HOTĂRÎRE Nr. 524 din 14 iulie 1995
privind acordarea unui ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constind în 10 mii tone grîu de panificatie
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se acorda ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constind în 10 mii tone grîu de panificatie din rezervele materiale naţionale.


  Articolul 2

  Se aprobă scoaterea definitivă, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 10 mii tone grîu de panificatie, inclusiv transportul până la Portul Durres.


  Articolul 3

  Derularea cantităţii de 10 mii tone grîu se va face de Regia Autonomă "Romcereal" pe bază de contract de comision cu Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale.


  Articolul 4

  Reîntregirea stocului - rezerva materială naţionala - la produsul grîu se va face de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, din recolta anului 1995, cu finanţare din sumele constituite potrivit art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Administraţia Naţionala a Rezervelor
  Materiale,
  general-locotenent Constantin Dinca,
  secretar de stat
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Marin Mitris,
  secretar de stat,
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabara
  -----------------