DISPOZIȚIE nr. 4 din 16 iulie 2017privind înregistrarea rezultatelor alegerilor din luna iulie 2017 pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2018
  Având în vedere rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România din data de 15 iulie 2017, transmise de către Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România,
  în temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, și ale art. 34 din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România,
  președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:

  Articolul 1

  Se înregistrează rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


  Articolul 2
  (1) Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România se publică pe site-ul pentru alegeri al Colegiului Psihologilor din România, www.alegericpr.ro, precum și în mass-media.(2) Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu

  București, 16 iulie 2017.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  Rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România - Ion Dafinoiu - președintele Colegiului Psihologilor din România
  Comisia de psihologie clinică și psihoterapie

  Membru

  Specialitatea

  1. Badea Victor

  Consiliere psihologică

  2. Ciumăgeanu Mugur Daniel

  Psihologie clinică

  3. Iancu Valeriu

  Psihologie clinică

  4. Lupu Viorel

  Psihoterapie

  5. Minulescu Mihaela

  Psihoterapie

  6. Nedelcea Cătălin

  Psihoterapie

  7. Petrescu Cristian Constantin

  Psihologie clinică

  8. Sandovici Oana Maria

  Psihologie clinică

  9. Tănase Claudia

  Consiliere psihologică

  10. Vasile Diana Lucia

  Psihoterapie

  11. Vladislav Elena Otilia

  Psihologie clinică

  Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor

  Membru

  Specialitatea

  1. Anghel Elena

  Psihologia transporturilor

  2. Bere Constantin

  Psihologia transporturilor

  3. Dima Doru

  Psihologia muncii și organizațională

  4. Grădinaru Anghel Ilie

  Psihologia aplicată în servicii

  5. Havârneanu Eugen Corneliu

  Psihologia muncii și organizațională

  6. Rus Mihaela

  Psihologia transporturilor

  7. Vîrgă Delia Mihaela

  Psihologia muncii și organizațională

  Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională

  Membru

  Specialitatea

  1. Anghel Stănilă Elena

  Psihologie educațională

  2. Buică Belciu Cristian

  Psihopedagogie specială

  3. Cucu-Ciuhan Geanina

  Psihologie educațională

  4. Golu Ioana

  Psihologie educațională

  5. Maier Roxana Viorica

  Psihologie educațională

  6. Năstasă Laura Elena

  Psihologie educațională

  7. Roșan Adrian Marian

  Psihopedagogie specială

  Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

  Membru

  Specialitatea

  1. Alexa Petrică

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  2. Grigoraș Petru Călin

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  3. Kiss Csaba

  Psihologie judiciară - tehnica poligraf

  4. Kulcsar Cristina Nicoleta

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  5. Liță Corneliu Ștefan

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  6. Marineanu Vasile

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  7. Turc Ștefania Mirela Oana

  Psihologie aplicată în domeniul siguranței naționale

  Comisia metodologică1. Avram Eugen2. Brate Adrian Tudor3. Golu Florinda Tinella4. Răulea Ioan Ciprian5. Robu Viorel6. Sava Nicu Ionel7. Stan Aurel

  Comisia de deontologie și disciplină1. Caxi Doina2. Duvac Ion3. Iliescu Dragoș4. Iocșa Pora Loredana Ramona5. Ion Andreea Romana6. Turcu Iustinian7. Veleanovici Armand Cătălin

  ----