ORDIN nr. 201 din 4 aprilie 2019pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 12 aprilie 2019
  În temeiul prevederilor art. 11, 51, 74 și 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,
  având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017,
  președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar,
  Cristiana Doina Tudor


  București, 4 aprilie 2019.
  Nr. 201.

  ANEXĂ

  NORME
  privind organizarea și desfășurarea testului de verificare a cunoștințelor
  pentru accesul la stagiu