaz şi ansambluri şi componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge cu gaz, după cum urmează:
  Notă: În 0B001.b, prin 'material având un raport rezistenta-densitate ridicat' se înţelege unul din materialele următoare:
  a. Oţel maraging având o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 2.050 MPa sau mai mare;
  b. Aliaje de aluminiu având o rezistenta maxima la tracţiune egala cu 460 MPa sau mai mare; sau
  c. "Materiale fibroase sau filamentare" având un "modul specific" mai mare de 3,18 x 10^6 m şi o "rezistenta specifică la tracţiune" mai mare de 76,2 x 10^3 m.
  1. Centrifuge de gaz;
  2. Ansambluri complete de rotori;
  3. Rotori tubulari cilindrici cu o grosime a peretelui egala sau mai mica de 12 mm şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, confectionati din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  4. Inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egala cu 3 mm sau mai mica şi un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm, destinate sa susţină local un tub de rotor sau sa asambleze un anumit număr de tuburi de rotor, confectionate din 'materiale având un raport rezistenta-densitate ridicat';
  5. Sicane cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm destinate a fi montate în interiorul unui tub rotor, confectionate din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  6. Calote superioare şi inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm şi 400 mm concepute pentru a putea fi fixate la extremitatile unui tub rotor şi confectionate din 'materiale cu un raport rezistenta-densitate ridicat';
  7. Suporti magnetici constând dintr-un magnet în forma de inel suspendat în interiorul unui lacas fabricat din sau captusit cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" conţinând un fluid amortizor. Magnetul este cuplat la o piesa polara sau la un al doilea magnet fixat pe carcasa superioară a rotorului;
  8. Lagare special concepute, cuprinzând un ansamblu pivot-calota montat pe un amortizor;
  9. Pompe moleculare constând din cilindri care prezintă în interior caneluri elicoidale obţinute prin extrudare sau prelucrare mecanică şi alezare mecanică interioară;
  10. Statoare toroidale pentru motoare multifazice de curent alternativ şi cu histerezis (sau cu reluctanta), cu operare sincrona în vid, într-un domeniu de frecvente de la 600 Hz la 2.000 Hz şi într-un interval de putere de la 50 VA la 1.000 VA;
  11. Incinte/carcase de centrifuge care conţin ansamblul rotor tubular al unei centrifuge cu gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, având extremitati cu prelucrare mecanică de precizie şi fiind confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  12. Dispozitive de captare, compuse din tuburi cu un diametru interior de cel mult 12 mm concepute pentru extractia UF(6) sub forma de gaz (conţinut într-un recipient din rotorul centrifugei), pe principiul tubului Pitot, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  13. Schimbatoare de frecventa (convertoare sau invertoare) special concepute sau pregătite pentru a alimenta statoarele motoarelor utilizate în procedeul de imbogatire prin centrifugare cu gaz şi având toate caracteristicile următoare, precum şi componentele special concepute pentru acest procedeu:
  a. Frecventa multifazica de ieşire cuprinsă între 600 Hz şi 2.000 Hz;
  b. Control al frecvenţei mai bun de 0,1%;
  c. Distorsiunea armonica sub 2%; şi
  d. Randament mai mare de 80%;
  c. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasa, după cum urmează:
  1. Bariere de difuzie gazoasa confectionate din materiale metalice, polimerice sau ceramice poroase rezistente la coroziunea UF(6), cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egala cu 5 mm sau mai mica şi pentru configuratii tabulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;
  2. Casete de difuzie a gazelor confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare a UF(6) de 1 mc/min sau mai mult şi o presiune de ieşire ce poate atinge 666,7 kPa, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  4. Garnituri de etansare a arborilor compresoarelor sau suflantelor specificate în 0B001.c.3 şi concepute pentru o rata de pierdere a gazului tampon mai mica de 1.000 cmc/min;
  5. Schimbatoare de căldură confectionate din aluminiu, cupru, nichel sau aliaje conţinând mai mult de 60% nichel, sau combinatii ale acestor metale sub forma de tuburi teaca, concepute pentru a funcţiona la o presiune inferioară celei atmosferice, cu o rata de pierderi care limitează creşterea presiunii la mai puţin de 10 Pa pe ora în condiţiile unei diferenţe de presiune de 100 kPa;
  6. Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
  d. Echipamente şi componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamica:
  1. Duze de separare constând în canale curbate cu fante, cu raza de curbura mai mica de 1 mm, rezistente la coroziunea UF(6) şi având în interior o lama care separa curgerea de gaz în doua fluxuri;
  2. Tuburi cilindrice sau conice cu canale de admisie tangentiale comandate de flux (tuburi vortex), confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", cu un diametru cuprins între 0,5 cm şi 4 cm şi un raport lungime/diametru mai mic sau egal cu 20:1 şi prevăzute cu unul sau mai multe canale de admisie tangentiale;
  3. Compresoare (axiale, centrifugale sau volumetrice) sau suflante de gaz având o capacitate de aspirare de 2 mc/min sau mai mult, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" şi garniturile corespunzătoare de etansare a lagarului;
  4. Schimbatoare de căldură realizate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  5. Incinte pentru elementele de separare aerodinamica, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" care pot conţine tuburi vortex sau duze de separare;
  6. Vane cu burduf confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" cu un diametru de la 40 mm la 1.500 mm;
  7. Sisteme de separare a UF(6) de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conţinutul de UF(6) la 1 ppm sau mai puţin, incluzând:
  a. Schimbatoare de căldură criogenice şi crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  b. Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  c. Duze de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF(6) de gazul purtător;
  d. Trape pentru incinte de frig pentru UF(6) capabile sa păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
  e. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic;
  1. Coloane pulsatorii de schimb rapid lichid-lichid având un timp de stationare de 30 secunde sau mai puţin şi rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionate din sau captusite cu sticlă sau materiale plastice de tipul polimeri ai fluorocarbonului);
  2. Contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid, cu un timp de stationare de 30 secunde sau mai puţin, rezistenti la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confectionati din sau captusiti cu sticlă sau materiale plastice de tipul polimeri ai fluorocarbonului);
  3. Celule pentru reducere electrochimica, rezistente la coroziunea soluţiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului de la o stare de valenta la alta;
  4. Echipamente de alimentare a celulelor de reducere electrochimica, situate la extremitatea cascadei celulelor de reducere electrochimica, concepute pentru prelevarea U^4+ pe fluxul organic şi, pentru părţile în contact cu fluxul, confectionate din sau captusite cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, fluorocarburi polimerice, sulfat de polifenil, polieter sulfonat şi grafit impregnat cu rasina);
  5. Sisteme de pregătire a alimentarii pentru producerea soluţiilor de clorura de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracţie cu solventi şi/sau schimb de ioni, precum şi celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U^6+ sau U^4+ în U^3+;
  6. Sisteme de oxidare a uraniului de la U^3+ la U^4+;
  f. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:
  1. Rasini schimbatoare de ioni cu reactie rapida, rasini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv şi alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub forma de particule sau de fibre cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluţii de acid clorhidric concentrat şi concepute pentru a obţine timp de injumatatire a vitezei de schimb mai mici de 10 s şi care pot funcţiona la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) şi 473 K (200°C);
  2. Coloane schimbatoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1.000 mm, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) şi capabile sa funcţioneze la temperaturi cuprinse între 373 K (100°C) şi 473 K (200°C) şi la presiuni mai mari de 0,7 MPa;
  3. Sisteme schimbatoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimica sau electrochimica) pentru regenerarea agenţilor chimici de reducere sau de oxidare utilizaţi în cascade pentru intensificarea schimbului de ioni;
  g. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare izotopica cu "laser" a gazelor atomice (AVLIS):
  1. Vaporizatoare de mare putere sau tunuri electronice, destinate a fi utilizate în sistemele de vaporizare a uraniului, cu o putere mai mare de 2,5 kW/cm;
  2. Sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire a creuzetelor;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225 (vezi Anexa 1).
