HOTĂRÂRE nr. 431 din 25 mai 2000
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apa a oraşului Sinaia, judeţul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 30 mai 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2000, cu suma de 8.575.000 mii lei pentru judeţul Prahova, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, şi alocarea acesteia Consiliului Local al Oraşului Sinaia, judeţul Prahova, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de alimentare cu apa a oraşului Sinaia, judeţul Prahova.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2000.
  p. PRIM-MINISTRU,
  VALERIU STOICA
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
  ──────────