ORDIN nr. 739 din 4 iulie 2017privind aprobarea Listei cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/ compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iulie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.549/2017 al Serviciului medicină de urgență, structură în cadrul Direcției generale de programe din Ministerul Sănătății,
  în vederea îndeplinirii obiectivului strategic 4.4 Îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale de urgență prin consolidarea sistemului integrat de urgență și continuarea dezvoltării acestuia din Strategia națională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014,
  luând în considerare prevederile axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din cadrul Programului operațional regional 2014-2020 aprobat de către Comisia Europeană,
  având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare și funcționare a spitalelor regionale de urgență și a unităților funcționale regionale de urgență, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) și art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând spitalelor de copii care formează unități funcționale regionale de urgență sau care fac parte din componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență eligibile în cadrul axei prioritare 8 "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic 8.2 "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe, denumită în continuare lista, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unitățile sanitare cuprinse în listă sunt considerate eligibile pentru reabilitare/modernizare/extindere/dotare.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 4 iulie 2017.
  Nr. 739.

  Anexă

  LISTA
  cuprinzând unitățile de primiri urgențe (UPU) și
  UPU/compartimentele de primiri urgențe (CPU) aparținând
  spitalelor de copii care formează unități funcționale
  regionale de urgență sau care fac parte din
  componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență
  eligibile în cadrul axei prioritare 8
  "Dezvoltarea infrastructurii de sănătate
  și sociale", prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile
  sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
  național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea
  ce privește starea de sănătate și promovând
  incluziunea socială prin îmbunătățirea
  accesului la serviciile sociale, culturale
  și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
  serviciile prestate de comunități, obiectivul strategic
  8.2 " Îmbunătățirea calității și a
  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență" din Programul
  operațional regional 2014-2020, operațiunea B - Unități de primiri urgențe

  Nr.
  crt.

  Județul

  Unitatea medicală/UPU/CPU aparținând spitalelor de
  copii care formează unități funcționale regionale
  de urgență sau care fac parte din componenta de
  interes strategic a rețelelor regionale de unități
  spitalicești de urgență

  1

  Alba

  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

  2

  Arad

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

  3

  Argeș

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Județean de Urgență Pitești

  4

  Argeș

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul de Pediatrie Pitești

  5

  Bacău

  Spitalul Județean de Urgență Bacău

  6

  Bistrița-Năsăud

  Spitalul Județean de Urgență Bistrița

  7

  Botoșani

  Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani

  8

  Brăila

  Spitalul Județean de Urgență Brăila

  9

  Brașov

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  10

  Brașov

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic de Copii Brașov

  11

  Buzău

  Spitalul Județean de Urgență Buzău

  12

  Călărași

  Spitalul Județean de Urgență Călărași

  13

  Caraș-Severin

  Spitalul Județean de Urgență Reșița

  14

  Constanța

  Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Apostol Andrei"
  Constanța

  15

  Covasna

  Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof"
  Sfântu Gheorghe (extindere)

  16

  Dâmbovița

  Spitalul Județean de Urgență Târgoviște

  17

  Galați

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol
  Andrei" Galați

  18

  Galați

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Galați

  19

  Giurgiu

  Spitalul Județean de Urgență Giurgiu

  20

  Gorj

  Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu

  21

  Harghita

  Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

  22

  Hunedoara

  Spitalul Județean de Urgență Deva

  23

  Ialomița

  Spitalul Județean de Urgență Slobozia

  24

  Mehedinți

  Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin

  25

  Mureș

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

  26

  Neamț

  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

  27

  Olt

  Spitalul Județean de Urgență Slatina

  28

  Prahova

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Județean de Urgență Ploiești

  29

  Prahova

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul de Pediatrie Ploiești

  30

  Sălaj

  Spitalul Județean de Urgență Zalău

  31

  Satu Mare

  Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

  32

  Sibiu

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

  33

  Sibiu

  Componenta de interes strategic a rețelelor
  regionale de unități spitalicești de urgență:
  Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

  34

  Suceava

  Spitalul de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava

  35

  Teleorman

  Spitalul Județean de Urgență Alexandria

  36

  Timiș

  Unitatea funcțională regională de urgență: Spitalul
  Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu"
  Timișoara

  37

  Timiș

  Unitatea funcțională regională de urgență: Spitalul
  Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara

  38

  Tulcea

  Spitalul Județean de Urgență Tulcea

  39

  Vâlcea

  Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

  40

  Vaslui

  Spitalul Județean de Urgență Vaslui

  41

  Vrancea

  Spitalul Județean de Urgență "Sf. Pantelimon"
  Focșani

  42

  Cluj

  Unitatea funcțională regională de
  urgență: Spitalul Clinic de Urgență
  pentru Copii Cluj-Napoca

  43

  Iași

  Unitatea funcțională regională de urgență: Spitalul
  Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași

  (la 31-07-2020, Tabelul din anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.362 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 ) Notă Abrogată.
  (la 31-07-2020, Nota din subsolul tabelului din Anexă a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.362 din 31 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )

  -----