  3. Sisteme pentru colectarea produselor şi deşeurilor, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
  4. Incinte de module separatoare (containere cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni şi a colectoarelor pentru produse şi deşeuri;
  5. "Laseri" şi sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea funcţiona pe perioade lungi;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 şi 6A205 (vezi Anexa 1).
  h. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare izotopica moleculara cu "laser" (MLIS) sau reactie chimica prin activare laser izotopic-selectiva (CRISLA):
  1. Duze de descărcare supersonica pentru racirea amestecurilor de UF(6) şi a gazelor purtătoare până la 150 K (-23°C) sau mai puţin şi confectionate din "materiale rezistente la coroziunea UF(6)";
  2. Colectoare pentru filtrarea produselor din pentafluorura de uraniu [UF(5)], compuse din colectoare sau combinatii de colectoare cu filtru, cu impact sau tip ciclon şi constituite din "materiale rezistente la coroziunea UF(5)/UF(6)";
  3. Compresoare confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)" şi garniturile de etansare ale arborilor acestora;
  4. Echipamente pentru fluorurarea UF(5) (solid) în UF(6) (gaz);
  5. Sisteme de separare a UF(6) de gazul purtător (de exemplu azot sau argon) cuprinzând următoarele echipamente:
  a. Schimbatoare de căldură criogenice şi crioseparatoare capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  b. Aparate de refrigerare criogenica capabile sa atinga temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (-120°C);
  c. Trape pentru incinte de frig pentru UF(6) capabile sa păstreze temperaturi mai mici sau egale cu 253 K (-20°C);
  6. "Laseri" sau sisteme "laser" pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzute cu un stabilizator de frecventa pentru a putea sa funcţioneze pe perioade lungi;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6A005 şi 6A205 (vezi Anexa 1).
  i. Echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasma:
  1. Surse de energie cu microunde şi antene pentru producerea sau accelerarea ionilor cu frecventa de ieşire mai mare de 30 GHz şi putere medie de ieşire mai mare de 50 kW;
  2. Bobine de excitatie ionica, de radiofrecventa, pentru frecvente mai mari de 100 kHz şi capabile sa suporte o putere medie mai mare de 40 kW;
  3. Sisteme generatoare de plasma de uraniu;
  4. Sisteme de manipulare a metalelor lichide pentru uraniu sau aliaje de uraniu topite, constând din creuzete realizate din sau acoperite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziune (de exemplu, tantal, grafit acoperit cu oxid de ytriu, grafit acoperit cu alţi oxizi de pamanturi rare sau amestecuri de aceste substanţe) şi echipamente de răcire ale creuzetelor;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 2A225 (vezi Anexa 1).
  5. Colectoare pentru produse şi deşeuri, confectionate din sau captusite cu materiale rezistente la căldură şi la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum ar fi cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;
  6. Incinte de module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasma de uraniu, a bobinei de excitatie de radiofrecventa şi a colectoarelor de produs şi de deşeuri, confectionate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu oţel inoxidabil);
  j. Echipamente şi componente, special concepute şi pregătite pentru procedeul de separare electromagnetica, după cum urmează:
  1. Surse de ioni unice sau multiple, cuprinzând sursa de vapori, ionizatorul şi acceleratorul de fascicul, confectionate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu grafit, oţel inoxidabil sau cupru) şi capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;
  2. Plăci colectoare de ioni pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogăţit sau saracit, conţinând doua sau mai multe fante sau cavitati, confectionate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu grafit sau oţel inoxidabil);
  3. Incinte vidate pentru separatoare electromagnetice de uraniu, confectionate din materiale nemagnetice (de exemplu oţel inoxidabil) şi concepute pentru a funcţiona la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;
  4. Piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;
  5. Alimentatoare de mare tensiune pentru surse de ioni, având toate caracteristicile următoare:
  a. Capabile de o funcţionare permanenta;
  b. Tensiunea de ieşire mai mare sau egala cu 20.000 V;
  c. Curent de ieşire mai mare sau egal cu 1 A; şi
  d. Variatii ale tensiunii mai bune de 0,01% pe o perioadă de peste 8 ore;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A227 (vezi Anexa 1).
  6. Surse de alimentare a magnetilor (putere mare, curent continuu) având toate caracteristicile următoare:
  a. Capabile de o funcţionare permanenta cu un curent de ieşire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egala cu 100 V; şi
  b. Având variatii ale intensitatii curentului sau a tensiunii mai bune de 0,01% pe o perioadă de peste 8 ore.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 3A226 (vezi Anexa 1).
  0B002 Sisteme auxiliare, echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru uzinele de separare izotopica specificate în 0B001, confectionate din sau captusite cu "materiale rezistente la coroziunea UF(6)", după cum urmează:
  a. Autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF(6) în procesul de imbogatire;
  b. Condensatoare sau trape pentru incinte de frig utilizate pentru extragerea UF(6), în procesul de imbogatire, pentru transferul în vederea încălzirii;
  c. Staţii pentru produse şi deşeuri, în vederea transferului UF(6) în containere;
  d. Staţii de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extractia UF(6) din procesul de imbogatire, prin compresie, răcire şi conversia UF(6) la o formă lichidă sau solida;
  e. Sisteme de conducte şi colectoare special concepute pentru manipularea UF(6) în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;
  f. 1. Distribuitoare sau colectoare de vid, având o capacitate de aspirare egala cu 5 mc/min sau mai mare; sau
  2. Pompe de vid special concepute pentru a funcţiona în atmosfera de UF(6);
  g. Spectrometre de masa pentru UF(6)/surse de ioni, special concepute sau pregătite pentru prelevarea permanenta a esantioanelor de gaz de intrare, a produselor sau reziduurilor din fluxul gazos de UF(6) şi prezentând toate caracteristicile următoare:
  1. Rezoluţia unităţii atomice de masa mai mare de 320 amu;
  2. Surse de ioni confectionate din sau captusite cu nicrom sau monel, sau nichelate;
  3. Surse de ionizare prin bombardare electronică; şi
  4. Sistem colector adaptat pentru analiza izotopica.
  0B003 Uzine de conversie a uraniului şi echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop:
  a. Sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO(3);
  b. Sisteme pentru conversia UO(3) în UF(6);
  c. Sisteme pentru conversia UO(3) în UO(2);
  d. Sisteme pentru conversia UO(2) în UF(4);
  e. Sisteme pentru conversia UF(4) în UF(6);
  f. Sisteme pentru conversia UF(4) în uraniu metalic;
  g. Sisteme pentru conversia UF(6) în UO(2);
  h. Sisteme pentru conversia UF(6) în UF(4);
  i. Sisteme pentru conversia UO(2) în UCl(4).
  0B004 Instalaţii de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu precum şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite pentru aceste scopuri:
  a. Instalaţii de producere a apei grele, a deuteriului sau a compusilor de deuteriu, după cum urmează:
  1. Instalaţii de schimb apa-hidrogen sulfurat;
  2. Instalaţii de schimb amoniac-hidrogen;
  b. Echipamente şi componente, după cum urmează:
  1. Turnuri de schimb apa-hidrogen sulfurat, fabricate din oţel carbon de calitate superioară (de exemplu A516, conform ASTM), cu un diametru cuprins între 6 m şi 9 m, capabile sa funcţioneze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa şi având o adancime de coroziune permisă de 6 mm sau mai mare;
  2. Suflante sau compresoare centrifugale, cu o treapta, la presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz conţinând mai mult de 70% H(2)S) cu un debit de 56 mc/s sau mai mare când funcţionează la presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare şi echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed cu prezenta de H(2)S;
  3. Turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălţime de 35 m sau mai mare, având un diametru cuprins între 1,5 m şi 2,5 m, capabile sa funcţioneze la presiuni mai mari de 15 MPa;
  4. Structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare şi pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  5. Instalaţii de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcţionare egala sau mai mare de 3 MPa, pentru obţinerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  6. Analizori cu absorbţie în infrarosu, capabili sa analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentratii ale deuteriului egale sau mai mari de 90%;
  7. Arzatoare catalitice pentru conversia gazului de deuteriu îmbogăţit în apa grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;
  8. Sisteme complete de imbogatire a apei grele, sau coloane concepute în acest scop, pentru imbogatirea apei grele până la nivelul de concentraţie a deuteriului cerut de reactorii nucleari.
