HOTĂRÂRE nr. 75 din 11 iunie 2018privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 16 alin. (2), art. 32 alin. (2), art. 33 și 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Domnul senator Gheorghe Baciu, neafiliat, se revocă din funcția de secretar al Senatului.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA

  București, 11 iunie 2018.
  Nr. 75.
  ----