HOTĂRÂRE nr. 520 din 18 mai 2011
privind transmiterea unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 27 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea părţilor de imobil prevăzute la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public vor opera concomitent modificările corespunzătoare anexei nr. 11, respectiv anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 18 mai 2011.
  Nr. 520.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părţilor de imobile aflate în domeniul public al
  statului care se transmit din
  administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Sălaj în
  administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul din care se transmite o parte Persoana juridică de la care se transmite partea de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil care se transmite
  1. România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. T. Vladimirescu nr. 12 Ministerul Justiţiei Ministerul Public Parte din imobilul cu numărul de inventar M.F.P. 39.867 Teren în suprafaţă de 1.065,4 mý
  2. România, judeţul Sălaj, municipiul Zalău, str. T. Vladimirescu nr. 12 Ministerul Justiţiei Ministerul Public Parte din imobilul cu numărul de inventar M.F.P. 39.868 (clădire şi teren) Clădire în regim de înălţime S + P + 2E Suprafaţa terenului: 269,7 mý Suprafaţa utilă: 1.077,8 mý

  ----