  0B005 Instalaţii special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" şi echipamente special concepute pentru acest scop:
  Notă: O instalatie de fabricare a elementelor de combustibil pentru "reactori nucleari" include echipamente care:
  a. Intra în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le proceseaza sau controlează direct fluxul de producţie;
  b. Asigura etansarea materialelor nucleare în interiorul tecii;
  c. Verifica integritatea tecii sau a etansarii; şi
  d. Verifica parametrii finali ai elementelor de combustibil etansat.
  0B006 Instalaţii de retratare a elementelor de combustibil iradiat pentru "reactori nucleari" şi echipamente şi componente special concepute sau pregătite în acest scop:
  Notă: 0B006 include:
  a. Instalaţii de retratare a elementelor de combustibil nuclear iradiat, inclusiv echipamente şi componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat şi care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare şi a produselor de fisiune;
  b. Maşini de tocat sau de maruntit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocarii sau maruntirii ansamblelor, fasciculelor sau barelor de combustibil nuclear iradiat;
  c. Dizolvatoare, rezervoare care asigura condiţii de anticriticitate (de exemplu recipienţi cu diametru mic, inelari sau plati) special concepute sau pregătite pentru disolutia combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură şi coroziune şi care pot fi încărcate şi menţinute în funcţiune prin comanda de la distanta;
  d. Extractoare cu solvent în contracurent şi echipamente de procesare cu schimb de ioni, special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalaţiile de retratare a "uraniului natural", a "uraniului saracit" şi a "materialelor fisionabile speciale";
  e. Cuve de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea şi a rezista la acţiunea coroziva a acidului azotic;
  Notă: Cuvele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:
  1. Pereţi sau structuri interne având un echivalent în bor (calculat, pentru toţi constituentii, conform notei de la 0C004) de cel puţin 2%;
  2. Un diametru maxim de 175 mm pentru configuratii cilindrice; sau
  3. O latime maxima de 75 mm pentru o configuratie plata sau inelara.
  f. Instrumente de control, special concepute sau pregătite pentru comanda sau monitorizarea reprocesarii "uraniului natural", "uraniului saracit" şi a "materialelor fisionabile speciale" iradiate.
  0B007 Instalaţii de conversie a plutoniului şi echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:
  a. Sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;
  b. Sisteme de producţie a plutoniului metal.
  0C MATERIALE
  0C001 "Uraniu natural", "uraniu saracit" sau toriu sub forma de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat şi orice alte materiale care conţin una sau mai multe din aceste materiale menţionate.
  Notă: 0C001 nu supune controlului:
  a. Cantităţi de 4 g sau mai puţin de "uraniu natural" sau "uraniu saracit", dacă acestea sunt conţinute într-un instrument de detectie;
  b. "Uraniu saracit" special fabricat pentru următoarele aplicaţii nenucleare civile:
  1. Blindaj (protecţie);
  2. Ambalaj;
  3. Lest cu o masa sub 100 kg;
  4. Contragreutati cu o masa sub 100 kg;
  c. Aliaje cu un conţinut maxim de 5% toriu;
  d. Produse ceramice care conţin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare.
  0C002 "Materiale fisionabile speciale", după cum urmează:
  a. Plutoniu separat;
  b. Uraniu îmbogăţit în izotopi 233 sau 235 la peste 20%.
  Notă: 0C002 nu supune controlului cantităţi de 4 "grame efective" sau mai puţin, dacă acestea sunt conţinute într-un instrument de detectie.
  0C003 Deuteriu, apa grea (oxid de deuteriu) şi alţi compuşi ai deuteriului, precum şi amestecuri şi soluţii conţinând deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5.000.
  0C004 Grafit de calitate nucleara, având un grad de puritate corespunzător unui conţinut de sau mai mic de 5 ppm 'echivalent în bor' şi o densitate mai mare de 1,5 g/cmc.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C107 (vezi Anexa 1)
  Nota 1: 0C004 nu supune controlului:
  a. Obiecte din grafit cu o masa mai mica de 1 kg, altele decât cele special concepute sau pregătite pentru utilizare într-un reactor nuclear;
  b. Pudra de grafit.
  Nota 2: În 0C004, 'echivalent în bor' (EB) este definit ca suma de EB(z) pentru impuritati (excluzând EB(carbon) deoarece carbonul nu este considerat impuritate) inclusiv bor, în care:
  [EB(z)(ppm)] = FC x concentraţia elementului Z în ppm;
  unde FC este factor de conversie, FC = [(sigma(Z) x A(B)]/(sigma(B) x A(Z)]
  unde: sigma(Z) şi sigma(B) sunt secţiuni de captura a neutronilor termici (barn) pentru bor şi elementul Z iar A(B) şi A(Z) sunt masele atomice ale borului şi elementului Z.
  0C005 Compuşi sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasa, rezistente la coroziunea UF(6) (de exemplu nichel sau aliaje conţinând 60% nichel în greutate, sau mai mult, oxid de aluminiu şi polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) având un grad de puritate de 99,9% sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mica de 10 f2æm - masurata după norma B330 din ASTM - şi un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.
  0D SOFTWARE
  0D001 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin această categorie.
  0E TEHNOLOGIE
  0E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota privind Tehnologia Nucleara, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" produselor supuse controlului prin această categorie.
  N.B.: pentru 0C003 şi 0C004 numai pentru utilizare în "reactori nucleari" (în 0A001.a).
  1B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  1B226 Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu surse ionice unice sau multiple, capabile sa producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mult.
  Notă: 1B226 cuprinde separatoare:
  a. Capabile de imbogatirea izotopilor stabili;
  b. În care sursele de ioni şi colectorii se afla în interiorul câmpului magnetic şi acele configuratii în care ele sunt exterioare câmpului.
  1B231 Instalaţii, uzine sau echipamente pentru tritiu, după cum urmează:
  a. Instalaţii sau uzine pentru producţia, recuperarea, extractia, concentrarea sau manipularea tritiului;
  b. Echipamente pentru instalaţiile sau uzinele de tritiu, după cum urmează:
  1. Unităţi pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile sa raceasca până la 23 K (-250°C) sau mai puţin, cu o capacitate de extragere a caldurii mai mare de 150 W;
  2. Unităţi de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau de purificare.
  1B233 Instalaţii, uzine sau echipamente pentru separarea izotopilor litiului, după cum urmează:
  a. Instalaţii sau uzine pentru separarea izotopilor litiului;
  b. Echipamente pentru separarea izotopilor litiului după cum urmează:
  1. Coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;
  2. Pompe pentru amalgam de mercur sau litiu;
  3. Băi de electroliza pentru amalgam de litiu;
  4. Evaporatoare pentru soluţii concentrate de hidroxid de litiu.
  1C MATERIALE
  1C001 Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanti de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinseca, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 1C101 (vezi Anexa 1).
  1C012 Materiale după cum urmează:
  Nota tehnica:
  Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleara.
  b. Neptuniu-237 "anterior separat", în orice formă.
  Notă: 1C012.b nu supune controlului incarcaturile conţinând 1 g sau mai puţin de neptuniu-237.
  1C101 Materiale şi dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, spre exemplu a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infrarosii şi acustice, altele decât cele menţionate în paragraful 1C001, utilizabile la "rachete" şi subsisteme ale lor.
  1C233 Litiu îmbogăţit în izotopul litiu 6 ([6]Li) depasind abundenta sa izotopica naturala şi produse sau dispozitive conţinând litiu îmbogăţit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuşi, amestecuri conţinând litiu, produse fabricate din acestea, precum şi deşeuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.
  Notă: 1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.
  Nota tehnica:
  Abundenta naturala a izotopului de litiu-6 este de 6,5% în greutate (7,5% concentraţie atomica).
  1C235 Tritiu, compuşi de tritiu, amestecuri conţinând tritiu în care raportul tritiu/hidrogen, în atomi, este mai mare de 1/1000 şi produse sau dispozitive conţinând oricare din aceste elemente.
  Notă: 1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive conţinând 1,48 x 10^3 GBq (40 Ci) de tritiu.
