LEGE Nr. 118 din 15 decembrie 1992
pentru aderarea României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope din 1988
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 341 din 30 decembrie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  România adera la Convenţia asupra substanţelor psihotrope, întocmită la Viena la 21 februarie 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE
  CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL
  Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite
  pentru adoptarea unui protocol
  privind substantele psihotrope
  CONVENTIE 21/02/1971