HOTĂRÂRE nr. 662 din 27 august 2013
privind suplimentarea numărului maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 3 septembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Numărul maxim de posturi al Inspecţiei Judiciare se suplimentează cu 4 posturi.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Florin Aurel Moţiu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul muncii, familiei,
  protecţiei sociale şi
  persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 27 august 2013.
  Nr. 662.
  --------