HOTĂRÂRE nr. 1.897 din 4 noiembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.156 din 7 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 37 alin. (3) şi al art. 85 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Anexa nr. 3 "Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou număr curent, numărul 5, care va avea următorul cuprins:
  "5. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare"
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 noiembrie 2004.
  Nr. 1.897.


  Anexă

  NORMA 04/11/2004