HOTĂRÂRE nr. 1.626 din 29 decembrie 2009
privind structura accizei totale exprimate în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Începând cu data de 1 ianuarie 2010, structura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete prevăzut în coloana 5 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 48,50 euro/1.000 ţigarete plus 22% aplicat asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2009.
  Nr. 1.626.
  ---------