HOTĂRÂRE nr. 844 din 7 octombrie 2015
privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2015-2017
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 15 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (4) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Programul statistic naţional multianual 2015-2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ------------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Preşedintele

  Institutului Naţional de Statistică,

  Tudorel Andrei

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 7 octombrie 2015.
  Nr. 844.

  Anexă

  PROGRAM 07/10/2015