LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 1998pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 16 noiembrie 1998
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 90 din 26 august 1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 27 august 1998, cu următoarea modificare:– Articolul 1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea până la 31 decembrie 1999 a termenului de finalizare a acțiunilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, și finanțarea acțiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinație Ministerului Agriculturii și Alimentației, prin legile anuale ale bugetului de stat.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVANESCU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS

  ------