  1C239 Substanţe cu mare putere exploziva, altele decât cele supuse controlului prin Lista de Armamente, muniţii şi alte Produse Militare, substanţe sau amestecuri conţinând mai mult de 2% în greutate din aceste substanţe explozive, a căror densitate cristalina depăşeşte 1,8 g/cmc şi a căror viteza de detonatie depăşeşte 8000 m/s.
  1C350 Substanţe chimice care pot servi ca precursori la obţinerea agenţilor chimici toxici şi "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA ŞI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE ŞI 1C450.
  1. Tiodiglicol (111-48-8);
  2. Oxiclorura de fosfor (10025-87-3);
  3. Metilfosfonat de dimetil (756-79-6);
  4. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
  Difluorura metilfosfonica (676-99-3);
  5. Diclorura metilfosfonica (676-97-1);
  6. Fosfit de dimetil (868-85-9);
  7. Triclorura de fosfor (7719-12-2);
  8. Fosfit de trimetil (121-45-9);
  9. Clorura de tionil (7719-09-7);
  11. N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7);
  12. N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);
  13. Chinuclidin-3-ol (1619-34-7);
  17. Etilfosfonat de dietil (78-38-6);
  18. N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);
  19. Fosfit de dietil (762-04-9);
  21. Dicloroetilfosfina (1498-40-4);
  22. Diclorura etilfosfonica (1066-50-8);
  23. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
  Difluorura etilfosfonica (753-98-0);
  26. Metilfosfonildiclorura (676-83-5);
  27. N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);
  28. Alcool pinacolilic (3,3-Dimetilbutan-2-ol) (464-07-3);
  29. VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU
  Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino) etil] (57856-11-8);
  30. Fosfit de trietil (122-52-1);
  31. Triclorura de arsen (7784-34-1);
  32. Acid benzilic (76-93-7);
  33. Metilfosfonit de O,O-dietil (15715-41-0);
  34. Etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);
  35. Etilfosfinildifluorura (430-78-4);
  36. Metilfosfinildifluorura (753-59-3);
  38. Pentaclorura de fosfor (10026-13-8);
  46. Trietanolamina (102-71-6);
  51. Monoclorura de sulf (10025-67-9);
  52. Didorura de sulf (10545-99-0);
  54. Clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1);
  Nota 1: Pentru importuri din "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 şi .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 10% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru importuri din "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36 şi .54 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C350 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate la alineatele 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .19, .30, .38, .46, .51 şi .52 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 4: 1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
  1C351 Agenţi patogeni umani, zoonotici şi "toxine", după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul Chikungunya;
  2. Virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean;
  3. Virusul febrei Denga;
  4. Virusul encefalitei ecvine de Est;
  5. Virusul Ebola;
  6. Virusul Hantaan;
  7. Virusul Junin;
  8. Virusul febrei Lassa;
  9. Virusul coriomeningitei limfocitare;
  10. Virusul Machupo;
  11. Virusul Marburg;
  12. Virusul variolei maimutei;
  13. Virusul febrei Vaii Rift;
  14. Virusul encefalitei transmisă de capusi (virusul encefalitei verno-estivale rusa);
  15. Virusul variolei;
  16. Virusul encefalitei ecvine venezuelene;
  17. Virusul encefalitei ecvine de Vest;
  18. Virusul variolei albe;
  19. Virusul febrei galbene;
  20. Virusul encefalitei japoneze;
  21. Virusul pădurii Kyasanur;
  22. Virusul bolii Louping;
  23. Virusul encefalitei Vaii Murray;
  24. Virusul febrei hemoragice Omsk;
  25. Virusul Oropouche;
  26. Virusul Powassan;
  27. Virusul Rocio;
  28. Virusul encefalitei St. Louis;
  29. Virusul Hendra (virusul morbiditatii ecvine);
  30. Febra hemoragica Sud - Americana (Sabia, Flexal, Guanarito);
  31. Virusuri ale febrei hemoragice cu sindrom pulmonar şi renal (Seul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);
  32. Virusul Nipah.
  b. Rickettsii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material încluzand material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Coxiella burnetii;
  2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);
  3. Rickettsia prowazeki;
  4. Rickettsia rickettsii;
  c. Bacterii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Bacillus anthracis;
  2. Brucella abortus;
  3. Brucella melitensis;
  4. Brucella suis;
  5. Chlamydia psittaci;
  6. Clostridium botulinum;
  7. Francisella tularensis;
  8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);
  9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);
  10. Salmonella typhi;
  11. Shigella dysenteriae;
  12. Vibrio cholerae;
  13. Yersinia pestis;
  14. Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxina epsilon;
  15. Escherichia coli enterohemoragica (EHEC), serotip O157 şi alte serotipuri producătoare de verotoxina;
  d. "Toxine" şi "subunitati de toxine" aparţinând lor, după cum urmează:
  1. Toxine botulinice;
  2. Toxine produse de Clostridium perfringens;
  3. Conotoxina;
  4. Ricina;
  5. Saxitoxina;
  6. Toxina Shiga;
  7. Toxine produse de Staphylococcus aureus;
  8. Tetrodotoxina;
  9. Verotoxina;
  10. Microcystina (Cyanginosina);
  11. Aflatoxine;
  12. Abrina;
  13. Toxina holerica;
  14. Diacetoxyscirpenolul;
  15. Toxina T-2;
  16. Toxina HT-2;
  17. Modecinul;
  18. Volkensinul;
  19. Lectinal produsă de Viscum album (Viscumina).
  Notă: 1C351.d.1 nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în forma de produs indeplinind toate criteriile următoare:
  1. Sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical;
  2. Sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;
  3. Sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.
  Notă: 1C351 nu supune controlului "vaccinuri" sau "imunotoxine".
  1C352 Agenţi patogeni animali, după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul pestei porcine africane;
  2. Virusurile gripei aviare, care sunt:
  a. Necaracterizate; sau
  b. Definite în Directiva 92/40/EC (OJ L 16, 23.01.1992, p. 19) ca având o înaltă putere patogena, după cum urmează:
  1. Virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasa) mai mare de 1,2 la puii de 6 săptămâni; sau
  2. Virusuri tip A, subtipuri H5 sau H7, pentru care secventionarea nucleotidica a pus în evidenta aminoacizi de baza multipli la locul de clivare al hemaglutinei;
  3. Virusul bolii limbii albastre;
  4. Virusul febrei aftoase;
  5. Virusul variolei caprine;
  6. Virusul herpesului porcin (boala lui Aujeszky);
  7. Virusul febrei porcine (virusul holerei Hog);
  8. Virusul Lyssa;
  9. Virusul bolii de Newcastle;
  10. Virusul pestei micilor rumegatoare;
  11. Enterovirusul porcin tip 9 (virusul bolii veziculoase a porcului);
  12. Virusul pestei bovine;
  13. Virusul variolei ovine;
  14. Virusul bolii de Teschen (virusul encefalomielitei infectioase a porcului);
  15. Virusul stomatitei veziculoase;
  16. Virusul bolii de piele Lumpy;
  17. Virusul bolii calului african;
  b. Mycoplasma mycoides, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de Mycoplasma mycoides.
  Notă: 1C352 nu supune controlului "vaccinuri".
  1C353 Elemente genetice şi organisme modificate genetic, după cum urmează:
  a. Organisme modificate genetic sau elemente genetice care conţin secvente de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor specificate la 1C351.a la c, 1C352 sau 1C354;
  b. Organisme modificate genetic sau elemente genetice care conţin secvente de acid nucleic putând codifica oricare din "toxinele" specificate în 1C351.d sau "subunitatile de toxine" aparţinând lor.
  Nota tehnica:
  Elementele genetice includ printre altele, cromozomi, gene, plasmide, transpozoni şi vectori fie modificate genetic sau nemodificate.
  Notă: 1C353 nu supune controlului secventele de acid nucleic asociate cu patogenitatea Escherichia coli enterohemoragice, serotip O157 şi alte tulpini producătoare de verotoxina, altele decât cele care codifica verotoxina sau subunitati ale ei.
