DECIZIE nr. 345 din 16 octombrie 2020privind unele măsuri referitoare la funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 16 octombrie 2020
  Având în vedere Cererea domnului Andrei Tinu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.367 din 12 octombrie 2020,
  în temeiul art. 29 și al art. 31 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Prin prezenta se ia act de cererea formulată de domnul Andrei Tinu privind eliberarea din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cetățenie.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase

  București, 16 octombrie 2020.
  Nr. 345.
  -----