ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 28 decembrie 1998
pentru modificarea art. 1 alin. 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 30 decembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Alineatul 1 al articolului 1 din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost inlaturati din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Magistraţii care în perioada anilor 1945-1952 au fost inlaturati din justiţie din motive politice au dreptul la o indemnizaţie lunară neimpozabila de 200.000 lei."
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------------