  1C354 Agenţi patogeni ai plantelor, după cum urmează:
  a. Virusuri, fie naturale, selecţionate sau modificate, atât în forma de "culturi vii izolate", cat şi ca material incluzând material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Virusul andin latent al cartofului;
  2. Viroidul alungirii tuberculului de cartof;
  b. Bacterii, fie naturale, selecţionate sau modificate, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Xanthomonas albilineans;
  2. Xanthomonas campestris pv. citri, inclusiv tulpinile specificate ca Xanthomonas campestris pv. citri tipuri A, B, C, D, E sau altfel clasificate ca fiind Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia sau Xanthomonas campestris pv. citrumelo;
  3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);
  4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum sau Corynebacterium Sepedonicum);
  5. Ralstonia solanacearum familiile 2 şi 3 (Pseudomonas solanacearum familiile 2 şi 3 sau Burkholderia solanacearum familiile 2 şi 3);
  c. Fungi, fie naturali, selecţionaţi sau modificati, fie sub forma de "culturi vii izolate" sau ca material care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:
  1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);
  2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);
  3. Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);
  4. Puccinia graminis (sin. Puccinia graminis f. sp. tritici);
  5. Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);
  6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).
  1C450 Produse chimice toxice, precursori chimici toxici şi "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din acestea, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA PARAGRAFELE 1C350, 1C351.d ŞI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE.
  a. Produse chimice toxice, după cum urmează:
  1. Amiton: Tiofosfat de O,O-dietil-S[2-(dietilamino)etil] şi sarurile alchilate sau protonate corespunzătoare (78-53-5);
  2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propena (382-21-8);
  3. VEZI LISTA DE ARMAMENTE, MUNIŢII ŞI ALTE PRODUSE MILITARE PENTRU BZ: benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2);
  4. Fosgen: Diclorura de carbonil (75-44-5);
  5. Clorocian: Clorura de cianogen (506-77-4);
  6. Acid cianhidric: Cianura de hidrogen (74-90-8);
  7. Cloropicrina: Tricloronitrometan (76-06-2);
  Nota 1: Pentru importuri din "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1 şi a.2 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 1% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru importuri din "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.1 şi a.2 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.a.4, a.5, a.6 şi a.7 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  b. Precursori ai substanţelor chimice toxice, după cum urmează:
  1. Produse chimice, altele decât cele specificate în Lista de armamente, muniţii şi alte produse militare sau în paragraful 1C350, conţinând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil, n-propil sau izo-propil, fără alţi atomi de carbon;
  Notă: 1C450.b.1 nu supune controlului fonofos: etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9);
  2. Dihalogenuri N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosforice;
  3. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) alţii decât N,N-Dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7) specificat la 1C350;
  4. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine şi sarurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-cloroetilamina (96-79-7) sau clorura de 2-cloroetildiizopropilamoniu (4261-68-1) specificate la 1C350;
  5. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli şi sarurile protonate, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0) şi N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) specificate la 1C350;
  Notă: 1C450.b.5 nu supune controlului următoarele:
  a. N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) şi sarurile protonate corespunzătoare;
  b. Sarurile protonate de N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8);
  6. N,N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli şi sarurile protonate corespunzătoare, altele decât N,N-Diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9) specificate la 1C350;
  7. Etildietanolamina (139-87-7);
  8. Metildietanoiamina (105-59-9).
  Nota 1: Pentru importuri din "State care nu sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 şi b.6 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 10% din greutatea amestecului.
  Nota 2: Pentru importuri din "State care sunt părţi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora", 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe din substantele chimice specificate în alineatele 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 şi b.6 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 3: 1C450 nu supune controlului "amestecuri de substanţe chimice" conţinând una sau mai multe substanţe chimice specificate în alineatele 1C450.b.7 şi b.8 în care nici una dintre substantele chimice individual specificate nu depăşeşte 30% din greutatea amestecului.
  Nota 4: 1C450 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.
  1D SOFTWARE
  1D103 "Software" special conceput pentru analiza parametrilor redusi precum reflexia radar, semnalele în infrarosu/ultraviolet şi semnalele acustice.
  1E TEHNOLOGIE
  1E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor sau materialelor supuse controlului prin 1C012.b.
  1E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1C101 sau 1D103.
  1E102 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" "software"-ului supus controlului prin 1D103.
  1E201 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 1B226 1B231, 1B233, 1C233, 1C235 sau 1C239.
  CATEGORIA 3 ELECTRONICE
  3A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  3A228 Comutatoare, după cum urmează:
  a. Tuburi cu catod rece, care sunt sau nu umplute cu gaz, funcţionând similar unui tub cu descărcare electrica, având toate caracteristicile următoare:
  1. Conţin trei electrozi sau mai mulţi;
  2. Tensiunea anodica la vârf certificată la 2,5 kV sau mai mult;
  3. Curentul anodic la vârf certificat la 100 A sau mai mult de 100 A; şi
  4. Temporizarea anodului de 10 f2æs sau mai mica;
  Notă: 3A228 include tuburile krytron cu gaz şi tuburile sprytron sub vid.
  b. Tuburi cu descărcare electrica, având ambele caracteristici următoare:
  1. O temporizare a anodului de 15 f2æs sau mai mica; şi
  2. Certificate la un curent de vârf de 500 A sau mai mare;
  3A229 Seturi de dare a focului şi generatoare echivalente de impulsuri înalte de curent, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE ŞI MUNIŢII.
  a. Seturi de dare a focului pentru detonatoarele explozive concepute pentru a acţiona detonatoarele cu comanda multipla specificate în 3A232;
  b. Generatoare de impulsuri electrice modulare (contactoare cu impulsuri) având toate caracteristicile următoare:
  1. Sunt concepute pentru utilizarea ca dispozitive portabile, mobile sau rigidizate;
  2. Sunt închise într-o incinta etansa la praf;
  3. Sunt capabile sa furnizeze energia lor în mai puţin de 15 f2æs;
  4. Produc un curent de ieşire mai mare de 100 A;
  5. Au un 'timp de creştere' mai mic de 10 f2æs pe o sarcina mai mica de 40 Ω;
  6. Au dimensiuni mai mici de 254 mm;
  7. Au masa mai mica de 25 kg; şi
  8. Sunt concepute pentru funcţionare într-un domeniu extins de temperaturi de la 223 K (-50°C) la 373 K (100°C) sau specificate ca fiind corespunzătoare pentru aplicaţii aerospatiale.
  Notă: 3A229.b include dispozitivele de comanda a lampilor cu xenon.
  Nota tehnica:
  În 3A229.b.5 'timpul de creştere' este definit ca fiind intervalul de timp de la 10% la 90% amplitudine a curentului, pe o sarcina rezistiva.
  3A231 Sisteme generatoare de neutroni, inclusiv tuburi, având amândouă caracteristicile următoare:
  a. Sunt concepute pentru a funcţiona fără instalaţii de vid exterioare; şi
  b. Utilizează acceleratia electrostatica pentru inducerea unei reactii nucleare tritiu-deuteriu.
  3A232 Detonatoare şi sisteme multipunct de iniţiere, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA LISTA DE ARMAMENTE ŞI MUNIŢII.
  a. Detonatoare de explozie cu comanda electrica, după cum urmează:
  1. Punte exploziva (EB);
  2. Punte exploziva cu fir (EBW);
  3. Percutor;
  4. Initiatori cu folie exploziva (EFI);
  b. Aranjamente utilizând un detonator unic sau detonatoare multiple concepute pentru iniţierea aproape simultană a unei suprafeţe explozive mai mari de 5.000 mmp de la un singur semnal de dare a focului, cu un timp de propagare a iniţierii pe toată suprafaţa mai mic de 2,5 f2æs.
  Notă: 3A232 nu include detonatoarele ce folosesc numai explozibili primari, cum ar fi azida de plumb.
  Nota tehnica:
  În 3A232 detonatoarele de interes utilizează toate un mic conductor electric (punte, punte cu fir, folie) care vaporizeaza exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele de tip fără percutor, conductorul exploziv iniţiază o detonatie chimica în materialul de contact puternic exploziv, cum ar fi PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea exploziva a conductorului electric acţionează un percutor de-a lungul unui interstitiu şi impactul percutorului pe un exploziv iniţiază o detonatie chimica. În unele proiecte, percutorul este acţionat de o forta magnetica. Expresia detonator cu folie exploziva se poate referi fie la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor. De asemenea, termenul initiator este cateodata utilizat în locul termenului detonator.
