ORDIN nr. 572 din 24 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006  În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale,
  având în vedere Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se va aplica de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale şi locale de pensii, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale, precum şi de către persoanele juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din lege.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 24 iulie 2006.
  Nr. 572.


  Anexă

  NORMA 24/07/2006