ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 14 august 2003
privind modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Comisia naţionala pentru acordarea indemnizaţiei de merit, compusa din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultura şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi preşedinţii uniunilor de creatori care fac parte din Alianta Naţionala a Uniunilor de Creatori din România."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  Bucureşti, 14 august 2003.
  Nr. 69.
  -----------