  3E TEHNOLOGIE
  3E201 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 3A228.a, 3A228.b, 3A229, 3A231 sau 3A232.
  CATEGORIA 5 TELECOMUNICAŢII ŞI "SECURITATEA INFORMAŢIILOR"
  Partea a 2-a - "SECURITATEA INFORMAŢIILOR"
  5A2 SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  5A002 a. Sisteme, echipamente, "ansambluri electronice" pentru aplicaţii specifice, module şi circuite integrate pentru "securitatea informaţiilor" precum şi alte componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  2. Concepute sau modificate pentru a realiza funcţii criptanalitice;
  5D2 SOFTWARE
  5D002 c. "Software" specific, după cum urmează:
  1. "Software" specific având caracteristicile, sau care realizează sau simulează, funcţiunile echipamentelor specificate în 5A002.a.2.
  5E2 TEHNOLOGIE
  5E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea", "producţia" sau "utilizarea" de echipamente sau "software" specificată în 5A002.a.2 sau 5D002.c.1.
  CATEGORIA 6 - SENZORI ŞI LASERI
  6A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  6A001 ACUSTICA
  a. Sisteme acustice marine, echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Sisteme active (de emisie sau de emisie-recepţie), echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  b. Sisteme de detectie sau localizare a obiectelor, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. O frecventa de emisie mai mica de 5 kHz;
  6. Concepute sa suporte presiunea, în timpul funcţionarii normale la adancimi mai mari de 1000 m şi având traductori cu oricare din următoarele caracteristici:
  a. Compensare dinamica a presiunii; sau
  b. Incorporeaza ca element traductor un alt material decât titanat-zirconat de plumb;
  2. Sisteme pasive (de recepţie, legate sau nu în funcţionare normală cu un echipament activ separat), echipamente şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  a. Hidrofoane având oricare din următoarele caracteristici:
  Notă: Statutul de control al hidrofoanelor special concepute pentru alte echipamente este determinat de statutul de control al acelor echipamente.
  1. Incorporeaza senzori continui flexibili sau ansambluri de elemente senzor discrete, al căror diametru sau lungime sunt mai mici de 20 mm şi a căror distanta între elemente este mai mica de 20 mm;
  2. Au oricare din următoarele elemente sensibile:
  a. Fibre optice; sau
  b. Materiale ceramice piezoelectrice flexibile;
  5. Sunt concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 1000 m;
  b. Baterii de hidrofoane acustice tractate, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Distantarea grupurilor de hidrofoane mai mica de 12,5 m sau 'capabile a fi modificate' pentru distantarea grupurilor de hidrofoane mai mica de 12,5 m;
  2. Concepute sau 'capabile de a fi modificate' în vederea funcţionarii la adancimi ce depăşesc 35 m;
  Nota tehnica:
  'Capabile de a fi modificate' în 6A001.a.2.b.1 şi 2 înseamnă ca exista mijloacele ce permit modificarea cablajului sau interconexiunilor în scopul modificării distantelor între grupurile de hidrofoane sau a limitelor adancimii de funcţionare. Aceste mijloace sunt: cablaje de rezerva, reprezentând mai mult de 10% din numărul de cabluri, blocuri de reglare a distantei grupului de hidrofoane sau dispozitive interne de limitare a adancimii care sunt reglabile sau care controlează mai mult de un grup de hidrofoane.
  3. Conţin senzori de cap supuşi controlului prin 6A001.a.2.d;
  4. Conţin cabluri flexibile armate longitudinal;
  5. Au diametrul bateriei în stare asamblata mai mic de 40 mm;
  6. Au semnale de grupuri de hidrofoane multiplexate concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m sau au un dispozitiv de detectie a adancimii, ajustabil sau detasabil, concepute sa opereze la adancimi ce depăşesc 35 m; sau
  7. Au caracteristici de hidrofon supus controlului prin 6A001.a.2.a;
  c. Echipamente de prelucrare, special concepute pentru baterii de hidrofoane acustice tractate, având "programabilitate accesibila utilizatorului", prelucrarea şi corelarea în domeniul de timp sau frecventa, inclusiv analiza spectrala, filtrarea numerică şi formarea fasciculului prin transformata Fourier rapida sau alte transformate sau procese.
  e. Sisteme de cabluri subacvatice sau de fund, având oricare din următoarele caracteristici:
  1. Incorporeaza hidrofoane de genul celor supuse controlului prin 6A001.a.2.a; sau
  2. Incorporeaza module de semnale de grupuri de hidrofoane multiplexate având toate caracteristicile următoare:
  a. Concepute sa funcţioneze la adancimi ce depăşesc 35 m sau au un dispozitiv de detectie a adancimii, ajustabil sau detasabil, conceput sa opereze la adancimi ce depăşesc 35 m; şi
  b. Capabile să fie comutate operational cu modulele bateriilor de hidrofoane acustice tractate;
  f. Echipamente pentru prelucrare, special concepute pentru sistemele de cabluri subacvatice sau de fund, cu "programabilitatea accesibila utilizatorului", prelucrarea şi corelarea în domeniul de timp sau frecventa, inclusiv analiza spectrala, filtrarea numerică şi formarea fasciculului prin transformata Fourier rapida sau alte transformate sau procese;
  6A203 Camere de luat vederi şi componente, altele decât cele supuse controlului prin 6A003, după cum urmează:
  a. Camere de luat vederi cu oglinda rotita mecanic şi componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:
  1. Camere cu imagini secventiale cu viteze de înregistrare mai mari de 225.000 cadre/secunda; sau
  2. Camere de luat vederi cu baleiaj cu o viteză de scriere mai mare de 0,5 mm/microsecunda.
  Notă: În 6A203.a componentele acestor camere includ unităţile electronice de sincronizare şi ansamblurile rotative cum sunt turbinele, oglinzile şi rulmentii.
  6A225 Interferometre de viteza pentru măsurarea vitezelor mai mari de 1 km/s pe durata unui interval de timp mai mic de 10 microsecunde.
  Notă: 6A225 include interferometre de viteza cum ar fi VISAR (Sisteme interferometrice de viteza pentru orice reflector) şi DLI (Interferometre laser cu efect Doppler).
  6A226 Senzori de presiune, după cum urmează:
  a. Traductor cu manganin pentru presiuni mai mari de 10 GPa;
  b. Traductoare de presiune cu cuart pentru presiuni mai mari de 10 GPa.
  6B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  6B008 Sisteme de măsurare în secţiune transversala a impulsului radar, cu o latime a impulsului transmis de 100 ns sau mai mica, precum şi componente special concepute pentru aceste sisteme.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 6B108.
  6B108 Sisteme, altele decât cele supuse controlului prin 6B008, special concepute pentru măsurarea secţiunii transversale echivalente radarelor folosite pentru "rachete" dirijate şi subsistemele lor.
  6D SOFTWARE
  6D003 Alt "software", după cum urmează:
  a. 1. "Software" special conceput pentru formarea fasciculelor acustice pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând baterii de hidrofoane tractate;
  2. "Cod sursa" pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând baterii de hidrofoane tractate;
  3. "Software" special conceput pentru formarea fasciculelor acustice pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând sisteme de cabluri subacvatice sau de fund;
  4. "Cod sursa" pentru "prelucrarea în timp real" a datelor acustice pentru recepţia pasiva, utilizând sisteme de cabluri subacvatice sau de fund.
  CATEGORIA 7 - NAVIGAŢIE ŞI AVIONICA
  7A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  7A117 "Ansamblu de ghidare", utilizat în "rachete", capabil să asigure sistemului o precizie de 3,33% sau mai buna a distantei (de exemplu, o "eroare circulara probabila" de 10 km sau mai puţin, la o distanta de 300 km).
  7B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  7B001 Echipamente de testare, calibrare sau aliniere, special concepute pentru echipamentele supuse controlului prin 7A117.
  Notă: 7B001 nu supune controlului echipamentele de testare, calibrare sau aliniere pentru Nivelul de Întreţinere I sau Nivelul de Întreţinere II.
