ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015
pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (1) al articolului 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2010, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 28 ianuarie 2015.
  Nr. 7.
  ----