  7B003 Echipamente special conceput pentru producţia echipamentelor specificate în 7A117
  7B103 "Facilităţi de producţie" special concepute pentru echipamentele specificate în 7A117
  7D SOFTWARE
  7D101 "Software" special conceput sau modificat pentru "dezvoltarea" sau "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 7B003 sau 7B103;
  7E TEHNOLOGIE
  7E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 7A117, 7B003, 7B103 sau 7D101;
  7E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 7A117, 7B003 sau 7B103;
  7E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" echipamentelor supuse controlului prin 7A117, 7B003, 7B103 şi 7D101.
  CATEGORIA 8 - MARINA
  8A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  8A002 Sisteme şi echipamente, după cum urmează:
  a. Sisteme de propulsie cu elice, sisteme de transmisie a puterii, sisteme generatoare de putere şi sisteme de reducere a zgomotului, după cum urmează:
  3. Sisteme de reducere a zgomotului concepute pentru utilizarea pe nave cu un deplasament de 1.000 tone sau mai mare, după cum urmează:
  b. Sisteme active de reducere sau anulare a zgomotului sau sisteme cu rulmenti magnetici special conceputi pentru sistemele de transmisie a puterii şi incorporand sisteme electronice de control capabile sa reducă în mod activ vibratia echipamentelor prin generarea de semnale antizgomot sau antivibratie direct către sursa;
  8E TEHNOLOGIE
  8E002 Alte "tehnologii", după cum urmează:
  a. "Tehnologie" pentru "dezvoltarea", "producţia", repararea, revizia sau modernizarea (reuzinarea) elicelor special concepute pentru reducerea zgomotului sub apa;
  CATEGORIA 9 - PROPULSIE, VEHICULE SPATIALE ŞI ECHIPAMENTE AFERENTE
  9A SISTEME, ECHIPAMENTE ŞI COMPONENTE
  9A004 Lansatoare spatiale capabile sa transporte incarcaturi de cel puţin 500 kg cu o raza de acţiune de cel puţin 300 km.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A104 (vezi Anexa 1).
  Notă: 9A004 nu include incarcaturile lor utile.
  9A005 Sisteme de propulsie cu combustibil lichid pentru rachete, conţinând oricare dintre sistemele sau componentele supuse controlului prin 9A006, utilizate pentru lansatoarele spatiale controlate prin 9A004, utilizate pentru lansatoarele spatiale controlate prin 9A104;
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A105 şi 9A119 (vezi Anexa 1).
  9A007 Sisteme de propulsie cu combustibil utilizate pentru lansatoarele spatial controlate prin 9A004 sau rachete de sondare controlate prin 9A104 având oricare din următoarele caracteristici:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119 (vezi Anexa 1).
  a. Impuls total care depăşeşte 1,1 MNs;
  9A008 Componente special concepute pentru sistemele de propulsie cu combustibil solid pentru rachete, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A108.c. (vezi Anexa 1).
  d. Ajutaje mobile sau sisteme de control a vectorului de tracţiune prin injecţie secundară a fluidului, capabile să efectueze una din operaţiunile următoare:
  1. O mişcare omni-axiala care depăşeşte ±5°;
  2. Vectorul rotatiei unghiulare de 20°/sec sau mai mult; sau
  3. Vectorul acceleratiei unghiulare de 40°/secý sau mai mult;
  9A104 Rachete de sondare, capabile sa transporte o incarcatura utila de cel puţin 500 kg cu o raza de acţiune de cel puţin 300 km.
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A004 (vezi Anexa 1).
  9A105 Motoare cu combustibil lichid, după cum urmează:
  N.B.: VEZI DE ASEMENEA 9A119 (vezi Anexa 1).
  a. Motoare de racheta cu combustibil lichid, utilizabile la "rachete" dirijate, altele decât cele supuse controlului prin 9A005, având un impuls total de 1,1 MNs sau mai mare; cu excepţia motoarelor de apogeu, concepute sau modificate pentru aplicaţii de sateliti, având toate caracteristicile următoare:
  1. diametrul gatului ajutajului egal sau mai mic de 20 mm; şi
  2. presiunea din camera de combustie egala sau mai mica de 15 bar.
  9A106 Sisteme sau componente, altele decât cele supuse controlului prin 9A006, utilizabile la "rachete", special concepute pentru sistemele de propulsie racheta cu combustibil lichid, după cum urmează:
  c. Subsisteme de comanda a vectorului de tracţiune, cu excepţia celor concepute pentru sistemele de rachete ce nu sunt capabile sa transporte o sarcina utila de cel puţin 500 kg pe o raza de acţiune de 300 km;
  Nota tehnica:
  Exemple de mijloace de control a vectorului de tracţiune supuse controlului prin 9A106.c:
  1. Ajutajele flexibile;
  2. Injectia fluidului sau a gazului secundar;
  3. Motorul sau ajutajul mobil;
  4. Deviatia jetului de gaz evacuat (dispozitivul de deviatie a jetului sau sonde); sau
  5. Corectori de tracţiune.
  9A108 Componente, altele decât cele supuse controlului prin 9A008, utilizabile la "rachete", special concepute pentru sistemele de propulsie cu combustibil solid, după cum urmează:
  c. Subsisteme de comanda a vectorului de tracţiune, cu excepţia celor concepute pentru sistemele de rachete ce nu sunt capabile sa transporte o sarcina utila de cel puţin 500 kg pe o raza de acţiune de 300 km;
  Nota tehnica:
  Mijloace de control al vectorului tracţiune supuse controlului prin 9A108.c, sunt de exemplu:
  1. Ajutajele flexibile;
  2. Injectia fluidului sau gazului secundar;
  3. Motorul sau ajutajul mobil;
  4. Deviatia jetului de gaz evacuat (dispozitivul de deviatie a jetului sau sonde); sau
  5. Corectori de tracţiune.
  9A116 Vehicule de reintrare, utilizabile la "rachete" şi echipamentele lor special concepute sau modificate, după cum urmează, cu excepţia vehiculelor de reintrare concepute sa transporte incarcaturi utile ce nu cuprind arme:
  a. Vehicule de reintrare;
  b. Scuturi termice şi componentele lor din materiale ceramice sau ablative;
  c. Disipătorii de căldură şi componentele lor din materiale uşoare şi cu înaltă capacitate termica;
  d. Echipamente electronice special concepute pentru vehicule de reintrare.
  9A119 Trepte de rachete luate izolat, utilizabile în sisteme de "rachete", sau vehicule aeriene fără pilot, capabile să livreze incarcaturi de cel puţin 500 kg la o raza de acţiune de 300 km, altele decât cele supuse controlului prin 9A005 sau 9A007.a.
  9B ECHIPAMENTE DE TESTARE, INSPECŢIE ŞI PRODUCŢIE
  9B115 "Echipamente de producţie" special concepute pentru sistemele, subsistemele şi componentele supuse controlului prin 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A105.a, 9A105.c, 9A108.c, 9A116 sau 9A119.
  9B116 "Echipamente de producţie" special concepute pentru vehicule de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004 sau sisteme, subsisteme şi componentele supuse controlului prin 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 sau 9A119.
  9D SOFTWARE
  9D101 "Software" special conceput pentru "utilizarea" produselor supuse controlului prin 9B116.
  9E TEHNOLOGIE
  9E001 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" echipamentelor sau "software"-ului supuse controlului prin 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115, 9B116 sau 9D101;
  9E002 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "producţia" echipamentelor supuse controlului prin 9A004, 9A005, 9A007.a, 9A008.d, 9B115 sau sau 9B116;
  9E101 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "dezvoltarea" sau "producţia" produselor supuse controlului prin 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116 sau 9A119.
  9E102 "Tehnologie", în conformitate cu Nota Generală privind Tehnologia, pentru "utilizarea" vehiculelor de lansare spatiala supuse controlului prin 9A004, 9A005 la 9A007.a, 9A008.d, 9A104, 9A105.a, 9A106.c, 9A108.c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 sau 9D101.
  DEFINIŢIILE TERMENILOR DIN ANEXE
  Definiţiile termenilor între 'ghilimele simple' sunt date în Notele Tehnice ale respectivului articol.
  Definiţiile termenilor între "ghilimele duble" sunt următoarele:
  N.B.: categoria la care se referă definitia termenului se afla la stanga acestuia
  (6) "Acordabil"
  Capacitatea unui "laser" de a emite o energie continua pe toate lungimile de unda cuprinse în gama mai multor tranzitii "laser". Un "laser" cu selecţie liniara emite lungimi de unda discrete în cadrul unei tranzitii "laser", deci nu este considerat "acordabil".
  (1) "Adaptat pentru utilizare în război"
  Orice modificare sau selecţie (cum ar fi puritatea, stabilitatea la depozitare, virulenta, caracteristicile de diseminare sau rezistenta la radiatii ultraviolete) destinată sa crească eficienta în producerea de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, de degradari ale echipamentelor ori de distrugeri ale culturilor sau mediului înconjurător.
  (7) "Administrarea puterii"
  Modificarea puterii de emisie a semnalului altimetrului în asa fel încât puterea recepţionată la altitudinea "aeronavei" să fie întotdeauna la o valoare minim necesară pentru a determina altitudinea.
  (1, 7, 9) "Aeronava"
  Vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabila, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.
  (Vezi, de asemenea, "aeronava civilă").
  (1, 7, 9) "Aeronava civilă"
  Acea "aeronava" care, potrivit destinaţiei sale, este înregistrată în listele cu certificatele de navigabilitate aeriană, publicate de autorităţile aviaţiei civile, şi este utilizata în zboruri pe rute interne sau internaţionale comerciale sau destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri. (Vezi, de asemenea, "aeronava".)
  (5) "Agilitate de frecventa" (salt de frecventa)
  O forma a "spectrului dispers" în care frecventa de emisie pe un singur canal de comunicaţie este facuta să fie schimbată printr-o secventa aleatoare sau pseudoaleatoare de pasi discreti.
  (6) "Agilitate de frecventa radar"
  Tehnica de orice tip cu care se modifica, potrivit unei secvente pseudoaleatoare, frecventa purtătoare a unui emitator radar în impulsuri, între impulsuri sau între grupe de impulsuri, cu o mărime egala sau mai mare decât largimea benzii de trecere a impulsului.
  (5) "Algoritm asimetric"
  Înseamnă un algoritm criptografic folosind diferite chei în relaţie matematica pentru criptare şi decriptare.
  N.B.: O utilizare obişnuită a "algoritmului asimetric" este managementul cifrului.
  (5) "Algoritm simetric"
  Algoritm criptografic utilizând un cod identic, atât pentru criptare cat şi pentru decriptare.
  N.B.: Utilizarea obişnuită a "algoritmilor simetrici" este confidenţialitatea datelor.
  (1) "Aliere mecanică"
  Procedeu de aliere rezultând din legarea, fractionarea şi relegarea de pulberi elementare şi de pulberi din aliajul de baza prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adaugare de pulberi adecvate.
  (3, 5) "Alocat de către ITU"
  Înseamnă alocarea benzilor de frecventa în conformitate cu Regulamentul Radio ITU (editia 1998) pentru servicii primare, permise şi secundare.
  N.B.: Alocarile adiţionale şi alternative nu sunt incluse.
  (1) "Amestecare"
  Unirea (fibra lângă fibra) fibrelor termoplastice şi fibrelor de ranforsare cu scopul de a produce un amestec "matrice" fibros ranforsat în întregul formei fibroase.
  (1) "Amestec chimic"
  Înseamnă un produs solid, lichid sau gazos alcătuit din două sau mai multe componente care nu reactioneaza împreună în condiţiile în care amestecul este depozitat.
  (5) "Amplificare optica"
  O tehnica de amplificare în comunicaţiile optice, care introduce un câştig al semnalelor optice care au fost generate de o sursa optica separată, fără conversia în semnale electrice, adică, folosind amplificatoare optice cu semiconductoare sau amplificatoare luminiscente cu fibre optice.
  (3) "Analizor de semnale"
  Aparatura care permite măsurarea şi afişarea caracteristicilor de baza ale componentelor cu frecventa unica din semnalele cu mai multe frecvente.
  (3) "Analizor de semnale dinamice"
  "Analizor de semnale" care foloseşte tehnici digitale de esantionare şi de transformare pentru a afişa spectrul Fourier al formei de unda data, inclusiv informaţiile privind amplitudinea şi faza.
  N.B.: Vezi de asemenea, "Analizor de semnale".
  (3, 4, 5) "Ansamblu electronic"
  Grup de componente electronice (adică "elemente de circuit", "componente discrete", circuite integrate, etc.), conectate împreună pentru a asigura una sau mai multe funcţiuni specifice, inlocuibile ca entitate şi care în mod normal pot fi dezasamblate.
  N.B. 1.: "Element de circuit": un singur element funcţional activ sau pasiv, dintr-un circuit electronic cum ar fi o dioda, un tranzistor, o rezistenta, un condensator, etc.
  N.B. 2.: "Componenta discreta": un "element de circuit" în carcasa separată, dispunând de propriile sale conexiuni externe.
  (5, 6) "Antena reţea fazata orientabila electronic"
  Înseamnă o antena care formează fasciculul prin cuplarea în faza a elementelor radiante, iar direcţia fasciculului este controlată prin coeficienţi complecsi de excitatie ai elementelor radiante şi poate fi modificată în azimut, în altitudine sau combinat, prin aplicarea unui semnal electric, atât la emisie cat şi la recepţie.
  (0, 1) "Anterior separat"
  Material căruia i s-a aplicat un procedeu oarecare în scopul creşterii concentratiei izotopului supus controlului.
  (7) "Aripi cu geometrie variabila"
  Aripi ce folosesc flapsuri sau volete compensatoare, volete de atac sau dispozitive oscilante la botul avionului, a căror poziţie poate fi controlată în zbor.
  "ATM" este echivalent cu "Mod de transfer asincron".
  (1) "Atomizare centrifuga"
  Procedeu de reducere a unei sarje de metal topit în picaturi cu diametre egale sau mai mici de 500 microni prin intermediul unei forte centrifuge.
  (1) "Atomizare în gaz"
  Procedeu de reducere a unei sarje de aliaj metalic topit în picaturi cu diametre egale sau mai mici de 500 microni cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.
  (1) "Atomizare în vid"
  Procedeu de reducere a unei sarje de metal topit în picaturi cu diametre egale sau mai mici de 500 microni, prin evaporarea rapida a unui gaz dizolvat, în condiţii de expunere în vid.
  (7, 9) "Autonomia completa a controlului electronic-numeric al motorului" ("FADEC")
  Un sistem de control electronic pentru turbine cu gaz sau motoare cu ciclu combinat care utilizează un calculator numeric pentru a controla variabilele necesare reglarii puterii de menţinere şi tracţiune pe întreaga perioadă de funcţionare a motorului de la începutul masurarii combustibilului şi până la închiderea acestuia.
  (2) "Ax inclinabil"
  Este un ax portscula care schimba, în timpul procesului de prelucrare, poziţia unghiulara a axei sale în raport cu oricare alta axa.
  (1) "Banda"
  Este un material constituit din "monofilamente", 'fibre', "manunchiuri", "mese", "toroane", etc., intrepatrunse sau unidirectionale, de obicei preimpregnate cu rasina.
  N.B.: 'Fibra' este o multime de "monofilamente" (în general peste 200), aranjate aproximativ paralel.
  (1) "Bataie" (radiala)
  Deplasarea radiala la o rotaţie completa a mandrinei principale, masurata într-un plan perpendicular pe axa mandrinei într-un punct apropiat de circumferinta suprafeţei de rotaţie care trebuie controlată (Ref. ISO 230 Partea 1-1986, paragraful 5.61).
  (1) "Cablu"
  Este o legătură de "monofilamente", aranjate aproximativ paralel.
  (4) "Calculator cu reţele sistolice"
  Un calculator la care fluxul şi modificarea datelor sunt controlabile dinamic la nivel de poarta logica de către utilizator.
  (4, 5) "Calculator digital"
  Echipament care poate, sub forma uneia sau mai multor variabile discrete:
  a. sa accepte date;
  b. sa inmagazineze date sau instrucţiuni în dispozitive de memorie fixe sau modificabile (prin rescriere);
  c. sa prelucreze date cu a